TENAGA SOLAR/SURIA

Disediakan oleh; Seylvili Angiah

.Tenaga suria atau tenaga solar adalah teknologi yang menyumbangkan penjanaan tenaga daripada cahaya matahari. .PENGENALAN • Apakah itu Tenaga Solar ? .Tenaga Solar merupakan antara tenaga gantian yang tidak mencemarkan alam sekitar.

sistem pendingin kuasa suria . e. pemanasan b. sektor perumahan – rumah-rumah yang dibina dapat dilengkapkan dengan kemudahan pemprosesan tenaga suria kepada tenaga elektrik yang menjimatkan kos.• Tenaga Solar digunakan dalam beberapa pengunaan: a. pengangkutan . generasi elektrik c. penyahmasinan air laut d.

Alat Pengeringan Udara Solar .

Pengeringan Kelapa Sawit menggunakan teknologi pengeringan Suria dalam sektor pertanian. perikanan dan penyelidikan. Teknologi dan Inovasi .Bukti .masih pada tahap sederhana .penggunaan tenaga solar dalam sektor pertanian.NEGARA-NEGARA YANG MENGUNAKAN TENAGA SOLAR SEBAGAI SUMBER TENAGA UTAMA. . panel solar digunakan oleh Kementerian Sains. Malaysia . . 1.

pertanian. Amerika Syarikat. Algeria dan United Kingdom mengunakan tenaga solar sebagai sumber pengantian. perindustian dan lainlain. . Negara-negara Maju . perumahan. .Digunakan dalam penjanaan sumber tenaga elektrik.Penggunan dalam sektor pengangkutan. .Australia.2.

PENJIMATAN ELEKTRIK DAN KOS - Penggunaan Tenaga Solar sebagai sumber elektrik menjimatkan kos.Dr. A. menjimatkan kos dan masa berbanding kaedah penyambungan grid yang diamalkan ketika ini. .Kamaruzaman Sopian bahawa Teknologi Suria adalah lebih pratikal. Prof. Hal ini dinyatakan oleh Pengarah Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) UKM.FAEDAH PENGUNAAN TENAGA SOLAR SEBAGAI SUMBER ELEKTRIK.

Bagi memastikan projek pembekalan elektrik disekolah luar bandar pada kadar segera dan penjimatan kos. Sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Hal ini kerana. penggunaan Tenaga Solar mampu memenuhi keperluan ini dan menjimatkan kos. Maka. sesebuah sekolah di kawasan luar bandar memerlukan 3 – 5 Kilowat untuk sehari termasuk bagi operasi makmal komputer dan teknologi. . Ii. Industri Perhotelan – teknologi air panas suria boleh dijadikan sebagai alternatif yang terbaik kerana menjimatkan kos.- - contohnya. penggunaan Tenaga Solar sebagai sumber elektrik dapat mengurangkan kos dan digalakkan digunakan di . i.

Teknologi Tenaga Solar .

b. . . Korea Selatan. MEGURANGKAN PENGGUNAAN DAN PENGEKPLOITASIAN SUMBER-SUMBER FOSIL. Singapura mengunakan sumber tenaga fosil utama daripada sumber asli.Kadar penggunaan sumber tenaga fosil adalah tinggi berbanding negara-negara Maju seperti Amerika syarikat.Ini jelas membuktikan bahawa negara maju mengunakan sumber tenaga dengan lebih cekap berbanding negara membangun.Negara-negara membangun seperti Malaysia. Kanada. . Thailand. Perancis dan Australia. . Britain.

pengantian Tenaga Solar dengan sumber tenaga fosil dapat mengurangkan pengekploitasian sumber-sumber fosil. Malahan. Maka. adalah wajar menjimatkan penggunaan tenaga sumber fosil dan digantikan dengan tenaga suria. .- - Penggunaan sumber tenaga fosil dalam pelbagai sektor terutamanya sumber elektrik secara tidak langsung mengurangkan sumber-sumber fosil dan asli yang sedia ada. pembentukan atau kewujudan sumbersumber fosil mengambil jangka masa berjuta-juta tahun. Oleh demikian.

.Pendek kata. .Contohnya. tenaga suria memberikan sumbangannya dalam penjanaan tenaga bagi pelbagai sektor termasuk sumber elektrik. . pengeringan kelapa sawit menggunakan teknologi pengeringan udara solar oleh FELDA.

PELESTARIAN ALAM SEKITAR . minyak. . dan arang. lead. .C. oksida nitrat. Karbon monokida.Pengantian sumber tenaga solar dengan sumber tenaga fosil secara tidak langsung mengurangkan aktiviti pembakaran bahan api fosil bagi tujuan penjanaan tenaga.Pembakaran sumber-sumber fosil dalam proses penjanaan tenaga secara tidak langsung mengeluarkan gas-gas beracun seperti gas metana. .Sumber tenaga fosil merangkumi gas.

Penggunaan bahan bakar fosil yang semakin meningkat turut berperanan besar dalam fenomena pemanasan global dengan melepaskan karbon dioksida (CO2) ke udara dan seterusnya mempengaruhi perubahan iklim dunia Justeru. tindakan mengantikan sumber tenaga suria dapat mengurangkan pencemaran alam dan menjurus kepada pelestarian alam sekitar. sumber Tenaga Solar dipercayai tidak menyumang kepada pelepasan gas-gas beracun seperti penjanaan tenaga daripada sumber-sumber fosil serta mesra alam.- - gas-gas ini menyumbang kepada pencemarab ruang udara. . Hal ini kerana.

KESIMPULAN • Teknologi Suria mempunyai masa depan yang cerah sebagai sumber penjanaan tenaga. . • Tenaga Solar dipercayai dapat mengantikan sumber tenaga fosil yang semakin berkurangan pada masa hadapan • Memelihara alam sekitar untuk kehidupan yang lebih baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful