Gambar Buah-buahan Tempatan

.

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… 5. KELAS …………………… Bina ayat tunggal berdasarkan ayat di bawah. GAMBAR A Apakah nama buah ini ? Nyatakan kegunaannya. ……………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………… 3.NAMA : …………………….. 1. .. ……………………………………………………………………… 4...

GAMBAR B Apakah kegunaan buah ini ? .

"Buah-Buahan Tempatan" ooh la la la la oh di manaoh dapat dibeli ooh la la la la oh di sinibuah tempatan pilihlah sajabuah betik dan cikubanyak vitaminnya .

............................. laici.......... .. manggis 1…………………………………………………………………………………………...... pir Ciku........jangan lupalah dimakan jangan lupa dibelibuah-buah tempatan jambu pisang dan buah tembikai ooh la la la la oh belilah janganlah berlengah ooh la la la la oh makanlah uah-buahan oi buah tempatanbuah betik dan ciku banyak vitaminnya jangan lupalah dimakan............ Gerai buah-buahan Siva Gerai buah-buahan Pak Iman Oren. langsat... NAMA :........... apple...... Bina lima ayat berdasarkan rajah tukar ganti di bawah............................ KELAS :.. anggur.. durian...............

. 3…………………………………………………………………………………………. .. 4…………………………………………………………………………………………. 5…………………………………………………………………………………………..2………………………………………………………………………………………….