SK PADANG TEMBAK (1

)
JALAN SEMARAK, 54100 KUALA LUMPUR. TELEFON : 03-26929910 NO. FAX : 03-26945037

BUKU PENGURUSAN
PRASEKOLAH PERMATA AKTIF

2011

ISI KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

PENGENALAN ORGANISASI PRASEKOLAH MAKLUMAT PERIBADI GURU PRASEKOLAH/GURU AGAMA /PPM MAKLUMAT PERIBADI/BIODATA MURID PELAN PERATURAN AM PRASEKOLAH KURIKULUM PRASEKOLAH PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH MENU SENARAI SISTEM FAIL BIDANG TUGAS GURU/PPM PUSAT DALAM PRASEKOLAH ANGGARAN PERBELANJAAN CARA PENILAIAN MURID PRASEKOLAH LAMPIRAN

1.PENGENALAN

A. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ‘Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.’
B. FALSAFAH PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Melahirkan murid – murid prasekolah yang mempunyai asas 3M, berani, berjiwa murni, pandai bergaul serta celik IT demi memastikan kejayaan di dalam pendidikan formal yang bakal ditempuhi kelak serta menjadikan anak – anak yang berjaya di masa hadapan. C. RUKUN NEGARA ‘Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita yang tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :’ *KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN *KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA *KELUHURAN PERLEMBAGAAN *KEDAULATAN UNDANG-UNDANG *KESOPANAN DAN KESUSILAAN D. OBJEKTIF DAN MATLAMAT PRASEKOLAH OBJEKTIF : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, sosial, intelek dan rihani seperti berikut :
i)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Membina kecergasan badan. Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai kematangan emosi. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.

Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. 13) Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. 14) Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia. VISI / MISI / MOTTO PRASEKOLAH VISI Menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek JERIS. emosi. rohani. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. 18) Mengembangkan daya kreatif dan estetika. 17) Menggunakan kemahiran berfikir kritis. 11) Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. 16) Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. kreatif dan inovatif. 10) Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. kreatif dan bermakna. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Menguasai kemahiran asas dan Memupuk sikap positif sebelum ke Pendidikan formal di Tahun 1 . menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. 15) Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. 9) Berkebolehan berinteraksi sengan orang lain. 19) Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. E. ii) MATLAMAT : Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. 12) Mengamalkan nilai murni.8) Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.

* Memberi layanan baik kepada semua pelanggan dalaman dan luaran demi kemajuan pendidikan. pembelajaran terancang. G. MOTTO “Belajar Melalui Bermain” F. * Mempertingkatkan prestasi akademik dan Ko-Kurikulum sesuai dengan etos sekolah (membaca). * Mewujudkan suasana sekolah yang bersih dan ceria. tempat yang selesa dan suasana pembelajaran yang ceria. PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami Staf SKPT (1) berikrar akan : * Membimbing murid-murid membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai murni. * Memupuk budaya membaca dan cintakan ilmu. HURAIAN LOGO . kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. * Memberi pendidikan sempurna dan berkesan berdasarkan kebolehan dan keupayaan murid-murid melalui pelbagai pendekatan menjurus kea rah sekolah bestari.MISI Menyediakan peluang yang sama rata.

Permainan dan sukan . Johan acara tersebut peringkat Negeri seterusnya Naib Johan acara tersebut di .Ilmu yang dipelajari dan diamalkan . seorang PPM secara sambilan telah mengambil alih selama 2 bulan sebelum PPM tetap gred N17 Puan Azlinda bt.Mempunyai semangat kesabaran dan ketabahan . Su melaporkan diri dan berkhidmat sehingga kini. Setelah itu.Bermaksud tiga bidang utama dalam Kurikulum. Pada bulan April 2007.Agama Islam sebagai agama rasmi H. Seorang PPM telah melaporkan diri pada bulan Mac tetapi tidak dpat meneruskan khidmatnya kerana masalah keluarga yang tiggal berjauhan di utara tanahair. *Bulan dan bintang negara . Pada awal pembukaannya. Prasekolah ini kemudiannya telah diberi nama “Prasekolah Permata Aktif” secara rasmi oleh Puan Guru besar pada masa itu iaitu Puan Zaiton bt. SEJARAH PENUBUHAN PRASEKOLAH Prasekolah SKPT (1) telah dibina pada bulan 12 tahun 2006 iaitu dengan membuat pengubahsuaian bilik darjah dan bilik kesihatan yang telah sedia ada.Maksud Warna : *Merah *Kuning *Biru . Hal Ehwal Murid . Banyak kejayaan yang telah di capai oleh prasekolah ini pada tahun pertama pembukaannya iaitu sebagai naib johan acara Nyanyian dan Gerakan peringkat zon keramat. masih tidak terdapat pembantu pengurusan murid (PPM) dan diuruskan oleh guru prasekolah sehingga bulan Mac 2007. Ia telah siap dibina dan mula beroperasi pada bulan Januari 2007 dengan bilangan murid 22 orang dan seorang guru prasekolah iaitu Puan Ainalita Zazni Binti Adnan. bilangan murid bertambah menjadi 25 orang.Keberanian menempuh cabaran .Kesungguhan dalam setiap pekerjaan Maksud lambang : *Buku yang terbuka *Empat gelang *Tiga penjuru pendidikan iaitu dan Ko-Kurikulum. Mohd Noor.

PAKAIAN RASMI . Insyaallah. I.Peringkat Kebangsaan. Bilangan kanak-kanak di dalam satu kelas minimun ialah 10 orang dan maksimum 25 orang. J. Mengeluarkan surat tawaran penerimaan kepada penjaga murid yang terlibat dan pengesahan penerimaan tawaran kemasukan ke sekolah. Sehingga kini Prasekolah Permata Aktif masih lagi dikelolakan oleh guru dan PPM yang sama dan berharap akan dapat melahirkan anakamnak didik yang celik 3M disamping mempunyai sahsiah murni dan emosi yang stabil. Pemilihan dibuat oleh Jawatankuasa yang terdiri daripada : • Pegawai JPWP Penyelaras • Guru Besar Pengerusi • Guru Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi • Guru Prasekolah Setiausaha • Guru Tahun 1 (Wakil) Ahli Jawatankuasa • Guru Tahap 2 (Wakil) Ahli Jawatankuasa 4. 2. prasekolah ini juga telah mendapat naib johan dalam acara bercerita Bahasa Inggeris peringkat Zon Keramat dan juga di peringkat negeri. 5. SYARAT KEMASUKAN 1. Keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang ibubapa / penjaganya berpendapatan rendah. Kerjasama dan permuafakatan di antatra ibu bapa dan guru serta pihak sekolah adalah kunci kejayaan bagi meningkatkan muti prasekolah. Kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Kejayaan demi kejayaan telah ditempa setiap tahun dan diharapkan akan terus Berjaya di masa-masa akan datang. Selain itu. 3.

LAGU . Rahmat bahgia Tuhan kurniakan.K. Persekutuan. Marilah kita sama berikrar. Raja kita selamat bertahta. wilayah pertiwi. tanah tumpahnya darahku. . Rahmat bahgia Tuhan kurniakan. Rakyat hidup bersatu dan maju. arah pembangunan. PRASEKOLAHKU TERCINTA Prasekolahku tercinta. Raja kita selamat bertahta.LAGU NEGARAKU WILAYAH PERSEKUTUAN Negaraku. Tekad dan azam kita sematkan Untuk menjadi rakyat berguna demi negara kita. oh sungguh ceria. semangat perpaduan. diberkati. Bangunlah kawanku jangan leka kelak kita akan rugi selamnya. bangsa dan Negara Rajin berusaha kita akan Berjaya Mencapai segala yang dicita. sejahtera (2x) Harmoni Semoga sentiasa Wawasan Sebagai Wilayah Maju dan SEKOLAH PADANG TEMBAK (1) Bangunan yang tersergam dan indah Kawasan luas rumput menghijau Itulah dia Sekolah Padang Tembak Satu yang permai Guru-gurunya tekun dan ikhlas Mendidik membentuk akhlak mulia Agar berjasa pada agama.

ABDUL MUTALIB GPK HEM NAIB PN. AJK PN. SAFURA ( GURU MUZIK ) AJK PEWARIS . SARIZAH BT. (Ciptaan lagu dan lirik : Pn. AINALITA ZAZNI BINTI ADNAN MAT IRAHIM B. SELAMAT GURU PRASEKOLAH KETUA PEMBANTU TADBIR EN. Ainalita Zazni-2004) 2. SUSILA a/p GOPAL GURU BESAR NAIB PENGERUSI PENGERUSI PN. ORGANISASI PRASEKOLAH PENGERUSI PN. AZLINDA BT. Kita ke sekolah.Tepuk tangan bersama. Main bersama. CIK MAZNIDA ( GURU AGAMA ) PN. JULAILI ( WAKIL GURU TAHUN 1 ) PN. ABD RAZAK NORZAITAH BT. SU (PPM) PN. Tulis. baca dan kira. NORIDAWATI (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING) PN. SETIAUSAHA BENDAHARI PN. ROSMALIA (GURU OPSYEN ) PN. JALIDAH BT. riangnya hati. Mari-marilah kawan. ABU TAHRIM GPK KURIKULUM GPK KO-KO NAIB PENGERUSI PN.

KASAH PN. LATIF 3. 5. 4.1. NOORAZLIN BT. ZAKARIA BIN LAT @ MURAD PN. NORAZIMAR BT. MAKLUMAT PERIBADI GURU /PPM A. AHMAD EN. 6. MOHD. 2. ADANAN BIN AB. RADZLAN BIN WAHAB PN. EN. SABILAN PN. GURU PRASEKOLAH . JAMA’IAH BT. 3.

B. PPM PRASEKOLAH .

C. GURU AGAMA PRASEKOLAH .

MAKLUM AT PERIBADI/BIOD ATA MURID .4.

5.PELAN A) PELAN SEKOLAH B) PELAN KELAS PRA SEKOLAH i) ii) C) Pelan Lantai Kelas Pelan Lantai Luar Kelas Pra Sekolah (Permaianan Luar) PELAN KESELAMATAN DAN KECEMASAN .

PERATURAN AM PRASEKOLAH • • Waktu Persekolahan Prasekolah ialah bermula jam 8. Pakaian rasmi Prasekolah ialah T-shirt kuning ‘Royal Yellow’ dan tulisan ‘Navy Blue’ serta track bottom biru gelap. Murid tidak boleh memakai atau membawa barang kemas / aksesori berwarna selain warna yang ditetapkan. Ibubapa dilarang menunggu di dalam atau di luar kelas semasa P&P (kecuali murid-murid berkeperluan khas /OKU) Dilarang membawa barangan tajam dan alat permainan ke sekolah. • • • • • • • • • .00 pagi untuk bersarapan. Murid hendaklah memberi surat jika tidak hadir ke sekolah ataupun sijil sakit jika sakit.6. Memakai kasut sekolah lengkap bersarung kaki.00 pagi hingga 12.00 tengahari. Beratur. Murid hendaklah hadir ke sekolah sebelum jam 8. basuh tangan dan membaca doa sebelum dan selepas makan setiap hari.(Beg tidak digalakkan di bawa ke sekolah) Murid tidak dibenarkan membawa keluar barang atau alatan pra sekolah keluar dari kelas. Buang sampah ke dalam bakul sampah. Murid juga tidak dibenarkan membawa alatan yang mahal. Ibubapa diwajibkan mengambil anak tepat pada waktu yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini.

7.KURIKULUM PRASEKOLAH .

JADUAL WAKTU PRASEKOLAH .

PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH A.8. TAKWIM TAHUNAN PRASEKOLAH .

B. PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL .

MENU .9.

SARAPAN PAGI .

Mingg u Hari MINGGU ISNIN HARI ISNIN SELASA SELASA RABU RABU KHAMIS 1 2 3 4 SANDWICH 1 TELUR MAYONIS TEH ‘O’ SUAM BUAH BETIK BISKUT MARIE SUSU BERCOKLAT KUIH KARIPAP & KOKO CRUNCH DONAT RIBENA SUSU PISANG BIHUN GORENG JUS OREN CREAM CRACKER BUAH BETIK MILO CUCUR UDANG JUS MANGGA TEMBIKAI HONEY STAR SUSU BISKUT TIGER FETTUCINI WITH 2 CREAM SAUCE JUS OREN TEMBIKAI OAT SUSU SARDINE ROLL RIBENA ROTI KAYA BUAH OREN MILO BISKUT NASI GORENG KAMPUNG AIR CHIPSMORE SUAM TEMBIKAI SUSU ROTI SOSEJ TEH ‘O’ SUAM BISKUT JEM BUAH OREN MILO BUBUR 3 GANDUM+ROTI PUTIH JUS MANGGA BISKUT MARIE BUAH EPAL BIHUN SUP 4 TEH ‘O’ SUAM PISANG NESTUM SUSU COKLAT SUSU SPAGETI GORENG ROTI PUTIH RIBENA +KARI AYAM CORNFALKES BISKUT CREAM BUAH BETIK RIBENA BUAH OREN SUSU HORLICK NASI GORENG CREAM CINA CRACKER AIR SUAM PISANG MILO CUCUR IKAN BILIS TEH ‘O’ SUAM BUAH EPAL HONEY STAR SUSU BISKUT TIGER NASI PUTIH+KURMA COKLAT AYAM AIR SUAM HORLICK BETIK LAKSA BISKUT AIR SUAM BUAH EPAL CHIPSMORE SUSU SUP CENDAWAN+ROT OAT I BUN JUS OREN SUSU EPAL BUAH NASI + KOKO CRUNCH AYAM MASAK PAPRIK SUSU SUAM AIR BUAH OREN KHAMIS JUMAAT JUMAAT NASI PUTIH + SUSU TOMYAM CAMPUR MILO AIR SUAM PISANG NASI +IKAN MASAK HONEY STAR KICAP JUS MANGGA SUSU BUAH OREN REHAT/KUDAPAN .

SENARAI SISTEM FAIL PRASEKOLAH Senarai fail yang diperlukan di kelas prasekolah: .10.

PPM dan Guru Agama -jadual waktu kelas (sebagai rujukan) -senarai tugas Guru dan PPM -Pendaftaran murid prasekolah -laporan pendaftaran murid prasekolah -senarai nama -rekod peribadi murid *butir-butir diri & keluarga *fizikal *kesihatan Fail Maklumat Staf 3 SKPTS/02/09/005(c) 4 Fail Maklumat Murid SKPTS/02/09/005(d) 5 Fail Surat Menyurat SKPTS/02/09/005(e) -surat yang dihantar (ditulis dengan pen dakwat hitam /biru) -surat yang diterima(ditulis dengan pen dakwat merah) -surat yang diterima daripada jabatan / kementerian 6 Fail Pekeliling SKPTS/02/09/005(f) 7 Fail Maklumat Perkembangan -bahan cetakan kursus Staf -surat panggilan kursus / bengkel / mesyuarat / seminar SKPTS/02/09/005(g) 8 Fail Rancangan Tahunan Panitia SKPTS/02/09/005(h) -Buku pengurusan prasekolah -Takwim sekolah (program panitia) .Bil 1 Nama Fail Rancangan Pelajaran tahunan SKPTS/02/09/005(a) Fail Minit Mesyuarat Induk Kandungan Fail -Sukatan pelajaran -Rancangan pelajaran tahunan (RPT) 2 SKPTS/02/09/005(b) -surat panggilan mesyuarat *GB *GPK *AJK -minit mesyuarat -perjumpaan ibubapa -senarai kehadiran ahli AJK -carta organisasi terkini -Maklumat peribadi Guru.

11.BIDANG TUGAS GURU DAN PPM .

12.PUSAT PEMBELAJARAN PRASEKOLAH  Pusat Bahasa Dan Komunikasi  Pusat Kognitif  Pusat Fizikal  Pusat Manipulatif  Pusat Kerohanian Dan Moral  Pusat Teknologi Dan ICT  Pusat Kreativiti Dan Estetika  Pusat Sumber Guru .

Contohnya : .13. Prasekolah Permata Aktif pada tahun 2011 ini mempunya 25 orang murid oleh itu jumlah peruntukan PCG yang diterima ialah sebanyak RM2500. Setiap murid dibayar RM1. Selain itu.00 setahun • ALIRAN WANG MAKAN Wang makan yang diperuntukkan juga adalah mengikut jumlah murid pada tahun tersebut. jumlah wang makan juga dikira mengikut bilangan hari belajar dalam bulan tersebut.ANGGARAN PERBELANJAAN WANG PRASEKOLAH • ALIRAN WANG PCG Wang PCG yang diperuntukkan untuk Prasekolah ialah mengikut bilangan murid dalam kelas Prasekolah.80 sehari.

CARA PENILAIAN MURID PRASEKOLAH  Rekod Perkembangan Murid Prasekolah .80 x 16 hari belajar = RM 720.Bulan Januari : 25 murid x RM1..) saya belum masukkan 14.00 • WANG KO-KURIKULUM PRASEKOLAH ( terkini kena campur duit koko… sebab ni buat masa bulan 12.

** Rekod Anekdot **Rekod Berterusan **Portfolio LAMPIRAN . Pentaksiran Murid Prasekolah.

SENARAI NAMA MURID 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful