TEKS PROTOKOL MUJAHADAH USBU’IYAH KANAK – KANAK Hadirin – hadirot, sahabatku kanak – kanak tercinta Untuk mengawali acara

yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini, marilah.... kita mengadakan tasyafu’an dan istighotsah ke pangkuan Beliau Rosululloh SAW wa Ghoutsu Hadaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya. Al – fatihah ..................................................1x Yaa Syafi’al Kholqi .......................................1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh........................3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu ..................................1x Al-Fatihah ....................................................1x (dilagukan ) (dilagukan )

Assalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh (do’a iftitah)

3x Yaa Robbal Alamin. wa Karoomatihim. wal Malaaikatil Muqorrobin ‘Alaihimus Sholaatu was salaam. Tundanya salam ikroman ta’ dziman. kita dapat berkumpul bermuwajjahah dalam acara Mujahadah Usbu’iyah kanak – kanak. semoga senantiasa terlimpah kepangkuan para Auliya illah wa Ahbaabillah min Awwaalihim ila Aakhirihim. dengan keadaan sehat wal afiat. wa Amaddana Biamdaadihim Kama Yaliku Bika Wabihim” Amin. sehingga membuahkan manfa’at. wa mahabbatan yang setulus – tulusnya. perkenankan kami ikut serta dibelakang hadirin – hadirot untuk memanjatkan puja – puji tasyakur ke hadirat Alloh SWT. benar – benar di ridloi oleh Alloh SWT wa Rosulihi SAW. “Wa ‘Alaa Saairil Ambiya’i wal Mursaliin. wa Taabi’it Taabi’iinaa ilaa Yaumil Qiyamah”. taufiq. wa ‘Alaa Aalihim wa ash Haabihim. . nadhroh serta jangkungan do’a restunya kepada kita bersama. mudah – mudahan senantiasa tercurah keharibaan Beliau Rosululloh SAW. Biqouli “AL Hamdulillahi Robbil ‘Alamiin”. khususnya bagi perjuangan suci “Fafirruu ilalloh wa Rosuulihi SAW”. sehingga Mujahadah Usbu’iyah yang kita laksanakan ini. Shohibul bait sekeluarga yang kami mulyakan  Para bapak ibu pembina kanak – kanak yang kmai hormati  Sahabatku kanak – kanak tercinta Dalam kesempatan yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini.. khususnya Beliau Rosuululloh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA. maslahah serta peningkatan disegala bidang. Senantiasa mencurahkan syafa’at. khususon ila Hadroti Ghoutsi Hadzaz Zaman RA. barokah.. tidak kurang suatu apapun. tarbiyah . hidayah-Nya. wa Syafaa’atihim. Sanjungan sholawat salam yang seindah – indahnya dan yang setepattepatnya. wa Taabi’ihim. yang mana atas limpahan rahmat. Dengan pebuh harap dan damba mudah –mudahan beliau – beliau yang kami sebut tadi diatas. “Wa A’aada ‘Alaina Mim Barokaatihim.

........ yang akan disampaikan oleh Bapak/Ibu.... Amiin ........Hadirin – hadirot.teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”....... Amiin Kita ikuti acara ketiga. sahabatku kanak – kanak tercinta Dengan kesungguhan hati..... semoga tugas mulia ini dapat kami laksanakan dengan sebaik baiknya.... kepada beliau kami persilahkan Disampaikan terimakasih kepada bapak/ibu... Mujahadah dengan bilangan 7...... Disampaikan terimakasih kepada sahabatku.. yang akan diimami oleh sahabatku. khusunya kepangkuan kanjeng Romo K..... sungguh kami mohon do’a restu kepada hadirin – hadirot.....teriring do’a “Jazaa Kumullohu Khoirooti wa Sa’adaatid Dun-ya wal Akhiroh”... sahabatku kanak – kanak tercinta Sebagai penata acara.17 : kuliah wahidiyah Dan acara ditutup dengan nida’ empat penjuru Hadirin – hadirot..... kepadanya dipersilahkan........ Adapun rangkaian acara pada pagi/siang/sore hari ini adalah sebagai berikut : Acara pertama Dilanjutkan acara kedua Acara ketiga : pembukaan : mujahadah dengan bilangan 7......1x Bersambung acara kedua. kuliah wahidiyah. Al – Fatihah ................. marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al – Fatihah satu kali.17...H Abdul Latif Madjid RA......

.... sahabatku kanak – kanak tercinta Marilah....... sebagai penata acara segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar – besarnya...................... wal Karomah Wassalamu’alaikum Wa’alaikunna Wa Rohmatulloohi Wa Barokatuh ......................................1x Al-Fatihah .........................................3x Waqul Jaa Al Haqqu .......................... acara ini kita tutup dengan mengadakan nida’ empat penjuru.Hadirin – hadirot..........1x (dilagukan ) (dilagukan ) Selesailah sudah acara yang mulia pada pagi/siang/sore hari ini.....1x Yaa Sayyidii Yaa Rosululloh...............................1x Menghadap kearah semula Dengan hati khusu’..... An Nadhroh wal Barokah....................... Wa Minal Ghoutsu RA. Wa Billahit Taufiq wa Hidayah.... tangan ngapurancang... marilah..................... Al – Fatihah .....1x Yaa Syafi’al Kholqi .......... wa Minar Rosuuli SAW Asy Syafa’ah wat Tarbiyah.... hadirin dimohon berdiri enghadap ke arah barat......3x Yaa Ayyuhal Ghoutsu .... kita sowan kepangkuan beliau Rosulullaoh SAW wa Ghoutsu Hadzaz Zaman RA dengan adab lahir batin yang sebaik baiknya.......... Al – fatihah ............1x Fafirru ilallooh . kepala menunduk......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful