TEKS PROTOKOL MUJAHADAH USBU’IYAH KANAK – KANAK Hadirin – hadirot, sahabatku kanak – kanak tercinta Untuk mengawali acara

yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini, marilah.... kita mengadakan tasyafu’an dan istighotsah ke pangkuan Beliau Rosululloh SAW wa Ghoutsu Hadaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya. Al – fatihah ..................................................1x Yaa Syafi’al Kholqi .......................................1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh........................3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ..................................1x Al-Fatihah ....................................................1x (dilagukan ) (dilagukan )

Assalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh (do’a iftitah)

sehingga Mujahadah Usbu’iyah yang kita laksanakan ini. wa Karoomatihim. wa Taabi’it Taabi’iinaa ilaa Yaumil Qiyamah”. benar – benar di ridloi oleh Alloh SWT wa Rosulihi SAW. hidayah-Nya.3x Yaa Robbal Alamin. maslahah serta peningkatan disegala bidang. Biqouli “AL Hamdulillahi Robbil ‘Alamiin”. “Wa A’aada ‘Alaina Mim Barokaatihim. Senantiasa mencurahkan syafa’at. wa Taabi’ihim. khususon ila Hadroti Ghoutsi Hadzaz Zaman RA. mudah – mudahan senantiasa tercurah keharibaan Beliau Rosululloh SAW. “Wa ‘Alaa Saairil Ambiya’i wal Mursaliin. wal Malaaikatil Muqorrobin ‘Alaihimus Sholaatu was salaam. nadhroh serta jangkungan do’a restunya kepada kita bersama. kita dapat berkumpul bermuwajjahah dalam acara Mujahadah Usbu’iyah kanak – kanak. taufiq. dengan keadaan sehat wal afiat.. wa ‘Alaa Aalihim wa ash Haabihim. tidak kurang suatu apapun. semoga senantiasa terlimpah kepangkuan para Auliya illah wa Ahbaabillah min Awwaalihim ila Aakhirihim. wa mahabbatan yang setulus – tulusnya. wa Amaddana Biamdaadihim Kama Yaliku Bika Wabihim” Amin. sehingga membuahkan manfa’at. perkenankan kami ikut serta dibelakang hadirin – hadirot untuk memanjatkan puja – puji tasyakur ke hadirat Alloh SWT. khususnya bagi perjuangan suci “Fafirruu ilalloh wa Rosuulihi SAW”. wa Syafaa’atihim. . Shohibul bait sekeluarga yang kami mulyakan  Para bapak ibu pembina kanak – kanak yang kmai hormati  Sahabatku kanak – kanak tercinta Dalam kesempatan yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini. barokah. Sanjungan sholawat salam yang seindah – indahnya dan yang setepattepatnya. Dengan pebuh harap dan damba mudah –mudahan beliau – beliau yang kami sebut tadi diatas.. tarbiyah . yang mana atas limpahan rahmat. khususnya Beliau Rosuululloh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA. Tundanya salam ikroman ta’ dziman.

. Amiin Kita ikuti acara ketiga....17.. Amiin ..teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”... sahabatku kanak – kanak tercinta Sebagai penata acara.... Al – Fatihah . kepadanya dipersilahkan........ Mujahadah dengan bilangan 7........17 : kuliah wahidiyah Dan acara ditutup dengan nida’ empat penjuru Hadirin – hadirot....teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”. marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al – Fatihah satu kali....... yang akan diimami oleh sahabatku. Adapun rangkaian acara pada pagi/siang/sore hari ini adalah sebagai berikut : Acara pertama Dilanjutkan acara kedua Acara ketiga : pembukaan : mujahadah dengan bilangan 7...... sungguh kami mohon do’a restu kepada hadirin – hadirot.......Hadirin – hadirot...... kepada beliau kami persilahkan Disampaikan terimakasih kepada bapak/ibu...... khusunya kepangkuan kanjeng Romo K... Disampaikan terimakasih kepada sahabatku.. kuliah wahidiyah....... yang akan disampaikan oleh Bapak/Ibu......H Abdul Latif Madjid RA..... sahabatku kanak – kanak tercinta Dengan kesungguhan hati.. semoga tugas mulia ini dapat kami laksanakan dengan sebaik baiknya.....1x Bersambung acara kedua...........

......... Wa Minal Ghoutsu RA.........................1x (dilagukan ) (dilagukan ) Selesailah sudah acara yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini........................ wa Minar Rosuuli SAW Asy Syafa’ah wat Tarbiyah..... Al – Fatihah ...............................................1x Al-Fatihah ......... An Nadhroh wal Barokah.. kita sowan kepangkuan beliau Rosulullaoh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya.3x Waqul Jaa Al Haqqu ................... sahabatku kanak – kanak tercinta Marilah..... hadirin dimohon berdiri enghadap ke arah barat...... Al – fatihah ...... marilah........ wal Karomah Wassalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh ..1x Yaa Syafi’al Kholqi ... kepala menunduk................. acara ini kita tutup dengan mengadakan nida’ empat penjuru............... tangan ngapurancang.............Hadirin – hadirot....3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ........... sebagai penata acara segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar – besarnya......................... Wa Billahit Taufiq wa Hidayah...1x Fafirru ilallooh ...........................1x Menghadap kearah semula Dengan hati khusu’............1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful