PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

RANCANGAN TAHUNAN 2011 TINGKATAN

1

Disediakan oleh: PN. NOR AZILA ANUWAL KETUA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK TAMAN DATO’ HARUN, KM 12 JALAN KLANG LAMA

•Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat. 1E : Mencapai Cita. •Menggunakan minat & kebolehan untuk mencapai citacita. 5 1-6/2/11 CUTI TAHUN BARU CINA (1 . •Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. •Bersyukur dengan anugerah Tuhan. •Mencatatkan cita-cita & kenalpasti cabaran yang akan dihadapi. •Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. CADANGAN AKTIVITI •Menulis diari •Mencatat peristiwa penting •Meluah perasaan •Mengenalpasti matlamat hidup J A N U A R I 1-4 TEMA 1 : 3/1/11 –hingga 31/1/11 PENCAPAIAN KENDIRI *20/1/11Thaipusam UNIT 1 – IDENTITI DIRI •Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. •Menyatakn kepentingan mgembangkn potensi diri. •Melengkapkan jadual kelebihan & keistimewaan diri dan batasan diri individu A & individu B. •Membuat refleksi diri sendiri. •Mengemukakan beberapa soalan berkaitan gambar. 1D : Keistimewaan Saya •Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. •Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah. •Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu bagi mencapai cita-cita.4 FEB) . 1C : Tokoh Yang Saya Sanjung •Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri. •Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. •mencatat perancangan prkembangan diri dlm diari •menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri. •Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. •Menerangkan & menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. •Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita.cita •Mengenalpasti cara mencapai cita-cita. 1B : Cita-Cita Saya •Mengenalpasti cita-cita & potensi diri. pelajar dapat: 1A : Diariku •mengenalpasti potensi & langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri. •Membaca & memahami maklumat tentang tokoh seperti Puan Sri Saloma. •Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.

(buku skrap) •Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan negatif kepada diri. •Membincang cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. •Melakonkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sivik sekolah. •Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. •Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama kegiatan negatif. . 2E : Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik •Mengenalpasti punca & akibat sesuatu konflik. •Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif. •Mencipta slogan mengelak diri dari kegiatan negatif. •Menghargai & menghormati rakan dengan berkongsi masalah. •Menyelesaikan konflik antara diri & rakan dalam pelbagai pelbagai kaum & jantina. •Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan masalah. •Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. •Menghasilkan skrip dialog yang menghargai &menghormati rakan dengan berkongsi masalah. •Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif. 2F : Saya Bertindak Rasional •Menerangkan akibat kegiatan negatif terhadap diri. 2C : Dilemaku •Menyatakan cara menyelesaikn dilema yg dihadapi •Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. •Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif. keluarga & masyarakat. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI F E B U A R I 6-8 TEMA 1 : 7/2/11 –hingga 25/2/11 PENCAPAIAN KENDIRI *15Feb Maulidur Rasul *16FebSuntikan HPV T1 *19Febsekolah ganti Tahun Baru Cina (*merentas desa) UNIT 2 – PENYELESAIAN KONFLIK 2A : Menangani Pengaruh Negatif Rakan •Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah •Menerangkan kepentingan tidak melibatkan diri dalam dialami. situasi. •Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar (rujuk m/s 19). •Mengambil tindakan wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. •Menulis cadangan cara mengelak diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. 2B : Sikap Asertif Saya •Mengenalpasti ciri-ciri individu yang bersikap asertif.keluarga&masyarakat. •Menjana idea berdasarkan cerita rakyat-Lebai Malang. •Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. •Menerangkan ciri-ciri asertif seseorang individu yang perlu dicontohi.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. •Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. •Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

T2 •Menyatakan kepentingan menjalin hubungan yang•Lakonan mesra& akrab sesama anggota keluarga. •Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. Ayah Jantung Hatiku •Menghasilkan sekeping kad ucapan •Menerangkan pentingnya kasih sayang terhadap ibu bapa•Meluahkan perasaan kasih sayang & terima kasih. Pengetua 3C : Saling Membantu Sesama Keluarga •Menjelaskan cara membantu anggota keluarga. •Memberi bantuan kepada anggota keluarga. atau penjaga. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga •Melakonkan dialog •Bercerita •Sumbangsaaran *16&17 Mac PTK CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 MAC) UJIAN KEMAJUAN 1 ( 21 . •Meluahkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga. •Menyanyikan lagu berkaitan.25 MAC ) 11 21/3/11 hingga 25/3/11 .Kem Bina Insan T1&2 3A : Ibu. Persaraan •Menyayangi anggota keluarga. *1MacUNIT 3 – KELUARGA Suntikan HPV BAHAGIA 3B : Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia •Menulis surat kepada anggota keluarga. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M A C 9-10 TEMA 2 : 28/2/11 hingga 11/3/11 HUBUNGAN KEKELUARGAAN *21Feb. *11Mac – Majlis •Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga.

CADANGAN AKTIVITI •Menghasilkan koleksi gambar keluarga •Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga.13 28/3/ 11 hingga HUBUNGAN 9/4/11 KEKELUARGAAN M A C •9April – Sekolah Ganti Deepavali1 UNIT 3 – KELUARGA BAHAGIA 3E : Membina Keluarga Bahagia •Permainan kad situasi •Mengenalpasti tingkah laku mulia untuk eratkan hubungan keluarga. •Simulasi •Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan•Memaparkan gambar-gambar berkaitan keluarga bahagia. pelajar dapat: 3D : Hargai Keluarga Anda •Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa & anggota keluarga.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA UNIT & HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Hargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. TEMA 2 : 12 . •Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan. •Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa & anggota keluarga. •Menyenaraikan menu makanan yang seimbang&sihat untuk anggota keluarga. •Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia. •Melukis poster “Amalan Pemakanan Seimbang” . •Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat. 3F : Keluarga Saya Sihat •Menjelaskan kepentingan anggota keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang. •Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga.

*2Mei – Cuti UNIT 4 : BANGGA Ganti Hari TERHADAP SEKOLAH •Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. •Menerangkan kepentingan tentang peraturan sekolah. •Menghasil & mendeklamasi puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. . •Mengumpul maklumat & hasilkan folio tentang sejarah sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. 4E : Sekolahku Kebanggaanku •Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang membanggakan warga sekolah. •Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. •Menunjukkan semangat berpasukan. •Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah.17 TEMA 3 : 11/4/11 hingga 7/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *1 Mei – HariPekerja 4A : Inilah Sekolah Saya •Menerangkan sejarah & hala tuju sekolah. •Membuat aktiviti kempen warga sekolah penyayang. •Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. •Merangka 1 peraturan kehadiran ke sekolah & mematuhinya. 4D : Kami Satu Pasukan •Menjelaskan kebaikan semangat berpasukan. •Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah. •Bekerja sebagai satu pasukan. •Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia. •Berbangga dan menghargai budaya sekolah. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI A P R I L 14 . •Menulis visi & misi sekolah. •Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik & kokurikulum. •Mematuhi peraturan sekolah. •Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah. Pekerja *7Mei – Sekolah Ganti Deepavali2 4C : Budaya Sekolah •Mengenalpasti budaya sekolah sendiri •Menyumbang tenaga ke arah penggayaan budaya sekolah. 4B : Peraturan Sekolah Saya Patuhi •Mengisi borang kebenaran keluar dari kawasan sekolah. •Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. •Memahami peraturan sekolah. •Kemuka cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej sekolah.

Hari Agong UNIT 5 : 21 -22 5C : Hormati Warga Sekolah PENJAGAAN DAN 13/6/11 PENINGKATAN IMEJ •Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M E I PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 & PERCUBAAN SPM 1 ( 6-20 MEI) TINGKATAN PER.2 & PERCUBAAN PMR 1 ( 13-20 MEI ) 5A : Murid Bersahsiah •Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki. •Mengadakan kempen Keceriaan Sekolah. •Menerangkan faedah-faedah apabila pelajar terlibat secara sukan sekolah. •Mencipta slogan yang mencerminkn keceriaan sekolah •Menghasilkan poster yang menarik & kreatif. •Menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam *18Jun – komuniti sekolah. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER ( 28 MEI – 12 JUN ) •Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan & pendapat orang lain. •Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah. Aerobikthon & Hari Koku 5D : Keceriaan Sekolah •Menghuraikan cara untuk meningkatkan keceriaan. •Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. •Mengemukakan cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej kelas & sekolah. *4Jun. •Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan keratankeratan akhbar. •Mengamalkan sikap yang positif. .BULAN MINGGU & TARIKH 18 – 19 9/5/11 hingga 20/5/11 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. aktif dalam sukan tahunan sekolah. 20 TEMA 3 : 23/5/11 hingga 27/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *23Mei – Sekolah Ganti Deepavali3 •Bercerita tentang penglibatan pelajar sekolah dalam sukan 5B : Berganding Bahu Menjayakan Sukan •Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan tahunan sekolah. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan •Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam semangat berpasukan. hingga 24/6/11 SEKOLAH •Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. •Menghargai keceriaan sekolah. •Menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah. menjayakan sukan sekolah. 1. •Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.

•Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah. •Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah. •Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan. pelajar dapat: 5E : Sekolahku Milikku •Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. CADANGAN AKTIVITI J U N 23-25 TEMA 3 : 27/6/11 hingga 15/7/11 HIDUP BERMASYARAKAT *28Jun – Sukantara *30Jun. . •Mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas. •Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah. •Membentuk 1 pasukan penyokong •Menghasilkan 1 cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada pasukan sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. •Menyedia peralatan pertukangan spt tukul. J U L A I 5F : Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami •Menerangkan kepentingan memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. •Menghasilkan brosur tentang sekolah. •Mengenalpasti perabot yang rosak •Membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang. gergaji. •Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. •Menunjukkan cara memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan.Acara Akhir Padang UNIT 5 : PENJAGAAN DAN *4Julai – PENINGKATAN IMEJ Raptai Sukan SEKOLAH *7Julai – Hari Sukan *15Julai-Hari Terbuka •Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah. 5G : Berbakti Kepada Sekolah •Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah. •Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang & cinta kepada sekolah.

UNIT 6 – CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM •Menyambung perbualan berdasarkan situasi yang 6B : Cerita Rakyat Warisan Budaya diberikan. 6C : Sang Kancil Menjadi Hakim •Menyenaraikan pengajaran dalam cerita “Sang Kancil Menjadi Hakim” •Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. •Mencatat pengajaran & menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut. •Melakonkan setiap babak. O G O S 28-29 1/8/11 hingga 12/8/11 *1OgosPelancaran Bulan Patriotisme *1Ogos-Awal Ramadhan 6D : Koleksi Cerita Rakyat Kita •Mengenalpasti pelbagai jenis cerita rakyat. •Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. •Melakonkan watak-watak cerita rakyat.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia. •Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. •Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. . •Menunjukkan perasaan bangga pada cerita rakyat. •Menghargai usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran pentingnya cerita rakyat. CADANGAN AKTIVITI J U L A I 26-27 TEMA 4 : 18/7/11 hingga 29/7/11 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA *22-24Julai– Perkhemahan Unit Uniform •Membaca & memahami contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. •Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. •Menghasilkan himpunan cerita rakyat secara kreatif. pelajar dapat: 6A : Pelbagai Cerita Rakyat •Mengenalpasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum. •Membaca dialog di antara perbualan tadi. •Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru. •Pelajar menyertai pertandingan bercerita (pilih 1 daripada folio) •Dalam kumpulan-persembahkan cerita tersebut. 6E : Mari Bercerita •Mengenalpasti cerita rakyat Malaysia. •Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. •Mencatat nilai murni &pengajaran berdasarkan cerita tersebut. •Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum. tentang pentingnya cerita rakyat. •Mendengar cerita melalui kaset “Sang Kancil Menjadi Hakim”. •Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan kesedaran •Menilai persembahan setiap kumpulan. •Mereka kulit buku folio secara kreatif.

BULAN MINGGU & TARIKH 30 15/8/11 hingga 19/8/11 *17Ogos – Nuzul Quran TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI O G O S S E P T E M B E R UJIAN KEMAJUAN 2 TINGKATAN PER. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 27 OGOS – 4 SEPTEMBER ) CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (30 . demokrasi. pengundian. •Pelajar dimaklumkan tentang peraturan proses •Memilih tokoh murid secara demokrasi. 7B – Pemilihan Tokoh Murid •Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara •Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. •Melantik AJK untuk menjalankan proses pengundian. •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.19 OGOS) PERCUBAAN PMR 2 ( 23-27 OGOS ) 31 TEMA 5 : 22/8/11 hingga 26/8/11 MALAYSIA NEGARA *25Ogos-Majlis BERDAULAT Anak Yatim *31 Ogos – Hari Kebangsaan 7A – Lagu Demokrasi •Menerangkan faedah amalan demokrasi. •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. •Menerangkan faedah amalan demokrasi. •Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia. •Menerima keputusan pemilihan tokoh murid. 1. UNIT 7 – KERAJAAN DEMOKRASI 32 . •Berbangga & menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi.33 5/9/11 hingga 16/9/11 *16Sept – Hari Malaysia •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi. •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. .4 SEPTEMBER ) 7C – Demokrasi Di Negara Kita •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia.2 & 4 ( 15 . 7D – Prinsip Demokrasi •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi.

•Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. •Melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. •Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. 8C – Cabaran Remaja •Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran. •Membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020. •Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. •Menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. (rujuk buku teks m/s 92) cabaran. •Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai •Beri alasan bagi setiap tindakan. •Menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. •Menunjukkan rasa cinta negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat. •Analisis situasi yang diberi. (rujuk buku teks m/s 91) 8D : Alam Yang Saya Sayangi •Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup. cabaran. 8A – Kempen Kesedaran Sivik •Menerangkan kepentingan kesedaran sivik. •Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik. (rujuk buku teks m/s 93) . •Jawab soalan yang disediakan. (rujuk buku teks m/s 86&87) UNIT 8 – KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT •Mengadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah. pihak kerajaan. CADANGAN AKTIVITI S E P T E M B E R 34-36 TEMA 6 : 19/9/11 hingga 7/10/11 CABARAN MASA DEPAN •Baca & fahami teks ucapan yang diberikan. •Mengadakan promosi kempen. •Melibatkan diri dalam usaha untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat. pelabur & NGO. •Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau. •Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. •Menghargai kehidupan yang sejahtera. •Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar. •Buat pilihan tindakan dari situasi yang memberi kebaikan •Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani kepada semua pihak. •Menghargai & menyayangi alam sekitar.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. 8B – Gambaran Masyarakat Sejahtera •Menerangkan ciri-ciri kehidupan sejahtera. pelajar dapat: •Mengenalpasti cabaran-cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat. •Membincangkan isu-isu berkaitan pencemaran alam.

27&28 OKTOBER ) CUTI PERISTIWA ( 25 OKTOBER ) CUTI SEMPENA DEEPAVALI (26 OKTOBER ) . 36. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan & pelajar diminta berbincang. CADANGAN AKTIVITI O K T O B E R 37 10/10/11 hingga 14/10/11 •Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik & membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. pelajar diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya. pelajar dapat: 8E : Hormatilah Mereka •Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik & kurang upaya. •Murid diminta meneliti pernyataan &gambar sedia ada •Berdasarkan gambar yang dilihat. Setiap kumpulan diminta membentangkan sekurangkurangnya 3 cara bagaimanapihak-pihak berkaitan boleh membantu & menyokong golongan kurang upaya & kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup. •Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang upaya. •Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurang upaya.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini.37 3/10/11 hingga 14/10/11 37 10/10/11 Hingga 14/10/11 38 17/10/11 Hingga 21/10/11 39 24/10/11 Hingga 28/10/11 PEPERIKSAAN PMR 2011 ( 4 HINGGA 11 OKTOBER ) ULANGKAJI TEMA 1 & 2 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI ULANGKAJI TEMA 3& 4 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI BERGANTI (24.

BULAN MINGGU & TARIKH 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 41-42 7/11/11 hingga 18/11/11 TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. 1& 2 (31OKT – 4 NOV) AIDILADHA (6 NOV ) CUTI BERGANTI AIDILADHA (7 NOV ) PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI AKHIR TAHUN ( 19 NOV 2011 . pelajar dapat: ULANGKAJI TEMA 5 & 6 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CADANGAN AKTIVITI N O V E M B E R PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN PER.1 JAN 2012 ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful