SK PADANG TEMBAK (1

)
JALAN SEMARAK, 54100 KUALA LUMPUR. TELEFON : 03-26929910 NO. FAX : 03-26945037

BUKU PENGURUSAN
PRASEKOLAH PERMATA AKTIF

2011

ISI KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

PENGENALAN ORGANISASI PRASEKOLAH MAKLUMAT PERIBADI GURU PRASEKOLAH/GURU AGAMA /PPM MAKLUMAT PERIBADI/BIODATA MURID PELAN PERATURAN AM PRASEKOLAH KURIKULUM PRASEKOLAH PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH MENU SENARAI SISTEM FAIL BIDANG TUGAS GURU/PPM PUSAT DALAM PRASEKOLAH ANGGARAN PERBELANJAAN CARA PENILAIAN MURID PRASEKOLAH LAMPIRAN

1.PENGENALAN

A. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ‘Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.’
B. FALSAFAH PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Melahirkan murid – murid prasekolah yang mempunyai asas 3M, berani, berjiwa murni, pandai bergaul serta celik IT demi memastikan kejayaan di dalam pendidikan formal yang bakal ditempuhi kelak serta menjadikan anak – anak yang berjaya di masa hadapan. C. RUKUN NEGARA ‘Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita yang tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :’ *KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN *KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA *KELUHURAN PERLEMBAGAAN *KEDAULATAN UNDANG-UNDANG *KESOPANAN DAN KESUSILAAN D. OBJEKTIF DAN MATLAMAT PRASEKOLAH OBJEKTIF : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, sosial, intelek dan rihani seperti berikut :
i)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Membina kecergasan badan. Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai kematangan emosi. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.

rohani. E. 11) Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. 17) Menggunakan kemahiran berfikir kritis. VISI / MISI / MOTTO PRASEKOLAH VISI Menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek JERIS. 9) Berkebolehan berinteraksi sengan orang lain. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. emosi. 13) Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. 15) Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. kreatif dan inovatif. 19) Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. 16) Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. 12) Mengamalkan nilai murni. kreatif dan bermakna.8) Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. ii) MATLAMAT : Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. 10) Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Menguasai kemahiran asas dan Memupuk sikap positif sebelum ke Pendidikan formal di Tahun 1 . 14) Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia. 18) Mengembangkan daya kreatif dan estetika.

kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. * Mewujudkan suasana sekolah yang bersih dan ceria. pembelajaran terancang. * Mempertingkatkan prestasi akademik dan Ko-Kurikulum sesuai dengan etos sekolah (membaca). * Memupuk budaya membaca dan cintakan ilmu. PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami Staf SKPT (1) berikrar akan : * Membimbing murid-murid membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai murni. * Memberi layanan baik kepada semua pelanggan dalaman dan luaran demi kemajuan pendidikan. * Memberi pendidikan sempurna dan berkesan berdasarkan kebolehan dan keupayaan murid-murid melalui pelbagai pendekatan menjurus kea rah sekolah bestari. MOTTO “Belajar Melalui Bermain” F. HURAIAN LOGO . tempat yang selesa dan suasana pembelajaran yang ceria. G.MISI Menyediakan peluang yang sama rata.

Pada bulan April 2007. SEJARAH PENUBUHAN PRASEKOLAH Prasekolah SKPT (1) telah dibina pada bulan 12 tahun 2006 iaitu dengan membuat pengubahsuaian bilik darjah dan bilik kesihatan yang telah sedia ada. Setelah itu.Agama Islam sebagai agama rasmi H. Ia telah siap dibina dan mula beroperasi pada bulan Januari 2007 dengan bilangan murid 22 orang dan seorang guru prasekolah iaitu Puan Ainalita Zazni Binti Adnan. Mohd Noor.Kesungguhan dalam setiap pekerjaan Maksud lambang : *Buku yang terbuka *Empat gelang *Tiga penjuru pendidikan iaitu dan Ko-Kurikulum. Hal Ehwal Murid .Keberanian menempuh cabaran .Mempunyai semangat kesabaran dan ketabahan . Su melaporkan diri dan berkhidmat sehingga kini.Bermaksud tiga bidang utama dalam Kurikulum. bilangan murid bertambah menjadi 25 orang. Pada awal pembukaannya. seorang PPM secara sambilan telah mengambil alih selama 2 bulan sebelum PPM tetap gred N17 Puan Azlinda bt. *Bulan dan bintang negara .Permainan dan sukan . Prasekolah ini kemudiannya telah diberi nama “Prasekolah Permata Aktif” secara rasmi oleh Puan Guru besar pada masa itu iaitu Puan Zaiton bt. Banyak kejayaan yang telah di capai oleh prasekolah ini pada tahun pertama pembukaannya iaitu sebagai naib johan acara Nyanyian dan Gerakan peringkat zon keramat.Maksud Warna : *Merah *Kuning *Biru . Seorang PPM telah melaporkan diri pada bulan Mac tetapi tidak dpat meneruskan khidmatnya kerana masalah keluarga yang tiggal berjauhan di utara tanahair. Johan acara tersebut peringkat Negeri seterusnya Naib Johan acara tersebut di . masih tidak terdapat pembantu pengurusan murid (PPM) dan diuruskan oleh guru prasekolah sehingga bulan Mac 2007.Ilmu yang dipelajari dan diamalkan .

Selain itu. I. Pemilihan dibuat oleh Jawatankuasa yang terdiri daripada : • Pegawai JPWP Penyelaras • Guru Besar Pengerusi • Guru Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi • Guru Prasekolah Setiausaha • Guru Tahun 1 (Wakil) Ahli Jawatankuasa • Guru Tahap 2 (Wakil) Ahli Jawatankuasa 4. Mengeluarkan surat tawaran penerimaan kepada penjaga murid yang terlibat dan pengesahan penerimaan tawaran kemasukan ke sekolah. J. 5. Insyaallah. Kerjasama dan permuafakatan di antatra ibu bapa dan guru serta pihak sekolah adalah kunci kejayaan bagi meningkatkan muti prasekolah. Sehingga kini Prasekolah Permata Aktif masih lagi dikelolakan oleh guru dan PPM yang sama dan berharap akan dapat melahirkan anakamnak didik yang celik 3M disamping mempunyai sahsiah murni dan emosi yang stabil. PAKAIAN RASMI . 2. Kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Bilangan kanak-kanak di dalam satu kelas minimun ialah 10 orang dan maksimum 25 orang. prasekolah ini juga telah mendapat naib johan dalam acara bercerita Bahasa Inggeris peringkat Zon Keramat dan juga di peringkat negeri. SYARAT KEMASUKAN 1.Peringkat Kebangsaan. Keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang ibubapa / penjaganya berpendapatan rendah. 3. Kejayaan demi kejayaan telah ditempa setiap tahun dan diharapkan akan terus Berjaya di masa-masa akan datang.

PRASEKOLAHKU TERCINTA Prasekolahku tercinta. wilayah pertiwi. . Rahmat bahgia Tuhan kurniakan. bangsa dan Negara Rajin berusaha kita akan Berjaya Mencapai segala yang dicita.LAGU NEGARAKU WILAYAH PERSEKUTUAN Negaraku.K. Tekad dan azam kita sematkan Untuk menjadi rakyat berguna demi negara kita. sejahtera (2x) Harmoni Semoga sentiasa Wawasan Sebagai Wilayah Maju dan SEKOLAH PADANG TEMBAK (1) Bangunan yang tersergam dan indah Kawasan luas rumput menghijau Itulah dia Sekolah Padang Tembak Satu yang permai Guru-gurunya tekun dan ikhlas Mendidik membentuk akhlak mulia Agar berjasa pada agama. Rahmat bahgia Tuhan kurniakan. Rakyat hidup bersatu dan maju. Raja kita selamat bertahta. semangat perpaduan. Bangunlah kawanku jangan leka kelak kita akan rugi selamnya. Marilah kita sama berikrar. arah pembangunan. LAGU . oh sungguh ceria. Persekutuan. tanah tumpahnya darahku. Raja kita selamat bertahta. diberkati.

AJK PN. SUSILA a/p GOPAL GURU BESAR NAIB PENGERUSI PENGERUSI PN. baca dan kira. SU (PPM) PN. (Ciptaan lagu dan lirik : Pn. JULAILI ( WAKIL GURU TAHUN 1 ) PN. SARIZAH BT. JALIDAH BT. SAFURA ( GURU MUZIK ) AJK PEWARIS . Kita ke sekolah. Main bersama.Tepuk tangan bersama. ABU TAHRIM GPK KURIKULUM GPK KO-KO NAIB PENGERUSI PN. ABD RAZAK NORZAITAH BT. riangnya hati. ABDUL MUTALIB GPK HEM NAIB PN. Ainalita Zazni-2004) 2. Mari-marilah kawan. SETIAUSAHA BENDAHARI PN. AZLINDA BT. NORIDAWATI (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING) PN. Tulis. SELAMAT GURU PRASEKOLAH KETUA PEMBANTU TADBIR EN. AINALITA ZAZNI BINTI ADNAN MAT IRAHIM B. CIK MAZNIDA ( GURU AGAMA ) PN. ROSMALIA (GURU OPSYEN ) PN. ORGANISASI PRASEKOLAH PENGERUSI PN.

RADZLAN BIN WAHAB PN. MAKLUMAT PERIBADI GURU /PPM A. MOHD. NOORAZLIN BT. 3. ZAKARIA BIN LAT @ MURAD PN. AHMAD EN. KASAH PN. SABILAN PN. GURU PRASEKOLAH . NORAZIMAR BT. JAMA’IAH BT. 2. 5. EN. LATIF 3. 6. 4. ADANAN BIN AB.1.

B. PPM PRASEKOLAH .

GURU AGAMA PRASEKOLAH .C.

4.MAKLUM AT PERIBADI/BIOD ATA MURID .

5.PELAN A) PELAN SEKOLAH B) PELAN KELAS PRA SEKOLAH i) ii) C) Pelan Lantai Kelas Pelan Lantai Luar Kelas Pra Sekolah (Permaianan Luar) PELAN KESELAMATAN DAN KECEMASAN .

Beratur.6. Murid tidak boleh memakai atau membawa barang kemas / aksesori berwarna selain warna yang ditetapkan. Memakai kasut sekolah lengkap bersarung kaki. • • • • • • • • • . Murid hendaklah memberi surat jika tidak hadir ke sekolah ataupun sijil sakit jika sakit.(Beg tidak digalakkan di bawa ke sekolah) Murid tidak dibenarkan membawa keluar barang atau alatan pra sekolah keluar dari kelas.00 tengahari.PERATURAN AM PRASEKOLAH • • Waktu Persekolahan Prasekolah ialah bermula jam 8. Buang sampah ke dalam bakul sampah. Ibubapa diwajibkan mengambil anak tepat pada waktu yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. basuh tangan dan membaca doa sebelum dan selepas makan setiap hari. Pakaian rasmi Prasekolah ialah T-shirt kuning ‘Royal Yellow’ dan tulisan ‘Navy Blue’ serta track bottom biru gelap. Murid hendaklah hadir ke sekolah sebelum jam 8. Ibubapa dilarang menunggu di dalam atau di luar kelas semasa P&P (kecuali murid-murid berkeperluan khas /OKU) Dilarang membawa barangan tajam dan alat permainan ke sekolah.00 pagi hingga 12. Murid juga tidak dibenarkan membawa alatan yang mahal.00 pagi untuk bersarapan.

7.KURIKULUM PRASEKOLAH .

JADUAL WAKTU PRASEKOLAH .

TAKWIM TAHUNAN PRASEKOLAH .8.PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH A.

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL .B.

9.MENU .

SARAPAN PAGI .

Mingg u Hari MINGGU ISNIN HARI ISNIN SELASA SELASA RABU RABU KHAMIS 1 2 3 4 SANDWICH 1 TELUR MAYONIS TEH ‘O’ SUAM BUAH BETIK BISKUT MARIE SUSU BERCOKLAT KUIH KARIPAP & KOKO CRUNCH DONAT RIBENA SUSU PISANG BIHUN GORENG JUS OREN CREAM CRACKER BUAH BETIK MILO CUCUR UDANG JUS MANGGA TEMBIKAI HONEY STAR SUSU BISKUT TIGER FETTUCINI WITH 2 CREAM SAUCE JUS OREN TEMBIKAI OAT SUSU SARDINE ROLL RIBENA ROTI KAYA BUAH OREN MILO BISKUT NASI GORENG KAMPUNG AIR CHIPSMORE SUAM TEMBIKAI SUSU ROTI SOSEJ TEH ‘O’ SUAM BISKUT JEM BUAH OREN MILO BUBUR 3 GANDUM+ROTI PUTIH JUS MANGGA BISKUT MARIE BUAH EPAL BIHUN SUP 4 TEH ‘O’ SUAM PISANG NESTUM SUSU COKLAT SUSU SPAGETI GORENG ROTI PUTIH RIBENA +KARI AYAM CORNFALKES BISKUT CREAM BUAH BETIK RIBENA BUAH OREN SUSU HORLICK NASI GORENG CREAM CINA CRACKER AIR SUAM PISANG MILO CUCUR IKAN BILIS TEH ‘O’ SUAM BUAH EPAL HONEY STAR SUSU BISKUT TIGER NASI PUTIH+KURMA COKLAT AYAM AIR SUAM HORLICK BETIK LAKSA BISKUT AIR SUAM BUAH EPAL CHIPSMORE SUSU SUP CENDAWAN+ROT OAT I BUN JUS OREN SUSU EPAL BUAH NASI + KOKO CRUNCH AYAM MASAK PAPRIK SUSU SUAM AIR BUAH OREN KHAMIS JUMAAT JUMAAT NASI PUTIH + SUSU TOMYAM CAMPUR MILO AIR SUAM PISANG NASI +IKAN MASAK HONEY STAR KICAP JUS MANGGA SUSU BUAH OREN REHAT/KUDAPAN .

SENARAI SISTEM FAIL PRASEKOLAH Senarai fail yang diperlukan di kelas prasekolah: .10.

Bil 1 Nama Fail Rancangan Pelajaran tahunan SKPTS/02/09/005(a) Fail Minit Mesyuarat Induk Kandungan Fail -Sukatan pelajaran -Rancangan pelajaran tahunan (RPT) 2 SKPTS/02/09/005(b) -surat panggilan mesyuarat *GB *GPK *AJK -minit mesyuarat -perjumpaan ibubapa -senarai kehadiran ahli AJK -carta organisasi terkini -Maklumat peribadi Guru. PPM dan Guru Agama -jadual waktu kelas (sebagai rujukan) -senarai tugas Guru dan PPM -Pendaftaran murid prasekolah -laporan pendaftaran murid prasekolah -senarai nama -rekod peribadi murid *butir-butir diri & keluarga *fizikal *kesihatan Fail Maklumat Staf 3 SKPTS/02/09/005(c) 4 Fail Maklumat Murid SKPTS/02/09/005(d) 5 Fail Surat Menyurat SKPTS/02/09/005(e) -surat yang dihantar (ditulis dengan pen dakwat hitam /biru) -surat yang diterima(ditulis dengan pen dakwat merah) -surat yang diterima daripada jabatan / kementerian 6 Fail Pekeliling SKPTS/02/09/005(f) 7 Fail Maklumat Perkembangan -bahan cetakan kursus Staf -surat panggilan kursus / bengkel / mesyuarat / seminar SKPTS/02/09/005(g) 8 Fail Rancangan Tahunan Panitia SKPTS/02/09/005(h) -Buku pengurusan prasekolah -Takwim sekolah (program panitia) .

BIDANG TUGAS GURU DAN PPM .11.

12.PUSAT PEMBELAJARAN PRASEKOLAH  Pusat Bahasa Dan Komunikasi  Pusat Kognitif  Pusat Fizikal  Pusat Manipulatif  Pusat Kerohanian Dan Moral  Pusat Teknologi Dan ICT  Pusat Kreativiti Dan Estetika  Pusat Sumber Guru .

Contohnya : . Prasekolah Permata Aktif pada tahun 2011 ini mempunya 25 orang murid oleh itu jumlah peruntukan PCG yang diterima ialah sebanyak RM2500.13.80 sehari.ANGGARAN PERBELANJAAN WANG PRASEKOLAH • ALIRAN WANG PCG Wang PCG yang diperuntukkan untuk Prasekolah ialah mengikut bilangan murid dalam kelas Prasekolah. jumlah wang makan juga dikira mengikut bilangan hari belajar dalam bulan tersebut.00 setahun • ALIRAN WANG MAKAN Wang makan yang diperuntukkan juga adalah mengikut jumlah murid pada tahun tersebut. Selain itu. Setiap murid dibayar RM1.

80 x 16 hari belajar = RM 720..00 • WANG KO-KURIKULUM PRASEKOLAH ( terkini kena campur duit koko… sebab ni buat masa bulan 12.) saya belum masukkan 14.CARA PENILAIAN MURID PRASEKOLAH  Rekod Perkembangan Murid Prasekolah .Bulan Januari : 25 murid x RM1.

** Rekod Anekdot **Rekod Berterusan **Portfolio LAMPIRAN . Pentaksiran Murid Prasekolah.

SENARAI NAMA MURID 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful