TAJUK: MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN (SPA

)

JABATAN: PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA

klik butang Simpan . · Klik pada Daftar baru untuk mendaftar sebagai pengguna sistem. Popup Anda pasti untuk log keluar akan muncul. Daftar sebagai pengguna sistem. Katalaluan semula. . paparan Maklumat Berjaya dihantar akan terpapar. Muka hadapan sistem e-Vetting. Klik OK . · · · Masukkan No KP sebagai ID Pengguna. Log keluar dari sistem dengan klik butang Log Keluar di atas penjuru kanan antaramuka.MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN (SPA) PANDANGAN PEMOHON. Setelah butang Simpan diklik. Masukkan juga Katalaluan. Seterusnya. dan Emel.

Borang permohonan untuk tapisan halus akan terpapar. klik butang Seterusnya . satu popup akan keluar dan pemohon tidak boleh meneruskan permohonan selagi ruangan tidak diisi. Kementerian. Gred Perkhidmatan. Halaman 1: Profil Pemohon · Isi kesemua ruangan. Jawatan. klik pada Lantikan SPA . · · · Seterusnya. terutamanya ruangan yang wajib diisi bertanda *: Nama Pemohon. Terdapat 11 halaman yang perlu diisi. paparan pilihan jenis permohonan akan terpapar. Untuk tapisan halus. Jabatan. dan Tarikh Lantikan. · Setelah kesemua ruangan diisi. .Log masuk semula ke dalam sistem dengan menggunakan ID Pengguna dan Katalaluan yang telah didaftarkan tadi. Bahagian/Unit. dan klik butang Log Masuk . · Jika ruangan wajib tidak diisi.

.

Halaman 2: Maklumat Pendidikan · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan. dan Simpan . · Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. Halaman 3: Pekerjaan Terdahulu · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan. · Klik butang Simpan . · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan sekiranya terdapat sejarah pendidikan yang lain. · Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. dan Simpan . . · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan sekiranya terdapat sejarah pekerjaan yang lain. · Klik butang Simpan . · Maklumat pendidikan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pendidikan. · Maklumat pekerjaan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pekerjaan.

serta Penjaga sekiranya ada. . · Klik butang Simpan . · Maklumat suami yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Suami/Isteri/Tunang. · Klik butang Simpan . · Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. Contoh: Bapa. · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula. · Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan suami. Contoh: Suami. Halaman 5: Maklumat Suami/Isteri/Tunang · Pilih Hubungan.Halaman 4: Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga · Pilih Hubungan.

· Teruskan mengisi maklumat Ibu pula. · Klik butang Simpan . · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga.Halaman 6: Maklumat Adik Beradik · Pilih Hubungan. Halaman 7: Maklumat Persatuan . Contoh: Bapa. · Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. serta Penjaga sekiranya ada. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa.

Persatuan. Pertubuhan. Pertubuhan. Klik butang Simpan dan Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu sekiranya terdapat sejarah persatuan yang lain. Halaman 8: Kesalahan Yang Menyalahi Undang-undang · · · Pilih radio button Tidak jika pemohon tidak pernah melakukan sebarang kesalahan jenayah atau sivil atau syariah. dan Simpan . . Pilih radio button Ya dan isikan ruangan yang disediakan untuk menerangkan secara ringkas kesalahan tersebut. NGO. · Maklumat persatuan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Persatuan. . · Klik butang Simpan . Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu. · Isi semula ruangan di bahagian Badan. NGO. · Klik butang Simpan . · Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Negara-negara Dilawati. · Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. Persatuan.· Isikan kesemua ruangan di bahagian Badan. Halaman 9: Lawatan Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu.

dan Simpan . · Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Latihan. Halaman 11: Pengadil Peribadi · · · Terdapat 2 orang pengadil yang perlu diisi. dan Simpan . Paparan Perakuan Pemohon akan terpapar. Isi kesemua ruangan. · Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. . · Isi semula ruangan di bahagian Rekod Latihan sekiranya terdapat sejarah latihan yang lain.· Isi semula ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu sekiranya terdapat sejarah lawatan yang lain. · Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. Klik butang Seterusnya untuk ke halaman seterusnya. Halaman 10: Latihan Ala Ketenteraan Di Dalam/Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Rekod Latihan. Pengadil 1 dan Pengadil 2. · Klik butang Simpan .

Klik butang Hantar . * Sekiranya permohonan telah dihantar. . * Permohonan hanya boleh dikemaskini selagi belum dihantar. Pemohon hanya boleh semak status permohonan di menu Pengguna Pertanyaan Status . * Pemohon dinasihatkan supaya menyemak dahulu kesemua maklumat yang telah diisi sebelum menghantar permohonan.<ID Permohonan>.Halaman 12: Perakuan Pemohon · · Sila baca Perakuan sebelum menghantar permohonan. sudah tidak boleh dikemaskini lagi. di menu Pengguna Permohonan Lantikan SPA.

Jika sah. Sekiranya senarai tidak terpapar. . pilih dropdown Tidak Sah . · · Senarai permohonan dari jabatan pengesah tersebut yang perlu disahkan akan terpapar. Klik pada No KP pemohon yang ingin disahkan. Log masuk menggunakan ID Pengguna yang diberi. Baca dengan teliti kesemua maklumat yang dihantar. sila buat pengesahan di ruangan Keputusan di bahagian paling bawah halaman. pilih dropdown Sah . Jika tidak sah. bahagian Pengesahan Permohonan. Sekiranya kesemua maklumat tersebut betul dan sah. · · · · · Maklumat permohonan akan terpapar.PANDANGAN PENGESAH JABATAN. pergi ke menu Pengesah Jabatan Senarai Permohonan Baru.

.· Seterusnya. klik butang Sah Jabatan.

.

Zakaria: (03) 88726007 2. _____________________________________________________________________________________ No. En. Roselan bin Mohamed: (03) 88726008 3. En. Ahmad Tarmizi b Abd Shukor: (03) 88726023 4. log keluar dari sistem. Khairul Anwar bin Hj. telefon pegawai untuk dihubungi: 1. Pengesahan pengesah jabatan selesai. Pn. En. Norlaili Bt Abdul Hamid: (03) 88726132 .· · Setelah mengesahkan permohonan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful