POST MORTEM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHUN ENAM
BIL
CALO
N

BIL
HADI
R

BIL
A

%

BIL
B

%

BIL
C

%

BIL
LULUS

%

BIL
D

%

BIL
E

%

BIL
GAGA
L

%

82

82

25

30.
49

31

37.
80

19

23.
17

75

91.
46

7

8.5
4

0

0

7

8.5
4

Kelemahan-kelemahan:
1.

Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar

2.

Murid tidak memahami kehendak soalan, hanya baca sekali.

3.

Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis

4.

Murid tidak membaca petikan bagi soalan 31 – 40.

Tindakan:
1.

Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain atau soalan-soalan bermutu daripada buku latihan.

2.

Penekanan supaya kurangkan kesalahan menjawab soalan 1 – 20. Murid membuat analisa kendiri setiap kali ujian/latihan

3.

Perbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman ( Soalan 31 – 40 )

4.

Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. Gunakan teknik eliminasi (singkir jwpan tak lojik/salah)

Ulasan:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Disediakan oleh

Disahkan oleh

…………………………….

…………………...........

2. …………………. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. 80 BIL D 5 % BIL E % BIL GAGA L % 6. 51 26 31. .. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar serta tidak memahami kehendak soalan 2... 59 72 87. 71 30 36. Latih tubi mengenal pasti nilai murni dalam petikan ( Bahagian C ) 4.POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN ENAM BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % 82 82 16 19.1 0 10 12.1 0 5 6. 3. Tidak mahir mengembang idea / isi.. Lemah dalam membina ayat.. Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan BM Kertas 2 3. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis 4.. Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain. Tindakan: 1. 20 Kelemahan-kelemahan: 1.....

18 40 60. 64 61 92. 42 5 7. Gunakan teknik eliminasi (singkir jwpan tak lojik/salah) 4. ha petikannya baca sekali. Memperbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab solan pemahaman – Soalan 31 . Murid juga sukar mengenalpasti kesalahan kata dalam ayat 2. Murid juga tidak membaca petikan bagi Soalan 31 . Penekanan soalan 1 – 20 supaya krg kesalahan. Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. bincang dan betulkan kesalahan selepas setiap latihan 3.5 8 Kelemahan-kelemahan: 1. Tindakan: 1. Murid tidak memahami makna dan fungsi perkataan dalam ayat. Murid tidak memahami kehendak soalan.40 2.40 3. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh .5 8 0 0 7 7. 61 9 13. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis.POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN LIMA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 66 66 12 18.

.. Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan Bahasa Melayu Kertas 2 3.... 70 49 74...0 9 17 25.. . POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN LIMA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 66 66 9 13. Tidak mahir mengembang idea / isi. 3. Latih tubi menjawab Bahagian A ( membina lima ayat ) dan membuat ulasan (nilai murni/pengajaran) 2. Memperbanyakkan latihan membaca petikan dan mengecam nilai murni ( Bahagian C ) Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………... Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis 4. Murid yang gagal disebabkan kelemahan dalam membina ayat serta memahami kehendak soalan/rangsangan 2.. 91 13 19. 24 11 16.……………………………. …………………. …………………. 76 Kelemahan-kelemahan: 1... 64 27 40... Menyediakan pelbagai bahan pemulihan dalam pembinaan ayat bagi murid yang lemah 4.. 67 6 9..... Murid tidak dapat mengecam nilai murni dalam petikan ( Bahagian C ) Tindakan: 1.

Latih tubi melengkapkan ayat dengan kata yang tepat 2. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh Disahkan oleh . Sukar mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat 3.3 5 Kelemahan-kelemahan: 1. Bimbigan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman 4.POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN EMPAT BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 46 46 21 45. Bimbingan mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat 3. 04 44 95.0 0 2 4. Tidak membaca petikan dengan teliti Tindakan: 1. Murid gagal memahami makna dan fungsi kata dalam ayat 2. 65 2 4.3 5 0 0. 96 6 13. 65 17 36.

2.. Isi tidak dapat disampaikan dengan baik kerana kelemahan dalam struktur ayat.. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN EMPAT BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 46 46 5 10. 43 39 84. 48 14 30. 87 2 4.. 87 20 43.……………………………. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. Latihan menyalin karangan 4.3 5 7 15. 22 Kelemahan-kelemahan: 1.. Latih tubi membaca petikan dan mengenal pasti nilai murni. Tidak mengenal pasti nilai murni ( Bahagian C ) 2. Memperbanyak kosa kata yang berkaitan dengan kata kerja 3. Tidak menggunakan kata yang tepat ketika membina ayat ( Bahagian A ) 3.. Tindakan: 1..... 78 5 10. ………………….

2...8 9 Kelemahan-kelemahan: 1. ………………….. 30 6 11. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . 2.. 3..Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. 11 1 1... 4. 32 52 98.. Tindakan: 1...8 9 0 0. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN TIGA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 53 53 31 58.0 0 1 1. 49 15 28. 3.

2. 96 24 45. 3.Disediakan oleh Disahkan oleh …………………………….. 3. 2. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN TIGA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 53 53 5 9.. 32 Kelemahan-kelemahan: 1. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. 28 47 88.. ………………….7 7 6 11.4 3 18 33.. 68 4 7..5 5 2 3.. 4... Tindakan: 1..

57 12 19. Tindakan: 1. …………………. 62 18 28. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) TAHUN DUA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 64 63 30 47..Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………. 4.....7 6 0 0. 3.. 3.7 6 Kelemahan-kelemahan: 1.. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . 05 60 95. 2... 24 3 4. 2.0 0 3 4..

2.. 29 8 12. Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . 98 Kelemahan-kelemahan: 1. 02 9 14.. 70 17 26. 51 12 19.. Tindakan: 1.. POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN DUA BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BIL C % BIL LULUS % BIL D % BIL E % BIL GAGA L % 64 63 23 36.. 2.. 3. 3..Disediakan oleh Disahkan oleh ……………………………... 4. 46 46 73. …………………. 05 11 17..

....Disediakan oleh Disahkan oleh …………………………….... .. …………………...

4 6 7 8.1 8 40 60.3 2 52 98. 87 2 4.0 9 17 25.6 2 18 28.0 0 2 4.1 0 10 12.7 6 0 0.3 5 3 53 53 31 58.0 5 60 95.5 8 4 46 46 21 45. 24 11 16.7 1 30 5 66 66 9 13.0 0 3 4.4 9 15 28. 20 13 19. 80 5 6.1 1 1 1. 59 72 87.0 0 7 8.9 1 4 46 46 5 10. 67 6 9.9 6 6 13.3 5 0 0.4 9 31 37.5 7 1 2 19.8 0 19 23.8 9 2 64 63 30 47. 76 14 30. 22 .0 0 7 7.1 7 75 91.5 8 0 0.0 4 44 95. 43 39 84. 78 5 10.2 4 3 4.8 7 20 43.4 8 TAHU N BIL LULU S % BIL D 36.6 5 2 4.0 0 1 1. 70 49 74.1 0 5 6.LAMPIRAN 1 POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BI L C % BIL LULU S % BIL D % BI L E % BIL GAGA L % 6 82 82 25 30.5 4 0 0.5 4 5 66 66 12 18.8 9 0 0.6 4 27 40.4 2 5 7.3 0 6 11.6 4 61 92.7 6 % BI L E % BIL GAGA L % TAHU N BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) BIL CALO N BIL HADI R BIL A % BIL B % BI L C % 6 82 82 16 19.6 1 9 13.5 1 26 31.6 5 17 36.3 5 7 15.

4 6 46 73. 68 4 7.7 7 6 11. 29 8 12.0 5 1 1 17.43 18 33. 70 17 26. 02 9 14.3 53 53 5 9.9 6 2 4 45.5 1 12 19. 32 2 64 63 23 36. 98 .2 8 47 88.5 5 2 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful