ANALISIS SWOT

KEKUATAN 1. 90% guru Pendidikan Islam terlatih dan berpengalaman. 2. Guru Pendidikan Islam masih muda dan sihat. 3. Semua guru Pendidikan Islam adalah guru opsyen dengan pengkhususan bidang Pendidikan Islam. 4. Guru-guru Pendidikan Islam adalah guru-guru yang bersemangat tinggi. 5. Sekolah mempunyai makmal komputer yang lengkap dan boleh digunakan untuk P&P dengan menggunakan perisian interaktif, internet dan sebagainya. 6. Terdapat tempat kemudahan amali iaitu MUSOLLA 7. Terdapat pelbagai program pengayaan dan pemulihan untuk meningkatkan prestasi Pendidikan Islam. PELUANG 1. Kerjasama PIBG yang baik. 2. Semua guru Pendidikan Islam berkebolehan untuk menghubungi agensi luar. 3. Sekolah mempunyai kemudahan ICT dan perisian interaktif 5. Sokongan dan kerjasama yang baik dari pihak pentadbiran. 6. Kursus sentiasa dianjurkan oleh PPD dan JPN

KELEMAHAN/ KEKURANGAN/ HALANGAN 1. Terdapat murid yang tidak bermotivasi dan lemah dalam bacaan al-Quran dan Jawi. 2. Terdapat murid-murid yang menganggap Pendidikan Islam bukan subjek penting dan perlu dibimbing 3. Murid-murid kurang berminat mempelajari/ mendalami pendidikan islam

ANCAMAN 1. Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada membaca buku pada waktu lapang. 2. 60% ibu bapa berpendapatan rendah. 3. Anasir negatif di kawasan persekitaran yang mempengaruhi sahsiah murid. 4. Ibu bapa kurang memberi penekanan/ perhatian terhadap Pendidikan Islam di rumah.