PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

RANCANGAN TAHUNAN 2011 TINGKATAN

1

Disediakan oleh: PN. NOR AZILA ANUWAL KETUA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK TAMAN DATO’ HARUN, KM 12 JALAN KLANG LAMA

CADANGAN AKTIVITI •Menulis diari •Mencatat peristiwa penting •Meluah perasaan •Mengenalpasti matlamat hidup J A N U A R I 1-4 TEMA 1 : 3/1/11 –hingga 31/1/11 PENCAPAIAN KENDIRI *20/1/11Thaipusam UNIT 1 – IDENTITI DIRI •Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. •Mencatatkan cita-cita & kenalpasti cabaran yang akan dihadapi. •Melengkapkan jadual kelebihan & keistimewaan diri dan batasan diri individu A & individu B. 1C : Tokoh Yang Saya Sanjung •Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri. •Menggunakan minat & kebolehan untuk mencapai citacita. 1B : Cita-Cita Saya •Mengenalpasti cita-cita & potensi diri. •Mengemukakan beberapa soalan berkaitan gambar. pelajar dapat: 1A : Diariku •mengenalpasti potensi & langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri. •Membaca & memahami maklumat tentang tokoh seperti Puan Sri Saloma. •Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi. •Menerangkan & menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. •Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. •Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu bagi mencapai cita-cita. 1E : Mencapai Cita. •Bersyukur dengan anugerah Tuhan. 5 1-6/2/11 CUTI TAHUN BARU CINA (1 . •Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat. •Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. •Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. •mencatat perancangan prkembangan diri dlm diari •menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri. •Membuat refleksi diri sendiri. •Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini.4 FEB) . •Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita.cita •Mengenalpasti cara mencapai cita-cita. 1D : Keistimewaan Saya •Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. •Menyatakn kepentingan mgembangkn potensi diri. •Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita. •Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah.

•Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar (rujuk m/s 19).BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. 2B : Sikap Asertif Saya •Mengenalpasti ciri-ciri individu yang bersikap asertif. . (buku skrap) •Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan negatif kepada diri.keluarga&masyarakat. •Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan masalah. •Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif. •Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya. •Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif. 2F : Saya Bertindak Rasional •Menerangkan akibat kegiatan negatif terhadap diri. •Menghargai & menghormati rakan dengan berkongsi masalah. •Mencipta slogan mengelak diri dari kegiatan negatif. •Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. situasi. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI F E B U A R I 6-8 TEMA 1 : 7/2/11 –hingga 25/2/11 PENCAPAIAN KENDIRI *15Feb Maulidur Rasul *16FebSuntikan HPV T1 *19Febsekolah ganti Tahun Baru Cina (*merentas desa) UNIT 2 – PENYELESAIAN KONFLIK 2A : Menangani Pengaruh Negatif Rakan •Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah •Menerangkan kepentingan tidak melibatkan diri dalam dialami. •Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. •Menerangkan ciri-ciri asertif seseorang individu yang perlu dicontohi. keluarga & masyarakat. 2C : Dilemaku •Menyatakan cara menyelesaikn dilema yg dihadapi •Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. •Menjana idea berdasarkan cerita rakyat-Lebai Malang. 2E : Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik •Mengenalpasti punca & akibat sesuatu konflik. •Menyelesaikan konflik antara diri & rakan dalam pelbagai pelbagai kaum & jantina. •Menghasilkan skrip dialog yang menghargai &menghormati rakan dengan berkongsi masalah. •Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. •Membincang cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. •Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. •Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama kegiatan negatif. •Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif. •Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. •Mengambil tindakan wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. •Melakonkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sivik sekolah. •Menulis cadangan cara mengelak diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif.

atau penjaga. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M A C 9-10 TEMA 2 : 28/2/11 hingga 11/3/11 HUBUNGAN KEKELUARGAAN *21Feb. Persaraan •Menyayangi anggota keluarga.Kem Bina Insan T1&2 3A : Ibu.25 MAC ) 11 21/3/11 hingga 25/3/11 .BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. Ayah Jantung Hatiku •Menghasilkan sekeping kad ucapan •Menerangkan pentingnya kasih sayang terhadap ibu bapa•Meluahkan perasaan kasih sayang & terima kasih. •Menyanyikan lagu berkaitan. T2 •Menyatakan kepentingan menjalin hubungan yang•Lakonan mesra& akrab sesama anggota keluarga. •Meluahkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga. •Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga. *11Mac – Majlis •Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga •Melakonkan dialog •Bercerita •Sumbangsaaran *16&17 Mac PTK CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 MAC) UJIAN KEMAJUAN 1 ( 21 . Pengetua 3C : Saling Membantu Sesama Keluarga •Menjelaskan cara membantu anggota keluarga. *1MacUNIT 3 – KELUARGA Suntikan HPV BAHAGIA 3B : Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia •Menulis surat kepada anggota keluarga. •Memberi bantuan kepada anggota keluarga.

CADANGAN AKTIVITI •Menghasilkan koleksi gambar keluarga •Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga.13 28/3/ 11 hingga HUBUNGAN 9/4/11 KEKELUARGAAN M A C •9April – Sekolah Ganti Deepavali1 UNIT 3 – KELUARGA BAHAGIA 3E : Membina Keluarga Bahagia •Permainan kad situasi •Mengenalpasti tingkah laku mulia untuk eratkan hubungan keluarga. 3F : Keluarga Saya Sihat •Menjelaskan kepentingan anggota keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang. •Menghargai ibu bapa & anggota keluarga. TEMA 2 : 12 . •Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan. •Hargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. •Melukis poster “Amalan Pemakanan Seimbang” . •Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia. •Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga. •Simulasi •Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan•Memaparkan gambar-gambar berkaitan keluarga bahagia. •Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat. •Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa & anggota keluarga. •Menyenaraikan menu makanan yang seimbang&sihat untuk anggota keluarga. pelajar dapat: 3D : Hargai Keluarga Anda •Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa & anggota keluarga.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA UNIT & HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini.

•Memahami peraturan sekolah. •Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah. •Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik & kokurikulum.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Kemuka cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej sekolah. •Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. 4D : Kami Satu Pasukan •Menjelaskan kebaikan semangat berpasukan. •Menerangkan kepentingan tentang peraturan sekolah. *2Mei – Cuti UNIT 4 : BANGGA Ganti Hari TERHADAP SEKOLAH •Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. •Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. •Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. Pekerja *7Mei – Sekolah Ganti Deepavali2 4C : Budaya Sekolah •Mengenalpasti budaya sekolah sendiri •Menyumbang tenaga ke arah penggayaan budaya sekolah. •Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia. •Membuat aktiviti kempen warga sekolah penyayang. 4B : Peraturan Sekolah Saya Patuhi •Mengisi borang kebenaran keluar dari kawasan sekolah. •Berbangga dan menghargai budaya sekolah. •Menulis visi & misi sekolah. •Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. •Bekerja sebagai satu pasukan. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI A P R I L 14 . •Mematuhi peraturan sekolah. •Merangka 1 peraturan kehadiran ke sekolah & mematuhinya. •Mengumpul maklumat & hasilkan folio tentang sejarah sekolah. •Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah. •Menghasil & mendeklamasi puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah. 4E : Sekolahku Kebanggaanku •Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang membanggakan warga sekolah. .17 TEMA 3 : 11/4/11 hingga 7/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *1 Mei – HariPekerja 4A : Inilah Sekolah Saya •Menerangkan sejarah & hala tuju sekolah. •Menunjukkan semangat berpasukan.

aktif dalam sukan tahunan sekolah. hingga 24/6/11 SEKOLAH •Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. •Mengadakan kempen Keceriaan Sekolah. menjayakan sukan sekolah. •Menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah. •Mengamalkan sikap yang positif. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan •Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam semangat berpasukan. •Menerangkan faedah-faedah apabila pelajar terlibat secara sukan sekolah. •Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah. •Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. 20 TEMA 3 : 23/5/11 hingga 27/5/11 HIDUP BERMASYARAKAT *23Mei – Sekolah Ganti Deepavali3 •Bercerita tentang penglibatan pelajar sekolah dalam sukan 5B : Berganding Bahu Menjayakan Sukan •Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan tahunan sekolah.Hari Agong UNIT 5 : 21 -22 5C : Hormati Warga Sekolah PENJAGAAN DAN 13/6/11 PENINGKATAN IMEJ •Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam komuniti sekolah. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER ( 28 MEI – 12 JUN ) •Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan & pendapat orang lain. •Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah. •Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan keratankeratan akhbar. •Menghormati pelbagai kebolehan & pendapat dalam *18Jun – komuniti sekolah.2 & PERCUBAAN PMR 1 ( 13-20 MEI ) 5A : Murid Bersahsiah •Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki.BULAN MINGGU & TARIKH 18 – 19 9/5/11 hingga 20/5/11 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. Aerobikthon & Hari Koku 5D : Keceriaan Sekolah •Menghuraikan cara untuk meningkatkan keceriaan. •Mencipta slogan yang mencerminkn keceriaan sekolah •Menghasilkan poster yang menarik & kreatif. 1. •Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. •Mengemukakan cadangan untuk menjaga & meningkatkan imej kelas & sekolah. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI M E I PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 & PERCUBAAN SPM 1 ( 6-20 MEI) TINGKATAN PER. . •Menghargai keceriaan sekolah. *4Jun.

•Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah. •Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. J U L A I 5F : Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami •Menerangkan kepentingan memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. •Menunjukkan cara memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. •Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan.Acara Akhir Padang UNIT 5 : PENJAGAAN DAN *4Julai – PENINGKATAN IMEJ Raptai Sukan SEKOLAH *7Julai – Hari Sukan *15Julai-Hari Terbuka •Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah. . •Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah. gergaji. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah. 5G : Berbakti Kepada Sekolah •Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah. •Membentuk 1 pasukan penyokong •Menghasilkan 1 cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada pasukan sekolah.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. CADANGAN AKTIVITI J U N 23-25 TEMA 3 : 27/6/11 hingga 15/7/11 HIDUP BERMASYARAKAT *28Jun – Sukantara *30Jun. •Menyedia peralatan pertukangan spt tukul. •Mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas. •Mengenalpasti perabot yang rosak •Membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang. •Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah. •Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang & cinta kepada sekolah. •Menghasilkan brosur tentang sekolah. pelajar dapat: 5E : Sekolahku Milikku •Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.

O G O S 28-29 1/8/11 hingga 12/8/11 *1OgosPelancaran Bulan Patriotisme *1Ogos-Awal Ramadhan 6D : Koleksi Cerita Rakyat Kita •Mengenalpasti pelbagai jenis cerita rakyat. •Melakonkan setiap babak. •Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. 6C : Sang Kancil Menjadi Hakim •Menyenaraikan pengajaran dalam cerita “Sang Kancil Menjadi Hakim” •Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. •Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru. •Pelajar menyertai pertandingan bercerita (pilih 1 daripada folio) •Dalam kumpulan-persembahkan cerita tersebut. •Melakonkan watak-watak cerita rakyat. •Mencatat nilai murni &pengajaran berdasarkan cerita tersebut. •Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum. •Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. pelajar dapat: 6A : Pelbagai Cerita Rakyat •Mengenalpasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum. •Mencatat pengajaran & menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut. •Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. •Menghargai usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran pentingnya cerita rakyat. CADANGAN AKTIVITI J U L A I 26-27 TEMA 4 : 18/7/11 hingga 29/7/11 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA *22-24Julai– Perkhemahan Unit Uniform •Membaca & memahami contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. •Menghasilkan himpunan cerita rakyat secara kreatif. •Menunjukkan perasaan bangga pada cerita rakyat. •Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan kesedaran •Menilai persembahan setiap kumpulan. •Mereka kulit buku folio secara kreatif. . •Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. •Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. •Membaca dialog di antara perbualan tadi. UNIT 6 – CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM •Menyambung perbualan berdasarkan situasi yang 6B : Cerita Rakyat Warisan Budaya diberikan. •Mendengar cerita melalui kaset “Sang Kancil Menjadi Hakim”. 6E : Mari Bercerita •Mengenalpasti cerita rakyat Malaysia. tentang pentingnya cerita rakyat.

•Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. •Menerima keputusan pemilihan tokoh murid. •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. •Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia. •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. 7B – Pemilihan Tokoh Murid •Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara •Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. 7D – Prinsip Demokrasi •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi. •Melantik AJK untuk menjalankan proses pengundian. pengundian. •Menerangkan faedah amalan demokrasi.19 OGOS) PERCUBAAN PMR 2 ( 23-27 OGOS ) 31 TEMA 5 : 22/8/11 hingga 26/8/11 MALAYSIA NEGARA *25Ogos-Majlis BERDAULAT Anak Yatim *31 Ogos – Hari Kebangsaan 7A – Lagu Demokrasi •Menerangkan faedah amalan demokrasi. •Pelajar dimaklumkan tentang peraturan proses •Memilih tokoh murid secara demokrasi. pelajar dapat: CADANGAN AKTIVITI O G O S S E P T E M B E R UJIAN KEMAJUAN 2 TINGKATAN PER. •Berbangga & menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi. •Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. •Mencipta lencana & cogan kata berdasarkan prinsipprinsip demokrasi. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 27 OGOS – 4 SEPTEMBER ) CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (30 .BULAN MINGGU & TARIKH 30 15/8/11 hingga 19/8/11 *17Ogos – Nuzul Quran TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. 1.2 & 4 ( 15 . UNIT 7 – KERAJAAN DEMOKRASI 32 . •Mencipta & menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia.33 5/9/11 hingga 16/9/11 *16Sept – Hari Malaysia •Mengenalpasti amalan & prinsip demokrasi.4 SEPTEMBER ) 7C – Demokrasi Di Negara Kita •Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. •Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. . demokrasi.

pelajar dapat: •Mengenalpasti cabaran-cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat. •Menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. pihak kerajaan. •Menghargai & menyayangi alam sekitar. •Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. (rujuk buku teks m/s 93) . •Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau. •Buat pilihan tindakan dari situasi yang memberi kebaikan •Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani kepada semua pihak. •Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar. (rujuk buku teks m/s 91) 8D : Alam Yang Saya Sayangi •Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. •Mengadakan promosi kempen. •Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. •Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. •Membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020. •Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik. •Analisis situasi yang diberi. (rujuk buku teks m/s 92) cabaran. •Melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. •Menunjukkan rasa cinta negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat. •Membincangkan isu-isu berkaitan pencemaran alam. 8B – Gambaran Masyarakat Sejahtera •Menerangkan ciri-ciri kehidupan sejahtera. •Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai •Beri alasan bagi setiap tindakan. CADANGAN AKTIVITI S E P T E M B E R 34-36 TEMA 6 : 19/9/11 hingga 7/10/11 CABARAN MASA DEPAN •Baca & fahami teks ucapan yang diberikan. •Jawab soalan yang disediakan. •Menghargai kehidupan yang sejahtera. •Menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. 8A – Kempen Kesedaran Sivik •Menerangkan kepentingan kesedaran sivik. (rujuk buku teks m/s 86&87) UNIT 8 – KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT •Mengadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah. •Melibatkan diri dalam usaha untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat. cabaran. •Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. 8C – Cabaran Remaja •Mengenalpasti cara-cara menangani cabaran. pelabur & NGO.

•Murid diminta meneliti pernyataan &gambar sedia ada •Berdasarkan gambar yang dilihat. •Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang upaya. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan & pelajar diminta berbincang. 36. Setiap kumpulan diminta membentangkan sekurangkurangnya 3 cara bagaimanapihak-pihak berkaitan boleh membantu & menyokong golongan kurang upaya & kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup. CADANGAN AKTIVITI O K T O B E R 37 10/10/11 hingga 14/10/11 •Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik & membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. •Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurang upaya.37 3/10/11 hingga 14/10/11 37 10/10/11 Hingga 14/10/11 38 17/10/11 Hingga 21/10/11 39 24/10/11 Hingga 28/10/11 PEPERIKSAAN PMR 2011 ( 4 HINGGA 11 OKTOBER ) ULANGKAJI TEMA 1 & 2 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI ULANGKAJI TEMA 3& 4 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI BERGANTI (24.27&28 OKTOBER ) CUTI PERISTIWA ( 25 OKTOBER ) CUTI SEMPENA DEEPAVALI (26 OKTOBER ) . pelajar dapat: 8E : Hormatilah Mereka •Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik & kurang upaya.BULAN MINGGU & TARIKH TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. pelajar diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya.

BULAN MINGGU & TARIKH 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 40 1/11/11 Hingga 4/11/11 41-42 7/11/11 hingga 18/11/11 TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini. pelajar dapat: ULANGKAJI TEMA 5 & 6 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CADANGAN AKTIVITI N O V E M B E R PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN PER.1 JAN 2012 ) . 1& 2 (31OKT – 4 NOV) AIDILADHA (6 NOV ) CUTI BERGANTI AIDILADHA (7 NOV ) PROGRAM PASCA PMR (12 OKTOBER-9NOVEMBER ) PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI CUTI AKHIR TAHUN ( 19 NOV 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful