INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND

1 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D5E1 Menyatakan identiti negara • rukun negara • bendera Malaysia • lagu kebangsaan • bahasa kebangsaan • bunga kebangsaan • jata negara. AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Selepas memberi salam murid diminta membaca ikrar rukun negara dan nyanyian lagu negaraku 2. Murid diminta menyatakan bahasa kebangsaan dan nama bunga kebangsaan. 3. Guru mengedarkan sehelai kertas yang mengandungi lukisan bendera Malaysia dan jata negara. Murid diminta mewarnakannya. 1. Bahasa Kebangsaan : ..................................................... 2. Bunga Kebangsaan : ..................................................... Tahu B1 Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B1D5 Mengetahui identiti negara

CONTOH ITEM

1

3. 2. 4. 6. Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab menguruskan pilihan raya. Guru mengedarkan latihan berbentuk pernyataan benar atau salah. CONTOH ITEM Contoh Soalan Tandakan ( / ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada pernyataan yang salah. Guru bertanyakan maksud demokrasi kepada murid. 3.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 2 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami identiti diri. Rakyat dihalang menyertai perhimpunan yang boleh menjejaskan keamanan dan keselamatan negara. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sesuai untuk negara yang mempunyai penduduk pelbagai bangsa dan agama. B2D6 Mengetahui dan memahami corak pemerintahan negara B2D6E1 Menerangkan maksud demokrasi 1. kewarganegaraan dan cabaran masa depan. keluarga. Guru bertanyakan ciri-ciri sistem demokrasi di Malaysia. Rakyat bebas menyambut perayaan mengikut kaum masing-masing. Murid diberi Band 2 jika mendapat sekurang-kurangnya 4/6 betul 2 . Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen dengan Raja Berperlembagaan. Sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia adalah sama dengan sistem demokrasi di Amerika Syarikat 2. masyarakat. 1. budaya. 5.

Guru meminta beberapa orang murid menyatakan prinsip-prinsip demokrasi. Faham dan boleh buat 3 . keluarga. kewarganegaraan dan cabaran masa depan. 2. Murid melengkapkan edaran peta minda. B2D6 Mengetahui dan memahami corak pemerintahan negara B2D6E2 Menyenaraikan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi 1. budaya. Murid diminta membuka buku teks muka surat 85.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 2 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami identiti diri. CONTOH ITEM (6) Amalan kepelbagaian kepercayaan dan budaya (5) Berpatriotik Prinsip-prinsip Utama Kerajaan Demokrasi (1) Pilihan oleh rakyat (2) Pelaksanaan dasar-dasar kerajaan (4) Ketelusan kerajaan (3) Pelaksanaan hak-hak asasi iaitu persamaan dan keadilan BAND 3 Tahu. 3. masyarakat.

kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. CONTOH ITEM Demokrasi Amalan Kita Malaysia Sejak kita merdeka Demokrasi amalan kita Bersama Bergerak menuju Jaya Semua bangsa hidup bahagia Apa saja dalam fikiran Boleh bersuara mengikut peraturan Rakyat mengundi memilih perwakilan Membawa kita kearah kemajuan Sejak kita merdeka Demokrasi amalam kita Rakyat hidup bersatu tenaga Pasti menuju ke puncak jaya Malaysia oh negara tercinta Demokrasi didokong bersama Negara aman makmur sentiasa Malaysia oh negara tercinta DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 4 . B3D6 Berbangga terhadap sistem demokrasi negara. Setiap kumpulan diminta menyanyikan lagu-lagu patriotik di hadapan kelas. keluarga. 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. 2. masyarakat. budaya.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui dan memahami identiti diri. B3D6E1 Menunjukkan perasaan bangga terhadap negara.

Mengumumkan jumlah undi dan mengistyharkan pemenangnya 7. memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab. Murid melaksanakan arahan guru CONTOH ITEM Arahan pelaksanaan aktiviti. B4D6E1 Melaksanakan sistem demokrasi di sekolah 1. 1. patriotik dan bersatu padu.Setiausaha dan Bendahari bertindak sebagai ahli jawatankuasa pengundian (SPR) 3. B4D6 Mengamalkan sistem demokrasi di sekolah. Mengasing dan mengira kertas undi di hadapan calon dan kelas. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 5 . Guru mengarahkan murid menjalankan proses pengundian pemilihan tokoh murid dengan merujuk muka surat 89 2. Penolong. Sila rujuk perkara (f) halaman (90) bagi sesi cadangan dan sokongan. 5. Murid dikehendaki membuka halaman 89 (buku teks) 2. AJK SPR menjalankan proses undian dengan bantuan guru menggunakan kertas undi. Ketua kelas. Boleh buat dengan beradab B4 Mengetahui. Pencalonan sekurang-kurangnya 2 calon tokoh murid. Tokoh murid terpilih diminta memberi ucapan. 4. 6.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 4 PERNYATAAN STANDARD Tahu. Faham.

........................................................ Beberapa orang murid diminta berkongsi pandangan secara lisan dengan rakan yang lain....................................... Situasi 1 – Pemilihan tokoh murid secara undian daripada pengajaran dan pembelajaran yang lepas........... Guru mengedarkan kad situasi kepada murid 2....................................... Boleh buat dengan Beradab Terpuji B5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif........................ ....................... ....... Murid memberi pandangan secara bertulis berdasarkan situasi yang diberikan................ Situasi 3 – Pemilihan tokoh murid dipilih secara rawak oleh guru .. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 6 .................... ............................... CONTOH ITEM Murid diminta memberikan pendapat secara bertulis tentang situasi berikut................................ ................ Faham.............................................................................. berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran B5D6 Mengekalkan sistem demokrasi secara konsisten di sekolah B5D6E1 Menerima pendapat majoriti dalam membuat setiap keputusan 1................................................ bertanggungjawab............................................................. 3.................................INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 5 PERNYATAAN STANDARD Tahu.................................... Situasi 2 – Pemilihan tokoh murid dipilih secara cabutan .....................

7 . berwawasan. prihatin. B6D6 Berbangga dan menghargai sistem demokrasi di sekolah B6D6E1 Komited dengan setiap amalan demokrasi di sekolah 1. Faham. Apakah sifat yang perlu ada pada seseorang individu sebelum mereka mengundi? Bersifat rasional dan bijak memilih calon 3.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 6 PERNYATAAN STANDARD Tahu. bertanggungjawab. Mengapakah rakyat diminta untuk mengundi? Mengundi untuk memilih perwakilan 2. jujur dan telus. Soalan bergambar DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 1. patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri. Pada pandangan anda. sifat amanah. Boleh buat dengan Beradab Mithali B6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang. apakah kreteria yang perlu ada pada seseorang calon perwakilan? Berkebolehan memimpin. berakhlak mulia. masyarakat dan negara serta boleh diteladani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful