Simplisiti Gambar ini diketegorikan sebagai simplisiti kerana melalui tulisan yang tertera kita sudah mengetahui bahawa

gambar ini adalah matapelajaran kimia untuk tingkatan 5. Ditambah dengan rangkain gambar penakuran yang disertakan dalam gambar tersebut. Wujud juga prinsip dominan dalam gambar ini apabila objek kelalang ini dibesarkan dan dijadikan objek utama di dalam gambar ini.

Dominan. Pada .