DEFINISI POLISI KESELAMATAN

Peraturan ini dinamakan `Peraturan/Polisi Keselamatan Komputer, Internet dan juga Rangkaian’. Peraturan/Polisi bertulis ini mengandungi panduan-panduan penggunaan komputer, makmal, internet dan hal-hal lain.

• Peraturan-peraturan yang terkandung di dalam dokumen ini dikenakan ke atas setiap pelajar institut yang menggunakan makmal Komputer WAN dan juga Makmal Komputer Linux.

Peraturan ini digubal atas dasar Polisi Keselamatan serta sahsiah pelajar. Ini bagi menjamin suasana pelajaran atau pengajaran yang selamat dan selesa.

• Tujuan peraturan ini digubal adalah untuk mengawal kelicinan serta keberkesanan latihan dan memupuk sikap tanggungjawab di kalangan pelajar.

Dalam Peraturan ini, segala bentuk perakuaan, pindaan polisi serta prosedur-prosedur yang berkaitan hukuman telah mendapat kebenaran Pihak Atasan Institut Latihan Perindustrian ataupun Badan-Badan Yang Berkuasa dalam Jabatan Tenaga Manusia.

• Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan.

Pihak berkuasa Institut berhak meminda, mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar.

• Semua di Institut Latihan Perindustrian, Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan keatas pelajar yang melanggar peraturan bertulis ini.

alat hawa dingin. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. 4. Polisi Keselamatan Komputer. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan. 2. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini. . Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal. POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER WAN Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu.• Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini.kipas. 3. 1. komputer. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan.

Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger • MIRC • Myspace Instants Messenge 4. 2. Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3.Polisi Keselamatan Internet. Polisi Keselamatan Rangkaian. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. membuat kerja serta tujuan pelajaran. . 5. 1. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran. video.

komputer. 5. 4. 2. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab.kipas. . server dan lain-lain berfungsi.alat hawa dingin. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. mesin pencetak. 3. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. mesin pencetak.1. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini. pencetak. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER LINUX Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain.

2. 3. 1. Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. Polisi Keselamatan Internet. 2. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. 1.Polisi Keselamatan Komputer. membuat kerja serta tujuan pelajaran. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. 4. Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger . Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat.

Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab. GARIS PANDUAN TATATERTIB POLISI Hukuman Tatatertib. server dan lain-lain berfungsi. 3. mesin pencetak. mesin pencetak. 5. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran. 2. pencetak.• MIRC • Myspace Instants Messenge 4. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman- . Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. 1. video. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. 1. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. Polisi Keselamatan Rangkaian. 4.

• Pihak Berkuasa Institut boleh menamatkan latihan seseorang pelajar dari mengikuti latihan di institut bergantung kepada kesalahan serta hukuman yang telah diberikan. • Pelajar yang berhenti sebelum tamat latihan tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. • Lain-lain hukuman yang ditakrifkan setimpal pada kesalahan. Pelajar dalam keadaan berikut adalah dikehendaki membayar gantirugi mengikut jumlah wang yang telah dibelanjakan ke atasnya: • Pelajar yang ditamatkan latihan akibat dari tindakan tatatertib. • Membayar gantirugi diatas kerosakan atau kehilangan harta benda makmal atau mengikut nilai harta tersebut. Semasa kesalahan yang ditakrifkan sebagai kesalahan berat di dalam Peraturan ini adalah disingkir dari Institut. Hal-Hal Lain. Tuntutan Gantirugi. 1. 2. • Pelajar yang telah merosakkan atau menghilangkan harta benda awam dan Institut. • Pelajar yang meninggalkan kursus kerana mengikuti kursus lain atau menerima tawaran pekerjaan atau tawaran belajar lain tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. • Di buang dari latihan untuk tempoh yang ditetapkan atau selamanya.hukuman yang berikut atau kombinasi hukuman itu sebagai pengajaran dan kesedaran bagi setiap kesalahan yang dilakukan: • Amaran bertulis. .

• Pihak Berkuasa Institut berhak meminda. • Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini. Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan ke atas pelajar oleh Institut di bawah Peraturan ini.mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajarpelajar. • Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan. • Segala rayuan atau surat menyurat perlulah dikemukan pada Pihak Atasan atau Jabatan Tenaga Manusia sendiri. • Semua di Institut. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful