DOA SYUKURAN WISUDAWAN/WATI

Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Robbana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karim wa ‘adzimi sulthonik.

ِ ِ َّ ‫ْ ِ الل َّ ْ ن‬ .‫بِسـ ـم ِِ الرْح ِ الرحْيم‬ .ِِ ُِ ‫س بْح ا َِ الل ، اَْلَم د لِلّهِ ، اَلل اَك بَـ ر ، آلإِ َِ إِالَّ ُِ ُمَم ٌِِالرسو‬ ‫ْ ُ له الل ُ َّ د َّ ُ ْ ل الل‬ ‫ُ َن‬ ُْْ ِ .َِ ْ ‫اَْلَمدلِلِّ ر ِ الْعلَم‬ ‫ْ ْ ُ ه َب ِ ي‬

.ِِ ُِ ‫أَشهدأَ ِْ آلإِ َِ إِالَّالل وأَشهدأ َِّ ُمَم َِ الرسو‬ ‫َ ْ َ ُ َن ُ َّ د َّ ُ ْ ل الل‬ ‫ْ َ ُ ن له‬ ٍ ِ ِ . َِ ِْ‫اَللّه ِ ص ِ علَى سيدنَاُمَم ِ وعلَى ألِِ وصحبِِ أَْجَع‬ ‫ُ م َل َ َ ِ ُ َّد َ َ ه َ َ ْ ه ْ ي‬ َّ .ِ‫ربـَّنَافـغفِْ لَنَاُِ نـُِْ بَـنَا كفِْ عنَّا سـيأتِنَا وَتـوفـنَا م ِ اْألَْبـر‬ ‫َ َ ِْر ذ و وَ ر َ َ َ ََّ َع َار‬ َ َ .ُِ ‫ربـَّنَـا َِ تُز ِ قـُ لُ ِْ بـَنَابـَع َِ إِ ِ ه َِ يْـ تَـنَاوه ِْ لَنَا م ِْ لَّدنْ َِ رْحًَِ إِنَّ َِ أَنْ َِ الْوه‬ ‫ْ د ذْ َ د َ َ ب ِ ن ُ ك َ ْ ة ك ت َ َّ اب‬ ‫َ ال ِغ و‬ ْ ِ َّ .‫اَللّه ِ اغفْرِ ِ ولِولِد َِّ وارْحْهماكمار َِّ يَ ِ ِ صغِْيـرا‬ ً َ ‫ُم ْ ل َ َ َ ي َ ْ َ ُ َ َ َ َب ان‬
ya Allah , ya Tuhan kami, Segala puji serta syukur tercurah kehadirat-mu atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini engkau pertemukan kami kembali dalam acara syukuran dan pengukuhan lulusan program studi S1/S1 ext/Profesi/S2/S3 semester PTA 2011/2012 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang tercinta ini. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufiq dan hidayah-mu dan kebahagiaan bagi kami semuanya, dan bagi para peserta khususnya para mahasiswa dan sivitas akademika dan juga para orang tua tercinta, sanaksaudara dan para sahabat yang hadir. Ya allah ya rabbana ya karim. Kiranya momentum acara syukuran ini engkau jadikan sebagai salah satu pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karuniamu kepada kami semua sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab dan amanah dari-mu, untuk memakmurkan bumi ini dengan cahaya ilmu, kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan. Semoga para lulusan dikaruniai jalan kebaikan, jenjang karir yang mulia dan keberkahmu yang seluas-luasnya, yang dipenuhi tanggungjawab serta semangat yang tinggi, dan menghasilkan para generasi muda tangguh yang diharapkan akan menjadi pilar dan benih ilmuwan tangguh bagi kemajuan bangsa kedepan.

dan singkirkan dari diri kami.‫إِ ِ أَوى الْفْتـيَُِ إِ َِ الْكه ِِ فَـقالُوا ربـَّنَآأتِنَا م ِْ لَّدنْ َِ رْحًَِ وهي ِْ لَنَا م ِْ أَمرنَارشدا‬ ْ ً َ َ ِ ْ ‫ِ ن ُ ك َ ْ ة َّ َ ئ ِ ن‬ َ ْ َ ‫ة ل َ ْف‬ َ ‫ذ‬ Ya Allah ya Rabby! Di hadapan-Mu kami tiada daya dan upaya karena Engkaulah yang “maha besar. Ya allah Sucikanlah hati kami dari kemunafikan. maha adil dan . ilmuwan dan pemimpin bangsa dan daerah kami ini sehingga nantinya mampu membangun daerah. terhadap kelemahan-kelemahan kami. Ya allah Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui dan sempunakan segala kekurangan yang kami miliki serta penuhilah segala kebutuhan kami. kesungguhan dalam berkarya. untuk terus maju dan berkembang sebagai generasi cerdas dan berkualitas. Hindarkan kami dari fitnah dunia dan jauhkan kami dari segala perilaku yang buruk. kabulkanlah doa dan permohonan kami. maha agung. maha pemurah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kepadamulah kami menyembah. maha perkasa. maha mengetahui. Engkau maha mengetahui. maha penolong. Ya allah tuhan yang maha pengampun. bersihkan perkataan kami dari dusta. ِ . hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban. agar menjadi salah satu pilar untuk kemajuan bangsa kami kedepan. janganlah engkau cerai beraikan kami. bangsa dan NKRI yang maju dan berperadaban tinggi sehingga bangkit menjadi salah satu bangsa besar dan dimuliakan di muka bumi. maha kuasa. keikhlasan dalam bekerja dan kemudahan dalam segala urusan kami agar para lulusan FMIPA UI ini dapat terus menjadi generasi yang tangguh. kepadamulah kami memohon ampunan. terhadap kekurangankekurangan kami. jalan orang-yang yang engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang sesat dan orangorang yang engkau murkai. persaudaraan. kerukunan. Kami semua berkumpul saat ini untuk bermunajat kepada-Mu berikanlah limpahan keberkahanmu dalam penmyelenggaraan acara syukuran wisuda kami ini. Kami memohon belas kasih-Mu agar Engkau mengabulkan permintaan kami.Ya allah tuhan yang maha mulia Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir. selalu mensyukuri nikmatmu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu Ya Rabbana. maha kuat. maha pelindung. segala niat yang tidak terpuji. jauhkan amalan kami dari riya’. Semoga para lulusan wisudawan dan wisudawati kami ini menjadi generasi muda sains yang berkualitas dan handal. maha pengasih. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu. Sesungguhnyalah engkau maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami Ya allah ya tuhan yang maha agung Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. maha penyayang. kedamaian dan ketentaraman lahir dan bathin.

Engkaulah Rabb kami yang kami sembah dan kami sujud hanya kepada Engkau ya‬‬ ‫!‪Allah‬‬ ‫ربـَّنَآاتِنَ ِ ِ الدنْـيَاحسنًَِ وِ ِ اْالخرةِحسنَةًوقِنَاعذ َِ الن َِ.‬ ‫ُ م ن ْ ك َ ْ ة ِن ِك ْ د ِ َ ب و َْ َع ِ َ و ُد َ ِ ة َـّن‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ م ْ َ ـّن َْ و ف و ب ُ ْ ِ ـي َ ِ ْن َ ّْن ل ِ َة َ ْ ِ ن َ ة ِ ُ ٌ َ ظ و ُ و‬ ‫اَللّه ِ جعلِْ ِ ُمـُبـِْ بًا ِ ِ قـُلُِْ ِِ الْمؤمنِْ َِ وبَصرِ ِ وبَـالِغ ِ ِ إِ َِ مأٍِ وعِشريْ َِ سـنًَِ والل حـرحـافِ ٌِ َِ ه َِ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫يآ أَرح ِ الراْحي، واْلَم ُِ لِلِّ ر ِ الْعلَم ْ َِ.‬ ‫ْ َ م َّ ِِ ْ َ َ ْ ْ د ه َب ِ ي‬ ‫َ‬ .‫‪bijaksana”.‬ ‫َ اف ُّ َ َ ة َف ِ َ َ َ َ َ َ اب َّار‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَللّه ِ إِ ِ أَسـَئـلُ َِ رْحًَِ م ِْ عِْند َِ َتـه ِ ى ِبَا قـلِْ ِ َِ َتم ِ ِبَا َشْلِى َِ تَـرِ بـِـها الْفْتـنَِ ع ِ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful