P. 1
Contoh Post Mortem Peperiksaan an Tahun

Contoh Post Mortem Peperiksaan an Tahun

|Views: 4,011|Likes:
Published by shukrysaad

More info:

Published by: shukrysaad on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

POST MORTEM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHUN ENAM
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
82 82 25 30.
49
31 37.
80
19 23.
17
75
91.
46
7 8.5
4
0 0 7
8.5
4
Kelemahan-kelemahan
1. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar
2. Murid tidak memahami kehendak soalan, hanya baca sekali.
3. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis
4. Murid tidak membaca petikan bagi soalan 31 – 4.
T!n"akan
1. !atih tubi menjawab soalan"soalan daripada negeri lain atau soalan"soalan bermutu daripada buku latihan.
2. #enekanan supaya kurangkan kesalahan menjawab soalan 1 – 2. Murid membuat analisa kendiri setiap kali ujian$latihan
3. #erbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman % &oalan 31 – 4 '
4. Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. (unakan teknik eliminasi %singkir jwpan tak lojik$salah'
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PENULISAN )
TAHUN ENAM
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
82 82 16 19.
51
26 31.
71
30 36.
59
72
87.
80
5 6.1
0
5 6.1
0
10
12.
20
Kelemahan-kelemahan
1. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar serta tidak memahami kehendak soalan
2. Tidak mahir mengembang idea $ isi. !emah dalam membina ayat.
3. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis
4.
T!n"akan
1. !atih tubi menjawab soalan"soalan daripada negeri lain.
2. Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan +M ,ertas 2
3. !atih tubi mengenal pasti nilai murni dalam petikan % +ahagian - '
4.
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHUN LIMA
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
66 66 12 18.
18
40 60.
61
9 13.
64
61
92.
42
5 7.5
8
0 0 7
7.5
8
Kelemahan-kelemahan
1. Murid tidak memahami makna dan .ungsi perkataan dalam ayat. Murid juga sukar mengenalpasti kesalahan kata
dalam ayat
2. Murid tidak memahami kehendak soalan, ha petikannya baca sekali. Murid juga tidak membaca petikan bagi
&oalan 31 " 4
3. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis.
T!n"akan
1. Memperbanyakkan latihan membaca petikan dan menjawab solan pemahaman – &oalan 31 " 4
2. #enekanan soalan 1 – 2 supaya krg kesalahan/ bincang dan betulkan kesalahan selepas setiap latihan
3. Murid ditekankan supaya membaca soalan lebih dari sekali. (unakan teknik eliminasi %singkir jwpan tak
lojik$salah'
4.
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PENULISAN )
TAHUN LIMA
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
66 66 9 13.
64
27 40.
91
13 19.
70
49
74.
24
11 16.
67
6 9.0
9
17
25.
76
Kelemahan-kelemahan
1. Murid yang gagal disebabkan kelemahan dalam membina ayat serta memahami kehendak soalan$rangsangan
2. Tidak mahir mengembang idea $ isi.
3. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis
4. Murid tidak dapat mengecam nilai murni dalam petikan % +ahagian - '
T!n"akan
1. !atih tubi menjawab +ahagian 0 % membina lima ayat ' dan membuat ulasan %nilai murni$pengajaran'
2. Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan +ahasa Melayu ,ertas 2
3. Menyediakan pelbagai bahan pemulihan dalam pembinaan ayat bagi murid yang lemah
4. Memperbanyakkan latihan membaca petikan dan mengecam nilai murni % +ahagian - '
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHUN EMPAT
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
46 46 21 45.
65
17 36.
96
6 13.
04
44
95.
65
2 4.3
5
0 0.0
0
2
4.3
5
Kelemahan-kelemahan
1. Murid gagal memahami makna dan .ungsi kata dalam ayat
2. &ukar mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat
3. Tidak membaca petikan dengan teliti
T!n"akan
1. !atih tubi melengkapkan ayat dengan kata yang tepat
2. +imbingan mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat
3. +imbigan membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman
4.
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PENULISAN )
TAHUN EMPAT
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
46 46 5 10.
87
20 43.
48
14 30.
43
39
84.
78
5 10.
87
2 4.3
5
7
15.
22
Kelemahan-kelemahan
1. Tidak mengenal pasti nilai murni % +ahagian - '
2. Tidak menggunakan kata yang tepat ketika membina ayat % +ahagian 0 '
3. 1si tidak dapat disampaikan dengan baik kerana kelemahan dalam struktur ayat.
T!n"akan
1. !atih tubi membaca petikan dan mengenal pasti nilai murni.
2. Memperbanyak kosa kata yang berkaitan dengan kata kerja
3. !atihan menyalin karangan
4.
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHUN TIGA
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
53 53 31 58.
49
15 28.
30
6 11.
32
52
98.
11
1 1.8
9
0 0.0
0
1
1.8
9
Kelemahan-kelemahan
1.
2.
3.
T!n"akan
1.
2.
3.
4.
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PENULISAN )
TAHUN TIGA
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
53 53 5 9.4
3
18 33.
96
24 45.
28
47
88.
68
4 7.5
5
2 3.7
7
6
11.
32
Kelemahan-kelemahan
1.
2.
3.
T!n"akan
1.
2.
3.
4.
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHUN $UA
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
64 63 30 47.
62
18 28.
57
12 19.
05
60
95.
24
3 4.7
6
0 0.0
0
3
4.7
6
Kelemahan-kelemahan
1.
2.
3.
T!n"akan
1.
2.
3.
4.
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PENULISAN )
TAHUN $UA
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BIL
C
% BIL
LULUS
% BIL
D
% BIL
E
% BIL
GAGA
L
%
64 63 23 36.
51
12 19.
05
11 17.
46
46
73.
02
9 14.
29
8 12.
70
17
26.
98
Kelemahan-kelemahan
1.
2.
3.
T!n"akan
1.
2.
3.
4.
Ula#an
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*isediakan oleh *isahkan oleh
))))))))))). )))))))...........
!0M#1203 1
POST MORTEM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN )
TAHU
N
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BI
L
C
% BIL
LULU
S
% BIL
D
% BI
L
E
% BIL
GAGA
L
%
6
82 82 25 30.4
9
31 37.8
0
19 23.1
7
75 91.4
6
7 8.5
4
0 0.0
0
7
8.5
4
5
66 66 12 18.1
8
40 60.6
1
9 13.6
4
61 92.4
2
5 7.5
8
0 0.0
0
7
7.5
8
4
46 46 21 45.6
5
17 36.9
6
6 13.0
4
44 95.6
5
2 4.3
5
0 0.0
0
2
4.3
5
3
53 53 31 58.4
9
15 28.3
0
6 11.3
2
52 98.1
1
1 1.8
9
0 0.0
0
1
1.8
9
2
64 63 30 47.6
2
18 28.5
7
1
2
19.0
5
60 95.2
4
3 4.7
6
0 0.0
0
3
4.7
6
BAHASA MELAYU ( PENULISAN )
TAHU
N
BIL
CALO
N
BIL
HADI
R
BIL
A
% BIL
B
% BI
L
C
% BIL
LULU
S
% BIL
D
% BI
L
E
% BIL
GAGA
L
%
6
82 82 16 19.5
1
26 31.7
1
30 36.
59
72
87.
80
5 6.1
0
5 6.1
0
10
12.
20
5
66 66 9 13.6
4
27 40.9
1
13 19.
70
49
74.
24
11 16.
67
6 9.0
9
17
25.
76
4
46 46 5 10.8
7
20 43.4
8
14 30.
43
39
84.
78
5 10.
87
2 4.3
5
7
15.
22
3
53 53 5 9.43 18 33.9
6
2
4
45.2
8
47
88.
68
4 7.5
5
2 3.7
7
6
11.
32
2
64 63 23 36.5
1
12 19.0
5
1
1
17.4
6
46
73.
02
9 14.
29
8 12.
70
17
26.
98

Menekankan kemahiran teknik menjawab serta memahami soalan BM Kertas 2 Latih tubi mengenal pasti nilai murni dalam petikan ( Bahagian C ) Ulasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Disediakan oleh ……………………………. 51 31. Tiga orang murid tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis Tindakan: 1. 80 6.1 0 12. Murid tidak aplikasi teknik menjawab yang telah diajar serta tidak memahami kehendak soalan Tidak mahir mengembang idea / isi.. Disahkan oleh ………………….. 59 87..POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN ENAM BIL CALO N 82 BIL HADI R 82 BIL A 16 % BIL B 26 % BIL C 30 % BIL LULUS 72 % BIL D 5 % BIL E 5 % BIL GAGA L 10 % 19.. Lemah dalam membina ayat.. 71 36.. 20 Kelemahan-kelemahan: 1.. 2. 4.. Latih tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri lain.. 2..1 0 6. 4. 3. 3. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->