INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND

1 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D5E1 Menyatakan identiti negara • rukun negara • bendera Malaysia • lagu kebangsaan • bahasa kebangsaan • bunga kebangsaan • jata negara. AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Selepas memberi salam murid diminta membaca ikrar rukun negara dan nyanyian lagu negaraku 2. Murid diminta menyatakan bahasa kebangsaan dan nama bunga kebangsaan. 3. Guru mengedarkan sehelai kertas yang mengandungi lukisan bendera Malaysia dan jata negara. Murid diminta mewarnakannya. 1. Bahasa Kebangsaan : ..................................................... 2. Bunga Kebangsaan : ..................................................... Tahu B1 Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B1D5 Mengetahui identiti negara

CONTOH ITEM

1

Guru bertanyakan ciri-ciri sistem demokrasi di Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab menguruskan pilihan raya. Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen dengan Raja Berperlembagaan. 1. Guru bertanyakan maksud demokrasi kepada murid. 2. Rakyat dihalang menyertai perhimpunan yang boleh menjejaskan keamanan dan keselamatan negara. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sesuai untuk negara yang mempunyai penduduk pelbagai bangsa dan agama. 5. masyarakat. Rakyat bebas menyambut perayaan mengikut kaum masing-masing. kewarganegaraan dan cabaran masa depan. Guru mengedarkan latihan berbentuk pernyataan benar atau salah. 4. CONTOH ITEM Contoh Soalan Tandakan ( / ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada pernyataan yang salah.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 2 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami identiti diri. 3. 3. keluarga. Murid diberi Band 2 jika mendapat sekurang-kurangnya 4/6 betul 2 . Sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia adalah sama dengan sistem demokrasi di Amerika Syarikat 2. 6. B2D6 Mengetahui dan memahami corak pemerintahan negara B2D6E1 Menerangkan maksud demokrasi 1. budaya.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 2 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami identiti diri. budaya. Faham dan boleh buat 3 . 2. Murid diminta membuka buku teks muka surat 85. kewarganegaraan dan cabaran masa depan. keluarga. B2D6 Mengetahui dan memahami corak pemerintahan negara B2D6E2 Menyenaraikan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi 1. Murid melengkapkan edaran peta minda. CONTOH ITEM (6) Amalan kepelbagaian kepercayaan dan budaya (5) Berpatriotik Prinsip-prinsip Utama Kerajaan Demokrasi (1) Pilihan oleh rakyat (2) Pelaksanaan dasar-dasar kerajaan (4) Ketelusan kerajaan (3) Pelaksanaan hak-hak asasi iaitu persamaan dan keadilan BAND 3 Tahu. Guru meminta beberapa orang murid menyatakan prinsip-prinsip demokrasi. 3. masyarakat.

2. kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. B3D6E1 Menunjukkan perasaan bangga terhadap negara. CONTOH ITEM Demokrasi Amalan Kita Malaysia Sejak kita merdeka Demokrasi amalan kita Bersama Bergerak menuju Jaya Semua bangsa hidup bahagia Apa saja dalam fikiran Boleh bersuara mengikut peraturan Rakyat mengundi memilih perwakilan Membawa kita kearah kemajuan Sejak kita merdeka Demokrasi amalam kita Rakyat hidup bersatu tenaga Pasti menuju ke puncak jaya Malaysia oh negara tercinta Demokrasi didokong bersama Negara aman makmur sentiasa Malaysia oh negara tercinta DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 4 . keluarga. 1. Setiap kumpulan diminta menyanyikan lagu-lagu patriotik di hadapan kelas. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui dan memahami identiti diri. masyarakat. B3D6 Berbangga terhadap sistem demokrasi negara. budaya.

Penolong. 6. Mengasing dan mengira kertas undi di hadapan calon dan kelas. AJK SPR menjalankan proses undian dengan bantuan guru menggunakan kertas undi. patriotik dan bersatu padu. Guru mengarahkan murid menjalankan proses pengundian pemilihan tokoh murid dengan merujuk muka surat 89 2. B4D6 Mengamalkan sistem demokrasi di sekolah. Boleh buat dengan beradab B4 Mengetahui. Tokoh murid terpilih diminta memberi ucapan. DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 5 . 1. 4. 5.INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 4 PERNYATAAN STANDARD Tahu. Murid melaksanakan arahan guru CONTOH ITEM Arahan pelaksanaan aktiviti. memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab. Faham. Sila rujuk perkara (f) halaman (90) bagi sesi cadangan dan sokongan. Ketua kelas. Murid dikehendaki membuka halaman 89 (buku teks) 2. Pencalonan sekurang-kurangnya 2 calon tokoh murid. Mengumumkan jumlah undi dan mengistyharkan pemenangnya 7.Setiausaha dan Bendahari bertindak sebagai ahli jawatankuasa pengundian (SPR) 3. B4D6E1 Melaksanakan sistem demokrasi di sekolah 1.

.................................................................... ......................... ... Murid memberi pandangan secara bertulis berdasarkan situasi yang diberikan............................................................. CONTOH ITEM Murid diminta memberikan pendapat secara bertulis tentang situasi berikut...................................... bertanggungjawab............. berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran B5D6 Mengekalkan sistem demokrasi secara konsisten di sekolah B5D6E1 Menerima pendapat majoriti dalam membuat setiap keputusan 1................ Situasi 3 – Pemilihan tokoh murid dipilih secara rawak oleh guru .................................... 3................... Beberapa orang murid diminta berkongsi pandangan secara lisan dengan rakan yang lain.................................................................................... Boleh buat dengan Beradab Terpuji B5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif......................................................................... Guru mengedarkan kad situasi kepada murid 2........INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 5 PERNYATAAN STANDARD Tahu......... DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 6 ............................................... Situasi 2 – Pemilihan tokoh murid dipilih secara cabutan ......................... ................................... ...................... Faham.... Situasi 1 – Pemilihan tokoh murid secara undian daripada pengajaran dan pembelajaran yang lepas.......

sifat amanah. jujur dan telus. Pada pandangan anda. berakhlak mulia. bertanggungjawab. patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri. prihatin. berwawasan. Mengapakah rakyat diminta untuk mengundi? Mengundi untuk memilih perwakilan 2. Soalan bergambar DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM 1. masyarakat dan negara serta boleh diteladani. Boleh buat dengan Beradab Mithali B6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang. B6D6 Berbangga dan menghargai sistem demokrasi di sekolah B6D6E1 Komited dengan setiap amalan demokrasi di sekolah 1. 7 .INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAAN TINGKATAN 1 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT BAND 6 PERNYATAAN STANDARD Tahu. Apakah sifat yang perlu ada pada seseorang individu sebelum mereka mengundi? Bersifat rasional dan bijak memilih calon 3. apakah kreteria yang perlu ada pada seseorang calon perwakilan? Berkebolehan memimpin. Faham.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful