POST MORTEM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHUN ENAM
BIL
CALO
N

BIL
HADI
R

BIL
A

%

BIL
B

%

BIL
C

%

BIL
LULUS

%

BIL
D

%

BIL
E

%

BIL
GAGA
L

%

82

82

25

30.
49

31

37.
80

19

23.
17

75

91.
46

7

8.5
4

0

0

7

8.5
4

Kelemahan-kelemahan:
1.

Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar

2.

Murid tidak memahami kehendak soalan, hanya baca sekali.

3.

Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis

4.

Murid tidak membaca petikan bagi soalan 31 – 40.

Tindakan:
1.

Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain atau soalan-soalan bermutu daripada buku latihan.

2.

Penekanan supaya kurangkan kesalahan menjawab soalan 1 – 20. Murid membuat analisa kendiri setiap kali ujian/latihan

3.

Perbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman ( Soalan 31 – 40 )

4.

Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. Gunakan teknik eliminasi (singkir jwpan tak lojik/salah)

Ulasan:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Disediakan oleh

Disahkan oleh

…………………………….

…………………...........

.. 2.1 0 10 12. Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan BM Kertas 2 3. Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain. …………………. 71 30 36.. 51 26 31. 59 72 87. 20 Kelemahan-kelemahan: 1..1 0 5 6. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis 4.... Tidak mahir mengembang idea / isi. .. 3. 80 BIL D 5 % BIL E % BIL GAGA L % 6. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar serta tidak memahami kehendak soalan 2. Lemah dalam membina ayat...POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN ENAM BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % 82 82 16 19. Tindakan: 1. Latih tubi mengenal pasti nilai murni dalam petikan ( Bahagian C ) 4. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh …………………………….

18 40 60. bincang dan betulkan kesalahan selepas setiap latihan 3. 64 61 92. Memperbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab solan pemahaman – Soalan 31 . Gunakan teknik eliminasi (singkir jwpan tak lojik/salah) 4.5 8 Kelemahan-kelemahan: 1.40 2. ha petikannya baca sekali.40 3. Penekanan soalan 1 – 20 supaya krg kesalahan. 61 9 13. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh . Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis.POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN LIMA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 66 66 12 18. Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. Murid juga tidak membaca petikan bagi Soalan 31 . Murid tidak memahami kehendak soalan. Murid tidak memahami makna dan fungsi perkataan dalam ayat. Murid juga sukar mengenalpasti kesalahan kata dalam ayat 2.5 8 0 0 7 7. Tindakan: 1. 42 5 7.

.. 24 11 16... POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN LIMA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 66 66 9 13. …………………. 76 Kelemahan-kelemahan: 1. 64 27 40....0 9 17 25. 91 13 19.. Menyediakan pelbagai bahan pemulihan dalam pembinaan ayat bagi murid yang lemah 4.. Murid yang gagal disebabkan kelemahan dalam membina ayat serta memahami kehendak soalan/rangsangan 2.. Memperbanyakkan latihan membaca petikan dan mengecam nilai murni ( Bahagian C ) Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. Murid tidak dapat mengecam nilai murni dalam petikan ( Bahagian C ) Tindakan: 1. Latih tubi menjawab Bahagian A ( membina lima ayat ) dan membuat ulasan (nilai murni/pengajaran) 2. Tidak mahir mengembang idea / isi.…………………………….. 67 6 9... Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan Bahasa Melayu Kertas 2 3. …………………... 70 49 74. 3. ..... Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis 4..

Murid gagal memahami makna dan fungsi kata dalam ayat 2. 65 17 36. 65 2 4. Bimbingan mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat 3. Sukar mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat 3. Bimbigan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman 4.3 5 Kelemahan-kelemahan: 1. Latih tubi melengkapkan ayat dengan kata yang tepat 2. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh .POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN EMPAT BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 46 46 21 45. 96 6 13.0 0 2 4. Tidak membaca petikan dengan teliti Tindakan: 1.3 5 0 0. 04 44 95.

Tidak menggunakan kata yang tepat ketika membina ayat ( Bahagian A ) 3. 43 39 84. Tidak mengenal pasti nilai murni ( Bahagian C ) 2. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . Memperbanyak kosa kata yang berkaitan dengan kata kerja 3. Latih tubi membaca petikan dan mengenal pasti nilai murni.. 87 20 43.. ………………….. Tindakan: 1.. 22 Kelemahan-kelemahan: 1.3 5 7 15... Latihan menyalin karangan 4. 87 2 4.. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN EMPAT BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 46 46 5 10. 78 5 10..……………………………. Isi tidak dapat disampaikan dengan baik kerana kelemahan dalam struktur ayat.. 2. 48 14 30..

.Disediakan oleh Disahkan oleh …………………………….8 9 Kelemahan-kelemahan: 1. 49 15 28.. 30 6 11. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN TIGA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 53 53 31 58. 3. 32 52 98. 3. 2... 2. 11 1 1... 4.8 9 0 0..0 0 1 1.. ………………….. Tindakan: 1.. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .

. 28 47 88.Disediakan oleh Disahkan oleh …………………………….5 5 2 3.. 68 4 7..7 7 6 11... Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . 2. 4. …………………. 3. 96 24 45... Tindakan: 1. 32 Kelemahan-kelemahan: 1. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN TIGA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 53 53 5 9.4 3 18 33... 3.. 2.

7 6 0 0.. 4. 57 12 19. …………………. Tindakan: 1. 3. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... 2. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN DUA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 64 63 30 47... 05 60 95. 62 18 28.7 6 Kelemahan-kelemahan: 1. 2..0 0 3 4.... 3.Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. 24 3 4..

02 9 14. 46 46 73. 29 8 12. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... 2.. 70 17 26. 51 12 19. 4. 98 Kelemahan-kelemahan: 1.. …………………. 3. Tindakan: 1. 05 11 17... 2.. 3. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN DUA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 64 63 23 36..Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………...

... ......Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………... ………………….

80 5 6.6 1 9 13.8 0 19 23.1 1 1 1.4 2 5 7. 22 .6 4 61 92.9 6 6 13.6 5 2 4.1 0 10 12.0 0 2 4.3 2 52 98.6 4 27 40.0 0 7 8.8 9 2 64 63 30 47.1 0 5 6.1 8 40 60.0 4 44 95.7 6 0 0.8 9 0 0.3 5 7 15.0 0 3 4. 76 14 30.0 0 7 7.1 7 75 91.2 4 3 4.5 4 0 0. 59 72 87. 24 11 16.3 5 0 0.4 8 TAHU N BIL LULU S % BIL D 36.4 6 7 8.4 9 31 37.LAMPIRAN 1 POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BI L C % BIL LULU S % BIL D % BI L E % BIL GAGA L % 6 82 82 25 30.3 0 6 11.7 6 % BI L E % BIL GAGA L % TAHU N BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BI L C % 6 82 82 16 19. 43 39 84.9 1 4 46 46 5 10.7 1 30 5 66 66 9 13.5 4 5 66 66 12 18. 67 6 9.5 1 26 31.0 5 60 95. 70 49 74.0 0 1 1.5 8 4 46 46 21 45.6 5 17 36.6 2 18 28.3 5 3 53 53 31 58.5 8 0 0.8 7 20 43.0 9 17 25. 78 5 10. 20 13 19. 87 2 4.5 7 1 2 19.4 9 15 28.

02 9 14. 68 4 7.3 53 53 5 9. 98 .5 1 12 19.9 6 2 4 45.2 8 47 88. 32 2 64 63 23 36.5 5 2 3. 70 17 26.4 6 46 73.7 7 6 11. 29 8 12.43 18 33.0 5 1 1 17.