SK PADANG TEMBAK (1

)
JALAN SEMARAK, 54100 KUALA LUMPUR. TELEFON : 03-26929910 NO. FAX : 03-26945037

BUKU PENGURUSAN
PRASEKOLAH PERMATA AKTIF

2011

ISI KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

PENGENALAN ORGANISASI PRASEKOLAH MAKLUMAT PERIBADI GURU PRASEKOLAH/GURU AGAMA /PPM MAKLUMAT PERIBADI/BIODATA MURID PELAN PERATURAN AM PRASEKOLAH KURIKULUM PRASEKOLAH PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH MENU SENARAI SISTEM FAIL BIDANG TUGAS GURU/PPM PUSAT DALAM PRASEKOLAH ANGGARAN PERBELANJAAN CARA PENILAIAN MURID PRASEKOLAH LAMPIRAN

1.PENGENALAN

A. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ‘Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.’
B. FALSAFAH PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Melahirkan murid – murid prasekolah yang mempunyai asas 3M, berani, berjiwa murni, pandai bergaul serta celik IT demi memastikan kejayaan di dalam pendidikan formal yang bakal ditempuhi kelak serta menjadikan anak – anak yang berjaya di masa hadapan. C. RUKUN NEGARA ‘Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita yang tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :’ *KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN *KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA *KELUHURAN PERLEMBAGAAN *KEDAULATAN UNDANG-UNDANG *KESOPANAN DAN KESUSILAAN D. OBJEKTIF DAN MATLAMAT PRASEKOLAH OBJEKTIF : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, sosial, intelek dan rihani seperti berikut :
i)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Membina kecergasan badan. Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai kematangan emosi. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.

VISI / MISI / MOTTO PRASEKOLAH VISI Menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek JERIS. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. emosi. 17) Menggunakan kemahiran berfikir kritis. 19) Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. rohani. 9) Berkebolehan berinteraksi sengan orang lain. 14) Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia. Menguasai kemahiran asas dan Memupuk sikap positif sebelum ke Pendidikan formal di Tahun 1 . menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. 12) Mengamalkan nilai murni. 18) Mengembangkan daya kreatif dan estetika. E. 11) Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. kreatif dan bermakna. 15) Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas.8) Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. 10) Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. ii) MATLAMAT : Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. 16) Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. 13) Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. kreatif dan inovatif.

* Memupuk budaya membaca dan cintakan ilmu. * Mewujudkan suasana sekolah yang bersih dan ceria. * Mempertingkatkan prestasi akademik dan Ko-Kurikulum sesuai dengan etos sekolah (membaca). kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami Staf SKPT (1) berikrar akan : * Membimbing murid-murid membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai murni. HURAIAN LOGO . G. MOTTO “Belajar Melalui Bermain” F. * Memberi layanan baik kepada semua pelanggan dalaman dan luaran demi kemajuan pendidikan. * Memberi pendidikan sempurna dan berkesan berdasarkan kebolehan dan keupayaan murid-murid melalui pelbagai pendekatan menjurus kea rah sekolah bestari.MISI Menyediakan peluang yang sama rata. tempat yang selesa dan suasana pembelajaran yang ceria. pembelajaran terancang.

*Bulan dan bintang negara . Johan acara tersebut peringkat Negeri seterusnya Naib Johan acara tersebut di . Mohd Noor. Seorang PPM telah melaporkan diri pada bulan Mac tetapi tidak dpat meneruskan khidmatnya kerana masalah keluarga yang tiggal berjauhan di utara tanahair.Kesungguhan dalam setiap pekerjaan Maksud lambang : *Buku yang terbuka *Empat gelang *Tiga penjuru pendidikan iaitu dan Ko-Kurikulum.Keberanian menempuh cabaran . Prasekolah ini kemudiannya telah diberi nama “Prasekolah Permata Aktif” secara rasmi oleh Puan Guru besar pada masa itu iaitu Puan Zaiton bt. SEJARAH PENUBUHAN PRASEKOLAH Prasekolah SKPT (1) telah dibina pada bulan 12 tahun 2006 iaitu dengan membuat pengubahsuaian bilik darjah dan bilik kesihatan yang telah sedia ada. seorang PPM secara sambilan telah mengambil alih selama 2 bulan sebelum PPM tetap gred N17 Puan Azlinda bt.Permainan dan sukan . bilangan murid bertambah menjadi 25 orang. Pada bulan April 2007. Su melaporkan diri dan berkhidmat sehingga kini. Hal Ehwal Murid . Setelah itu.Agama Islam sebagai agama rasmi H.Mempunyai semangat kesabaran dan ketabahan .Bermaksud tiga bidang utama dalam Kurikulum. Ia telah siap dibina dan mula beroperasi pada bulan Januari 2007 dengan bilangan murid 22 orang dan seorang guru prasekolah iaitu Puan Ainalita Zazni Binti Adnan. Banyak kejayaan yang telah di capai oleh prasekolah ini pada tahun pertama pembukaannya iaitu sebagai naib johan acara Nyanyian dan Gerakan peringkat zon keramat. masih tidak terdapat pembantu pengurusan murid (PPM) dan diuruskan oleh guru prasekolah sehingga bulan Mac 2007. Pada awal pembukaannya.Maksud Warna : *Merah *Kuning *Biru .Ilmu yang dipelajari dan diamalkan .

2. Selain itu. SYARAT KEMASUKAN 1. J. Bilangan kanak-kanak di dalam satu kelas minimun ialah 10 orang dan maksimum 25 orang. Kerjasama dan permuafakatan di antatra ibu bapa dan guru serta pihak sekolah adalah kunci kejayaan bagi meningkatkan muti prasekolah. Keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang ibubapa / penjaganya berpendapatan rendah. Sehingga kini Prasekolah Permata Aktif masih lagi dikelolakan oleh guru dan PPM yang sama dan berharap akan dapat melahirkan anakamnak didik yang celik 3M disamping mempunyai sahsiah murni dan emosi yang stabil. Insyaallah. I. Kejayaan demi kejayaan telah ditempa setiap tahun dan diharapkan akan terus Berjaya di masa-masa akan datang. prasekolah ini juga telah mendapat naib johan dalam acara bercerita Bahasa Inggeris peringkat Zon Keramat dan juga di peringkat negeri.Peringkat Kebangsaan. 5. PAKAIAN RASMI . 3. Pemilihan dibuat oleh Jawatankuasa yang terdiri daripada : • Pegawai JPWP Penyelaras • Guru Besar Pengerusi • Guru Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi • Guru Prasekolah Setiausaha • Guru Tahun 1 (Wakil) Ahli Jawatankuasa • Guru Tahap 2 (Wakil) Ahli Jawatankuasa 4. Mengeluarkan surat tawaran penerimaan kepada penjaga murid yang terlibat dan pengesahan penerimaan tawaran kemasukan ke sekolah. Kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun.

. Rahmat bahgia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Persekutuan. LAGU . bangsa dan Negara Rajin berusaha kita akan Berjaya Mencapai segala yang dicita. oh sungguh ceria. semangat perpaduan. diberkati. wilayah pertiwi. arah pembangunan. Rakyat hidup bersatu dan maju.K. Rahmat bahgia Tuhan kurniakan.LAGU NEGARAKU WILAYAH PERSEKUTUAN Negaraku. sejahtera (2x) Harmoni Semoga sentiasa Wawasan Sebagai Wilayah Maju dan SEKOLAH PADANG TEMBAK (1) Bangunan yang tersergam dan indah Kawasan luas rumput menghijau Itulah dia Sekolah Padang Tembak Satu yang permai Guru-gurunya tekun dan ikhlas Mendidik membentuk akhlak mulia Agar berjasa pada agama. PRASEKOLAHKU TERCINTA Prasekolahku tercinta. Bangunlah kawanku jangan leka kelak kita akan rugi selamnya. Tekad dan azam kita sematkan Untuk menjadi rakyat berguna demi negara kita. tanah tumpahnya darahku. Marilah kita sama berikrar. Raja kita selamat bertahta.

JULAILI ( WAKIL GURU TAHUN 1 ) PN. CIK MAZNIDA ( GURU AGAMA ) PN. Mari-marilah kawan. SETIAUSAHA BENDAHARI PN. ORGANISASI PRASEKOLAH PENGERUSI PN. Kita ke sekolah. (Ciptaan lagu dan lirik : Pn. JALIDAH BT. baca dan kira. riangnya hati. Main bersama. SARIZAH BT. ABDUL MUTALIB GPK HEM NAIB PN. Ainalita Zazni-2004) 2. SAFURA ( GURU MUZIK ) AJK PEWARIS . SELAMAT GURU PRASEKOLAH KETUA PEMBANTU TADBIR EN. NORIDAWATI (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING) PN. ABU TAHRIM GPK KURIKULUM GPK KO-KO NAIB PENGERUSI PN. ROSMALIA (GURU OPSYEN ) PN. SU (PPM) PN. AJK PN. AZLINDA BT. ABD RAZAK NORZAITAH BT.Tepuk tangan bersama. AINALITA ZAZNI BINTI ADNAN MAT IRAHIM B. SUSILA a/p GOPAL GURU BESAR NAIB PENGERUSI PENGERUSI PN. Tulis.

ZAKARIA BIN LAT @ MURAD PN. LATIF 3. 4. AHMAD EN.1. GURU PRASEKOLAH . 6. EN. KASAH PN. NORAZIMAR BT. ADANAN BIN AB. 2. JAMA’IAH BT. 3. SABILAN PN. 5. MAKLUMAT PERIBADI GURU /PPM A. RADZLAN BIN WAHAB PN. MOHD. NOORAZLIN BT.

B. PPM PRASEKOLAH .

GURU AGAMA PRASEKOLAH .C.

MAKLUM AT PERIBADI/BIOD ATA MURID .4.

PELAN A) PELAN SEKOLAH B) PELAN KELAS PRA SEKOLAH i) ii) C) Pelan Lantai Kelas Pelan Lantai Luar Kelas Pra Sekolah (Permaianan Luar) PELAN KESELAMATAN DAN KECEMASAN .5.

Murid tidak boleh memakai atau membawa barang kemas / aksesori berwarna selain warna yang ditetapkan. Beratur. basuh tangan dan membaca doa sebelum dan selepas makan setiap hari. Pakaian rasmi Prasekolah ialah T-shirt kuning ‘Royal Yellow’ dan tulisan ‘Navy Blue’ serta track bottom biru gelap.00 tengahari. Murid hendaklah memberi surat jika tidak hadir ke sekolah ataupun sijil sakit jika sakit.(Beg tidak digalakkan di bawa ke sekolah) Murid tidak dibenarkan membawa keluar barang atau alatan pra sekolah keluar dari kelas. Murid hendaklah hadir ke sekolah sebelum jam 8.00 pagi untuk bersarapan. • • • • • • • • • . Ibubapa diwajibkan mengambil anak tepat pada waktu yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Memakai kasut sekolah lengkap bersarung kaki.00 pagi hingga 12. Buang sampah ke dalam bakul sampah.PERATURAN AM PRASEKOLAH • • Waktu Persekolahan Prasekolah ialah bermula jam 8. Ibubapa dilarang menunggu di dalam atau di luar kelas semasa P&P (kecuali murid-murid berkeperluan khas /OKU) Dilarang membawa barangan tajam dan alat permainan ke sekolah.6. Murid juga tidak dibenarkan membawa alatan yang mahal.

7.KURIKULUM PRASEKOLAH .

JADUAL WAKTU PRASEKOLAH .

PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH A. TAKWIM TAHUNAN PRASEKOLAH .8.

B. PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL .

9.MENU .

SARAPAN PAGI .

Mingg u Hari MINGGU ISNIN HARI ISNIN SELASA SELASA RABU RABU KHAMIS 1 2 3 4 SANDWICH 1 TELUR MAYONIS TEH ‘O’ SUAM BUAH BETIK BISKUT MARIE SUSU BERCOKLAT KUIH KARIPAP & KOKO CRUNCH DONAT RIBENA SUSU PISANG BIHUN GORENG JUS OREN CREAM CRACKER BUAH BETIK MILO CUCUR UDANG JUS MANGGA TEMBIKAI HONEY STAR SUSU BISKUT TIGER FETTUCINI WITH 2 CREAM SAUCE JUS OREN TEMBIKAI OAT SUSU SARDINE ROLL RIBENA ROTI KAYA BUAH OREN MILO BISKUT NASI GORENG KAMPUNG AIR CHIPSMORE SUAM TEMBIKAI SUSU ROTI SOSEJ TEH ‘O’ SUAM BISKUT JEM BUAH OREN MILO BUBUR 3 GANDUM+ROTI PUTIH JUS MANGGA BISKUT MARIE BUAH EPAL BIHUN SUP 4 TEH ‘O’ SUAM PISANG NESTUM SUSU COKLAT SUSU SPAGETI GORENG ROTI PUTIH RIBENA +KARI AYAM CORNFALKES BISKUT CREAM BUAH BETIK RIBENA BUAH OREN SUSU HORLICK NASI GORENG CREAM CINA CRACKER AIR SUAM PISANG MILO CUCUR IKAN BILIS TEH ‘O’ SUAM BUAH EPAL HONEY STAR SUSU BISKUT TIGER NASI PUTIH+KURMA COKLAT AYAM AIR SUAM HORLICK BETIK LAKSA BISKUT AIR SUAM BUAH EPAL CHIPSMORE SUSU SUP CENDAWAN+ROT OAT I BUN JUS OREN SUSU EPAL BUAH NASI + KOKO CRUNCH AYAM MASAK PAPRIK SUSU SUAM AIR BUAH OREN KHAMIS JUMAAT JUMAAT NASI PUTIH + SUSU TOMYAM CAMPUR MILO AIR SUAM PISANG NASI +IKAN MASAK HONEY STAR KICAP JUS MANGGA SUSU BUAH OREN REHAT/KUDAPAN .

10.SENARAI SISTEM FAIL PRASEKOLAH Senarai fail yang diperlukan di kelas prasekolah: .

PPM dan Guru Agama -jadual waktu kelas (sebagai rujukan) -senarai tugas Guru dan PPM -Pendaftaran murid prasekolah -laporan pendaftaran murid prasekolah -senarai nama -rekod peribadi murid *butir-butir diri & keluarga *fizikal *kesihatan Fail Maklumat Staf 3 SKPTS/02/09/005(c) 4 Fail Maklumat Murid SKPTS/02/09/005(d) 5 Fail Surat Menyurat SKPTS/02/09/005(e) -surat yang dihantar (ditulis dengan pen dakwat hitam /biru) -surat yang diterima(ditulis dengan pen dakwat merah) -surat yang diterima daripada jabatan / kementerian 6 Fail Pekeliling SKPTS/02/09/005(f) 7 Fail Maklumat Perkembangan -bahan cetakan kursus Staf -surat panggilan kursus / bengkel / mesyuarat / seminar SKPTS/02/09/005(g) 8 Fail Rancangan Tahunan Panitia SKPTS/02/09/005(h) -Buku pengurusan prasekolah -Takwim sekolah (program panitia) .Bil 1 Nama Fail Rancangan Pelajaran tahunan SKPTS/02/09/005(a) Fail Minit Mesyuarat Induk Kandungan Fail -Sukatan pelajaran -Rancangan pelajaran tahunan (RPT) 2 SKPTS/02/09/005(b) -surat panggilan mesyuarat *GB *GPK *AJK -minit mesyuarat -perjumpaan ibubapa -senarai kehadiran ahli AJK -carta organisasi terkini -Maklumat peribadi Guru.

11.BIDANG TUGAS GURU DAN PPM .

12.PUSAT PEMBELAJARAN PRASEKOLAH  Pusat Bahasa Dan Komunikasi  Pusat Kognitif  Pusat Fizikal  Pusat Manipulatif  Pusat Kerohanian Dan Moral  Pusat Teknologi Dan ICT  Pusat Kreativiti Dan Estetika  Pusat Sumber Guru .

Contohnya : .00 setahun • ALIRAN WANG MAKAN Wang makan yang diperuntukkan juga adalah mengikut jumlah murid pada tahun tersebut.13.80 sehari. Selain itu. jumlah wang makan juga dikira mengikut bilangan hari belajar dalam bulan tersebut. Setiap murid dibayar RM1. Prasekolah Permata Aktif pada tahun 2011 ini mempunya 25 orang murid oleh itu jumlah peruntukan PCG yang diterima ialah sebanyak RM2500.ANGGARAN PERBELANJAAN WANG PRASEKOLAH • ALIRAN WANG PCG Wang PCG yang diperuntukkan untuk Prasekolah ialah mengikut bilangan murid dalam kelas Prasekolah.

.00 • WANG KO-KURIKULUM PRASEKOLAH ( terkini kena campur duit koko… sebab ni buat masa bulan 12.80 x 16 hari belajar = RM 720.) saya belum masukkan 14.Bulan Januari : 25 murid x RM1.CARA PENILAIAN MURID PRASEKOLAH  Rekod Perkembangan Murid Prasekolah .

 Pentaksiran Murid Prasekolah. ** Rekod Anekdot **Rekod Berterusan **Portfolio LAMPIRAN .

SENARAI NAMA MURID 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful