P. 1
Manual Tanaman Pisang

Manual Tanaman Pisang

|Views: 210|Likes:
Published by Faizi Kfbaw

More info:

Published by: Faizi Kfbaw on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2015

pdf

text

original

Pisang FA6.

indd 1

25/11/2008 4:01:14 PM

NO.BK 27/06.08/10R ISBN 978-983-047-142-6 Cetakan Pertama 2008 © Hak cipta Jabatan Pertanian, Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani, Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Pertanian, Jabatan Pertanian Malaysia. Manuskrip terbitan ini disediakan oleh Bahagian Hortikultur (Seksyen Buahbuahan). Konsep persembahan, suntingan dan rekabentuk disediakan oleh Seksyen Komunikasi, Jabatan Pertanian.

PISANG
Musa spp.

Manual Tanaman

Perpustakaan Negara Malaysia Manual tanaman pisang Musa spp.

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Petunjuk Ke Arah Pengurusan Tanaman Pisang Yang Bermatlamatkan Kepada Peningkatan Hasil, Kualiti Yang Tinggi dan Keuntungan.

ISBN 978-983-047-142-6 1. Banana—Planting—Handbooks, manuals, etc. 634.772

Jabatan Pertanian Malaysia 2008

Pisang FA6.indd 2-3

25/11/2008 4:01:15 PM

manual ini menggariskan : ● Gerak kerja pengeluaran yang perlu dilaksanakan mengikut bulan.ISI KANDUNGAN PENDAHULUAN M 1. Lampiran 2: Infrastruktur Ladang dan Saliran Bagi Tanaman Pisang 9. Pengguna manual ini dinasihatkan supaya membaca bersama buku Pakej Teknologi Tanaman Pisang terbitan Jabatan Pertanian bagi mendapatkan maklumat menyeluruh aktiviti pengeluaran Tanaman Pisang berkenaan. 2. 6. Secara ringkasnya. 3. dan ● Tindakan atau kaedah perlaksanaan kerja. Lampiran 3: Perosak dan Penyakit Tanaman Pisang dan Syor Kawalan 38 37 36 12 16 1 2 5 8 anual Tanaman ini mengandungi maklumat ringkas tetapi praktikal mengenai amalan kerja harian dalam pengeluaran komoditi tanaman pisang. MANUAL TANAMAN PISANG 1 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. varieti dan corak pengurusan berbeza dari satu tempat dengan tempat yang lain. 7. ● Bahan input yang diperlukan (jenis dan kadar). Manual ini penting sebagai panduan bagi memastikan prestasi tanaman yang diusahakan mencapai tahap kesuburan dan pengeluaran hasil yang dikehendaki. garis panduan dalam manual ini boleh diubahsuai atau ditingkatkan mengikut pengalaman dan penemuan pegawai/ usahawan tani yang melaksanakan projek. iklim. Oleh kerana keadaan tanah. Penanaman Penjagaan Lampiran 1: Indeks Kematangan Pisang 8. ● Standard kualiti atau indikator yang perlu dicapai bagi kerja yang bakal dilaksanakan. Manual ini diterbitkan sebagai bahan rujukan dan semakan aktiviti pengeluaran yang mudah digunakan oleh semua pegawai pengembangan dan pegawai penyelia projek-projek utama Jabatan Pertanian. Prestasi tanaman pula bergantung kepada perancangan dan amalan agronomi yang tersusun. 4. Pendahuluan Pengenalan Kesesuaian Tanah Bagi Tanaman Pisang Penyediaan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur Ladang 5. Manual ini juga sesuai digunakan oleh usahawan tani bagi meningkatkan lagi produktiviti ladang mereka.indd 4-5 25/11/2008 4:01:15 PM . Amalan kerja harian ini disediakan dalam bentuk jadual dan perlu dipatuhi dan diikuti sebelum dan selepas menanam sehingga ke peringkat penuaian hasil.

Musa spp. Penyimpanan kotak-kotak tersebut memerlukan pengawalan suhu dan kelembapan supaya buah tidak hilang kesegarannya dalam tempoh penyimpanan. Mas 3. Berangan 2. Suhu bilik yang optimum untuk beberapa kultivar ditunjukkan di Jadual 4. Rastali dan Cavendish adalah seperti Jadual 1. Filipina. Mas. Tempoh peringkat tumbesaran bagi kultivar Berangan. Hasil/Pokok (kg) Jumlah Hasil Sehektar Pokok Pokok Ratun Ratun (MT) Sehektar Induk 1 2 1. Cavendish 3.5 m 3. bilangan sisir setiap kotak. kecacatan. Rastali dan Nangka ditanam untuk pasaran tempatan.0 m x 3. Rastali dan Cavendish boleh mencapai peringkat buah matang 12-13 bulan selepas ditanam. Penanaman dengan menggunakan anak benih tisu didik menghasilkan pertumbuhan dan pengeluaran hasil yang seragam. Balbisiana Colla. Penanaman pisang sebagai sumber makanan tersebar luas di kawasan tropika. Penanaman pisang boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu dengan menggunakan sulur.indd 6-7 25/11/2008 4:01:15 PM . Rastali dan Cavendish Kultivar Umur Pokok Pisang Selepas Ditanam Keluar Jantung 1. Thailand. berat sesisir dan bilangan jejari sesisir juga diambil kira. Buah juga hendaklah bebas dari sebarang kecederaan. Mas.0 m x 3.600 1. Penanaman yang mudah dan selalu digunakan adalah dengan menggunakan sulur. Anggaran hasil tanaman pisang bagi kultivar Berangan.0 m Bil. Kultivar yang paling cepat mengeluarkan hasil adalah kultivar Mas manakala kultivar Berangan. Berangan 2. Mas dan Cavendish ditanam secara komersil untuk pasaran eksport dan tempatan manakala kultivar Raja. teknik belahan (quartering) dan tisu didik. Pisang yang telah sedia untuk dipasarkan biasanya dimasukkan ke dalam kotak yang dibuat daripada Corrugated Fibre Board (CPB). Panduan penggredan bagi kultivar Berangan. penyakit dan luntur warna. India dan Malaysia merupakan negara pengeluar pisang yang utama di Asia.0 m x 3. Rastali dan Cavendish Kultivar Jarak Tanaman 3. dan Cavendish adalah seperti di Jadual 2. kultivar Berangan. Selain itu. Rastali 4. Anggaran hasil ini boleh dicapai sekiranya jarak tanaman dan pengurusan perladangan yang diamalkan adalah seperti yang disyorkan pasaran. Rastali 4. Rastali dan Mas adalah seperti di Jadual 3.100 1. Mas. Cavendish 9 bulan 6 bulan 9 bulan 9 bulan Pembentukan Sisir Akhir 10 bulan 6 1/2 bulan 10 bulan 10 bulan Peringkat Buah Matang 12 bulan 8 bulan 12 bulan 13 bulan Jadual 2: Anggaran hasil bagi kultivar Berangan. Rastali.0 m MANUAL TANAMAN PISANG 2 3 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. accuminata Colla dan M. Indonesia. Di Malaysia. Jadual 1: Tempoh peringkat tumbesaran bagi kultivar Berangan. Penggredan pisang merupakan aktiviti lepas tuai yang penting bagi menentukan kualiti buah supaya dapat memenuhi permintaan pasaran.5 m x 2.100 22 12 18 40 18 10 15 32 12 8 10 25 52 30 45 97 52 43 45 97 1. Mas. Pengutipan hasil pisang boleh dilakukan berdasarkan indeks kematangan dan kaedah pemasaran seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 1. Pisang yang boleh dimakan ialah daripada spesis M. Bagi pasaran eksport telah diwujudkan standard kualiti mengikut kehendak pengguna-pengguna negara pengimport. tergolong dalam keluarga Musaceae. Mas 3.100 1.0 m 2.PENGENALAN P isang.

4 sm KESESUAIAN TANAH BAGI TANAMAN PISANG Pada amnya tanaman pisang memerlukan tanah yang subur. berstruktur ringan serta kaya dengan bahan organan untuk tumbesaran dan pengeluaran hasil yang baik.5 sm ke atas 11. sederhana sesuai dan tidak sesuai bagi tanaman pisang.5 .4 sm Rastali* 11. Berangan 6.Jadual 3: Panduan penggredan pisang Berangan.9 sm 6. Awak Suhu Optima (°C) 14 13 14 14 13 13 Jangka Masa (hari) 10 14 .6 sm 8.4 sm 10.5 . Jenis-jenis tanah yang sesuai ialah tanah yang terbentuk daripada alluvium sungai (yang bersaliran sederhana salir).5 .11. Oleh itu. MANUAL TANAMAN PISANG 4 5 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6.8.9.6 sm 9.17 14 .9. tanah dari batuan igneus yang dalam (melebihi 100 sm) dan tanah batuan mendapan yang dalam (melebihi 100 sm). Tanah mesti mempunyai pengudaraan dan saliran yang baik serta tidak berstruktur berat terutamanya pada lingkungan kedalaman 50 sm daripada permukaan tanah.0 .8. Tanah berstruktur berpasir ringan hingga lom sederhana adalah paling sesuai untuk tanaman pisang. Embun 4. Rastali 5.4 sm Berangan* 12.17 28 20 Akar tanaman pisang memerlukan oksigen yang tinggi.5 .17 14 . *gred mengikut panjang jejari pisang Jadual 4: Suhu optima untuk penyimpanan bagi beberapa kultivar pisang Kultivar 1. tanah di kawasan yang rendah dan mengalami hujan lebat.10. Jadual 5 menunjukkan ciri-ciri tanah yang sesuai. Cavendish 3. Mas 2. Rastali dan Mas Gred A B C Mas* 10 .12.5 .9.9 sm 8. sistem saliran yang sempurna hendaklah diadakan bagi menyalirkan air yang berlebihan. Tanah yang berstruktur berat hendaklah dielakkan kerana ia mudah menakung air yang menyebabkan perkembangan akar pokok terbantut dan juga kemungkinan kematian pokok.5 .indd 8-9 25/11/2008 4:01:15 PM . Ia juga memerlukan kelembapan yang mencukupi.

25 sm tebal dari permukaan > 25 sm tebal dari permukaan 0° .75 sm MANUAL TANAMAN PISANG 6 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6.3 Hari Kurang 500 mm Lebih Sebulan > Hari Ketebalan Lapisan Organik / Gambut Kriteria Kimia Tanah CEC 0 . tekstur lom berpasir atau lebih halus (selain pasir berlom atau tekstur kasar) 75 sm atau lebih Struktur lemah dan kasar serta berkembang baik (pasir berlom) Tekstur kasar CEC lebih 10 meq /100 gm tanah dan selain kandungan nutrien mikro berlebihan CEC sederhana CEC rendah (> rendah 10 meq/100 gm (10 meq/100 gm tanah) tanah) Kemasinan 2 mm hos atau 2 mm hos di kurang di dalam dalam 75 sm teratas 50 .1000 mm Tiada Kemarau Tiada Banjir Kurang Sebulan 1 .75 sm 2 mm hos di dalam kurang dari 50 sm Kedalaman ke Lapisan Asid Sulfat Kedalaman ke Lapisan Padat 50 sm .75 sm Kurang daripada 50 sm Kurang daripada 50 sm 7 75 sm atau lebih 50 sm .indd 10-11 25/11/2008 4:01:15 PM .Jadual 5: Penilaian kesesuaian tanah bagi tanaman pisang Keperluan Tanaman Kriteria Iklim Curahujan Tahunan (mm/tahun) Jangkamasa Bulan Kemarau Kejadian Banjir Topografi Kecerunan ( º ) Sifat-sifat Fizikal Tanah Tekstur Tanah Sesuai Penilaian Kesesuaian Sederhana Tidak Sesuai Keperluan Tanaman Kriteria Keberbatuan (Stoniness) Sesuai Sehingga 10% tersebar rata atau terdapat lebih dalam 50 sm Tiada Penilaian Kesesuaian Sederhana 10% .50% Tidak Sesuai Lebih 50% 1000 .12º 12º .35º > 35º Struktur halus hingga sedang dan sederhana hingga berkembang baik.2000 mm 500 .

* BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 8 9 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Segala tunggul dan akar perlu dicabut. Pembakaran kali pertama dilakukan setelah daun kering tetapi belum gugur dari dahan. Tiap-tiap 30 meter baris ditinggalkan ruang untuk memudahkan pengaliran air di dalam ladang. Pokok hutan ditolak dan dikumpul dalam baris untuk pembakaran kemudian. Kaedah pembakaran mengikut arahan JAS. Parit diperlukan untuk tanah pamah (>6°). Kerja-kerja memerun dan membakar diulangi sekurang-kurangnya 3 kali sehingga habis dibakar.indd 12-13 25/11/2008 4:01:15 PM . Standard / Indikator Huraian Kerja -7 Permohonan kebenaran pembakaran terbuka daripada Jabatan Alam Sekitar (JAS). Bakar pokok-pokok yang telah dihimpun. Tanah dari penggalian diratakan. -4 Penyediaan sumber air untuk sistem pengairan. Lebar jalan ladang : 3 m. Panjang jalan ladang : 100 m/ha. Kebenaran dijangka diperolehi dalam tempoh dua bulan. Saiz kolam yang diperlukan berasaskan panduan dalam Lampiran 2. Jangan tolak ke dalam lembah atau alur/parit. Dimensi dan kepadatan parit yang diperlukan adalah seperti Lampiran 2. -5 -4 Pembinaan parit i) Parit utama ii) Parit sekunder Gali parit menggunakan jengkorek. Kolam diperlukan di kawasan yang tidak mempunyai sumber air semulajadi.PENYEDIAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LADANG BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis -7 Pembersihan kawasan (bagi kawasan baru) Kadar Kerja penolakan pokok hutan dijadualkan supaya pembakaran dapat dibuat pada musim kering. -3 Pembinaan jalan ladang. Bina jalan ladang dengan meratakan tanah daripada penggalian parit. Gali kolam menggunakan jengkorek.

jenis tanaman dan keadaan setempat. Siapkan sistem pengairan sebelum menanam pokok.900 pokok. Dibajak putar sedalam 25-30 sm. Pasang paip lateral dan tiub PE (termasuk adapter. Tiub PE hendaklah ditanam sedalam 60 sm. kapasiti dan kuasa kuda enjin mengikut pengesyoran Bahagian Kejuruteraan Pertanian berdasarkan keluasan. Dilaksanakan sebaik sahaja pembajakan kedua selesai dilakukan. Paip utama ditimbus semula selepas “take off” dipasang ke ladang. -2 -1 -1 Pembajakan pertama Pembajakan kedua Memasang paip utama pengairan dan pam air Gali longkang sedalam 60 sm. Paip utama dipasang dalam longkang. Jarak tanaman: 2. Grommet.kepadatan tanaman 1100 pokok. GML ditabur di permukaan tanah sebelum dibuat pembajakan pertama. control valves.5 m x 2. Penyambung saluran PE. Paip dipasang 60 sm dari permukaan tanah. Saiz rumah pam. 3 m x 3 m (selingan) . Mata renjis mikro.kepadatan tanaman 700 . -1 Membaris Kayu pancang 2m Pancang buluh 90 sm 1600 batang atau 1100 batang atau 700 . 3 m x 3 m .BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar Standard / Indikator Huraian Kerja -2 Pengapuran Kadar keperluan GML mengikut jenis tanah. Baris berikutnya mengikut baris asas tersebut. * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 10 11 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Tali Pengukur 0 Penyediaan dan pemasangan sistem pengairan ke lubang tanaman Tiub PE.900 batang Pancangkan satu baris asas untuk satu kawasan pisang. Valves dan lain-lain Pengairan renjis mikro.indd 14-15 25/11/2008 4:01:15 PM .5 m .kepadatan tanaman 1600 pokok. Dibajak piring sedalam 20-25 sm. mata renjis mikro dari paip utama ke lubang tanaman.

Kemudian timbus lubang penanaman dengan campuran tanah tersebut.PENANAMAN MLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis -2 Menggali lubang penanaman Kadar Saiz lubang disyorkan ialah: 30 sm x 30 sm x 30 sm. Daripada sumber yang bebas penyakit. Celup ke dalam air panas bersuhu (55ºC) selama 5-10 minit Celupkan sulur-sulur * MLT = Minggu Lepas Tanaman MANUAL TANAMAN PISANG 12 13 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Standard / Indikator Huraian Kerja -1 Menimbus balik lubang dengan topsoil. Gaulkan baja CIRP. 8:8:8 dan GML dengan topsoil dari lubang dan tanah sekeliling lubang tanaman.indd 16-17 25/11/2008 4:01:15 PM . CIRP NPK 8:8:8 GML 100 gm/ pokok 60 gm/pokok 60 gm/pokok Gali lubang secara manual. -1 Perolehan benih tanaman/anak pokok Sulur atau tisu didik atau benih daripada teknik belahan (quartering) Untuk sulaman -1 Merawat anak pokok Air Panas Carbofuran 1600 pokok/ha atau 1100 pokok/ha atau 700-900 pokok/ha 10% Rujuk Lampiran 3 Memastikan sumber benih bebas daripada penyakit.

Masukkan pokok ke dalam lubang dan bentangkan. Pasang semula mata titis/renjis. Timbus. tekan dan mengemaskan tanah di keliling lapisan demi lapisan sehingga semua akar ditimbus. Buat alur sedalam 20-30 sm dengan cangkul atau furrower yang dipasang pada interbed cultivator. Timbus semula alur tersebut. Gali semula lubang lebih besar sedikit daripada polibeg anak pokok.MLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar 1600 pokok/ha atau 1100 pokok/ha atau 700-900 pokok/ha Standard / Indikator Huraian Kerja 0 Menanam Anak pokok Anak pokok ditanam tegak dan paras pangkal mestilah kurang daripada 5 sm daripada paras tanah di sekeliling lubang penanaman. Tiub PE terdedah pada bahagian akar pokok. * MLT = Minggu Lepas Tanaman MANUAL TANAMAN PISANG 14 15 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Longgarkan di bahagian bawah dengan jari dan biarkan tanah jatuh. 1 Menyiram Siram sekali sehari selama seminggu selepas ditanam kecuali hari hujan. Gunakan sistem pengairan atau secara manual. 2-3 Menimbus tiub PE Tiub PE ditimbus 20-30 sm dari paras tanah. pada atau tepi barisan tanaman. Periksa setiap pokok untuk memastikan sistem pengairan berfungsi dengan baik supaya setiap pokok menerima air yang mencukupi. Tanggalkan polibeg anak pokok. Dedahkan tiub PE sepanjang 30-60 sm di tepi pangkal pokok.indd 18-19 25/11/2008 4:01:15 PM . Tarik akar yang bersimpul dan bersilang keluar. Pindahkan tiub PE ke alur.

2 Mengawal pokok rumpai di sekeliling Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang. * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 16 17 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Standard / Indikator Huraian Kerja 1 hingga 24 1 hingga 24 Dijalankan apabila didapati perlu sahaja. Siram pokok sehingga basah secara manual atau dengan menggunakan sistem pengairan. Buang pelepah tua dan berpenyakit dengan menggunakan pisau tajam dan dikumpulkan di suatu lokasi di antara barisan tanaman pisang atau dimusnahkan. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut.PENJAGAAN BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis 1 hingga 24 Membuat bancian perosak dan penyakit. Dijalankan secara manual.indd 20-21 25/11/2008 4:01:15 PM . Pelepah yang telah tua dan yang terdapat tanda-tanda berpenyakit seperti dalam Lampiran 3. Pengairan Renjis mikro 8-12 litre/ hari Kadar Bancian berjadual dibuat setiap bulan. Ambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat tanda-tanda serangan perosak dan penyakit. Gali parit sedalam 5 sm di sekeliling pokok pisang. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. Elakkan daripada pengairan berlebihan. Cantasan pelepah 1 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 100 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm dengan jarak 30 sm dari pangkal pokok pisang atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 30 sm dari pangkal pokok pisang. Tindakan sebagaimana panduan di dalam Lampiran 3. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut.

Sembur semua rumpai di barisan pokok pisang. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang. Tekanan semburan pada tahap 1 bar (15 psi). Gali parit sedalam 5 sm di sekeliling pokok pisang. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. Gunakan nozel no 2. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang. tajak atau potong menggunakan mesin sandang. Sembur selebar 1 meter sahaja.BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar 132 ml/ 18 L air Standard / Indikator Huraian Kerja 2 Mengawal rumpai di dalam barisan tanaman Glufosinate ammonium Gunakan nozel kipas. 4 Mengawal pokok rumpai di sekeliling * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 18 19 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. 2 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 150 gm/ pokok 3 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 150 gm/ pokok Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. Buang rumpai yang tinggi dan rumpai yang tidak dapat dikawal dengan menggunakan racun secara manual. Dijalankan secara manual.indd 22-23 25/11/2008 4:01:15 PM . Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm dengan jarak 30 sm dari pangkal pokok pisang atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 30 sm dari pangkal pokok pisang.

Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. 5 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 150 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang.indd 24-25 25/11/2008 4:01:15 PM . Ratun 1 Pandangan rumpun tanaman pisang selepas satu sulur (Ratun 1) dipilih dan pemangkasan sulur dilakukan 4 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 150 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang.BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar Standard / Indikator Huraian Kerja 4 Pemangkasan sulur Pilih dan biarkan satu sulur (Ratun 1) Pilih satu sulur yang sihat dan tidak mempunyai kecacatan sebagai Ratun 1 dan pangkas semua sulur lain dengan menggunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 20 21 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang.

Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. 6 Pemangkasan sulur Pangkas semua sulur baru.indd 26-27 25/11/2008 4:01:16 PM . Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang. 6 Pembajaan NPK Biru 12:12:17:2 atau setaraf MOP 75 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang. Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah. Tekanan semburan pada tahap 1 bar (15 psi). Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan pisau yang tajam pada aras tanah. 8 Mengawal pokok rumpai di sekeliling Dijalankan secara manual. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. 8 Mengawal rumpai di dalam barisan tanaman Glufosinate ammonium 132 ml/ 18 L air Gunakan nozel kipas. * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 22 23 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. 8 Pemangkasan sulur Pangkas semua sulur baru. Buang rumpai yang tinggi dan rumpai yang tidak dapat dikawal dengan menggunakan racun secara manual. Gunakan nozel no 2. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. Sembur semua rumpai di barisan pokok pisang. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok.BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar Standard / Indikator Huraian Kerja 6 Mengawal pokok rumpai di sekeliling Dijalankan secara manual. Sembur selebar 1 meter sahaja.

BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar Standard / Indikator Huraian Kerja 9 Pemangkasan sulur Pilih dan biarkan satu sulur (Ratun 2) Pilih satu sulur yang sihat dan tidak mempunyai kecacatan daripada sulur yang baru tumbuh sebagai Ratun 2 dan pangkas semua sulur baru yang lain dengan menggunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah. Ratun 1 Ratun 2 Pandangan rumpun tanaman pisang selepas satu sulur (Ratun 2) dipilih dan pemangkasan sulur dilakukan 9 Pembajaan NPK Biru 12:12:17:2 atau setaraf 250 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Pembungkusan dilakukan diperingkat akhir pembentukan sisir akhir tandan buah. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang. 10 Mengawal pokok rumpai di sekeliling 10 Pembungkusan tandan pisang Sarung plastik polietilena berwarna biru atau kertas perang. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang.indd 28-29 25/11/2008 4:01:16 PM . 75 sm X 120 sm Dijalankan secara manual * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 24 25 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Dijalankan secara manual. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok.

Tandan pisang diletakkan di tempat yang beralas dengan bahan lembut seperti daun-daun pisang atau span. 12 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 250 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. Lenturkan batang pisang dan potong tangkai tandan pisang tersebut. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut.indd 30-31 25/11/2008 4:01:16 PM . Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang. 12 hingga 13 Memungut hasil Tuai buah yang telah mencapai indeks kematangan 2 atau 3 seperti di Lampiran 1. 12 Mengawal pokok rumpai di sekeliling Dijalankan secara manual. * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 26 27 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Separuh cantasan batang dilakukan pada pokok yang mempunyai buah yang telah mencapai indeks kematangan seperti di Lampiran 1. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang. Elakkan tandan daripada terhempap ke tanah. Tuai pada waktu pagi atau petang.BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar Standard / Indikator Huraian Kerja 11 Pemangkasan sulur Pangkas semua sulur baru. Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah.

Buang rumpai yang tinggi dan rumpai yang tidak dapat dikawal dengan menggunakan racun secara manual. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. Sembur selebar 1 meter sahaja. 15 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 200 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang. Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang.indd 32-33 25/11/2008 4:01:16 PM . 13 14 Pengapuran Mengawal pokok rumpai di sekeliling GML 1000 gm/ pokok Dijalankan secara manual. * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 28 29 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6.5 m dari pangkal pokok. Tabur di bawah kanopi pokok 0. Tekanan semburan pada tahap 1 bar (15 psi). 14 Mengawal rumpai di dalam barisan tanaman Glufosinate ammonium 132 ml/ 18 L air Gunakan nozel kipas. Dijalankan secara manual 14 Pembungkusan tandan pisang Sarung plastik polietilena berwarna biru atau kertas perang 75 sm X 120 sm 15 Pemangkasan sulur Pangkas semua sulur baru. Sembur semua rumpai di barisan pokok pisang. Gunakan nozel no 2. Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut.BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar Standard / Indikator Huraian Kerja 13 Pemangkasan sulur Pangkas semua sulur baru. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang. Pembungkusan dilakukan diperingkat akhir pembentukan sisir akhir tandan buah.

Separuh cantasan batang dilakukan pada pokok yang mempunyai buah yang telah mencapai indeks kematangan seperti di Lampiran 3. Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah. tajak atau potong menggunakan mesin sandang. Elakkan tandan daripada terhempap ke tanah. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang.indd 34-35 25/11/2008 4:01:16 PM . Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok.BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar Standard / Indikator Huraian Kerja 16 hingga 17 Memungut hasil Tuai buah yang telah mecapai indeks kematangan Seperti di Lampiran 1. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. tajak atau potong menggunakan mesin sandang. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. 18 Mengawal rumpai di sekeliling pokok Dijalankan secara manual. 18 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 250 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul. Lenturkan batang pisang dan potong tangkai tandan pisang tersebut. * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 30 31 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Tuai pada waktu pagi atau petang. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Tandan pisang diletakkan di tempat yang beralas dengan bahan lembut seperti daun-daun pisang atau span. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul. 17 Pemangkasan sulur Pangkas semua sulur baru. 16 Mengawal rumpai di sekeliling pokok Dijalankan secara manual.

20 Mengawal rumpai di dalam barisan tanaman Glufosinate ammonium 132 ml/ 18 L air Gunakan nozel kipas. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang. Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah. Separuh cantasan batang dilakukan pada pokok yang mempunyai buah yang telah mencapai indeks kematangan seperti di Lampiran 1. Gunakan nozel no 2. Sembur semua rumpai di barisan pokok pisang. Sembur selebar 1 meter sahaja. Pangkas semua sulur baru. Elakkan tandan daripada terhempap ke tanah. Tekanan semburan pada tahap 1 bar (15 psi). Tandan pisang diletakkan di tempat yang beralas dengan bahan lembut seperti daun-daun pisang atau span. Buang rumpai yang tinggi dan rumpai yang tidak dapat dikawal dengan menggunakan racun secara manual. 19 Pemangkasan sulur Pangkas semua sulur baru. 20 hingga 21 Memungut hasil Tuai buah yang telah mecapai indeks kematangan seperti di Lampiran 1.indd 36-37 25/11/2008 4:01:16 PM . 20 Mengawal rumpai di sekeliling pokok Dijalankan secara manual. 21 Pemangkasan sulur * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 32 33 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah. Tuai pada waktu pagi atau petang. Lenturkan batang pisang dan potong tangkai tandan pisang tersebut.BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar 75 sm X 120 sm Standard / Indikator Huraian Kerja 18 Pembungkusan tandan pisang Sarung plastik polietilena berwarna biru atau kertas perang Dijalankan secara manual Pembungkusan dilakukan diperingkat akhir pembentukan sisir akhir tandan buah.

indd 38-39 25/11/2008 4:01:16 PM . Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. 24 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf 400 gm/ pokok Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang. Masukkan baja dan timbus semula parit tersebut. Bersih semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang. Buang semua rumpai yang terdapat di bawah kanopi pokok dengan menggunakan cangkul tajak atau potong menggunakan mesin sandang. 22 Mengawal rumpai di sekeliling pokok Dijalankan secara manual. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. Gali lubang sedalam 15 sm di bawah kanopi pokok. 23 Pemangkasan sulur Pangkas semua sulur baru. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. * BLT = Bulan Lepas Tanam MANUAL TANAMAN PISANG 34 35 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Masukkan baja dan timbus semula lubang tersebut. 24 Mengawal rumpai di sekeliling pokok Dijalankan secara manual. Pangkas semua sulur yang baru tumbuh dengan mengunakan alat pemotong yang tajam pada aras tanah.BLT* Kerja / Aktiviti Bahan Input Jenis Kadar 250 gm/ pokok Standard / Indikator Huraian Kerja 21 Pembajaan NPK Hijau 15:15:15 atau setaraf Baja ditabur di sekeliling pokok atau dimasukkan ke dalam parit yang digali sedalam 5 sm atau menggunakan sistem poket atau lubang yang digali sedalam 15 sm dengan jarak 1 m dari pangkal pokok pisang. Tabur baja di bawah kanopi pokok dan elakkan daripada terkena pada bahagian pangkal pokok. Gali parit sedalam 5 sm di sepanjang barisan pokok pisang.

440 mm x 910 mm x 1.220 mm x 910 mm x 910 mm 1. Buah matang.1 Jalan Ladang Jalan Ladang 3 m lebar = 100 m/hektar 1. INDEKS 6 Kuning keseluruhan. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan dan jangka hayat yang amat singkat. Buah masak. INDEKS 5 Kuning dengan sedikit hijau pada hujung buah. Buah matang. Buah masak.060 mm x 460 mm x 762 mm 1. Buah belum matang untuk dituai. INDEKS 7 Kuning jingga. INDEKS 4 Lebih kuning daripada hijau.520 mm b) Parit Ladang Jenis Tanah Lempung (mineral) Gambut Masam Pasir Dimensi Parit 1.0 Infrastruktur Ladang 1. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan.520 mm 2.520 mm 2.220 mm x 610 mm x 762 mm 1.220 164 MANUAL TANAMAN PISANG 37 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Buah hampir masak.180 200 . Peringkat terbaik untuk dimakan segar.indd 40-41 25/11/2008 4:01:16 PM . Tidak sesuai untuk penghantaran jauh menggunakan kapal laut. INDEKS 2 Hijau dengan sedikit kuning. Sudah sesuai dituai untuk penghantaran jauh menggunakan kapal laut.440 mm x 610 mm x 1. 36 INFRASTRUKTUR LADANG DAN SALIRAN BAGI TANAMAN PISANG 1.270 164 .000 mm x 910 mm x 1. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan.220 mm x 460 mm x 762 mm Kepadatan Parit (m/hek) 220 .980 mm x 610 mm x 1.2 Parit a) Parit Sekunder Jenis Tanah Lempung (mineral) Gambut Masam Pasir Dimensi Parit 2. Buah terlalu masak. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan. INDEKS 3 Lebih hijau daripada kuning.520 mm 1.Lampiran 1 Lampiran 2 INDEKS KEMATANGAN PISANG INDEKS 1 Hijau tua keseluruhan.

Serangan teruk menyebabkan daun-daun menjadi kuning dan pokok mudah tumbang. Ulat gulung daun (Erionata thrax) > Pungut daun dan musnahkan larva. Larvanya cergas pada waktu malam. Jalankan rawatan dengan memotong di sekeliling umbisi dan celup ke dalam air panas bersuhu (55°C) selama 5-10 minit. dan Anastatus sp. > Tanam sulur-sulur yang bebas dari perosak ini. larva dan kepompong akan terdedah.Lampiran 3 PEROSAK DAN PENYAKIT TANAMAN PISANG DAN SYOR KAWALAN A.indd 42-43 25/11/2008 4:01:16 PM . dibelah dan ditelungkupkan. Bahagian yang diserang akan berubah warna coklat dengan cepat. Pokok yang diserang akan mengeluarkan tandan buah yang lebih kecil dari saiz biasa. Daun yang bergulung akan menjadi kering dan tidak berfungsi. Ia mengulungkan daun dan melekatkan dengan menggunakan bebenang putih. SERANGGA PEROSAK Pengorek umbisi pisang (Cosmopoites sordidus Germ) A. > Serangga pemangsa semulajadi atau perasit dapat memusnahkan larva ini contohnya Ooencyrtus sp. Pungut kumbang yang bersembunyi di bawah batang pisang tersebut dan musnahkannya. Larva menyerang dengan memakan tisu-tisu batang dan bahagian tengah batang dengan membentuk alur-alur panjang. Agiommatus sp. Daun menjadi kuning dan batang pisang mudah patah apabila ditiup angin kencang. > Buang dan musnahkan batang-batang pisang dan sulur yang diserang. keluar dari gulungan daun untuk makan daun pisang. Akar baru tidak akan tumbuh. Sekiranya gulungan daun terbuka. SERANGGA PEROSAK Pengorek batang pisang (Odaiporus longicollis Oliv) TANDA-TANDA SYOR KAWALAN TANDA-TANDA SYOR KAWALAN Larva mengorek di bahagian umbisi dan pangkal batang yang berhampiran dengan tanah. > Cara Kultura Guna sulur yang bebas penyakit.. > Cara Kimia Gunakan racun perosak yang sesuai seperti carbofuran mengikut kadar yang disyorkan pada label. Anak pokok yang diserang akan mati jika serangan merebak hingga ke bahagian pucuk. > Sembur racun serangga yang sesuai mengikut kadar yang disyorkan pada pangkal batang pisang yang diserang. Apabila menetas larvanya akan bersembunyi dengan cara menggulungkan daun ke arah tulang daun. MANUAL TANAMAN PISANG 38 39 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Sulur bahagian tengah terbantut. > Memasang Perangkap Potong batang pisang tua sepanjang 2-3 kaki. Tisu-tisu di sekeliling lubang yang dikorek akan menjadi perang dan busuk. Serangga ini bertelur sebijisebiji pada daun muda. Peringkat dewasa juga boleh melakukan kerosakan.

Apabila rizom dikerat melintang kelihatan tompok-tompok hitam di tengah bulatan. buah menjadi kecil. Serangan dan kerosakan pada akar boleh membawa kesan yang serupa dengan kekurangan air. SERANGGA PEROSAK Nematod (Radpholus similis) TANDA-TANDA SYOR KAWALAN Kutu trips boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian kulit pisang. Akar yang diserang kelihatan tompok-tompok hitam. Semburan racun serangga yang sesuai mengikut kadar yang disyorkan pada jantung pisang. > Tabur dengan racun carbofuran bagi kawalan nematod mengikut kadar yang disyorkan pada label. Buah pisang hendaklah dibungkus pada peringkat muda. tepi daun akan kelihatan kering.A.indd 44-45 25/11/2008 4:01:16 PM . Masa yang sesuai untuk pembungkusan ialah setelah sisir terakhir terbentuk dianggarkan 10-14 hari selepas berjantung. MANUAL TANAMAN PISANG 40 41 MANUAL TANAMAN PISANG Pisang FA6. Pokok juga mudah diserang oleh kulat Rhizoctonia solani dan Fusarium oxysporium. Pada pokok yang berbuah. Bersihkan akar-akar dan umbisi dan lakukan rawatan dengan merendam dalam air bersuhu 55°C selama 10 minit. Kulit pisang akan berkeruping dan proses kematangan pisang terganggu. Lalat buah (Bactrocera musae) Apabila buah telah masak atau berwarna kuning terdapat bintik-bintik hitam bekas tusukan ovipositor semasa lalat buah dewasa bertelur. > Musnahkan batang-batang pisang yang lama dan pokok-pokok pisang yang diserang oleh nematod. > Gunakan sulur yang sihat. SERANGGA PEROSAK Trips TANDA-TANDA SYOR KAWALAN A. Pada pokok muda. berbintil-bintil dan pecah serta menjadi reput terutama di bahagian umbisi. kering dan hitam semasa muda lagi. Kelihatan lubang-lubang kecil pada rizom dan sulur.

Layu Panama Guna sulur bebas penyakit dan pastikan saliran dalam keadaan yang baik. SYOR KAWALAN Jaga kebersihan ladang dan pastikan saliran sempurna serta pembajaan yang diberikan mestilah mencukupi. chlorothalonil. Tebang dan musnahkan pokok yang diserang. Pucuk yang masih bergulung kelihatan layu dan mati. Bagi pokok tua. PENYAKIT Bintik Daun Sigatoka TANDA-TANDA Bintik-bintik kecil berwarna hitam dan jalur-jalur berwarna kuning.indd 46-47 25/11/2008 4:01:16 PM . MANUAL TANAMAN PISANG 42 Pisang FA6. Keseluruhan pokok kelihatan seperti terbakar.B. Bintikbintik membesar menjadi bujur seperti mata dengan bahagian tengah berwarna perang gelap. propiconazole atau thiophanate-methyl. pucuk kelihatan kekuningan dan daun-daun kelihatan patah terkulai. Guna racun kulat seperti mancozeb.

30. Aras 17. Presint 4.my ISBN 978-983-047-142-6 Jabatan Pertanian Malaysia Pisang FA6.doa. No.indd 48 25/11/2008 4:01:17 PM . No. Faks: 03-8888 5069 Laman Web: http://www. Persiaran Perdana. Tel: 03-8870 3000 No.gov.Wisma Tani. 62624 Putrajaya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->