BTP

BORANG KEBENARAN IBU BAPA /
PENJAGA CALON
ANUGERAH NILAM PERINGKAT
BAHAGIAN/DAERAH ...........................

Saya ......................................................................................................*ibu / bapa / penjaga
kepada murid yang bernama..................................................................................................
daripada sekolah ....................................................................................................................
bersetuju untuk *membenarkan / tidak membenarkan anak saya atau murid di bawah
jagaan saya ini menyertai Anugerah NILAM dan Khemah Penulis Muda / Khemah
Membaca Peringkat Bahagian/Daerah ...................................... yang akan diadakan pada
.............................................
di.............................................................
2.

Saya faham bahawa pihak penganjur telah mengambil langkah-langkah yang

perlu untuk menjamin keselamatan anak / anak jagaan saya, tetapi saya tidak akan
mengambil sebarang tindakan mahkamah kepada pihak penganjur atau pegawai yang
berkaitan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini semasa dia mengikuti program
tersebut.

Tandatangan ibu / bapa / penjaga

.......................................................................
Nama :
Tarikh :
*sila potong mana yang tidak berkenaan.