P. 1
02 Modul Pengajaran Pend Kesihatan Thn 1

02 Modul Pengajaran Pend Kesihatan Thn 1

|Views: 7|Likes:
Published by mohd_eddy

More info:

Published by: mohd_eddy on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Kementerian Pelajaran Malaysia. mekanik. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. fotokopi. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Blok E9. 62604 Putrajaya. Parcel E. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Aras 4-8.Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. .

EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 65 68 73 76 78 81 87 92 95 99 104 106 109 112 115 1 9 13 17 20 27 30 33 37 39 45 50 54 57 61 63 v vi vii iii .KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 Contoh 16 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL.

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 121 125 131 134 137 141 144 148 151 154 157 iv .

MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:      KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik.

sumbangan Malaysia berakhlak yang mulia. masyarakat dan negara.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan terhadap keharmonian kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan dan warganegara berketerampilan. rohani. vi . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berilmu pengetahuan.

mental. Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). sosial dan rohani. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea. vii . Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). emosi. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan.PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan. Justeru. Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini. Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. kepakaran.

.

5. Edarkan Lembaran Kerja 1.1. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2). : Lirik lagu Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. kaki dan genital. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). badan. : 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 3.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala. 1 1 . 6. 2. 2.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”. 3. Contoh: Mata untuk melihat. tangan. 4 dan 5.

Lelaki 2 Perempuan .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan.

.......mana kaki Ini kaki.mana mulut Ini mulut.telinga saya Mana mulut.mana mata Ini mata.ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya....mana rambut Ini rambut...tangan saya Mana kaki.ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya.ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya.Lampiran 1 Tubuh Saya Mana rambut....mana telinga Ini telinga.ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya........kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 1 3 .ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya.............mana tangan Ini tangan..rambut saya Mana mata..mulut saya Mana tangan.mata saya Mana telinga.ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya.

Lampiran 2 1 Zakar Faraj 4 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Labelkan. kaki kepala faraj tangan zakar Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Lelaki 5 Perempuan .

1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda. Warnakan. Hari :_______________ Tarikh :______________ tangan kepala badan kaki 6 .

Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening. 7 .Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul. Warnakan.

..... Tunjuk .... kanan...... Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”..... kiri. Angkat . Tubuh badan saya.............. kepala tangan badan kaki Angkat . kiri....... Geleng-geleng... kanan.. Tunjuk ....... 8 ....... Pusing-pusing.1 Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah. Saya sangat suka....

: Kad gambar Lirik lagu : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. 9 9 . Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1). Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'. 6. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. 4.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1).Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 5.1. 3. 2.

1 Lampiran 1 10 .

Lampiran 2 1 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh (Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 11 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah. Hari :_______________ Tarikh :______________ 12 .

Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. : 1. 2. kaki dan genital dengan cara mandi yang betul. 3.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri. 13 13 . 4. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh. badan.2. 5.2. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3. : Edarkan Lembaran Kerja 1. 1. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri. : Permainan maze Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. tangan.2 Menjaga kebersihan diri – kepala.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cari jalan untuk membersihkan diri. Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tamat Mula 14 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah. 15 .

potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 16 .Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Padankan cara menjaga kebersihan yang betul.

Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1). Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1).Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul. Murid mencuci tangan dengan betul. 2. 2.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. 3.2. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. : Kad gambar : Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 1.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – cara dan masa mencuci dengan betul. 1717 .2. 4. : 1.

Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul. Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 18 3.1 Lampiran 1 1. 2. .

19 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki.

3.2. : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1).5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan. 4.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 20 20 .2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster . 2.

Lampiran 1 1 21 .

Lampiran 2 Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul. (Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 22 . 1 1 2 4 3 * Gambar ini merupakan contoh sahaja.

gula Gigi yang sihat jambu aiskrim jagung Gigi yang rosak ikan coklat kuih manis 23 lobak 1 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak. susu air berkarbonat gula .

24 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul.

1 25 .1 Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat.

Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat” . Catatan: 1 Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 26 .lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper.gunakan ceper dan dadu .

Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul. : Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil.Modul Tajuk 1 : Kebersihan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. sabun cecair) Tuala Air yang bersih Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1.2. 27 27 . 3. : Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku. 2.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara dan masa mencuci organ genital dengan betul.

Gunakan bahan pencuci yang sesuai. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 28 . Bilas semula dengan air sehingga bersih.1 Lampiran 1 1. 3. 4. 2. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering.

Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? selepas membuang air semasa mandi 29 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital.

: Pelbagai alatan keperluan diri : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 30 30 . Bincangkan. Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa.3.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. : 1. Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1).3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1). 2. 3.

3.1 Lampiran 1 Gambar A Gambar B Perbincangan: 1. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 31 . 2.

32 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 11 Hari :_______________ Tarikh : ______________ Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian.

: Kad gambar Kad imbasan Radio : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. pakaian dalam. 5. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. sapu tangan. 3. berus gigi. peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid. : 1. 2.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri – sikat. 6. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. pengetip kuku.3. berus gigi. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 33 33 . “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat. tuala.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 4. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya. peralatan makan dan minum.

Lampiran 1 1 berus gigi pengetip kuku pakaian dalam ubat gigi pinggan tuala mandi cawan sapu tangan sikat 34 .

tuala mandi 5. sabun 35 botol air . 4. ubat gigi 8.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi. 1. stokin 7. kasut 6. 2. sikat pakaian dalam 3.

4. 2.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. 1. sapu tangan sabun tuala senduk sikat kasut berus gigi bedak 36 . 3.

Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat. Edarkan Lembaran Kerja 1. 37 37 . Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. telur .Modul 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1.4. pisang . Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan. Contoh makanan: roti . 3.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat. : 1. 2.4 Mengetahui jenis makanan harian. : Contoh pelbagai jenis makanan : Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. makanan rapu. 4.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat. pas b 38 .

Modul
Tajuk Standard Kandungan

1

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). : Kad gambar

tandard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

:

1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

39 39

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

1

Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai.

40

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

41

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 42 .

43 .1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

_____________________________ 2._____________________________ 5._____________________________ Makan tengah hari 4._____________________________ 44 ._____________________________ 3._____________________________ 2.1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah. 1._____________________________ Makan malam 4._____________________________ 2._____________________________ Sarapan pagi Sarapan pagi 1._____________________________ Makan tengah hari 1._____________________________ 3._____________________________ 3.

dan susut berat badan. Edarkan Lembaran Kerja 1.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat. demam. 2. dibalut. tulang dan gigi yang sihat.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas. muntah.5. (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak. 6. : 1.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. bebas daripada penyakit. cirit-birit. 4. 7. 45 45 . 5. 3. : Kad gambar (Lampiran 1) : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut. Edarkan Lembaran Kerja 2. Edarkan Lembaran Kerja 3.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1.5. dan dibasuh. letih. 1. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). bertutup. serta tumbesaran yang sihat.

1 Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor p 46 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih. 47 .

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi. Tulang dan gigi yang kuat Bebas daripada penyakit Tumbesaran yang sihat Badan cergas 48 .

1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih. Cirit-birit Letih Sakit perut Demam Semakin kurus 49 Muntah .

peti sejuk. Contoh. 50 50 . 2.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. : 1. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1.5. Edarkan Lembaran Kerja 2. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul. Edarkan Lembaran Kerja 1. dan bekas makanan. 3. almari makanan.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup 4.

Lampiran 1 1 Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai. mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung 51 .

52 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ 1 Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul.

berbungkus bertutup berbalut bertudung g 53 . 1 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.Lembaran Kerja 2 Nama Tahun Tarikh Hari : ___________________ : ___________________ :____________________ :____________________ Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah.

sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. bersih dan selamat. 1. letih. Contoh. Contoh. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup. 54 54 . dan pitam. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air. 5. 4. dahaga. sembelit.5. bersih dan selamat. Edarkan Lembaran Kerja 2. 2. 3.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat : 1.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup.5. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari. Hari : _______________ Tarikh :______________ Baik untuk kesihatan ! Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi. pi be da le Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m t a m 55 l i t .

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup. bersih dan selamat. 56 .

3.6. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. 7. 4.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat. : Peti pertolongan cemas : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.1 Mengenali pelbagai jenis ubat.6. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 1. 2. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat. : 1. Tunjukkan beberapa jenis ubat. 57 57 . Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas.6. 1. 5. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 6.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________ Tahukah adik jenis –jenis ubat? Kenali Ubat c a r k p l p l k m 58 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ 1 Tarikh :______________ Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul. pil krim cecair 59 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Padan dan warna. Hari : _____________ 1 L Tarikh :______________ cecair pil kapsul krim 60 .

bau.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. : 1.6. 3. 5. rasa. ubat yang berubah warna.dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna.3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. 2. rasa. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna. : Contoh ubat-ubatan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. bau. bau. 61 61 . Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan. rupa dan tamat tempoh. rupa dan tamat tempoh.

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________

Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi.

tarikh luput

berubah warna

rupa

tamat tempoh

bau

masam

rasa

busuk

warna

berubah

62

Modul
Tajuk

1

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. : Contoh bekas ubat :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:     pil kapsul cecair krim

3. 4.

Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. Edarkan Lembaran Kerja 1.

63 63

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

1
: _____________ Tarikh :______________

Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.

NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul

1 3

biji/kapsul sekali makan kali sehari Sebelum / Selepas makan

Tarikh: 27 / 5 / 2009

Tarikh luput: 27/8/2009

Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam

Tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan

( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.

64

2. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar.1. Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. 3. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.1 Memahami perasaan. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira. : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik : 1. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. 65 65 . Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 2. marah dan malu. sedih. takut.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka. malu sedih marah takut gembira Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 66 .

k m s m d h b r l t 67 . .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Lengkapkan silang kata mengikut gambar.

4. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas. Kad gambar Kotak misteri Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak.Modul Tajuk 2 : : Kesihatan Mental.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri. 68 54 . 3 : : : 2. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.1 Memahami perasaan.1. Standard Kandungan : Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Lampiran 1 Kad Gambar 2 69 .

70 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak. KEHENDAK 71 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 2 : _________________ Tarikh : _________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 72 .

Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan. Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1).2 Mengetahui cara mengikut situasi. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. takut. 2. : Kad gambar : Murid bercerita tentang pengalaman gembira.2.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. 73 54 . mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. marah dan malu yang mereka alami. sedih. 3. : 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.

Lampiran 1 Kad gambar 2 gembira marah takut sedih malu 74 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan. gembira sedih Bergaduh takut malu marah Dikejar anjing Perasaan: Diejek kawan Perasaan: Perasaan: Terjatuh Berkelah Perasaan: Perasaan: 75 .

2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul. 59 76 . Edarkan Lembaran Kerja 1. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain. : : 2. 3.2.Modul Tajuk 2 : : : Kesihatan Mental. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengetahui cara mengikut situasi. : Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa. 2.

77 . 1. Ayah mesti belikan buku untuk saya. Ayah.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ A. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan. B. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku. saya nak buku. Ayah. Ayah. 2. 4. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak. tolong belikan saya buku. 3.

2. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. penerimaan.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan.2. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : Kad Cerita “Rosli” : Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1).3 Menyedari bahawa kasih sayang. rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. 78 .

Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Rosli mempunyai ramai kawan. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3.Lampiran 1 KISAH ROSLI 2 Rosli suka pergi ke sekolah. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu. Cina. India dan kaum lain. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Contoh soalan perbincangan: 1. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 79 . Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

Sekolah Saya

1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.

80

Modul
Tajuk

2

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. : Kad imbasan

Langkah Pengajaran 1.

:

Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3

2.

3. 4.

1 81

Lampiran 1 Kad Imbasan

2

tukang kebun

pembantu rumah

datuk

guru

bapa saudara

pustakawan

82

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Cari orang yang boleh dipercayai. Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ 83 .

84 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.

Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah. 85 . Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.

2 86 . Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3.Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah.

Edarkan Lembaran Kerja 2.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. Beri penekanan kepada penerapan nilai murni. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama. 7.3. : 2. 2. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1). 5. 3.1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. 4. : Poster/gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama. 6. 2.3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2.3. (Guru menyediakan bahan ini) Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar. 87 87 .Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.

2 Lampiran 1 88 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari : _____________ 2 Tarikh :______________ Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul. 89 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka. bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus kerja rumah bapa Ketua keluarga Mengawasi keluarga Membantu ayah Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu Mengasuh anak 90 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 q : _____________ Tarikh :______________ Gunting dan tampalkan pada petak yang betul. 91 .

: : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. 92 92 .3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 3. umur. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. tarikh lahir dan hobi. 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. : 2.3. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda. berani cerdik baik kuat Keistimewaan Diri Saya pandai menyanyi rajin Cantik / kacak pandai berenang 93 .

rajin pandai berani cantik baik kacak ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 9494 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :_____________ Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda.

4. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.4 2. 3.3. 95 95 .5 Menghormati diri. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. : : Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa. ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1). Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa. Terangkan kepentingan menghormati diri. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 2. : 2. Mengambil maklum ibu bapa. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.

Lampiran 1 2 96 .

Lembaran Kerja 1 Nama Tahun : _________________ : _________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :____________ Kenal pasti gambar cara menghormati diri. 97 . ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. Warnakan.

Telefon : …………………………………........Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : _____________ Hari 2 : _____________ Tarikh : _____________ Nama :…………………………………………... Nama Ibu :…………………………………… No... 98 .... Nama Bapa : ………………………………… No........................ .. Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai. Nama Guru Kelas : …………………………........... Kelas :…………………………………………....................

2. rakan sebaya dan orang lain.4. ahli keluarga. Edarkan Lembaran Kerja 1. Menyanyi bersama-sama. 99 99 . : 2. ahli keluarga.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga. rakan sebaya dan individu lain. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : CD lagu Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia” : Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1). Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. 3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.

Korus Masa tidak menunggu kita. Bimbinglah kami. Hormat pada guru. Jangan menderhaka. Taat pada bapa. “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu. Serta keluarga. Pada orang tua.Lampiran 1 2 Mari menyanyi. Ibu dan bapa. Keluarga bahagia. Oleh itu janganlah leka. (ulang korus) 100 . Dengan penuh kasih sayang. Keluarga bahagia ….

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 101 .

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 102 .

2 103 .Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah.

4. rakan sebaya dan orang lain. ahli keluarga. 104 104 . ahli keluarga. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. rakan sebaya dan individu lain.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Edarkan Lembaran Kerja 1. : 2. 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.

Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh 105 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ Tarikh :_______________ 2 Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

4.4. 3. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1).5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina).Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 2. rakan sebaya dan individu lain. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 106 106 . : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. ahli keluarga. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat. 2. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat.

107 Lampiran 1 2 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 107 .

Biar je la. Apa nak buat. ada orang cuba nak cium saya. tadi ada orang peluk saya.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. Mak. Lapor kepada polis 108 . Mak.. Pakcik tu gatal. suka raba.

: Lirik lagu “Rasa Sayang”. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. : 2. “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun. : Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Edarkan Lembaran Kerja 1. rakan sebaya dan individu lain.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Edarkan Lampiran 1.4. 109 109 .4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4. ahli keluarga. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”.

JANGAN __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2. Jika tubuh kita disentuh orang. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 110 . __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 3. Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 4.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. Jika kita tidak selesa dicium orang. 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ TIDAK 1. Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain.

Baju baru pakai raya. TAK MAHU. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba. TIDAK. Tiba-tiba kita dicium. TOLONG” dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”. Balik hinggap waktu senja. (Korus) Rasa sayang hei. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang.2 Lampiran 1 Sebutkan perkataan “JANGAN. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum. Lepas minum pergi kerja. sayang hei Encik Abu pergi ke kota. Pergi ke kota naik kereta. Jika kita disentuh orang. sayang hei. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang 111 . Orang tak kenal nak peluk kita. Hei lihat nona jauh. Badan terasa seperti diraba. Rasa sayang. Rasa sayang.

4. rakan sebaya dan individu lain. 4. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis. : 2. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1). Murid membersih dan mengemaskan kelas. 2. 6. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. ahli keluarga. 112 112 . 5.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti. 3. : Jigsaw puzzle : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

113 .Lampiran 1 2 Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap.

2 Lampiran 2 114 .

berhadapan dengan pembuli  secara pasif . Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.mengelakkan diri daripada dibuli. 2. 6.5.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli. 2. Contoh:  peras ugut  mengejek Terangkan maksud buli (Lampiran 1). Contoh:  secara agresif .5.5 Mengetahui buli. Murid menceritakan cara mengatasi buli.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 115 115 . 5. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2.1 Mengenal pasti perbuatan buli. 3.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa.5. : 2. Edarkan Lembaran Kerja 3. 2. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid melakonkan situasi buli. 4. Terangkan cara untuk menangani buli.

(Sumber : Kamus Dewan) Buli : Membuli : Pembuli : Mangsa : Gambar situasi buli 116 . Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak. mencederakan atau menakutkan orang berkenaan. menganiayai atau menakuti orang yang lemah. dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. Orang yang disakiti. Orang yang suka menyakiti.Lampiran 1 2 Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli 117 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ Tampal gambar-gambar di sini. 2 Hari :_______________ u Tarikh :______________ BULI BUKAN BULI 118 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”. Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa. PEMBULI MANGSA 119 .

.. b........................... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ............Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli...................................................... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ..... 120 ............ Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ... Hari :________________ Tarikh :______________ 2 Ibu bapa Guru Kawan Saudara a............. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ................................ c.......... Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan... d..

Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman. Terangkan cara kuman merebak. 3. : 3.1 Mengetahui kuman. 2. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan Edarkan Lembaran Kerja 2. 4. 3.1.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria) Edarkan Lembaran Kerja 1. 121 121 . 6.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya.2 Menceritakan cara kuman merebak. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu. 5.1. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1).

Jika kita dijangkiti kuman. Kuman adalah organisma yang berbahaya. 122 .3 Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. kita akan jatuh sakit.

Hari 3 v : _____________ Tarikh :______________ Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak. Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak. 123 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Tandakan ( √ ) pada kuman.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Cara untuk mengelak kuman dari merebak Mencuci buah Memakai topeng muka Menutup makanan Minum air masak Memakai sarung tangan Membasuh tangan 124 .

6. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. 5. 3. : Jigsaw puzzle Kad imbasan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1 Mengetahui kuman. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung". Berdasarkan gambar jigsaw puzzle.5 Mengamalkan kebersihan diri.2. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis. 3. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. 125 125 . : 3.1. 2. murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak. 4.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak.1. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan. 3.

3 126 .Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan.

Lampiran 2 (Kad imbasan) 3 Kuman batuk bersih muntah gembira selesema segar sakit sihat 127 .

Untuk sihat masa hadapan. Selalu buat begitu. Cuci cuci tangan.. Pakai baju yang bersih. Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku. Pakai pakai baju. Melodi : Lenggang Kangkung 128 . Ayah sayang dan ibu kasih. Elok diamalkan. Kalau buat selalu. Ayah sayang dan ibu kasih. Potong biarlah pendek. Cuci sebelum makan. Adik sihat adik cantik.3 Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah. La…la…la…la…la…la….

4. 1. 5.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman. 2. Padankan. 129 . 3.

b bersih cuci sihat 3 4. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . c 130 . Mendatar 3. Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. Udara yang __________ penting untuk kesihatan. segar Melintang 1.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________. s 2. s 1. 2. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas. 4. .

penyakit tangan. dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1. (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan. Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit. Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1).demam selesema .1 Mengenali penyakit berjangkit. 4.2 Mengetahui penyakit berjangkit . 3.2. kaki. 2. : : : Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid. Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 3 : : : Kesihatan Persekitaran Penyakit 3. 3. 131 131 .penyakit kulit .jangkitan cacing. kaki dan mulut .

dan mulut Penyakit jangkitan cacing 132 .Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema 3 Penyakit tangan. kaki.

Penyakit kulit Jangkitan cacing Penyakit mulut. tangan dan kaki Demam selesema 1 2 3 4 133 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi.

- Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3.penyakit kulit .2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak. 2.demam selesema . 4.2 Mengetahui penyakit berjangkit . : Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 3.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.2. 3.jangkitan cacing. : Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari. (i) (ii) (iii) (iv) Penyakit kulit – berkongsi tuala.2. kaki. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit. dan mulut – sentuhan Demam selesema – udara Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut. kaki dan mulut .penyakit tangan.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. pakaian dan sentuhan Penyakit tangan. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak. 134 134 .

berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 135 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak. 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. 136 . Padankan.

3.penyakit tangan.penyakit kulit .4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai.2 Mengetahui penyakit berjangkit . Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut. : 3. 137 137 . 2. : : - Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1.jangkitan cacing.demam selesema . Edarkan Lembaran Kerja 1.2. 4.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. kaki dan mulut . Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2).

3 Di rumah Di taman permainan Di sekolah 138 .Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan.

    Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit 139 .Lampiran 2 3 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan kecemasan Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai 911 999 Nombor telefon balai polis yang berhampiran (i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru Beritahu maklumat penting.

sekolah 4. 1. taman permainan 3. rumah 140 . rumah 2.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan.

3.3. 141 141 . nombor telefon. 2. nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga. : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. Edarkan Lembaran Kerja 1.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. sekolah. 6.1 Menyimpan sendiri nama. 4. 5. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan. : 3. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah. taman permainan dan tempat awam. alamat sendiri serta nama.

Situasi A 3 Saya tertinggal bas sekolah. Apakah yang patut saya buat? Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? 142 . Apakah yang patut saya buat? Situasi B Megapa ayah lambat? Kawankawan semua dah balik.Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah.

Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No. Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No. Telefon Ibu: ________________________________________________ No. Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________ 143 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : ________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan borang butiran diri anda.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran : 3. sekolah. : Klip video Langkah Pengajaran 1.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8).Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. : Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya.com.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawang http://ingat.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut. 121 144 .3. Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1). 3. 2. taman permainan dan tempat awam.

3 Lampiran 1 145 .

3 Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Tahun : ________________ Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 146 .

Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Tahun : ________________ 3 Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 147 .

Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.3. 148148 . sekolah.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. taman permainan dan tempat awam. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1).3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah. : Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1). : Gambar Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. sekolah. taman permainan dan tempat awam. 2.

4.Lampiran 1 Perbincangan. 3. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? Apakah perbezaan antara gambar A dan B? Manakah situasi yang lebih selamat?  Gambar A atau B?  Mengapa? 149 . 3 A B 1. 2.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : _______________ 3 Hari :_________________ Tarikh :_______________ Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. Duduk di atas palang tembok sekolah TIDAK SELAMAT Tuang air panas Beratur menaiki bas Bermain suis letrik di rumah Bahan pencuci berselerak di bilik mandi SELAMAT Menghulurkan kepala semasa bas bergerak Alatan permainan berselerak di atas lantai Lompat longkang di tempat permainan 150 .

2.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. ditelan dan dihidu. 151151 . : 3. 6. : Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3. 4. Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna. taman permainan dan tempat awam. 5. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya. Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) (iii) Barangan yang bahaya apabila ditelan Barangan yang bahaya apabila dihidu 5. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1). sekolah. 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Bincangkan hasil kerja kumpulan. : Edarkan Lembaran Kerja 1.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh.

Lampiran 1 3 152 .

3 Lampiran 2 Bahaya ditelan Bahaya dihidu Bahaya disentuh 153 .

: 1. taman permainan dan tempat awam.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. sekolah. 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.3. Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alatalat yang berbahaya (Lampiran 1).5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya. bahan pencuci. : Bahan maujud seperti mancis. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1). pisau. 154 127 . kaca. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 3. Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1). 2.

3. Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. 155 . 1. Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas. Menunjukkan bahan maujud seperti:  Mancis  Kaca  Pisau  Pencuci tandas 3 2. 4.Lampiran 1 Perbincangan. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain.

3.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari: ________________ Tarikh : _______________ Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya. 1. 4. bapa emak 156 guru polis . 2.

polis dan bomba. sekolah. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu).7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : Cakera padat Pemain CD : 1. 4.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.3. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1). Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans. : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. taman permainan dan tempat awam. 3.3. 157 131 . Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. 6. 2. polis dan bomba.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan. Berikan kad situasi kecemasan. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. Guru bunyikan siren ambulan.

Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 2 (DI SEKOLAH) Kaki terseliuh ketika kelas PJ. SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH) Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah.Lampiran 1 3 Contoh kad situasi: ( situasi boleh diubahsuai) SITUASI 1 (DI RUMAH) Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk. Lembaran Kerja 1 158 3 . Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN) Kaki anda terpijak kaca dan berdarah. Lakonkan tindakan kamu.

Nama : ___________________ Tahun : ____________________

Hari

: ________________

Tarikh : ________________

Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

di ru mah

Guru

Ibu

Terkena air panas di rumah 2.
di sekolah

Bapa

Guru

Jari terluka di sekolah 3. Bomba Polis

Kebakaran

4.

Guru

Bomba

Kemalangan

159

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

3
Tarikh : ________________

Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong

b)

Beritahu ibu atau bapa

c)

Padam api sendiri

2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru

b)

Beritahu rakan

c)

Beritahu polis

160

3
3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) Beritahu rakan

b)

Beritahu guru

c)

Beritahu ibu bapa

4. Di pusat membeli – belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) Menangis

b)

Beritahu pengawal keselamatan

c)

Pulang ke rumah

161

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->