PENDAHULUAN

Dunia masa kini adalah dunia serba canggih. Pelbagai teknologi moden dibangunkan bagi memudahkan pengguna menjalani kehidupan seharian. Teknologi komunikasi adalah antara teknologi yang paling pesat membangun sehinggakan setiap tahun pasti akan ada perisian, mahupun perkakasan komunikasi yang baru. Ini dapat memudahkan sistem komunikasi sejagat. Seluruh dunia mendapat faedah dan kebaikan sistem komunikasi yang canggih. Akan tetapi dalam pembangunan yang pesat ini, terdapat keburukan yang

menjatuhkan budaya bangsa. Fenomena „Bahasa SMS‟ telah mempengaruhi bahasa ibunda menyebabkan hilang keasliannya. „Bahasa budaya bangsa‟, itulah pepatah yang telah kita pegang sejak berkurun lamanya. Tapi jika fenomena „Bahasa SMS‟ ini berterusan, adakah bahasa kita ini masih boleh menggambarkan bangsa? SMS atau singkatan bagi „Short Messaging System’ turut dikenali sebagai Sistem Pesanan Ringkas telah digunakan secara meluas di seluruh dunia tidak kira bangsa dan umur. Sistem ini memudahkan proses komunikasi tanpa perlu bersuara, hanya perlu menaip katakata dan di hantar menggunakan telefon bimbit. Kini, proses yang mudah ini telah menerbitkan fenomena „Bahasa SMS‟ yang mana bagi pengguna fenomena ini memudahkan mereka lagi. Bahasa SMS merupakan bahasa singkatan bagi pengguna ketika berkomunikasi secara SMS. Penggunaan bahasa ini juga berleluasa dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Bagi skop penggunaan di Malaysia,ianya lebih cenderung kepada penggunaan bahasa rasmi di Malaysia iaitu Bahasa Melayu dan bahasa kedua iaitu Bahasa Inggeris. Bermula dengan penggunaan SMS di telefon bimbit, sehinggalah ke ruang sembang di internet.
1

Antara faktor bermulanya fenomena „Bahasa SMS‟ adalah kerana ruang yang terhad dalam sistem pesanan ringkas ini, penjimatan kos dan masa. Syarikat telekomunikasi telah mengenakan caj bagi SMS yang dihantar mengikut had karakter huruf bagi satu-satu SMS. Oleh itu, pengguna SMS ini akan cuba mengurangkan kadar caj yang dikenakan ke atas mereka dengan menggunakan singkatan bagi menggantikan perkataan sebenar. Disebabkan kekerapan yang terlampau tinggi dalam penggunaan sms, mereka terbawa-bawa penggunaan bahasa ini ke luar daripada telefon bimbit. Mereka juga menggunakan bahasa SMS dalam pelayaran internet terutamanya dalam ruang sembang (chatting), penghantaran mel elektronik (e-mail) dan juga dalam laman sesawang sosial seperti Facebook, Twitter, Myspace dan pelbagai lagi. Walaupun penggunaan bahasa SMS ini memudahkan, tetapi ia juga memudaratkan terutamanya dalam martabat bahasa kita. Sehingga kini pengguna SMS ini menyimpang dari tujuan sebenar bahasa SMS diperkenalkan terutamanya dalam kalangan remaja. Mereka gemar menukarkan perkataan itu dengan ejaan yang mana bagi mereka adalah menarik dan mengujakan bagi mereka yang menerima SMS tersebut. Pengguna kekadang terbawa dengan penggunaan SMS dengan menggunakan bahasa ini dalam tugas seharian dan ada juga yang terbawa-bawa dalam tugasan rasmi. Ini akan disalah ertikan oleh sesetengah pihak sebagai tidak beradab. Contohnya dalam komunikasi antara seorang pelajar dan seorang pensyarah. Jika pelajar itu menghantar pesanan ringkas menggunakan bahasa SMS, pensyarah itu mungkin merasakan bahawa beliau tidak dihormati.

2

PERNYATAAN MASALAH

Penggunaan „Bahasa SMS‟ secara berleluasa dalam kalangan remaja pada masa kini telah menimbulkan kebimbangan semua pihak. Terutama dalam kalangan pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran dan penggunaan „Bahasa SMS‟ memberikan pengaruh yang buruk terhadap penulisan pelajar terutamanya dalam subjek bahasa.

“adewkah aq y bslh ngn pew y tjd??? Pttkh aq mtk mf kt mrk. Semuenyer aq y d pslhkn.... cm mrk x der wat sl pew2 pown.....”

Adakah anda memahami dengan pantas dan jelas akan ayat yang diberikan? Pemahaman terhadap ayat tersebut mungkin boleh diperolehi tetapi akan mengambil masa yang lebih lama daripada ayat yang menggunakan bahasa yang betul ataupun singkatan yang betul. Hal ini yang menjadi masalah apabila remaja mengubahsuai sesuatu perkataan menjadi perkatan yang lain, sehinggakan ia menjadi trend kepada remaja untuk menggunakan perkataan yang salah dalam teknologi komunikasi. Disamping itu, trend „Bahasa SMS‟ ini terbawa-bawa dalam penulisan pelajar terutamanya dalam penulisan karangan yang menjatuhkan pencapaian subjek bahasa di sekolah-sekolah. Inilah yang menjadi kebimbangan kerana pelajar-pelajar ini cenderung untuk terus menggunakan „Bahasa SMS‟ dalam situasi formal seperti dalam pembelajaran dan peperiksaan. Mampukah mereka mendukung aspirasi negara dalam „Memartabatkan Bahasa Melayu, Memperkasakan Bahasa Inggeris”?
3

Jangan pula „sudah terhantuk baru nak terngadah‟.Kajian terhadap penggunaan „Bahasa SMS‟ dalam kalangan pelajar perlu dilakukan untuk membendung gejala penggunaan bahasa ini supaya keindahan bahasa tidak tercemar dan seterusnya hilang keasliannnya.   Relakah anda membiarkan bahasa anda tercemar? Mampukan keaslian bahasa ini bertahan sehingga ke generasi akan dating 4 .

5 . Mengkaji langkah-langkah yang boleh digunakan bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa SMS oleh pelajar dalam sesi pembelajaran.OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dilakukan adalah untuk : 1. Memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pelajar dalam penggunaa bahasa SMS dalam sesi pembelajaran. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam penggunaan bahasa SMS dalam sesi pembelajaran 2. 3.

Bagi memenuhi objektif kajian yang pertama. guru. soalan-soalannya adalah:    Bagaimana mengatasi masalah penggunaan bahasa SMS oleh pelajar? Adakah masalah ini disedari oleh pelajar. Akhir sekali. antara soalan yang dikemukakan adalah:   Mengapa faktor-faktor fizikal berkenaan boleh mempengaruhi pelajar menggunakan bahasa SMS dalam pembelajaran? Mengapa faktor-faktor budaya berkenaan boleh mempengaruhi pelajar menggunakan bahasa SMS dalam pembelajaran. ibu bapa serta masyarakat? Apakah peranan mereka dalam membantu mengatasi masalah ini? 6 . bagi memenuhi objektif kajian yang ketiga.SOALAN KAJIAN Soalan kajian yang dikemukan adalah berdasarkan objektif kajian. soalan-soalan kajiannya adalah seperti:   Apakah faktor-faktor fizikal yang mempengaruhi pelajar menggunakan bahasa SMS ketika proses pembelajaran? Apakah faktor-faktor budaya yang mempengaruhi pelajar menggunakan bahasa SMS ketika proses pembelajaran Bagi memenuhi objektif kajian yang kedua pula.

KONSEP/ISTILAH SMS MAKSUD SMS (Short Messaging System) merupakan sistem pesanan ringkas menggunakan telefon bimbit. bentuk . Faktor fizikal Faktor yang merujuk kepada kebendaan. Ini akan ditunjukkan dalam Jadual 1 dibawah. chatting Sistem komunikasi yang menggunakan internet dan berbual dalam ruangan sembang (chat) 3. moral. boleh dilihat 7. warisan. BIL 1. Teknologi Komunikasi Alat/ medium yang canggih dan terkini yang membantu dalam interaksi seharian 4. Memperkukuh Bahasa Inggeris) 5. etika dan estetika 7 . Laman sosial Laman web yang berfokus kepada komunikasi sosial antara pengguna internet 6. Faktor budaya Faktor yang merujuk kepada nilai.DEFINISI KONSEP Terdapat beberapa konsep dan istilah yang akan digunakan dalam kajian ini. MBMMBI Dasar Pendidikan MBMMBI (Memartabatkan Bahasa Melayu. 2.

KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti tahap masalah penggunaan bahasa SMS dalam kalangan pelajar terutamanya dalam proses pembelajaran. Hal ini sejajar dengan dasar pendidikan negara iaitu Memartabatkan Bahasa Melayu. Justeru itu. Memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI) yang di keluarkan pada tahun 2010. 8 . kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa SMS dalam kalangan pelajar serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini. Penggunaan bahasa SMS dalam proses pembelajaran yang berleluasa memberi impak yang negatif dalam mencapai aspirasi pendidikan negara.

lokasi kajian adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Maju (2). Kuala Lipis. Kuala Lumpur. Manakala sekolah di luar bandar adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kerambit. Pahang.TEMPAT KAJIAN Kajian penggunaan bahasa SMS dalam kalangan pelajar telah dilaksanakan di dua lokasi yang berlainan untuk mendapatkan maklum balas yang neutral berdasarkan faktor fizikal dan budaya yang terdapat di negara kita. 9 . Lokasi yang diambil adalah berdasarkan status persekitaran pelajar iaitu mengikut jenis sekolah yang terdapat di Malaysia iaitu: a) Sekolah dalam Bandar b) Sekolah luar Bandar Bagi sekolah di dalam bandar.

Selain itu pelajar di tahap menengah atas juga lebih menggunakan penulisan dalam hampir semua mata pelajaran di sekolah. 10 . Oleh itu jumlah kesemua sampel adalah 200 orang pelajar bagi kedua-dua lokasi.POPULASI SAMPELAN Bagi setiap lokasi persampelan. Sampel diambil daripada pelajar sekolah daripada tingkatan 5 dan tingkatan 4. sejumlah 100 orang pelajar diambil secara rawak bagi mendapatkan data kajian. PEMILIHAN SAMPEL Pemilihan sampel adalah dibuat berdasarkan kedudukan sekolah iaitu sekolah dalam bandar dan sekolah luar bandar. Ini kerana pelajar-pelajar ini lebih terdedah kepada penggunan telefon bimbit dan juga laman social di internet.

Pelajar berkenaan akan menjawab senarai soalan yang diberikan. akan dibuat kesimpulan mengenai tajuk yang dikaji. sebarang kesimpulan yang diperolehi dari kajian ini tidaklah boleh menggambarkan keselurah semua sekolah di Malaysia. Hasil dapatan akan dianalisis mengikut fokus-fokus soalan.BATASAN KAJIAN Kajian tinjauan ini hanya melihat pengaruh bahasa SMS dalam kalangan pelajar di dua buah sekolah yang berlainan iaitu sebuah sekolah terletak di bandar dan sebuah sekolah lagi terletak di luar bandar dalam negeri yang berbeza. Daripada analisis. 11 . KAEDAH KAJIAN Kajian dilakukan dengan kaedah soal selidik iaitu kami memberikan beberapa senarai soalan kepada pelajar sasaran. Maka. Kajian ini juga cuma mengambil sebanyak 100 orang pelajar dari setiap sekolah. . Sebanyak 200 pelajar iaitu 100 pelajar sekolah dalam bandar dan 100 pelajar sekolah luar bandar menjawab soalan yang diberikan.

Ini ketara perbezaannya dengan pelajar luar bandar yang masih ada lagi yang tidak memiliki telefon bimbit sekaligus merendahkan penggunaan telefon bimbit dalam kehidupan mereka. Ini membuktikan bahawa pelajar di bandar lebih menggunakan khidmat secara lebih kerap setiap hari berbanding pelajar luar bandar. 100% responden yang tinggal di bandar menggunakan telefon dalam kehidupan mereka. 12 . Kebanyakan mereka pula menggunakan SMS ini hanya 2-5 kali dalam sehari (72%) berbanding 70% pelajar di bandar yang menggunakan khidmat SMS ini lebih dari 6 kali setiap hari.DAPATAN KAJIAN Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti permasalahan yang mungkin timbul dari penggunanaan bahasa SMS seperti yang telah diterangkan pada awal tadi dalam kalangan pelajar bandar dan luar bandar. Graf 1 menunjukkan penggunaan telefon bimbit oleh pelajar kawasan bandar begitu ketara berbanding pelajar luar bandar.

Dibandar. Berbeza dengan pelajar luar bandar. cuma orang dewasa atau orang yang telah habis alam persekolahan sahaja memiliki telefon bimbit. Ini mengukuhkan lagi hasil kajian kami ini.Kekerapan Penggunaan SMS 80 70 60 Peratus % 50 40 30 20 10 0 2-5 kali 6-10 kali lebih 10 kali Tiada telefon bimbit 6 36 26 12 0 38 Bandar Luar Bandar 10 72 Bilangan penggunaan dalam sehari Graf 1 : Kekerapan penggunaan telefon bimbit oleh pelajar. Ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial dimana bagi penduduk kawasan luar bandar. Kita boleh mendapatkan telefon dimana-mana kedai yang berhampiran sahaja. Ini mungkin dipengaruhi oleh keadaan geografi dan sosial kawasan tersebut. mereka hanya boleh membeli telefon di kedai yang terletak di bandar sahaja. 13 . peluang untuk memiliki atau membeli telefon adalah luas.

28% bagi pelajar luar bandar masih tidak mempunyai akaun laman sosial ini. 14 .Melayari Laman Web Sosial 60 50 40 40 Peratus % 30 20 12 10 0 1-3 kali 4. Malahan. Graf 2 menunjukkan bilangan kekerapan pelajar melayari laman sosial dalam seminggu. Antara laman sosial yang paling popular pada masa kini adalah facebook. twitter. Namun. Kekerapan pelajar melayari laman web sosial boleh membawa kepada kebiasaan penggunaan bahasa SMS dalam penulisan. masih ada lagi 12% daripada pelajar luar bandar yang hampir tidak menggunakan khidmat ini dalam seminggu. Hasil kajian juga menunjukkan pelajar bandar labih banyak melayari laman web sosial daripada pelajar luar bandar. Graf 3 menunjukkan analisis laman sosial yang selalu dilawati oleh para pelajar. friendster dan lain-lain lagi.8 kali lebih daripada 8 kali Hampir tiada 6 0 36 26 56 24 Bandar Luar Bandar Kekerapan dalam seminggu Graf 2 : Kekerapan pelajar melayari laman web sosial Penulisan bahasa SMS ini juga menular melalui laman web sosial seperti facebook. Kesemua pelajar yang melayari laman sosial mempunyai akaun facebook dan cuma 14% daripada mereka yang juga mempunyai akaun selain dari facebook.

Laman sosial yang sering dilawati 100 100 90 80 70 Peartus % 60 50 40 30 20 10 0 Facebook Twitter Myspace Tagged Lain-lain Tiada Laman sosial 0 8 0 28 Bandar Luar Bandar 72 4 0 2 0 0 0 Graf 3: Laman sosial yang dilawati pelajar Aplikasi ketika melayari laman sosial 70 70 60 50 Peratus % 40 30 20 10 0 Sembang Bual (chatting) Profil rakan Permainan Menulis status di Wall sendiri / rakan 14 18 8 32 34 Bandar Luar Bandar 52 42 Jenis aplikasi Graf 4 : Aplikasi yang digunakan pelajar ketika melayari laman sosial 15 .

Akan tetapi. manakala lokasi yang terdekat untuk mereka melayari internet adalah di bandar kecil yang terletak 30km dari perkampungan mereka. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan pelajar samada dari kawasan bandar mahupun luar bandar menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantaraan dalam penulisan. Di pekan lokasi kajian juga cuma mempunyai satu cybercafe. Manakala bagi pelajar bandar pula. peratusan pelajar yang menggunakan Bahasa Inggeris dalam penulisan adalah sangat tinggi iaitu 66% berbanding pelajar luar bandar yang hanya 22%. Perkhidmatan awam seperti bas untuk ke tempat tersebut cuma ada 3 kali sehari iaitu pukul 8 pagi. Ini membataskan lagi pergerakan mereka untuk ke bandar dan menerima perkhidmatan internet. Isyarat broadband atau wireless di kawasan tersebut juga adalah sangat lemah. pelajar lebih suka untuk bersembang bual dengan rakan selain dari menulis status di wall masing-masing atau pada wall rakan. Selain daripada itu. pukul 2. Seramai 34% pelajar bandar bermain permainan online berbanding pelajar bandar cuma 18% iaitu hampir 2 kali ganda. Pelbagai faktor boleh menyebabkan keadaan ini berlaku.30 petang dan terakhir pukul 5. sebanyak 42% daripada mereka lebih suka untuk menulis komen pada kawan atau menulis pada wall sendiri berbanding cuma 8% dari pelajar luar bandar yang berbuat demikian iaitu hampir 5 kali ganda. yang tidak memungkinkan ibubapa atau penjaga mereka menggunakan perkhidmatan tersebut. 16 .30 petang. bagi pelajar di bandar. malahan laman sosial ini belum tentu memberi faedah dan kebaikan kepada mereka. Aspek yang juga diambil kira dalam kajian ini adalah aspek bahasa. mereka juga mungkin berpendapat bahawa laman sosial ini bukanlah sesuatu yang wajib dan perlu ada pada setiap orang. Perbezaan ketara dapat dilihat iaitu pelajar luar bandar lebih suka melayari permainan secara online dalam laman sosial berbanding pelajar bandar yang lebih suka berkomunikasi dengan rakan mereka. Ini menunjukkan bahawa pelajar di bandar lebih suka berkomunikasi di alam maya dengan rakan berbanding mereka di luar bandar. Antaranya disebabkan oleh ketiadaan perkhidmatan internet dirumah bagi pelajar luar bandar tersebut.Ketika melayari laman sosial.

kebanyakan ibu bapa yang tinggal di bandar adalah ibubapa yang bekerja. Masyarakat bandar juga terdiri dari masyarakat majmuk yang memungkinkan mereka berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa. Ini menyebabkan mereka lebih terdedah pada dunia luar dalam urusan seharian. Ada juga antara pelajar luar bandar yang menggunakan Bahasa Inggeris dalam penulisan mereka. Mereka ini mungkin terdiri dari pelajar yang bijak pandai ataupun ibubapa mereka adalah pegawai perkhidmatan awam seperti guru. 17 .Bahasa pengantaraan penulisan 100 90 80 70 66 92 92 Peratus % 60 50 40 30 20 10 0 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Mandarin Kantonis Tamil Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Bandar Luar Bandar Bahasa pengantaraan Graf 5 : Bahasa pengantaraan yang digunakan dalam penulisan SMS Seperti yang kita ketahui. Berbeza dengan masyarakat luar bandar di lokasi kajian yang rata-rata ibu bapa atau penjaga mereka adalah penoreh getah atau bekerja sebagai buruh sahaja. Graf 5 menunjukkan analisis bahasa pengantaraan yang digunakan pelajar dalam penulisan. polis. jururawat dan lain-lain yang berkhidmat di kawasan sekitar. Peluang untuk mereka berkomunikasi dengan masyarakat luar adalah lebih tinggi berbanding masyarakat luar bandar.

Antara kegunaan utama SMS adalah untuk perhubungan tidak kiralah samada dengan rakan. Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan pelajar samada dari luar bandar atau bandar menggunakan khidmat pesanan ringkas ini untuk menghubungi rakan iaitu sebanyak 82% bagi pelajar bandar dan 78% bagi pelajar luar bandar. Kajian ini juga dilakukan untuk melihat sejauh mana SMS ini digunakan sebagai penghubung dalam masyarakat. Pihak kedua yang kerap dihubungi mereka menggunakan SMS adalah keluarga iaitu 60% bagi pelajar dibnadar dan 52% bagi pelajar luar bandar diikuti oleh kenalan baru. dan orang yang tidak di kenali. keluarga mahupun teman baru yang belum pernah dikenali (penpal). Graf 5 mennjukkan analisis pihak yang dihubungi menggunakan SMS. guru. Perhubungan menggunakan SMS 90 80 70 60 Peratus 50 40 30 20 10 0 Keluarga Rakan Guru Kenalan Baru Orang yang tidak dikenali 0 14 10 14 0 2 Bandar Luar Bandar 60 52 82 78 Pihak yang dihubungi Graf 6 : Pihak yang dihubungi menggunakan SMS 18 .

Kekerapan berhubung menggunakan SMS 80 80 70 60 Peratus % 50 40 30 20 10 0 Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Keluarga Rakan Antara keluarga dan rakan 16 4 6 12 23 16 6 44 33 2-5 kali 6-8 kali lebih daripada 10 kali 74 66 Graf 7 : Kekerapan perhubungan SMS dengan rakan dan keluarga Hasil kajian lanjutan pada Graf 6 menunjukkan 100% pelajar di bandar menggunakan SMS sebagai penghubung dengan keluarga dan rakan walaupun dengan kekerapan yang berbeza. Perbezaan ketara yang dapat dilihat dalam Graf 6 ialah 19 . kenalan baru dan juga orang yang tidak dikenali. Berbeza dengan pelajar luar bandar. namun kesemua mereka menggunakannya.Analisa pada Graf 6 menunjukkan bahawa para pelajar lebih banyak menggunakan SMS untuk berhubung dengan rakan dan keluarga. kajian ini diteruskan untuk melihat sejauh mana kekerapan perhubungan antara pelajar dengan rakan dan keluarga dalam sehari. seramai 92% pelajar luar bandar menggunakan SMS untuk berhubung dengan keluarga dan 88% untuk berhubung dengan rakan. Walaupun perbezaannya agak besar. Perbezaan ini adalah ketara jika dibandingkan dengan guru. namun secara puratanya kesemua responden samada dari bandar atau luar bandar menghantar SMS kepada mereka keluarga atau rakan sebanyak 2-5 kali dalam sehari. Oleh itu.

pelajar bandar lebih banyak menghabiskan masa untuk menghantar SMS kepada rakan dalam kekerapan yang lebih dari 10 kali sehari iaitu sebanyak 33% berbanding pelajar luar bandar yang peratusan mereka lebih rendah iaitu cuma 6% menghantar SMS kepada rakan lebih dari 10 kali setiap hari. Pelajar luar bandar nampaknya lebih suka menghantar SMS kepada rakan dalam kuantiti yang sedikit iaitu 2-5 kali setiap hari iaitu sebanyak 66% berbanding palajar bandar yang cuma 44%. Ini memberi kesimpulan bahawa pelajar bandar lebih suka menghantar SMS dalam kuantiti yang kerap berbanding pelajar luar bandar yang suka menghantar SMS dalam kuantiti yang sedikit setiap hari. Kategori bahasa semasa SMS & melayari internet 78 80 70 60 70 Peratus % 50 40 30 20 10 0 bahasa penuh bahasa singkatan Kategori bahasa 4 14 46 Bandar Luar Bandar 18 bahasa SMS Graf 8 : Kategori bahasa yang sering digunakan pelajar semasa mengirim SMS dan melayari internet 20 .

Menyentuh isu bahasa SMS ini. manakala antara contoh bahasa SMS ialah „se7‟ untuk „setuju‟ dan „kitew owg‟ untuk „kitorang‟. Graf 8 menunjukkan kategori penulisan bahasa yang sering digunakan pelajar ketika melayari internet mahupun ketika mengirimkan SMS. Pendapat adakah bahasa SMS memudahkan 50 50 45 40 35 40 34 26 34 Peratus % 30 25 20 15 10 5 0 Ya Bandar Luar Bandar 16 Tidak Tidak Pasti Graf 9 : Pendapat pelajar samada bahasa SMS memudahkan mereka 21 . 2012). masih ada 14% dari pelajar luar bandar yang menulis menggunakan tulisan penuh untuk setiap perkataan berbanding cuma 4% dari pelajar di bandar yang berbuat demikian. Fenomena ini merunsingkan pelbagai pihak yang menganggap bahasa SMS semakin mencemari bahasa asal kita pada hari ini (M jasne majid. pelajar di bandar nampaknya lebih kreatif dalam penggunaan bahasa SMS berbanding pelajar luar bandar. Walaubagaimanapun.Semasa mengirim SMS atau melayari internet. Seramai 46% daripada mereka menggunakan bahasa SMS semasa melayari laman sosial ataupun semasa menghantar SMS. hampir kesemua pelajar samada dari bandar atau luar bandar lebih suka menggunakan bahasa singkatan berbanding bahasa penuh atau bahasa SMS. Antara contoh bahasa singkatan adalah „sy‟ untuk „saya‟ dan „tlg‟ untuk „tolong‟.

semakin sedikit bahasa SMS yang digunakan kerana penulisan yang digunakan dalam sekolah adalah menggunakan perkataan penuh. secara puratanya mereka merasakan bahawa bahasa SMS ini memudahkan mereka dalam urusan seharian. kesemua pelajar tersebut membuat latihan penulisan sebanyak 1-3 kali seminggu dan ia merupakan bilangan yang bagus kepada pelajar. Walaubagaimanapun. Semakin banyak mereka membuat latihan penulisan yang diberi guru. Secara puratanya. Graf 10menunjukkan kekerapan membuat latihan penulisan dalam seminggu. 22 .Walaupun pada pendapat kami bahawa bahasa SMS sukar untuk difahami dan harus diteliti untuk mengetahui maksud asalnya. masih ada 21% pelajar yang merasakan bahawa bahasa SMS ini tidak memudahkan mereka dalam urusan seharian. namun pada pendapat pelajar tidak kiralah dari kawasan mana mereka berasal. Kekerapan membuat latihan penulisan 80 70 60 Peratus % 50 40 30 20 10 0 1-3 kali 4-6 kali 7-10 kali lebih daripada 10 kali 18 14 4 10 4 4 Bandar Luar Bandar 74 72 Bilangan dalam seminggu Graf 10 : Kekerapan pelajar membuat latihan penulisan dalam seminggu Pengaruh bahasa SMS juga dipengaruhi oleh bilangan kekerapan pelajar tersebut membuat latihan penulisan.

Walaupun peratusan pelajar yang tidak melakukannya adalah lebih banyak. Jumlah ini adalah hampir separuh dari jumlah pelajar yang dikaji.Penggunaan bahasa SMS dalam penulisan 60 54 48 42 40 Peratus % 34 Bandar 30 18 Luar Bandar 50 20 10 4 0 Ya Tidak Tidak Pasti Graf 11 : Tinjauan sama ada pelajar menggunakan bahasa SMS secara sedar atau tidak dalam penulisan Seperti yang telah dijangka. namun jumlah yang diperolehi dari hasil kajian ini adalah membimbangkan iaitu sebanyak 42% dari pelajar bandar dan 34% dari pelajar luar bandar yang melakukannya. 23 . ramai antara pelajar yang telah menggunakan bahasa SMS dalam penulisan mereka sama ada secara sedar ataupun tidak.

Penggunaan bahasa SMS menjejaskan subjek bahasa 78 80 70 60 Peratus % 50 40 30 20 10 0 Ya Tidak Tidak Pasti 10 12 30 40 30 Bandar Luar Bandar Graf 12 : Pendapat pelajar adakah penggunaan bahasa SMS menjejaskan subjek bahasa Walaupun Graf 12 menunjukkan bahawa ramai pelajar yang menggunakan bahasa SMS dalam penulisan mereka di sekolah. Graf 13 menunjukkan analisis persetujuan mereka samada mereka bersetuju bahawa bahasa SMS ini merosakkan bahasa ataupun tidak. 24 . tetapi mereka bersetuju penggunaan bahasa SMS dalam kehidupan seharian merosakkan bahasa. namun mereka berpendapat bahawa bahasa SMS tidak menjejaskan prestasi mereka dalam subjek bahasa tidak kiralah Bahasa Malaysia ataupun Bahasa Inggeris.

Bahasa SMS merosakkan bahasa 80 70 60 50 Peratus Bandar 40 30 20 10 0 Ya Tidak Tidak Pasti 14 10 Luar Bandar 22 12 76 66 Graf 13 : Pendapat pelajar samada bahasa SMS merosakkan bahasa atau tidak 25 .

Selain daripada itu. bercerai kita roboh’. SMS yang dihantar itu haruslah ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan kepada para penonton. gejala bahasa SMS ini haruslah dibendung sebelum ianya merosakkan bahasa ibunda masing-masing. Pada pandangan saya. Bak kata pepatah. pihak media massa juga haruslah lebih peka terhadap isu ini contohnya dengan tidak menyiarkan SMS yang mengandungi bahasa SMS di kaca televisyen. Ini juga disebabkan faktor sosio-ekonomi ibu bapa atau penjaga masingmasing yang mana ibu bapa pelajar di bandar biasanya lebih berkemampuan memiliki segala kemudahan seperti telefon bimbit atau komputer. ‘Bersatu kita teguh. Ini disebabkan oleh mereka lenih terdedah kepada teknologi setiap hari dan setiap tempat disamping kemudahan yang terdapat di bandar adalah jauh lebih baik berbanding kawasan luar bandar yang kekurangan kemudahan tersebut. Pihak yang mempunyai autoriti seperti guru haruslah menasihati atau memberi tindakan yang tegas kepada para pelajar ini sekiranya mereka menggunakan bahasa SMS ketika berurusan. kajian mendapati penularan bahasa SMS ini semakin banyak berlaku dalam kalangan pelajar bandar berbanding pelajar luar bandar.KESIMPULAN DAN CADANGAN Kesimpulannya. 26 . segala permasalahan ini tidak akan selesai sekiranya semua pihak tidak berganding bahu untuk menyelesaikannya. Akhir sekali.

Afiq Hanif. no2. Pola Penggunaan Perkhidmatan Pesanan Ringkas dalam kalangan Pelajar Institusi pengajian Tinggi. Penerbitan Universiti Putra Malaysia. Panduan singkatan khidmat pesanan ringkas (SMS) Bahasa Melayu. Jabatan Pengajian Melayu. Analisis Linguistik terhadap Penggunaan Bahasa SMS dalam Kalangan Guru Pelatih. Tay Meng Guat. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia. 7. Vol 8. Indonesia. Jurnal METALINGUA. Norizah Aripin. Ari Kusmiatun. Harian Metro 30 Januari 2009. 2008. 2010. 4. Jurnal Penyelidikan IPG Kampus Batu Lintang. 2011. 2004. 2009. Dewan Bahasa & Pustaka. 2012. Kuala Lumpur.RUJUKAN 1. Jabatan Bahasa. 2008. 2011. Akhbar my metro. Singkatan Cemar Bahasa?. Jilid 10. Style Bahasa SMS Ucapan: Sebuah Kajian Stilistika. 3. Minda: Bendung bahasa SMS dalam urusan rasmi. Style Bahasa SMS. 2010. 2. M Jasni Majed. 5. Iqbal Nurul Azhar. 27 . 6.

LAMPIRAN KAJI SELIDIK PENGGUNAAN BAHASA SMS DI KALANGAN PELAJAR 28 .

Dalam sehari. berapa kerapkan anda menggunakan khidmat pesanan ringkas (SMS)? 2-5 kali 6-10 kali lebih 10 kali 2.UMUR JANTINA 1. Anda menggunakan SMS untuk berhubung dengan : 29 . Dalam seminggu. berapa kerapkah anda melayari laman web sosial? 1-3 kali 4-8 kali lebih daripada 8 kali 3. Apakah laman web sosial yang sering anda layari? Facebook Twitter Myspace Tagged Lain-lain (sila nyatakan) : _________________ 4. Apakah bahasa yang anda sering digunakan dalam penulisan SMS dan dalam laman web sosial? Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Mandarin Kantonis Tamil Lain-lain (sila nyatakan)________________ 5.

apakah aplikasi yang ada kerap lawati? Sembang Bual (chatting) Profil rakan Permainan Menulis status di Wall sendiri / rakan 9. Kekerapan anda berhubung dengan rakan dalam sehari dengan menggunakan SMS: 2-5 kali 6-8 kali lebih daripada 10 kali 8. Dalam penggunaan SMS dan internet.Keluarga Rakan Guru Kenalan Baru Orang yang tidak dikenali 6. Pada pendapat anda adakah bahasa SMS memudahkan? Ya Tidak Tidak Pasti 30 . Jika anda melayari laman web sosial. Kekerapan anda berhubung dengan keluarga dalam sehari menggunakan SMS: 2-5 kali 6-8 kali lebih daripada 10 kali 7. adakah anda menggunakan : bahasa penuh bahasa singkatan bahasa SMS 10.

Adakah anda bersetuju? Ya Tidak Tidak Pasti 31 .11. Adakah penggunaan bahasa SMS menjejaskan prestasi anda dalam subjek bahasa? Ya Tidak Tidak Pasti 14. Dalam setiap penulisan anda. adakah anda menggunakan bahasa SMS secara sedar/tidak? Ya Tidak Tidak Pasti 13. Penggunaan bahasa SMS dalam kehidupan seharian merosakkan bahasa. berapa kalikah anda membuat latihan penulisan (BM/BI)? 1-3 kali 4-6 kali 7-10 kali lebih daripada 10 kali 12. Dalam seminggu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful