17 NOVEMBER 2011

SURAT KEBENARAN
SANTHIRA SEKARAN MALAYSIA 630902-07-5623 649 LORONG KEMUNING 12, TMN KEMUNING,KULIM 09000 KEDAH 019-4115393 Saya berseperti nama di atas adalah majikan kepada MUJARIYAH(NO.PASPORT BARU =AR 089053-PASPORT LAMA=AM 819244)juga memegang visa pas perkerja=PAO944112 membenarkan cuti untuk beliau balik ke Indonesia pada 18 NOVEMBER 2011 hingga 7 DECEMBER 2011.Semua kos perjalanan ditanggung oleh saya.SEKIAN TERIMA KASIH Yang benar, ………………….