DEFINISI POLISI KESELAMATAN

Peraturan ini dinamakan `Peraturan/Polisi Keselamatan Komputer, Internet dan juga Rangkaian’. Peraturan/Polisi bertulis ini mengandungi panduan-panduan penggunaan komputer, makmal, internet dan hal-hal lain.

• Peraturan-peraturan yang terkandung di dalam dokumen ini dikenakan ke atas setiap pelajar institut yang menggunakan makmal Komputer WAN dan juga Makmal Komputer Linux.

Peraturan ini digubal atas dasar Polisi Keselamatan serta sahsiah pelajar. Ini bagi menjamin suasana pelajaran atau pengajaran yang selamat dan selesa.

• Tujuan peraturan ini digubal adalah untuk mengawal kelicinan serta keberkesanan latihan dan memupuk sikap tanggungjawab di kalangan pelajar.

Dalam Peraturan ini, segala bentuk perakuaan, pindaan polisi serta prosedur-prosedur yang berkaitan hukuman telah mendapat kebenaran Pihak Atasan Institut Latihan Perindustrian ataupun Badan-Badan Yang Berkuasa dalam Jabatan Tenaga Manusia.

• Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan.

Pihak berkuasa Institut berhak meminda, mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar.

• Semua di Institut Latihan Perindustrian, Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan keatas pelajar yang melanggar peraturan bertulis ini.

Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan.• Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. 1. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. 3. 4. 2. komputer. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini. Polisi Keselamatan Komputer. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal.alat hawa dingin. Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. .kipas. POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER WAN Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu.

Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger • MIRC • Myspace Instants Messenge 4. . 2. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran. 1. Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. video. 5. Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. membuat kerja serta tujuan pelajaran.Polisi Keselamatan Internet. Polisi Keselamatan Rangkaian.

Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab. pencetak. 2. server dan lain-lain berfungsi. Tindakan tegas akan di ambil sekiranya pelajar tidak mematuhi arahanarahan yang telah ditetapkan. 5. Sebarang kerosakan yang berlaku di dalam makmal ini perlu dilapor kepa pensyarah/pengajar yang bertugas atau pihak yang menjaga keselamatan makmal. . server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. POLISI KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER LINUX Pelajar bertanggungjawab untuk menentukan semua suis lampu.kipas. 4. komputer. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. 3. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. mesin dan lain-lain di dalam makmal dimatikan sebelum meninggalkan makmal ini. mesin pencetak. Kerjasama diperlukan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. mesin pencetak. Makmal ini mempunyai tiga Polisi keselamatan yang telah ditetapkan.alat hawa dingin.1. Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain.

Setiap kerosakan perlu dilaporkan segera pada pensyarah/pengajar yang mengendalikan makmal tersebut. Polisi Keselamatan Internet. Penggunaan internet dibenarkan bagi mencari maklumat. 3. Contohnya: • Yahoo Messenger • MSN Messenger . 1. membuat kerja serta tujuan pelajaran. Sentiasa memastikan komputer yang digunakan berada dalam keadaan yang baik tidak kira sebelum atau selepas digunakan. 1.Polisi Keselamatan Komputer. Laman web berikut adalah tidak dibenarkan dan telah dihalang oleh system keselamatan: • Myspace • Friendster • Tagged • Blogspot • Facebook • Hi5 • Youtube • Metacafe 3. 2. Komputer hendaklah ditutup semula selepas digunakan. Setiap pelajar hendaklah bertanggungjawab atas kerosakan atau kecuaian yang berlaku semasa pelajar menggunakan komputer tersebut. Aplikasi untuk berbual juga adalah dilarang sama sekali. 2. 4.

Polisi Keselamatan Rangkaian. Pelajar juga perlu memastikan setiap sambungan kabel pada komputer. mesin pencetak. server dan lain-lain berfungsi. 1. Pelajar juga tidak dibenarkan memuat turun lagu mp3. 2. pencetak. video. 1. GARIS PANDUAN TATATERTIB POLISI Hukuman Tatatertib. Segala kemasukan atau melayari laman web berunsur lucah serta mengaibkan adalah dilarang sama sekali. server dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. 5. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman- . Pelajar tidak dibenar mengodam atau menukar sebarang fail atau maklumat antara komputer melalui komputer lain.• MIRC • Myspace Instants Messenge 4. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan pada pensyarah/pengajar yang bertanggungjawab. 3. server dan lain-lain semasa dalam penggunaan. program-program atau aplikasi yang tiada kaitan dengan pelajaran. Pelajar juga hendaklah memastikan rangkaian antara komputer. mesin pencetak. Pelajar mesti bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan dalam sistem rangkaian di dalam makmal yang menghubungkan komputer. 4.

• Pelajar yang telah merosakkan atau menghilangkan harta benda awam dan Institut. 2. Semasa kesalahan yang ditakrifkan sebagai kesalahan berat di dalam Peraturan ini adalah disingkir dari Institut. • Pelajar yang meninggalkan kursus kerana mengikuti kursus lain atau menerima tawaran pekerjaan atau tawaran belajar lain tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. Hal-Hal Lain. • Membayar gantirugi diatas kerosakan atau kehilangan harta benda makmal atau mengikut nilai harta tersebut. • Lain-lain hukuman yang ditakrifkan setimpal pada kesalahan. 1. • Pihak Berkuasa Institut boleh menamatkan latihan seseorang pelajar dari mengikuti latihan di institut bergantung kepada kesalahan serta hukuman yang telah diberikan. Pelajar dalam keadaan berikut adalah dikehendaki membayar gantirugi mengikut jumlah wang yang telah dibelanjakan ke atasnya: • Pelajar yang ditamatkan latihan akibat dari tindakan tatatertib. • Pelajar yang berhenti sebelum tamat latihan tanpa kebenaran pihak berkuasa Institut terlebih dahulu. • Di buang dari latihan untuk tempoh yang ditetapkan atau selamanya. Tuntutan Gantirugi. .hukuman yang berikut atau kombinasi hukuman itu sebagai pengajaran dan kesedaran bagi setiap kesalahan yang dilakukan: • Amaran bertulis.

• Semua di Institut. Jabatan Tenaga Manusia dan Kerajaan tidak boleh disabitkan dan dikenakan apa-apa tindakan atau tuntutan melalui apa jua bentuk prosedur berkaitan hukuman yang dikenakan ke atas pelajar oleh Institut di bawah Peraturan ini.mengubahsuai atau menambah mana-mana perkara dalam peraturan ini dari masa ke semasa tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada pelajarpelajar. • Segala rayuan atau surat menyurat perlulah dikemukan pada Pihak Atasan atau Jabatan Tenaga Manusia sendiri. .• Pihak Berkuasa Institut berhak meminda. • Sebarang tindakan pindaan ke atas mana-mana peraturan yang dikuatkuasakan akan diedar kemudiannya sebagai pekeliling untuk makluman semua dan satu salinan akan dipamerkan di papan kenyataan. • Pihak Berkuasa Institut mempunyai kuasa muktamad untuk mentafsir segala peraturan yang terdapat di dalam risalah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful