POST MORTEM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHUN ENAM
BIL
CALO
N

BIL
HADI
R

BIL
A

%

BIL
B

%

BIL
C

%

BIL
LULUS

%

BIL
D

%

BIL
E

%

BIL
GAGA
L

%

82

82

25

30.
49

31

37.
80

19

23.
17

75

91.
46

7

8.5
4

0

0

7

8.5
4

Kelemahan-kelemahan:
1.

Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar

2.

Murid tidak memahami kehendak soalan, hanya baca sekali.

3.

Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis

4.

Murid tidak membaca petikan bagi soalan 31 – 40.

Tindakan:
1.

Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain atau soalan-soalan bermutu daripada buku latihan.

2.

Penekanan supaya kurangkan kesalahan menjawab soalan 1 – 20. Murid membuat analisa kendiri setiap kali ujian/latihan

3.

Perbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman ( Soalan 31 – 40 )

4.

Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. Gunakan teknik eliminasi (singkir jwpan tak lojik/salah)

Ulasan:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Disediakan oleh

Disahkan oleh

…………………………….

…………………...........

…………………. Tidak mahir mengembang idea / isi...... 2.POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN ENAM BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % 82 82 16 19. 71 30 36. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. Latih tubi mengenal pasti nilai murni dalam petikan ( Bahagian C ) 4. Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis 4. 3. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar serta tidak memahami kehendak soalan 2. . 51 26 31.. Lemah dalam membina ayat.1 0 5 6.. 59 72 87. Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan BM Kertas 2 3..1 0 10 12. Tindakan: 1. 80 BIL D 5 % BIL E % BIL GAGA L % 6... 20 Kelemahan-kelemahan: 1.

Murid juga tidak membaca petikan bagi Soalan 31 . Tindakan: 1. Penekanan soalan 1 – 20 supaya krg kesalahan. 42 5 7. Gunakan teknik eliminasi (singkir jwpan tak lojik/salah) 4. Murid tidak memahami kehendak soalan. ha petikannya baca sekali. Murid juga sukar mengenalpasti kesalahan kata dalam ayat 2.40 3. 61 9 13. Murid tidak memahami makna dan fungsi perkataan dalam ayat.POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN LIMA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 66 66 12 18. 64 61 92. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh . bincang dan betulkan kesalahan selepas setiap latihan 3.40 2. 18 40 60. Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. Memperbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab solan pemahaman – Soalan 31 .5 8 0 0 7 7.5 8 Kelemahan-kelemahan: 1. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis.

76 Kelemahan-kelemahan: 1.. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis 4... 64 27 40. 67 6 9..0 9 17 25..... Latih tubi menjawab Bahagian A ( membina lima ayat ) dan membuat ulasan (nilai murni/pengajaran) 2.. 24 11 16. 91 13 19.. ………………….……………………………... 3.. 70 49 74. . Memperbanyakkan latihan membaca petikan dan mengecam nilai murni ( Bahagian C ) Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan Bahasa Melayu Kertas 2 3. Menyediakan pelbagai bahan pemulihan dalam pembinaan ayat bagi murid yang lemah 4. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN LIMA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 66 66 9 13. Tidak mahir mengembang idea / isi.. Murid yang gagal disebabkan kelemahan dalam membina ayat serta memahami kehendak soalan/rangsangan 2.... Murid tidak dapat mengecam nilai murni dalam petikan ( Bahagian C ) Tindakan: 1.. …………………...

POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN EMPAT BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 46 46 21 45.3 5 Kelemahan-kelemahan: 1. Bimbingan mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat 3. 65 17 36. Bimbigan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman 4. Tidak membaca petikan dengan teliti Tindakan: 1. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh . Murid gagal memahami makna dan fungsi kata dalam ayat 2.3 5 0 0. 96 6 13. 65 2 4. Latih tubi melengkapkan ayat dengan kata yang tepat 2. 04 44 95. Sukar mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat 3.0 0 2 4.

……………………………. Latihan menyalin karangan 4... Tidak mengenal pasti nilai murni ( Bahagian C ) 2. Isi tidak dapat disampaikan dengan baik kerana kelemahan dalam struktur ayat... 87 2 4. 48 14 30... POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN EMPAT BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 46 46 5 10.3 5 7 15.. 78 5 10. Latih tubi membaca petikan dan mengenal pasti nilai murni. …………………. 22 Kelemahan-kelemahan: 1... 2. 43 39 84. Tidak menggunakan kata yang tepat ketika membina ayat ( Bahagian A ) 3. Memperbanyak kosa kata yang berkaitan dengan kata kerja 3. 87 20 43.. Tindakan: 1. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .

. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN TIGA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 53 53 31 58..0 0 1 1..8 9 0 0. 2. …………………. 30 6 11. 49 15 28. 32 52 98... 2.8 9 Kelemahan-kelemahan: 1.. Tindakan: 1. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ...Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. 3.. 3. 11 1 1. 4..

2... 96 24 45. 2.7 7 6 11. 3.. 32 Kelemahan-kelemahan: 1.. 28 47 88.. Tindakan: 1.. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN TIGA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 53 53 5 9. ………………….... 68 4 7.4 3 18 33.5 5 2 3.. 3. 4.

24 3 4. 62 18 28...0 0 3 4. 05 60 95..7 6 0 0. 3.. 2... 57 12 19. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . Tindakan: 1... 2. 3.. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN DUA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 64 63 30 47. 4.7 6 Kelemahan-kelemahan: 1. …………………..Disediakan oleh Disahkan oleh …………………………….

. 29 8 12. 3. 51 12 19. 46 46 73. 4. …………………. 3.. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ....Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN DUA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 64 63 23 36. 02 9 14. 98 Kelemahan-kelemahan: 1. 2.. 05 11 17.. Tindakan: 1. 2. 70 17 26....

.... ………………….. ..Disediakan oleh Disahkan oleh …………………………….....

0 0 3 4. 24 11 16.3 5 7 15.3 0 6 11.1 0 5 6.3 5 0 0. 78 5 10.6 5 17 36. 76 14 30.6 5 2 4.5 4 5 66 66 12 18.0 0 7 8.4 9 31 37.5 1 26 31. 22 .8 9 2 64 63 30 47.1 0 10 12.1 1 1 1.5 8 4 46 46 21 45.0 4 44 95.2 4 3 4. 87 2 4.0 0 7 7.4 2 5 7.4 6 7 8.9 1 4 46 46 5 10. 59 72 87.3 2 52 98.8 0 19 23.3 5 3 53 53 31 58.7 1 30 5 66 66 9 13.1 7 75 91. 70 49 74.1 8 40 60.6 4 61 92. 43 39 84.4 9 15 28.8 7 20 43.7 6 % BI L E % BIL GAGA L % TAHU N BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BI L C % 6 82 82 16 19.7 6 0 0.5 4 0 0.6 2 18 28.0 9 17 25.0 0 1 1.0 0 2 4.8 9 0 0.9 6 6 13.4 8 TAHU N BIL LULU S % BIL D 36.0 5 60 95.LAMPIRAN 1 POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BI L C % BIL LULU S % BIL D % BI L E % BIL GAGA L % 6 82 82 25 30. 67 6 9.5 8 0 0.6 1 9 13.5 7 1 2 19. 20 13 19.6 4 27 40. 80 5 6.

32 2 64 63 23 36.43 18 33.0 5 1 1 17. 29 8 12. 02 9 14. 68 4 7.3 53 53 5 9.2 8 47 88.5 1 12 19. 70 17 26.4 6 46 73. 98 .5 5 2 3.7 7 6 11.9 6 2 4 45.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful