KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. fotokopi. Bahagian Pembangunan Kurikulum. mekanik.Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Aras 4-8. 62604 Putrajaya. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E9. . Parcel E. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 65 68 73 76 78 81 87 92 95 99 104 106 109 112 115 1 9 13 17 20 27 30 33 37 39 45 50 54 57 61 63 v vi vii iii .KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 Contoh 16 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL.

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 121 125 131 134 137 141 144 148 151 154 157 iv .

rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:      KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI.

vi .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. rohani. sumbangan Malaysia berakhlak yang mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan dan warganegara berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan terhadap keharmonian kemakmuran keluarga.

kepakaran.PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan. emosi. Justeru. Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). vii . Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. sosial dan rohani. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea. mental. masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan.

.

Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”. 2. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1.1. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). 3.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. : Lirik lagu Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Contoh: Mata untuk melihat. tangan. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2). Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 2. 4 dan 5. 1 1 . 6.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala. kaki dan genital. 4. : 1. 5. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. badan.

Lelaki 2 Perempuan .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan.

...rambut saya Mana mata..mana mata Ini mata....mana kaki Ini kaki...telinga saya Mana mulut...ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya..ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya.mulut saya Mana tangan.mana mulut Ini mulut.....Lampiran 1 Tubuh Saya Mana rambut.mata saya Mana telinga....kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 1 3 .mana telinga Ini telinga....ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya.........ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya.ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya.mana rambut Ini rambut..ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya...mana tangan Ini tangan....tangan saya Mana kaki.

Lampiran 2 1 Zakar Faraj 4 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Labelkan. kaki kepala faraj tangan zakar Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Lelaki 5 Perempuan .

1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda. Hari :_______________ Tarikh :______________ tangan kepala badan kaki 6 . Warnakan.

Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul. 7 . Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening. Warnakan.

. Tubuh badan saya........... kanan... Geleng-geleng.. kiri........ 8 ... Pusing-pusing. Tunjuk . Angkat .... kepala tangan badan kaki Angkat .......... Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”.. kiri..... kanan...... Saya sangat suka..... Tunjuk ....1 Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah...

Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). 6. : Kad gambar Lirik lagu : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 9 9 . : 1. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.1. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan. 4.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'. 5. 3. 2. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1).

1 Lampiran 1 10 .

Lampiran 2 1 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh (Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 11 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah. Hari :_______________ Tarikh :______________ 12 .

: Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. 2. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. kaki dan genital dengan cara mandi yang betul. 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh. 13 13 . Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul.2. : 1. 5. 4.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri.2 Menjaga kebersihan diri – kepala. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3. : Permainan maze Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. badan.2. tangan.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cari jalan untuk membersihkan diri. Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tamat Mula 14 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah. 15 .

potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 16 .Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Padankan cara menjaga kebersihan yang betul.

3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – cara dan masa mencuci dengan betul. Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1).4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul. Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1).2. 1. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. 2.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. 1717 . Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 3. Murid mencuci tangan dengan betul. : 1. : Kad gambar : Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. 4.

. 2. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 18 3.1 Lampiran 1 1. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul. Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul.

19 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki.

3. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster . : Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 20 20 .5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. : 1. 4.2. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1). 2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.

Lampiran 1 1 21 .

1 1 2 4 3 * Gambar ini merupakan contoh sahaja. (Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 22 .Lampiran 2 Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul.

susu air berkarbonat gula .gula Gigi yang sihat jambu aiskrim jagung Gigi yang rosak ikan coklat kuih manis 23 lobak 1 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul. 24 .

1 25 .1 Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat.

lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper. Catatan: 1 Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 26 .Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat” .gunakan ceper dan dadu .

: Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku. : Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil. 3. sabun cecair) Tuala Air yang bersih Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul. : 1.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara dan masa mencuci organ genital dengan betul. 2.Modul Tajuk 1 : Kebersihan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2. Edarkan Lembaran Kerja 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. 27 27 .

Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 2. 3.1 Lampiran 1 1. Bilas semula dengan air sehingga bersih. 28 . 4. Gunakan bahan pencuci yang sesuai. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering.

Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? selepas membuang air semasa mandi 29 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital.

3.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1). 30 30 .1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. : Pelbagai alatan keperluan diri : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Bincangkan.3. 2. Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1). : 1. Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa.

Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 31 . 3.1 Lampiran 1 Gambar A Gambar B Perbincangan: 1. 2.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 11 Hari :_______________ Tarikh : ______________ Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian. 32 .

3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. berus gigi. peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1. peralatan makan dan minum. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik.3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. tuala. sapu tangan. pakaian dalam. berus gigi. “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat. 2. 6. : 1. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid. 5. 33 33 . Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi. pengetip kuku. : Kad gambar Kad imbasan Radio : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. 3. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri – sikat.

Lampiran 1 1 berus gigi pengetip kuku pakaian dalam ubat gigi pinggan tuala mandi cawan sapu tangan sikat 34 .

ubat gigi 8. 4. 1. kasut 6. tuala mandi 5.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi. sabun 35 botol air . stokin 7. 2. sikat pakaian dalam 3.

1. 4. sapu tangan sabun tuala senduk sikat kasut berus gigi bedak 36 . 2.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. 3.

4. Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan.4 Mengetahui jenis makanan harian. makanan rapu. Edarkan Lembaran Kerja 1. pisang . : Contoh pelbagai jenis makanan : Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 3. : 1.4. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat.Modul 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. 2. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Contoh makanan: roti .1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat. 37 37 . telur .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat. pas b 38 .

Modul
Tajuk Standard Kandungan

1

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). : Kad gambar

tandard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

:

1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

39 39

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

1

Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai.

40

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

41

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 42 .

43 .1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

_____________________________ 2._____________________________ 5._____________________________ 2._____________________________ Makan tengah hari 1._____________________________ 3._____________________________ Makan malam 4._____________________________ Makan tengah hari 4._____________________________ 3._____________________________ 2. 1.1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah._____________________________ 3._____________________________ 44 ._____________________________ Sarapan pagi Sarapan pagi 1.

1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat. 7. 5.5. serta tumbesaran yang sihat. 2. 45 45 . demam. 3. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. dan susut berat badan. 1. (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak. tulang dan gigi yang sihat. bertutup. Edarkan Lembaran Kerja 2. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas.5. 4. bebas daripada penyakit.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. dan dibasuh. 6. letih. dibalut.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). : Kad gambar (Lampiran 1) : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 3. cirit-birit. muntah. : 1.

1 Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor p 46 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih. 47 .

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi. Tulang dan gigi yang kuat Bebas daripada penyakit Tumbesaran yang sihat Badan cergas 48 .

1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih. Cirit-birit Letih Sakit perut Demam Semakin kurus 49 Muntah .

50 50 . Edarkan Lembaran Kerja 1. almari makanan. 3. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup 4. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. : 1.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Edarkan Lembaran Kerja 2. 2. peti sejuk.5. dan bekas makanan. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Contoh.

Lampiran 1 1 Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai. mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung 51 .

52 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ 1 Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul.

Lembaran Kerja 2 Nama Tahun Tarikh Hari : ___________________ : ___________________ :____________________ :____________________ Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah. berbungkus bertutup berbalut bertudung g 53 . 1 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup. 5. 2. Contoh. 4. Edarkan Lembaran Kerja 2. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. letih. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. dan pitam. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup.5. Contoh. dahaga. 3. 1.5. sembelit. 54 54 . Edarkan Lembaran Kerja 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat : 1. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. bersih dan selamat. bersih dan selamat.

Hari : _______________ Tarikh :______________ Baik untuk kesihatan ! Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi.1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari. pi be da le Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m t a m 55 l i t .

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup. bersih dan selamat. 56 .

Tunjukkan beberapa jenis ubat.6. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat. 57 57 . 4. : Peti pertolongan cemas : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.6. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 1. Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.1 Mengenali pelbagai jenis ubat. 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. 3. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas. 2. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. 7. 6. : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan.6. 5.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________ Tahukah adik jenis –jenis ubat? Kenali Ubat c a r k p l p l k m 58 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ 1 Tarikh :______________ Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul. pil krim cecair 59 .

Hari : _____________ 1 L Tarikh :______________ cecair pil kapsul krim 60 .Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Padan dan warna.

Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. ubat yang berubah warna.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. rasa. bau. Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. rasa.6. rupa dan tamat tempoh.3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat. 5. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. bau. rupa dan tamat tempoh. 3. : Contoh ubat-ubatan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 61 61 .dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna. : 1. 4. bau.

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________

Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi.

tarikh luput

berubah warna

rupa

tamat tempoh

bau

masam

rasa

busuk

warna

berubah

62

Modul
Tajuk

1

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. : Contoh bekas ubat :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:     pil kapsul cecair krim

3. 4.

Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. Edarkan Lembaran Kerja 1.

63 63

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

1
: _____________ Tarikh :______________

Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.

NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul

1 3

biji/kapsul sekali makan kali sehari Sebelum / Selepas makan

Tarikh: 27 / 5 / 2009

Tarikh luput: 27/8/2009

Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam

Tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan

( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.

64

Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. marah dan malu. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan. takut.1. sedih.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 2. : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik : 1. 65 65 .1 Memahami perasaan. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. 3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka. malu sedih marah takut gembira Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 66 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Lengkapkan silang kata mengikut gambar. k m s m d h b r l t 67 . .

Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. 2. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas.Modul Tajuk 2 : : Kesihatan Mental. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. 4. Kad gambar Kotak misteri Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak.1 Memahami perasaan.1. 3 : : : 2. 68 54 . Standard Kandungan : Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan.

Lampiran 1 Kad Gambar 2 69 .

70 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan.

KEHENDAK 71 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 2 : _________________ Tarikh : _________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 72 .

Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. marah dan malu yang mereka alami. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1).2. Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : Kad gambar : Murid bercerita tentang pengalaman gembira.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. takut.2 Mengetahui cara mengikut situasi. sedih. 73 54 . 3. : 2.

Lampiran 1 Kad gambar 2 gembira marah takut sedih malu 74 .

gembira sedih Bergaduh takut malu marah Dikejar anjing Perasaan: Diejek kawan Perasaan: Perasaan: Terjatuh Berkelah Perasaan: Perasaan: 75 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan.

2. 59 76 . Edarkan Lembaran Kerja 1. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. : : 2. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain.2. 3. : Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul.2 Mengetahui cara mengikut situasi.Modul Tajuk 2 : : : Kesihatan Mental.

1. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan. Ayah. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku. 4. 2. tolong belikan saya buku. Ayah. Ayah mesti belikan buku untuk saya. Ayah. 77 . saya nak buku. B.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ A. 3.

Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan. rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi.2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. 2. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 78 . Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. : Kad Cerita “Rosli” : Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1). 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. penerimaan.3 Menyedari bahawa kasih sayang.

Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka. India dan kaum lain. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah. Rosli mempunyai ramai kawan. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda.Lampiran 1 KISAH ROSLI 2 Rosli suka pergi ke sekolah. Contoh soalan perbincangan: 1. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu. Cina. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 79 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

Sekolah Saya

1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.

80

Modul
Tajuk

2

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. : Kad imbasan

Langkah Pengajaran 1.

:

Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3

2.

3. 4.

1 81

Lampiran 1 Kad Imbasan

2

tukang kebun

pembantu rumah

datuk

guru

bapa saudara

pustakawan

82

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Cari orang yang boleh dipercayai. Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ 83 .

Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah. 84 .

Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah. 85 .

Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3. 2 86 .

Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Beri penekanan kepada penerapan nilai murni.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama.1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. 2.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1). 3.3. 2. : 2.3. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 6. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 7. 87 87 . Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama. Edarkan Lembaran Kerja 2. (Guru menyediakan bahan ini) Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar. Edarkan Lembaran Kerja 1.3. 5. : Poster/gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. 2.

2 Lampiran 1 88 .

89 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari : _____________ 2 Tarikh :______________ Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka. bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus kerja rumah bapa Ketua keluarga Mengawasi keluarga Membantu ayah Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu Mengasuh anak 90 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 q : _____________ Tarikh :______________ Gunting dan tampalkan pada petak yang betul. 91 .

3. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 2. umur. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama.3. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 92 92 . : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. tarikh lahir dan hobi.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. : 2.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda. berani cerdik baik kuat Keistimewaan Diri Saya pandai menyanyi rajin Cantik / kacak pandai berenang 93 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :_____________ Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda. rajin pandai berani cantik baik kacak ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 9494 .

95 95 . ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. Mengambil maklum ibu bapa. Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. 3.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Terangkan kepentingan menghormati diri. 4.3. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1). : 2.4 2. : : Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Edarkan Lembaran Kerja 1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.3.5 Menghormati diri. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 5.

Lampiran 1 2 96 .

97 . ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga.Lembaran Kerja 1 Nama Tahun : _________________ : _________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :____________ Kenal pasti gambar cara menghormati diri. Warnakan.

Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai......... Nama Ibu :…………………………………… No.... Nama Guru Kelas : …………………………... 98 ............ Nama Bapa : ………………………………… No.....................Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : _____________ Hari 2 : _____________ Tarikh : _____________ Nama :………………………………………….......... Telefon : ………………………………….......... ...... Kelas :………………………………………….

4.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 3. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Menyanyi bersama-sama. rakan sebaya dan individu lain. : 2.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga. ahli keluarga. 2. : CD lagu Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia” : Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1).4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Edarkan Lembaran Kerja 1. ahli keluarga. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). rakan sebaya dan orang lain. 99 99 .

Dengan penuh kasih sayang. Keluarga bahagia …. Ibu dan bapa. Pada orang tua.Lampiran 1 2 Mari menyanyi. (ulang korus) 100 . “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu. Taat pada bapa. Oleh itu janganlah leka. Serta keluarga. Hormat pada guru. Keluarga bahagia. Bimbinglah kami. Korus Masa tidak menunggu kita. Jangan menderhaka.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 101 .

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 102 .

2 103 .Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah.

Edarkan Lembaran Kerja 1. rakan sebaya dan orang lain.4. rakan sebaya dan individu lain.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. ahli keluarga. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 104 104 . : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. : 2. ahli keluarga.

Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh 105 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ Tarikh :_______________ 2 Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

2.4.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 106 106 . 4.4. rakan sebaya dan individu lain. Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina). 3. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1).4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat. ahli keluarga. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat.

107 Lampiran 1 2 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 107 .

Mak. Pakcik tu gatal. Biar je la..Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. ada orang cuba nak cium saya. Lapor kepada polis 108 . Apa nak buat. Mak. suka raba. tadi ada orang peluk saya.

4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. 109 109 . : Lirik lagu “Rasa Sayang”. 2. 3. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”. : 2. Edarkan Lampiran 1. : Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Edarkan Lembaran Kerja 1.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.4. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”. ahli keluarga. “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. rakan sebaya dan individu lain.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.

JANGAN __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2. Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 110 . Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 3. Jika kita tidak selesa dicium orang. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 4. Jika tubuh kita disentuh orang. 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ TIDAK 1.

Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang. TIDAK. Rasa sayang. sayang hei. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum. Baju baru pakai raya. TOLONG” dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”. Pergi ke kota naik kereta. Badan terasa seperti diraba. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang 111 . Lepas minum pergi kerja. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba. Jika kita disentuh orang.2 Lampiran 1 Sebutkan perkataan “JANGAN. sayang hei Encik Abu pergi ke kota. (Korus) Rasa sayang hei. TAK MAHU. Rasa sayang. Orang tak kenal nak peluk kita. Balik hinggap waktu senja. Hei lihat nona jauh. Tiba-tiba kita dicium.

3. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1). 5. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.4. 4. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. : 2. 6. Murid membersih dan mengemaskan kelas. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas. : Jigsaw puzzle : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. 2. 112 112 . ahli keluarga. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis. rakan sebaya dan individu lain.

113 .Lampiran 1 2 Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap.

2 Lampiran 2 114 .

4.5.berhadapan dengan pembuli  secara pasif .Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Murid melakonkan situasi buli. Contoh:  peras ugut  mengejek Terangkan maksud buli (Lampiran 1).mengelakkan diri daripada dibuli. : 2. Murid menceritakan cara mengatasi buli.5 Mengetahui buli. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 3. Contoh:  secara agresif .3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli. 6. 115 115 . 2. 3. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.5.5.1 Mengenal pasti perbuatan buli.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. Terangkan cara untuk menangani buli. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. 2. 5.

dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. Orang yang suka menyakiti. Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak.Lampiran 1 2 Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang. Orang yang disakiti. (Sumber : Kamus Dewan) Buli : Membuli : Pembuli : Mangsa : Gambar situasi buli 116 . menganiayai atau menakuti orang yang lemah. mencederakan atau menakutkan orang berkenaan.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli 117 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ Tampal gambar-gambar di sini. 2 Hari :_______________ u Tarikh :______________ BULI BUKAN BULI 118 .

Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa. PEMBULI MANGSA 119 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”.

............ 120 .... Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan........ c............................ d............. b. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ..................................................... Hari :________________ Tarikh :______________ 2 Ibu bapa Guru Kawan Saudara a... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti . Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ................Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli.................................. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ..

5. 121 121 . Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman. Terangkan cara kuman merebak.1. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1).Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. 4. Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria) Edarkan Lembaran Kerja 1.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya.2 Menceritakan cara kuman merebak. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1. 3. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu. 3. : 3. 6. Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan Edarkan Lembaran Kerja 2.1 Mengetahui kuman. 2.

Kuman adalah organisma yang berbahaya. Jika kita dijangkiti kuman. kita akan jatuh sakit. Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. 122 .3 Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak. Hari 3 v : _____________ Tarikh :______________ Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak. 123 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Tandakan ( √ ) pada kuman.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Cara untuk mengelak kuman dari merebak Mencuci buah Memakai topeng muka Menutup makanan Minum air masak Memakai sarung tangan Membasuh tangan 124 .

125 125 . Berdasarkan gambar jigsaw puzzle. 5. 2. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. 3. : Jigsaw puzzle Kad imbasan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung".2.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 3. 6.5 Mengamalkan kebersihan diri.1.1 Mengetahui kuman.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak. : 3.1. 3. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan. 4. murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak.

3 126 .Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan.

Lampiran 2 (Kad imbasan) 3 Kuman batuk bersih muntah gembira selesema segar sakit sihat 127 .

Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku. Ayah sayang dan ibu kasih. La…la…la…la…la…la….3 Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah.. Cuci cuci tangan. Pakai baju yang bersih. Pakai pakai baju. Selalu buat begitu. Untuk sihat masa hadapan. Adik sihat adik cantik. Potong biarlah pendek. Cuci sebelum makan. Ayah sayang dan ibu kasih. Kalau buat selalu. Melodi : Lenggang Kangkung 128 . Elok diamalkan.

5. Padankan. 4. 129 . 1.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman. 3. 2.

s 1. 2. . s 2. Mendatar 3. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas. Udara yang __________ penting untuk kesihatan.b bersih cuci sihat 3 4. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . segar Melintang 1. Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . 4. c 130 .

3. : : : Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid. Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. kaki.jangkitan cacing. 4.penyakit tangan. (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan. dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1.1 Mengenali penyakit berjangkit.penyakit kulit . kaki dan mulut . 2. 131 131 .2. 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit .demam selesema . Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1). Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit.Modul Tajuk 3 : : : Kesihatan Persekitaran Penyakit 3.

dan mulut Penyakit jangkitan cacing 132 .Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema 3 Penyakit tangan. kaki.

tangan dan kaki Demam selesema 1 2 3 4 133 . Penyakit kulit Jangkitan cacing Penyakit mulut.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi.

dan mulut – sentuhan Demam selesema – udara Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut. 3. kaki dan mulut .3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit.penyakit tangan. : Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari.2. - Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak.penyakit kulit . 4. kaki. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. pakaian dan sentuhan Penyakit tangan.2. (i) (ii) (iii) (iv) Penyakit kulit – berkongsi tuala.2 Mengetahui penyakit berjangkit . 3. 134 134 . : Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.demam selesema .jangkitan cacing.

berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 135 . 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Padankan. 136 .

4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai. : : - Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2).2. 137 137 .jangkitan cacing. kaki dan mulut .penyakit tangan.2 Mengetahui penyakit berjangkit . Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut. 2.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1. : 3.penyakit kulit .demam selesema . 3.

3 Di rumah Di taman permainan Di sekolah 138 .Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan.

    Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit 139 .Lampiran 2 3 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan kecemasan Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai 911 999 Nombor telefon balai polis yang berhampiran (i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru Beritahu maklumat penting.

sekolah 4. rumah 2. rumah 140 . 1.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan. taman permainan 3.

Edarkan Lembaran Kerja 1. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah. : 3. sekolah. 4. 3. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. 141 141 . 2. : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.3. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri.1 Menyimpan sendiri nama.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 5. taman permainan dan tempat awam. nombor telefon. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. alamat sendiri serta nama. 6. nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga.

Apakah yang patut saya buat? Situasi B Megapa ayah lambat? Kawankawan semua dah balik. Apakah yang patut saya buat? Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? 142 .Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah. Situasi A 3 Saya tertinggal bas sekolah.

Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No. Telefon Ibu: ________________________________________________ No.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : ________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan borang butiran diri anda. Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________ 143 . Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No.

3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. : Klip video Langkah Pengajaran 1. 121 144 . 3.com. : Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya.3. taman permainan dan tempat awam. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran : 3. sekolah. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8). Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1). Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawang http://ingat. 2.

3 Lampiran 1 145 .

3 Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Tahun : ________________ Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 146 .

Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Tahun : ________________ 3 Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 147 .

3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah. taman permainan dan tempat awam. : Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1).Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. taman permainan dan tempat awam. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). 2. sekolah.3. sekolah. 148148 . : Gambar Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

2. 3. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? Apakah perbezaan antara gambar A dan B? Manakah situasi yang lebih selamat?  Gambar A atau B?  Mengapa? 149 .Lampiran 1 Perbincangan. 4. 3 A B 1.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : _______________ 3 Hari :_________________ Tarikh :_______________ Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. Duduk di atas palang tembok sekolah TIDAK SELAMAT Tuang air panas Beratur menaiki bas Bermain suis letrik di rumah Bahan pencuci berselerak di bilik mandi SELAMAT Menghulurkan kepala semasa bas bergerak Alatan permainan berselerak di atas lantai Lompat longkang di tempat permainan 150 .

taman permainan dan tempat awam. Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) (iii) Barangan yang bahaya apabila ditelan Barangan yang bahaya apabila dihidu 5. Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 151151 . Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan. 5. sekolah. : 3. 4.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.3. 3. Bincangkan hasil kerja kumpulan. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya. : Edarkan Lembaran Kerja 1.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh. : Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. ditelan dan dihidu. 6. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1).

Lampiran 1 3 152 .

3 Lampiran 2 Bahaya ditelan Bahaya dihidu Bahaya disentuh 153 .

Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1). : 1. taman permainan dan tempat awam. : Bahan maujud seperti mancis. bahan pencuci. Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alatalat yang berbahaya (Lampiran 1). 154 127 . 2. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1). 3.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.3. kaca.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. sekolah. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 3. pisau.

Menunjukkan bahan maujud seperti:  Mancis  Kaca  Pisau  Pencuci tandas 3 2. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain. Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas. 4. 155 .Lampiran 1 Perbincangan. 1. 3.

3.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari: ________________ Tarikh : _______________ Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya. 2. bapa emak 156 guru polis . 4. 1.

polis dan bomba. polis dan bomba. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : Cakera padat Pemain CD : 1. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1). 157 131 .7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan. Berikan kad situasi kecemasan. : 3. 3. Guru bunyikan siren ambulan.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan. 5. 2. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans.3. taman permainan dan tempat awam. Edarkan Lembaran Kerja 1.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu). sekolah.3. 4. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. 6. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru.

Lakonkan tindakan kamu. Lembaran Kerja 1 158 3 . Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH) Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah. SITUASI 2 (DI SEKOLAH) Kaki terseliuh ketika kelas PJ. Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN) Kaki anda terpijak kaca dan berdarah.Lampiran 1 3 Contoh kad situasi: ( situasi boleh diubahsuai) SITUASI 1 (DI RUMAH) Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk.

Nama : ___________________ Tahun : ____________________

Hari

: ________________

Tarikh : ________________

Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

di ru mah

Guru

Ibu

Terkena air panas di rumah 2.
di sekolah

Bapa

Guru

Jari terluka di sekolah 3. Bomba Polis

Kebakaran

4.

Guru

Bomba

Kemalangan

159

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

3
Tarikh : ________________

Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong

b)

Beritahu ibu atau bapa

c)

Padam api sendiri

2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru

b)

Beritahu rakan

c)

Beritahu polis

160

3
3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) Beritahu rakan

b)

Beritahu guru

c)

Beritahu ibu bapa

4. Di pusat membeli – belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) Menangis

b)

Beritahu pengawal keselamatan

c)

Pulang ke rumah

161

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful