Terapi Struktur Keluarga Konsep Utama Struktur Keluarga Subsistem Keluarga Sempadan / batasan Mengurangka n simptom ketidakupayaa n dalam

keluarga Teknik Terapi Membuat Sempadan Menyertai Menjejaki Cara Meniru Pemetaan Keluarga Aktualisasi Intensiti Tidak Seimbang Melebalkan Use Of Cognitive Contruction s

Matlamat Terapi

Terhasi daripada struktur hieraki yang berkesan