SOALAN SIRAH

BAB 1 – PERISTIWA DI GUA HIRA’
1. Penduduk di kota mekah hidup dalam keadaan
a. Aman damai
b. Kacau bilau
c. Susah payah
d. Senang lenang

2. Apakah yang mereka lakukan?
a.
b.
c.
3. Mereka sering ________________ dan ______________________________ antara satu
kaum dengan kaum yang lain
4. Nabi Muhammad S.A.W selalu mengasingkan diri di __________________________
5. Gua Hira terletak berhampiran dengan ________________________
6. Nabi Muhammad S.A.W _________________________ dan ________________________
mengikut ajaran nabi Ibrahim
7. Pada suatu hari, ________________________ telah datang menemui nabi Muhammad
S.A.W di gua Hira
8. Peristiwa itu berlaku pada __________________________ bersamaan dengan 6 Ogos 610
masihi
9. Ketika itu Nabi Muhammad S.A.W berusia ___________ tahun
10. Malaikat Jibrail datang membawa wahyu yang ___________________
11. Nabi Muhammad S.A.W disuruh menyebut _____________ yang bermaksud
________________
12. Baginda mejawab, _____________________________________________. Malaikat Jibrail
memeluk nabi Muhammad sambil berkata lagi _____________. Peristiwa ini berlaku
sebanyak ___ kali.
13. Malaikat Jibrail mengajar Nabi Muhammad membaca surah ________________

Warqah adalah seorang _________________________ yang __________ dan ___________ 3.14. Warqah member amaran bahawa Nabi Muhammad akan ______________________. Dia mendalami kitab _______________ dan _____________________ 4. Selepas peristiwa itu. Risalah yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad ialah supaya manusia _________________ _____________________ dan __________________________________________________ . Warqah menyatakan bahawa nabi Muhammad akan menjadi ____________________________________________ 7. Nabi Muhammad meminta Khadijah _________________________ 16. Khadijah membawa Nabi bertemu ____________________ bernama _________________________ 2. _____________________. Dia juga ada menulis kitab arab dan menterjemah kitab ______________ ke dalam bahasa arab 5. Tujuan Nabi bertemu Warqah adalah untuk mendapatkan _________________ mengenai peristiwa di gua Hira itu 6. Khadijah memberi ______________________________________ kepada Nabi Muhammad BAB 2 – BERTEMU WARQAH BIN NUFAIL 1. Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam __________________ 15. _________________________ dan ___________________ _______________________________________________ 8. Warqah memberitahu bahawa Jibrail adalah malaikat yang dahulunya datang menemui ___________________________________ 9.

halangan) 12. Risalah itu (sama . Usaha untuk menyebarkan risalah ini kepada manusia banyak (masa .A. .10. Golongan terawal ini diberi gelaran ____________________________________________ 5. Dakwah secara sulit ini berjalan selama ______________________________________ 6. Jumlah mereka yang menerima Islam pada ketika itu lebih kurang ___________________ 4. Cara Kedua: Berdakwah secara terang-terangan.W BERDAKWAH 1. Cara Pertama: Berdakwah secara sulit. 2. tidak sama) seperti yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu 11. Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW ______________________________________ 7. Setiap Nabi yang menyebarkan risalah ini telah menerima _______________ yang besar BAB 3 – NABI MUHAMMAD S. Nabi Muhammad berdakwah dengan _______ cara. Nabi Muhammad berdakwah kepada ____________ dan ______________________________________________ 3. Pada tahun ke ____ kerasulan. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan penduduk mekah di ____________________________ 8. Setelah menerima wahyu. Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya supaya __________________________________ _______________________________________ dan ________________________________ _____________________________________________.

BAB 4 – DIALOG NABI MUHAMMAD SAW DENGAN ABU TALIB 1.9. Usaha dakwah Nabi Muhammad SAW berterusan walaupun mendapat _________________ 2. Nabi Muhammad SAW juga berdakwah kepada ____________________________ yang datang dimusim haji. 12. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ f. Mereka segan dan menghormati ___________________________________ . _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ISLAM TERUS BERKEMBANG DIKOTA MEKAH 3. Abu Lahab terus _________________ dengan berkata “Binasalah engkau wahai Muhammad! Apakah untuk ini sahaja engkau kumpulkan kami?” 10. Nabi Muhammad SAW meneruskan usaha dakwahnya di _____________ dan ____________ 11. Kaum Quraish ________________ kepada Nabi Muhammad SAW tetapi tidak berani ______________________________ 4. Setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW itu. Baginda menjadikan rumah ______________________________________________ sebagai tempat untuk mengajar Islam. _____________________________________________________________________ c. Pembesar-Pembesar Parsi ____________________________________ agama Islam kerana: a. _____________________________________________________________________ b. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ d. _____________________________________________________________________ e.

Diantara hamba yang disiksa kerana memeluk Islam ialah ____________________________ _________________________________. Akhirnya Abu Talib ______________________ dengan berkata: _______________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ BAB 5 – PENYEKSAAN TERHADAP UMAT ISLAM 1. . 5. 6. 4. mereka menyeksa ____________________________ dan _____________________ _____________________ Nabi Muhammad SAW yang memeluk Islam. Pembesar-Pembesar Quraish sangat ____________________ Nabi Muhammad SAW. 8. Abu Talib berasa _______________ untuk memilih sama ada berpihak kepada kaum Quraish ataupun Nabi Muhammad SAW. 6. Nabi Muhammad SAW menjawab: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 9. Penganut agama Islam terdiri daripada ______________________________ dan _________ ___________________. Dia _____________________________ dengan Nabi Muhammad SAW agar tidak lagi terus berdakwah. Mereka ___________________________ menyakiti Nabi Muhammad kerana Baginda dilindungi oleh ________________________. Agama Islam semakin mendapat tempat dikalangan _________________________________ 2.5. 7. 3. Oleh itu. Mereka meminta Abu Talib ________________________ Nabi Muhammad SAW daripada meneruskan usaha dakwahnya.

Bilal disiksa dengan ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________. Islam semakin mendapat tempat dikalangan _____________________________________. 9. 10. 15. Isterinya Sumayyah _________________ sehingga syahid 13. BAB 6 – BERHIJRAH KE HABSYAH 1. Mereka menyiksa . ______________________________________________ ________________________________________________________. Ammar mengaku bahawa _________________________________ ___________________________________________________________________________. Bilal disiksa oleh tuannya ________________________________________________. 12. 16. 8. Dalam keadaan terpaksa. Dia tetap ______________dan sentiasa menyebut ________. Berbagaibagai usaha dibuat oleh kaum ____________________________ untuk menghapuskan Islam. Yasir dan keluarganya pula disiksa oleh ___________________________________________. Ammar. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. 14. ___________. 2. ____________.7. anaknya terus disiksa dan diselar dengan _______________________________. Dia pun _____________________ oleh Abu Jahal. 3. Akhirnya Bilal ditebus dan dibebaskan oleh ________________________________________ 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful