PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

RANCANGAN TAHUNAN 2011 TINGKATAN

1

Disediakan oleh: PN. NOR AZILA ANUWAL KETUA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK TAMAN DATO’ HARUN, KM 12 JALAN KLANG LAMA

5 1-6/2/11 CUTI TAHUN BARU CINA (1 . •Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu bagi mencapai cita-cita. •Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. •Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah. •Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. pelajar dapat: 1A : Diariku •mengenalpasti potensi & langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri. •Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita. •Melengkapkan jadual kelebihan & keistimewaan diri dan batasan diri individu A & individu B. 1E : Mencapai Cita. •Bersyukur dengan anugerah Tuhan.cita •Mengenalpasti cara mencapai cita-cita. •Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita. CADANGAN AKTIVITI •Menulis diari •Mencatat peristiwa penting •Meluah perasaan •Mengenalpasti matlamat hidup J A N U A R I 1-4 TEMA 1 : 3/1/11 –hingga 31/1/11 PENCAPAIAN KENDIRI *20/1/11Thaipusam UNIT 1 – IDENTITI DIRI •Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. •Membuat refleksi diri sendiri. •Menerangkan & menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. •Mencatatkan cita-cita & kenalpasti cabaran yang akan dihadapi. •Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi. •mencatat perancangan prkembangan diri dlm diari •menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menyatakn kepentingan mgembangkn potensi diri.4 FEB) . •Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat. •Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. •Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. •Membaca & memahami maklumat tentang tokoh seperti Puan Sri Saloma. 1D : Keistimewaan Saya •Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. 1B : Cita-Cita Saya •Mengenalpasti cita-cita & potensi diri. •Mengemukakan beberapa soalan berkaitan gambar. •Menggunakan minat & kebolehan untuk mencapai citacita. 1C : Tokoh Yang Saya Sanjung •Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri.

•Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. 2B : Sikap Asertif Saya •Mengenalpasti ciri-ciri individu yang bersikap asertif. (buku skrap) •Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan negatif kepada diri. •Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif. •Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan masalah. •Menulis cadangan cara mengelak diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. •Menerangkan ciri-ciri asertif seseorang individu yang perlu dicontohi. •Menghargai & menghormati rakan dengan berkongsi masalah. •Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif. situasi.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. •Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. •Melakonkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sivik sekolah. 2C : Dilemaku •Menyatakan cara menyelesaikn dilema yg dihadapi •Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. •Menyelesaikan konflik antara diri & rakan dalam pelbagai pelbagai kaum & jantina. •Menjana idea berdasarkan cerita rakyat-Lebai Malang. •Membincang cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI F E B U A R I 6-8 TEMA 1 : 7/2/11 –hingga 25/2/11 PENCAPAIAN KENDIRI *15Feb Maulidur Rasul *16FebSuntikan HPV T1 *19Febsekolah ganti Tahun Baru Cina (*merentas desa) UNIT 2 – PENYELESAIAN KONFLIK 2A : Menangani Pengaruh Negatif Rakan •Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah •Menerangkan kepentingan tidak melibatkan diri dalam dialami. 2F : Saya Bertindak Rasional •Menerangkan akibat kegiatan negatif terhadap diri. . •Mencipta slogan mengelak diri dari kegiatan negatif. •Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. •Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. •Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya. •Menghasilkan skrip dialog yang menghargai &menghormati rakan dengan berkongsi masalah.keluarga&masyarakat. •Mengambil tindakan wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. keluarga & masyarakat. •Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar (rujuk m/s 19). 2E : Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik •Mengenalpasti punca & akibat sesuatu konflik. •Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama kegiatan negatif. •Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif.

BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga. •Memberi bantuan kepada anggota keluarga. •Meluahkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga. Pengetua 3C : Saling Membantu Sesama Keluarga •Menjelaskan cara membantu anggota keluarga. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga •Melakonkan dialog •Bercerita •Sumbangsaaran *16&17 Mac PTK CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 MAC) UJIAN KEMAJUAN 1 ( 21 . *11Mac – Majlis •Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga.25 MAC ) 11 21/3/11 hingga 25/3/11 . Ayah Jantung Hatiku •Menghasilkan sekeping kad ucapan •Menerangkan pentingnya kasih sayang terhadap ibu bapa•Meluahkan perasaan kasih sayang & terima kasih. •Menyanyikan lagu berkaitan. *1MacUNIT 3 – KELUARGA Suntikan HPV BAHAGIA 3B : Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia •Menulis surat kepada anggota keluarga. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M A C 9-10 TEMA 2 : 28/2/11 hingga 11/3/11 HUBUNGAN KEKELUARGAAN *21Feb. atau penjaga.Kem Bina Insan T1&2 3A : Ibu. T2 •Menyatakan kepentingan menjalin hubungan yang•Lakonan mesra& akrab sesama anggota keluarga. Persaraan •Menyayangi anggota keluarga.

BULAN MINGGU & TARIKH TEMA UNIT & HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga. pelajar dapat: 3D : Hargai Keluarga Anda •Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa & anggota keluarga. 3F : Keluarga Saya Sihat •Menjelaskan kepentingan anggota keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang.13 28/3/ 11 hingga HUBUNGAN 9/4/11 KEKELUARGAAN M A C •9April – Sekolah Ganti Deepavali1 UNIT 3 – KELUARGA BAHAGIA 3E : Membina Keluarga Bahagia •Permainan kad situasi •Mengenalpasti tingkah laku mulia untuk eratkan hubungan keluarga. •Melukis poster “Amalan Pemakanan Seimbang” . •Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan. •Hargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. CADANGAN AKTIVITI •Menghasilkan koleksi gambar keluarga •Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga. TEMA 2 : 12 . •Menyenaraikan menu makanan yang seimbang&sihat untuk anggota keluarga. •Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat. •Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia. •Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga. •Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa & anggota keluarga. •Simulasi •Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan•Memaparkan gambar-gambar berkaitan keluarga bahagia.

•Merangka 1 peraturan kehadiran ke sekolah & mematuhinya. •Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. •Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah. •Menghasil & mendeklamasi puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. •Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. •Mematuhi peraturan sekolah. •Menerangkan kepentingan tentang peraturan sekolah. 4E : Sekolahku Kebanggaanku •Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang membanggakan warga sekolah. •Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia. . pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI A P R I L 14 . •Memahami peraturan sekolah. •Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. 4B : Peraturan Sekolah Saya Patuhi •Mengisi borang kebenaran keluar dari kawasan sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menulis visi & misi sekolah. •Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah. •Membuat aktiviti kempen warga sekolah penyayang. •Bekerja sebagai satu pasukan. •Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. •Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik & kokurikulum. 4D : Kami Satu Pasukan •Menjelaskan kebaikan semangat berpasukan. •Mengumpul maklumat & hasilkan folio tentang sejarah sekolah. *2Mei – Cuti UNIT 4 : BANGGA Ganti Hari TERHADAP SEKOLAH •Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. •Kemuka cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej sekolah. •Berbangga dan menghargai budaya sekolah.17 TEMA 3 : 11/4/11 hingga 7/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *1 Mei – HariPekerja 4A : Inilah Sekolah Saya •Menerangkan sejarah & hala tuju sekolah. Pekerja *7Mei – Sekolah Ganti Deepavali2 4C : Budaya Sekolah •Mengenalpasti budaya sekolah sendiri •Menyumbang tenaga ke arah penggayaan budaya sekolah. •Menunjukkan semangat berpasukan.

•Menerangkan faedah-faedah apabila pelajar terlibat secara sukan sekolah. *4Jun.Hari Agong UNIT 5 : 21 -22 5C : Hormati Warga Sekolah PENJAGAAN DAN 13/6/11 PENINGKATAN IMEJ •Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. •Menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah.2 & PERCUBAAN PMR 1 ( 13-20 MEI ) 5A : Murid Bersahsiah •Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki. . Aerobikthon & Hari Koku 5D : Keceriaan Sekolah •Menghuraikan cara untuk meningkatkan keceriaan. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER ( 28 MEI – 12 JUN ) •Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan & pendapat orang lain. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan •Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam semangat berpasukan. •Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah. •Mencipta slogan yang mencerminkn keceriaan sekolah •Menghasilkan poster yang menarik & kreatif. •Mengamalkan sikap yang positif. hingga 24/6/11 SEKOLAH •Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. •Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan keratankeratan akhbar. aktif dalam sukan tahunan sekolah. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M E I PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 & PERCUBAAN SPM 1 ( 6-20 MEI) TINGKATAN PER. menjayakan sukan sekolah. •Mengemukakan cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej kelas & sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH 18 – 19 9/5/11 hingga 20/5/11 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah. •Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. 1. •Menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam *18Jun – komuniti sekolah. •Mengadakan kempen Keceriaan Sekolah. 20 TEMA 3 : 23/5/11 hingga 27/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *23Mei – Sekolah Ganti Deepavali3 •Bercerita tentang penglibatan pelajar sekolah dalam sukan 5B : Berganding Bahu Menjayakan Sukan •Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan tahunan sekolah. •Menghargai keceriaan sekolah.

. •Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. •Mengenalpasti perabot yang rosak •Membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang.Acara Akhir Padang UNIT 5 : PENJAGAAN DAN *4Julai – PENINGKATAN IMEJ Raptai Sukan SEKOLAH *7Julai – Hari Sukan *15Julai-Hari Terbuka •Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah. CADANGAN AKTIVITI J U N 23-25 TEMA 3 : 27/6/11 hingga 15/7/11 HIDUP BERMASYARAKAT *28Jun – Sukantara *30Jun. 5G : Berbakti Kepada Sekolah •Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah. •Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah. •Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah. •Mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas. •Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. •Menghasilkan brosur tentang sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah. •Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan. pelajar dapat: 5E : Sekolahku Milikku •Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. •Menyedia peralatan pertukangan spt tukul. •Menunjukkan cara memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. gergaji. •Membentuk 1 pasukan penyokong •Menghasilkan 1 cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada pasukan sekolah. J U L A I 5F : Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami •Menerangkan kepentingan memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. •Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang & cinta kepada sekolah.

•Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. •Mereka kulit buku folio secara kreatif. •Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum. •Melakonkan watak-watak cerita rakyat. •Melakonkan setiap babak. UNIT 6 – CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM •Menyambung perbualan berdasarkan situasi yang 6B : Cerita Rakyat Warisan Budaya diberikan. •Menghargai usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran pentingnya cerita rakyat.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. •Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. . O G O S 28-29 1/8/11 hingga 12/8/11 *1OgosPelancaran Bulan Patriotisme *1Ogos-Awal Ramadhan 6D : Koleksi Cerita Rakyat Kita •Mengenalpasti pelbagai jenis cerita rakyat. tentang pentingnya cerita rakyat. •Mencatat pengajaran & menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut. •Menghasilkan himpunan cerita rakyat secara kreatif. •Mendengar cerita melalui kaset “Sang Kancil Menjadi Hakim”. pelajar dapat: 6A : Pelbagai Cerita Rakyat •Mengenalpasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum. •Mencatat nilai murni &pengajaran berdasarkan cerita tersebut. •Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan kesedaran •Menilai persembahan setiap kumpulan. •Menunjukkan perasaan bangga pada cerita rakyat. 6E : Mari Bercerita •Mengenalpasti cerita rakyat Malaysia. •Pelajar menyertai pertandingan bercerita (pilih 1 daripada folio) •Dalam kumpulan-persembahkan cerita tersebut. •Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. CADANGAN AKTIVITI J U L A I 26-27 TEMA 4 : 18/7/11 hingga 29/7/11 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA *22-24Julai– Perkhemahan Unit Uniform •Membaca & memahami contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. •Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. •Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia. •Membaca dialog di antara perbualan tadi. 6C : Sang Kancil Menjadi Hakim •Menyenaraikan pengajaran dalam cerita “Sang Kancil Menjadi Hakim” •Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. •Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru.

•Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. 1. •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. 7B – Pemilihan Tokoh Murid •Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara •Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. •Menerima keputusan pemilihan tokoh murid.33 5/9/11 hingga 16/9/11 *16Sept – Hari Malaysia •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI O G O S S E P T E M B E R UJIAN KEMAJUAN 2 TINGKATAN PER. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi. 7D – Prinsip Demokrasi •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi. •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.BULAN MINGGU & TARIKH 30 15/8/11 hingga 19/8/11 *17Ogos – Nuzul Quran TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia. •Menerangkan faedah amalan demokrasi.19 OGOS) PERCUBAAN PMR 2 ( 23-27 OGOS ) 31 TEMA 5 : 22/8/11 hingga 26/8/11 MALAYSIA NEGARA *25Ogos-Majlis BERDAULAT Anak Yatim *31 Ogos – Hari Kebangsaan 7A – Lagu Demokrasi •Menerangkan faedah amalan demokrasi. . •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. •Berbangga & menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi. demokrasi.2 & 4 ( 15 . •Pelajar dimaklumkan tentang peraturan proses •Memilih tokoh murid secara demokrasi.4 SEPTEMBER ) 7C – Demokrasi Di Negara Kita •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. pengundian. UNIT 7 – KERAJAAN DEMOKRASI 32 . •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. •Melantik AJK untuk menjalankan proses pengundian. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 27 OGOS – 4 SEPTEMBER ) CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (30 .

•Membincangkan isu-isu berkaitan pencemaran alam. •Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. •Melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. •Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar. •Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. •Membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020. •Menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. •Analisis situasi yang diberi. •Menghargai kehidupan yang sejahtera. •Menghargai & menyayangi alam sekitar. (rujuk buku teks m/s 92) cabaran.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. 8B – Gambaran Masyarakat Sejahtera •Menerangkan ciri-ciri kehidupan sejahtera. 8C – Cabaran Remaja •Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran. •Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai •Beri alasan bagi setiap tindakan. CADANGAN AKTIVITI S E P T E M B E R 34-36 TEMA 6 : 19/9/11 hingga 7/10/11 CABARAN MASA DEPAN •Baca & fahami teks ucapan yang diberikan. •Mengadakan promosi kempen. •Jawab soalan yang disediakan. •Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau. (rujuk buku teks m/s 93) . •Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik. pelabur & NGO. cabaran. (rujuk buku teks m/s 91) 8D : Alam Yang Saya Sayangi •Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup. 8A – Kempen Kesedaran Sivik •Menerangkan kepentingan kesedaran sivik. •Menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. pelajar dapat: •Mengenalpasti cabaran-cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat. •Melibatkan diri dalam usaha untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat. •Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. •Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. •Buat pilihan tindakan dari situasi yang memberi kebaikan •Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani kepada semua pihak. (rujuk buku teks m/s 86&87) UNIT 8 – KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT •Mengadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah. •Menunjukkan rasa cinta negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat. pihak kerajaan.

•Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurang upaya. CADANGAN AKTIVITI O K T O B E R 37 10/10/11 hingga 14/10/11 •Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik & membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. pelajar dapat: 8E : Hormatilah Mereka •Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik & kurang upaya. Setiap kumpulan diminta membentangkan sekurangkurangnya 3 cara bagaimanapihak-pihak berkaitan boleh membantu & menyokong golongan kurang upaya & kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup. pelajar diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya.37 3/10/11 hingga 14/10/11 37 10/10/11 Hingga 14/10/11 38 17/10/11 Hingga 21/10/11 39 24/10/11 Hingga 28/10/11 PEPERIKSAAN PMR 2011 ( 4 HINGGA 11 OKTOBER ) ULANGKAJI TEMA 1 & 2 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI ULANGKAJI TEMA 3& 4 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI BERGANTI (24. 36. •Murid diminta meneliti pernyataan &gambar sedia ada •Berdasarkan gambar yang dilihat.27&28 OKTOBER ) CUTI PERISTIWA ( 25 OKTOBER ) CUTI SEMPENA DEEPAVALI (26 OKTOBER ) .BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan & pelajar diminta berbincang. •Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang upaya.

1& 2 (31OKT – 4 NOV) AIDILADHA (6 NOV ) CUTI BERGANTI AIDILADHA (7 NOV ) PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI AKHIR TAHUN ( 19 NOV 2011 .BULAN MINGGU & TARIKH 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 41-42 7/11/11 hingga 18/11/11 TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. pelajar dapat: ULANGKAJI TEMA 5 & 6 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CADANGAN AKTIVITI N O V E M B E R PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN PER.1 JAN 2012 ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful