TENAGA SOLAR/SURIA

Disediakan oleh; Seylvili Angiah

Tenaga Solar merupakan antara tenaga gantian yang tidak mencemarkan alam sekitar.Tenaga suria atau tenaga solar adalah teknologi yang menyumbangkan penjanaan tenaga daripada cahaya matahari. . .PENGENALAN • Apakah itu Tenaga Solar ? .

e. pengangkutan . penyahmasinan air laut d. sektor perumahan – rumah-rumah yang dibina dapat dilengkapkan dengan kemudahan pemprosesan tenaga suria kepada tenaga elektrik yang menjimatkan kos. generasi elektrik c. pemanasan b.sistem pendingin kuasa suria .• Tenaga Solar digunakan dalam beberapa pengunaan: a.

Alat Pengeringan Udara Solar .

.penggunaan tenaga solar dalam sektor pertanian. Teknologi dan Inovasi . panel solar digunakan oleh Kementerian Sains.Pengeringan Kelapa Sawit menggunakan teknologi pengeringan Suria dalam sektor pertanian.masih pada tahap sederhana . .NEGARA-NEGARA YANG MENGUNAKAN TENAGA SOLAR SEBAGAI SUMBER TENAGA UTAMA. perikanan dan penyelidikan. 1.Bukti . Malaysia .

Penggunan dalam sektor pengangkutan.Australia. Negara-negara Maju . pertanian. perumahan. . perindustian dan lainlain.Digunakan dalam penjanaan sumber tenaga elektrik. Amerika Syarikat. Algeria dan United Kingdom mengunakan tenaga solar sebagai sumber pengantian. . .2.

menjimatkan kos dan masa berbanding kaedah penyambungan grid yang diamalkan ketika ini. A. Prof. PENJIMATAN ELEKTRIK DAN KOS - Penggunaan Tenaga Solar sebagai sumber elektrik menjimatkan kos.FAEDAH PENGUNAAN TENAGA SOLAR SEBAGAI SUMBER ELEKTRIK. Hal ini dinyatakan oleh Pengarah Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) UKM.Dr. .Kamaruzaman Sopian bahawa Teknologi Suria adalah lebih pratikal.

Maka. penggunaan Tenaga Solar sebagai sumber elektrik dapat mengurangkan kos dan digalakkan digunakan di . i.- - contohnya. sesebuah sekolah di kawasan luar bandar memerlukan 3 – 5 Kilowat untuk sehari termasuk bagi operasi makmal komputer dan teknologi. Sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Hal ini kerana. Industri Perhotelan – teknologi air panas suria boleh dijadikan sebagai alternatif yang terbaik kerana menjimatkan kos. penggunaan Tenaga Solar mampu memenuhi keperluan ini dan menjimatkan kos. . Bagi memastikan projek pembekalan elektrik disekolah luar bandar pada kadar segera dan penjimatan kos. Ii.

Teknologi Tenaga Solar .

Thailand. . . Britain. MEGURANGKAN PENGGUNAAN DAN PENGEKPLOITASIAN SUMBER-SUMBER FOSIL.Negara-negara membangun seperti Malaysia. Perancis dan Australia. .Kadar penggunaan sumber tenaga fosil adalah tinggi berbanding negara-negara Maju seperti Amerika syarikat.b. .Ini jelas membuktikan bahawa negara maju mengunakan sumber tenaga dengan lebih cekap berbanding negara membangun. Kanada. Korea Selatan. Singapura mengunakan sumber tenaga fosil utama daripada sumber asli.

adalah wajar menjimatkan penggunaan tenaga sumber fosil dan digantikan dengan tenaga suria. Malahan. . Oleh demikian.- - Penggunaan sumber tenaga fosil dalam pelbagai sektor terutamanya sumber elektrik secara tidak langsung mengurangkan sumber-sumber fosil dan asli yang sedia ada. pembentukan atau kewujudan sumbersumber fosil mengambil jangka masa berjuta-juta tahun. Maka. pengantian Tenaga Solar dengan sumber tenaga fosil dapat mengurangkan pengekploitasian sumber-sumber fosil.

Pendek kata. tenaga suria memberikan sumbangannya dalam penjanaan tenaga bagi pelbagai sektor termasuk sumber elektrik.. pengeringan kelapa sawit menggunakan teknologi pengeringan udara solar oleh FELDA. .Contohnya. .

Pengantian sumber tenaga solar dengan sumber tenaga fosil secara tidak langsung mengurangkan aktiviti pembakaran bahan api fosil bagi tujuan penjanaan tenaga. oksida nitrat. minyak. PELESTARIAN ALAM SEKITAR . lead. . dan arang.Sumber tenaga fosil merangkumi gas.C. Karbon monokida. .Pembakaran sumber-sumber fosil dalam proses penjanaan tenaga secara tidak langsung mengeluarkan gas-gas beracun seperti gas metana. .

- - gas-gas ini menyumbang kepada pencemarab ruang udara. Hal ini kerana. . Penggunaan bahan bakar fosil yang semakin meningkat turut berperanan besar dalam fenomena pemanasan global dengan melepaskan karbon dioksida (CO2) ke udara dan seterusnya mempengaruhi perubahan iklim dunia Justeru. tindakan mengantikan sumber tenaga suria dapat mengurangkan pencemaran alam dan menjurus kepada pelestarian alam sekitar. sumber Tenaga Solar dipercayai tidak menyumang kepada pelepasan gas-gas beracun seperti penjanaan tenaga daripada sumber-sumber fosil serta mesra alam.

. • Tenaga Solar dipercayai dapat mengantikan sumber tenaga fosil yang semakin berkurangan pada masa hadapan • Memelihara alam sekitar untuk kehidupan yang lebih baik.KESIMPULAN • Teknologi Suria mempunyai masa depan yang cerah sebagai sumber penjanaan tenaga.