P. 1
contoh soalan temubual

contoh soalan temubual

|Views: 5,811|Likes:
Published by Nadia Mohd Tasrib

More info:

Published by: Nadia Mohd Tasrib on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

KUMPULAN B

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023

PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRAN

TAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS

1

Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 1

3.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 21

2

perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. sama seperti rakan sebaya mereka. Selain itu. dan kawankawannya. psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden. 1. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3 . Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain. tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu. kognitif. Secara keseluruhannya. kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden.Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial. emosi dan fizikal seorang responden.0 Pendahuluan Sebagai sebuah negara.

nafsu.2 Definisi emosi Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas. perasaan. gembira. Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada 4 . 2. malas dan sakit hati. mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat.1 Definisi Fizikal Perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan.0 Definisi Fizikal.3 Definisi sosial Perkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan. 2. Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain. Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti. Justeru.pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994). marah. pergerakan dan manipulasi (Gallahue. 2. manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. keadaan mental. Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang. penglihatan. Emosi dan Sosial 2. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku. Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran. namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. emosi dan sebagainya. 1993) .

Aspek sosial berkaitan dengan pergaulan dan interaksi seseorang individu dengan individu yang berada di sekitarnya. rohani dan sosial. Dari aspek psikologi sosial. 2004). Proses pembelajaran ini berlaku dalam ruang persekitaran dan perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Secara ringkas. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. 3. berat badan. bidang ini menerangkan bagaimana fikiran. Perkembangan adalah aspek perubahan.0 Teori Perkembangan Fizikal. Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif serta cenderung kea rah yang lebih baik daripada segi pemikiran. Kemahiran fizikal kanak-kanak 5 . perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu yang telah dijangkakan. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat.1 Teori Perkembangan Fizikal Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal.kalanya kelakuan dalaman dan luaran turut mengalami perubahan. perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi jangkauan. sama ada berbentuk struktur kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. 3. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanakkanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. menjadi kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Emosi Dan Sosial Kanak-Kanak Pintar Cerdas Perkembangan merupakan perubahan yang tidak dapat diukur iaitu bersifat kualitatif. fungsi anggotaanggota badan dan perawakan manusia. sikap dan nilai. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian. Semua perkembangan. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan. khayalan atau kehadiran orang lain (Azizi Yahaya. Tingkah laku sosial juga dihubungkan dengan proses sosialisasi dan dapat dikaitkan dengan perlakuan. Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal.

Bagi aspek kemahiran fizikal tertutup bermakna mereka menjalankan aktiviti dalam persekitaran yang terkawal. terkejut. Tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi. Warna afektif disini dapat diartikan sebagai perasaan – perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi ( menghayati ) suatu situasi tertentu. tidak senang dan sebagainya. bahagia. Beliau cuba menerangkan kebolehankebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui ujian kecerdasan IQ. benci. contohnya gembira. kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sensiri dan individu lain. Subkompetensi yang dikenalpasti merangkumi tiga iaitu kesedaran emosi. iaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. mengenal emosi orang lain dan membina hubungan.Komponen kedua ialah kemahiran dalam mengatur emosi dan berupaya mengatur kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan 6 . 3. Lima komponen tersebut merangkumi mengenali emosi diri sendiri. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Goleman telah membahagikan lima komponen kecerdasan emosi.perlu dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. Bagi komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar seseorang itu dapat merasai apakah keadaan emosi mereka pada ketika itu dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya. ketepatan menilai diri sendiri dan keyakinan kendiri. Manakala bagi aspek terbuka pula bermakna persekitaran dan situasi bagi kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal sentiasa berubah.2 Teori Perkembangan Emosi Menurut English and English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities “. Menurut Goleman (1995). memotivasikan diri sendiri. mengatur emosi diri sendiri. manakala dua komponen berbentuk kompetensi sosial. Keputusan yang dilakukan mestilah melalui keyakinan diri yang kukuh. putus asa.

amanah. Perasaan sebegini dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat. Manakala komponen yang seterusnya ialah kemahiran sosial iaitu untuk membina hubungan dengan seseorang. berhemah. marah dan tingkah laku yang agresif di samping dapat mengembalikan emosi ke arah yang lebih baik setelah berhadapan dengan ujian atau halangan.lebih terkawal. kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi sesuatu penyelesaian masalah. individu yang cerdas emosinya dapat mengawal emosi mereka dan menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat hidup. Individu yang mempunyai emosi yang cerdas mampu untuk mengambil inisiatif ke arah mencapai matlamat yang ingin dikecapi. Terdapat lima subkompetensi iaitu kawalan kendiri. Komponen seterusnaya ialah perasaan empati terhadap orang lain. Kebolehan ini dapat membantu seseorang ke arah yang lebih baik dan lebih maju seterusnya dapat bangkit daripada kegagalan. Di samping itu. Telah dipercayai bahawa individu yang cerdas ini berupaya untuk mengurus dan memahami situasi serta emosi orang lain dengan tepat. kebolehsuaian dan inovasi. Seterusnya ialah berkaitan dengan keupayaan untuk mendorong diri sendiri untuk bertindak. kemahiran ini juga mengurus perhubungan antara seseorang melibatkan usaha memahami emosi orang lain. Kanakkanak yang berusia dua tahun sudah mula memahami perasaan teman yang sedang menangis. Ini akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan baik. Goleman berpendapat bahawa. dapat dirangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua komponen emosi dan dua komponen sosial. Hal ini dapat dijadikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan. beliau juga menegaskan emosi yang stabil dapat membantu seseorang mengawal perasaan bimbang. Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka ini. tutur kata dan perasaan yang diikuti kemudian. Selain itu. Selain itu. Keupayaan sedemikian dapat membantu seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh seseorang yang mempunyai 7 .

Dimensi yang ketiga ialah kesedaran sosial. Model ini juga dapat dijadikan panduan oleh keluarga. kehidupan masyarakat dan sebagainya.kecerdasan emosi. Goleman juga mempercayai bahawa model kecerdasan ini merupakan satu model psikologi yang positif kerana dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian seseorang individu. kedua ialah kawalan kendiri. Teori pelbagai kecerdasan merupakan aspek yang penting untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.  Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh dan keperluan murid 8 .  Mempelbagaikan cara penilaian. Antaranya ialah:  Petunjuk kepada potensi murid. amanah dan inisiatif. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama dan berkumpulan. Dimensi pertama ialah kesedaran kendiri. membantu rakan dan menjalinkan hubungan.  Petunjuk kepada guru dalam perancangan pengajaran. Secara keseluruhannya. memasukkan empati.  Meningkatkan bidang akademik dan ko-kurikulum pelajar.  Mengasah bakat dan kebolehan pelajar.

1)Mengenali emosi diri sendiri Komponen emosi 2)Mengatur emosi diri sendiri  Kesedaran emosi  Ketepatan menilai diri sendiri  Keyakinan kendiri 3) Memotivasikan diri sendiri     Dorongan Pencapaian Komitmen Inisiatif & optimisme      Kawalan kendiri Amanah Berhemah Kebolehsuaian inovasi 4) Mengenal emosi orang lain 5) Membina hubungan         Pengaruh Komunikasi Pengurusan konflik Kepimpinan Pemangkin perubahan Menjalin ikatan Bersatu Bekerjasama & keupayaan. berkumpulan 9 .

Terdapat enam kategori emosi pada manusia. Bahagian Amygdala (belakang mata) dan Hypocampus mengawal bahagian emosi. terkejut. iaitu gembira. Kerosakan pada bahagian ini boleh menyebabkan hilang ingatan atau pelupa. 2005). Selain itu. Bahagian Amygdala akan terangsang apabila seseorang individu menjadi risau. sinis. kasih sayang. Kecerdasan emosi merupakan suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita serta perasaan orang lain. ketakutan. kemarahan.Bahagian Otak yang dikaitkan dengan emosi adalah seperti berikut: Otak adalah segala-galanya dalam menentukan kecemerlangan perkembangan seseorang individu (Wilmshurst & Brue. misalnya perasaan bimbang. 1998). Bahagian Hypocampus pula mengawal memori atau ingatan. ia juga mengawal tentang persahabatan. kecewa. 10 . Terdapat pelbagai bahagian-bahagian otak dan fungsinya adalah berlainan. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan (Abdul Fatah. takut. agresif dan sebagainya. cemburu. benci. berminat dan sebagainya. marah dan sedih. optimistik. Otak yang baik dilihat pada peringkat awal pertumbuhan dan perkembangan. Perasaan ialah respon terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia.

Pada setiap peringkat bayi. kanak-kanak. Tokoh ini berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap yang seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri yang berlawanan pada tahap-tahap tertentu.1 Peringkat perkembangan sosial kanak-kanak mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson. awal dewasa dan tua terdapat pelbagai konflik sosial yang akan di atasi untuk perkembangan seterusnya. Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan daripada ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. 3. 2) 2 hingga 3 tahun -Mengendalikan sendiri dan 11 Ekoran Psikososial  Mempercayai   Tidak mempercayai Kebebasan . pemberian keperluan asas. Perkembangan sosial dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi aktiviti bermain iaitu perhubungan dengan rakan sebaya. minum.3. Tahap 1) Lahir hingga 1 tahun Keadaan sosial -Sokongan. zaman bermain. tidak konsisten. penafian. perhatian dan kasih saying. remaja. Remaja lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan keluarganya (Abd. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. -kekurangan sokongan. Ini dapat dijelaskan sekiranya segala keperluan bayi dipenuhi seperti mendapat makanan. 1997). ada kesinambungan hidup. Majid dan Rahil. jika bayi berkenaan tidak dapat mempercayai orang disekitarnya dan akan menyebabkan defensif serta akan cuba melindungi daripada persekitaran yang tidak memberangsangkannya. Sebaliknya.3 Teori Perkembangan Sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat.3. sekolah.

mempercayai. kurang memahami ekspektasi. menjadi model yang baik. -Kesunyian. maklum balas yang kurang jelas. kekurangan sokongan dan keyakinan. perasaan negatif. produktiviti. 7) 36 hingga 55 tahun -Tujuan hidup. bertanya. berarah. 5) 12 hingga 19 tahun -Kestabilan dalaman yang berterusan. persefahaman. -Kurang latihan.sokongan.    Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu -Kekurangan perkembangan diri. -Kekeliruan tujuan.  terhenti  Kemesraan  Kekeliruan peranan  Identiti  Rendah diri  Kerajinan  Perasaan bersalah  Inisiatif  Keraguan 8) 55 tahun ke atas -Perasaan mesra. 3) 4 hingga 5 tahun -Galakan. pendidikan yang cukup dan produktif. 4) 6 hingga 11 tahun -Kemahiran diri. -Tiada peluang. -Perlindungan yang berlebihan. 6) Awal 20 hingga 35 -Meluaskan kemesraan. perpaduan. kefahaman mendalam mengenai model seks. mendapatkan maklum balas positif. arah dan sokongan. peluang sendiri. 12 Kesempurnaan hidup .

ketidakpuashatian.0 Biodata responden NAMA PENUH: Syahrul Azwari Bin Ibrahim NAMA PANGGILAN: Syahrul ASAL: Kelantan UMUR: 17 TAHUN TARIKH LAHIR: 12 Januari 1993 BANGSA: Melayu AGAMA: Islam STATUS: Bujang PROFESSION: Pelajar dan Pemain Bola Sepak Profesional POSISI: Flengker/Sayap Kanan PENDIDIKAN TERTINGGI: Bakal menduduki SPM 2010 NAMA BAPA: Ibrahim Bin Ahmad PEKERJAAN BAPA: Pesara 13 .  Putus harapan 4.-Kurang kesempurnaan.

Ella PENCAPAIAN/ANUGERAH: Mewakili Negara Kejohanan Kelayakan Asian Football Competition (AFC) 2009.NAMA IBU: Salma Bt Mamat PEKERJAAN IBU: Suri rumah ADIK-BERADIK: 8 ORANG (anak ke-7) HOBI: Memancing dan bersukan GAMBARAN PERIBADI: Periang dan pemalu sikit MAKANAN KEGEMARAN: Nasi Gulai Ayam MINUMAN KEGEMARAN: Bandung MUZIK KEGEMARAN: Jazz & Rock FESYEN KEGEMARAN: Simple WARNA KEGEMARAN: Biru dan putih EMEL: syahrulazwari_93@yahoo. Lisa Surihani PENYANYI TEMPATAN DIMINATI: Jamal Abdillah. KENANGAN PAHIT TENTANG PIALA DUNIA: Diejek oleh keluarga kerana pasukan kegemaran kalah.com TINGGI: 172 cm BERAT: 63 kg PASUKAN PIALA DUNIA DIMINATI: Spain PEMAIN PIALA DUNIA DIGEMARI: David Villa PEMAIN BOLA IDOLA: Theo Walcott KENANGAN MANIS TENTANG PIALA DUNIA: Berkumpul bersama keluarga menyaksikan perlawanan Piala Dunia. PELAKON TEMPATAN DIMINATI: Farid Kamil. 14 . M Nasir.com FACEBOOK: syahrulazwari_93@yahoo. Faizal Tahir.

Setakat ini syahrul merupakan pemain yang mendapat pencapaian tertinggi apabila dipilih sebagai pemain bola untuk pasukan Harimau Muda bawah 19 tahun kumpulan B. Manakala persekitaran individu dan keluarga masing-masing sebanyak 23%. Hal ini demikian kerana latar belakang keluarga yang aktif bersukan. Abangnya yang ketiga iaitu Safuan Ibrahim.0 Perkembangan Responden Perbincangan berkaitan dengan pengaruh genetik dan persekitaran genetik dalam menentukan individu itu menjadi pintar cerdas atau tidak memang sudah lama berlaku. syahrul memiliki persekitaran keluarga yang positif untuk membantunya menjadi seorang yang berbakat. Bagi responden saya. Dalam konteks ini. Syahrul dengan penuh yakin mengatakan tidak pernah terfikir untuk membuat kerja lain selain daripada bermain bola sepak. Menyentuh mengenai usianya yang masih lagi muda dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun ini. terdapat Sembilan jenis kecerdasan untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. Peratus terjadinya pintar cerdas ialah dapat dilihat iaitu sebanyak 50% berpunca daripada baka. Setiap anak mewarisi beberapa ciri-ciri daripada ayah dan ibunya. Itupun selepas diajak oleh abangnya iaitu Shariful Ibrahim. 30 tahun. bermain 15 . Bercerita mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. Seorang lagi abangnya iaitu Ismail Ibrahim pernah bermain bola dalam peringkat daerah Kelantan. dia boleh dikategorikan dalam kecerdasan kinestatik badan iaitu kebolehan dalam menggunakan keseluruhan anggota tubuh badannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kali pertama beliau menendang bola ialah sewaktu berumur 6 tahun lagi. yang kini bertugas sebagai jurulatih pasukan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. Adiknya pula merupakan pemain untuk kelab Kelantan. Syahrul menegaskan bahawa semua adik beradiknya bermain bola sepak termasuklah ayahnya. Responden telah bermain bola ini sejak berusia 10 tahun lagi untuk wakil negeri Kelantan. 25 tahun merupakan pemain Johor FC. Baginya. Seterusnya ialah abangnya yang bernama Syariful Ibrahim. Menurut Gardner (1983).5. Bermula daripada ayahnya yang merupakan jaguh kampung.

Bola sepak sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya kerana adanya semangat setia kawan. Syahrul juga mahukan peminat untuk mengiktiraf pemain Malaysia supaya lebih maju. iaitu 2009. dia berhasrat bahawa suatu hari nanti mahu menjadi pemain bola sepak yang betulbetul profesional.bola sepak ini merupakan sesuatu yang unik. Sekarang. tapi dia sedih kerana sejek menjadi pemain bola profesional. Bercerita pasal bola. Dia menambah bahawa peminat bola tempatan melebihkan dan mengaggungkan pemain luar negara berbanding pemain sendiri. 16 . Pada waktu pemilihan berlangsung. Beliau memberitahu bahawa. Pada tahun lalu. Syahrul mengakui soalan ini terlalu sensitif dan sukar untuk dijawab. banyak posisi jawatan tertentu dipenuhi dengan orang yang kurang pakar dalam bidang bola sepak. Syahrul tidak pernah lagi kemalangan teruk. Syahrul langsung tidak berasa cemburu terhadap kawan-kawannya kerana telah mengetahui sejak daripada awal lagi. Syahrul terpaksa beraya di Uzbekistan kerana terlibat dengan pemilihan Bola Sepak Asia atau AFC. Tetapi. Meminta pendapat daripada Syahrul tentang industri bola sepak tempatan. Syahrul berpendapat bahawa Malaysia agak ketinggalan sedikit dari segi peralatan dan cara latihan berbanding dengan negara maju yang lain. Sepatutnya kita perlu memartabatkan sukan kita bukannya menjatuhkan. jika dia berpeluang untuk mengubah industry bola sekarang. Responden saya berharap bahawa peminat bola tempatan supaya kurangkan kritikan pedas kepada pemain tempatan. 2 tahun berturutturut dia tidak dapat balik beraya di kampung halaman. dia akan memilih orang yang betul-betul layak dan tahu bagaimana untuk mengendalikan pimpinan bola sepak negara.

Pasukan Harimau Muda Kumpulan B Bawah 19 Tahun 6.1 Temubual Dengan Keluarga Syahrul Soalan 1 -Bilakah Syahrul mula bermain bola? Jawapan -Sejak umur 6 tahun. Ulasan -Kanak-kanak berbakat menunjukkan bakat mereka sewaktu kecil lagi. Soalan 2 Adakah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang dunia bola sepak? Jawapan -Ya. ayahnya memberitahu bahawa Syahrul menampakkan kematangan dalam arena bola sepak. Ulasan 17 . Kebolehan ini berbeza dengan kanak-kanak lain yang hanya mampu memegang sahaja bola tersebut. Dia juga seorang yang kreatif dan suka mencuba dalam menghasilkan cara baru semasa perlawanan. Dia selalu bertanya tentang bola sepak sewaktu kecil lagi.

Ini menyebabkan mereka sentiasa berfikir berkaitan pelbagai perkara dan sentiasa berusaha mencari sebab dan musabab sesuatu perkara. Ulasan . Ciri-ciri ini menyebabkan mereka cepat mempelajari sesuatu perkara.Responden mempunyai kemahiran berfikir yang hebat serta dapat menyaingi pemikiran orang yang lebih tua daripadanya.Kanak-kanak berbakat dan kreatif suka mencuba. peramah dan mudah menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Syahrul tidak menunjukkan sebarang masalah sosialisasi dengan rakan baru walaupun Syahrul masuk ke tabika pada bulan yang kedua iaitu lewat sebulan dari tarikh pendaftaran masuk ke tabika seperti kanak-kanak lain. dia seorang yang mudah dibawa berbincang. Kanak-kanak pintar juga biasanya mempunyai daya kepimpinan yang lebih. Ulasan . Pemikiran melebihi usia. Ketika mula-mula belajar di Tabika. Kelebihan ini membolehkan Syahrul menyesuaikan diri dengan mudah bersama golongan orang yang lebih tua. Responden juga sentiasa berimaginasi dan mencari-cari cara yang terbaik bagi merealisasikan imaginasi itu seperti dalam bidang yang diminati. Soalan 3 -Boleh menjangkakan dan membuat andaian sesuatu perkara? -Jawapan Boleh menjangkakan dan membuat andaian. Ulasan -Responden mudah memahami sebab dan musabab kejadian ataupun perkara dengan cepat. Soalan 5 Adakah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru? Jawapan -Ya.-Individu yang pintar mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Kebolehan mereka memusatkan perhatian dan cekap 18 . Dia mampu membuat jangkaan dan spekulasi dalam isu-isu semasa. Soalan 4 Adakah berupaya melakukan interaksi sosial? Jawapan -Ya.

syahrul seorang atlit yang menepati masa dan melakukan sesuatu perkara dengan tekun atas satu prinsip. Ulasan -Seseorang yang bersifat pintar cerdas secara automatik akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukannya. Ulasan -Banyak serangan telah dilakukan dan hamper menyebabkan gol. bertenaga dan mempunyai kemahiran terutamanya dalam penguasaan bola. Soalan 4 Bagaimana kekuatan mental dan psikomotor Syahrul dalam perlawanan? Jawapan -Dari segi ketangkasan. Soalan 3 Bagaimana disiplin Syahrul semasa dalam permainan dan luar permainan? jawapan -Dari segi disiplin.2 Temubual Bersama Jurulatih Soalan 1 Bagaimana pencapaian dan prestasi Syahrul semasa memasuki pasukan Harimau Muda? Jawapan -memberangsangkan dan menunjukkan satu pencapaian yang positif di luar jangkaan. Ini menyebabkan pasukan melonjak naik. Dia seorang yang berupaya. Soalan 2 Apakah kelebihan Syahrul berbanding dengan pemain-pemain lain? Jawapan -Syahrul lebih berkeyakinan semasa bermain.mengadaptasi persekitaran membolehkan mereka memperkayakan pengalaman sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. responden berupaya untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat. 5. Ulasan -Responden banyak kali menjaringkan gol semasa perlawanan. 19 .

Dia juga berkebolehan untuk memanipulasikan objek-objek fizikal serta mengimbangi pergerakan fizikal dan mental. Walaubagaimanapun. Ulasan -Kebiasaan seseorang yang berbakat ini mempunyai emosi yang kurang stabil berbanding orang lain. 6. Mungkin ini merupakan kekurangan bagi golongan mereka.0 Perkembangan responden dari segi: 1) Fizikal Tahap psikomotor responden lebih hebat berbanding dengan orang lain. Selain itu banyak berlaku perubahan dari segi fizikal dan fisiologikal. dia lebih memilih kawan yang sama negeri dengannya.Ulasan -Responden mahir semasa mengelecek bola dengan pihak lawan. 20 . Dia pernah menghalau pengadil kerana pengadil tersalah memberi kad kuning kepadanya. Syahrul memiliki ketahanan ujian fizikal lebih berbanding dengan orang lain. 3) Emosi Syahrul juga seorang yang mudah marah apabila sesuatu kehendak tidak diperolehi. Soalan 5 Kestabilan emosi Syahrul? Jawapan -Syahrul mengalami masalah dalam mengawal emosinya semasa perlawanan. Hal ini terjadi kerana dia kekok untuk berbicara dengan kawan yang berlainan negeri. 2) Sosial Pergaulan dengan kawan-kawannya agak baik dan tidak mengalami masalah. Ini mungkin disebabkan faktor loghat dan masalah dalam berkomunikasi. Secara fizikal.

dan lebih bersifat berani melakukan apa sahaja sehingga menghalau pengadil. responden juga memberitahu bahawa tidak mempercayai individu yang berlainan agama dan negeri. Dari segi fizikal responden tidak mengalami sebarang masalah. bahagian otak yang mengawal emosi iaitu Amygdala tidak dapat dikawal atau kurang berfungsi dengan baik semasa mengawal emosi. Sekiranya responden ingin bermain dan mengikuti sesi latihan diadakan. Saya telah memberi beberapa nasihat dan kaedah kepada responden untuk mengurangkan atau menghapuskan terus masalah tersebut. 21 . Sekiranya tidak berjaya. Selain itu. Seperti yang telah dinyatakan di atas. Manakala dari segi sosial dan emosi. Hal ini demikian kerana.0 Strategi Untuk Menangani Masalah Emosi Responden Setelah berjumpa dengan keluarga.7. elaun responden akan disekat dan digantung persekolahan selama beberapa hari. Dari segi pergaulan dan sosial responden pula kurang memberangsangkan. dia akan cuba mengawal emosinya daripada bersifat agresif. Pertama saya akan berjumpa dengannya secara perseorangan dan bertanya apakah perasaannya ketika perlawanan bola diadakan dan mengapa dia tidak dapat mengawal emosinya. Dia memberitahu bahawa masalah loghat yang menghalangnya untuk berkomunikasi dengan individu berlainan negeri. Kaedah yang akan saya gunakan untuk membantunya ialah melalui kaedah kaunseling. saya mendapati bahawa responden memang memiliki kehebatan dalam sukan bola sepak. Maknanya. responden juga tidak boleh bermain semasa perlawanan bola diadakan dan tidak dapat menyertai mana-mana latihan yang akan diadakan di luar negara. Seterusnya akan menasihati terlebih dahulu dan menyuruhnya mengawal emosi. Saya sebagai gurunya. tidak dapat mengawal emosi. Dia seorang yang mudah agresif ketika perlawanan. Selain itu. sedikit sebanyak ingin menolong mengurangkan tahap emosinya yang tidak stabil itu. responden agak memilih dalam mencari kawan. jurulatih dan juga diri responden. responden mengalami sedikit masalah. Di sini saya dapat simpulkan bahawa responden takut untuk mencuba mengenali seseorang. dia seorang yang normal seperti remaja lain.

Mungkin dia boleh menjadi jurulatih kepada remaja-remaja. kanak-kanak atau golongan-golongan yang berminat. Selepas pemerhatian secara tidak langsung dilakukan satu strategi jangka panjang dapat diatur kepada responden bagi membantunya mengejar matlamat dan merealisasikan impiannya. 7. Melalui perlawanan yang disertai yang melibatkan Negara-negara tersebut. 22 . Melalui pengalaman yang ditimba oleh responden saya. bakat dan kesungguhan yang ada pada responden ini telah melayakkan dirinya terpilih untuk mewakili sebarang kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara berbanding dengan pemain yang lain. Ini kerana komunikasi dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan menentukan tindakan. ini telah membuktikan kemahiran. tetapi banyak pengalaman yang sudah dipelajari. kepuasan dan menjalin hubungan. dan yang terbaru di Slovakia. Uzbekistan. saya telah mengenalpasti beberapa kelebihan dan kekurangan responden. kemahiran. pengalaman dan kesungguhan yang sedia ada pada diri responden tidak mustahil akan membolehkannya untuk menjadi seorang jurulatih yang professional pada masa akan datang. Vietnam. Thailand. Banyak negara-negara yang telah dilawati ketika mewakili Negara oleh responden seperti China. Dalam jangka masa yang panjang.1 Strategi Jangka Panjang Setelah berjumpa dan berbual dengan responden. saya akan menyuruhnya supaya mencari kenalan melalui facebook. Saya telah mencadangkan supaya responden membuka pusat bola sepak atau futsal. Selain itu. Secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan menambah kenalan selain mengubah persepsinya terhadap kaum lain dan berlainan negeri. Walaupun umur responden sekarang ialah 17 tahun.Kaedah yang saya gunakan dalam menangani hal ini ialah dengan menemukan dia dengan beberapa individu yang berlainan negeri dan agama. bakat. dia tidak perlu bimbang sekiranya dia tidak diperlukan lagi dalam satu-satu perlawanan ketika umurnya meningkat 30 tahun. Majoriti had umur seorang pemain bola ialah dalam lingkungan 30 tahun ke bawah yang melayakkan dirinya menyertai perlawanan yang melibatkan negara. McAulley (1988).

kestabilan personaliti. berwibawa dan mahir berkata-kata turut menyumbang terhadap pembangunan individu menjadi pintar cerdas. sosial dan tingkah laku responden adalah penting bagi menjamin kesinambungan sesuatu program yang dirancang untuknya. Seterusnya sikap serta ciri peribadi yang memuaskan adalah penting dalam memperkayakan seseorang individu pintar cerdas. pendidik. Oleh itu. Dalam waktu itu juga. di sebalik ciri-ciri yang mengagumkan ini. 23 . Pelajarpelajar pintar cerdas dan berbakat perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau bakat yang dimiliki oleh mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan emosi dan mental.0 Kesimpulan Secara menyeluruh. Ibu bapa dan guru harus memainkan peranan penting dalam menangani hal ini kerana mereka lebih rapat berbanding dengan orang lain.8. Ciri-ciri tersebut ialah bersikap mesra masyarakat serta cermat dan teliti dalam mengambil sesuatu tindakan. serta tidak menyalahi normanorma sosial masyarakat umum. mereka juga masih lagi seorang individu yang memerlukan perhatian sama atau lebih daripada orang lain. tetapi ini tidak bermaksud mereka turut dewasa dalam aspek perkembangan sosial dan emosi. dan faham akan perangai golongan tersebut. persekitaran pembelajaran dan juga masyarakat agar mereka mendapat dorongan daripada semua pihak yang berada di sekelilingnya. emosi. Hal ini demikian kerana untuk kepentingannya dan juga masyarakat sejagat. Keseimbangan perkembangan golongan ini bergantung kepada keprihatinan ibu bapa. sifat individu terbabit yang berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain termasuk mempunyai daya pujuk. Individu yang pintar cerdas dan berbakat juga lebih bijak berbanding dengan rakan sebaya mereka. perancangan untuk mewujudkan satu prosedur sokongan psikologi dan sosial yang sistematik merupakan satu keperluan yang amat sukar untuk disediakan dan dipenuhi pada setiap fasa perlaksanaan. Mereka juga mengalami masalah dalam pergaulan dan komunikasi. Oleh itu. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ciri-ciri kepintaran yang dimiliki oleh seseorang individu tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan emosi mereka.

Ed. WI: Brown and Benchmark. Goleman. Gardner. New York: Bantam. A. Boston: Allyn and Bacon. Komunikasi antara Manusia. Selangor: Longman. & Brue. Milgram. W. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999) Introductory to Personality (6th ed). Gallagher. Florida: Harcourt Brace College Pub. Wilmshurst. Development Physical Education for Today’s Children. D.A. L. J. Abd. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. New York: AMACOM. Teaching the gifted child. 1988. A Parent’s guide to Special Education. (1983). McAuley. Emotional Intelligence. Psikologi Pendidikan 1-Pertumbuhan dan Perkembangan. (2004). & Gallagher. Azizi Yahaya. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. H. Identifying and enhancing talent in Israel: A high national priority. Bhd. Gallahue. 2000.G. 2000. D. 4th. 22 (2): 108-110. J. Roeper Review.L. Noordin Yahaya & Zurihanmi Zakariya. New York: basic Books.Rujukan Abdul Fatah Hasan (1998). W. R. Psikologi Sosial. Jan. Pemikiran Keseluruhan Otak. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. S. 2005. (1993). 1994. Mischell. 24 .M.J. (1995). Majid Mohd Isa dan Rahil Mahyuddin (1997). Madison.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->