TEKS PROTOKOL MUJAHADAH USBU’IYAH KANAK – KANAK Hadirin – hadirot, sahabatku kanak – kanak tercinta Untuk mengawali acara

yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini, marilah.... kita mengadakan tasyafu’an dan istighotsah ke pangkuan Beliau Rosululloh SAW wa Ghoutsu Hadaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya. Al – fatihah ..................................................1x Yaa Syafi’al Kholqi .......................................1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh........................3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ..................................1x Al-Fatihah ....................................................1x (dilagukan ) (dilagukan )

Assalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh (do’a iftitah)

tidak kurang suatu apapun. “Wa ‘Alaa Saairil Ambiya’i wal Mursaliin. wa Karoomatihim. barokah. . Tundanya salam ikroman ta’ dziman. tarbiyah . maslahah serta peningkatan disegala bidang. wa ‘Alaa Aalihim wa ash Haabihim. sehingga Mujahadah Usbu’iyah yang kita laksanakan ini. nadhroh serta jangkungan do’a restunya kepada kita bersama. hidayah-Nya. khususon ila Hadroti Ghoutsi Hadzaz Zaman RA. wa Taabi’ihim. wa Amaddana Biamdaadihim Kama Yaliku Bika Wabihim” Amin. taufiq. wa Taabi’it Taabi’iinaa ilaa Yaumil Qiyamah”. dengan keadaan sehat wal afiat. semoga senantiasa terlimpah kepangkuan para Auliya illah wa Ahbaabillah min Awwaalihim ila Aakhirihim. Biqouli “AL Hamdulillahi Robbil ‘Alamiin”. Senantiasa mencurahkan syafa’at. “Wa A’aada ‘Alaina Mim Barokaatihim.. khususnya Beliau Rosuululloh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA.3x Yaa Robbal Alamin. sehingga membuahkan manfa’at. benar – benar di ridloi oleh Alloh SWT wa Rosulihi SAW. Sanjungan sholawat salam yang seindah – indahnya dan yang setepattepatnya. mudah – mudahan senantiasa tercurah keharibaan Beliau Rosululloh SAW.. Shohibul bait sekeluarga yang kami mulyakan  Para bapak ibu pembina kanak – kanak yang kmai hormati  Sahabatku kanak – kanak tercinta Dalam kesempatan yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini. khususnya bagi perjuangan suci “Fafirruu ilalloh wa Rosuulihi SAW”. Dengan pebuh harap dan damba mudah –mudahan beliau – beliau yang kami sebut tadi diatas. kita dapat berkumpul bermuwajjahah dalam acara Mujahadah Usbu’iyah kanak – kanak. yang mana atas limpahan rahmat. perkenankan kami ikut serta dibelakang hadirin – hadirot untuk memanjatkan puja – puji tasyakur ke hadirat Alloh SWT. wa Syafaa’atihim. wa mahabbatan yang setulus – tulusnya. wal Malaaikatil Muqorrobin ‘Alaihimus Sholaatu was salaam.

.. sahabatku kanak – kanak tercinta Dengan kesungguhan hati.... kepada beliau kami persilahkan Disampaikan terimakasih kepada bapak/ibu... Al – Fatihah ..............17......H Abdul Latif Madjid RA....... sungguh kami mohon do’a restu kepada hadirin – hadirot. Amiin Kita ikuti acara ketiga....Hadirin – hadirot..17 : kuliah wahidiyah Dan acara ditutup dengan nida’ empat penjuru Hadirin – hadirot......... marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al – Fatihah satu kali............. kuliah wahidiyah....teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”.. sahabatku kanak – kanak tercinta Sebagai penata acara. Adapun rangkaian acara pada pagi/siang/sore hari ini adalah sebagai berikut : Acara pertama Dilanjutkan acara kedua Acara ketiga : pembukaan : mujahadah dengan bilangan 7.. kepadanya dipersilahkan. semoga tugas mulia ini dapat kami laksanakan dengan sebaik baiknya..1x Bersambung acara kedua.. khusunya kepangkuan kanjeng Romo K........... yang akan disampaikan oleh Bapak/Ibu... Mujahadah dengan bilangan 7........ yang akan diimami oleh sahabatku.teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”. Amiin ... Disampaikan terimakasih kepada sahabatku......

sahabatku kanak – kanak tercinta Marilah.... sebagai penata acara segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.............1x Menghadap kearah semula Dengan hati khusu’.. kepala menunduk........... Al – Fatihah ......1x Al-Fatihah ..............1x Yaa Syafi’al Kholqi ....3x Waqul Jaa Al Haqqu .1x Fafirru ilallooh ........... An Nadhroh wal Barokah.... wa Minar Rosuuli SAW Asy Syafa’ah wat Tarbiyah....... hadirin dimohon berdiri enghadap ke arah barat...................1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh..........................Hadirin – hadirot.............. Al – fatihah ..........1x (dilagukan ) (dilagukan ) Selesailah sudah acara yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini.......................3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ....... marilah............. Wa Minal Ghoutsu RA.. wal Karomah Wassalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh ..... acara ini kita tutup dengan mengadakan nida’ empat penjuru....................................... kita sowan kepangkuan beliau Rosulullaoh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya.... tangan ngapurancang................................... Wa Billahit Taufiq wa Hidayah..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful