PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

RANCANGAN TAHUNAN 2011 TINGKATAN

1

Disediakan oleh: PN. NOR AZILA ANUWAL KETUA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK TAMAN DATO’ HARUN, KM 12 JALAN KLANG LAMA

•Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. •Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. •Menggunakan minat & kebolehan untuk mencapai citacita. 5 1-6/2/11 CUTI TAHUN BARU CINA (1 . •Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah. •Menyatakn kepentingan mgembangkn potensi diri. CADANGAN AKTIVITI •Menulis diari •Mencatat peristiwa penting •Meluah perasaan •Mengenalpasti matlamat hidup J A N U A R I 1-4 TEMA 1 : 3/1/11 –hingga 31/1/11 PENCAPAIAN KENDIRI *20/1/11Thaipusam UNIT 1 – IDENTITI DIRI •Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi. •Mencatatkan cita-cita & kenalpasti cabaran yang akan dihadapi. •Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu bagi mencapai cita-cita. •mencatat perancangan prkembangan diri dlm diari •menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri. •Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita. •Membaca & memahami maklumat tentang tokoh seperti Puan Sri Saloma.cita •Mengenalpasti cara mencapai cita-cita.4 FEB) . •Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. •Melengkapkan jadual kelebihan & keistimewaan diri dan batasan diri individu A & individu B. 1C : Tokoh Yang Saya Sanjung •Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri. •Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. •Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat. 1B : Cita-Cita Saya •Mengenalpasti cita-cita & potensi diri. •Menerangkan & menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. •Mengemukakan beberapa soalan berkaitan gambar. 1D : Keistimewaan Saya •Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. 1E : Mencapai Cita. •Membuat refleksi diri sendiri. •Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita. •Bersyukur dengan anugerah Tuhan. pelajar dapat: 1A : Diariku •mengenalpasti potensi & langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri.

•Mencipta slogan mengelak diri dari kegiatan negatif. •Menghasilkan skrip dialog yang menghargai &menghormati rakan dengan berkongsi masalah. . •Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. keluarga & masyarakat.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menyelesaikan konflik antara diri & rakan dalam pelbagai pelbagai kaum & jantina. •Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan masalah. 2F : Saya Bertindak Rasional •Menerangkan akibat kegiatan negatif terhadap diri. •Melakonkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sivik sekolah. •Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. •Menjana idea berdasarkan cerita rakyat-Lebai Malang. •Menghargai & menghormati rakan dengan berkongsi masalah. •Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama kegiatan negatif.keluarga&masyarakat. •Menulis cadangan cara mengelak diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. •Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya. 2E : Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik •Mengenalpasti punca & akibat sesuatu konflik. •Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. (buku skrap) •Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan negatif kepada diri. •Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif. •Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. 2B : Sikap Asertif Saya •Mengenalpasti ciri-ciri individu yang bersikap asertif. •Mengambil tindakan wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI F E B U A R I 6-8 TEMA 1 : 7/2/11 –hingga 25/2/11 PENCAPAIAN KENDIRI *15Feb Maulidur Rasul *16FebSuntikan HPV T1 *19Febsekolah ganti Tahun Baru Cina (*merentas desa) UNIT 2 – PENYELESAIAN KONFLIK 2A : Menangani Pengaruh Negatif Rakan •Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah •Menerangkan kepentingan tidak melibatkan diri dalam dialami. •Menerangkan ciri-ciri asertif seseorang individu yang perlu dicontohi. •Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif. •Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif. •Membincang cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. •Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. situasi. 2C : Dilemaku •Menyatakan cara menyelesaikn dilema yg dihadapi •Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. •Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar (rujuk m/s 19).

•Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga. Ayah Jantung Hatiku •Menghasilkan sekeping kad ucapan •Menerangkan pentingnya kasih sayang terhadap ibu bapa•Meluahkan perasaan kasih sayang & terima kasih.25 MAC ) 11 21/3/11 hingga 25/3/11 .BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini.Kem Bina Insan T1&2 3A : Ibu. Pengetua 3C : Saling Membantu Sesama Keluarga •Menjelaskan cara membantu anggota keluarga. Persaraan •Menyayangi anggota keluarga. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga •Melakonkan dialog •Bercerita •Sumbangsaaran *16&17 Mac PTK CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 MAC) UJIAN KEMAJUAN 1 ( 21 . pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M A C 9-10 TEMA 2 : 28/2/11 hingga 11/3/11 HUBUNGAN KEKELUARGAAN *21Feb. *1MacUNIT 3 – KELUARGA Suntikan HPV BAHAGIA 3B : Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia •Menulis surat kepada anggota keluarga. *11Mac – Majlis •Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga. •Meluahkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga. •Memberi bantuan kepada anggota keluarga. atau penjaga. •Menyanyikan lagu berkaitan. T2 •Menyatakan kepentingan menjalin hubungan yang•Lakonan mesra& akrab sesama anggota keluarga.

•Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia. pelajar dapat: 3D : Hargai Keluarga Anda •Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa & anggota keluarga. •Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan. •Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat. •Hargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. 3F : Keluarga Saya Sihat •Menjelaskan kepentingan anggota keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang. •Menyenaraikan menu makanan yang seimbang&sihat untuk anggota keluarga. •Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga. •Simulasi •Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan•Memaparkan gambar-gambar berkaitan keluarga bahagia.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA UNIT & HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Melukis poster “Amalan Pemakanan Seimbang” . •Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa & anggota keluarga. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga.13 28/3/ 11 hingga HUBUNGAN 9/4/11 KEKELUARGAAN M A C •9April – Sekolah Ganti Deepavali1 UNIT 3 – KELUARGA BAHAGIA 3E : Membina Keluarga Bahagia •Permainan kad situasi •Mengenalpasti tingkah laku mulia untuk eratkan hubungan keluarga. CADANGAN AKTIVITI •Menghasilkan koleksi gambar keluarga •Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga. TEMA 2 : 12 .

•Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. •Menulis visi & misi sekolah. •Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah. •Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Merangka 1 peraturan kehadiran ke sekolah & mematuhinya. •Mematuhi peraturan sekolah. •Berbangga dan menghargai budaya sekolah. . •Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia. •Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik & kokurikulum. 4D : Kami Satu Pasukan •Menjelaskan kebaikan semangat berpasukan. 4E : Sekolahku Kebanggaanku •Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang membanggakan warga sekolah. *2Mei – Cuti UNIT 4 : BANGGA Ganti Hari TERHADAP SEKOLAH •Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. •Kemuka cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej sekolah. •Membuat aktiviti kempen warga sekolah penyayang. •Memahami peraturan sekolah.17 TEMA 3 : 11/4/11 hingga 7/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *1 Mei – HariPekerja 4A : Inilah Sekolah Saya •Menerangkan sejarah & hala tuju sekolah. •Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. •Menerangkan kepentingan tentang peraturan sekolah. •Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. 4B : Peraturan Sekolah Saya Patuhi •Mengisi borang kebenaran keluar dari kawasan sekolah. •Bekerja sebagai satu pasukan. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI A P R I L 14 . •Mengumpul maklumat & hasilkan folio tentang sejarah sekolah. •Menunjukkan semangat berpasukan. •Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. Pekerja *7Mei – Sekolah Ganti Deepavali2 4C : Budaya Sekolah •Mengenalpasti budaya sekolah sendiri •Menyumbang tenaga ke arah penggayaan budaya sekolah. •Menghasil & mendeklamasi puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah.

•Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. Aerobikthon & Hari Koku 5D : Keceriaan Sekolah •Menghuraikan cara untuk meningkatkan keceriaan. •Menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam *18Jun – komuniti sekolah. menjayakan sukan sekolah. •Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah. •Mengemukakan cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej kelas & sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH 18 – 19 9/5/11 hingga 20/5/11 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah.2 & PERCUBAAN PMR 1 ( 13-20 MEI ) 5A : Murid Bersahsiah •Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. 1. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan •Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam semangat berpasukan. . •Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan keratankeratan akhbar. •Menerangkan faedah-faedah apabila pelajar terlibat secara sukan sekolah. hingga 24/6/11 SEKOLAH •Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. •Menghargai keceriaan sekolah. aktif dalam sukan tahunan sekolah. *4Jun. •Mengamalkan sikap yang positif. 20 TEMA 3 : 23/5/11 hingga 27/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *23Mei – Sekolah Ganti Deepavali3 •Bercerita tentang penglibatan pelajar sekolah dalam sukan 5B : Berganding Bahu Menjayakan Sukan •Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan tahunan sekolah. •Mencipta slogan yang mencerminkn keceriaan sekolah •Menghasilkan poster yang menarik & kreatif. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M E I PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 & PERCUBAAN SPM 1 ( 6-20 MEI) TINGKATAN PER.Hari Agong UNIT 5 : 21 -22 5C : Hormati Warga Sekolah PENJAGAAN DAN 13/6/11 PENINGKATAN IMEJ •Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. •Menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER ( 28 MEI – 12 JUN ) •Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan & pendapat orang lain. •Mengadakan kempen Keceriaan Sekolah.

•Mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas. •Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah. CADANGAN AKTIVITI J U N 23-25 TEMA 3 : 27/6/11 hingga 15/7/11 HIDUP BERMASYARAKAT *28Jun – Sukantara *30Jun. •Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. •Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah. •Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan. J U L A I 5F : Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami •Menerangkan kepentingan memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. •Menyedia peralatan pertukangan spt tukul. .Acara Akhir Padang UNIT 5 : PENJAGAAN DAN *4Julai – PENINGKATAN IMEJ Raptai Sukan SEKOLAH *7Julai – Hari Sukan *15Julai-Hari Terbuka •Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah. •Menunjukkan cara memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. •Mengenalpasti perabot yang rosak •Membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang. pelajar dapat: 5E : Sekolahku Milikku •Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. 5G : Berbakti Kepada Sekolah •Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah. gergaji. •Membentuk 1 pasukan penyokong •Menghasilkan 1 cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada pasukan sekolah. •Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang & cinta kepada sekolah. •Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah. •Menghasilkan brosur tentang sekolah.

•Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. CADANGAN AKTIVITI J U L A I 26-27 TEMA 4 : 18/7/11 hingga 29/7/11 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA *22-24Julai– Perkhemahan Unit Uniform •Membaca & memahami contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. •Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia. •Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum. tentang pentingnya cerita rakyat. •Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru. •Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. •Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. •Pelajar menyertai pertandingan bercerita (pilih 1 daripada folio) •Dalam kumpulan-persembahkan cerita tersebut. •Melakonkan setiap babak. •Mereka kulit buku folio secara kreatif. O G O S 28-29 1/8/11 hingga 12/8/11 *1OgosPelancaran Bulan Patriotisme *1Ogos-Awal Ramadhan 6D : Koleksi Cerita Rakyat Kita •Mengenalpasti pelbagai jenis cerita rakyat. •Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. . •Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. UNIT 6 – CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM •Menyambung perbualan berdasarkan situasi yang 6B : Cerita Rakyat Warisan Budaya diberikan. 6C : Sang Kancil Menjadi Hakim •Menyenaraikan pengajaran dalam cerita “Sang Kancil Menjadi Hakim” •Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. 6E : Mari Bercerita •Mengenalpasti cerita rakyat Malaysia. •Menunjukkan perasaan bangga pada cerita rakyat. •Mencatat pengajaran & menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut. •Melakonkan watak-watak cerita rakyat. •Mencatat nilai murni &pengajaran berdasarkan cerita tersebut. •Mendengar cerita melalui kaset “Sang Kancil Menjadi Hakim”. •Membaca dialog di antara perbualan tadi. •Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan kesedaran •Menilai persembahan setiap kumpulan. •Menghasilkan himpunan cerita rakyat secara kreatif. •Menghargai usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran pentingnya cerita rakyat. pelajar dapat: 6A : Pelbagai Cerita Rakyat •Mengenalpasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum.

UNIT 7 – KERAJAAN DEMOKRASI 32 .33 5/9/11 hingga 16/9/11 *16Sept – Hari Malaysia •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi. •Melantik AJK untuk menjalankan proses pengundian. demokrasi. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI O G O S S E P T E M B E R UJIAN KEMAJUAN 2 TINGKATAN PER. •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi.4 SEPTEMBER ) 7C – Demokrasi Di Negara Kita •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. •Berbangga & menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 27 OGOS – 4 SEPTEMBER ) CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (30 . •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.19 OGOS) PERCUBAAN PMR 2 ( 23-27 OGOS ) 31 TEMA 5 : 22/8/11 hingga 26/8/11 MALAYSIA NEGARA *25Ogos-Majlis BERDAULAT Anak Yatim *31 Ogos – Hari Kebangsaan 7A – Lagu Demokrasi •Menerangkan faedah amalan demokrasi. . pengundian. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi. 1. •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. •Menerangkan faedah amalan demokrasi.2 & 4 ( 15 . 7D – Prinsip Demokrasi •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi.BULAN MINGGU & TARIKH 30 15/8/11 hingga 19/8/11 *17Ogos – Nuzul Quran TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menerima keputusan pemilihan tokoh murid. •Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia. •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. 7B – Pemilihan Tokoh Murid •Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara •Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. •Pelajar dimaklumkan tentang peraturan proses •Memilih tokoh murid secara demokrasi.

•Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar. •Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik. •Jawab soalan yang disediakan. •Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. 8A – Kempen Kesedaran Sivik •Menerangkan kepentingan kesedaran sivik. •Menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. 8C – Cabaran Remaja •Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran. •Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. (rujuk buku teks m/s 91) 8D : Alam Yang Saya Sayangi •Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup. •Menghargai & menyayangi alam sekitar. •Menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. •Buat pilihan tindakan dari situasi yang memberi kebaikan •Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani kepada semua pihak. •Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. •Analisis situasi yang diberi. •Melibatkan diri dalam usaha untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat. •Melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. 8B – Gambaran Masyarakat Sejahtera •Menerangkan ciri-ciri kehidupan sejahtera. CADANGAN AKTIVITI S E P T E M B E R 34-36 TEMA 6 : 19/9/11 hingga 7/10/11 CABARAN MASA DEPAN •Baca & fahami teks ucapan yang diberikan. (rujuk buku teks m/s 93) . (rujuk buku teks m/s 86&87) UNIT 8 – KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT •Mengadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. pelajar dapat: •Mengenalpasti cabaran-cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat. •Membincangkan isu-isu berkaitan pencemaran alam. •Menunjukkan rasa cinta negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat. pihak kerajaan. •Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau. cabaran. •Mengadakan promosi kempen. •Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai •Beri alasan bagi setiap tindakan. (rujuk buku teks m/s 92) cabaran. pelabur & NGO. •Membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020. •Menghargai kehidupan yang sejahtera.

CADANGAN AKTIVITI O K T O B E R 37 10/10/11 hingga 14/10/11 •Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik & membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. pelajar diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya. •Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang upaya. Setiap kumpulan diminta membentangkan sekurangkurangnya 3 cara bagaimanapihak-pihak berkaitan boleh membantu & menyokong golongan kurang upaya & kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan & pelajar diminta berbincang.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. 36. •Murid diminta meneliti pernyataan &gambar sedia ada •Berdasarkan gambar yang dilihat. pelajar dapat: 8E : Hormatilah Mereka •Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik & kurang upaya.27&28 OKTOBER ) CUTI PERISTIWA ( 25 OKTOBER ) CUTI SEMPENA DEEPAVALI (26 OKTOBER ) .37 3/10/11 hingga 14/10/11 37 10/10/11 Hingga 14/10/11 38 17/10/11 Hingga 21/10/11 39 24/10/11 Hingga 28/10/11 PEPERIKSAAN PMR 2011 ( 4 HINGGA 11 OKTOBER ) ULANGKAJI TEMA 1 & 2 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI ULANGKAJI TEMA 3& 4 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI BERGANTI (24. •Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurang upaya.

BULAN MINGGU & TARIKH 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 41-42 7/11/11 hingga 18/11/11 TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. pelajar dapat: ULANGKAJI TEMA 5 & 6 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CADANGAN AKTIVITI N O V E M B E R PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN PER. 1& 2 (31OKT – 4 NOV) AIDILADHA (6 NOV ) CUTI BERGANTI AIDILADHA (7 NOV ) PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI AKHIR TAHUN ( 19 NOV 2011 .1 JAN 2012 ) .