FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

BAKA PERSEKITARAN PERBEZAAN INDIVIDU .

Ragbir Kaur (2008) faktor baka terdiri daripada pengaruh genetik. Samuel dalam buku Perkembangan Kanakkanak merujuk kepada ciri-ciri biologi. perbezaan kognitif dan perbezaan emosi dalam diri manusia. perbezaan fizikal. .BAKA • Baka menurut Haliza Hamzah dan Joy N. atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya • Menurut Dr.

• Baka --> Ciri-ciri pewarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. .warna kulit. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai • Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri. • Baka boleh : a) menguasai penyuburan fizikal dan mental b) Menetapkan had keupayaan. saiz fizikal. • Ciri-ciri :.warna mata dan lain-lain.

Newman (1937) dan Shieldo (1962) : a) membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya b) Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Goddard (1890). . c) mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka.Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865).

e) emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa.d) Biasanya. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar. f) Misalnya. . ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik.

1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut terhadap persekitaran. .PERSEKITARAN • Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. • Tambah beliau lagi.

Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain.Rakan-rakan.iaitu : • Persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. jiran dan guru. • Perhubungan antara mikrosistem. • Contoh: ibu bapa. adik beradik. persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem.Menurut beliau. • Misalnya keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah .

kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. • Di sesetengah negara. nilai dan amalan masyarakat. • Perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa.• Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak • Contoh: Kaedah pengurusan. peranan jantina dititikberatkan (Santrock. • Misalnya kanak-kanak hari ini lebihberfokus kepada permainanpermainan komputer jika di banding dengan kanak-kanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah . 200H). • Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma. • Misalnya dalam sesetengah masyarakat. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful