DEFINISI POLISI KESELAMATAN

Peraturan ini dinamakan `Peraturan/Polisi Keselamatan Komputer, Internet dan juga Rangkaian’. Peraturan/Polisi bertulis ini mengandungi panduan-panduan penggunaan komputer, makmal, internet dan hal-hal lain.

• Peraturan-peraturan yang terkandung di dalam dokumen ini dikenakan ke atas setiap pelajar institut yang menggunakan makmal Komputer WAN dan juga Makmal Komputer Linux.

Peraturan ini digubal atas dasar Polisi Keselamatan serta sahsiah pelajar. Ini bagi menjamin suasana pelajaran atau pengajaran yang selamat dan selesa.

• Tujuan peraturan ini digubal adalah untuk mengawal kelicinan serta keberkesanan latihan dan memupuk sikap tanggungjawab di kalangan pelajar.

Dalam Peraturan ini, segala bentuk perakuaan, pindaan polisi serta prosedur-prosedur yang berkaitan hukuman telah mendapat kebenaran Pihak Atasan Institut Latihan Perindustrian ataupun Badan-Badan Yang Berkuasa dalam Jabatan Tenaga Manusia.

• Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan.

Pihak berkuasa Institut berhak meminda, mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar.

• Semua di Institut Latihan Perindustrian, Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan keatas pelajar yang melanggar peraturan bertulis ini.

1. . POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER WAN Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan.• Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini. 3. komputer. Polisi Keselamatan Komputer. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal.alat hawa dingin. 4. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini.kipas. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. 2.

Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. 5. membuat kerja serta tujuan pelajaran. . Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger • MIRC • Myspace Instants Messenge 4. 2. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran. 1. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali.Polisi Keselamatan Internet. video. Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. Polisi Keselamatan Rangkaian.

mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. mesin pencetak. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer.kipas. server dan lain-lain berfungsi. 3. pencetak. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain. mesin pencetak. 2. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER LINUX Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu.alat hawa dingin. . server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab. komputer. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. 5.1. 4. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal.

1. Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. 2. Polisi Keselamatan Internet. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan. Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan. 1. 3. 4. 2.Polisi Keselamatan Komputer. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger . Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. membuat kerja serta tujuan pelajaran. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali.

mesin pencetak. mesin pencetak. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain.• MIRC • Myspace Instants Messenge 4. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman- . video. Polisi Keselamatan Rangkaian. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab. server dan lain-lain berfungsi. Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. 3. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. 2. GARIS PANDUAN TATATERTIB POLISI Hukuman Tatatertib. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. pencetak. 5. 1. 1. 4. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan.

• Pihak Berkuasa Institut boleh menamatkan latihan seseorang pelajar dari mengikuti latihan di institut bergantung kepada kesalahan serta hukuman yang telah diberikan. Tuntutan Gantirugi. • Pelajar yang telah merosakkan atau menghilangkan harta benda awam dan Institut.hukuman yang berikut atau kombinasi hukuman itu sebagai pengajaran dan kesedaran bagi setiap kesalahan yang dilakukan: • Amaran bertulis. 1. Pelajar dalam keadaan berikut adalah dikehendaki membayar gantirugi mengikut jumlah wang yang telah dibelanjakan ke atasnya: • Pelajar yang ditamatkan latihan akibat dari tindakan tatatertib. • Pelajar yang berhenti sebelum tamat latihan tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. • Di buang dari latihan untuk tempoh yang ditetapkan atau selamanya. • Membayar gantirugi diatas kerosakan atau kehilangan harta benda makmal atau mengikut nilai harta tersebut. Hal-Hal Lain. • Pelajar yang meninggalkan kursus kerana mengikuti kursus lain atau menerima tawaran pekerjaan atau tawaran belajar lain tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. 2. Semasa kesalahan yang ditakrifkan sebagai kesalahan berat di dalam Peraturan ini adalah disingkir dari Institut. • Lain-lain hukuman yang ditakrifkan setimpal pada kesalahan. .

• Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini. • Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan.• Pihak Berkuasa Institut berhak meminda. • Semua di Institut. .mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajarpelajar. • Segala rayuan atau surat menyurat perlulah dikemukan pada Pihak Atasan atau Jabatan Tenaga Manusia sendiri. Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan ke atas pelajar oleh Institut di bawah Peraturan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful