TENAGA SOLAR/SURIA

Disediakan oleh; Seylvili Angiah

Tenaga Solar merupakan antara tenaga gantian yang tidak mencemarkan alam sekitar. .Tenaga suria atau tenaga solar adalah teknologi yang menyumbangkan penjanaan tenaga daripada cahaya matahari. .PENGENALAN • Apakah itu Tenaga Solar ? .

generasi elektrik c. sektor perumahan – rumah-rumah yang dibina dapat dilengkapkan dengan kemudahan pemprosesan tenaga suria kepada tenaga elektrik yang menjimatkan kos.• Tenaga Solar digunakan dalam beberapa pengunaan: a. penyahmasinan air laut d. pengangkutan . e. pemanasan b.sistem pendingin kuasa suria .

Alat Pengeringan Udara Solar .

Malaysia . perikanan dan penyelidikan.masih pada tahap sederhana . .penggunaan tenaga solar dalam sektor pertanian.Bukti . panel solar digunakan oleh Kementerian Sains.NEGARA-NEGARA YANG MENGUNAKAN TENAGA SOLAR SEBAGAI SUMBER TENAGA UTAMA. Teknologi dan Inovasi .Pengeringan Kelapa Sawit menggunakan teknologi pengeringan Suria dalam sektor pertanian. . 1.

. Algeria dan United Kingdom mengunakan tenaga solar sebagai sumber pengantian.2. Amerika Syarikat. perindustian dan lainlain. . .Digunakan dalam penjanaan sumber tenaga elektrik.Australia. pertanian.Penggunan dalam sektor pengangkutan. Negara-negara Maju . perumahan.

FAEDAH PENGUNAAN TENAGA SOLAR SEBAGAI SUMBER ELEKTRIK.Kamaruzaman Sopian bahawa Teknologi Suria adalah lebih pratikal. A. Hal ini dinyatakan oleh Pengarah Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) UKM. . menjimatkan kos dan masa berbanding kaedah penyambungan grid yang diamalkan ketika ini.Dr. Prof. PENJIMATAN ELEKTRIK DAN KOS - Penggunaan Tenaga Solar sebagai sumber elektrik menjimatkan kos.

penggunaan Tenaga Solar sebagai sumber elektrik dapat mengurangkan kos dan digalakkan digunakan di .- - contohnya. i. . Bagi memastikan projek pembekalan elektrik disekolah luar bandar pada kadar segera dan penjimatan kos. Hal ini kerana. penggunaan Tenaga Solar mampu memenuhi keperluan ini dan menjimatkan kos. Maka. Sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Ii. Industri Perhotelan – teknologi air panas suria boleh dijadikan sebagai alternatif yang terbaik kerana menjimatkan kos. sesebuah sekolah di kawasan luar bandar memerlukan 3 – 5 Kilowat untuk sehari termasuk bagi operasi makmal komputer dan teknologi.

Teknologi Tenaga Solar .

Ini jelas membuktikan bahawa negara maju mengunakan sumber tenaga dengan lebih cekap berbanding negara membangun. Perancis dan Australia. . Thailand.b. Korea Selatan.Negara-negara membangun seperti Malaysia. . Britain. . Singapura mengunakan sumber tenaga fosil utama daripada sumber asli. MEGURANGKAN PENGGUNAAN DAN PENGEKPLOITASIAN SUMBER-SUMBER FOSIL.Kadar penggunaan sumber tenaga fosil adalah tinggi berbanding negara-negara Maju seperti Amerika syarikat. Kanada. .

Oleh demikian. Malahan. pembentukan atau kewujudan sumbersumber fosil mengambil jangka masa berjuta-juta tahun.- - Penggunaan sumber tenaga fosil dalam pelbagai sektor terutamanya sumber elektrik secara tidak langsung mengurangkan sumber-sumber fosil dan asli yang sedia ada. Maka. pengantian Tenaga Solar dengan sumber tenaga fosil dapat mengurangkan pengekploitasian sumber-sumber fosil. . adalah wajar menjimatkan penggunaan tenaga sumber fosil dan digantikan dengan tenaga suria.

. pengeringan kelapa sawit menggunakan teknologi pengeringan udara solar oleh FELDA.Pendek kata. . tenaga suria memberikan sumbangannya dalam penjanaan tenaga bagi pelbagai sektor termasuk sumber elektrik.Contohnya. .

. minyak.Sumber tenaga fosil merangkumi gas.Pengantian sumber tenaga solar dengan sumber tenaga fosil secara tidak langsung mengurangkan aktiviti pembakaran bahan api fosil bagi tujuan penjanaan tenaga. lead. . . dan arang.Pembakaran sumber-sumber fosil dalam proses penjanaan tenaga secara tidak langsung mengeluarkan gas-gas beracun seperti gas metana. oksida nitrat. Karbon monokida. PELESTARIAN ALAM SEKITAR .C.

sumber Tenaga Solar dipercayai tidak menyumang kepada pelepasan gas-gas beracun seperti penjanaan tenaga daripada sumber-sumber fosil serta mesra alam. Penggunaan bahan bakar fosil yang semakin meningkat turut berperanan besar dalam fenomena pemanasan global dengan melepaskan karbon dioksida (CO2) ke udara dan seterusnya mempengaruhi perubahan iklim dunia Justeru. Hal ini kerana. . tindakan mengantikan sumber tenaga suria dapat mengurangkan pencemaran alam dan menjurus kepada pelestarian alam sekitar.- - gas-gas ini menyumbang kepada pencemarab ruang udara.

KESIMPULAN • Teknologi Suria mempunyai masa depan yang cerah sebagai sumber penjanaan tenaga. . • Tenaga Solar dipercayai dapat mengantikan sumber tenaga fosil yang semakin berkurangan pada masa hadapan • Memelihara alam sekitar untuk kehidupan yang lebih baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful