Ungkapan Kuadratik

Ungkapan kuadratik (quadratic expressions) adalah ungkapan yang memenuhi ciri-ciri berikut: 1. Mempunyai hanya satu pemboleh ubah. 2. Mempunyai 2 sebagai kuasa tertinggi pemboleh-ubah. Contoh: 3x2 + 2x + 3 adalah ungkapan kuadratik, di mana (i) pemboleh-ubahnya adalah x, (ii) kuasa tertinggi x ialah 2. Ungkapan kuadratik dengan tiga sebutan (three terms) adalah ungkapan berbentuk ax2 + bx + c, dimana a ≠ 0, b ≠ 0 dan c ≠ 0, contohnya 2x2 + 3x + 5. Berikut adalah juga ungkapan kuadratik:  dengan dua sebutan, contohnya 2x2 + 4x, c = 0  dengan satu sebutan, contohnya 5p2, b = c = 0

Ungkapan kuadratik boleh dibentuk dengan mendarab dua ungkapan linear, contohnya (x 1) (2x + 3) = 2x2 + x - 3. Ungkapan kuadratik boleh dibentuk untuk mewakili situasi dengan mewakilkan pembolehubah dalam masalah tersebut dengan simbol. Simbol biasanya adalah huruf, contohnya x. Dalam kes-kes tertentu, simbol yang digunakan adalah dinyatakan dalam permasalahan tersebut.

Contoh 1:
Nyatakan samada setiap yang berikut adalah ungkapan kuadratik dalam satu pembolehubah. Beri alasan-alasan bagi jawapan.  5x2 - 2x + 1 Jwb: Ya. Ia mempunyai satu pemboleh ubah, x, dan kuasa tertinggi x ialah 2. 
Jwb: Ya. Ia mempunyai satu pemboleh ubah, g, dan kuasa tertinggi g ialah 2.

-3g2

3b - 4

Jwb: Tidak. Walaupun terdapat hanya satu pemboleh ubah, b, tetapi kuasa tertinggi b ialah 1.  a2 - b2

Ia mempunyai satu pemboleh ubah.3  -y(y Jwb: = = -y2 + 5y ungkapan 3)(x + 2x(x + 2x2 + 1) 2x 3(x + linear 2: berikut.2) Jwb: Tidak. Ia tidak boleh ditulis dalam bentuk ax2 + bx + c.  p2 + 1 Jwb: Ya. p.x . dan kuasa tertinggi p ialah 2. Ia mempunyai dua pemboleh ubah. 3: Jwb: Luas = = x(x + = x2 + = x2 + 4x + 3 = (x + 3) Panjang 1)(x + + 3x + x + x 1(x + Lebar 3) 3) 3 .Jwb: Tidak. Contoh Darabkan  (2x Jwb: = = = 2x2 .  x(x3 + x . a dan b. 1) 1) 3x -3 5) -y x y + (-y) x (-5) Contoh Tulis ungkapan bagi luas segi empat tepat yang ditunjukkan dalam gambar rajah.