DEFINISI POLISI KESELAMATAN

Peraturan ini dinamakan `Peraturan/Polisi Keselamatan Komputer, Internet dan juga Rangkaian’. Peraturan/Polisi bertulis ini mengandungi panduan-panduan penggunaan komputer, makmal, internet dan hal-hal lain.

• Peraturan-peraturan yang terkandung di dalam dokumen ini dikenakan ke atas setiap pelajar institut yang menggunakan makmal Komputer WAN dan juga Makmal Komputer Linux.

Peraturan ini digubal atas dasar Polisi Keselamatan serta sahsiah pelajar. Ini bagi menjamin suasana pelajaran atau pengajaran yang selamat dan selesa.

• Tujuan peraturan ini digubal adalah untuk mengawal kelicinan serta keberkesanan latihan dan memupuk sikap tanggungjawab di kalangan pelajar.

Dalam Peraturan ini, segala bentuk perakuaan, pindaan polisi serta prosedur-prosedur yang berkaitan hukuman telah mendapat kebenaran Pihak Atasan Institut Latihan Perindustrian ataupun Badan-Badan Yang Berkuasa dalam Jabatan Tenaga Manusia.

• Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan.

Pihak berkuasa Institut berhak meminda, mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar.

• Semua di Institut Latihan Perindustrian, Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan keatas pelajar yang melanggar peraturan bertulis ini.

. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan.• Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini. 3. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan.alat hawa dingin. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. 2. 1. 4. komputer. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini.kipas. Polisi Keselamatan Komputer. POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER WAN Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu.

membuat kerja serta tujuan pelajaran. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran.Polisi Keselamatan Internet. Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger • MIRC • Myspace Instants Messenge 4. video. 2. Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. 1. 5. Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. . Polisi Keselamatan Rangkaian. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali.

POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER LINUX Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. 2.kipas. komputer. 3. 5. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab. pencetak. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. . server dan lain-lain berfungsi. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer.alat hawa dingin. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini. 4.1. mesin pencetak. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. mesin pencetak. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali. Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. 3. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger .Polisi Keselamatan Komputer. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan. 1. Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. 2. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. 1. Polisi Keselamatan Internet. 2. Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. membuat kerja serta tujuan pelajaran. 4.

video. pencetak. Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. server dan lain-lain berfungsi. 2. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. GARIS PANDUAN TATATERTIB POLISI Hukuman Tatatertib. 5. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. 1. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. Polisi Keselamatan Rangkaian. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain. 1. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman- . 3. mesin pencetak. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. mesin pencetak. 4.• MIRC • Myspace Instants Messenge 4. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab.

• Di buang dari latihan untuk tempoh yang ditetapkan atau selamanya. • Pelajar yang telah merosakkan atau menghilangkan harta benda awam dan Institut. • Lain-lain hukuman yang ditakrifkan setimpal pada kesalahan. Pelajar dalam keadaan berikut adalah dikehendaki membayar gantirugi mengikut jumlah wang yang telah dibelanjakan ke atasnya: • Pelajar yang ditamatkan latihan akibat dari tindakan tatatertib. • Membayar gantirugi diatas kerosakan atau kehilangan harta benda makmal atau mengikut nilai harta tersebut. • Pelajar yang berhenti sebelum tamat latihan tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. Tuntutan Gantirugi. • Pelajar yang meninggalkan kursus kerana mengikuti kursus lain atau menerima tawaran pekerjaan atau tawaran belajar lain tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. Hal-Hal Lain. 2. • Pihak Berkuasa Institut boleh menamatkan latihan seseorang pelajar dari mengikuti latihan di institut bergantung kepada kesalahan serta hukuman yang telah diberikan. . Semasa kesalahan yang ditakrifkan sebagai kesalahan berat di dalam Peraturan ini adalah disingkir dari Institut.hukuman yang berikut atau kombinasi hukuman itu sebagai pengajaran dan kesedaran bagi setiap kesalahan yang dilakukan: • Amaran bertulis. 1.

. • Semua di Institut. • Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan. • Segala rayuan atau surat menyurat perlulah dikemukan pada Pihak Atasan atau Jabatan Tenaga Manusia sendiri. • Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini.• Pihak Berkuasa Institut berhak meminda. Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan ke atas pelajar oleh Institut di bawah Peraturan ini.mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajarpelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful