Tugas Mandiri I Sejarah Islam Asia Tenggara

Dosen Pembimbing Abdul Ghafur, M.A

KONDISI UMAT ISLAM DI SINGAPURA

Gita Tanika 10952006706

Jurusan Teknik Industri II A Fakultas Sains dan Teknologi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau 2009-2010

abang. sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Kondisi Umat Islam Di Singapura. 15 Mei 2010 Penulis . Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penulisan makalah selanjutnya. Pekanbaru. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis haturkan kepada kedua orangtua. Penulis menyadari. Dan tidak lupa ucapan terima kasih yang tidak terkira penulis ucapkan kepada bapak Abdul Ghafur. dalam penulisan makalah ini ada kemungkinan terdapat kesalahan.KATA PENGANTAR Segala puja dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangNya. kakak dan adik-adik serta teman-teman yang berperan dalam penyelesaian makalah ini. M. Makalah ini penulis ajukan sebagai Tugas Mandiri I.A selaku dosen pembimbing.

……………………………… Bab III Penutup A. Referensi Bab I Pendahuluan A. C. Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang . Kesimpulan…………………………………………………………………… B. Latar belakang………………………………………………………………… B.. Saran………………………………………………………………………….Daftar isi Kata Pengantar………………………………………………………………………… Daftar Isi………………………………………………………………………………. Perumusan masalah……………………………………………………………. Metode………………………………………………………………………… Bab II Pembahasan A. Umat Islam Di Singapura Berdasarkan Sorotan Sejarah……….

Ada versi lain. karena pada abad ke 14 Singapura merupakan bagian dari karajaan Majapahit. sehingga pulau in disebut lion city (kota singa). Tumasek (Jawa). Kerajaan Singapura mengambil tarikh ketibaan Raffles di Singapura pada 29 Januari 1819 sebagai tarikh permulaan sejarah Singapura. Ta-ma-sek (Cina).000 setahun. Ada versi lain bahwa nama Singapura itu adalah dari kata Singgah (singgah) dan pura berarti (kota). Untuk mendapat kebenaran Sultan. hampir semuanya orang Melayu-Muslim di bawah Temenggong Abdul Rahman (keturunan Bugis). Inggeris menaikkan Tengku Long sebagai sultan (Sultan Husein) kerana Sultan Abdul Rahman yang memerintah dan berada di Riau Lingga . sejarah umat islam di seluruh dunia menjadi sorotan dan perhatian dunia. Sesungguhnya tarikh 1819 itu juga merupakan permulaan lakaran sejarah nasib umat Melayu Muslim Singapura. Umat Islam Di Singapura Berdasarkan Sorotan Sejarah Asal usul nama Singapura semula bernama Temasik.Dewasa ini. ini muncul ketika pangeran dari Sumatera bernama Sang Nila Utama singgah di pulau ini tahun 1299 dan menemukan seekor binatang mirip singa. Bila Raffles menjejak kaki di Singapura terdapat kira-kira 150 orang penduduk. B. Selama 144 tahun ditentukan oleh penjajah Inggeris dan semenjak 1963 ditentukan oleh pemerintah yang didominasi orang Cina. Perumusan Masalah C. nama asal Singapura. Metode Bab II Pembahasan A. Raffles membuat perjanjian dan dibenarkan membuka gudang dan Temenggong diberikan sagu hati $3. para pedagang dari penjuru manapun suka singgah disana. sebagaimana dijelaskan kitab Tuhfat al-Nafis dimana saat itu sultan Singapura dipimpin oleh Sultan Husein Syah (1819).

Pada 6 Februari 1819 Sultan Husein membuat perjanjian dan sebagai balasan beliau mendapat sagu hati $5. Persoalannya Kepada siapa mesej ini ditujukan? Yang pastinya mesej itu bukan ditujukan kepada penduduk Melayu Singapura kerana mereka juga merupakan sebahagian daripada &lsquo. beliau digantikan oleh anaknya Abu Bakar. Pada tahun 1826 Inggeris telah menggabungkan Singapura dengan Pulau Pinang dan Melaka serta mewujudkan pemerintahan Negeri-Negeri Selat. kekuasaan sepenuhnya di negeri Johor diberikan kepada Temenggong Ibrahim. Manakala pada tahun 1841 Temenggong Ibrahim telah dilantik sebagai Temenggong Seri Maharajah di Singapura di hadapan gabenor Inggeris. Pada Juni 1823 Raffles berjaya mendapat kebenaran daripada sultan untuk mengawal semua perdagangan di Singapura. Apa kata Lee Kuan Yew selepas sahaja Singapura berpisah dari Malaysia: Kita hidup di tengah-tengah lautan orang Melayu. Dengan kata lain ia merupakan ingatan.. dan pada tahun 1965 ia telahpun keluar atau dikeluarkan dan menjadi sebuah negara yang berasingan. Apabila beliau meninggal dunia pada tahun 1862. Pada tahun 1867 pula Singapura telah dijadikan tanah jajahan Inggeris. Bagi Kerajaan Singapura/Lee Kuan Yew. Namun beliau terus memainkan peranan sebagai Senior Minister hingga tahun 2004 dan Minister Mentor semenjak itu. &lsquo.lautan Melayu&rsquo. dan Inggeris terus berkuasa hingga 1963 (kecuali zaman Jepun) apabila Singapura diberikan kemerdekaan melalui Malaysia. dan mungkin kalau berair sekalipun ia .000 setahun. dan gelombang itu bergerak memukul pulau ini. ini mesti dikawal agar ia tidak berpotensi menjadi gelombang. Namun Singapura hanya berada selama dua tahun dalam persekutuan Malaysia. dan jika kita tidak kuat kita akan ditenggelami oleh lautan itu. Inggeris menyokong Temenggong Ibrahim dalam rebutan kuasa dengan Ali. Apabila Sultan Husein meninggal pada tahun 1835. dan walaupun Ali disahkan sebagai Sultan pada tahun 1855. Dengan kematian Sultan Ali pula pada tahun 1877 maka berakhirnya sultan keturunan Bendahara di negeri Johor dan bermulalah sultan dari keturunan Temenggong. Andainya lautan ini bertukar menjadi gelombang. lautan yang berkemungkinan bergabung menjadi gelombang. amaran dan ancaman kepada penduduk Singapura bukan Melayu. Semenjak merdeka Singapura telah berada di bawah partai PAP (ditubuhkan 1954 dan menang pilihan raya pertama 1959) bawah Lee Kuan Yew. Apabila Temenggong Abdul Rahman meninggal pada tahun 1825 anaknya Ibrahim menggantikannya.lautan&rsquo.tidak mengizinkannya. Beliau menjadi Perdana Menteri semenjak 1959 dan berhenti pada tahun 1990. Inggeris tidak mengiktiraf tuntutan anaknya Ali sebagai Sultan.

Etnis Melayu muslim berlatar belakang dari pesisir Malaysia. Tokoh dan Lembaga Islam di Singapura Islam di Singapura disyiarkan oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan benua kecil India. Penduduk mayoritas adalah Cina 77%. yang juga terang lagi nyata. Demikianlah bentuk dan pola perhubungannya dengan jiran Melayu-Muslim dan dengan penduduk Melayu-Muslim Singapura. Syaikh Ahmad Aminudin. tetapi tidak memiliki kekuatan politik. dan AlJuneid. seperti Syaikh Hatib al-Minangkabaui. Singapura adalah sebuah negara Republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Negara ini menganut paham “sekuler-modern”. Syaikh Syed Usman bin Yahya bin Akil (mufti Betawi). Bedanya ialah ia tidak bersifat militer. Sesungguhnya apa yang tersurat. dan yang tersirat. Dalam UUD negara ini terdiri dari eksekutif. Komponen Penduduk di Singapura Negara Singapura adalah negara kota. sekolah Arab atau sekolah Agama. tetapi tidak mengenal pondok pesantren.hanya merupakan kolam (kolam renang? kolam ikan?). termasuk tertinggal di bidang pendidikan sosial ekonomi dan politik. 1985). Melayu muslim kebanyakan hidup dengan standar ekonomi lebih rendah dibanding dengan non-Melayu. kenyataan ini menjadi asas kepada pembentukan dasar dan sikap Lee Kuan Yew dan kerajaan Singapura. B. malahan mencontohi model Israel. Presiden adalah sebagai kepala negara. yaitu model confrontational. Melayu 15%. Syaikh Habib Ali Habsi (Kwitang. yang terang lagi nyata. India 6% dan lain-lain. Sedangkan Perdana Menteri adalah pemimpin kabinet dan administrasi pemerintahan hingga otomatis kekuatan politik dipegang penuh oleh Perdana Menteri. legislatif dan yudikatif. berdiri pada tanggal 9 Agustus 1965 atau keluar dari negara federasi Malaysia. Syaikh Anwar Sribandung (Palembang). Syaikh Muhammad Jamil Jaho (Padang Panjang). Sistem pendidikan Islam modern dari awal hingga sekarang merujuk pada sistem Mesir dan Barat seperti madrasah. Jakarta). Tahun 1980-an hanya terdapat 679 orang yang lulus Sarjana (Muslim In Singapore. Ada 4 madrasah terbesar di Singapura yaitu : . Model survival negara Singapura adalah persis sama. Al-Kaff. Diantara keluarga besar keturunan Arab yang besar dan kaya adalah Al-Sagoff. Selain ada juga dari muslim India.000 jiwa) dari 4 juta lebih . Bawean. C. Cina. Pakistan dan Arab. dan lain-lain. dimana pemerintah bersikap netral terhadap semua agama dan ras. (kurang lebih 376. Syaikh Tuanku Mudo Aceh. Bugis. Jawa.

pengaturan perjanjian haji. bukan pertimbangan etnis atau agama. Bahasa Melayu. Madrasah al-Junied al-Islamiyah. didirikan tahun 1955 M. Madrasah Al-Sagoff atau as-Saqaff. Sebagai komunitas minoritas. Konsekuensi dari minoritas ini berdampak pada peminggiran langsung atau tak langsung di berbagai bidang. pemerintah menerapkan kebijakan membangun rumah rakyat dengan Housing and Development Board (HDB). gurunya dari lulusan Al-Azhar Mesir. didirikan tahun 1927 M oleh pangeran Syarif al-Sayid Umar bin Ali al-Juneid dari Palembang. Bidang sosial. antara lain : a. didirikan tahun 1940-an. Madrasah Al. muslim Singapura tidak bisa melepaskan diri dari berbagai kebijakan pemerintah dan arus utama (mainstream) masyarakat Singapura yang dikenal sebagai salah satu negara industri baru (NICs) selain Jepang. dan bertugas mengeluarkan fatwa agama. mengorganisasi sekolah-sekolah agama. sertifikasi halal. Materi terdiri dari Ilmu Hisab.Ma’arif. didirikan tahun 1912 di atas tanah wakaf Syed Muhammad bin Syed al-Saqoff. aktifitas dakwah. . program ini mewajibkan setiap warga tinggal diperumahan baru di flat atau kondominium. etnis Cina dalam hal ini lebih berprestasi. termasuk mengumpulkan zakat mall. melalui usulan dari kelompok melayu muslim. MUIS bertanggung jawab dalam mengatur administrasi hukum Islam di Singapura. Korea Selatan dan Hongkong. Ilmu Alam. Bahasa Inggris. Ketua dan anggota MUIS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk meyakinkan kaum muslimin bahwa pemerintah memegang prinsip kebebasan dalam beragama dan melindungi keyakinan mereka. mengorganisasi pembangunan masjid dan manajerialnya (ada 90 masjid yang dikelola). Kebijakan ini menyulitkan anak-anak muslim yang memiliki kompetisi rendah untuk masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Sastra Melayu dan Pelajaran Agama. Madrasah Wak Tanjung al-Islamiyah.1. b. Tarikh. Sains. 2. 3. Pendidikan. pemberian beasiswa pelajar muslim. 4. maka MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) didirikan dibawah perundang-undangan dan ketentuan Administration of Muslim Law Act of 1966 (AMLA). yaitu memberikan kesempatan setiap warga berdasarkan persaingan sehat dan prestasi. pemerintah memberlakukan sistem meritokrasi.

dan lain-lain. Dilihat dari sisi nasionalisme minoritas Melayu-Muslim. Di lembaga dewan belum merepresentasikan jumlah warga muslim. Bidang politik. MENDAKI. d. maka dipahami bahwa mereka telah memiliki pilihan tepat. maka pada tahun 1982 didirikan Majlis Pendidikan untuk Anak-anak Islam (MENDAKI). Muhammadiyah. 2. itu pun hanya menteri khusus yang mengurus persoalan keIslaman. Tidak menuntut keistimewaan dan bersaing secara bebas dengan etnis lain. meskipun dalam waktu bersamaan mereka harus melestarikan dan mempertahankan identitas keMelayuan dan keIslamannya. Di kabinet hanya ada satu orang yang duduk sebagai menteri. yaitu tetap berada di bawah sistem pemerintah Singapura yang sekuler. Mewujudkan stabilitas negara. Mereka teralienasi (terasingkan) dari tradisi budaya Melayu. Melayu Muslim juga tidak mendapatkan haknya secara proporsional (termarjinalkan). sehingga lebih memprioritaskan sektor kultural dengan mendirikan asosiasi Islam seperti MUI. c. . serta program pendidikan kehidupan keluarga sakinah.Konsekuensinya. penerbitan jurnal dan artikel. Ada tiga indikator yang dapat dilihat : 1. membuat konferensi. terpaksa tinggal di flat atau sejenis yang multi etnik dan menanggung biaya hidup tinggi (living cost). terutama mengkoordinir lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di samping itu Melayu Muslim terbebani dengan biaya hidup tinggi yang membuat mereka harus bekerja ekstra dan minim aktivitas sosialkeagamaan. Lembaga ini mengarahkan tujuannya bagi pendidikan anak-anak muslim. seminar. Sikap ini membantu terciptanya keharmonisan dan integrasi nasional. Hal ini berbeda dengan minoritas muslim di Philippina dan Thailand. Dilatarbelakangi oleh sensus penduduk tahun 1980-an yang menyatakan Melayu-Muslim adalah kelompok tertinggal dari etnis lain secara sosial-ekonomi. Keberhasilan ini mampu menekan sentimen etnis dan golongan menuju sikap multikultural dan semangat kebersamaan tidak terlepas dari dukungan muslim Melayu. Melayu Muslim menyadari kondisi real ini sebagai kelompk minoritas. semula muslim Melayu tinggal di pemukiman tradisional dan homogen.

Partisipasi muslim Melayu dalam kemajuan negara Singapura tidak dapat dipungkiri. Pergumulan Melayu Muslim di Singapura. seperti multiracialism. meritocracy. 02 June 2006 Kemas Kini Terakhir Friday. Handout SIAT. terdiri daripada Melayu -Muslim. Menurut CIA World Daftar Pustaka http://khairaummah. Menerima nilai-nilai politik negara. November 2003. 2010. manakala peratusan Melayu-Muslim terus merosot. daripada 10. 22:43 Ghofur Abdul. Disumbang Oleh Ahmad Mohamade Said Friday. Altaf Riau. 31 May.000 ke 11.3. sehingga loyalitas masyarakat ikut menentukan keberhasilan sebuah bangsa. Pada tahun 1824. peratus Melayu -Muslim telah menurun menjadi kurang daripada 50% dan Cina telah meningkat kepada sepertiga. Pekanbaru Bab III Penutup Kesimpulan saran . 02 June 2006 Pada tahun 1819 hampir semua penduduk. karena mereka umumnya menerima prinsip-prinsip pemerintahan. kecuali beberapa orang Cina.000 penduduk. Dengan kemajuan ekonomi lebih ramai lagi orang Cina datang ke Singapura menyebabkan peratusannya terus meningkat. 2010 Pekanbaru Sayuti Hendri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful