FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

BAKA PERSEKITARAN PERBEZAAN INDIVIDU .

perbezaan fizikal. Ragbir Kaur (2008) faktor baka terdiri daripada pengaruh genetik. perbezaan kognitif dan perbezaan emosi dalam diri manusia.BAKA • Baka menurut Haliza Hamzah dan Joy N. . Samuel dalam buku Perkembangan Kanakkanak merujuk kepada ciri-ciri biologi. atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya • Menurut Dr.

saiz fizikal.warna mata dan lain-lain.warna kulit.• Baka --> Ciri-ciri pewarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai • Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri. . • Ciri-ciri :. • Baka boleh : a) menguasai penyuburan fizikal dan mental b) Menetapkan had keupayaan.

c) mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka.Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). . Newman (1937) dan Shieldo (1962) : a) membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya b) Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Goddard (1890).

f) Misalnya.d) Biasanya. e) emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. . ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik.

• Tambah beliau lagi. . 1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut.PERSEKITARAN • Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut terhadap persekitaran.

adik beradik. persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem. jiran dan guru.Rakan-rakan. • Perhubungan antara mikrosistem. • Misalnya keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah . Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. • Contoh: ibu bapa.Menurut beliau.iaitu : • Persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa.

nilai dan amalan masyarakat. 200H). • Misalnya kanak-kanak hari ini lebihberfokus kepada permainanpermainan komputer jika di banding dengan kanak-kanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah . • Misalnya dalam sesetengah masyarakat. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.• Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak • Contoh: Kaedah pengurusan. • Di sesetengah negara. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting. peranan jantina dititikberatkan (Santrock. • Perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. • Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma.