Soalan Garisan dan Bentuk 1. Bentuk boleh diklasifikasikan kepada bentuk A. orang dan haiwan B.

batu dan gunung C. konkrit dan ilusi D. catan dan lukisan 2. Bentuk-bentuk yang lahir dalam lukisan atau catan dan gambar foto merupakan A. bentuk konkrit B. bentuk ilusi C. bentuk sebenar D. tiada bentuk 3. Bentuk yang dihasilkan melalui proses ukiran merupakan bentuk A. konkrit B. ilusi C. khayalan D. imaginasi

boleh menghasilkan bentuk ilusi, kecuali A. gambar batu B. gambar kereta C. gambar rumah D. kucing 8. Objek yang dapat diukur ketinggian dan beratnya termasuk dalam bentuk A. konkrit B. ilusi C. imaginasi D. gambar foto 9. Bentuk ilusi dalam karya seni boleh ditimbulkan melalui olahan ton dan warna dengan menggunakan teknikteknik seperti berikut kecuali A. teknik garisan B. teknik jalinan C. teknik catan D. teknik putaran 10. Berikan contoh bentuk ilusi A. Batu B. Ikan C. Kucing D. Gambar kapal 11. Contoh berikut merupakan binaan bentuk konkrit melalui aplikasi garisan, kecuali A. bola sepak B. bola takraw C. sangkar burung D. bakul rotan 12. Origami merupakan proses penghasilan bentuk melalui A. garisan B. jalinan C. warna D. rupa 13. Teknik berikut merupakan teknik binaan arca bagi menghasilkan bentuk knokrit dalam hasil karya seni I binaan II luakan III Asemblaj IV Pualaman A. I sahaja C. I, II dan III B. I dan II D. I, II, III dan IV

4.

Gambar rajah di atas menerangkan tentang A. rupa dan bentuk B. garisan dan bentuk C. membina bentuk D. origami

5.

Gambar rajah di atas menggambarkan tentang bentuk A. cahaya C. ilusi B. titik-titik D. konkrit

6. Contoh berikut merupakan bentuk konkrit kecuali A. batu B. ikan C. kucing D. gambar kapal 7.Penggunaan unsur seni seperti ton, jalinan, warna, garisan dan ruang

origami C. ilusi D. manusia B.14. Bentuk konkrit merupakan struktur binaan dalam A. konkrit C. Berdiri merupakan contoh pergerakan dalam bentuk A. 1 dimensi B. polihidera D. benda 18. kereta D. 2 dimensi C. 4 dimensi 20. oragama D. polihidera B. manakala teknik lipatan kertas ialah A. haiwan C. topologi B. catan 19. Teknik lipatan kertas dikenali sebagai A. ikabana 15. manusia B. tumbuhan C. benda 17. 1 dimensi B. Teknik lipatan kain dalam menghasilkan bentuk dipanggil topologi. dua dimensi B. origami C. 3 dimensi D. 3 dimensi D. Terbang merupakan contoh pergerakan dalam bentuk A. tumbuhan D. 4 dimensi . Bentuk ilusi berada dalam sifat A. imaginasi 16. 2 dimensi C. Jam tangan merupakan suatu bentuk A.