P. 1
02 Modul Pengajaran Pend Kesihatan Thn 1

02 Modul Pengajaran Pend Kesihatan Thn 1

|Views: 7|Likes:
Published by mohd_eddy

More info:

Published by: mohd_eddy on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Aras 4-8.Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. mekanik. Blok E9. fotokopi. 62604 Putrajaya. . Parcel E.

EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 65 68 73 76 78 81 87 92 95 99 104 106 109 112 115 1 9 13 17 20 27 30 33 37 39 45 50 54 57 61 63 v vi vii iii .KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 Contoh 16 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL.

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 121 125 131 134 137 141 144 148 151 154 157 iv .

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:      KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. vi . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan terhadap keharmonian kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. sumbangan Malaysia berakhlak yang mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan dan warganegara berketerampilan. masyarakat dan negara.

Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. emosi. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea. Justeru. kepakaran. sosial dan rohani. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. vii . mental. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal. Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan. Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

.

Contoh: Mata untuk melihat.1. 3. 4. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). 6. Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh. 5. : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. 1 1 . 2. kaki dan genital.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. badan. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. tangan. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”. : Lirik lagu Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 3.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala. 4 dan 5. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2).1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan. Lelaki 2 Perempuan .

..mata saya Mana telinga.telinga saya Mana mulut.rambut saya Mana mata..ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya..mana telinga Ini telinga.mana kaki Ini kaki.Lampiran 1 Tubuh Saya Mana rambut...mulut saya Mana tangan.ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya.ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya...........mana rambut Ini rambut.kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 1 3 ..ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya.ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya..........mana mata Ini mata.ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya..mana mulut Ini mulut.......mana tangan Ini tangan....tangan saya Mana kaki.

Lampiran 2 1 Zakar Faraj 4 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Labelkan. kaki kepala faraj tangan zakar Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Lelaki 5 Perempuan .

Hari :_______________ Tarikh :______________ tangan kepala badan kaki 6 . Warnakan.1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda.

Warnakan. Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening. 7 .Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul.

. kepala tangan badan kaki Angkat ....... Tubuh badan saya......... Tunjuk ...... Angkat ... Saya sangat suka. Pusing-pusing..... kiri.1 Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah... Tunjuk .... Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”... Geleng-geleng.. kanan.. 8 .. kanan.......... kiri..........

5. : 1. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1).2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki. 3. 2. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1). Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'. 4.1. : Kad gambar Lirik lagu : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 9 9 . 6. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.

1 Lampiran 1 10 .

Lampiran 2 1 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh (Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 11 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah. Hari :_______________ Tarikh :______________ 12 .

badan. : Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. : 1. kaki dan genital dengan cara mandi yang betul.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3. 1. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. 13 13 .2 Menjaga kebersihan diri – kepala.2.2. 3. 5. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul. tangan.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri. : Permainan maze Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cari jalan untuk membersihkan diri. Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tamat Mula 14 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah. 15 .

Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Padankan cara menjaga kebersihan yang betul. potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 16 .

2. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. 1.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – cara dan masa mencuci dengan betul. Murid mencuci tangan dengan betul. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1). Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki. : Kad gambar : Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. 4. 1717 . : 1.2. 3.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.2. 2. Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1).Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.

Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul. 2. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 18 3. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul. .1 Lampiran 1 1.

19 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki.

2. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan. 3.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. 4.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1).5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. : 1. : Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 20 20 . 2. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster .

Lampiran 1 1 21 .

(Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 22 . 1 1 2 4 3 * Gambar ini merupakan contoh sahaja.Lampiran 2 Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul.

gula Gigi yang sihat jambu aiskrim jagung Gigi yang rosak ikan coklat kuih manis 23 lobak 1 . susu air berkarbonat gula .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak.

24 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul.

1 25 .1 Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat.

gunakan ceper dan dadu . Catatan: 1 Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 26 .lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper.Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat” .

: Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku. 27 27 .2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. sabun cecair) Tuala Air yang bersih Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara dan masa mencuci organ genital dengan betul. 2.Modul Tajuk 1 : Kebersihan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2. Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul.

3. 2. 4. Bilas semula dengan air sehingga bersih.1 Lampiran 1 1. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 28 . Gunakan bahan pencuci yang sesuai.

Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? selepas membuang air semasa mandi 29 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital.

Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1).Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. : Pelbagai alatan keperluan diri : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : 1. 2.3. 30 30 .3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. Bincangkan.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. 3. Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa. Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1).

2. 3.1 Lampiran 1 Gambar A Gambar B Perbincangan: 1. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 31 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 11 Hari :_______________ Tarikh : ______________ Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian. 32 .

sapu tangan. 3.3. pakaian dalam. 2. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya. 6.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 4. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. peralatan makan dan minum. tuala. 33 33 . 5. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri – sikat. : 1. berus gigi. pengetip kuku. “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat. : Kad gambar Kad imbasan Radio : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1. berus gigi.

Lampiran 1 1 berus gigi pengetip kuku pakaian dalam ubat gigi pinggan tuala mandi cawan sapu tangan sikat 34 .

2. 1. sikat pakaian dalam 3. tuala mandi 5. stokin 7. kasut 6. ubat gigi 8.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi. 4. sabun 35 botol air .

3. sapu tangan sabun tuala senduk sikat kasut berus gigi bedak 36 . 2. 4.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. 1.

4. makanan rapu. Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat. : 1. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. 4.Modul 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan.4 Mengetahui jenis makanan harian.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat. 3. telur . : Contoh pelbagai jenis makanan : Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. pisang . 2. 37 37 . Contoh makanan: roti .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat. pas b 38 .

Modul
Tajuk Standard Kandungan

1

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). : Kad gambar

tandard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

:

1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

39 39

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

1

Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai.

40

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

41

42 .1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 43 .

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah._____________________________ Sarapan pagi Sarapan pagi 1._____________________________ 44 ._____________________________ 5._____________________________ Makan malam 4._____________________________ 3._____________________________ 2._____________________________ Makan tengah hari 1._____________________________ 2._____________________________ 2._____________________________ Makan tengah hari 4._____________________________ 3. 1._____________________________ 3.

6.5. demam. 3. (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak. : 1. serta tumbesaran yang sihat. Edarkan Lembaran Kerja 1. 1. dibalut. Edarkan Lembaran Kerja 2.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. 4. letih.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. 2. Edarkan Lembaran Kerja 3.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat. dan dibasuh. : Kad gambar (Lampiran 1) : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. bertutup.5. 45 45 . cirit-birit. muntah. bebas daripada penyakit. 5. dan susut berat badan. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1).3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut. 7. tulang dan gigi yang sihat.

1 Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor p 46 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih. 47 .

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi. Tulang dan gigi yang kuat Bebas daripada penyakit Tumbesaran yang sihat Badan cergas 48 .

Cirit-birit Letih Sakit perut Demam Semakin kurus 49 Muntah .1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih.

Edarkan Lembaran Kerja 2. 2.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul.5. almari makanan. : 1. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. 50 50 . peti sejuk. Contoh. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup 4. dan bekas makanan.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. 3.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul.

Lampiran 1 1 Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai. mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung 51 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ 1 Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul. 52 .

berbungkus bertutup berbalut bertudung g 53 .Lembaran Kerja 2 Nama Tahun Tarikh Hari : ___________________ : ___________________ :____________________ :____________________ Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah. 1 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

2.5. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup. dan pitam. dahaga.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup. 4. 1. 54 54 .5. Contoh. 5. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. Edarkan Lembaran Kerja 2. sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. Edarkan Lembaran Kerja 1. Contoh.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat : 1. bersih dan selamat. letih. 3. sembelit. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup. bersih dan selamat.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari. Hari : _______________ Tarikh :______________ Baik untuk kesihatan ! Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi. pi be da le Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m t a m 55 l i t .

56 .1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup. bersih dan selamat.

1. 3.1 Mengenali pelbagai jenis ubat.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. 5.6. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat. Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan. 57 57 .Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. 1. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat. 4.6. Tunjukkan beberapa jenis ubat. : 1. 2. 6. : Peti pertolongan cemas : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. 7. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan.6. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________ Tahukah adik jenis –jenis ubat? Kenali Ubat c a r k p l p l k m 58 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ 1 Tarikh :______________ Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul. pil krim cecair 59 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Padan dan warna. Hari : _____________ 1 L Tarikh :______________ cecair pil kapsul krim 60 .

Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. bau. ubat yang berubah warna.3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat. rupa dan tamat tempoh. rupa dan tamat tempoh. rasa. Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. bau. 2.6. bau. 3. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna.dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna. 61 61 . rasa. : Contoh ubat-ubatan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. : 1. 4. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________

Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi.

tarikh luput

berubah warna

rupa

tamat tempoh

bau

masam

rasa

busuk

warna

berubah

62

Modul
Tajuk

1

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. : Contoh bekas ubat :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:     pil kapsul cecair krim

3. 4.

Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. Edarkan Lembaran Kerja 1.

63 63

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

1
: _____________ Tarikh :______________

Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.

NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul

1 3

biji/kapsul sekali makan kali sehari Sebelum / Selepas makan

Tarikh: 27 / 5 / 2009

Tarikh luput: 27/8/2009

Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam

Tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan

( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.

64

1. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar. 2. 65 65 . Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. 3. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. takut. : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik : 1. sedih. marah dan malu. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira.1 Memahami perasaan. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka. malu sedih marah takut gembira Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 66 .

k m s m d h b r l t 67 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Lengkapkan silang kata mengikut gambar. .

1 Memahami perasaan. 68 54 .2 Membezakan antara kehendak dan keperluan. Standard Kandungan : Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. 4. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.1. Kad gambar Kotak misteri Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak.Modul Tajuk 2 : : Kesihatan Mental. 3 : : : 2. 2.

Lampiran 1 Kad Gambar 2 69 .

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan. 70 .

KEHENDAK 71 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 2 : _________________ Tarikh : _________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 72 .

3. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. takut.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. sedih.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan. : Kad gambar : Murid bercerita tentang pengalaman gembira.2 Mengetahui cara mengikut situasi. : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1). mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. marah dan malu yang mereka alami.2. 73 54 .

Lampiran 1 Kad gambar 2 gembira marah takut sedih malu 74 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan. gembira sedih Bergaduh takut malu marah Dikejar anjing Perasaan: Diejek kawan Perasaan: Perasaan: Terjatuh Berkelah Perasaan: Perasaan: 75 .

2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. : : 2. 59 76 . mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengetahui cara mengikut situasi. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3.2. : Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa.Modul Tajuk 2 : : : Kesihatan Mental. 2.

3. B. 4. Ayah. Ayah. Ayah mesti belikan buku untuk saya. 77 . tolong belikan saya buku. 2. saya nak buku. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku. 1. Ayah. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ A.

3. rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi.2. 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. penerimaan.3 Menyedari bahawa kasih sayang. : Kad Cerita “Rosli” : Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1). Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan. 78 . Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2.

Cina. India dan kaum lain. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda. Contoh soalan perbincangan: 1.Lampiran 1 KISAH ROSLI 2 Rosli suka pergi ke sekolah. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 79 . Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Rosli mempunyai ramai kawan.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

Sekolah Saya

1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.

80

Modul
Tajuk

2

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. : Kad imbasan

Langkah Pengajaran 1.

:

Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3

2.

3. 4.

1 81

Lampiran 1 Kad Imbasan

2

tukang kebun

pembantu rumah

datuk

guru

bapa saudara

pustakawan

82

Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ 83 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Cari orang yang boleh dipercayai.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan. 84 .

85 . Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah.

Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. 2 86 . Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3.

Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1).1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. 3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah. : Poster/gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1.3. Beri penekanan kepada penerapan nilai murni. 2. : 2. (Guru menyediakan bahan ini) Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar.3.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. 7. 2. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. 87 87 . 2. 6. umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama.3. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. Edarkan Lembaran Kerja 2. 4.

2 Lampiran 1 88 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari : _____________ 2 Tarikh :______________ Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul. 89 .

bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus kerja rumah bapa Ketua keluarga Mengawasi keluarga Membantu ayah Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu Mengasuh anak 90 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka.

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 q : _____________ Tarikh :______________ Gunting dan tampalkan pada petak yang betul. 91 .

tarikh lahir dan hobi.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.3. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya. umur. 92 92 . Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga. 2. : 2. 3.

berani cerdik baik kuat Keistimewaan Diri Saya pandai menyanyi rajin Cantik / kacak pandai berenang 93 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda.

rajin pandai berani cantik baik kacak ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 9494 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :_____________ Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda.

: : Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa. ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1).4 2. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. 3. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. Terangkan kepentingan menghormati diri.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : 2. 5. 95 95 . Mengambil maklum ibu bapa. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. 4. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. Edarkan Lembaran Kerja 1. Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa. 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.3. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2.5 Menghormati diri.3.

Lampiran 1 2 96 .

Lembaran Kerja 1 Nama Tahun : _________________ : _________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :____________ Kenal pasti gambar cara menghormati diri. Warnakan. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. 97 .

. Kelas :…………………………………………...... 98 ........ Telefon : ………………………………….... Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai....... .Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : _____________ Hari 2 : _____________ Tarikh : _____________ Nama :…………………………………………......... Nama Ibu :…………………………………… No.................. Nama Bapa : ………………………………… No.. Nama Guru Kelas : …………………………....................

99 99 . : 2. : CD lagu Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia” : Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1). Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). ahli keluarga. rakan sebaya dan individu lain. Menyanyi bersama-sama.4. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. 3. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 2. rakan sebaya dan orang lain. ahli keluarga.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga.

Oleh itu janganlah leka. Serta keluarga.Lampiran 1 2 Mari menyanyi. Korus Masa tidak menunggu kita. Dengan penuh kasih sayang. Keluarga bahagia …. Hormat pada guru. (ulang korus) 100 . Keluarga bahagia. Jangan menderhaka. Taat pada bapa. Bimbinglah kami. Ibu dan bapa. “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu. Pada orang tua.

Ayah Ibu Abang Kakak Adik 101 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 102 .

2 103 .Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah.

4. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. rakan sebaya dan orang lain. Edarkan Lembaran Kerja 1.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. ahli keluarga. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. ahli keluarga. : 2. 2. rakan sebaya dan individu lain.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa. 104 104 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ Tarikh :_______________ 2 Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh 105 .

Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina). : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. 2. rakan sebaya dan individu lain.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. ahli keluarga. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1). : 2. 3.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat. 2.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat.4. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 106 106 .4. Edarkan Lembaran Kerja 1.

107 Lampiran 1 2 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 107 .

Mak. Apa nak buat. suka raba.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. Lapor kepada polis 108 . tadi ada orang peluk saya. Pakcik tu gatal. Mak. ada orang cuba nak cium saya.. Biar je la.

3.4. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”. 4. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. : Lirik lagu “Rasa Sayang”. : 2. Edarkan Lampiran 1. ahli keluarga.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”. “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun. 2. : Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Edarkan Lembaran Kerja 1. rakan sebaya dan individu lain. 109 109 .

__ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 110 . __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 4.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 3. 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ TIDAK 1. Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita. Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain. JANGAN __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2. Jika tubuh kita disentuh orang. Jika kita tidak selesa dicium orang.

Badan terasa seperti diraba. TOLONG” dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”. Hei lihat nona jauh. Jika kita disentuh orang. sayang hei Encik Abu pergi ke kota. Rasa sayang. Rasa sayang. Tiba-tiba kita dicium.2 Lampiran 1 Sebutkan perkataan “JANGAN. Balik hinggap waktu senja. TIDAK. Pergi ke kota naik kereta. TAK MAHU. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang. (Korus) Rasa sayang hei. Baju baru pakai raya. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba. Lepas minum pergi kerja. Orang tak kenal nak peluk kita. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang 111 . sayang hei.

rakan sebaya dan individu lain. Murid membersih dan mengemaskan kelas. ahli keluarga. 112 112 . 2.4. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti. 5.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1). Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. : 2. 3. : Jigsaw puzzle : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 4. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 6.

113 .Lampiran 1 2 Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap.

2 Lampiran 2 114 .

Contoh:  secara agresif .Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.berhadapan dengan pembuli  secara pasif . Murid menceritakan cara mengatasi buli. 3. 2.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli. Edarkan Lembaran Kerja 3. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. 5. 4. : 2. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa.mengelakkan diri daripada dibuli.5. 115 115 . 2.5 Mengetahui buli. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.1 Mengenal pasti perbuatan buli. Contoh:  peras ugut  mengejek Terangkan maksud buli (Lampiran 1). 6. 2.5. Terangkan cara untuk menangani buli.5. Murid melakonkan situasi buli.

Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak. menganiayai atau menakuti orang yang lemah. dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. Orang yang suka menyakiti. (Sumber : Kamus Dewan) Buli : Membuli : Pembuli : Mangsa : Gambar situasi buli 116 . mencederakan atau menakutkan orang berkenaan.Lampiran 1 2 Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang. Orang yang disakiti.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli 117 .

2 Hari :_______________ u Tarikh :______________ BULI BUKAN BULI 118 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ Tampal gambar-gambar di sini.

PEMBULI MANGSA 119 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”. Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa.

.......................................... c. Hari :________________ Tarikh :______________ 2 Ibu bapa Guru Kawan Saudara a....Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli.. b....... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ..... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .... d.................................................................. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ............. Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan...................... 120 ......

Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria) Edarkan Lembaran Kerja 1.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu. 3. 3. 6.2 Menceritakan cara kuman merebak. 4. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1).Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. : 3. 121 121 . Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan Edarkan Lembaran Kerja 2. Terangkan cara kuman merebak.1 Mengetahui kuman.1. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman. 5.1.

kita akan jatuh sakit. Jika kita dijangkiti kuman.3 Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. 122 . Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kuman adalah organisma yang berbahaya.

Hari 3 v : _____________ Tarikh :______________ Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak. 123 . Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Tandakan ( √ ) pada kuman.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Cara untuk mengelak kuman dari merebak Mencuci buah Memakai topeng muka Menutup makanan Minum air masak Memakai sarung tangan Membasuh tangan 124 .

3. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle. : 3. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan. 3. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis.1 Mengetahui kuman.2. : Jigsaw puzzle Kad imbasan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1. 6. 3. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung".5 Mengamalkan kebersihan diri. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak. 2. 125 125 .1.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 5. murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.

3 126 .Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan.

Lampiran 2 (Kad imbasan) 3 Kuman batuk bersih muntah gembira selesema segar sakit sihat 127 .

La…la…la…la…la…la…. Ayah sayang dan ibu kasih. Kalau buat selalu. Pakai pakai baju. Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku. Ayah sayang dan ibu kasih. Cuci cuci tangan. Cuci sebelum makan. Adik sihat adik cantik.. Elok diamalkan.3 Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah. Melodi : Lenggang Kangkung 128 . Selalu buat begitu. Untuk sihat masa hadapan. Potong biarlah pendek. Pakai baju yang bersih.

129 . 3. 1. Padankan. 4.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman. 2. 5.

c 130 . segar Melintang 1. 2. Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. Udara yang __________ penting untuk kesihatan.b bersih cuci sihat 3 4. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas. s 1.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . . s 2. 4. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________. Mendatar 3.

1 Mengenali penyakit berjangkit. Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. kaki dan mulut .penyakit kulit .2. Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit.Modul Tajuk 3 : : : Kesihatan Persekitaran Penyakit 3. kaki. Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1).demam selesema .2 Mengetahui penyakit berjangkit . 4. 3. 2.penyakit tangan. 3. (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan. 131 131 . : : : Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid.jangkitan cacing. dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1.

Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema 3 Penyakit tangan. dan mulut Penyakit jangkitan cacing 132 . kaki.

Penyakit kulit Jangkitan cacing Penyakit mulut. tangan dan kaki Demam selesema 1 2 3 4 133 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi.

3. (i) (ii) (iii) (iv) Penyakit kulit – berkongsi tuala.2 Mengetahui penyakit berjangkit . kaki. 2.2. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak.2.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya.penyakit kulit . 4. - Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. : Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari. : Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.penyakit tangan.jangkitan cacing. dan mulut – sentuhan Demam selesema – udara Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut.demam selesema . pakaian dan sentuhan Penyakit tangan. Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit. 134 134 .2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak. kaki dan mulut . 3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak. berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 135 . 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Padankan. 136 .

: : - Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.penyakit tangan.2 Mengetahui penyakit berjangkit . Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2). : 3.2. kaki dan mulut . 4. 2. Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut.demam selesema . 137 137 . Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1.penyakit kulit .jangkitan cacing. 3.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Edarkan Lembaran Kerja 1.4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai.

3 Di rumah Di taman permainan Di sekolah 138 .Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan.

Lampiran 2 3 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan kecemasan Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai 911 999 Nombor telefon balai polis yang berhampiran (i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru Beritahu maklumat penting.     Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit 139 .

sekolah 4. rumah 2.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan. taman permainan 3. rumah 140 . 1.

141 141 . Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan. 2. nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga.3. : 3. sekolah. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri. Edarkan Lembaran Kerja 1.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. taman permainan dan tempat awam. 3. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri. : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. 5. 6. alamat sendiri serta nama. nombor telefon.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.1 Menyimpan sendiri nama. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah.

Situasi A 3 Saya tertinggal bas sekolah. Apakah yang patut saya buat? Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? 142 . Apakah yang patut saya buat? Situasi B Megapa ayah lambat? Kawankawan semua dah balik.Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah.

Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________ 143 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : ________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan borang butiran diri anda. Telefon Ibu: ________________________________________________ No. Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No. Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No.

sekolah. 3. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8).3. : Klip video Langkah Pengajaran 1. taman permainan dan tempat awam.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut. 121 144 . Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran : 3.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1).com. : Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya. Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawang http://ingat. 2.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.

3 Lampiran 1 145 .

3 Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Tahun : ________________ Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 146 .

Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Tahun : ________________ 3 Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 147 .

2. taman permainan dan tempat awam.3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah. sekolah. : Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1). : Gambar Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. sekolah.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. taman permainan dan tempat awam.3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. 148148 .

2. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? Apakah perbezaan antara gambar A dan B? Manakah situasi yang lebih selamat?  Gambar A atau B?  Mengapa? 149 . 4.Lampiran 1 Perbincangan. 3 A B 1. 3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : _______________ 3 Hari :_________________ Tarikh :_______________ Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. Duduk di atas palang tembok sekolah TIDAK SELAMAT Tuang air panas Beratur menaiki bas Bermain suis letrik di rumah Bahan pencuci berselerak di bilik mandi SELAMAT Menghulurkan kepala semasa bas bergerak Alatan permainan berselerak di atas lantai Lompat longkang di tempat permainan 150 .

Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna. ditelan dan dihidu. : Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 5. Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) (iii) Barangan yang bahaya apabila ditelan Barangan yang bahaya apabila dihidu 5. 6.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Bincangkan hasil kerja kumpulan.3.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1). 4. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan. 3. sekolah. 151151 . : Edarkan Lembaran Kerja 1. : 3. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya. taman permainan dan tempat awam.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya.

Lampiran 1 3 152 .

3 Lampiran 2 Bahaya ditelan Bahaya dihidu Bahaya disentuh 153 .

Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1). 2. taman permainan dan tempat awam. Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alatalat yang berbahaya (Lampiran 1). Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 3.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1).3.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. : Bahan maujud seperti mancis. pisau. 3. sekolah. : 1. kaca. bahan pencuci. 154 127 .

Lampiran 1 Perbincangan. 1. Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain. Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas. 4. 3. Menunjukkan bahan maujud seperti:  Mancis  Kaca  Pisau  Pencuci tandas 3 2. 155 .

3. bapa emak 156 guru polis . 2.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari: ________________ Tarikh : _______________ Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya. 1. 4.

2. 157 131 .Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. Edarkan Lembaran Kerja 1.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : Cakera padat Pemain CD : 1. Berikan kad situasi kecemasan.7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan. 6. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan. taman permainan dan tempat awam. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu). Guru bunyikan siren ambulan. 3. polis dan bomba. : 3. polis dan bomba.3. 5. 4. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru.3. sekolah. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1). Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3.

Lembaran Kerja 1 158 3 . SITUASI 2 (DI SEKOLAH) Kaki terseliuh ketika kelas PJ. SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH) Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah. SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN) Kaki anda terpijak kaca dan berdarah. Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu.Lampiran 1 3 Contoh kad situasi: ( situasi boleh diubahsuai) SITUASI 1 (DI RUMAH) Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk. Lakonkan tindakan kamu.

Nama : ___________________ Tahun : ____________________

Hari

: ________________

Tarikh : ________________

Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

di ru mah

Guru

Ibu

Terkena air panas di rumah 2.
di sekolah

Bapa

Guru

Jari terluka di sekolah 3. Bomba Polis

Kebakaran

4.

Guru

Bomba

Kemalangan

159

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

3
Tarikh : ________________

Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong

b)

Beritahu ibu atau bapa

c)

Padam api sendiri

2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru

b)

Beritahu rakan

c)

Beritahu polis

160

3
3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) Beritahu rakan

b)

Beritahu guru

c)

Beritahu ibu bapa

4. Di pusat membeli – belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) Menangis

b)

Beritahu pengawal keselamatan

c)

Pulang ke rumah

161

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->