Pepatah Petitih Minangkabau

Anak nalayan mambaok cangkua, mananam ubi ditanah darek. Baban sakoyan dapek dipikua, budi saketek taraso barek. Beban yang berat dapat dipikul, tetapi budi sedikit terasa berat 2. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri. Ameh bukan perakpun bukan, budi saketek rang haragoi Hubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tetapi lebih diikat budi yang baik. 3. Anjalai tumbuah dimunggu, sugi sugi dirumpun padi. Supayo pandai rajin baguru, supayo tinggi naikan budi. Pengetahuan hanya didapat dengan berguru, kemulian hanya didapat dengan budi yang tinggi 4. Alu tataruang patah tigo, samuik tapijak indak mati. Sifat seseorang yang tegas bertindak atas kebenaran dengan penuh bijaksana 5. Tarandam randam indak basah, tarapuang apuang indak hanjuik. Suatu persoalan yang tidak didudukan dan pelaksanaannya dilalaikan. 6. Anjuik labu dek manyauak, hilang kabau dek kubalo. Karena mengutamakan suatu urusan yang kurang penting hingga yang lebih penting tertinggal karenanya. 7. Anguak anggak geleng amuah, unjuak nan tidak babarikan. Sifat seseorang yang tidak suka berterus terang dan tidak suka ketegasan dalam sesuatu. 8. Alua samo dituruik, limbago samo dituang. Seorang yang mentaati perbuatan bersama dan dipatuhi bersama. 9. Alang tukang binaso kayu, alang cadiak binaso Adat, alang arih binaso tubuah. Seseorang yang pengetahuannya tidak lengkap serta keahliannya tidak cukup dalam mengerjakan sesuatu. 10. Alat baaluah jo bapatuik makanan banang siku-siku, kato nan bana tak baturuik ingiran bathin nan baliku. Seseorang yang tidak mau dibawa kejalan yang benar menandakan mentalnya telah rusak 11. Alah bauriah bak sipasin, kok bakiek alah bajajak, habih tahun baganti musim sandi Adat jangan dianjak Walaupun tahun silih berganti musim selalu beredar, tetapi pegangan hidup jangan dilepas. 12. Adat biaso kito pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai nan buruak samo dibuang. Yang baik sama dipakai, yang buruk sama ditinggalkan. 13. Anak-anak kato manggaduah, sabab manuruik sakandak hati, kabuik tarang hujanlah taduah, nan hilang patuik dicari. Sekarang suasana telah baik, keadaan telah pulih, sudah waktunya menyempurnakan kehidupan. 14. Anggang nan datang dari lauik, tabang sarato jo mangkuto, dek baik budi nan manyam buik, pumpun kuku patah pauahnyo. Seseorang yang disambut dengan budi yang baik dan tingkah laku yang sopan, musuh sekalipun tidak akan menjadi ganas. 15. Anjalai pamaga koto, tumbuah sarumpun jo ligundi, kalau pandai bakato kato, umpamo santan jo tangguli. Seseorang yang pandai menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik, akan enak didengar dan menarik orang yang dihadapi. 16. Atah taserak dinan kalam, intan tasisiah dalam lunau, inyo tabang uleklah tingga, nak umpamo langgau hijau. Seseorang yang menceraikan istrinya yang sedang hamil, adalah perbuatan tidak baik. 17. Aia diminum raso duri, nasi dimakan raso sakam. Seseorang yang sedang menanggung penderitaan bathin. 18. Adaik rang mudo manangguang rindu, adaik tuo manahan ragam. Sudah lumrah seorang pemuda mempunyai suatu idaman, dan lumrah seorang yang telah tua menahan banyak karena umurnya. 19. Alah limau dek mindalu, hilang pusako dek pancarian. Kebudayaan asli suatu bangsa dikalahkan oleh kebudayaan lain. 20. Adat dipakai baru, jikok kain dipakai usang. Adat Minang Kabau kalau selalu diamalkan dia merupakan ajaran yang bisa berguna sepanjang zaman. =B= 21. Basuluah mato hari, bagalanggang mato rang banyak.

Suatu persoalan yang sudah diketahui oleh umum didalam suatu masyarakat. 22. Baribu nan tidak lipuah, jajak nan indak hilang. Satu ajaran yang tetap berkesan, yang diterima turun temurun. 23. Bariak tando tak dalam, bakucak tando tak panuah. Seseorang yang mengaku dirinya pandai, tetapi yang kejadiannya sebaliknya. 24. Bajalan paliharolah kaki, bakato paliharolah lidah. Hati-hatilah dalam berjalan begitu juga dalam melihat, sehingga tidak menyakiti orang lain. 25. Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Setiap pekerjaan yang dikerjakan secara bersama. 26. Baguru kapadang data, dapek ruso baling kaki, baguru kapalang aja, nan bak bungo kambang tak jadi. Suatu pengetahuan yang tanggung dipelajari tidak lengkap dan cukup, kurang bisa dimamfaatkan. 27. Bakato bak balalai gajah, babicaro bak katiak ula. Suatu pembicaraan yang tidak jelas ujung pangkalnya. 28. Bapikia kapalang aka, ba ulemu kapalang paham. Seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa berpengetahuan tentang apa yang dikerjakannya. 29. Bak kayu lungga panggabek, bak batang dikabek ciek. Suatu masyarakat yang berpecah belah, dan sulit untuk disusun dan diperbaiki. 30. Batolan mangko bajalan, mufakat mangko bakato. Dalam masyarakat jangan mengasingkan diri, dan bertindak tanpa mufakat. 31. Bak kancah laweh arang, bapaham tabuang saruweh. Seseorang yang besar bicaranya, dan tidak bisa merahasiakan yang patut dirahasiakan. 32. Bak balam talampau jinak, gilo ma-angguak-anguak tabuang aia, gilo mancotok kili-kili. Seseorang yang sifatnya terlalu cepat mempercayai orang lain, tanpa mengetahui sifat orang lain tersebut. 33. Bakarih sikato muno,patah lai basimpai alun ratak sabuah jadi tuah, jikok dibukak pusako lamo, dibangkik tareh nan tarandam lah banyak ragi nan barubah. Karena banyaknya yang mempengaruhi kebudayaan kita yang datang dari luar, kemurnian kebudayaan Adat istiadat mulai kabur dari masyarakat. 34. Batang aua paantak tungku, pangkanyo sarang sisan, ligundi disawah ladang sariak indak babungolai. Mauleh jokok mambuku, mambuhua kalau manggasan, kalau budi kelihatan dek urang, hiduik nan indak baguno lai. Seseorang dalam masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan, karena tindakannya yang kurang teliti dalam suatu hal. Sehingga kehilangan kepercayaan terhadap dirinya. 35. Basasok bajarami, bapandam pakuburan, soko pusako kalau tadalami, mambayang cahayo diinggiran. Kalau ajaran adat dapat didalami dan difahami, serta diamalkan oleh masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi tinggi mutunya 36. Basasok bajarami, bapandam pakuburan. Adalah syarat mutlak bagi satu negri di Minang Kabau 37. Bapuntuang suluah sia, baka upeh racun sayak batabuang, paluak pangku Adat nan kaka, kalanggik tuah malambuang. Kalau ajaran Adat Minang Kabau benar-benar dapat diamalkan oleh anggota masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang tinggi peradabannya dan kuat persatuannya. 38. Bajalan batolan, bakato baiyo, baiak runding jo mufakat. Turuik panggaja urang tuo, supayo badan nak salamaik. Hormati dan turuti nasehat Ibu Bapak dan orang yang lebih tua umurnya dari kamu, Insya ALLAH hidupmu akan selamat. 39. Barakyat dulu mangko barajo, jikok panghulu bakamanakan. Kalau duduak jo nan tuo pandai nan usah dipanggakkan. Sewaktu duduk bersama orang tua, baiak orang tua umurnya dari kita, janganlah membanggakan kepandaian kita sendiri. 40. Bakato bapikiri dulu, ingek-ingek sabalun kanai, samantang kito urang nan tahu, ulemu padi nan kadipakai. Seseorang yang pandai dalam hidup bergaul, dia selalu umpama padi berisi, makin berisi makin tunduk, bukan membanggakan kepandaian.

49. itu nan ijan dilupokan. Seseorang hidup berputus asa. Baguno lidah tak batulang. Barajo Buo Sumpu Kuduih tigo jo rajo Pagaruyuang. Seseorang yang tidak lengkap pengetahuan dalam mengerjakan sesuatu. Bak caro tontoang diladang.umpamo kacang diabuih ciek. Biopari kato ibarat. 55. bakapandaian sabatang rokok. Bunyi kecek marandang kacang. Bak bunyi aguang tatunkuik. Bak itiak tanggah galanggang. 56. atau kurang pengetahuannya. nan warieh bajawek juo. Seseorang yang besar bicara tetapi tidak ada memberi hasil. Tentang Adat Minamg Kabau sebagai kebudayaan daerah kalau tidak dibina dan dikembangkan. karena di. . tetapi yang disalahkannya orang lain atau peraturan. umpamo pahek ditokok juo barunyo makan.41. tidak boleh berhati murung. jariah abieh jaso tak ado. pegang erat-erat untuk diamalkan. selalu menunggu uluran tangan orang lain. Baulemu kapalang aja. tidak memikirkan orang lain akan tersinggung. dan tidak boleh bersifat marah. sedang dia sendiri tidak tahu ukurannya dirinya. 51. lamo hiduik banyak diraso. Seseorang yang sangat dalam ketakutan. Bak ayam manampak alang. 48. urang-urang ditanggah sawah digoyang dulu baru manggariek. bunyi muluik mambaka buluah. Bak cando caciang kapanehan. tidak mempunyai inisiatif dalam kehidupan. umpamo kuciang dibaokkan lidieh. 52. 47. Kesalahan seorang anak. cando kabau takajuik diaguang. Seseorang yang tidak sanggup menyebut dan mengemukakan kebenaran. umpamo lipeh tapanggang. Baitu barieh balabiahnyo. Nasehat yang baik jangan dilupakan. Didalam duduk rapat dalam suatu persidangan. tidak mau berusaha dan banyak duduk bermenung. 50. Seseorang yang tidak tahu kepada tugas dan kewajibannya sehingga selalu menunggu perintah dari atasan. 58. Ajaran Adat kalau didalami dia akan dapat menjadi ukuran kemajuan zaman dibidang moral manusia. Seseorang yang mempunyai sifat angkuh dan sombong. dari luhak maso dahulu. 57. 42. sehingga menjadi rugi dan sia sia. tetapi selalu keluh kesah dan terburu buru. Pembicaraan yang dikeluarkan secra angkuh dan sombong. Barieh balabiah limo puluah. maka hilanglah kebudayaan yang asli di Minang Kabau. 54. karena kurang tepatnya perhitungan dan ha. takana lai takatokan indak. kato gadang timbangan kurang. Pekerjaan yang dikerjakan tanpa perhitungan. akan banyak tergantung kepda didikan kedua ibu bapaknya. karena mempunyai keragu-raguan dalam pengetahuan yang dimiliki. paukua baying-bayang maso. Bak manjamua ateh jarami. 53. lipuah lah jajak nan dahulu. rangkiang disaliangkan. 44.pengaruhi kebudayaan asing. mananti laki pai maling. kok tidak disigi dipanyato. bijaksano taratik sopan. Menunggu suatu yang sulit untuk dicapai. Banggieh dimancik. sehingga kehidupannya kucar kacir. pacik pitaruah buhua arek. Banyak diliek jauah bajalan. 45. 43. Bak baruak dipataruahkan. Seseorang yang tidak mempunyai sifat ketenangan.rapan yang tak kunjung tercapai. samangaik layua kalinduangan. Seseorang yang membuat kesalahan karena kebodohannya. Bak sibisu barasian. Bak lonjak labu dibanam. kaganti camin gujalo tubuah. 46. Kalau kito dalam parsidangan marah jo duko usah dipakai. Buruak muko camin dibalah. Bak balaki tukang ameh. Seseorang yang tidak bisa bicara karena banyak takut dan ragu dalam pendirian. 59. Ibu jo bapak pangkanyo manjadi anak rang bautang. Marah kepada satu orang tetapi semua orang yang dimusuhi. 60. bak cando kakuang dipapikekkan.

68. 64. masuak sarato tahu.Seseorang yang sangat tercegang dan takjub dengan sesuatu. 61. dia akan kelihatan juga kemudian. Setiap penipuan yang dilakukan dan ditutup dengan kebaikan. Bak taratik rang sembahyang. Biasanya orang yang disebut dalam no. Seorang yang tidak tahu diri. . Suatu perbuatan jahat walaupun bagaimana dia pandai menyembunyikannya. tetapi yang sebenarnya kosong belaka. 71. parunnyuik pambulang tali. Seseorang yang mudah dipuji sehingga kalau telah dipuji bisa terbuka segala rahasia.dan menjadikan dia lupa diri. Bagai sipontong dapek cicin. Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan penuh ketelitian dan menguasai segala persoalannya. 78. tanpa mengeluarkan pendapat hatinya. dio manjadi upeh racun. 73. Bak umpamo badak jantan. 62. 65. gilo maangguak tabuang aia. 72. Seseorang yang tidak mau kelihatan budi. 74. Seseorang yang keras kepala tak mau menerima nasehat orang lain. Bak balam talampau jinak. bak manyuruakan durian masak. gilo mancotok kili kili. Seseorang yang mendapat keuntungan dengan tiba-tiba. tak tantu dima kandang nyo. Bak manungkuih tulang didaun taleh. Bak umpamo gatah caia. 67. Bak kabau dicucuak hiduang umpamo langgau di ikua gajah. Bak mandapek durian runtuah. Bak basanggai diabu dingin. Bungkuak saruweh tak takadang. bak cando pimpiang dilereng. 69. bak mandapek kijang patah. 70.61 diatas menyusah dan menjadi batu penarung. bak honjak galanggang tingga. bak etong kasiak dipantai. ingin kembali cara yang muda. namun lenggok baitu juo. bak kambiang diparancahkan. Bak ayam lapeh malam. Bumi sampik alam tak sunyi. Seseorang yang tidak mau menerima nasehat dan pendapat orang lain. kuliek surieh jangek lah luko. Seseorang yang selalu menurut kemauaan orang lain. Bak ma eto kain saruang. Bak galagak gulai kincuang. yang tidak dikira pada mulanya. 75. sehingga tidak sadarkan diri sebagai seorang manusia. sudah tua disangka muda. 79. Basikelah anggan kanai. Suatu persoalan yang tidak berujung berpangkal dan tidak ada keputusannya dalam masyarakat. basisuruak jikok kanai. 66. iko elok etan katuju. tasindoroang nyato kanai. Walau disapuah ameh lancuan.nya. mangecek malam agak-agak Berbicaralah dengan penuh hati-hati dan jangan menyinggung orang lain. Barundiang siang caliak-caliak. 76. walaupun dia dipihak yang tidak benar sekalipun. Budi nan tidak katinjauan. lambat laun akan diketahui orang lain juga. Suatu pekerjaan yang sia-sia dan kurang mempunyai perhitungan. kalua sarato takuik. sedangkan dia sendiri tak memahami tentang sesuatu. paham nan tidak kamaliangan. bak mancik jatuah kabareh. picak-picak indak jadi kuro-kuro. Bilalang indak manjadi alang. bak batanak ditungku duo. Seseorang yang berlagak pandai dalam sesuatu. Sifat yang harus dihindarkan. Nikmat yang diperdapat sedang orang yang bersangkutan lupa dari mana asal mula. Kilek loyang kan tampak juo. Seorang yang kehilangan pedoman hidup serta pegangan. seorang yang tidak mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 77. 63. berputus asa dalam sesuatu. Bagai kabau jalang kareh hiduang. dan selalu hati-hati dalam berbuat bertindak dalam pergaulan. sangik hiduang tagang kaluan. Sifat seorang laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai pendirian dan ketetapan hati dalam segala hal.

bagaluik diujuang karieh. ba utak ka pangka langan. 86. karena memikirkan akibatnya. 99. Setiap yang akan dikatakan hendaklah dipikirkan lebih dahulu. bak talua diujuang tanduak. mamang. Bak mangantang anak ayam. dan tidak mempunyai keahlian pula tentang itu. bak ayam baranak itiak. bak mancari pinjaik dalam lunau. kayu tapikua dipangkanyo Suatu pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada keuntungan materil yang diharapkan (social) 95. Suatu kerusuhan dan kekacauan yang timbul dalam suatu masyarakat yang sulit untuk diatasi. Seseorang yang mudah tersinggung dan mudah berkelahi karena hal kecil. Sesuatu yang sulit menjaganya dalam pergaulan. umpamo siriah indak ba junjuang. Bak aia didaun kaladi. tetapi setelah terjadi kejahatan saja baru diketahui. yang seharusnya perlu lu ditekel dengan segera. Seseorang yang mempunyai sifat dan tingkah laku yang kurang sopan dan tidak memperdulikan orang lain yang tersinggung karena perbuatannya. bak bumi diguncang gampo. 84. Seseorang yang mempunyai dendam diluar tidak kelihatan. bak kambiang tamakan ulek. aia tanang mahannyuik kan. Bak maungkik batu dibancah. 82. Bak mancari jajak dalam aia. Suatu masyarakat karena kurang keahlian sulit untuk disusun dan dikoordinir. Bak aia jatuah ka kasiak. 85. rundiang salalu bamisalan. dikerjakan sendirian. kato salalu baumpamo. Bak ayam indak ba induak. tetapi kelak setelah dia besar dibalas dengan perbuatan yang jahat. 81. Mencari sesuatu yang mustahil didapat. 83. Suatu pekerjaan yang sukar dikerjakan. umpamo mamaliharo anak harimau. seperti kehilang budi dari seseorang. bak batu jatuah ka lubuak. bak cando lipeh tapanggang. bak bungo tak baduri. dia balas dengan kejahatan. 98. Seseorang yang mengantungkan nasib pada orang yang sangat lemah ekonomi dan pemikirannya. bahkan menimbulkan kesulitan. berbuat tanpa memikirkan akibat. bak bapijak didahan mati. dan kalau dikerjakan menjadi sia-sia. Bak bagantuang di aka lapuak. Seseorang yang sifatnya tergesa-gesa. 90. tetapi menguntungkan kepada orang lain. 88.80. 96. umpamo basukek baluik hiduik. bak manahan gunuang runtuah. Bak baluik di gutiak ikua. Seseorang yang ditolong dengan perbuatan baik diwaktu dia dalam kesempitan tetapi setelah dia terlepas dari kesulitan. Sesuatu persoalan yang diajukan. sehingga . 92. Seseorang yang tidak mempunyai sifat malu dalam hidup. Mengerjakan suatu pekerjaan berat yang harus dikerjakan bersama. Bak tapijak dibaro angek. Bak malapehkan anjiang tasapik. Bak manatiang minyak panuah. Suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan hati-hati dan teliti. baik laki 2 dan perempuan 100. bak mahelo rambuik dalam tapuang. Bak banang dilando ayam. Bak mahambek aia hilia. selalu mempunyai arti yang tersurat dan tersirat ( berkias ) 101. bak mangadangkan anak harimau. Babana ka ampu kaki. pantun dan gurindam Adat Minang Kabau. kalau hilang atau jatuh hilang semua harapan. Suatu pekerjaan bersamasalah seorang dari orang yang berjasa dalam pekerjaan itu tidak diberi penghargaan sewajarnya. bidal. Basilek dipangka padang. Pengetahuan seseorang yang tidak dapat dimamfaatkan dan berfaedah bagi dirinya. Bak kudo palajang bukik. umpamo gajah paangkuik lado. tetapi dilupakan buat selamnya. Seseorang yang didik dari kecil dengan ilmu pengetahuan. Bak api didalam sakam. Baumpamo batuang tak bamiyang. 87. Suatu masyarakat atau anak-anak yang tidak ada yang akan memimpin atau memeli-haranya. petitih. bak manjujuang kabau sikua. bajalan salangkah madok suruik. 89. 97. 91. 93. Bak manggadangkan anak ula. 94. Baban barek singguluang batu. Bakato sapatah dipikiri. walaupun sesuatu itu ada. Pepatah. Bak mamaga karambia condong.

120. Cabua samo dibuang. Seseorang yang tidak berbudi pekerti yang baik maka hidupnya dalam masyarakat serba susah dan sukar mendapat teman. palito nan tidak kunjuang padam. lah gadang tabao-bao. diguntiang indaklah sadang. =D= 115. Bajalan paliharolah kaki. Seseorang yang dapat bertindak sementara tenaga yang diharapkan dan ditunggu datang.kan diri dari padanya. atau suatu persoalan yang tidak dapat mengelak. bahkan sampai mati tetap akan merupakanpakaian. duduak tagak kamari tangguang. Capek kaki ringan tangan. Dicancang pua manggarik andilau. dalam hati siapo tahu. Ajaran Adat/Syarak di Minangkabau bagaimanapun tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakatnya 105. ditanggah jalo takambang. 111. . Cadiak malam biguang siang. Cupak basitalago panuah. Cinto banyak parisau ragu. walaupun cukup mempunyai kecerdasan. 118. gilo maukia kayu tagak. bak kain pambaluik tubuah. Seorang membikin malu semua keluarga merasa malu. undang maisi kandak. Camin nan tidak namuah kabua. Menurut adat berjalan dan melihat. jangan dengan jalan bertindak sendiri.awasi. mempunyai sifat pemalas.mano nagari namuah maju. Condong jan kamari rabah. 109. rencana tinggal rencana. Kamajuan suatu negri di Minangkabau. Adat dan Syarak di Minangkabau adalah dua ajaran yang mutlak dipakai dan diamalkan. capek kaki indak panaruang. Suatu pekerjaan yang tidak terduga salah melaksanakannya. 103. tetapi satupun tak dapat dikerjakannya. lah tuo tarubah tido. Didalam pergaulan hendaklah mempunyai pendirian yang kokoh. Seorang ibu/bapak hendaklah mencari menantunya yang sesuai dengan anaknya. Dimano kain kabaju. jangan sampai merussak perasaan orang lain. Cancang tadadek jadi ukia. luruih manantang barieh Adat. tidak akan dapat dicapaidengan baik. Dalam pergaulan hendaklah bisa mempergunakan semua orang. ringan tangan bukan pamacah. Sifat seseorang yang selalu mengelamun. 108. Seseorang yang berpantun diwaktu dia akan menjalani hukuman karena melawan penjajah Belanda. 112. Adat sajati nanlah hilang. sampai mati manjadi paranggai. dan selalu dijalan yang benar. 119. tetapi karena keahliannya dapat menjadi baik. Suatu pekerjaan dalam masyarakat. tetapi tak berani melahirkan maksud hati. 113. dipandang gunuang ditangisi. Bukik putuih rimbo kaluang. Calak-calak ganti asah. Setiap kita harus menjauhi perbuatan cabul. Cadiak jan bambuang kawan. dicupak datuak tumangguang. gapuak nan usah mambuang lamak. =C= 104. 117. Hukum putuih badan tabuang. Dek ketek taanjo-anjo. Seseorang yang panjang angan-angan. (memberikan pertolongan pertama) 114. Yakni tangkas dan kesatria tetapi tidak melampaui kesopanan. Sifat pemuda-pemudi yang terpuji dan dikehendaki oleh Adat dan agama di Minang kabau. sukar untuk merobahnya. atau tinggal sebutan. bahkan setiap gerak dan perilaku hendaklah di. usua samo dipamain. pananti tukang manjalang datang. di. kalau kiranya ajaran Adat diamalkan tidak sepenuh hati. kuah talenggang ateh nasi. dihilia lukah mananti. paham babisiak didalam bathin. Dalam aia buliah diajuak. Caliak anak pandang minantu. dirandang jaguang dihanggusi. Dek ribuik rabahlah padi. 106.perkataan itu tidak menyinggung orang lain. dahan jo rantiang nan dipakai. 107. 102. panunggu dukun manjalang tibo. hiduik kalau tidak babudi. paralu dipakai tak buliah tidak. Dimudiak tubo dilapeh. Setiap pekerjaan yang dibiasakan mengerjakannya semenjak kecil baik atau buruk. 116. budi manunggu di ulemu. maliek paliharolah mato. mato nan condoang ka nan elok. dan selalulah mempergunakan informasi dengan sebaik-baiknya. lah takanak mangko diungkai. tukang nan tidak mambuang kayu. dilua parangkok makan. 110.

Dikaji Adat nan ampek. pakaian bangsawan rang di Minang. pagawai kato basipaik. Ajaran Adat Minangkabau dapat diamalkan dimana saja. dibuang katah lakang. Kalu untuk mendalami ajaran Adat dan filsafatnya jangan hanya sekedar menangapi arti lahir kata. Dek cadiak niniak nan baduo. dikurasai soko mangko nyo jaleh. Dibaok ribuik dibaok angin. insyaflah diri dengan tubuah. Setiap pekerjaan yang akan dikerjakan hendaklah dipikirkan semasak-masaknya. maka disana baru jelas nilainya yang baik. bukanlah tuo manyularo. Kebijaksanaan dalam pergaulan. 124.Manusia bisa mengetahui yang lahir. Didalam luhak nan tigo. Untuk memahami dan mendalami ajaran Adat dan filsafatnya perlu menghendaki ketekunnan dan mau memahami arti yang tersirat. bercerai dan berpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran. Sarintiak kudarat jo iradat. dituka bantuak deta datang. paham disinan mangko dapek. dek malu buruak tasuo. dibaok pikek dibaok langgau. tetapi perlu dipahami arti yang tersirat dibelakangnya. dibalik penderitaan ada kesenangan. Dibukak buhua deta datuak. walaupun ada yang merah selain dari sago. 131. disamek kain saluak timbo. tidak ingin mengulang kembali. disinan langik dijunjuang. menjamin hubungan baik sesama angota masyarakat yang datang dan yang menanti. Bersatu teguh dan kuat. 125. jo papatah pakaian rang panghulu. dalam tambolah tasuo.cela. hari pagi mananti patang. 130. 133. dibaliak panurunan ado pandakian. kato kiasan didalamnyo. Dimano asa titiak palito. 138. Ditiliak duduak hukum Adat. Dihannyuik ka aia dareh. dimano sumua dikali disinan aia disauak. dagiang samo dilapah. dan buatlah rencana kerja. 132. tua akan kembali kepada asalnya yakni kembali kepada tanah. 137. dari mano asa niniak moyang kito iyo dilereang gunuang marapi. dapat menentukan seseorang baik dan buruk. muluik jo hati kok balain pantangan Adat Minangkabau. Dibilang kato nan ampek. Dek rajin pandai nan datang. 126. antaro masin jo padeh. Meresmikan penggangkatan atau penobatan suatu jabatan didalam Adat seperti melantik penghulu. tanduak samo ditanam. untuak padoman dalam hiduik. Dimaso tuo mangucambah. itu pusako tanah Minang. pandai menyesuikan diri menimbulkan hubungan yang harmonis sesama anggota masyarakat. 123. 134. . Darah samo dikacau. Kok gapuak lamak tak dibu-ang. Ditiliak barieh jo balabeh. indaklah paham kok indak dirunuik. yang bathinnya dalam hati manusia hanya Tuhan yang mengetahuinya. tidaklah dapat dipahami kalau tidak benar didalami. disinan ado raso mardeka. Lain dimulut lain dihati. Kebijaksanaan yang baik yang dapat diamalkan dalam pergaulan hidup. partamo kato pusako. nak tantu ruweh jo buku. Diagak mangko diagiah. Ajaran Adat Minangkabau banyak mengandung kiasan dan perumpamaan. dibaliak telong nan batali. 135. asal pandai menyesuaikan diri dengan masyarakat yang kita gauli. dikaji kato nan ampek. Setelah dibandingkan ajaran Adat Minangkabau dengan Adat Adat lain. 129. Dibaliak pandakian ado panurunan. nak cilako bueklah silang. dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai. Dimano bumi dipijak. sungguah kasumba alah merah tibo disago nan nyato bana. 136. 127. 128. Supayo budi samo marateh. Dubalang kato mandareh. Diatua cupak nan duo. dek pandai alam santoso. disinan raso mangkonyo dapek. Nak tuah cari sapakaik. 122. Membuang segala sifat-sifat yang jelek dan meninggalkan segala perbuatan yang ter. 121. Orang Minang asal mula keturunannya ialah dilereng gunung merapi Pariangan Padang Panjang. muda akan menjadi tua. Kemerdekaan itu baru dapat dirasakan hasilnya apabila pembangunan dibidang kesejahteraan hidup dan tempat kediaman telah cukup dan selesai. Ingatlah didalam hidup. Tentang sumber pepatah budi merah sago jadi pilihan. Deta batiak basaluak timbo. ateh bainah nan duo baleh. Kalau budi diamalkan dalam pergaulan. sanang hati santoso tampek. dibaliak mangko dibalah. Dibalik kesusahan ada kemudahan. tidak sesuai kata dengan perbuatan adalah larangan dalam Adat Minangkabau.

bak mancik palajang atah. Faham waham mambao lalai. 154. Seseorang yang senantiasa tergesa-gesa dalam setiap pekerjaan. nampak nan dari mandi angin. Elok nagari dek panghulu. Orang pandai dan cerdik. tetapi nilailah dari pengetahuannya dan budi pekertinya. gadang nan indak mangatanggah. Elok nan tidak mangalua. Mempunyai faham yang terlalu arief menimbulkan sak wasangka. begitupun Masjid. . pado mancari ka nan lain. 140. cemburu buta merugikan diri sendiri. Menilai seseorang jangan dari pakaiannya. 144. dan tekun menghadapi sesuatu pekerjaan. Orang yang besar bicara takabur dan sombong. Keinsyafan yang sungguh datang dari hati akan menimbulkan kecintaan untuk berbuat kebaikan. elok tapian dek nan mudo. tetapi hasilnya sangat mengecewakan. 145. faham waham bambao lalai. Galogok kuciang kanaiak. gadang garundang dikubangan. Seseorang yang bertampang pandai dan pintar. 153. Seseorang yang kurang perhitungan dalam pergaulan terlalu royal dengan kawan. indak babaliak naik lai. Dari pada mencari sesuatu yang baru. Kalau pergaulan dilengkapi dengan budi yang baik dan tinggi. 156. ujuik satu pangang bunta. tepian karena pemuda pemudi yang tinggi budinya. =F= 146. 150. Faham insyaf faham nan haniang. Gadang tungkuih tak barisi. Faham sak barisi antah. dan cerdik yang tidak dengan pengetahuan akan selalu merugikan diri sendiri. Ragu membawa kelalaian. gadang suok tak manganyang. Seseorang akan berkuasa dalam lingkungan dan bidangnya masing-masing. Baik suatu negari karena pimpinannya. Gadanglah aia banda baru. dibuang baik-baik dengan perhitungan dan musyawarah. lebih baik memelihara dan memperbaiki yang telah ada. 149. Elok baso tak katuju. 147. 152. Elok diambiak jo etongan. Seseorang yang berlagak sombong dan angkuh biasanya dia kurang mempunyai rasa malu. 141. tetapi sebenarnya isi kosong dari segala-galanya 157. Keyakinnan akan membawa ketetapan hati.E= 139. nan lia jinak malakok. Faham arieh balawan banyak. elok masajik dek tuanku. faham cadiak maangan urang. Gadang ombak caliak kapasianyo. Elok bak karabang talua itiak. faham sangko didoroang hati. tetapi tidak mempergunakan kepandaiannya dan kecerdasan untuk kepentingan orang banyak. Gadang tungkuih tak barisi. =G= 151. Seseorang yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya dalam pergaulan. elok rumah dek bundo kanduang. Keragu-raguan karena kurang keinsyafan.bicarakannya yang dapat dibuatnya. gadang antak indak lalu. 142. kok pandai bamain budi. begitupun yang baik perlu diambil dengan mufakat. segala kesukaran dapat diatasi. Seseorang yang lagaknya seperti orang pandai terlalu jelimet tetapi tidak berhasil. Gadang buayo dimuaro. gadang galogok tak bamalu. buruak dibuang jo mufakaik. Faham yakin ulemu tatap. Gadang sendok tak mambao. gadang kayu caliak kapangkanyo. Didalam Adat setiap yang tidak baik. baik baso tak manantu. tungkuih elok pangabek kurang. biasanya tidak sebesar apa yang di. Elok tungkuih tak barisi. 155. 143. ia akan membawa kepada kelalaian dalam suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Elok nan usang dipabaru. eloknyo tabuang juo. elok saiyo jo sakato. 148. gadak agak tak manyampai. Elok sairiang jo juru mudi. faham mati mangunyah bangkai.

akan menghilangkan rasa malu antara dua insan yang berlainan jenis.158. walau bak mano misikin misikin awak. 166. baik berkorban dan bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. kecuali yang qadim hanya sifat ALLAH. Habih sandiang dek bagesoh. Seseorang yang rajin berusaha untuk mencapai cita-citanya. Berbuatlah dalam masyarakat. Hujan batu dikampuang kito. habih gali dek galitik. hati tunggau samo dicacah. 161. dia belum merasa puas kalau belum dapat dicapainya. sulit untuk dipercaya buat selama-lamanya. ketek kayu ketek bahannyo. Gadang maimpok. Sifat seseorang berkuasa yang ingin memperbudak orang lain dalam segala hal. 175. Larangan bagi seorang anak gadis di Minangkabau. Hati gajah samo dilapah. 174. 169. Baik laki-laki atau perempuan kalau budi telah kelihatan dalam pergaulan. 159. Rasa social dalam hidup bergaul. Gadang kayu gadang bahan. Setiap pembahagian dalam bersama hendaklah disesuaikan dengan hasi yang diperoleh. Hawa nan pantang karandahan. 173. 171. Galang dicinto galang buliah. Gadiang tak ado nan tak ratak. karano tidak mambao galah. gilo maukia kayu tagak. himbau basahuti. Guruah patuih panubo limbek. Gabak dihulu tando kahujan. Kalau menjadi orang yang memegang kekuasaan jangan berbuat sekehendak hati. Garuih tak namuah hilang walau nan luko lah sambuah bana. sayang dikampuang ditinggakan. budi kalau nampak dek urang. mudharat mamfaat tak takana. panjang malindieh. sarik indak babungo lai. tujuah ratuih carikan ubek badan batamu mangkonyo sanang. hati luko mangkonyo sambuah. laweh nak manyawok. Gadang agiah baonggok. Kebaikan orang lain hendaklah dibalas dengan kebaikan dengan ikhlas dan jujur. tak ado mingkudu nan tak bagatah. kato bioso bajawab. Galundi disawah ladang. 168. tacapai niaik jo tujuan. Seseorang yang talen dan gagah yang dibuat-buat karena sombong dan angkuhnya. Sifat tersalah dan lupa itu adalah sifat bagi manusia. 162. nafasu nan pantang kakurangan. habih miyang dek bagisia. gadih pancaliak bayang-bayang. dia akan sembuh kapan dapat bertemu atau tercapai yang dicintainya. hujan ameh dikampuang urang. Gadang jan malendo. kalau rasa malu telah hilang dari diri seseorang. Pekerjaan yang dilarang oleh adat dan syarak akan merupakan kebiasaan mengerjakannya. pandan tajamua disubarang. Hati ibo mambao jauah. Seseorang yang sakit karena cinta dan rindu kepada sesuatu atau kepada seseorang. Pergaulan bebas antara muda dan mudi. Nafsu itu seperti lautan tak penuh karena air dan sampah. Gayuang basambuik. Gadih panagak ateh janjang. Geleang kapalo bak sipatuang inggok. Hanyuik sarantau sagan badayuang. 170. lonjak bak labu dibanam. Suatu kejahatan yang dibuat seseorang yang sulit dilupakan oleh orang banyak. Seseorang yang selalu hidup dalam khayalan tetapi tak mau berusaha. 165. Gilo dimabuak bayang-bayang. 160. 177. Seseorang yang memperoleh nikmat yang selama ini menjadi idamannya. Ada suatu alamat dan tanda-tanda menunjukkan mara bahaya akan datang. cewang dilangiek tando kapaneh. =H= 172. harus melaksanakan pembahagian keuntungan dengan adil melihat kepada keuntungan yang diperoleh sesuai dengan usaha masing masing. 176. Seseorang dalam pekerjaannya tidak memikirkan kerugian dan kesakitan orang lain. 178. Kanan jo kiri tak malenggong. bacinto juo badan nak . panjang jan malindih. 163. ketek agiah bacacah. 164. niaik sampai cinto basuo. atau kerusuhan akan terjadi. Habih bisa dek biaso. hiduik indak baguno lai. 167.

192. Hulu baiak pandai batenggang. Seseorang yang mengharapkan sesuatu yang belum tentu didapatnya. Seseorang yang pandai mempergunakan waktu dalam hidupnya. Haniang saribu aka. walau senang badan dirantau orang namun kampung teringat juga 179. . Ke-Imanan harus dijaga jangan sampai tergelincir. tetapi hewan yang berbentuk manusia. habih malo jo sopan. bukan disebut manusia lagi. Kecintaan seseorang kepada kampung halaman tumpah darahnya. Kemelaratan dan kesesatan seorang anak adalah disebabkan kelalaian kedua orang ibu bapaknya. Habih dayo badan talatak. Berusahalah sejauh kemampuan yang ada pada kita dalam masyarakat. mati bakubua. 197. =J= 195. 186. Datuak Mangkudun di Sumaniak. sabab anak jatuah binaso. Hutang wajib dibayar.pulang. dandam habih kasumat putuih. Jan dicampuakan durian jo antimun. Sesuaikanlah kata dengan perbuatan. hulu malang salah galogok. 181. 183. tetapi dia telah membuang apa yang dimilikinya. kamudi nan tidak buliah patah. 187. Indomo di Saruaso. Ilang tak tantu rimbonyo. =I= 188. dan dia akan bertambah kecil kalau tetap diangsur membayar. Secara tidak disadari kebudayaan asli kita dipenggaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat asing. Inggok mancakam batang. Hari sahari diparampek. dan kemudian harus dijaga jangan sampai patah. diperlukan penyesuaian diri dengan masyarakat yang ditempati. Seseorang akan bahagia kalau pandai bertengang dalam hidup. ketek utang dek angsuran. Selalulah hati-hati terhadap pergaulan muda mudi. Peringatan agar jangan mudah berjanji dengan seseorang. 185. Iduik batampek. 182. kuburan hiduik dirumah tanggo. Janji biaso mungkia. Kalau raso pareso telah lenyap dari seseorang. 189. hari samalam dipatigo. Isi kulik umpamo lahia. bakulimek sabalun habih. Hutang lansai dek babaia. hari buruak dipagunokan. 190. Setiap yang akan dikatakan hendaklah dipikirkan terlebih dahulu. punai ditangan dilapehkan. dan kalu mati perlu dikuburkan. Hari baiak dibuang-buang. Jalan dialiah dek rak lalu. Jan taruah bak katidiang. Hukum jatuah sangketo sudah. karena kedua-duanya menjadikan karam seseorang dalam kehidupan dan kehilangan pedoman. Dalam bergaul perlu ada kehati-hatian jangan sampai berbuat kesalahan. hendaklah dikuatkan kata-kata Insya Allah. 184. membicarakan orang lain. Iman nan tak buliah ratak. dan itulah yang harus diamalkan didalam hidup. tetapi bahaya mudah terjadi kalau tidak mempunyai perhitungan. Harok diburuang tabang. jan dipadakekkan api jo rabuak. tabang manumpu dahan. kuburan mati ditanggah padang. dan memakai waktu yang banyak untuk hura hura. 196. cupak dipapek dek rang manggaleh. hewan babantuak manusia. karena lidah tidak bertulang. ibu bapak nan kurang cadiak. 198. Sesuatu persoalan yang tidak tentu penyelesaiannya dan hilang begitu saja. gangam arek pagangan taguah. karena pergaulan bebas akan mengakibatkan rusaknya moral antara keduanya. Perpindahan masyarakat dari suatu negeri kenegeri lain. hanyuik tak tantu muaronyo. 180. Seseorang harus mempunyai tempat kediaman. 194. walaupun hilang sendirinya. Ingek-ingek sabalun kanai. habih paham aka baranti. Terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Seseorang yang tenang dalam menghadapi kesulitan akan mudah mengatasi kesulitan karena pikiran itu pelita hati. 193. Seseorang yang senang tiasa membuang waktu yang baik. jan baserak bak anjalai. Hilang raso jo pareso. 191. titian biaso lapuak. pikia palito hati.

dakek jalang manjalang. kacupak tuladan batuang. Hidup dirantau orang tidaklah semudah hidup dikampung halaman tempat kita dilahirkan. namun lenggok baitu juo. dan suatu keterangan yang tidak terbukti kebenarannya. Ketinggi suatu bangsa akan ditentukan oleh kepribadian bangsa itu sendiri.faatkannya. Kasingka talalu ampang. Kalau hari lah paneh lah lupo kacang jo kuliknyo Melupakan jasa baik orang lain yang pernah menolong kita. Kasuri tuladan kain. 200. lamo hiduik banyak diraso. Adat dan Undang-Undang Pemerintah. rusak sandi rumah binaso. Ibu bapak yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik pula dan sebaliknya. Kalau tasungkuik pado nan tinggi.199. 208. kuaik sapik karano takan. Jauh berjalan banyak dilihat. Suatu perbuatan dan perkataan yang telah difahami maksud dan tujuannya. Kalau karuah aia di hulu sampai ka muaro karuah juo. Jauah cinto mancinto. karena jauh handai tolan. 216. Kacak langan lah bak langan. Ajaran Adat Minangkabau yang sejati kalau tidak diamalkan oleh masyarakatnya. 211. kilek camin lah ka muko. Kalau kuriak induaknyo rintiak anaknyo. dunia manjadi takupalang. 209. Sesuatu perbuatan hendaklah dilandaskan kepada Agama. labuah goloang nan kaditampuah. Seseorang yang tidak tahu diri walaupun dia telah jatuh hina karena perbuatannya. jan disangko murah pai marantau. Kuaik rumah karano sandi. Suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama dan didorong oleh kesadaran. 210. Seseorang yang baru saja mendapatkan suatu nikmat tetapi senantiasa dipergunakan dengan hati bangga dan sombong. Rusak adaik hancua pusako habih kabudayaan nan usali. jatuah bairiang kaduonyo. Kato panghulu manyalasai. lama hidup banyak pengalaman. Kalau budi bangsanya telah hancur. 215. 219. =K= 207. 213. Rasa kekeluargaan yang tak kunjung habis. Kato iduik banyawa iduik. 206. jikok basanda pado nan gadang. dakek nan buliah dikakokkan. 205. kato mati bapambunuahan. basakik marasai pulo. Jauah bajalan banyak diliek. Jangek suriah kuliklah luko. akibat kehancuran bangsa itu sendiri. 201. Ka bukik samo mandaki kalurah samo manurun. Seseorang yang memiliki pengetahuan serba tanggung sehingga tidak dapat dimam. kapitungguah talampau unjua. Pada umumnya keturunan menentukan corak dan kelakuan yang pernah dimiliki oleh ibu bapaknya. Suatu pekerjaan atau kewajiban yang dikerjakan karena terpaksa. Rusak budi hancualah bangso. Kuaik katam karano tumpu. walau jauh dimata tapi dekat dihati. Pengetahuan dan kepintaran jangan dibanggakan karena mengakibat hati menjadi takbur jadinya. maanjuang maninggikan. Jikok panghulu bakamanakan. 202. Pandai nan usah dilagakkan manjadi takabua kasudahannyo. 217. 203. Jatuah mumbang jatuah kalapo. Tetapi kapan kita telah mendapat kesenangan atau yang dicitakan melupakannya. tetapi dia tetap membanggakan diri. Jan disangko murah batimbakau. Kalau tidak hati-hati dan tidak dibina dan dikembangkan kebudayaan asli (Adat Minagkabau) hancurlah kebudayaan asli kita. Sesuatu bukti dan keterangan yang dapat dikemukakan dan ditunjukkan dengan nyata. bukan karena kesadaran. . Kuat bangso karano budi. kacak batih lah bak batih. Suatu keterangan yang diberikan ternyata ada kebenarannya. 218. Jalan pasa nan kadituruik. 212. maracik maampai pulo. Kilek baliuang lah ka kaki. Adaik kok kurang takurasai. Selalulah kita berbuat dan bertindak atas kebenaran dan menurut undang-undang yang berlaku. Suatu pekerjaan begitupun tingkah laku dan peranggai yang dapat dicontoh oleh orang lain. Jauah nan buliah ditunjuakkan. 214. mandareh kato dubalang. hilanglah budi didalam diri. 204.

hati-hati dalam berbicara karena banyak musuh dalam selimut. salam tak sampai pado kasiah. apalagi untuk diamalkan kalau sekiranya hanya dengan mendengar pepatah petitih. 233. Kiniko coraklah barubah. 229. Kato rajo kato basahajo. Kaampek kato kamudian. 228. jarek sarupo jo jarami. sasimpang jalan ka Singkarak. Satu pendapat dan satu tujuan. begitupun mara bahaya dan musibah tidak kuasa manusia menolaknya. budi nan jan sampai nampak. talamun patuik kito kakeh. 231. agar sentosa hidup bersama. kato kalipah dari mamak. Kato adaik pahamnyo aman. 225. kato saudaro paringatan. pandai tak rago dek ba guru. Pepatah ini mengandung arti: bagaimana sulitnya memimpin masyarakat yang jiwa-nya sangat kritis dan koreksi. Kahilia jalan ka Padang. kato titah kato balimpahan. kato alim kato hakikat. saukua mangko manjadi. Setiap manusia perlu mempunyai cita-cita yang tinggi dan mulia.220. Orang jauhari bijaksana pandai mencari jalan keluar dalam suatu kesulitan yang datang secara tiba-tiba. 235. Tidak mau bermusuhan dalam hidup bermasyarakat tetapi kalua datang dengan tiba-tiba tidak pula dielakkan. kato dubalang kato mandareh. malang tak dapek kito tulak. Kahilia jalan ka Sumani. bulek sagiliang picak satapiak. 224. Kato bapak kato panggaja. Kaduo kato mufakat. sadang manggali kasajarah usahokan galian dek basamo. kok musuah indak dihadang. Senantiasalah kita dalam hidup bergaul memikirkan mudarat dan mamfaat. Didalam diri manusia yang berpengetahuan dan diamalkannya. muluik manih basonyo baiak. Kato parampuan kato manuruik. kuncilah bathin jan taruah. Satu pendapat dan satu gerak.buang. dunialah lamo inyo pakai. sabarek saringan kasadonyo Urang mulia dalam nagari. tampa mendalaminya. alam mardeka lah tabantang. 227. sehingga lahir dan bathin dapat sesuai. sakato urang kasadonyo. kita harus menggali sejarah kebudayaan bangsa . mudarat mufaat tak dikana. tasuo nan indak ba ilakkan. nan singkek buliah diuleh. Kato panghulu manyalasai. dari duo capailah tigo. tetapi harus dicapai dengan cara ber angsur-angsur. 221. Koroang kampuang didalam jurai. ada neraca yang menentukan baik dan buruk. Karano indak mambao galah. Orang yang tua harus dihormati. Katiko taimpik nak diateh. takut paham tergadai. menjadikan orang yang teguh ini mulia budinya. sakati limo nilai haragonyo. 232. sasuai mangko takanak. elok sapahan sahakikat. Sesuatu hendaklah dengan musyawarah untuk mufakat. mananti takadia kasamonyo. paniliak langgam nan tadiri. labiahkan rusuah jo takuik. alamaik binaso kasudahannyo. 226. Kalau adaik dalam nagari. raso pareso nyolah tahu. Kemuliaan dalam pandangan adat terletak pada budi baik dan indah bahasanya seseorang. santoso dunia jo akhirat. Rusuh hati jangan kelihatan. santoso kito salamonyo. 230. Kemerdekaan telah tercapai. mangambiak hati suami. 223. Kalau tidak dipikirkan alamat hidup akan sengsara. Ajaran Adat tidak dapat dipahami. Kato manti kato bahubuang. katiko takuruang nak dilua. Ajaran adat dan agama Islam kalau benar-benar diamalkan. karena ketuaannya dia telah banyak merasakan pahit manis dalam kehidupan. malangkapi rukun dengan syarat. kalau elok pegang padoman. 236. taruah naraco jo katian. Kato guru kato batuah. banyak pahamnyo tagaliciak. Keteguhan bathin menyimpan rahasia seseorang. ka mudiak jalan ka Ulakan. patuik bana kato dicari. Keuntungan tak dapat dikejar-kejar. 222. menjamin keselamatan dunia akhirat. lahia jo bathin nak saikek. bajalan baduo nak ditangah bajalan surang nak dahulu. mujua indak dapek kito kaja. satu tujuan akan melahirkan kesentosaan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Perlu penggalian adat dan agama Islam secara mendalam . baitu limbago sajak dahulu. Kalau dek pandang sapinteh lalu. 234. jangan sakali disudahi. Jauhari pandai manyam.

bak alu pancukia duri. Kalau pai tampak pungguang. Kaluah kasah papek nan ampek. 239. 243. Mengerjakan suatu pekerjaan hendaklah dengan yang ahlinya. Kalau balaia banakodoh. 242. faham adaik nak nyato bana. patitiah luhak nan tigo. tandanya kita orang satu bangsa. 240. Kito nan bukan cadiak pandai. cari ilmu pengetahuan. Kito nan bukan cadiak pandai.secara bersama. tetapi banyak mengandung . Kalau indak pandai bakato-kato. Pituah guru nan di. kalau mangauik iyo bana kameh. Kalau pengetahuan baru seujung kuku jangan dicoba mengurus pekerjaan yang sulit. adalah menjadi pedoman dalam kehidupan. Nan turun dari Parpatiah nan sabatang. tampek hati jarang basuo. Kuaik dari paga basi. serta cari mata penghidupan. 237. Sudah masanya sekarang kita mengali dan mengembangkan adat Minangkabau sebagai rangkaian dari kebudayaan nasional. dengan mempergunakan panca indra yang lima. sama dengan alu pencongkel duri tetapi kalau pandai umpama santai dengan tengguli. begitupun pengetahuan yang kita pelajari jangan patah ditengah. Kalau dijumpai kekilafan dan kesalahan tolong maaf dan betulkan. Kulik maia ditimpo bathin. katiko balun talampau elok diru. 248.angkan. 245. Kauak indak sahabih gauang. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan. merupakan ajaran yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Kalauik riak maampeh. Pagar yang paling kokoh ialah pagar sesuatu dengan budi yang baik. 241.pakai. dirumah baguno balun. Nasehat guru dan pelajaran yang diajarkannya kepada murid. kapulau riak mamutuih. kokoh nan dari paga tembok. Kalau pergi hendaklah memberi tahu. 253. ulemu di Tuhan tasimpannyo. bajalan salangkah madok suruik. nak jadi paham jo ukuran. Parpatih nan Sabatang. batang tubuah marasokan. Kato sapatah dipikiri. jikok babaliak tampak muko. lauik dalam usah didugo. babuah babungo balun. Ajaran adat Minangkabau yang disusun oleh Dt. batuka tujuan mukasuiknyo. panca indra mananggu. 246.nuik sitambo lamo. Seseorang yang tak pandai berbicara secara baik. dalam bathin bahakikat pulo. bathin ditimpo galo-galo. sarato anggota katujuahnyo. untuk kemudian dibawa dan dikembangkan dikampung halaman. Karantau madang di hulu. Ajaran adat Minangkabau bukan sekedar lahiriyah. jika kembali hendaklah memberi khabar. dalam lahia ado ba bathin. Kito di alam Minangkabau lah patuik tasintak pulo. Kalau tali kaia panjang sajangka. 249. yang sulit mencari istri untuk menjadi teman sehidup semati. hanyo manjawek pituah dari guru. manjadi kato pusako. 238. paham pahamnyo nan tak lansuang. Kalau ketek dibari namo. Kasiah sayang dapek dicari. awai indak sahabih raso. 251. Pergilah merantau kenegeri orang. Adat Minangkabau selama ini tidak pernah mendapat pengalian dan pembinaan. 252. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso. Dek kokoh niniak nan dahulu kunci nan limo pambukaknyo. memasuki suatu negeri hendaklah dengan orang yang mengetahuinya. 254. 244. 250. 247. balunlah pulo sacukuiknyo. Pikirkanlah semasak-masaknya apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain sehingga tidak menyinggung perasaannya. karena khilaf itu sifat manusia. Kok alah sampai di hulu. nak tapek adaik jo limbago. kalau mancancang iyo bana putuih. Untuk mencari istri paling mudah. Sesuatu perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan akan menimbulkan penyiksaan terhadap bathin kita sendiri. Kalau dapat mendalami ajaran adat kita akan mendapatkan mutiara yang berharga didalamnya yang berguna untuk hidup bergaul dalam masyarakat. urang gadang dibari gala. kalau pandai bakato-kato bak santan jo tangguli. Kato papatah caro Minang. marantau bujang dahulu. jikok bajalan jo nan tuo. Nenek moyang di Minangkabau pemikirannya jauh memandang kedepan untuk masa anak cucu. akibatnya banyak orang salah pengertian tentang tujuan adat itu.

263. Lauik banyak nan sati. jangan berlebih-lebihan. Bergaul dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat tidak ada lagi batas-batas dalam pergaulan menurut norma adat dan agama. digulai cubadak mudo. Mukasuik hati mamaluak gunuang. 269. Lauik gadang kalau dihadang. Labuah luruih jalannyo pasa jan manyipang suok jo kida. 273. 260. =L= 256. Mancaliak tuah ka nan manang. 274. Limpapeh rumah nan gadang. manahan jarek dipintu. umbun puruik pegangan kunci. Mencari keuntungan kedalam lingkungan anak kemenakan sendiri. indak babedo kaduonyo. kecil dan besar. malabiahkan lantai bakeh bapinjak. manjulaikan aka bakeh bagayuik. begitupun dalam tingkah dan laku. Lahia jo bathin saukuran. bajalan di rusuak labuah. Lain geleang panokok asiang kacundang sapik. 258. lah biaso kito tasalah. manuladan ka nan baik. dengan jalan anjuran dan petunjuknya. Sudah aturan dan undang-undang dan sudah cukup norma adat dan agama. Seseorang yang baik dan jujur sesuai kata dan perbuatannya. 268. Limpato batang sitawa. Mancabiak baju didado. 267. tetapi tidak ada kemampuan untuk mencapainya. mangurangi sio-sio. Mumbang jatuah kalapo jatuah. rantau banyak nan batuah. Manyauak di ilia-ilia. sagalo karajo kamari cangguang. Rasa social dan kerja sama yang baik yang harus diamalkan dalam pergaulan. begitupun dirantau orang hendaklah merendahkan diri. Mairikkan galah jo kaki. lah tarang jalan kadapua. Mandapek samo balabo. 255. Malabihi ancak-ancak. 270. rasian pamenan lalok. maliek contoh ka nan sudah. 264. Lah bacampua lamak jo galeme. Seseorang yang telah merasa malu. 275. Gelagat seseorang atau suasana yang menunjukkan tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang tak diingini. Malakak kuciang didapua. . Seseorang yang ingin menjadikan orang lain tersalah. Mimpi itu kebanyakan sesuatu yang terangan-angan diwaktu bangun. Setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya baik tua ataupun muda.arti dan makna yang tersirat. Setiap pekerjaan hendaklah pertengahan. 271. 266. Lah samak jalan kapintu. Kalau pergi berjalan kerantau orang hendaklah pandai menyesuaikan diri dalam pergaulan. karena pemikirannya tidak secara serentak. karena perbuatan yang tidak benar telah diketahui orang. isi kulik umpamo lahia. sadiokan sampan jo pandayuang. 272. karano pangana indak sakali tibo. Perbuatan seseorang yang tidak baik yang dilakukan kepada keluarga sendiri. kahilangan samo barugi. bakato dibawah-bawah. jangan menyimpang dari itu. manapuak aia didulang. 262. =M= 265. dan kunci tentang kebaikan dan keburukan suatu negeri. 257. Kaum wanita di Minangkabau adalah merupakan tiang kokoh diatas rumah tangga dan nageri. Seseorang yang mempunyai cita-cita tinggi. Seorang suami yang tidak kenal lagi pada tugasnya sebagai mamak dari kemenakan. 259. Kekilafan dan kesalahan adalah sifat seorang manusia. 261. tetapi semata tahu kepada si istri saja. indak babedo sadah jo tapuang. Mancari dama ka bawah rumah. mamapeh dalam balanggo. yang menuju kepada mental manusia. Seseorang yang berbicara tetapi tidak disadarinya bahwa dia telah memberi malu diri dan keluarganya sendiri. Kacimpuang pamenan mandi. Mancaliak jo suduik mato. Hiduik didunia mangupalang. apo dayo tangan indak sampai.

289. Berbicara sangat mudah. satampok kapapan tuai. panarahan kakayu api. tidak ada orang yang tidak dapat dimamfaatkan. dipahamkan makonyo nyato. nan indah iyo lah baso.Selalulah kita melihat hasil yang baik dan dapat pula kita laksanakan. Adaiknyo tuah disakato. Manjujuang balacan dikapalo. Seseorang yang memakai perasaan malu dan mempunyai kesopanan yang baik. Manusia mati hendaknya meninggalkan jasa yang baik untuk anak dan keluraga seta masyarakat. maraiah suatu ka diri. pahik nan jan lakeh di luahkan. tetapi sulit memelihara perkataan yang akan menyinggung perasaan orang lain. Seseorang yang berbicara dengan lemah lembut dan baik susunan bahasanya. Seseorang yang menolong orang lain. abunyo kapupuak padi. 282. Mamakai hereang jo gendeang. Manusia manahan kieh. =N= 292. Yang paling berharga dalam kehidupan bergaul adalah budi pekerti yang baik. Maniah nan jan lakeh di raguak. Murah kato takatokan. binatang Manahan palu. sikok barulang pai mandi. Sesuatu pelajaran dan pengetahuan dari orang lain pikirkan dahulu semasak-masaknya. Biasanya manusia itu banyak terpedaya oleh mulut manis dan budi bahasa yang baik. Nak urang koto hilalang. tetapi dia sebenarnya ingin mengetahui pendirian kita dan musuh kita. 278. 284. Setiap suatu yang dirasakan oleh orang lain hendak dapat dirasakan oleh kita sendiri 285. sulik kato jo timbangan. 281. jatuah kabau dek lalang mudo. 276. benar atau tidaknya. 277. 294. 283. nak lalu kapakan baso. mampaliakkan rumah indak basasak. dida lami sungguh-sungguh. manaiakkan banda sundai. Ibo di adat katagiliang turuikkan putaran roda. Manusia yang sempurna selalu mengetahui kata-kata kiasan di Minangkabau. 280. sesuaikan diri dan aturan adat beradat serta istiadat dengan kemajuan. hilang segala perasaan sopan santun. baso baiak gulo dibibia. habih lah raso jo pareso. Seseorang yang tidak mau bertanya tentang suatu pekerjaan yang tidak/belum dike Karena ajaran adat itu pada umumnya berkiasan. kalau dipandang kato-kato. Setiap sifat dan tindak tanduk yang tidak jujur dan benar. malu jo sopan kok nyo hilang. 291. nan merah iyolah sago. yakni yang telah positif baik. 288. Tanya diberi kata berjawab. Seseorang yang membukakan aibnya sendiri kepada oaring lain. nan baiak iyo budi. . 290. 287. mamakai raso jo pareso. Minangkabau dahulunyo. Marangkuah tungua ka dado. nan bengkok dimakan tali. Maliang cilok taluang dinding. sambah sadundun jo salam. 279. nan ketek kapasak suntiang. akan senantiasa ada ganjarannya (hukum karma) 295. musuah dalam salimuik Seseorang yang berpurak menolong dan berpihak kepada kita. sagan bagalah hanyuik sarantau. kato harok dibinisi. mangali-gali najih dilubang. Mampahujankan tabuang garam. 286. Nan bungkuak dimakan saruang. Muluik manih talempong kato. mati gajah tingga gadiang. Didalam ajaran adat tidak ada bahan yang tidak berguna. Malu batanyo sasek dijalan. serta sopan santun. Mati samuik karano manisan. Kalau sifat malu telah hilang dalam diri seseorang. Marabah sadundun dengan balam. sedang orang lain itu dipihak yang tidak benar. Biasanya dalam pergaulan hidup. Nan kuriak iyolah kundi. 293. Nan luruih katangkai sapu. Managakkan banang basah. Musang babulu ayam. Mati harimau tingga balang. tikam bunuah padang badarah. Seseorang yang senang membukankan aib orang lain. tidak mudah dipahami tanpa diketahuinya akan mengalami kesulitan. nan bungkuak katangkai bajak. Kebudayaan asli jangan sampai hilang. gayung bersambut.

Dek lamo tak namuah lupo manjadi padoman pagi jo patang. 305. mambuek barih jo balabeh. akan menghilangkan kemurnian kebudayaan sendiri dan kehilangan pegangan. Dalam adat manusia lemah harus dibimbing dan dibantu. cacat. kampuang bapaga buek. nan lamah baindiak. 311. 298. korong kampuang didalam jurai. Nan suku babuah paruik. 315. Nan buto pahambuih lasuang. nan ringan samo dijinjiang. lebih-lebih kaum wanita. Nan landai batitih. yang qudrat hayatinya lemah dari kaum lelaki. Bagi orang Minang yang memahami ajaran yang terkandung didalam adatnya. 309. Perkataan yang menyakiti lebih berbahaya dari pisau yang tajam. Nak luruih rantangkan tali. Nan basasok bajarami. nan padiah iyolah rundiang. Menghormati orang tua dari kita umurnya. Selalulah berbuat sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Kalau ditinggikan orang dalam masyarakat peliharalah budi. Naiaklah dari janjang. Niniak moyang di duo koto. Nanang saribu aka. Selalulah menghormati orang tua. 306. 301. bahkan menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup. nan bapandan bapakuburan. sempurna. nan patah pangajuik ayam. luruih bana dipacik sungguah. Nagari bapaga undang. Sistim yang terdapat dalam adat Minangkabau. Kata-kata yang berbisa. Patuhilah keputusan bersama yang telah dibuat oleh pemuka kita. nan lamah makanan tueh. iyolah kato undang-undang. nan pakak pamasang badia. Semua orang dapat dimamfaatkan. 297. tetapi karena ketuaannya. 312. hormat menghormat sama sebaya. karena setiap masyarakat mempunyai normanya sendiri-sendiri. nan lumpuah pahunyi rumah. lebih-lebih ibu dan bapak dan orang tua umurnya dari kita. nan condong baraiah. Selalulah bersifat lurus dan tulus ikhlas dalam pergaulan. Didalam adat selalu dianjurkan agar setiap pekerjaan yang baik dikerjakan secara bersama. 310. tiokmlasuang ba ayam gadang. mambayang cahayo di-inggiran. 303. pandai dan bodoh. 299. Nan tuo dihormati. 302. Panjang rumah adat yang menjadi kebanggaan masyarakatnya. sama dengan rasa seseorang yang tahu harga dirinya mendapat malu. nan kayo bakeh batenggang. Dilarang didalam adat orang yang memperlakukan si lemah semau-maunya. dan tidak suka membuka rahasia. Nak mulia tapek-i janji. Kalau ingin jadi orang yang dimuliakan selalu tepati janji. nan ketek di sayangi. bukan tergantung kepada ilmu dan kepandaiannya saja. turunlah dari tango. dek urang tuo lah lamo hiduik. Nan dikatokan kato pusako. Bulek dek tuah lah sakato. nak haluih baso jo basi. 313. Dek tajam nampak nan luko. haniang ulu bicaro. manaruah rambang jo ragu. nak haluih baso jo basi. menurut adat dan agama Islam serta pemerintah. yakni selalu bersifat benar dan jujur. Patuhilah norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. nak tantu hinggo jo bateh. Agar menjadi orang baik dan disegani selalulah bersifat sabar. lungga lah ganggam nan dahulu. pikia palito hati. nan sahentak kuciang malompek. dunialah lamo inyo pakai. dek saba bana mandatang. 308. Nan barek samo dipikua. dan pakailah basa basi. nan bingguang kadisuruah-suruah. mulia hina. Meniru-niru kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Nak tinggi naiak kan budi. 300. soko pusako kalau tadalami. Nan sakik iyo lah kato. 314. Mendalami ajaran adat Minang dan filsafatnya serta dapat diamalkan dalam pergaulan akan menggangkat martabat kemanusianya. kaya dan miskin. Nan sakik iyolah kato. salah tampuah buliah diambok. Nak elok lapangkan hati. . nak taguah paham dikunci. Nan condoang makanan tungkek. sayangi anak-anak. dek kato hati taguntiang. Nan mudo biaso bimbang. oleh masyarakat dan sipembuat peraturan sendiri. samo gadang baok bakawan. tidak bisa diabaikan dan dilupakan. nan malu iyolah tampak. kalau batimbo ameh datang.296. dan baik budi bahasa. 307. nan cadiak bao baiyo. 304. Nan salajang kudo balari.

326. Pucuak pauah sadang tajelo. Kebaikan yang diperbuat oleh seseorang akan berbalas dengan kebaikan. Indak guno jadi rang pandai. Yang mengetahui diseluk beluk dan sifat masyarakat suatu negeri adalah para cende. nan bak manutuik manggih langkeh. 330. Pulau pandan jauah ditangah. Pemuda harapan bangsa ditangan pemuda terletak maju mundurnya bangsa dimasa depan. Agar suatu tindakkan dalam masyarakat tepat pada sasarannya maka serahkanlah sesuatu kepada ahlinya. nan capek kaki ringan tangan. Nan tahu dikayu tinggi alang. Olok-olok mambao sansai. lalang ditanam lalang tumbuah. yang tidak diduga sama sekali sehingga timbul kekacauan dan kepanikan. nan tahu dikili-kili banting. 320. Nan bak mananti aia ilia. Padi disisiak jo hilalang. 328. 316. 317. budi baiak dikana juo. laia dikambang manantang angin. hutang budi dibao mati. dan kesabaran mendatangkan kebenaran. Perbuatan dan tingkah laku yang tidak pada tempatnya. tapuang dicampua jo sadah. Nak tahu digadang kayu caliak kapangkanyo. alu tataruang patah tigo. pakai sifat sopan dan santun. 329. nan bak bumi diguncang gampo. =P= 327. Perbuatan kebaikan dicampur dengan perbuatan kejahatan.kiawan negeri tersebut. panjuluak buah ligundi. Budi bukan hanya diingat sampai mati tetapi akan diperhitungkan dan diingat dibalik lahad. Suatu musibah yang datang menimpa dengan tiba-tiba. 332. 322. Ombak ditantang manuju pulau. Kata kiasan terhadap pemuda pumudi Minang yang mempunyai ketenangan tetapi tegas dan bijaksana tentang ketangkasannya dan tinggi budinya. acang-acang dalam nagari. dibaliak pulau angso duo. sakik dek awak sakik dek urang. timbul kelakar dan gembira. untuk kegairahan dalam bekerja. nan tahu diposo-poso ayam. 321. masak sabuah didalam peti. samuik tapijak indak mati. Hutang emas dan perak dapat dibayar tetapi hutang budi dibawa mati. Kalau ingin menilai kebesaran atau kebaikan seseorang bergaullah dengan dia. garah-garah jadi binaso. pahaluih baso jo basi. kalau baulemu indak babudi. 318. Nak jan jauah panggang dari api. 331. Padi ditanam padi tumbuah. Untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita senantiasa mengalami cobaan dan rintangan 325. karena hancur masyarakat karena kepandaiannya. begitu . nak jauah silang sangketo. Agar terjauh dari silang sengketa dalam pergaulan perbaikilah budi dan bahasa. Berbuatlah dalam segala perbuatan gerak dan perilaku yang disenangi oleh orang banyak. riak nyato manuju tapi. sorak sorai rang karimbo. Ombak barayun manuju pantai. Tak ada arti menjadi seorang pandai kalau tidak mempunyai budi pekerti. =O= 323. Pisang ameh baok balaia. Pado pai suruik nan labiah. nak tahu digadang ombak caliak kapasianyo. 324. akan membawa akibat yang merugikan. 319. Nan bak banang dilando ayam. hutang ameh dapek dibaia. Olak olai rang basiang. menimbulkan aspirasi yang baik. Seseorang yang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dapat diperolehnya. Suatu kebiasaan diwaktu beramai-ramai bekerja. Nan elok dek awak katuju dek urang.Ketenangan dalam berpikir. Nan mudo pambimbiang dunia. latakkan sasuatu ditampeknyo. hancua badan dikanduang tanah.

Seseorang yang benar-benar mendalami ajaran adat Minangkabau. Seseorang yang selalu bersifat ragu dan engan karena kurang pengetahuan dan pengecut. Kalau dulu disasali manjadi tuah panda. tetapi yang membedakan budi dan jabatan yang dipilih bersama. Adat Minangkabau dipelajari oleh nenek moyang dahulunya. Seseorang yang berusaha dengan cara yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu. 339. 345. Sifat yang sangat tercela. Pikia palito hati. . Didalam ajaran adat manusia tidak berkasta. Pangka kusuik ujuang bakaruik. untuk menggongkosinya dicari suatu usaha. sesal kemudian tak berguna. Pulai batingkek naiak. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan. Patah de mamapek. Pandai mangulai ambuang-ambuang. tetapi sekalipun tidak terpenuhi. kahilia jalan kapianggu. tidaklah diketahuinya sah dan batal. dan ketenangan akan mengeluarkan bicara yang berguna. 351. 340. Pucuak dicinto ulam tibo. atau pengajaran terhadap seseorang terlalu melampaui batas hingga tidak mencapai hasil yang diharapkan. Panakiak pisau sirauik. 334. 347. Panjeklah batang tinggi-tinggi. 333. dek harum talalu angik. 338. Pandai batanam tabu dibibia. 343. ikua kupiak kapalo randah. Padang gantiang baranah-ranah. merupakan tumpukan dari segala contoh baik dan buruk bagi anak-anaknya. Partamo cupak usali. nan kayo mandi baranang. kalilah urek dalam-dalam basuo urek tunggang jo isinyo. 348. manusia batingkek turun. Yang dikatakan kebenaran boleh tahan uji.juga sebaliknya. untuk lebih praktis harus diamalkan dalam kehidupan. maninggakan ruweh jo buku. dengan menelaah kalimat demi kalimat dari filsafatnya. Pimpinan seperti ibu dan bapak. Orang yang selalu bermulut manis. Didalam menghadapi kerja bersama haruslah ikut serta setiap orang menurut kemampuannya masing-masing untuk pengorbanan 342. satitiak jadikan lauik. pilin jariang nak barisi. Bagi seorang bapak/mamak di Minangkabau kalau tidak memberikan bimbingan sungguh-sungguh terhadap anak kemenakan. maninggakan barih jo balabeh Setiap pribadi menurut ajaran adat Minangkabau haruslah berusaha meninggalkan jasa yang baik terhadap anak cucu dan masyarakat. 346. kalau tak pandai kito mambimbiang indak katantu sah jo bata. pandai baminyak aia. silodang ambiak kaniru. Padi dikabek jo daunnyo. batang ditungkek jo dahannyo. Papek dilua runciang didalam. 337. 341. 335.patan. ambiak galah batang lintabuang. sasimpang jalan kasikabu Duduak samo randah tagak samo tinggi dalam adat Minangkabau. guru. asal orang yang waras semua mengatakan benar. lanca kaji dek ba ulang. Partamo banamo Minang. basuo pucuak silaronyo. Putiah manahan sasah. 344. Pasa jalan dek batampuah. Pengetahuan didapat dengan dipelajari. baunnyo maimbau imbau. pucuak usah tarateh. Pusek jalo kumpulan ikan. tetapi di hatinya bersarang dengki dan kianat. bak umpamo gulai kincuang. hitam manahan tapo. Minangkabau namo kaduo. Seseorang yang senantiasa berjanji muluk. talunjuak luruih kalingkiang bakaiek. dan berbisa. Seseorang yang mencinta sesuatu yang dirindukan tiba-tiba datang dengan segera. Sesal dahulu pendapatan. maja de mangilia. nan sakapa jadikan gunuang alam takambang jadi guru. Pikiran yang mempunyai pertimbangan adalah penangkal lampu yang menerangi bagi hati. tapi rasonyo amba sajo. 350. Partamo lareh nan tinggi. dia akan peroleh mutiara berharga untuk kehidupan. mulut manis tetapi hati jahat. dari ketentuan alam terkembang jadi guru. 336. urek ijan taganjak. Kebijaksanaan yang dipakai oleh seseorang didalam memimpin anak kemenakan. Pilin kacang nak mamanjek. sumua dikali aia dapek. tanang hulu bicaro. 349. kaduo cupak buatan. nan bansaik bandi batimbo. kaduo lareh nan bunta.

maka manusia itu sulit untuk diarahkan kepada kebaikan. nan bakabek rasan tali. Tentang ajaran adat yang secara mutlak dilaksanakan. kurang namuah ditukuak. 353. sadang badiang nasi masak. Persengketaan dalam rumah tangga dan keluarga. Kok habih raso jo malu bak kayu lungga pangabek. singkek namuah diuleh. sakapa jadikan gunuang. Ajaran adat Minangkabau dengan segala persoalannya dapat dipahami apabila didalami. Sebaik-baik manusia mau menerima nasehat dari pada orang lain dan menggakui kelemahannya. Masyarakat atau keluarga yang tidak mempunyai pemimpin. sayang di kampuang ditinggakan. Kalau rasa malu telah hilang dari manusia. tetapi tidak mendapat jalan dan pengetahuan untuk mencapainya. angan lalu faham tatumbuak. 368. mamang dan bidal. 366. nan babungkuih rasan daun. 370. semenjak dari yang kecil seperti keluarga. Pengetahuan diperdapat karena belajar. Sesuatu perbuatan yang tercela menurut adat dan agama di Minangkabau yang dikerjakan oleh seorang anggota masyarakat. Riwayaik jambi lah tasabuik. bak cando mangganggam baro. sekampung. dan sulit untuk menyusun masyarakat. 356. Hendaklah memberikan pertolongan kepada teman yang sedang dalam kesusahan. Adat sebagai kebudayaan dan adat sebagai budi pekerti.nagari alah. kurenah manunjuakan laku. Raso kabarek dilapehkan. senagari. Sadang manyalam minum aia. Rumah tampak jalan indak tantu. luak taganang kito sauak. Pandai karano batanyo. Senteang bilai mambilai. jangan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan. Seseorang yang tidak bertanggung jawab kepada tugas dan kewajibannya. Kalau dipelajari ajaran adat yang dihimpun dalam pepatah petitih. tumbuah sarumpun jo kayu kalek. 359. 361. sampai kepada yang lebih besar seperti negara dan dunia. kappa nan indak banangkodoh. Ratak indak mambao caro. 363. Sio-sio. mengandung arti lahir dan bathin. kalau cilako utang tumbuah. kalau dikumpa saleba kuku jikok dikambang saleba alam. saikua kabau bakubang sakandang kanai luluaknyo. walau nan lahia tampak dek mato. Rupo mangatokan harago. Satitiak jadikan lauik. 362. Kalau cinta sama kampung harus ditinggalkan untuk mencari pengetahuan untuk disumbangkan akhirnya kelak. rannyuak nan indak mambao hilang. 369. raso minyak kakuali. . panjang tajelo disilukah. Raso dibaok naiak. tahu karano baguru. Suri tagantuang ditanuni. 355. 365. raso kasulik dielakkan. =S= 364. Rumah indak batungganai. senegara. barih balabeh mangkonyo cukuik. panjang karek mangarek. sadonyo kanai gata hnyo. 360. 367. nan bathin tasimpan dalam itu. 357. sedarah. dia akan selalu berpihak dalam pembelaan keluarga. sampai ka hulu baru sudah. Surang makan cubadak. Sesuatu pekerjaan yang dapat dikerjakan sambil lalu. Rumah gadang bari bapintu. dengan tidak mengurangi kepada pekerjaan yang sedang dilakukan. Pembinaan pribadi yang baik hendaklah dimulai dalam lingkungan anak kemenakan. =R= 354. Kalau sayang kepada anak jangan dibiarkan dia mengerjakan yang tidak baik. pendidikan dan banyak bertanya kepada orang yang tahu. berbuat salah mengakibatkan terjadinya hutang. nak tarang jalan kahalaman. Ajaran adat Minangkabau akan dapat dimamfaatkan untuk mengatur masyarakat. maka malu dirasakan ole seluruh anggota kaum yang lain. Pekerjaan yang sia-sia dan berbahaya akan mengakibatkan kerugian bersama.352. Sayang di anak dilacuti. Panjang namuah dikarek senteng namuah dibilai. Raso aia kapamatang. sama halnya seumpama kapal tanpa nakhoda. Berusahalah dengan dasar pengetahuan yang ada untuk melanjutkan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. dan memberi nasehat kalau dia terlanjur. Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu. tanpa dimusyawarahkan. pareso dibaok turun. 358. Rarak kalikih dek minalu. harus dimarahi.

Dua orang berteman secara akrab yang sulit untuk dipisahkan. bumi jo langik nan mananai. malam manjadi kalang. Sikujua baladang kapeh. nak manuruik tambo nan dahulu sajarah adat nan usali. nak samo dirunuak nan tujuan. untuak nak samo dipikiakan. sakali lancuang kaujian. ditakiak kanai gatahnyo. Kunun kok dapek dek mandangga. lai bak bungo kambang tak jadi. Tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan. Satinggi-tinggi malantiang. 374. Karih baliak kasaruangnyo. yang sendinya kebenaran bersama. Sabanta sakalang hulu. Siriahlah pulang kagagang. kalau dibandingkan dengan belajar sesungguhnya. 380. Duduak dikampuang jan umbilan. buatan nan usah diubahi. dikubak dikulik batang. Seorang berbuat salah jangan semua keluarga dibencii. Sangajo guno diuraikan. Seharusnya setiap orang Minangkabau mengetahui tentang seluk beluk filsafat adatnya. 379. sampai kita merdeka. seperti merebut tanah air dari tangan penjajah. sekarang kembali kepada yang empunya semula. Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. sekurang-kurangnya satu orang ada yang menegakkannya. salamo hiduik urang indak picayo. Setiap orang pergi merantau mengharapkan kehidupan yang baik dan pendapatan yang akan dibawa kekampung halaman. Suatu benda berharga yang sudah lama tidak ditemui. Satuntuang tabu dek ulek. salapiak sakatiduran. 372. Kebaikan yang pernah diberikan seseorang kepada orang lain. Sungguahlah kokoh adat Minang. kalau kelihatan kecurangan satu kali selamanya orang tidak percaya lagi. tidak didalam dihalusi. Haruslah bersifat jujur dan benar dalam pergaulan. 388. 382. 385. 386. Setiap menuntut pengetahuan jangan putus ditengah. Sadang baguru kapalang aja. pinanglah suruik katampuaknyo. karena semua bangsa mengenal keunikan adat Minangkabau itu. 373. Kok mujua mandeh malapeh bak ayam pulang kapautan. mambuek adat jo limbago. 384. Siang manjadi tungkek. rusaklah adat dibueknyo. kandang buek tumpuan tanyo. nikmat babaleh jo sansaro. Kalau ajaran adat telah dapat dipahami kemana masyarakat hendak dibawa oleh ajaran adat itu maka akan timbullah hasrat untuk mendalamnya. adat nan banamo kewi. Satali pambali kumayan. Adat Minang yang kuat dan kokoh dulunya telah banyak dirusak oleh penjajah dizaman lampau. 387. Hendaklah pegang dan amalkan setiap pelajaran yang baik dan nasehat orang tua. sakupang pambali katayo. sandaran kuat hukum adatnya. malangnyo panjajah datang. dianjak tak layua. ameh pulang katambangnyo. 378. Sabab karano dek baitu. 376. baju tasaruang ka nan punyo. Hikmah rumah adat di Minangkabau. Tidak seluruh orang keluar dari garis kebenaran. Kalauik tuah takaba. dan saling membutuhkan. Sandi banamo alua adat. kambanglah bungo karawitan. tak ujuang pangka manganai. umpamo ikan jo aia. Sakalam kalam hari sabuah bintang bacahayo juo. dan kurang mamfaatnya dengan mendengar saja. habih tahun baganti musim. Syarak banamo lazim. tonggak banamo kasandaran. tetapi balasannya dengan yang buruk. 377. =T= 389. tareh panguba barunyo nyato. Sahabih dahan jo rantiang. suruiknyo katanah juo. kahadapan nan basamo.371. satuntuang sajo kito buang. Sirauik tajam batimba. dibubuik . Adat Minangkabau tidak akan bisa dipahami secara baik. tetapi keputusan bersama jangan dirobah. 383. salewai namuah ka aia. Bagaimanapun kesulitan yang dihadapi. sudu-sudu batimba jalan. terutama tentang sistim kekerabatannya dan matrilinialnya. tumbuahlah niaik dalam hati. mambubuang ka awang-awang. kesengsaraan yang dialami. Santan babaleh jo tubo. 381. Sasiuak namuah ka api. 375. Saumpamo aua jo tabiang. Pergaulan yang baik saling bantu membantu dan kuat menguatkan. Penggugah hati para pembaca terutama putra Minang untuk mendalami filsafat adatnya. apalagi untuk dihayati dan diamalkan tanpa mendalami sungguh-sungguh.

407. 399. kesatuan hati dan pikiran. merembet-rembet kepada orang lain. Sesuatu perkara yang tidak jelas duduknya. yang dapat dipakai serba guna. dia selalu berusaha untuk melaksanakan dimana dan kapan saja. tetapi sebenarnya kosong belaka. . keuntungannya sangat banyak sekali. 405. Kehilangan orang yang akan membimbing dan membela. Untuk mempertahankan kebenaran hendaklah dengan kegigihan yang sungguh-sungguh. sasek kumbali. Tampek bagantuang nan lah sakah. Tak laju bandiang mamacah. 390. Tumbuah dicupak dililisi. Tinggi lonjak gadang galapuah. Hasil kerja sama yang baik ini akan dapat dinikmati bersama oleh orang banyak. karena ajarannya bersumber dari ketentuan alam yang disusun jadi pepatah yang senantiasa kebenarannya tidak dapat dibantah. perlu sama-sama diperdalam dan dipelajari. lah patuik kini dikurasai. 406. tak pasin anguakpun tibo. tatilantang samo minum ambun. kesatuan pendapat dan gerak adalah pokok utama. tak lalu dandang di aia. Adat sebagai kebudayaan mungkin berobah. dari pada memakai sifat tidak jujur. sianak kehilangan ayahnya. 402. Sifat seseorang yang senantiasa segala pandai dihadapan orang yang tak tahu. 397. malenggang indak tapampeh. Taparosok kudo kabanda. 404. Tabujua lalu tabalintang patah. tuangan amuahnyo hilang. manyuruak talalu hilang. Tak siriah pinang mamalan. tagisia kanai rabehnyo. mati bapuntiang ditanah sirah. Tagak indak tasundak. 391. itu nan samo rang pantangkan. 394. Segala nasehat dan pelajaran yang baik dari orang tua harus dituruti kalau tidak kita sendiri akan binasa. badarai carano kendi. saragi baliak batimba. Syarak dan Pemerintah. 393. 408. baitu faham handaknyo. digurun ditajakkan juo. kalau takilan dalam hati. 398. maleleh buliah dibaliak. selesai tidak diusutpun tidak. Dalam pergaulan kalau budi selalu diamalkan dan menjadi perhatian terhadap diri dan orang lain. Elok rundiangan kato babana. Ketiga-tiga aturan yang berjalin menjadi satu dalam diri orang Minangkabau. yakni Adat. nan lago dibawah sajo. Talangkang carano kaco. Berpisah dan berpecah hati satu dengan yang lain akibat budi telah rusak dan karena kurang sopan sangat tidak di ingini dalam adat Minangkabau dalam bergaul dengan siapa saja. tarandam samo basah. bakeh bapijak nan lah taban. Talalok talalu mati. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan alat-alat yang lengkap. Hiduik batungkek batang bodi. tetapi budi akan tetap seperti semula. 401. Seseorang yang pandai mengikat seseorang dengan suatu perhitungan. tarapuang samo hanyuik. Kebenaran yang dikandung oleh Adat Minangkabau. dalam aia badan indak basah. tarapuang-apuang indak hanyuik. 403. 400. Tak ujuang pangka mangganai. Tambo sapantun bungka jalo.tak mati. dari yang kurang kepada yang lebih sempurna. Tungku nan tigo sajarangan. tibo diundang dikurasai. bari baganto kapalonyo. tapi pusako lamo baitu juo. Titiak buliah ditampuang. Jikok pandai bamain budi. kato rang tuo indak dituruik binaso badan kasudahannyo. 396. Lebih baik dalam hidup bergaul suka berterus terang. Seseorang yang berpikiran jahat kepada orang lain. Tatungkuik samo makan tanah. Seorang pandai yang meinsulirkan diri dari masyarakat dan tak ingin bertanggung jawab. Kerja sama yang baik dalam masyarakat. Seseorang pemimpin yang punya wewenang penuh dan wibawa. bacarai karano baso. Tarandam-randam indak basah. Tasingguang kanai miangnyo. tali nan tigo sapilin. Kesalahan yang dibikin oleh seseorang. padi nan samo rang gantangkan. 395. Tiga aturan di Minangkabau yang harus ditaati oleh masyarakat. 392. supayo sagalonyo elok balaku. Talangkah suruik. Bacanggang karano budi.

Kebudayaan asli akan dikalahkan setidak-tidaknya akan dipengaruhi oleh kebuda yaan asing. tetapi pasti ada orang yang mengangawasinya. Tak sio-sio tampuo basarang randah. intan disangko kilek kaco. sedang dia tidak mempunyai kemampuan. didulukan inyo manyipak. usaho galian dek basamo. Urang tuo saundang-undang. 412. 417. Umpamo kancah laweh arang. 411. Tasisiah atah jo bareh. Tabik pantang tarubah. mau menang sendiri. 413. . urang pandareh lakeh kanai. 416. kalau kiranya tidak mencintai dan mengamalkan kebudayaan sendiri. 424. 426. 415. Tibo dikandang kabau manguek. Tunjuak luruih kalingkiang bakaik. Urang pamanggok lapa paruik. malapeh anak dagang sansai. Tak baban batu digaleh. Setiap kita harus pandai menyesuaikan diri dimana saja kita berada. biaso jadi parangai. Seseorang yang mendapat kesengsaraan yang datang bertubi-tubi. umpamo tabu saruweh. Tunggau disubarang lautan nampak. Kata-kata pantun seorang anak diwaktu hendak berpisah dengan kampung halaman. Umpamo jawi balang puntuang. tasingguang labiah bak jadi. menemui akibat yang tidak baik. 410. Sifat seseorang yang tidak baik. 422. susunan niniak moyang kito. 418. =U= 420.urang tuo lah lamo hiduik. Sifat yang baik dan buruk kalau telah dibiasakan semenjak kecil akan berbekas sampai dihari tua. 423. Jangan disangka sesuatu yang dibiarkan begitu saja nampaknya. Bundo kanduang taguahkan iman. urang pandingin mati hanyuik. 414. Ajaran adat menekankan yang demikian karena orang tua hidupnya telah lama. lah seso sansaro tibo. perlu kerja sama yang baik semua pihak. yang tidak memikirkan keselamatan orang lain. Ukua jo jangko kok indak tarang. 419.409. kato adaik mangko baitu. Uraian barih jo balabeh. Seseorang suka bicara tanpa memikirkan orang lain tersinggung. panghulu sabuah hokum. dan jauah jangkauan pikirannya terhadap kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi. umua habih jaso indak ado. tetapi lupa melihat kesalahannya sendiri. tibo dikandang kambiang mambebek. gajah dipalupuak mato indak kalihatan. candiko pandai batenggang. dan pemarah juga sifat yang harus dihindarkan. Seseorang yang mudah tersinggung. Urang pambagih gadang hutang. Dek rancak kilek loyang datang. Tiok nagari basuku-suku. Tangsi curup muaro aman. dengan mengetahui adat istiadat setempat. Taranbau diimpik janjang. nan suku babuah paruik. kalau indak ado ba-ado. lah tuo jadi pakaian. yang jadi persoallan baginya selalu dia kemukakan. sahinggo durian ditakuak rajo. Dalam duduk bersama akan nyata bedanya antara orang berpengetahuan dan ber-ilmu dari pada orang yang tidak berpengetahuan. dikandang bantiang malanguah. Seseorang yang dalam perasaannya. banyak bicara tapi tidak bisa kerja. 425. papek dilua runciang didalam. basibak kumpai jo kiambang. budiman sifat panyantun. urang pancameh mati jatuah. supayo budi samo marateh. 421. lebong dibukak dek maskapai. Sifat yang harus dimiliki oleh orang tua da pemimpin. Seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang tidak mendatangkan hasil. Orang yang selalu bermuka baik dan bermulut manis tetapi hatinya busuk dan dengki. Seseorang yang tahu menyalahkan orang lain. Untuk kembali kebudayaan menjadi kecintaan dan penghayatan masyarakat. pengalamannya telah banyak. cendekia dan para budiman. Sifat dalam bertindak dan berbuat tanpa dipikirka semasak-masaknya selalu tergesa gesa. dikamudiankan inyo mananduak. Tagisia labiah bak kanai. urang parentak gadang kanai.

Rumah gadang basandi batu. dimakan bulan puaso. itulah kaganti rajo. dan menimbulkan kekeru. Usua samo dipamain. Usang-usang dibarui. adat basandi dengan alua. Pikirkanlah ekonomi dan kesayangan orang dihari tua. jalan kok diasak rang lalu. Setiap kejadian harus diselidiki lebih jauh dan dihindarkan membuat kerja cabul. cabua samo dibuang. Janganlah berbuat pekerjaan yang sia-sia dan berbahaya. Mangga Dua Raya. terus dikembangkan dan dibina. Adat sebagai kebudayaan dan sebagai budi pekerti.23 Jl. Undang-undang nan duo baleh. Ajaran Adat Minangkabau dikiaskan dengan kenyataan. usah takasiah dalam hiduik. 431. Ula lalok nan usah dijagokan. tikamkan karih nan dipinggang. jangan bersifat boros dalam hidup. Umua panjang batungkek sabuak. urang Bagdad mambao talu. Urang Makkah mambao taraju. Ruko Blok A No. aia nan tanang usah dikaruahi. 428. seperti rumah bersendi batu kuat dan kokoh dan bersendi alur atau kebenaran yang tidak ada bandingannya yakni ( Syarak ).han dalam masyarakat. itulah suri nan tarantang Cupak kok dipapek rang mangaleh. Jakarta Pusat 10730 Pembersih Sensor CCD dan CMOS Camera DSLR .427.0815 9900 712 atau Datang langsung ke Showroom kami : Komplek Mangga Dua Mall. ganti tuladan dek panghulu. 432. 430. 429. Kebudayaan asli bangsa harus kita pertahankan dengan segala tenaga dan kekuatan yang ada walau dengan nyawa sekalipun. Jika berminat silakan hubungi hp. lapuak-lapuak dikajangi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful