PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

RANCANGAN TAHUNAN 2011 TINGKATAN

1

Disediakan oleh: PN. NOR AZILA ANUWAL KETUA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK TAMAN DATO’ HARUN, KM 12 JALAN KLANG LAMA

•Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. pelajar dapat: 1A : Diariku •mengenalpasti potensi & langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri. •Menyatakn kepentingan mgembangkn potensi diri. 1D : Keistimewaan Saya •Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. 1B : Cita-Cita Saya •Mengenalpasti cita-cita & potensi diri. •mencatat perancangan prkembangan diri dlm diari •menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri. •Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. •Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.cita •Mengenalpasti cara mencapai cita-cita. •Melengkapkan jadual kelebihan & keistimewaan diri dan batasan diri individu A & individu B. 5 1-6/2/11 CUTI TAHUN BARU CINA (1 . •Menggunakan minat & kebolehan untuk mencapai citacita. CADANGAN AKTIVITI •Menulis diari •Mencatat peristiwa penting •Meluah perasaan •Mengenalpasti matlamat hidup J A N U A R I 1-4 TEMA 1 : 3/1/11 –hingga 31/1/11 PENCAPAIAN KENDIRI *20/1/11Thaipusam UNIT 1 – IDENTITI DIRI •Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini.4 FEB) . •Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah. •Mencatatkan cita-cita & kenalpasti cabaran yang akan dihadapi. •Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. •Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu bagi mencapai cita-cita. •Membaca & memahami maklumat tentang tokoh seperti Puan Sri Saloma. •Menerangkan & menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. •Membuat refleksi diri sendiri. •Bersyukur dengan anugerah Tuhan. 1C : Tokoh Yang Saya Sanjung •Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri. •Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi. •Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. 1E : Mencapai Cita. •Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita. •Mengemukakan beberapa soalan berkaitan gambar. •Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat.

keluarga & masyarakat. 2F : Saya Bertindak Rasional •Menerangkan akibat kegiatan negatif terhadap diri. •Membincang cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. •Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. •Menulis cadangan cara mengelak diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. •Menjana idea berdasarkan cerita rakyat-Lebai Malang. •Mencipta slogan mengelak diri dari kegiatan negatif. •Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif. •Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya. 2B : Sikap Asertif Saya •Mengenalpasti ciri-ciri individu yang bersikap asertif. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI F E B U A R I 6-8 TEMA 1 : 7/2/11 –hingga 25/2/11 PENCAPAIAN KENDIRI *15Feb Maulidur Rasul *16FebSuntikan HPV T1 *19Febsekolah ganti Tahun Baru Cina (*merentas desa) UNIT 2 – PENYELESAIAN KONFLIK 2A : Menangani Pengaruh Negatif Rakan •Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah •Menerangkan kepentingan tidak melibatkan diri dalam dialami. •Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar (rujuk m/s 19). •Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. (buku skrap) •Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan negatif kepada diri. •Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. •Menghasilkan skrip dialog yang menghargai &menghormati rakan dengan berkongsi masalah. •Melakonkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sivik sekolah. •Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. •Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. •Menyelesaikan konflik antara diri & rakan dalam pelbagai pelbagai kaum & jantina. •Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif. •Mengambil tindakan wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. situasi. .keluarga&masyarakat. •Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan masalah. •Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama kegiatan negatif.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. 2C : Dilemaku •Menyatakan cara menyelesaikn dilema yg dihadapi •Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. 2E : Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik •Mengenalpasti punca & akibat sesuatu konflik. •Menghargai & menghormati rakan dengan berkongsi masalah. •Menerangkan ciri-ciri asertif seseorang individu yang perlu dicontohi. •Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif.

atau penjaga. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga •Melakonkan dialog •Bercerita •Sumbangsaaran *16&17 Mac PTK CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 MAC) UJIAN KEMAJUAN 1 ( 21 . •Memberi bantuan kepada anggota keluarga. *11Mac – Majlis •Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga. Pengetua 3C : Saling Membantu Sesama Keluarga •Menjelaskan cara membantu anggota keluarga. Persaraan •Menyayangi anggota keluarga. Ayah Jantung Hatiku •Menghasilkan sekeping kad ucapan •Menerangkan pentingnya kasih sayang terhadap ibu bapa•Meluahkan perasaan kasih sayang & terima kasih. •Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga. T2 •Menyatakan kepentingan menjalin hubungan yang•Lakonan mesra& akrab sesama anggota keluarga. •Menyanyikan lagu berkaitan.Kem Bina Insan T1&2 3A : Ibu. *1MacUNIT 3 – KELUARGA Suntikan HPV BAHAGIA 3B : Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia •Menulis surat kepada anggota keluarga. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M A C 9-10 TEMA 2 : 28/2/11 hingga 11/3/11 HUBUNGAN KEKELUARGAAN *21Feb. •Meluahkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga.25 MAC ) 11 21/3/11 hingga 25/3/11 .BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini.

•Simulasi •Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan•Memaparkan gambar-gambar berkaitan keluarga bahagia. TEMA 2 : 12 . 3F : Keluarga Saya Sihat •Menjelaskan kepentingan anggota keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang. pelajar dapat: 3D : Hargai Keluarga Anda •Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa & anggota keluarga. •Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga. CADANGAN AKTIVITI •Menghasilkan koleksi gambar keluarga •Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga. •Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan. •Melukis poster “Amalan Pemakanan Seimbang” . •Hargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. •Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat. •Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia. •Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa & anggota keluarga. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA UNIT & HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menyenaraikan menu makanan yang seimbang&sihat untuk anggota keluarga.13 28/3/ 11 hingga HUBUNGAN 9/4/11 KEKELUARGAAN M A C •9April – Sekolah Ganti Deepavali1 UNIT 3 – KELUARGA BAHAGIA 3E : Membina Keluarga Bahagia •Permainan kad situasi •Mengenalpasti tingkah laku mulia untuk eratkan hubungan keluarga.

•Menunjukkan semangat berpasukan. •Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik & kokurikulum. •Bekerja sebagai satu pasukan. 4B : Peraturan Sekolah Saya Patuhi •Mengisi borang kebenaran keluar dari kawasan sekolah. •Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. •Merangka 1 peraturan kehadiran ke sekolah & mematuhinya. . •Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. •Menerangkan kepentingan tentang peraturan sekolah. •Membuat aktiviti kempen warga sekolah penyayang. •Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. •Menulis visi & misi sekolah.17 TEMA 3 : 11/4/11 hingga 7/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *1 Mei – HariPekerja 4A : Inilah Sekolah Saya •Menerangkan sejarah & hala tuju sekolah. *2Mei – Cuti UNIT 4 : BANGGA Ganti Hari TERHADAP SEKOLAH •Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. •Kemuka cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej sekolah. 4D : Kami Satu Pasukan •Menjelaskan kebaikan semangat berpasukan. •Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI A P R I L 14 . •Mengumpul maklumat & hasilkan folio tentang sejarah sekolah. •Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. 4E : Sekolahku Kebanggaanku •Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang membanggakan warga sekolah. •Memahami peraturan sekolah. •Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah. •Menghasil & mendeklamasi puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. •Berbangga dan menghargai budaya sekolah. Pekerja *7Mei – Sekolah Ganti Deepavali2 4C : Budaya Sekolah •Mengenalpasti budaya sekolah sendiri •Menyumbang tenaga ke arah penggayaan budaya sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Mematuhi peraturan sekolah. •Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah.

•Menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah. •Mengemukakan cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej kelas & sekolah. hingga 24/6/11 SEKOLAH •Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan •Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam semangat berpasukan. aktif dalam sukan tahunan sekolah. •Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. 1.2 & PERCUBAAN PMR 1 ( 13-20 MEI ) 5A : Murid Bersahsiah •Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki.Hari Agong UNIT 5 : 21 -22 5C : Hormati Warga Sekolah PENJAGAAN DAN 13/6/11 PENINGKATAN IMEJ •Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. menjayakan sukan sekolah. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. •Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah. Aerobikthon & Hari Koku 5D : Keceriaan Sekolah •Menghuraikan cara untuk meningkatkan keceriaan. . •Menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam *18Jun – komuniti sekolah. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M E I PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 & PERCUBAAN SPM 1 ( 6-20 MEI) TINGKATAN PER. 20 TEMA 3 : 23/5/11 hingga 27/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *23Mei – Sekolah Ganti Deepavali3 •Bercerita tentang penglibatan pelajar sekolah dalam sukan 5B : Berganding Bahu Menjayakan Sukan •Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan tahunan sekolah. •Mengamalkan sikap yang positif. •Menerangkan faedah-faedah apabila pelajar terlibat secara sukan sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH 18 – 19 9/5/11 hingga 20/5/11 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Mencipta slogan yang mencerminkn keceriaan sekolah •Menghasilkan poster yang menarik & kreatif. •Menghargai keceriaan sekolah. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER ( 28 MEI – 12 JUN ) •Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan & pendapat orang lain. •Mengadakan kempen Keceriaan Sekolah. *4Jun. •Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah. •Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan keratankeratan akhbar.

•Menghasilkan brosur tentang sekolah. 5G : Berbakti Kepada Sekolah •Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah. •Menyedia peralatan pertukangan spt tukul. . •Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang & cinta kepada sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan. •Mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas. pelajar dapat: 5E : Sekolahku Milikku •Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah. •Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah.Acara Akhir Padang UNIT 5 : PENJAGAAN DAN *4Julai – PENINGKATAN IMEJ Raptai Sukan SEKOLAH *7Julai – Hari Sukan *15Julai-Hari Terbuka •Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah. •Mengenalpasti perabot yang rosak •Membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang. •Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. J U L A I 5F : Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami •Menerangkan kepentingan memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. gergaji. •Menunjukkan cara memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. •Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. •Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah. •Membentuk 1 pasukan penyokong •Menghasilkan 1 cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada pasukan sekolah. •Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah. CADANGAN AKTIVITI J U N 23-25 TEMA 3 : 27/6/11 hingga 15/7/11 HIDUP BERMASYARAKAT *28Jun – Sukantara *30Jun.

•Mencatat pengajaran & menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut. •Menghargai usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran pentingnya cerita rakyat. CADANGAN AKTIVITI J U L A I 26-27 TEMA 4 : 18/7/11 hingga 29/7/11 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA *22-24Julai– Perkhemahan Unit Uniform •Membaca & memahami contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. •Mencatat nilai murni &pengajaran berdasarkan cerita tersebut. •Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. tentang pentingnya cerita rakyat. •Melakonkan watak-watak cerita rakyat. •Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. •Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia. UNIT 6 – CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM •Menyambung perbualan berdasarkan situasi yang 6B : Cerita Rakyat Warisan Budaya diberikan. pelajar dapat: 6A : Pelbagai Cerita Rakyat •Mengenalpasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum. •Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. •Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan kesedaran •Menilai persembahan setiap kumpulan. •Melakonkan setiap babak. •Menunjukkan perasaan bangga pada cerita rakyat. •Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru. •Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. . •Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum. •Mereka kulit buku folio secara kreatif. •Pelajar menyertai pertandingan bercerita (pilih 1 daripada folio) •Dalam kumpulan-persembahkan cerita tersebut. 6C : Sang Kancil Menjadi Hakim •Menyenaraikan pengajaran dalam cerita “Sang Kancil Menjadi Hakim” •Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. •Mendengar cerita melalui kaset “Sang Kancil Menjadi Hakim”. 6E : Mari Bercerita •Mengenalpasti cerita rakyat Malaysia. O G O S 28-29 1/8/11 hingga 12/8/11 *1OgosPelancaran Bulan Patriotisme *1Ogos-Awal Ramadhan 6D : Koleksi Cerita Rakyat Kita •Mengenalpasti pelbagai jenis cerita rakyat. •Menghasilkan himpunan cerita rakyat secara kreatif. •Membaca dialog di antara perbualan tadi.

demokrasi. •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. pengundian. •Melantik AJK untuk menjalankan proses pengundian. •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi.BULAN MINGGU & TARIKH 30 15/8/11 hingga 19/8/11 *17Ogos – Nuzul Quran TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menerangkan faedah amalan demokrasi. •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. •Berbangga & menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia.33 5/9/11 hingga 16/9/11 *16Sept – Hari Malaysia •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi.2 & 4 ( 15 .4 SEPTEMBER ) 7C – Demokrasi Di Negara Kita •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi. 7D – Prinsip Demokrasi •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 27 OGOS – 4 SEPTEMBER ) CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (30 . •Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia. •Menerima keputusan pemilihan tokoh murid. 1. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI O G O S S E P T E M B E R UJIAN KEMAJUAN 2 TINGKATAN PER. •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. •Pelajar dimaklumkan tentang peraturan proses •Memilih tokoh murid secara demokrasi. UNIT 7 – KERAJAAN DEMOKRASI 32 . . •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. 7B – Pemilihan Tokoh Murid •Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara •Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid.19 OGOS) PERCUBAAN PMR 2 ( 23-27 OGOS ) 31 TEMA 5 : 22/8/11 hingga 26/8/11 MALAYSIA NEGARA *25Ogos-Majlis BERDAULAT Anak Yatim *31 Ogos – Hari Kebangsaan 7A – Lagu Demokrasi •Menerangkan faedah amalan demokrasi. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi.

•Menghargai & menyayangi alam sekitar. •Menghargai kehidupan yang sejahtera. 8B – Gambaran Masyarakat Sejahtera •Menerangkan ciri-ciri kehidupan sejahtera. •Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. (rujuk buku teks m/s 93) . •Membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020. •Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai •Beri alasan bagi setiap tindakan. •Mengadakan promosi kempen. •Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik. •Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau. •Menunjukkan rasa cinta negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat. (rujuk buku teks m/s 91) 8D : Alam Yang Saya Sayangi •Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup. •Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. •Jawab soalan yang disediakan. (rujuk buku teks m/s 92) cabaran. •Melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. •Membincangkan isu-isu berkaitan pencemaran alam. •Melibatkan diri dalam usaha untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat. •Menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. 8C – Cabaran Remaja •Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran. •Analisis situasi yang diberi. •Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar. 8A – Kempen Kesedaran Sivik •Menerangkan kepentingan kesedaran sivik. •Buat pilihan tindakan dari situasi yang memberi kebaikan •Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani kepada semua pihak. (rujuk buku teks m/s 86&87) UNIT 8 – KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT •Mengadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah. cabaran. •Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. pihak kerajaan. •Menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. pelajar dapat: •Mengenalpasti cabaran-cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat. CADANGAN AKTIVITI S E P T E M B E R 34-36 TEMA 6 : 19/9/11 hingga 7/10/11 CABARAN MASA DEPAN •Baca & fahami teks ucapan yang diberikan. pelabur & NGO.

•Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang upaya. •Murid diminta meneliti pernyataan &gambar sedia ada •Berdasarkan gambar yang dilihat. pelajar dapat: 8E : Hormatilah Mereka •Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik & kurang upaya.27&28 OKTOBER ) CUTI PERISTIWA ( 25 OKTOBER ) CUTI SEMPENA DEEPAVALI (26 OKTOBER ) . •Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurang upaya. Setiap kumpulan diminta membentangkan sekurangkurangnya 3 cara bagaimanapihak-pihak berkaitan boleh membantu & menyokong golongan kurang upaya & kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. pelajar diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya. CADANGAN AKTIVITI O K T O B E R 37 10/10/11 hingga 14/10/11 •Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik & membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan & pelajar diminta berbincang. 36.37 3/10/11 hingga 14/10/11 37 10/10/11 Hingga 14/10/11 38 17/10/11 Hingga 21/10/11 39 24/10/11 Hingga 28/10/11 PEPERIKSAAN PMR 2011 ( 4 HINGGA 11 OKTOBER ) ULANGKAJI TEMA 1 & 2 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI ULANGKAJI TEMA 3& 4 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI BERGANTI (24.

1& 2 (31OKT – 4 NOV) AIDILADHA (6 NOV ) CUTI BERGANTI AIDILADHA (7 NOV ) PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI AKHIR TAHUN ( 19 NOV 2011 . pelajar dapat: ULANGKAJI TEMA 5 & 6 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CADANGAN AKTIVITI N O V E M B E R PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN PER.1 JAN 2012 ) .BULAN MINGGU & TARIKH 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 41-42 7/11/11 hingga 18/11/11 TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful