SOALAN SIRAH

BAB 1 – PERISTIWA DI GUA HIRA’
1. Penduduk di kota mekah hidup dalam keadaan
a. Aman damai
b. Kacau bilau
c. Susah payah
d. Senang lenang

2. Apakah yang mereka lakukan?
a.
b.
c.
3. Mereka sering ________________ dan ______________________________ antara satu
kaum dengan kaum yang lain
4. Nabi Muhammad S.A.W selalu mengasingkan diri di __________________________
5. Gua Hira terletak berhampiran dengan ________________________
6. Nabi Muhammad S.A.W _________________________ dan ________________________
mengikut ajaran nabi Ibrahim
7. Pada suatu hari, ________________________ telah datang menemui nabi Muhammad
S.A.W di gua Hira
8. Peristiwa itu berlaku pada __________________________ bersamaan dengan 6 Ogos 610
masihi
9. Ketika itu Nabi Muhammad S.A.W berusia ___________ tahun
10. Malaikat Jibrail datang membawa wahyu yang ___________________
11. Nabi Muhammad S.A.W disuruh menyebut _____________ yang bermaksud
________________
12. Baginda mejawab, _____________________________________________. Malaikat Jibrail
memeluk nabi Muhammad sambil berkata lagi _____________. Peristiwa ini berlaku
sebanyak ___ kali.
13. Malaikat Jibrail mengajar Nabi Muhammad membaca surah ________________

Khadijah membawa Nabi bertemu ____________________ bernama _________________________ 2. _________________________ dan ___________________ _______________________________________________ 8. Warqah adalah seorang _________________________ yang __________ dan ___________ 3. Warqah member amaran bahawa Nabi Muhammad akan ______________________. Risalah yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad ialah supaya manusia _________________ _____________________ dan __________________________________________________ . Dia juga ada menulis kitab arab dan menterjemah kitab ______________ ke dalam bahasa arab 5. Nabi Muhammad meminta Khadijah _________________________ 16. Warqah memberitahu bahawa Jibrail adalah malaikat yang dahulunya datang menemui ___________________________________ 9. Khadijah memberi ______________________________________ kepada Nabi Muhammad BAB 2 – BERTEMU WARQAH BIN NUFAIL 1. Tujuan Nabi bertemu Warqah adalah untuk mendapatkan _________________ mengenai peristiwa di gua Hira itu 6. Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam __________________ 15. Warqah menyatakan bahawa nabi Muhammad akan menjadi ____________________________________________ 7. Selepas peristiwa itu. Dia mendalami kitab _______________ dan _____________________ 4. _____________________.14.

Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW ______________________________________ 7. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan penduduk mekah di ____________________________ 8. Setiap Nabi yang menyebarkan risalah ini telah menerima _______________ yang besar BAB 3 – NABI MUHAMMAD S. Golongan terawal ini diberi gelaran ____________________________________________ 5. Risalah itu (sama . Jumlah mereka yang menerima Islam pada ketika itu lebih kurang ___________________ 4. Setelah menerima wahyu. Pada tahun ke ____ kerasulan. Nabi Muhammad berdakwah dengan _______ cara. Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya supaya __________________________________ _______________________________________ dan ________________________________ _____________________________________________. . tidak sama) seperti yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu 11.W BERDAKWAH 1.10. 2. Nabi Muhammad berdakwah kepada ____________ dan ______________________________________________ 3. Cara Pertama: Berdakwah secara sulit. Cara Kedua: Berdakwah secara terang-terangan. halangan) 12. Usaha untuk menyebarkan risalah ini kepada manusia banyak (masa . Dakwah secara sulit ini berjalan selama ______________________________________ 6.A.

_____________________________________________________________________ c. BAB 4 – DIALOG NABI MUHAMMAD SAW DENGAN ABU TALIB 1. Nabi Muhammad SAW meneruskan usaha dakwahnya di _____________ dan ____________ 11. 12. Abu Lahab terus _________________ dengan berkata “Binasalah engkau wahai Muhammad! Apakah untuk ini sahaja engkau kumpulkan kami?” 10. Usaha dakwah Nabi Muhammad SAW berterusan walaupun mendapat _________________ 2. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ f. Nabi Muhammad SAW juga berdakwah kepada ____________________________ yang datang dimusim haji. Kaum Quraish ________________ kepada Nabi Muhammad SAW tetapi tidak berani ______________________________ 4. Mereka segan dan menghormati ___________________________________ . _____________________________________________________________________ e. Baginda menjadikan rumah ______________________________________________ sebagai tempat untuk mengajar Islam.9. _____________________________________________________________________ b. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ISLAM TERUS BERKEMBANG DIKOTA MEKAH 3. Setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW itu. Pembesar-Pembesar Parsi ____________________________________ agama Islam kerana: a. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ d.

Dia _____________________________ dengan Nabi Muhammad SAW agar tidak lagi terus berdakwah.5. Mereka ___________________________ menyakiti Nabi Muhammad kerana Baginda dilindungi oleh ________________________. 8. Oleh itu. 3. 4. 6. 5. Nabi Muhammad SAW menjawab: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 9. Penganut agama Islam terdiri daripada ______________________________ dan _________ ___________________. . 6. Abu Talib berasa _______________ untuk memilih sama ada berpihak kepada kaum Quraish ataupun Nabi Muhammad SAW. Diantara hamba yang disiksa kerana memeluk Islam ialah ____________________________ _________________________________. mereka menyeksa ____________________________ dan _____________________ _____________________ Nabi Muhammad SAW yang memeluk Islam. Mereka meminta Abu Talib ________________________ Nabi Muhammad SAW daripada meneruskan usaha dakwahnya. Akhirnya Abu Talib ______________________ dengan berkata: _______________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ BAB 5 – PENYEKSAAN TERHADAP UMAT ISLAM 1. Pembesar-Pembesar Quraish sangat ____________________ Nabi Muhammad SAW. Agama Islam semakin mendapat tempat dikalangan _________________________________ 2. 7.

____________. 9. Mereka menyiksa . 2. 3. anaknya terus disiksa dan diselar dengan _______________________________. Isterinya Sumayyah _________________ sehingga syahid 13. Bilal disiksa dengan ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________. 8. ___________. BAB 6 – BERHIJRAH KE HABSYAH 1. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Bilal disiksa oleh tuannya ________________________________________________. Dia tetap ______________dan sentiasa menyebut ________. Ammar mengaku bahawa _________________________________ ___________________________________________________________________________. Dalam keadaan terpaksa. Berbagaibagai usaha dibuat oleh kaum ____________________________ untuk menghapuskan Islam. 10. Islam semakin mendapat tempat dikalangan _____________________________________. 14. 16. Akhirnya Bilal ditebus dan dibebaskan oleh ________________________________________ 11. 15.7. Dia pun _____________________ oleh Abu Jahal. Yasir dan keluarganya pula disiksa oleh ___________________________________________. 12. Ammar. ______________________________________________ ________________________________________________________.