TEKS PROTOKOL MUJAHADAH USBU’IYAH KANAK – KANAK Hadirin – hadirot, sahabatku kanak – kanak tercinta Untuk mengawali acara

yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini, marilah.... kita mengadakan tasyafu’an dan istighotsah ke pangkuan Beliau Rosululloh SAW wa Ghoutsu Hadaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya. Al – fatihah ..................................................1x Yaa Syafi’al Kholqi .......................................1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh........................3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ..................................1x Al-Fatihah ....................................................1x (dilagukan ) (dilagukan )

Assalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh (do’a iftitah)

“Wa A’aada ‘Alaina Mim Barokaatihim. Tundanya salam ikroman ta’ dziman. wa Taabi’it Taabi’iinaa ilaa Yaumil Qiyamah”. hidayah-Nya. nadhroh serta jangkungan do’a restunya kepada kita bersama. tarbiyah . yang mana atas limpahan rahmat. benar – benar di ridloi oleh Alloh SWT wa Rosulihi SAW. mudah – mudahan senantiasa tercurah keharibaan Beliau Rosululloh SAW. wa Amaddana Biamdaadihim Kama Yaliku Bika Wabihim” Amin. Shohibul bait sekeluarga yang kami mulyakan  Para bapak ibu pembina kanak – kanak yang kmai hormati  Sahabatku kanak – kanak tercinta Dalam kesempatan yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini. semoga senantiasa terlimpah kepangkuan para Auliya illah wa Ahbaabillah min Awwaalihim ila Aakhirihim. wa Syafaa’atihim. “Wa ‘Alaa Saairil Ambiya’i wal Mursaliin. barokah. Biqouli “AL Hamdulillahi Robbil ‘Alamiin”. Dengan pebuh harap dan damba mudah –mudahan beliau – beliau yang kami sebut tadi diatas.3x Yaa Robbal Alamin. kita dapat berkumpul bermuwajjahah dalam acara Mujahadah Usbu’iyah kanak – kanak. wa mahabbatan yang setulus – tulusnya. khususnya bagi perjuangan suci “Fafirruu ilalloh wa Rosuulihi SAW”. wa Karoomatihim. tidak kurang suatu apapun. wa ‘Alaa Aalihim wa ash Haabihim. maslahah serta peningkatan disegala bidang. . wal Malaaikatil Muqorrobin ‘Alaihimus Sholaatu was salaam. dengan keadaan sehat wal afiat.. Sanjungan sholawat salam yang seindah – indahnya dan yang setepattepatnya. perkenankan kami ikut serta dibelakang hadirin – hadirot untuk memanjatkan puja – puji tasyakur ke hadirat Alloh SWT. khususon ila Hadroti Ghoutsi Hadzaz Zaman RA. sehingga Mujahadah Usbu’iyah yang kita laksanakan ini. taufiq. wa Taabi’ihim. Senantiasa mencurahkan syafa’at. khususnya Beliau Rosuululloh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA.. sehingga membuahkan manfa’at.

..... Mujahadah dengan bilangan 7............. kuliah wahidiyah..17 : kuliah wahidiyah Dan acara ditutup dengan nida’ empat penjuru Hadirin – hadirot..... sungguh kami mohon do’a restu kepada hadirin – hadirot...........Hadirin – hadirot......17.. semoga tugas mulia ini dapat kami laksanakan dengan sebaik baiknya.H Abdul Latif Madjid RA...... Disampaikan terimakasih kepada sahabatku...... Al – Fatihah .. yang akan disampaikan oleh Bapak/Ibu..... Amiin Kita ikuti acara ketiga. kepadanya dipersilahkan.. khusunya kepangkuan kanjeng Romo K.teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”.1x Bersambung acara kedua.. sahabatku kanak – kanak tercinta Dengan kesungguhan hati.teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”... marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al – Fatihah satu kali. sahabatku kanak – kanak tercinta Sebagai penata acara....... Adapun rangkaian acara pada pagi/siang/sore hari ini adalah sebagai berikut : Acara pertama Dilanjutkan acara kedua Acara ketiga : pembukaan : mujahadah dengan bilangan 7.......... yang akan diimami oleh sahabatku...... kepada beliau kami persilahkan Disampaikan terimakasih kepada bapak/ibu........ Amiin .....

.. sebagai penata acara segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar – besarnya......................... hadirin dimohon berdiri enghadap ke arah barat..................... sahabatku kanak – kanak tercinta Marilah.............3x Waqul Jaa Al Haqqu ............ acara ini kita tutup dengan mengadakan nida’ empat penjuru...... kepala menunduk.... An Nadhroh wal Barokah.............1x (dilagukan ) (dilagukan ) Selesailah sudah acara yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini.......................... Wa Billahit Taufiq wa Hidayah..........................1x Al-Fatihah . wal Karomah Wassalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh .......1x Yaa Syafi’al Kholqi ..................1x Menghadap kearah semula Dengan hati khusu’....... wa Minar Rosuuli SAW Asy Syafa’ah wat Tarbiyah.... Al – fatihah ...........1x Fafirru ilallooh ........................ kita sowan kepangkuan beliau Rosulullaoh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya.... marilah......... Al – Fatihah .................Hadirin – hadirot........................... Wa Minal Ghoutsu RA........3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu . tangan ngapurancang..1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful