NAMA

: ___________________________________________

TAHUN : ___________________

SEKOLAH KEBANGSAAN ORANG KAYA MOHAMMAD, BINTULU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SATU JAM (1 JAM)

60

BAHAGIAN A: Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.
1. Kita wajar _________ dan menghargai anugerah Tuhan. A. bergembira B. bersyukur C. berduka D. berehat

2. Berbaik sangka dan berfikiran positif terhadap orang lain menunjukkan __________ yang bersih. A. amalan B. badan C. jiwa D. otak

3. Setiap murid patut berusaha untuk ___________ diri untuk mencapai cita-cita. A. memajukan B. merendahkan C. mendiamkan D. merehatkan

4. Orang yang rajin akan berusaha secara ___________ tanpa jemu. A. perlahan B. diam C. lambat D. berterusan

5. Walaupun Encik Amri berjawatan tinggi di syarikatnya, dia tidak pernah memandang __________ terhadap keupayaan pekerjanya. A. buruk B. tinggi C. rendah D. cantik 1

6. Pilih amalan hemah tinggi dalam perkhidmatan kerajaan. I II III IV Bertanya keperluan pelanggan dengan sopan. Menegur dengan baik kesilapan pelanggan mengisi borang. Sentiasa memberikan senyuman. Melayan karenah warga tua dengan sabar. C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

A. I, II dan III B. I, III dan IV

7. Berikut merupakan faedah kita bersikap positif terhadap orang lain, kecuali A. dapat meningkatkan persefahaman B. dapat mengeratkan ikatan persahabatan C. dibenci orang lain D. dihormati orang lain

8. Apakah ciri-ciri murid yang menjaga maruah diri? I II III IV Sentiasa bercakap benar Amanah ketika menjalankan tugas Mengamalkan gaya hidup yang sihat Terlibat dalam gejala sosial C. I, III dan IV D. II, III dan IV

A. I, II dan III B. I, II dan IV

9. Bagaimanakah cara untuk kita menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat? A. Jarang bersenam. B. Terlibat dengan aktiviti tidak bermoral. C. Sering tidur lewat. D. Makan makanan yang seimbang dan berkhasiat.

10. Berikut merupakan nilai kerajinan yang boleh diamalkan, kecuali A. berusaha bersungguh-sungguh dengan semangat yang tinggi untuk mencapai kejayaan. B. berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu kerja. C. menyerah kalah terlebih dahulu tanpa berusaha bersungguh-sungguh D. bersabar dengan segala dugaan dan masalah yang ditimpa serta tidak berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara. 2

11. Antara berikut, yang manakah benar tentang cara mengamalkan nilai kebersihan fizikal dan mental? A. Mengamalkan pemikiran negatif terhadap orang lain. B. Mengamalkan sikap berbaik sangka terhadap orang lain. C. Menimbulkan pergaduhan dan perselisihan faham dalam setiap perbuatan. D. Tidak menjaga kebersihan dan kekemasan diri.

Seorang rakan anda telah disahkan sebagai penghidap HIV

12. Apakah tindakan anda dalam menghadapi situasi ini? I II III IV Terus berkawan dengannya. Tidak memberi bantuan yang diperlukan. Jangan menyisihkan mereka. Tidak menghina dan mengecilkan hati mereka. C. I, III dan IV D. II, III dan IV

A. I, II dan III B. I, II dan IV

13. Apakah sifat rajin yang diamalkan oleh individu di atas? A. Rajin membantu rakan. B. Rajin mengulangkaji pelajaran. C. Rajin sembahyang. D. Rajin membantu ibu.

14. Apakah faedah yang diperoleh oleh murid yang mempunyai fikiran yang positif? A. Bijak dalam membuat keputusan. B. Tidak dihormati oleh rakan. 3 C. Suka turut serta dalam pergaduhan. D. Malas untuk belajar.

15. Antara berikut adalah benar mengenai contoh perbuatan menjaga maruah diri yang digalakkan oleh agama, kecuali A. beradab sopan dan berbudi bahasa. B. mengamalkan pergaulan yang sihat. C. menjalankan tugas dengan baik. D. tidak berusaha memajukan diri.

16. Bagaimanakah cara ibu bapa menyayangi anak-anak? A. Memukul anak-anak. B. Mengambil berat hal anak-anak. C. Sentiasa memarahi anak-anak. D. Tidak peduli pelajaran anak-anak.

17. Anggota keluarga Encik Sani tetap __________ dan memberikan dorongan kepadanya apabila perniagaannya mengalami kerugian. A. menyokong B. membenci C. memarahi D. mengutuk

18. Sikap __________ penting untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarga. A. berterus-terang B. bertungkus-lumus C. adil D. berputus asa

19. Mengapakah kita perlu bertoleransi terhadap kebudayaan pelbagai kaum? A. Membolehkan kita merasai makanan tradisi pelbagai kaum. B. Membolehkan kita berkunjung ke rumah rakan semasa musim perayaan. C. Membolehkan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. D. Membolehkan masyarakat hidup secara bermusuhan. 20. Antara berikut, yang manakah bukan prinsip Rukun Negara? A. Kepercayaan kepada Tuhan. B. Keluhuran Perlembagaan. C. Kedaulatan Undang-undang. D. Kesopanan dan Berbudi bahasa.

(20 Markah)

4

BAHAGIAN B : A) Isikan tempat kosong dalam ayat di bawah dengan jawapan yang betul. akrab berbincang terbuka Sikap peranan positif bersedia pendapat menyahut tua harmoni bersopan

1. Keluarga yang ______________ dapat diwujudkan apabila setiap anggota keluarga saling menghormati. 2. Memberikan layanan secara ______________ terhadap anggota keluarga adalah salah satu cara memuliakan anggota keluarga. 3. Anggota keluarga perlu berfikiran ______________ apabila berbincang untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam keluarga. 4. Hubungan kekeluargaan menjadi ______________ apabila anggota keluarga saling membantu menyelesaikan sesuatu masalah. 5. Apabila berlaku perselisihan faham dalam keluarga, jalan penyelesaian yang terbaik adalah dengan cara duduk ______________. 6. Anggota keluarga akan berasa dihargai apabila ______________ mereka diambil kira untuk menyelesaikan masalah. 7. Ayah dan ibu memainkan ______________ penting untuk mengendalikan perbincangan keluarga ketika bermusyawarah. 8. Reaksi yang ______________ hendaklah ditunjukkan ketika salah seorang anggota keluarga menyuarakan masalah mereka. 9. ______________ diselesaikan. 10. Anggota keluarga yang taat dan saling menghormati akan ______________ membantu anggota keluarga lain yang menghadapi masalah. 11. Apabila bercakap dengan orang yang lebih ______________ daripada kita, janganlah meninggikan suara. 12. Danny terus ______________ apabila dipanggil oleh ibunya. (12 Markah) berterus terang dapat memudahkan sesuatu masalah

5

B) Tulis “GEMBIRA” atau “BENCI” pada ruangan yang disediakan berdasarkan pernyataan yang berikut. 1. Kedatangan anda ke kaunter pertanyaan disambut dengan senyuman

2. Pertanyaan anda kepada kerani di kaunter bank tidak dilayan.

3. Juruwang di pasar raya menengking anda kerana jumlah wang yang dibayar kurang RM1.00.

4. Doktor dan jururawat yang merawat anda ketika sakit adalah sangat baik.

5. Anda disuruh ke sana sini secara paksaan sebelum berurusan di sesuatu kaunter.

6. Panggilan telefon anda ke sebuah pejabat dijawab dengan kasar.

7. Pembantu hospital memarahi anda kerana anda menumpahkan nasi tanpa sengaja.

8. Pekerja hotel dengan bermuka manis membuka pintu kereta apabila anda sampai di hotel. (8 Markah)

6

C) Tandakan ( √ ) pada penyataan yang benar dan tandakan ( X ) pada penyataan yang salah.

1. Kita mesti sentiasa bersyukur kerana mempunyai ibu bapa.

(

)

2. Gunakanlah bahasa yang lembut dan sopan semasa bercakap dengan anggota keluarga. ( )

3. Patuhi arahan dan larangan ibu bapa yang bercanggah dengan undang-undang agama dan negara. ( )

4. Pemberian wang ringgit mencukupi bagi menunjukkan rasa hormat dan sayang kepada kedua ibu bapa. ( )

5. Nilai hormat dan taat kepada ibu bapa hanya digunapakai sewaktu kita di alam kanak-kanak sahaja. ( )

6. Segera meminta maaf daripada anggota keluarga apabila menyedari telah menyinggung perasaan mereka. ( )

7. Kita mestilah memberitahu anggota keluarga bahawa kita benci kepada mereka. ( )

8. Kita mestilah berkongsi rasa sedih sahaja bersama keluarga.

(

)

9. Meraikan hari-hari istimewa bersama keluarga adalah amat menyeronokkan. ( )

10. Kita mestilah patuh, taat dan hormat terhadap anggota keluarga. ( )

(10 Markah)

7

D) Gariskan jawapan yang betul.

1. Amalan berhemah tinggi yang ditunjukkan oleh kakitangan kerajaan akan membantu (meningkatkan / menurunkan) imej perkhidmatan kerajaan. 2. Encik Chong menasihati pekerjanya supaya melayan semua pelanggan syarikat dengan (biadap / sopan).

3. Pengawal keselamatan di sekolah itu (dipuji / dimarahi) kerana telah menunjukkan tingkah laku yang berhemah apabila menerima kedatangan pelawat. 4. Individu yang mengamalkan (nilai hemah / kasih sayang) yang tinggi akan sentiasa menjaga tingkah laku agar tidak menyinggung perasaan orang lain.

5. Ketika Puan Rozita memasuki sebuah hotel, dia telah disambut dengan (senyuman / cacian) oleh pekerja hotel itu. 6. Walaupun Pak Mat hanya bekerja sebagai tukang kebun, dia mempunyai tingkah laku yang (terpuji / terkutuk) dan disenangi oleh majikannya.

7. Robert disayangi oleh ahli keluarganya kerana dia seorang yang (berpekerti mulia / buruk sangka). 8. Keputusan pihak sekolah itu membuang salah seorang muridnya dari persekolahan akibat mencuri berulang kali adalah tindakan yang (wajar / tidak wajar).

9. Walaupun hidup dalam kesusahan, keluarga Puan Lin tidak (miskin / mewah) dengan kasih sayang.

10. Sebagai bapa yang adil, Encik Joseph telah menunjukkan kasih sayang yang (berbelah bahagi / sama rata) kepada semua anaknya.

(10 Markah)

8

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

BAHAGIAN A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B C A D C D C A D C 11. B 12. C 13. B 14. A 15. D 16. B 17. A 18. A 19. C 20. D

BAHAGIAN B (A) 1. harmoni 2. bersopan 3. terbuka 4. akrab 5. berbincang 6. pendapat 7. peranan 8. positif 9. Sikap 10. bersedia 11. tua 12. menyahut (C) 1. √ 2. √ 3. X 4. X 5. X 6. √ 7. X 8. X 9. √ 10. √

(B) 1. GEMBIRA 2. BENCI 3. BENCI 4. GEMBIRA 5. BENCI 6. BENCI 7. BENCI 8. GEMBIRA

(D) 1. meningkatkan 2. sopan 3. dipuji 4. nilai hemah 5. senyuman 6. senyuman 7. berpekerti mulia 8. wajar 9. miskin 10. sama rata

9