TEKS PROTOKOL MUJAHADAH USBU’IYAH KANAK – KANAK Hadirin – hadirot, sahabatku kanak – kanak tercinta Untuk mengawali acara

yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini, marilah.... kita mengadakan tasyafu’an dan istighotsah ke pangkuan Beliau Rosululloh SAW wa Ghoutsu Hadaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya. Al – fatihah ..................................................1x Yaa Syafi’al Kholqi .......................................1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh........................3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ..................................1x Al-Fatihah ....................................................1x (dilagukan ) (dilagukan )

Assalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh (do’a iftitah)

sehingga membuahkan manfa’at. wa Karoomatihim. semoga senantiasa terlimpah kepangkuan para Auliya illah wa Ahbaabillah min Awwaalihim ila Aakhirihim. mudah – mudahan senantiasa tercurah keharibaan Beliau Rosululloh SAW. . “Wa A’aada ‘Alaina Mim Barokaatihim. wal Malaaikatil Muqorrobin ‘Alaihimus Sholaatu was salaam. Sanjungan sholawat salam yang seindah – indahnya dan yang setepattepatnya. wa Taabi’it Taabi’iinaa ilaa Yaumil Qiyamah”..3x Yaa Robbal Alamin. khususnya Beliau Rosuululloh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA. barokah. yang mana atas limpahan rahmat. Dengan pebuh harap dan damba mudah –mudahan beliau – beliau yang kami sebut tadi diatas. wa ‘Alaa Aalihim wa ash Haabihim. wa mahabbatan yang setulus – tulusnya. maslahah serta peningkatan disegala bidang. wa Amaddana Biamdaadihim Kama Yaliku Bika Wabihim” Amin. wa Syafaa’atihim. tidak kurang suatu apapun. nadhroh serta jangkungan do’a restunya kepada kita bersama. “Wa ‘Alaa Saairil Ambiya’i wal Mursaliin. Tundanya salam ikroman ta’ dziman. perkenankan kami ikut serta dibelakang hadirin – hadirot untuk memanjatkan puja – puji tasyakur ke hadirat Alloh SWT. Biqouli “AL Hamdulillahi Robbil ‘Alamiin”. hidayah-Nya. Senantiasa mencurahkan syafa’at. wa Taabi’ihim. khususnya bagi perjuangan suci “Fafirruu ilalloh wa Rosuulihi SAW”.. benar – benar di ridloi oleh Alloh SWT wa Rosulihi SAW. taufiq. khususon ila Hadroti Ghoutsi Hadzaz Zaman RA. tarbiyah . Shohibul bait sekeluarga yang kami mulyakan  Para bapak ibu pembina kanak – kanak yang kmai hormati  Sahabatku kanak – kanak tercinta Dalam kesempatan yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini. kita dapat berkumpul bermuwajjahah dalam acara Mujahadah Usbu’iyah kanak – kanak. sehingga Mujahadah Usbu’iyah yang kita laksanakan ini. dengan keadaan sehat wal afiat.

.... kepadanya dipersilahkan...teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”. semoga tugas mulia ini dapat kami laksanakan dengan sebaik baiknya.. sahabatku kanak – kanak tercinta Sebagai penata acara. kepada beliau kami persilahkan Disampaikan terimakasih kepada bapak/ibu.... kuliah wahidiyah. sungguh kami mohon do’a restu kepada hadirin – hadirot...............teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”............17 : kuliah wahidiyah Dan acara ditutup dengan nida’ empat penjuru Hadirin – hadirot........ Adapun rangkaian acara pada pagi/siang/sore hari ini adalah sebagai berikut : Acara pertama Dilanjutkan acara kedua Acara ketiga : pembukaan : mujahadah dengan bilangan 7.H Abdul Latif Madjid RA... Mujahadah dengan bilangan 7.......1x Bersambung acara kedua.... yang akan diimami oleh sahabatku............Hadirin – hadirot.17..... yang akan disampaikan oleh Bapak/Ibu.... marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al – Fatihah satu kali. Amiin Kita ikuti acara ketiga. Al – Fatihah ......... sahabatku kanak – kanak tercinta Dengan kesungguhan hati. Disampaikan terimakasih kepada sahabatku........ khusunya kepangkuan kanjeng Romo K... Amiin .

................... An Nadhroh wal Barokah... marilah.................. kita sowan kepangkuan beliau Rosulullaoh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya...... Al – fatihah ...........3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ..................... tangan ngapurancang...........1x Menghadap kearah semula Dengan hati khusu’.....................1x (dilagukan ) (dilagukan ) Selesailah sudah acara yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini........... acara ini kita tutup dengan mengadakan nida’ empat penjuru...................................................................... hadirin dimohon berdiri enghadap ke arah barat.......... sahabatku kanak – kanak tercinta Marilah.....................1x Yaa Syafi’al Kholqi .1x Fafirru ilallooh .1x Al-Fatihah .... Al – Fatihah ........ kepala menunduk..1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh.3x Waqul Jaa Al Haqqu ....... wal Karomah Wassalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh ............Hadirin – hadirot................................. Wa Billahit Taufiq wa Hidayah. Wa Minal Ghoutsu RA... sebagai penata acara segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar – besarnya. wa Minar Rosuuli SAW Asy Syafa’ah wat Tarbiyah....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful