Budaya Menepati Masa - Satu Tuntutan yang Mesti Dihidupkan Hamba Allah menulis..

Teringat perihal seorang rakan sewaktu beliau di USA, ketika seorang kenalannya bertanya kepadanya “masa American atau masa Melayu?” selepas beliau menyatakan ingin membuat temu janji dengannya. Lalu beliau bertanya, “apa maksud kamu?” Kata sahabatnya, “Kalau masa American, tepat pada waktu janjinya, sementara masa Melayu, lewat sejam atau setengah jam.” Setiap kali dalam penantian untuk satu-satu mesyuarat, usrah, temujanji atau apa-apa program yang selalunya akan bermula lewat dari masa yang ditetapkan, peristiwa ini akan selalu terkenang. Apakah masalahnya? Patutkah perkara ini .... Budaya Menepati Masa - Satu Tuntutan yang Mesti Dihidupkan Teringat perihal seorang rakan sewaktu beliau di USA, ketika seorang kenalannya bertanya kepadanya “masa American atau masa Melayu?” selepas beliau menyatakan ingin membuat temu janji dengannya. Lalu beliau bertanya, “apa maksud kamu?” Kata sahabatnya, “Kalau masa American, tepat pada waktu janjinya, sementara masa Melayu, lewat sejam atau setengah jam.” Setiap kali dalam penantian untuk satu-satu mesyuarat, usrah, temujanji atau apa-apa program yang selalunya akan bermula lewat dari masa yang ditetapkan, peristiwa ini akan selalu terkenang. Apakah masalahnya? Patutkah perkara ini dibiarkan berlarutan begitu sahaja sehingga menjadi satu kebiasaan? Bagaimana untuk merubah tabiat yang tidak sihat ini? Semua persoalan ini perlu kita beri perhatian yang serius agar organisasi kita yang berlandaskan Islam dapat berjalan dengan lebih efisien dan berkesan di samping mengelakkan dari fitnah. Dalam Islam, Allah swt meletakkan masa sebagai salah satu elemen yang sangat penting sehinggakan Allah bersumpah dengan masa dalam Surah Al-‘Asr “Demi Masa, Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran.” Keadaan umat Islam yang mendukacitakan pada hari ini adalah berpunca salah satunya dari kecuaian kita dalam menghargai dan menepati masa. Banyak perkara dapat dilakukan dengan baik sekiranya pengurusan masa kita dan organisasi dapat ditangani dengan bijaksana. Ini bukan saja memberi manfaat kepada organisasi tetapi juga dapat berlaku adil kepada ikhwah dan akhawat kita yang amat menjaga waktu dalam kerja-kerja seharian mereka. Bagi mereka, pengurusan waktu mereka dijadualkan begitu rupa sehingga kepada minit kerana mereka mempunyai banyak komitmen yang banyak dengan jadual waktu yang ketat. Antara pendekatan yang dapat diguna pakai dalam mengatasi masalah ketepatan masa adalah seperti berikut: 1. Adakan jadual (planner) harian/mingguan dimana semua temu janji (aktiviti, program, mesyuarat,usrah dll) dicatatkan. 2. Setiap hari, sekali di waktu pagi dan sekali sebelum tidur, semak jadual tersebut. 3. Selesaikan urusan-urusan lain lebih awal sebelum temu janji. 4. Pastikan lokasi temu janji diketahui supaya tiada alasan sesat yang akan melewatkan.

8.. 6. orang lain pun datang lambat jugak.)! Kod etika profesional yang bertulis perlu dilandaskan kepada prinsipprinsip berikut : Kesaksamaan/kedilan (impartiality) Keterbukaan (openness) Kerahsiaan (confidentiality) Ketekunan (due deligence) Tanggungjawab profesional (fidelity to professional responsibilities) Mengelakkan percanggahan kepentingan (Avoiding conflict of interest) .NEVER MIND&hellip.5. insyaAllah. Sekiranya perkara-perkara di atas dapat kita lakukan. Rancang perjalanan ke lokasi temu janji dengan mengambil kira faktor jarak. dan jawapan dari sang suami &ldquo.THE OTHERS WILL COME LATE ANYWAY&rdquo. sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah kelewatan bermulanya satu-satu temu janji dan mengelakkan masalah ini menjadi satu kebiasaan sebagaimana kisah seorang isteri yang menegur suaminya yang berlengah-lengah dari menghadiri satu program yang telah dirancang..( Tak apalah . 7... Biasakan diri untuk tiba di lokasi sekurang-kurangnya 10 minit sebelum waktu temu janji bermula. Sentiasa berazam untuk menjadi orang yang pertama sampai ke lokasi temu janji. Minta kerjasama pasangan untuk saling ingat mengingatkan waktu temu janji dan berusaha untuk memudahkan pasangan menepati waktu.. kesesakan lalulintas dan lain-lain.

Prinsip pembentukan kod etika profesional yang bertindak sebagai ahli profesional perlu memikul tanggungjawab etika tambahan  Kod etika  profesional yang bertulis perlu dilandaskan kepada prinsipprinsip berikut : Kesaksamaan/kedilan (impartiality) Keterbukaan (openness) Kerahsiaan (confidentiality) Ketekunan (due deligence) Tanggungjawab profesional (fidelity to professional responsibilities) Mengelakkan percanggahan kepentingan (Avoiding conflict of interest)  Individu  .

warna kulit. tempat asal. Antara  beberapa amalan yang disarankan termasuk  Mengelakkan tingkah laku yang boleh  menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan terhadap profesion keguruan  Amanah berhubung kewangan   Kepentingan murid harus mengatasi  semua kepentingan lain Menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap murid Mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. kepercayaan politik. jantina. asal keluarga. agama. intelek dan status-status lain Berperanan sebagai ‘pengganti ibu bapa’ (in loco parentis) kepada pelajar .

politik persendirian terhadap murid  Tidak harus meminta /menerima hadiah daripada ibu bapa murid /ahli masyarakat dalam menjalankan tugas  Tidak  . Mengesan dan menerima perbezaan individu dan memperkembangkan potensi pelajar dari segi JERI Menghormati maklumat sulit pelajr menyatakan dan membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa   Tidak menerima apa-apa bayaran daripada murid untuk pengajaran tambahan semasa waktu sekolah/cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan  Tidak akan mengiklankan diri untuk tuisyen Tidak memaksakan kepercayaan . keagamaan .

Tidak mejatuhkan nama baik guru-guru Hanya menggunakan cara yang sah untuk kenaikan pangkat Tang gu ng ja w ab Pr of esi .

on al G ur u Tanggungjawabterhpl ajar Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar Bersikap adil Teladan kepada pelajar Membimbing dan mengajar pelajar Mempertingkat profesionalisme dari semasa ke semasa Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion .

Tidak mencemarkan nama baik rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru Membantu mereka yang baru dalam profesion ini Menjadi ahli kepada kesatuan/pertubuhan guru-guru Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Membimbing murid untuk menjadi warganegara yang ………… .

ibu bapa dan ahli masyarakat Tanggungjawab terhadap ibu bapa : Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga dananak mereka sebagai sulit Mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar .Menghormati masyarakat tempat bertugas Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru.

Perkembangan ini telah diberi pelbagai label seperti self actualization. Perspektif humanism menekankan keunikanindividu dan percaya manusia bebasmembuat pilihan sendiri. Menggambarkan penekanan yang diberi keatas potensi kreativiti dalaman manusia yangmembantu mereka menyedari matlamat yangpaling tinggi dalam hidup mereka.PENGENALAN Istilah humanistic psychology diberi olehAbraham Maslow. Manusia dilihat sebagai mempunyaikeinginan untuk berusaha secara semula jadike arah kebahagiaan dan kreativiti. selfhood atau self realization.  Hierarki Keperluan Maslow Sempurna kendiri Penghargaan kendiri Keperluan kasih saying Keperluan Fisiologi Sempurna kendiri Penghargaan kendiri Keperluan kasih sayang Keperluan Keselamatan Keperluan Fisiologi  .  KONSEP & PRINSIP Maslow menekankan aspek manusiamempunyai naluri semula jadi yang baik dan mempunyai keinginan mencapaikesempurnaan kendiri. di mana ia bermaksud ke arahkesempurnaan kendiri.

keperluan kasih sayang dan rasa harga dirimuncul semasa remaja dan keperluanuntuk sempurna diri muncul semasapertengahan umur. Keperluan fisiologi dankeselamatan muncul semasa masih bayi. Persepsi yang efisien terhadap realiti. 4. 3. perlindungan. menyayangi dan disayangi dankeperluan untuk rasa harga diri sertakesempurnaan kendiri. Komitmen. keperluankeselamatan. Keperluan untuk bersendirian.Keperluan Asas Antaranya ialah fisiologi. keperluan yang paling rendahdinamakan keperluan asas. 2. Fisiologi – rasa lapar. pembuangan najis danseks. B-Love ialah individu lebih mengambil beratakan memberi kasih sayang kepada oranglain daripada menerima kasih sayangdaripada orang lain. Kegagalan untuk memenuhi keperluan yanglebih tinggi tidak membawa kepada krisis.Oleh sebab itu. 3.  Ciri-ciri Keperluan Maslow 1. 5. 4. Demokratik 10. orang lain dan alamsekeliling. 5. Hubungan interpersonal 9. Minat sosial 8. mudah dan natural.Keperluan yang paling asas dalam hierarkiperlu dipenuhi dahulu. Spontan. rehat.Keperluan yang lebih tinggi akan munculkemudian semasa manusia melalui prosesperkembangan. Penerimaan diri mereka.  Keperluan kasih sayang dan terdapat 2 jeniskasih sayang iaitu D-Love (deficiency-love)dan BLove (being-love) D-Love ialah apabila individu itu lebihmementingkan diri sendiri daripada memberikasih sayang kepada orang lain. Puncak pengalaman 7.mendapatkan udara. bebas daripada rasa takut dan kebimbangan. Kesempurnaan kendiri &Keperluan perkembangan Apabila keperluan asas telah dipenuhi. Setiap peringkat keperluan tidak perludipenuhi sepenuhnya dengan sempurnasebelum keperluan seterusnya menjadipenting. 2. 6.   Ciri-ciri kesempurnaan kendiri 1. dahaga. Keperluan yang lebih tinggi menyumbangkepada perkembangan diri.keperluan kepada sempurna kendiri danperkembangan akan ketara. Kreatif     . Keselamatan – keperluan untuk rasaselamat. Manusia akanmencari matlamat hidup dan berusaha kearah sempurna kendiri dalam potensi diri yang ada pada mereka.

Saya percaya setiap individu. RUMUSAN Kita boleh mengawal tingkah laku kita Kita hanya mendapat maklumat daripada orang tetapi tidak semestinya apa yang kita inginkan Kebanyakan masalah psikologi berpunca daripada masalah hubungan. Teori pilihan memberi penekanan kepada sifat tanggungjawab individu. saya faham bahawa teori pilihan menekankan ‘sekarang’ (here and now) . kehendak setiap individu adalah berbeza dan individu tersebut dapat menentukan perkara atau tindakan yang terbaik untuk dirinya.Secara ringkasnya. tujuan.Teori pilihan dan terapi realiti diasaskan oleh William Glasser pada tahun 1966. Teori realiti adalah satu teori yang besar dalam pendidikan psikologi kaunseling. penerimaan dan proses membantu dapat dijalankan dengan lancar. Ketika berdepan dengan pelajar saya. Sebab. . Teori pilihan menerangkan bahawa kita memilih untuk bertingkah laku sebagaimana yang kita inginkan. Sebelum aplikasi WDEP ini diaplikasikan. Kita akan rasa puassetelah memilih untuk memenuhi kehendak kita. Setiap individu berhak membuat pilihan dan menanggung risiko atas setiap pilihan yang dilakukan.menentukan dan membuat keputusan sendiri. Apabila saya menghadapi masalah. Akhir kata. Oleh itu. menilai keboleh laksanaan.Terapi realiti mempunyai strategi WDEP yang boleh digunakan oleh guru untuk menolong murid berubah dari aspek tingkah laku yang sesuai dengan kehendak individu.Teori kognitif adalah teori yang berpusatkan kepada pemikiran manusia. guru perlu mewujudkan suasana kaunseling agar kepercayaan. Teori pilihan dan terapi realiti dipilih sebagai teori kognitif yang boleh didalami dalam memahami tingkah laku manusia. Mengikut teori pilihan. Semua tingkah laku manusia adalah dipandu oleh keperluan asas.Terapi realiti adalah satu proses untuk memahami tingkah laku individu untuk memilihdan membuat keputusan yang tepat untuk kehidupannya. teori pilihan membantu saya membuat pilihan yang bermutu ke arah membentuk personality guru yang berkesan dalam proses pengajaran dan pelajaran. menilai. dan merancang pelan tindakan. Ini mengingatkan saya supaya membuat pilihan dengan berhati-hati. setiap pilihan mendatangkan hasil yang berlainan. mahupun budak atau orang dewasa adalah unik dan istimewa sejak kelahiran. saya boleh menggunakan sisem WDEP untuk mengenalpasti kehendak. kesemua tingkah laku manusia berasaskan kepada keinginan psikologi yang merangkumi seseorang individu yang menyayanig dan ingin disayangi oleh orang lain dan fisiologo individu yang merujuk kepada kelangsungan hidup yang merangkumi individu berani mengambil risiko. saya perlu membuat pilihan berdasarkan keadaan terkini tetapi bukan kesalahan masa silam mahupun kerisauan yang belum tentu berlaku.Terapi realiti berkait rapat dengan teori pilihan. Teori realiti berfokus kepadatingkah laku semasa dan tingkah laku yang dipilih hendak sesuai dengan kehendak manusia. teori pilihan dan terapi realiti dapat membangunkan personality guru untuk menjadi seorang guru yang berkesan.Terapi ini member kebebasan kepada individu untuk berfikir secara rasional. teori pilihan dan terapi reality ini sesuai dilaksana dan diaplikasikan di sekolah Pada pendapat saya. Ini juga membantu saya menghormati guru berkenaan sebagai seorang individu yang unik dan membantu dia mencapai matlamat serta memenuhi kehendaknya dengan cara tersendiri.

pemikiran. menentukan dan membuat keputusan sendiri. inginkan penghargaan.Masalah hubungan adalah suatu proses yang sentiasa wujud Masa sekarang sangat penting berbanding dengan masa lepas dan perlu bimbang tentang masa akan datang Kita mempunyai keperluan asas iaitu ingin menyayangi dan ingin dimiliki. Kita rasa puas setelah memilih untuk memenuhi kehendak kita Konflik dengan apa yang kita hendak akan mempengaruhi tingkah laku. •Terapi ini memberi tumpuan kepada konsep tanggungjawab dan kesannya kepada perlakuan individu. Terapi Realiti mempunyai strategi WDEP untuk menolong individu. inginkan kegembiraan dan ingin terus hidup. • Teori Pilihan dan Terapi Realiti ini sesuai dilaksanakan dan diaplikasikan di sekolah. menilai. . Teori Pilihan boleh digunakan oleh individu untuk memahami tingkah laku dirinya dan orang lain berdasarkan kepada prinsip-prinsip psikologi yang tertentu dalam teori ini •manakala. inginkan kebebasan. •Terapi ini memberi kebebasan kepada individu untuk berfikir secara rasional. perasaan dan fisiologi.