P. 1
contoh soalan temubual

contoh soalan temubual

|Views: 5,401|Likes:
Published by Nadia Mohd Tasrib

More info:

Published by: Nadia Mohd Tasrib on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

KUMPULAN B

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023

PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRAN

TAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS

1

Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 1

3.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 21

2

Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka. perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden. sama seperti rakan sebaya mereka. Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. kognitif. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu. kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden. tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. emosi dan fizikal seorang responden. psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas.0 Pendahuluan Sebagai sebuah negara. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh. Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya. Secara keseluruhannya. Selain itu. 1. dan kawankawannya.Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3 .

Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada 4 .2 Definisi emosi Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran. keadaan mental. 2. gembira. marah. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja. emosi dan sebagainya. 2. penglihatan. Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang. 2. pergerakan dan manipulasi (Gallahue. mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat. manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. perasaan. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku.0 Definisi Fizikal. malas dan sakit hati. Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi.1 Definisi Fizikal Perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan. nafsu. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan.3 Definisi sosial Perkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan.pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994). Emosi dan Sosial 2. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas. Justeru. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih. Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain. 1993) . Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran.

khayalan atau kehadiran orang lain (Azizi Yahaya. Tingkah laku sosial juga dihubungkan dengan proses sosialisasi dan dapat dikaitkan dengan perlakuan. Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran.0 Teori Perkembangan Fizikal. fungsi anggotaanggota badan dan perawakan manusia. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan. Proses pembelajaran ini berlaku dalam ruang persekitaran dan perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal. perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu yang telah dijangkakan. perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi jangkauan. Dari aspek psikologi sosial. Aspek sosial berkaitan dengan pergaulan dan interaksi seseorang individu dengan individu yang berada di sekitarnya. rohani dan sosial. Secara ringkas. berat badan. 2004). sikap dan nilai. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Kemahiran fizikal kanak-kanak 5 . sama ada berbentuk struktur kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. Perkembangan adalah aspek perubahan. 3. 3. Emosi Dan Sosial Kanak-Kanak Pintar Cerdas Perkembangan merupakan perubahan yang tidak dapat diukur iaitu bersifat kualitatif. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanakkanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian. bidang ini menerangkan bagaimana fikiran.1 Teori Perkembangan Fizikal Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal. menjadi kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif serta cenderung kea rah yang lebih baik daripada segi pemikiran.kalanya kelakuan dalaman dan luaran turut mengalami perubahan. Semua perkembangan.

tidak senang dan sebagainya. benci. Beliau cuba menerangkan kebolehankebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui ujian kecerdasan IQ. bahagia. 3. Subkompetensi yang dikenalpasti merangkumi tiga iaitu kesedaran emosi. Goleman telah membahagikan lima komponen kecerdasan emosi. Warna afektif disini dapat diartikan sebagai perasaan – perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi ( menghayati ) suatu situasi tertentu.2 Teori Perkembangan Emosi Menurut English and English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities “. Bagi komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar seseorang itu dapat merasai apakah keadaan emosi mereka pada ketika itu dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya.perlu dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. Bagi aspek kemahiran fizikal tertutup bermakna mereka menjalankan aktiviti dalam persekitaran yang terkawal. Menurut Goleman (1995). Tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi. Keputusan yang dilakukan mestilah melalui keyakinan diri yang kukuh. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. terkejut. kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sensiri dan individu lain. manakala dua komponen berbentuk kompetensi sosial. putus asa. mengenal emosi orang lain dan membina hubungan. mengatur emosi diri sendiri. Lima komponen tersebut merangkumi mengenali emosi diri sendiri. ketepatan menilai diri sendiri dan keyakinan kendiri. iaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Manakala bagi aspek terbuka pula bermakna persekitaran dan situasi bagi kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal sentiasa berubah. memotivasikan diri sendiri. contohnya gembira.Komponen kedua ialah kemahiran dalam mengatur emosi dan berupaya mengatur kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan 6 .

Selain itu. Individu yang mempunyai emosi yang cerdas mampu untuk mengambil inisiatif ke arah mencapai matlamat yang ingin dikecapi. Seterusnya ialah berkaitan dengan keupayaan untuk mendorong diri sendiri untuk bertindak. Keupayaan sedemikian dapat membantu seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang. tutur kata dan perasaan yang diikuti kemudian. Selain itu. kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi sesuatu penyelesaian masalah. Kanakkanak yang berusia dua tahun sudah mula memahami perasaan teman yang sedang menangis. Goleman berpendapat bahawa. Di samping itu. Ini akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan baik. kebolehsuaian dan inovasi. Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka ini. beliau juga menegaskan emosi yang stabil dapat membantu seseorang mengawal perasaan bimbang. berhemah. amanah. individu yang cerdas emosinya dapat mengawal emosi mereka dan menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat hidup. Telah dipercayai bahawa individu yang cerdas ini berupaya untuk mengurus dan memahami situasi serta emosi orang lain dengan tepat. dapat dirangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua komponen emosi dan dua komponen sosial. Kebolehan ini dapat membantu seseorang ke arah yang lebih baik dan lebih maju seterusnya dapat bangkit daripada kegagalan. Komponen seterusnaya ialah perasaan empati terhadap orang lain. Manakala komponen yang seterusnya ialah kemahiran sosial iaitu untuk membina hubungan dengan seseorang. kemahiran ini juga mengurus perhubungan antara seseorang melibatkan usaha memahami emosi orang lain. Hal ini dapat dijadikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan. marah dan tingkah laku yang agresif di samping dapat mengembalikan emosi ke arah yang lebih baik setelah berhadapan dengan ujian atau halangan. Terdapat lima subkompetensi iaitu kawalan kendiri. Perasaan sebegini dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat.lebih terkawal. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh seseorang yang mempunyai 7 .

kehidupan masyarakat dan sebagainya.  Mempelbagaikan cara penilaian. amanah dan inisiatif.  Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh dan keperluan murid 8 . Secara keseluruhannya. Dimensi yang ketiga ialah kesedaran sosial.  Meningkatkan bidang akademik dan ko-kurikulum pelajar. Model ini juga dapat dijadikan panduan oleh keluarga.  Mengasah bakat dan kebolehan pelajar. Antaranya ialah:  Petunjuk kepada potensi murid. membantu rakan dan menjalinkan hubungan.kecerdasan emosi. Teori pelbagai kecerdasan merupakan aspek yang penting untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Goleman juga mempercayai bahawa model kecerdasan ini merupakan satu model psikologi yang positif kerana dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian seseorang individu. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama dan berkumpulan.  Petunjuk kepada guru dalam perancangan pengajaran. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan. kedua ialah kawalan kendiri. Dimensi pertama ialah kesedaran kendiri. memasukkan empati.

berkumpulan 9 .1)Mengenali emosi diri sendiri Komponen emosi 2)Mengatur emosi diri sendiri  Kesedaran emosi  Ketepatan menilai diri sendiri  Keyakinan kendiri 3) Memotivasikan diri sendiri     Dorongan Pencapaian Komitmen Inisiatif & optimisme      Kawalan kendiri Amanah Berhemah Kebolehsuaian inovasi 4) Mengenal emosi orang lain 5) Membina hubungan         Pengaruh Komunikasi Pengurusan konflik Kepimpinan Pemangkin perubahan Menjalin ikatan Bersatu Bekerjasama & keupayaan.

kecewa. Bahagian Amygdala (belakang mata) dan Hypocampus mengawal bahagian emosi. berminat dan sebagainya. kasih sayang. takut. cemburu. benci. Kecerdasan emosi merupakan suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita serta perasaan orang lain. Bahagian Amygdala akan terangsang apabila seseorang individu menjadi risau. 2005). Terdapat enam kategori emosi pada manusia. kemarahan. ia juga mengawal tentang persahabatan. 10 . Bahagian Hypocampus pula mengawal memori atau ingatan. ketakutan. optimistik.Bahagian Otak yang dikaitkan dengan emosi adalah seperti berikut: Otak adalah segala-galanya dalam menentukan kecemerlangan perkembangan seseorang individu (Wilmshurst & Brue. agresif dan sebagainya. iaitu gembira. Perasaan ialah respon terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. Terdapat pelbagai bahagian-bahagian otak dan fungsinya adalah berlainan. 1998). sinis. misalnya perasaan bimbang. marah dan sedih. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan (Abdul Fatah. Selain itu. terkejut. Otak yang baik dilihat pada peringkat awal pertumbuhan dan perkembangan. Kerosakan pada bahagian ini boleh menyebabkan hilang ingatan atau pelupa.

remaja. jika bayi berkenaan tidak dapat mempercayai orang disekitarnya dan akan menyebabkan defensif serta akan cuba melindungi daripada persekitaran yang tidak memberangsangkannya. 1997).3.3. awal dewasa dan tua terdapat pelbagai konflik sosial yang akan di atasi untuk perkembangan seterusnya. tidak konsisten. Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan daripada ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. kanak-kanak. Pada setiap peringkat bayi. Majid dan Rahil. sekolah. 2) 2 hingga 3 tahun -Mengendalikan sendiri dan 11 Ekoran Psikososial  Mempercayai   Tidak mempercayai Kebebasan . Tokoh ini berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap yang seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri yang berlawanan pada tahap-tahap tertentu. ada kesinambungan hidup.1 Peringkat perkembangan sosial kanak-kanak mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap 1) Lahir hingga 1 tahun Keadaan sosial -Sokongan. Perkembangan sosial dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi aktiviti bermain iaitu perhubungan dengan rakan sebaya. Sebaliknya. Remaja lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan keluarganya (Abd. zaman bermain. minum. perhatian dan kasih saying.3 Teori Perkembangan Sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. Ini dapat dijelaskan sekiranya segala keperluan bayi dipenuhi seperti mendapat makanan. penafian. pemberian keperluan asas. 3. -kekurangan sokongan.

-Kesunyian. 5) 12 hingga 19 tahun -Kestabilan dalaman yang berterusan. produktiviti. 7) 36 hingga 55 tahun -Tujuan hidup. mempercayai. perasaan negatif. 4) 6 hingga 11 tahun -Kemahiran diri. berarah. 3) 4 hingga 5 tahun -Galakan.    Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu -Kekurangan perkembangan diri.  terhenti  Kemesraan  Kekeliruan peranan  Identiti  Rendah diri  Kerajinan  Perasaan bersalah  Inisiatif  Keraguan 8) 55 tahun ke atas -Perasaan mesra. -Perlindungan yang berlebihan. bertanya. mendapatkan maklum balas positif. pendidikan yang cukup dan produktif. maklum balas yang kurang jelas. kurang memahami ekspektasi.sokongan. -Kekeliruan tujuan. perpaduan. 12 Kesempurnaan hidup . arah dan sokongan. -Tiada peluang. persefahaman. -Kurang latihan. kefahaman mendalam mengenai model seks. menjadi model yang baik. peluang sendiri. kekurangan sokongan dan keyakinan. 6) Awal 20 hingga 35 -Meluaskan kemesraan.

0 Biodata responden NAMA PENUH: Syahrul Azwari Bin Ibrahim NAMA PANGGILAN: Syahrul ASAL: Kelantan UMUR: 17 TAHUN TARIKH LAHIR: 12 Januari 1993 BANGSA: Melayu AGAMA: Islam STATUS: Bujang PROFESSION: Pelajar dan Pemain Bola Sepak Profesional POSISI: Flengker/Sayap Kanan PENDIDIKAN TERTINGGI: Bakal menduduki SPM 2010 NAMA BAPA: Ibrahim Bin Ahmad PEKERJAAN BAPA: Pesara 13 .-Kurang kesempurnaan. ketidakpuashatian.  Putus harapan 4.

Ella PENCAPAIAN/ANUGERAH: Mewakili Negara Kejohanan Kelayakan Asian Football Competition (AFC) 2009.com TINGGI: 172 cm BERAT: 63 kg PASUKAN PIALA DUNIA DIMINATI: Spain PEMAIN PIALA DUNIA DIGEMARI: David Villa PEMAIN BOLA IDOLA: Theo Walcott KENANGAN MANIS TENTANG PIALA DUNIA: Berkumpul bersama keluarga menyaksikan perlawanan Piala Dunia. KENANGAN PAHIT TENTANG PIALA DUNIA: Diejek oleh keluarga kerana pasukan kegemaran kalah.com FACEBOOK: syahrulazwari_93@yahoo. Faizal Tahir.NAMA IBU: Salma Bt Mamat PEKERJAAN IBU: Suri rumah ADIK-BERADIK: 8 ORANG (anak ke-7) HOBI: Memancing dan bersukan GAMBARAN PERIBADI: Periang dan pemalu sikit MAKANAN KEGEMARAN: Nasi Gulai Ayam MINUMAN KEGEMARAN: Bandung MUZIK KEGEMARAN: Jazz & Rock FESYEN KEGEMARAN: Simple WARNA KEGEMARAN: Biru dan putih EMEL: syahrulazwari_93@yahoo. Lisa Surihani PENYANYI TEMPATAN DIMINATI: Jamal Abdillah. 14 . PELAKON TEMPATAN DIMINATI: Farid Kamil. M Nasir.

Menurut Gardner (1983). Adiknya pula merupakan pemain untuk kelab Kelantan. dia boleh dikategorikan dalam kecerdasan kinestatik badan iaitu kebolehan dalam menggunakan keseluruhan anggota tubuh badannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini demikian kerana latar belakang keluarga yang aktif bersukan. Seorang lagi abangnya iaitu Ismail Ibrahim pernah bermain bola dalam peringkat daerah Kelantan. bermain 15 . syahrul memiliki persekitaran keluarga yang positif untuk membantunya menjadi seorang yang berbakat. Setiap anak mewarisi beberapa ciri-ciri daripada ayah dan ibunya. Manakala persekitaran individu dan keluarga masing-masing sebanyak 23%. Syahrul menegaskan bahawa semua adik beradiknya bermain bola sepak termasuklah ayahnya. yang kini bertugas sebagai jurulatih pasukan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. Setakat ini syahrul merupakan pemain yang mendapat pencapaian tertinggi apabila dipilih sebagai pemain bola untuk pasukan Harimau Muda bawah 19 tahun kumpulan B.0 Perkembangan Responden Perbincangan berkaitan dengan pengaruh genetik dan persekitaran genetik dalam menentukan individu itu menjadi pintar cerdas atau tidak memang sudah lama berlaku. Abangnya yang ketiga iaitu Safuan Ibrahim. Kali pertama beliau menendang bola ialah sewaktu berumur 6 tahun lagi. Dalam konteks ini. Syahrul dengan penuh yakin mengatakan tidak pernah terfikir untuk membuat kerja lain selain daripada bermain bola sepak.5. Responden telah bermain bola ini sejak berusia 10 tahun lagi untuk wakil negeri Kelantan. Baginya. 25 tahun merupakan pemain Johor FC. Bagi responden saya. Menyentuh mengenai usianya yang masih lagi muda dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun ini. Seterusnya ialah abangnya yang bernama Syariful Ibrahim. 30 tahun. terdapat Sembilan jenis kecerdasan untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. Bercerita mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. Itupun selepas diajak oleh abangnya iaitu Shariful Ibrahim. Bermula daripada ayahnya yang merupakan jaguh kampung. Peratus terjadinya pintar cerdas ialah dapat dilihat iaitu sebanyak 50% berpunca daripada baka.

iaitu 2009. Tetapi. Dia menambah bahawa peminat bola tempatan melebihkan dan mengaggungkan pemain luar negara berbanding pemain sendiri. Syahrul terpaksa beraya di Uzbekistan kerana terlibat dengan pemilihan Bola Sepak Asia atau AFC. 16 . jika dia berpeluang untuk mengubah industry bola sekarang. Pada waktu pemilihan berlangsung. Responden saya berharap bahawa peminat bola tempatan supaya kurangkan kritikan pedas kepada pemain tempatan. banyak posisi jawatan tertentu dipenuhi dengan orang yang kurang pakar dalam bidang bola sepak. Bercerita pasal bola. tapi dia sedih kerana sejek menjadi pemain bola profesional. dia berhasrat bahawa suatu hari nanti mahu menjadi pemain bola sepak yang betulbetul profesional. Syahrul juga mahukan peminat untuk mengiktiraf pemain Malaysia supaya lebih maju. Sekarang. Syahrul mengakui soalan ini terlalu sensitif dan sukar untuk dijawab. 2 tahun berturutturut dia tidak dapat balik beraya di kampung halaman. Sepatutnya kita perlu memartabatkan sukan kita bukannya menjatuhkan. dia akan memilih orang yang betul-betul layak dan tahu bagaimana untuk mengendalikan pimpinan bola sepak negara. Pada tahun lalu. Syahrul berpendapat bahawa Malaysia agak ketinggalan sedikit dari segi peralatan dan cara latihan berbanding dengan negara maju yang lain.bola sepak ini merupakan sesuatu yang unik. Syahrul tidak pernah lagi kemalangan teruk. Beliau memberitahu bahawa. Bola sepak sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya kerana adanya semangat setia kawan. Syahrul langsung tidak berasa cemburu terhadap kawan-kawannya kerana telah mengetahui sejak daripada awal lagi. Meminta pendapat daripada Syahrul tentang industri bola sepak tempatan.

Dia juga seorang yang kreatif dan suka mencuba dalam menghasilkan cara baru semasa perlawanan. Soalan 2 Adakah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang dunia bola sepak? Jawapan -Ya. Dia selalu bertanya tentang bola sepak sewaktu kecil lagi. Ulasan -Kanak-kanak berbakat menunjukkan bakat mereka sewaktu kecil lagi. Kebolehan ini berbeza dengan kanak-kanak lain yang hanya mampu memegang sahaja bola tersebut.Pasukan Harimau Muda Kumpulan B Bawah 19 Tahun 6.1 Temubual Dengan Keluarga Syahrul Soalan 1 -Bilakah Syahrul mula bermain bola? Jawapan -Sejak umur 6 tahun. ayahnya memberitahu bahawa Syahrul menampakkan kematangan dalam arena bola sepak. Ulasan 17 .

dia seorang yang mudah dibawa berbincang. Pemikiran melebihi usia. Kelebihan ini membolehkan Syahrul menyesuaikan diri dengan mudah bersama golongan orang yang lebih tua. Responden juga sentiasa berimaginasi dan mencari-cari cara yang terbaik bagi merealisasikan imaginasi itu seperti dalam bidang yang diminati. Ulasan . Soalan 3 -Boleh menjangkakan dan membuat andaian sesuatu perkara? -Jawapan Boleh menjangkakan dan membuat andaian. Ciri-ciri ini menyebabkan mereka cepat mempelajari sesuatu perkara. Kebolehan mereka memusatkan perhatian dan cekap 18 .Responden mempunyai kemahiran berfikir yang hebat serta dapat menyaingi pemikiran orang yang lebih tua daripadanya. Ini menyebabkan mereka sentiasa berfikir berkaitan pelbagai perkara dan sentiasa berusaha mencari sebab dan musabab sesuatu perkara. peramah dan mudah menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Soalan 5 Adakah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru? Jawapan -Ya. Ulasan . Dia mampu membuat jangkaan dan spekulasi dalam isu-isu semasa.-Individu yang pintar mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Ulasan -Responden mudah memahami sebab dan musabab kejadian ataupun perkara dengan cepat. Syahrul tidak menunjukkan sebarang masalah sosialisasi dengan rakan baru walaupun Syahrul masuk ke tabika pada bulan yang kedua iaitu lewat sebulan dari tarikh pendaftaran masuk ke tabika seperti kanak-kanak lain. Soalan 4 Adakah berupaya melakukan interaksi sosial? Jawapan -Ya.Kanak-kanak berbakat dan kreatif suka mencuba. Kanak-kanak pintar juga biasanya mempunyai daya kepimpinan yang lebih. Ketika mula-mula belajar di Tabika.

Ini menyebabkan pasukan melonjak naik. Soalan 3 Bagaimana disiplin Syahrul semasa dalam permainan dan luar permainan? jawapan -Dari segi disiplin. syahrul seorang atlit yang menepati masa dan melakukan sesuatu perkara dengan tekun atas satu prinsip. Dia seorang yang berupaya. Soalan 4 Bagaimana kekuatan mental dan psikomotor Syahrul dalam perlawanan? Jawapan -Dari segi ketangkasan. 5.mengadaptasi persekitaran membolehkan mereka memperkayakan pengalaman sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. bertenaga dan mempunyai kemahiran terutamanya dalam penguasaan bola. Ulasan -Responden banyak kali menjaringkan gol semasa perlawanan. Soalan 2 Apakah kelebihan Syahrul berbanding dengan pemain-pemain lain? Jawapan -Syahrul lebih berkeyakinan semasa bermain.2 Temubual Bersama Jurulatih Soalan 1 Bagaimana pencapaian dan prestasi Syahrul semasa memasuki pasukan Harimau Muda? Jawapan -memberangsangkan dan menunjukkan satu pencapaian yang positif di luar jangkaan. Ulasan -Banyak serangan telah dilakukan dan hamper menyebabkan gol. Ulasan -Seseorang yang bersifat pintar cerdas secara automatik akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukannya. 19 . responden berupaya untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat.

Ulasan -Responden mahir semasa mengelecek bola dengan pihak lawan. 2) Sosial Pergaulan dengan kawan-kawannya agak baik dan tidak mengalami masalah. Walaubagaimanapun. Dia pernah menghalau pengadil kerana pengadil tersalah memberi kad kuning kepadanya. dia lebih memilih kawan yang sama negeri dengannya. 20 . 6. Secara fizikal. Mungkin ini merupakan kekurangan bagi golongan mereka. Ulasan -Kebiasaan seseorang yang berbakat ini mempunyai emosi yang kurang stabil berbanding orang lain. 3) Emosi Syahrul juga seorang yang mudah marah apabila sesuatu kehendak tidak diperolehi.0 Perkembangan responden dari segi: 1) Fizikal Tahap psikomotor responden lebih hebat berbanding dengan orang lain. Syahrul memiliki ketahanan ujian fizikal lebih berbanding dengan orang lain. Hal ini terjadi kerana dia kekok untuk berbicara dengan kawan yang berlainan negeri. Soalan 5 Kestabilan emosi Syahrul? Jawapan -Syahrul mengalami masalah dalam mengawal emosinya semasa perlawanan. Ini mungkin disebabkan faktor loghat dan masalah dalam berkomunikasi. Dia juga berkebolehan untuk memanipulasikan objek-objek fizikal serta mengimbangi pergerakan fizikal dan mental. Selain itu banyak berlaku perubahan dari segi fizikal dan fisiologikal.

Saya sebagai gurunya.7. Dari segi pergaulan dan sosial responden pula kurang memberangsangkan. Di sini saya dapat simpulkan bahawa responden takut untuk mencuba mengenali seseorang. Dari segi fizikal responden tidak mengalami sebarang masalah. elaun responden akan disekat dan digantung persekolahan selama beberapa hari. Pertama saya akan berjumpa dengannya secara perseorangan dan bertanya apakah perasaannya ketika perlawanan bola diadakan dan mengapa dia tidak dapat mengawal emosinya. bahagian otak yang mengawal emosi iaitu Amygdala tidak dapat dikawal atau kurang berfungsi dengan baik semasa mengawal emosi. Seterusnya akan menasihati terlebih dahulu dan menyuruhnya mengawal emosi. Maknanya. Manakala dari segi sosial dan emosi. responden mengalami sedikit masalah. Hal ini demikian kerana. 21 . responden juga memberitahu bahawa tidak mempercayai individu yang berlainan agama dan negeri. Saya telah memberi beberapa nasihat dan kaedah kepada responden untuk mengurangkan atau menghapuskan terus masalah tersebut. responden agak memilih dalam mencari kawan. Sekiranya responden ingin bermain dan mengikuti sesi latihan diadakan. Dia seorang yang mudah agresif ketika perlawanan. Dia memberitahu bahawa masalah loghat yang menghalangnya untuk berkomunikasi dengan individu berlainan negeri. responden juga tidak boleh bermain semasa perlawanan bola diadakan dan tidak dapat menyertai mana-mana latihan yang akan diadakan di luar negara. jurulatih dan juga diri responden. dan lebih bersifat berani melakukan apa sahaja sehingga menghalau pengadil. Selain itu. dia seorang yang normal seperti remaja lain. Selain itu. sedikit sebanyak ingin menolong mengurangkan tahap emosinya yang tidak stabil itu. dia akan cuba mengawal emosinya daripada bersifat agresif.0 Strategi Untuk Menangani Masalah Emosi Responden Setelah berjumpa dengan keluarga. saya mendapati bahawa responden memang memiliki kehebatan dalam sukan bola sepak. Seperti yang telah dinyatakan di atas. Kaedah yang akan saya gunakan untuk membantunya ialah melalui kaedah kaunseling. tidak dapat mengawal emosi. Sekiranya tidak berjaya.

Walaupun umur responden sekarang ialah 17 tahun.1 Strategi Jangka Panjang Setelah berjumpa dan berbual dengan responden. kemahiran. kanak-kanak atau golongan-golongan yang berminat. Selain itu. Thailand. ini telah membuktikan kemahiran. pengalaman dan kesungguhan yang sedia ada pada diri responden tidak mustahil akan membolehkannya untuk menjadi seorang jurulatih yang professional pada masa akan datang.Kaedah yang saya gunakan dalam menangani hal ini ialah dengan menemukan dia dengan beberapa individu yang berlainan negeri dan agama. bakat. Ini kerana komunikasi dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan menentukan tindakan. Saya telah mencadangkan supaya responden membuka pusat bola sepak atau futsal. Secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan menambah kenalan selain mengubah persepsinya terhadap kaum lain dan berlainan negeri. bakat dan kesungguhan yang ada pada responden ini telah melayakkan dirinya terpilih untuk mewakili sebarang kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara berbanding dengan pemain yang lain. dan yang terbaru di Slovakia. Melalui perlawanan yang disertai yang melibatkan Negara-negara tersebut. 7. saya akan menyuruhnya supaya mencari kenalan melalui facebook. Mungkin dia boleh menjadi jurulatih kepada remaja-remaja. Selepas pemerhatian secara tidak langsung dilakukan satu strategi jangka panjang dapat diatur kepada responden bagi membantunya mengejar matlamat dan merealisasikan impiannya. tetapi banyak pengalaman yang sudah dipelajari. McAulley (1988). Uzbekistan. 22 . Vietnam. Melalui pengalaman yang ditimba oleh responden saya. saya telah mengenalpasti beberapa kelebihan dan kekurangan responden. dia tidak perlu bimbang sekiranya dia tidak diperlukan lagi dalam satu-satu perlawanan ketika umurnya meningkat 30 tahun. Majoriti had umur seorang pemain bola ialah dalam lingkungan 30 tahun ke bawah yang melayakkan dirinya menyertai perlawanan yang melibatkan negara. kepuasan dan menjalin hubungan. Banyak negara-negara yang telah dilawati ketika mewakili Negara oleh responden seperti China. Dalam jangka masa yang panjang.

Individu yang pintar cerdas dan berbakat juga lebih bijak berbanding dengan rakan sebaya mereka. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ciri-ciri kepintaran yang dimiliki oleh seseorang individu tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan emosi mereka. persekitaran pembelajaran dan juga masyarakat agar mereka mendapat dorongan daripada semua pihak yang berada di sekelilingnya.8. 23 . berwibawa dan mahir berkata-kata turut menyumbang terhadap pembangunan individu menjadi pintar cerdas. Dalam waktu itu juga. di sebalik ciri-ciri yang mengagumkan ini. Ciri-ciri tersebut ialah bersikap mesra masyarakat serta cermat dan teliti dalam mengambil sesuatu tindakan. dan faham akan perangai golongan tersebut. Seterusnya sikap serta ciri peribadi yang memuaskan adalah penting dalam memperkayakan seseorang individu pintar cerdas. mereka juga masih lagi seorang individu yang memerlukan perhatian sama atau lebih daripada orang lain. pendidik. sosial dan tingkah laku responden adalah penting bagi menjamin kesinambungan sesuatu program yang dirancang untuknya. Pelajarpelajar pintar cerdas dan berbakat perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau bakat yang dimiliki oleh mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan emosi dan mental. sifat individu terbabit yang berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain termasuk mempunyai daya pujuk. Oleh itu. Hal ini demikian kerana untuk kepentingannya dan juga masyarakat sejagat. serta tidak menyalahi normanorma sosial masyarakat umum. emosi. tetapi ini tidak bermaksud mereka turut dewasa dalam aspek perkembangan sosial dan emosi. perancangan untuk mewujudkan satu prosedur sokongan psikologi dan sosial yang sistematik merupakan satu keperluan yang amat sukar untuk disediakan dan dipenuhi pada setiap fasa perlaksanaan. Mereka juga mengalami masalah dalam pergaulan dan komunikasi. Oleh itu. kestabilan personaliti. Ibu bapa dan guru harus memainkan peranan penting dalam menangani hal ini kerana mereka lebih rapat berbanding dengan orang lain.0 Kesimpulan Secara menyeluruh. Keseimbangan perkembangan golongan ini bergantung kepada keprihatinan ibu bapa.

(1983). J. R. Majid Mohd Isa dan Rahil Mahyuddin (1997). Milgram. A.A. L. Ed. & Gallagher. Development Physical Education for Today’s Children. Emotional Intelligence. Noordin Yahaya & Zurihanmi Zakariya. Bhd. 1994. Gallahue. 2005. Wilmshurst. McAuley. Jan. New York: AMACOM.Rujukan Abdul Fatah Hasan (1998). Gardner. Abd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. W. (1995). Azizi Yahaya. 24 . J. 4th. Psikologi Sosial. S. 2000. Pemikiran Keseluruhan Otak. Komunikasi antara Manusia. A Parent’s guide to Special Education. (1999) Introductory to Personality (6th ed). 22 (2): 108-110. (2004). Teaching the gifted child. Gallagher.G.J. Florida: Harcourt Brace College Pub. Boston: Allyn and Bacon.L. New York: Bantam. WI: Brown and Benchmark. W. Mischell. H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: basic Books. Madison.M. 1988. 2000. Psikologi Pendidikan 1-Pertumbuhan dan Perkembangan. Roeper Review. D. & Brue. D. (1993). Identifying and enhancing talent in Israel: A high national priority. Selangor: Longman. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. Goleman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->