DEFINISI POLISI KESELAMATAN

Peraturan ini dinamakan `Peraturan/Polisi Keselamatan Komputer, Internet dan juga Rangkaian’. Peraturan/Polisi bertulis ini mengandungi panduan-panduan penggunaan komputer, makmal, internet dan hal-hal lain.

• Peraturan-peraturan yang terkandung di dalam dokumen ini dikenakan ke atas setiap pelajar institut yang menggunakan makmal Komputer WAN dan juga Makmal Komputer Linux.

Peraturan ini digubal atas dasar Polisi Keselamatan serta sahsiah pelajar. Ini bagi menjamin suasana pelajaran atau pengajaran yang selamat dan selesa.

• Tujuan peraturan ini digubal adalah untuk mengawal kelicinan serta keberkesanan latihan dan memupuk sikap tanggungjawab di kalangan pelajar.

Dalam Peraturan ini, segala bentuk perakuaan, pindaan polisi serta prosedur-prosedur yang berkaitan hukuman telah mendapat kebenaran Pihak Atasan Institut Latihan Perindustrian ataupun Badan-Badan Yang Berkuasa dalam Jabatan Tenaga Manusia.

• Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan.

Pihak berkuasa Institut berhak meminda, mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar.

• Semua di Institut Latihan Perindustrian, Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan keatas pelajar yang melanggar peraturan bertulis ini.

POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER WAN Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. .• Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini.alat hawa dingin. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan.kipas. 4. Polisi Keselamatan Komputer. komputer. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. 1. 2. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. 3.

Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. 2. Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran.Polisi Keselamatan Internet. Polisi Keselamatan Rangkaian. video. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali. membuat kerja serta tujuan pelajaran. . 1. 5. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger • MIRC • Myspace Instants Messenge 4.

POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER LINUX Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. 3. pencetak. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal. mesin pencetak.kipas. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan.alat hawa dingin. 2. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. mesin pencetak. 5. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab. server dan lain-lain berfungsi.1. . 4. komputer.

Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger . Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan. 2. 4. membuat kerja serta tujuan pelajaran. 3. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. 2. 1.Polisi Keselamatan Komputer. Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. Polisi Keselamatan Internet. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan. 1.

Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. 1. 4. video. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman- .• MIRC • Myspace Instants Messenge 4. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. pencetak. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. server dan lain-lain berfungsi. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. 3. GARIS PANDUAN TATATERTIB POLISI Hukuman Tatatertib. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran. Polisi Keselamatan Rangkaian. mesin pencetak. 2. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain. 5. 1. mesin pencetak.

hukuman yang berikut atau kombinasi hukuman itu sebagai pengajaran dan kesedaran bagi setiap kesalahan yang dilakukan: • Amaran bertulis. Tuntutan Gantirugi. • Membayar gantirugi diatas kerosakan atau kehilangan harta benda makmal atau mengikut nilai harta tersebut. • Di buang dari latihan untuk tempoh yang ditetapkan atau selamanya. 2. • Lain-lain hukuman yang ditakrifkan setimpal pada kesalahan. • Pelajar yang berhenti sebelum tamat latihan tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. Pelajar dalam keadaan berikut adalah dikehendaki membayar gantirugi mengikut jumlah wang yang telah dibelanjakan ke atasnya: • Pelajar yang ditamatkan latihan akibat dari tindakan tatatertib. 1. Hal-Hal Lain. Semasa kesalahan yang ditakrifkan sebagai kesalahan berat di dalam Peraturan ini adalah disingkir dari Institut. • Pelajar yang telah merosakkan atau menghilangkan harta benda awam dan Institut. • Pelajar yang meninggalkan kursus kerana mengikuti kursus lain atau menerima tawaran pekerjaan atau tawaran belajar lain tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. • Pihak Berkuasa Institut boleh menamatkan latihan seseorang pelajar dari mengikuti latihan di institut bergantung kepada kesalahan serta hukuman yang telah diberikan. .

mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajarpelajar. • Segala rayuan atau surat menyurat perlulah dikemukan pada Pihak Atasan atau Jabatan Tenaga Manusia sendiri. • Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini.• Pihak Berkuasa Institut berhak meminda. Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan ke atas pelajar oleh Institut di bawah Peraturan ini. • Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan. • Semua di Institut. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful