SOALAN SIRAH

BAB 1 – PERISTIWA DI GUA HIRA’
1. Penduduk di kota mekah hidup dalam keadaan
a. Aman damai
b. Kacau bilau
c. Susah payah
d. Senang lenang

2. Apakah yang mereka lakukan?
a.
b.
c.
3. Mereka sering ________________ dan ______________________________ antara satu
kaum dengan kaum yang lain
4. Nabi Muhammad S.A.W selalu mengasingkan diri di __________________________
5. Gua Hira terletak berhampiran dengan ________________________
6. Nabi Muhammad S.A.W _________________________ dan ________________________
mengikut ajaran nabi Ibrahim
7. Pada suatu hari, ________________________ telah datang menemui nabi Muhammad
S.A.W di gua Hira
8. Peristiwa itu berlaku pada __________________________ bersamaan dengan 6 Ogos 610
masihi
9. Ketika itu Nabi Muhammad S.A.W berusia ___________ tahun
10. Malaikat Jibrail datang membawa wahyu yang ___________________
11. Nabi Muhammad S.A.W disuruh menyebut _____________ yang bermaksud
________________
12. Baginda mejawab, _____________________________________________. Malaikat Jibrail
memeluk nabi Muhammad sambil berkata lagi _____________. Peristiwa ini berlaku
sebanyak ___ kali.
13. Malaikat Jibrail mengajar Nabi Muhammad membaca surah ________________

Risalah yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad ialah supaya manusia _________________ _____________________ dan __________________________________________________ . Warqah menyatakan bahawa nabi Muhammad akan menjadi ____________________________________________ 7. Khadijah memberi ______________________________________ kepada Nabi Muhammad BAB 2 – BERTEMU WARQAH BIN NUFAIL 1. Warqah adalah seorang _________________________ yang __________ dan ___________ 3. Warqah memberitahu bahawa Jibrail adalah malaikat yang dahulunya datang menemui ___________________________________ 9. Dia juga ada menulis kitab arab dan menterjemah kitab ______________ ke dalam bahasa arab 5. Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam __________________ 15. Tujuan Nabi bertemu Warqah adalah untuk mendapatkan _________________ mengenai peristiwa di gua Hira itu 6. Dia mendalami kitab _______________ dan _____________________ 4. Khadijah membawa Nabi bertemu ____________________ bernama _________________________ 2. Nabi Muhammad meminta Khadijah _________________________ 16. _________________________ dan ___________________ _______________________________________________ 8. Warqah member amaran bahawa Nabi Muhammad akan ______________________.14. _____________________. Selepas peristiwa itu.

Pada tahun ke ____ kerasulan.W BERDAKWAH 1. Setiap Nabi yang menyebarkan risalah ini telah menerima _______________ yang besar BAB 3 – NABI MUHAMMAD S. Cara Kedua: Berdakwah secara terang-terangan.A. Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW ______________________________________ 7. tidak sama) seperti yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu 11. Nabi Muhammad berdakwah dengan _______ cara. Usaha untuk menyebarkan risalah ini kepada manusia banyak (masa .10. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan penduduk mekah di ____________________________ 8. . Cara Pertama: Berdakwah secara sulit. Nabi Muhammad berdakwah kepada ____________ dan ______________________________________________ 3. Golongan terawal ini diberi gelaran ____________________________________________ 5. Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya supaya __________________________________ _______________________________________ dan ________________________________ _____________________________________________. halangan) 12. Risalah itu (sama . 2. Dakwah secara sulit ini berjalan selama ______________________________________ 6. Jumlah mereka yang menerima Islam pada ketika itu lebih kurang ___________________ 4. Setelah menerima wahyu.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ f. Usaha dakwah Nabi Muhammad SAW berterusan walaupun mendapat _________________ 2. Kaum Quraish ________________ kepada Nabi Muhammad SAW tetapi tidak berani ______________________________ 4. Nabi Muhammad SAW juga berdakwah kepada ____________________________ yang datang dimusim haji. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ d. _____________________________________________________________________ c. Nabi Muhammad SAW meneruskan usaha dakwahnya di _____________ dan ____________ 11. Mereka segan dan menghormati ___________________________________ . _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ISLAM TERUS BERKEMBANG DIKOTA MEKAH 3.9. _____________________________________________________________________ b. BAB 4 – DIALOG NABI MUHAMMAD SAW DENGAN ABU TALIB 1. Abu Lahab terus _________________ dengan berkata “Binasalah engkau wahai Muhammad! Apakah untuk ini sahaja engkau kumpulkan kami?” 10. _____________________________________________________________________ e. 12. Setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW itu. Baginda menjadikan rumah ______________________________________________ sebagai tempat untuk mengajar Islam. Pembesar-Pembesar Parsi ____________________________________ agama Islam kerana: a.

Akhirnya Abu Talib ______________________ dengan berkata: _______________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ BAB 5 – PENYEKSAAN TERHADAP UMAT ISLAM 1. Penganut agama Islam terdiri daripada ______________________________ dan _________ ___________________.5. Diantara hamba yang disiksa kerana memeluk Islam ialah ____________________________ _________________________________. 8. Pembesar-Pembesar Quraish sangat ____________________ Nabi Muhammad SAW. Agama Islam semakin mendapat tempat dikalangan _________________________________ 2. Mereka meminta Abu Talib ________________________ Nabi Muhammad SAW daripada meneruskan usaha dakwahnya. Nabi Muhammad SAW menjawab: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 9. Oleh itu. 6. 5. Dia _____________________________ dengan Nabi Muhammad SAW agar tidak lagi terus berdakwah. mereka menyeksa ____________________________ dan _____________________ _____________________ Nabi Muhammad SAW yang memeluk Islam. 6. Abu Talib berasa _______________ untuk memilih sama ada berpihak kepada kaum Quraish ataupun Nabi Muhammad SAW. . 4. 7. 3. Mereka ___________________________ menyakiti Nabi Muhammad kerana Baginda dilindungi oleh ________________________.

Berbagaibagai usaha dibuat oleh kaum ____________________________ untuk menghapuskan Islam. Yasir dan keluarganya pula disiksa oleh ___________________________________________. 2. Ammar. Bilal disiksa oleh tuannya ________________________________________________. 8. ___________. Dia tetap ______________dan sentiasa menyebut ________. Mereka menyiksa . Islam semakin mendapat tempat dikalangan _____________________________________. ______________________________________________ ________________________________________________________. Dalam keadaan terpaksa. Akhirnya Bilal ditebus dan dibebaskan oleh ________________________________________ 11. 15. 14.7. anaknya terus disiksa dan diselar dengan _______________________________. 3. 9. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Dia pun _____________________ oleh Abu Jahal. 16. BAB 6 – BERHIJRAH KE HABSYAH 1. Ammar mengaku bahawa _________________________________ ___________________________________________________________________________. Bilal disiksa dengan ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________. 10. ____________. Isterinya Sumayyah _________________ sehingga syahid 13. 12.