TEKS PROTOKOL MUJAHADAH USBU’IYAH KANAK – KANAK Hadirin – hadirot, sahabatku kanak – kanak tercinta Untuk mengawali acara

yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini, marilah.... kita mengadakan tasyafu’an dan istighotsah ke pangkuan Beliau Rosululloh SAW wa Ghoutsu Hadaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya. Al – fatihah ..................................................1x Yaa Syafi’al Kholqi .......................................1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh........................3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ..................................1x Al-Fatihah ....................................................1x (dilagukan ) (dilagukan )

Assalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh (do’a iftitah)

wal Malaaikatil Muqorrobin ‘Alaihimus Sholaatu was salaam. wa Karoomatihim. khususon ila Hadroti Ghoutsi Hadzaz Zaman RA. semoga senantiasa terlimpah kepangkuan para Auliya illah wa Ahbaabillah min Awwaalihim ila Aakhirihim. Senantiasa mencurahkan syafa’at. wa ‘Alaa Aalihim wa ash Haabihim. tidak kurang suatu apapun. hidayah-Nya. tarbiyah ... Biqouli “AL Hamdulillahi Robbil ‘Alamiin”. yang mana atas limpahan rahmat. Dengan pebuh harap dan damba mudah –mudahan beliau – beliau yang kami sebut tadi diatas. perkenankan kami ikut serta dibelakang hadirin – hadirot untuk memanjatkan puja – puji tasyakur ke hadirat Alloh SWT. Shohibul bait sekeluarga yang kami mulyakan  Para bapak ibu pembina kanak – kanak yang kmai hormati  Sahabatku kanak – kanak tercinta Dalam kesempatan yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini. khususnya Beliau Rosuululloh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA. “Wa A’aada ‘Alaina Mim Barokaatihim. “Wa ‘Alaa Saairil Ambiya’i wal Mursaliin. dengan keadaan sehat wal afiat. wa Taabi’ihim. kita dapat berkumpul bermuwajjahah dalam acara Mujahadah Usbu’iyah kanak – kanak. sehingga membuahkan manfa’at. sehingga Mujahadah Usbu’iyah yang kita laksanakan ini. nadhroh serta jangkungan do’a restunya kepada kita bersama. wa Amaddana Biamdaadihim Kama Yaliku Bika Wabihim” Amin. wa mahabbatan yang setulus – tulusnya. maslahah serta peningkatan disegala bidang. wa Taabi’it Taabi’iinaa ilaa Yaumil Qiyamah”. Tundanya salam ikroman ta’ dziman. mudah – mudahan senantiasa tercurah keharibaan Beliau Rosululloh SAW. barokah. taufiq. . Sanjungan sholawat salam yang seindah – indahnya dan yang setepattepatnya. wa Syafaa’atihim. khususnya bagi perjuangan suci “Fafirruu ilalloh wa Rosuulihi SAW”. benar – benar di ridloi oleh Alloh SWT wa Rosulihi SAW.3x Yaa Robbal Alamin.

Hadirin – hadirot.17.. sungguh kami mohon do’a restu kepada hadirin – hadirot...... sahabatku kanak – kanak tercinta Dengan kesungguhan hati.... khusunya kepangkuan kanjeng Romo K...................... Adapun rangkaian acara pada pagi/siang/sore hari ini adalah sebagai berikut : Acara pertama Dilanjutkan acara kedua Acara ketiga : pembukaan : mujahadah dengan bilangan 7.. Disampaikan terimakasih kepada sahabatku............ marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al – Fatihah satu kali. yang akan disampaikan oleh Bapak/Ibu.1x Bersambung acara kedua......teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”........ Al – Fatihah ..teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”...... yang akan diimami oleh sahabatku... semoga tugas mulia ini dapat kami laksanakan dengan sebaik baiknya.. kepada beliau kami persilahkan Disampaikan terimakasih kepada bapak/ibu. kuliah wahidiyah.... Mujahadah dengan bilangan 7.......H Abdul Latif Madjid RA... Amiin Kita ikuti acara ketiga..... kepadanya dipersilahkan... sahabatku kanak – kanak tercinta Sebagai penata acara...17 : kuliah wahidiyah Dan acara ditutup dengan nida’ empat penjuru Hadirin – hadirot.. Amiin ......

.......... Wa Minal Ghoutsu RA......... An Nadhroh wal Barokah...... sebagai penata acara segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar – besarnya....... kita sowan kepangkuan beliau Rosulullaoh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya....... wal Karomah Wassalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh .........1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh. wa Minar Rosuuli SAW Asy Syafa’ah wat Tarbiyah............ kepala menunduk........................................................... Wa Billahit Taufiq wa Hidayah...... marilah.......................... Al – fatihah ....................... tangan ngapurancang.. Al – Fatihah .........1x (dilagukan ) (dilagukan ) Selesailah sudah acara yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini..............Hadirin – hadirot..... acara ini kita tutup dengan mengadakan nida’ empat penjuru.............1x Al-Fatihah ...1x Menghadap kearah semula Dengan hati khusu’..1x Fafirru ilallooh .. hadirin dimohon berdiri enghadap ke arah barat...........................3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ......3x Waqul Jaa Al Haqqu ........................1x Yaa Syafi’al Kholqi .. sahabatku kanak – kanak tercinta Marilah................