Pepatah Petitih Minangkabau

Anak nalayan mambaok cangkua, mananam ubi ditanah darek. Baban sakoyan dapek dipikua, budi saketek taraso barek. Beban yang berat dapat dipikul, tetapi budi sedikit terasa berat 2. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri. Ameh bukan perakpun bukan, budi saketek rang haragoi Hubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tetapi lebih diikat budi yang baik. 3. Anjalai tumbuah dimunggu, sugi sugi dirumpun padi. Supayo pandai rajin baguru, supayo tinggi naikan budi. Pengetahuan hanya didapat dengan berguru, kemulian hanya didapat dengan budi yang tinggi 4. Alu tataruang patah tigo, samuik tapijak indak mati. Sifat seseorang yang tegas bertindak atas kebenaran dengan penuh bijaksana 5. Tarandam randam indak basah, tarapuang apuang indak hanjuik. Suatu persoalan yang tidak didudukan dan pelaksanaannya dilalaikan. 6. Anjuik labu dek manyauak, hilang kabau dek kubalo. Karena mengutamakan suatu urusan yang kurang penting hingga yang lebih penting tertinggal karenanya. 7. Anguak anggak geleng amuah, unjuak nan tidak babarikan. Sifat seseorang yang tidak suka berterus terang dan tidak suka ketegasan dalam sesuatu. 8. Alua samo dituruik, limbago samo dituang. Seorang yang mentaati perbuatan bersama dan dipatuhi bersama. 9. Alang tukang binaso kayu, alang cadiak binaso Adat, alang arih binaso tubuah. Seseorang yang pengetahuannya tidak lengkap serta keahliannya tidak cukup dalam mengerjakan sesuatu. 10. Alat baaluah jo bapatuik makanan banang siku-siku, kato nan bana tak baturuik ingiran bathin nan baliku. Seseorang yang tidak mau dibawa kejalan yang benar menandakan mentalnya telah rusak 11. Alah bauriah bak sipasin, kok bakiek alah bajajak, habih tahun baganti musim sandi Adat jangan dianjak Walaupun tahun silih berganti musim selalu beredar, tetapi pegangan hidup jangan dilepas. 12. Adat biaso kito pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai nan buruak samo dibuang. Yang baik sama dipakai, yang buruk sama ditinggalkan. 13. Anak-anak kato manggaduah, sabab manuruik sakandak hati, kabuik tarang hujanlah taduah, nan hilang patuik dicari. Sekarang suasana telah baik, keadaan telah pulih, sudah waktunya menyempurnakan kehidupan. 14. Anggang nan datang dari lauik, tabang sarato jo mangkuto, dek baik budi nan manyam buik, pumpun kuku patah pauahnyo. Seseorang yang disambut dengan budi yang baik dan tingkah laku yang sopan, musuh sekalipun tidak akan menjadi ganas. 15. Anjalai pamaga koto, tumbuah sarumpun jo ligundi, kalau pandai bakato kato, umpamo santan jo tangguli. Seseorang yang pandai menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik, akan enak didengar dan menarik orang yang dihadapi. 16. Atah taserak dinan kalam, intan tasisiah dalam lunau, inyo tabang uleklah tingga, nak umpamo langgau hijau. Seseorang yang menceraikan istrinya yang sedang hamil, adalah perbuatan tidak baik. 17. Aia diminum raso duri, nasi dimakan raso sakam. Seseorang yang sedang menanggung penderitaan bathin. 18. Adaik rang mudo manangguang rindu, adaik tuo manahan ragam. Sudah lumrah seorang pemuda mempunyai suatu idaman, dan lumrah seorang yang telah tua menahan banyak karena umurnya. 19. Alah limau dek mindalu, hilang pusako dek pancarian. Kebudayaan asli suatu bangsa dikalahkan oleh kebudayaan lain. 20. Adat dipakai baru, jikok kain dipakai usang. Adat Minang Kabau kalau selalu diamalkan dia merupakan ajaran yang bisa berguna sepanjang zaman. =B= 21. Basuluah mato hari, bagalanggang mato rang banyak.

Suatu persoalan yang sudah diketahui oleh umum didalam suatu masyarakat. 22. Baribu nan tidak lipuah, jajak nan indak hilang. Satu ajaran yang tetap berkesan, yang diterima turun temurun. 23. Bariak tando tak dalam, bakucak tando tak panuah. Seseorang yang mengaku dirinya pandai, tetapi yang kejadiannya sebaliknya. 24. Bajalan paliharolah kaki, bakato paliharolah lidah. Hati-hatilah dalam berjalan begitu juga dalam melihat, sehingga tidak menyakiti orang lain. 25. Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Setiap pekerjaan yang dikerjakan secara bersama. 26. Baguru kapadang data, dapek ruso baling kaki, baguru kapalang aja, nan bak bungo kambang tak jadi. Suatu pengetahuan yang tanggung dipelajari tidak lengkap dan cukup, kurang bisa dimamfaatkan. 27. Bakato bak balalai gajah, babicaro bak katiak ula. Suatu pembicaraan yang tidak jelas ujung pangkalnya. 28. Bapikia kapalang aka, ba ulemu kapalang paham. Seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa berpengetahuan tentang apa yang dikerjakannya. 29. Bak kayu lungga panggabek, bak batang dikabek ciek. Suatu masyarakat yang berpecah belah, dan sulit untuk disusun dan diperbaiki. 30. Batolan mangko bajalan, mufakat mangko bakato. Dalam masyarakat jangan mengasingkan diri, dan bertindak tanpa mufakat. 31. Bak kancah laweh arang, bapaham tabuang saruweh. Seseorang yang besar bicaranya, dan tidak bisa merahasiakan yang patut dirahasiakan. 32. Bak balam talampau jinak, gilo ma-angguak-anguak tabuang aia, gilo mancotok kili-kili. Seseorang yang sifatnya terlalu cepat mempercayai orang lain, tanpa mengetahui sifat orang lain tersebut. 33. Bakarih sikato muno,patah lai basimpai alun ratak sabuah jadi tuah, jikok dibukak pusako lamo, dibangkik tareh nan tarandam lah banyak ragi nan barubah. Karena banyaknya yang mempengaruhi kebudayaan kita yang datang dari luar, kemurnian kebudayaan Adat istiadat mulai kabur dari masyarakat. 34. Batang aua paantak tungku, pangkanyo sarang sisan, ligundi disawah ladang sariak indak babungolai. Mauleh jokok mambuku, mambuhua kalau manggasan, kalau budi kelihatan dek urang, hiduik nan indak baguno lai. Seseorang dalam masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan, karena tindakannya yang kurang teliti dalam suatu hal. Sehingga kehilangan kepercayaan terhadap dirinya. 35. Basasok bajarami, bapandam pakuburan, soko pusako kalau tadalami, mambayang cahayo diinggiran. Kalau ajaran adat dapat didalami dan difahami, serta diamalkan oleh masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi tinggi mutunya 36. Basasok bajarami, bapandam pakuburan. Adalah syarat mutlak bagi satu negri di Minang Kabau 37. Bapuntuang suluah sia, baka upeh racun sayak batabuang, paluak pangku Adat nan kaka, kalanggik tuah malambuang. Kalau ajaran Adat Minang Kabau benar-benar dapat diamalkan oleh anggota masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang tinggi peradabannya dan kuat persatuannya. 38. Bajalan batolan, bakato baiyo, baiak runding jo mufakat. Turuik panggaja urang tuo, supayo badan nak salamaik. Hormati dan turuti nasehat Ibu Bapak dan orang yang lebih tua umurnya dari kamu, Insya ALLAH hidupmu akan selamat. 39. Barakyat dulu mangko barajo, jikok panghulu bakamanakan. Kalau duduak jo nan tuo pandai nan usah dipanggakkan. Sewaktu duduk bersama orang tua, baiak orang tua umurnya dari kita, janganlah membanggakan kepandaian kita sendiri. 40. Bakato bapikiri dulu, ingek-ingek sabalun kanai, samantang kito urang nan tahu, ulemu padi nan kadipakai. Seseorang yang pandai dalam hidup bergaul, dia selalu umpama padi berisi, makin berisi makin tunduk, bukan membanggakan kepandaian.

52. Bak ayam manampak alang. 57. bunyi muluik mambaka buluah. Pembicaraan yang dikeluarkan secra angkuh dan sombong. maka hilanglah kebudayaan yang asli di Minang Kabau.41. pacik pitaruah buhua arek. Marah kepada satu orang tetapi semua orang yang dimusuhi. 46. takana lai takatokan indak. Seseorang yang membuat kesalahan karena kebodohannya. 55. selalu menunggu uluran tangan orang lain. Bak lonjak labu dibanam. sedang dia sendiri tidak tahu ukurannya dirinya. kok tidak disigi dipanyato. pegang erat-erat untuk diamalkan. 58. Seseorang yang tidak mempunyai sifat ketenangan. jariah abieh jaso tak ado. akan banyak tergantung kepda didikan kedua ibu bapaknya. sehingga kehidupannya kucar kacir. 42. Bak itiak tanggah galanggang. samangaik layua kalinduangan. Ajaran Adat kalau didalami dia akan dapat menjadi ukuran kemajuan zaman dibidang moral manusia. Seseorang hidup berputus asa. Didalam duduk rapat dalam suatu persidangan. Seseorang yang besar bicara tetapi tidak ada memberi hasil. 50. mananti laki pai maling. Biopari kato ibarat. 59. Bak cando caciang kapanehan. 45. rangkiang disaliangkan.pengaruhi kebudayaan asing. umpamo lipeh tapanggang. urang-urang ditanggah sawah digoyang dulu baru manggariek. Tentang Adat Minamg Kabau sebagai kebudayaan daerah kalau tidak dibina dan dikembangkan. umpamo kuciang dibaokkan lidieh. 53. bijaksano taratik sopan. Banyak diliek jauah bajalan. karena kurang tepatnya perhitungan dan ha. tidak mempunyai inisiatif dalam kehidupan. Seseorang yang sangat dalam ketakutan. Baitu barieh balabiahnyo. Pekerjaan yang dikerjakan tanpa perhitungan. 54. Seseorang yang tidak lengkap pengetahuan dalam mengerjakan sesuatu. karena mempunyai keragu-raguan dalam pengetahuan yang dimiliki. Bak bunyi aguang tatunkuik. 56. cando kabau takajuik diaguang. 60. tetapi yang disalahkannya orang lain atau peraturan. atau kurang pengetahuannya. dari luhak maso dahulu. tidak mau berusaha dan banyak duduk bermenung. sehingga menjadi rugi dan sia sia. Seseorang yang tidak bisa bicara karena banyak takut dan ragu dalam pendirian. tidak boleh berhati murung. bak cando kakuang dipapikekkan. lamo hiduik banyak diraso. Kesalahan seorang anak. lipuah lah jajak nan dahulu. karena di. . bakapandaian sabatang rokok. Bak manjamua ateh jarami. umpamo pahek ditokok juo barunyo makan. 47. Bak baruak dipataruahkan. Baguno lidah tak batulang. kaganti camin gujalo tubuah. tidak memikirkan orang lain akan tersinggung. Bak balaki tukang ameh. Bak sibisu barasian. Bak caro tontoang diladang. Seseorang yang tidak tahu kepada tugas dan kewajibannya sehingga selalu menunggu perintah dari atasan. Banggieh dimancik. dan tidak boleh bersifat marah. paukua baying-bayang maso.umpamo kacang diabuih ciek. Kalau kito dalam parsidangan marah jo duko usah dipakai. itu nan ijan dilupokan. 44. Bunyi kecek marandang kacang. Nasehat yang baik jangan dilupakan. nan warieh bajawek juo. 51.rapan yang tak kunjung tercapai. Barieh balabiah limo puluah. 43. kato gadang timbangan kurang. Baulemu kapalang aja. Menunggu suatu yang sulit untuk dicapai. 49. Buruak muko camin dibalah. Seseorang yang tidak sanggup menyebut dan mengemukakan kebenaran. Barajo Buo Sumpu Kuduih tigo jo rajo Pagaruyuang. Seseorang yang mempunyai sifat angkuh dan sombong. tetapi selalu keluh kesah dan terburu buru. Ibu jo bapak pangkanyo manjadi anak rang bautang. 48.

66. 62. sangik hiduang tagang kaluan. 67. tetapi yang sebenarnya kosong belaka. Seseorang yang tidak mau menerima nasehat dan pendapat orang lain. Bagai sipontong dapek cicin. Bak ayam lapeh malam. bak mancik jatuah kabareh. picak-picak indak jadi kuro-kuro.Seseorang yang sangat tercegang dan takjub dengan sesuatu. 63. bak honjak galanggang tingga. masuak sarato tahu. 76. Basikelah anggan kanai. iko elok etan katuju. Suatu pekerjaan yang sia-sia dan kurang mempunyai perhitungan. 71. Suatu persoalan yang tidak berujung berpangkal dan tidak ada keputusannya dalam masyarakat. Seseorang yang mudah dipuji sehingga kalau telah dipuji bisa terbuka segala rahasia. sehingga tidak sadarkan diri sebagai seorang manusia. 72. mangecek malam agak-agak Berbicaralah dengan penuh hati-hati dan jangan menyinggung orang lain. Nikmat yang diperdapat sedang orang yang bersangkutan lupa dari mana asal mula. tanpa mengeluarkan pendapat hatinya. tak tantu dima kandang nyo. Kilek loyang kan tampak juo. dia akan kelihatan juga kemudian. tasindoroang nyato kanai. basisuruak jikok kanai. Sifat yang harus dihindarkan. bak etong kasiak dipantai. bak mandapek kijang patah. Bilalang indak manjadi alang. gilo maangguak tabuang aia.nya. Bak galagak gulai kincuang. Barundiang siang caliak-caliak. Bagai kabau jalang kareh hiduang. Seorang yang kehilangan pedoman hidup serta pegangan. dan selalu hati-hati dalam berbuat bertindak dalam pergaulan. Seseorang yang mendapat keuntungan dengan tiba-tiba. walaupun dia dipihak yang tidak benar sekalipun. 70. sedangkan dia sendiri tak memahami tentang sesuatu. kalua sarato takuik. bak kambiang diparancahkan. ingin kembali cara yang muda. Bak taratik rang sembahyang. Seseorang yang keras kepala tak mau menerima nasehat orang lain. namun lenggok baitu juo. Bak basanggai diabu dingin. Setiap penipuan yang dilakukan dan ditutup dengan kebaikan. 73. gilo mancotok kili kili. dio manjadi upeh racun. lambat laun akan diketahui orang lain juga. Bak ma eto kain saruang. Suatu perbuatan jahat walaupun bagaimana dia pandai menyembunyikannya. 78. Bumi sampik alam tak sunyi. Bak kabau dicucuak hiduang umpamo langgau di ikua gajah. Seseorang yang selalu menurut kemauaan orang lain. 64. 77. 79. 69. Seorang yang tidak tahu diri. Bak mandapek durian runtuah. Seseorang yang berlagak pandai dalam sesuatu. seorang yang tidak mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan penuh ketelitian dan menguasai segala persoalannya. yang tidak dikira pada mulanya. 68.61 diatas menyusah dan menjadi batu penarung. Budi nan tidak katinjauan. 61. 74. 75. sudah tua disangka muda. parunnyuik pambulang tali. Bak umpamo gatah caia. Bak umpamo badak jantan. Bak balam talampau jinak. bak batanak ditungku duo. Bungkuak saruweh tak takadang. Biasanya orang yang disebut dalam no. bak manyuruakan durian masak. Seseorang yang tidak mau kelihatan budi. kuliek surieh jangek lah luko.dan menjadikan dia lupa diri. bak cando pimpiang dilereng. paham nan tidak kamaliangan. Sifat seorang laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai pendirian dan ketetapan hati dalam segala hal. Walau disapuah ameh lancuan. 65. . Bak manungkuih tulang didaun taleh. berputus asa dalam sesuatu.

tetapi kelak setelah dia besar dibalas dengan perbuatan yang jahat. Bak mahambek aia hilia. 82. 93. 96. kato salalu baumpamo. karena memikirkan akibatnya. Bak api didalam sakam. dan tidak mempunyai keahlian pula tentang itu. Bak maungkik batu dibancah. Suatu pekerjaan yang sukar dikerjakan. bajalan salangkah madok suruik. 86. tetapi dilupakan buat selamnya. 90. mamang. Seseorang yang didik dari kecil dengan ilmu pengetahuan. bak kambiang tamakan ulek. berbuat tanpa memikirkan akibat. Seseorang yang tidak mempunyai sifat malu dalam hidup. bak bapijak didahan mati. dan kalau dikerjakan menjadi sia-sia. Bakato sapatah dipikiri. seperti kehilang budi dari seseorang. 83. Bak mancari jajak dalam aia. umpamo basukek baluik hiduik. Babana ka ampu kaki. bagaluik diujuang karieh. Suatu masyarakat karena kurang keahlian sulit untuk disusun dan dikoordinir. rundiang salalu bamisalan. bak manahan gunuang runtuah. Setiap yang akan dikatakan hendaklah dipikirkan lebih dahulu. Baumpamo batuang tak bamiyang. 97. 99. umpamo mamaliharo anak harimau. dia balas dengan kejahatan. bak bumi diguncang gampo. yang seharusnya perlu lu ditekel dengan segera. Bak mangantang anak ayam. Mencari sesuatu yang mustahil didapat. tetapi setelah terjadi kejahatan saja baru diketahui. Pepatah. walaupun sesuatu itu ada. bahkan menimbulkan kesulitan. 98. pantun dan gurindam Adat Minang Kabau. Sesuatu yang sulit menjaganya dalam pergaulan. Sesuatu persoalan yang diajukan. Pengetahuan seseorang yang tidak dapat dimamfaatkan dan berfaedah bagi dirinya. bak manjujuang kabau sikua. bak bungo tak baduri. 91. bak ayam baranak itiak. Suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan hati-hati dan teliti. ba utak ka pangka langan. Bak kudo palajang bukik. Bak tapijak dibaro angek. Bak aia didaun kaladi. 94. bidal. Bak mamaga karambia condong. 84. Mengerjakan suatu pekerjaan berat yang harus dikerjakan bersama. Suatu kerusuhan dan kekacauan yang timbul dalam suatu masyarakat yang sulit untuk diatasi.80. sehingga . Bak manatiang minyak panuah. 85. baik laki 2 dan perempuan 100. Seseorang yang ditolong dengan perbuatan baik diwaktu dia dalam kesempitan tetapi setelah dia terlepas dari kesulitan. bak mahelo rambuik dalam tapuang. bak cando lipeh tapanggang. Bak malapehkan anjiang tasapik. Seseorang yang mempunyai sifat dan tingkah laku yang kurang sopan dan tidak memperdulikan orang lain yang tersinggung karena perbuatannya. 89. Bak baluik di gutiak ikua. Bak banang dilando ayam. Bak ayam indak ba induak. petitih. kalau hilang atau jatuh hilang semua harapan. 92. 87. bak mangadangkan anak harimau. bak mancari pinjaik dalam lunau. Seseorang yang sifatnya tergesa-gesa. Bak bagantuang di aka lapuak. Baban barek singguluang batu. dikerjakan sendirian. umpamo gajah paangkuik lado. Bak aia jatuah ka kasiak. Bak manggadangkan anak ula. selalu mempunyai arti yang tersurat dan tersirat ( berkias ) 101. aia tanang mahannyuik kan. 88. tetapi menguntungkan kepada orang lain. Basilek dipangka padang. Seseorang yang mengantungkan nasib pada orang yang sangat lemah ekonomi dan pemikirannya. 81. umpamo siriah indak ba junjuang. bak talua diujuang tanduak. Suatu masyarakat atau anak-anak yang tidak ada yang akan memimpin atau memeli-haranya. Seseorang yang mempunyai dendam diluar tidak kelihatan. kayu tapikua dipangkanyo Suatu pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada keuntungan materil yang diharapkan (social) 95. Seseorang yang mudah tersinggung dan mudah berkelahi karena hal kecil. Suatu pekerjaan bersamasalah seorang dari orang yang berjasa dalam pekerjaan itu tidak diberi penghargaan sewajarnya. bak batu jatuah ka lubuak.

di. tukang nan tidak mambuang kayu. duduak tagak kamari tangguang. tetapi tak berani melahirkan maksud hati. mato nan condoang ka nan elok.perkataan itu tidak menyinggung orang lain. dan selalu dijalan yang benar. 102. 120. maliek paliharolah mato. 110. Dimudiak tubo dilapeh. (memberikan pertolongan pertama) 114. 117. Cancang tadadek jadi ukia. Kamajuan suatu negri di Minangkabau. Setiap pekerjaan yang dibiasakan mengerjakannya semenjak kecil baik atau buruk. Seorang ibu/bapak hendaklah mencari menantunya yang sesuai dengan anaknya. Setiap kita harus menjauhi perbuatan cabul. sampai mati manjadi paranggai. Hukum putuih badan tabuang. dihilia lukah mananti. Caliak anak pandang minantu. panunggu dukun manjalang tibo. Suatu pekerjaan yang tidak terduga salah melaksanakannya. tidak akan dapat dicapaidengan baik. undang maisi kandak. bahkan sampai mati tetap akan merupakanpakaian. 116. 106. bahkan setiap gerak dan perilaku hendaklah di. mempunyai sifat pemalas. 108. Dek ribuik rabahlah padi. Suatu pekerjaan dalam masyarakat. 119. lah takanak mangko diungkai. Sifat seseorang yang selalu mengelamun.mano nagari namuah maju. =D= 115. Adat sajati nanlah hilang. Sifat pemuda-pemudi yang terpuji dan dikehendaki oleh Adat dan agama di Minang kabau. Cinto banyak parisau ragu.awasi. paham babisiak didalam bathin. 107. Yakni tangkas dan kesatria tetapi tidak melampaui kesopanan. Dek ketek taanjo-anjo. Didalam pergaulan hendaklah mempunyai pendirian yang kokoh. Seorang membikin malu semua keluarga merasa malu. usua samo dipamain. Cupak basitalago panuah. 118. paralu dipakai tak buliah tidak. =C= 104. pananti tukang manjalang datang. gilo maukia kayu tagak. Dimano kain kabaju. rencana tinggal rencana. Ajaran Adat/Syarak di Minangkabau bagaimanapun tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakatnya 105. bak kain pambaluik tubuah. Adat dan Syarak di Minangkabau adalah dua ajaran yang mutlak dipakai dan diamalkan. Cadiak malam biguang siang. palito nan tidak kunjuang padam. atau suatu persoalan yang tidak dapat mengelak. budi manunggu di ulemu. Condong jan kamari rabah. dipandang gunuang ditangisi. Menurut adat berjalan dan melihat. gapuak nan usah mambuang lamak. tetapi karena keahliannya dapat menjadi baik. Calak-calak ganti asah. lah tuo tarubah tido. 109. dilua parangkok makan. kuah talenggang ateh nasi. Seseorang yang panjang angan-angan. Dicancang pua manggarik andilau. Bajalan paliharolah kaki.kan diri dari padanya. lah gadang tabao-bao. tetapi satupun tak dapat dikerjakannya. luruih manantang barieh Adat. dalam hati siapo tahu. 103. atau tinggal sebutan. 111. diguntiang indaklah sadang. jangan sampai merussak perasaan orang lain. walaupun cukup mempunyai kecerdasan. dirandang jaguang dihanggusi. dahan jo rantiang nan dipakai. dan selalulah mempergunakan informasi dengan sebaik-baiknya. hiduik kalau tidak babudi. Seseorang yang dapat bertindak sementara tenaga yang diharapkan dan ditunggu datang. Dalam aia buliah diajuak. sukar untuk merobahnya. Seseorang yang berpantun diwaktu dia akan menjalani hukuman karena melawan penjajah Belanda. . Seseorang yang tidak berbudi pekerti yang baik maka hidupnya dalam masyarakat serba susah dan sukar mendapat teman. 113. Bukik putuih rimbo kaluang. dicupak datuak tumangguang. ditanggah jalo takambang. Cadiak jan bambuang kawan. ringan tangan bukan pamacah. Cabua samo dibuang. Dalam pergaulan hendaklah bisa mempergunakan semua orang. Camin nan tidak namuah kabua. Capek kaki ringan tangan. kalau kiranya ajaran Adat diamalkan tidak sepenuh hati. 112. jangan dengan jalan bertindak sendiri. capek kaki indak panaruang.

ateh bainah nan duo baleh. disinan raso mangkonyo dapek. dan buatlah rencana kerja. hari pagi mananti patang. Dubalang kato mandareh. Dibukak buhua deta datuak. muluik jo hati kok balain pantangan Adat Minangkabau. Membuang segala sifat-sifat yang jelek dan meninggalkan segala perbuatan yang ter. 125. Dibaok ribuik dibaok angin. 131. tetapi perlu dipahami arti yang tersirat dibelakangnya. pandai menyesuikan diri menimbulkan hubungan yang harmonis sesama anggota masyarakat. 136. 128. antaro masin jo padeh. Kebijaksanaan yang baik yang dapat diamalkan dalam pergaulan hidup. nak tantu ruweh jo buku. 138. Kok gapuak lamak tak dibu-ang. Diatua cupak nan duo. dagiang samo dilapah. 122. . tidaklah dapat dipahami kalau tidak benar didalami. Tentang sumber pepatah budi merah sago jadi pilihan. indaklah paham kok indak dirunuik. Untuk memahami dan mendalami ajaran Adat dan filsafatnya perlu menghendaki ketekunnan dan mau memahami arti yang tersirat. Nak tuah cari sapakaik. 126. pakaian bangsawan rang di Minang. paham disinan mangko dapek. yang bathinnya dalam hati manusia hanya Tuhan yang mengetahuinya. 123. sanang hati santoso tampek. bukanlah tuo manyularo. muda akan menjadi tua. 129. 130. Ditiliak barieh jo balabeh. maka disana baru jelas nilainya yang baik. dituka bantuak deta datang. Setelah dibandingkan ajaran Adat Minangkabau dengan Adat Adat lain. 133.Manusia bisa mengetahui yang lahir. Dihannyuik ka aia dareh. Dibaliak pandakian ado panurunan. dibaok pikek dibaok langgau. Dimano bumi dipijak. Dimano asa titiak palito. Ingatlah didalam hidup. dapat menentukan seseorang baik dan buruk. Kebijaksanaan dalam pergaulan. Kemerdekaan itu baru dapat dirasakan hasilnya apabila pembangunan dibidang kesejahteraan hidup dan tempat kediaman telah cukup dan selesai. 121. Dek cadiak niniak nan baduo. menjamin hubungan baik sesama angota masyarakat yang datang dan yang menanti. dibaliak mangko dibalah. 124. pagawai kato basipaik. 135. kato kiasan didalamnyo. dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai. tua akan kembali kepada asalnya yakni kembali kepada tanah. dibaliak panurunan ado pandakian. 132. dalam tambolah tasuo. tidak ingin mengulang kembali. Ajaran Adat Minangkabau banyak mengandung kiasan dan perumpamaan. Diagak mangko diagiah. Bersatu teguh dan kuat. partamo kato pusako. bercerai dan berpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran. itu pusako tanah Minang. Didalam luhak nan tigo. Ajaran Adat Minangkabau dapat diamalkan dimana saja. Dibalik kesusahan ada kemudahan. Kalau budi diamalkan dalam pergaulan. Deta batiak basaluak timbo. walaupun ada yang merah selain dari sago. dibalik penderitaan ada kesenangan. Dikaji Adat nan ampek. nak cilako bueklah silang. disinan ado raso mardeka. Dimaso tuo mangucambah. Supayo budi samo marateh. Setiap pekerjaan yang akan dikerjakan hendaklah dipikirkan semasak-masaknya. Lain dimulut lain dihati. Dibilang kato nan ampek. Meresmikan penggangkatan atau penobatan suatu jabatan didalam Adat seperti melantik penghulu. dari mano asa niniak moyang kito iyo dilereang gunuang marapi. Kalu untuk mendalami ajaran Adat dan filsafatnya jangan hanya sekedar menangapi arti lahir kata. disamek kain saluak timbo. Orang Minang asal mula keturunannya ialah dilereng gunung merapi Pariangan Padang Panjang. dikaji kato nan ampek. Ditiliak duduak hukum Adat. sungguah kasumba alah merah tibo disago nan nyato bana. dimano sumua dikali disinan aia disauak. Sarintiak kudarat jo iradat. dek pandai alam santoso. asal pandai menyesuaikan diri dengan masyarakat yang kita gauli. 134.cela. Darah samo dikacau. dibuang katah lakang. 127. untuak padoman dalam hiduik. 137. insyaflah diri dengan tubuah. jo papatah pakaian rang panghulu. tanduak samo ditanam. disinan langik dijunjuang. tidak sesuai kata dengan perbuatan adalah larangan dalam Adat Minangkabau. dek malu buruak tasuo. dibaliak telong nan batali. dikurasai soko mangko nyo jaleh. Dek rajin pandai nan datang.

faham waham bambao lalai. gadang suok tak manganyang. Seseorang akan berkuasa dalam lingkungan dan bidangnya masing-masing. Seseorang yang senantiasa tergesa-gesa dalam setiap pekerjaan. 145. tetapi sebenarnya isi kosong dari segala-galanya 157. cemburu buta merugikan diri sendiri. segala kesukaran dapat diatasi. 140. lebih baik memelihara dan memperbaiki yang telah ada. tepian karena pemuda pemudi yang tinggi budinya. dibuang baik-baik dengan perhitungan dan musyawarah. Seseorang yang lagaknya seperti orang pandai terlalu jelimet tetapi tidak berhasil. Keyakinnan akan membawa ketetapan hati. =G= 151. Faham waham mambao lalai. Elok diambiak jo etongan. baik baso tak manantu. Keragu-raguan karena kurang keinsyafan. Gadang tungkuih tak barisi. Faham yakin ulemu tatap. tetapi hasilnya sangat mengecewakan. tetapi tidak mempergunakan kepandaiannya dan kecerdasan untuk kepentingan orang banyak. Orang pandai dan cerdik. 156. biasanya tidak sebesar apa yang di. 144. Elok nan tidak mangalua. Seseorang yang kurang perhitungan dalam pergaulan terlalu royal dengan kawan. . buruak dibuang jo mufakaik. elok rumah dek bundo kanduang. Gadanglah aia banda baru. Elok baso tak katuju. Gadang sendok tak mambao. Gadang buayo dimuaro. dan cerdik yang tidak dengan pengetahuan akan selalu merugikan diri sendiri. 155. gadak agak tak manyampai. Elok tungkuih tak barisi. =F= 146. Elok bak karabang talua itiak. 147. Galogok kuciang kanaiak. gadang kayu caliak kapangkanyo. ujuik satu pangang bunta. 153. Faham sak barisi antah. begitupun yang baik perlu diambil dengan mufakat. 141. elok tapian dek nan mudo. 150. Faham arieh balawan banyak. ia akan membawa kepada kelalaian dalam suatu pekerjaan yang dilaksanakan. 152. tungkuih elok pangabek kurang. Didalam Adat setiap yang tidak baik.bicarakannya yang dapat dibuatnya. Seseorang yang bertampang pandai dan pintar. eloknyo tabuang juo. faham cadiak maangan urang. Elok nan usang dipabaru. Elok nagari dek panghulu. indak babaliak naik lai. elok saiyo jo sakato. elok masajik dek tuanku. gadang antak indak lalu. pado mancari ka nan lain. 142. faham mati mangunyah bangkai. tetapi nilailah dari pengetahuannya dan budi pekertinya. Seseorang yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya dalam pergaulan. nan lia jinak malakok. bak mancik palajang atah. Gadang ombak caliak kapasianyo. Orang yang besar bicara takabur dan sombong. Kalau pergaulan dilengkapi dengan budi yang baik dan tinggi. Dari pada mencari sesuatu yang baru. Faham insyaf faham nan haniang.E= 139. 149. nampak nan dari mandi angin. Baik suatu negari karena pimpinannya. dan tekun menghadapi sesuatu pekerjaan. Menilai seseorang jangan dari pakaiannya. gadang galogok tak bamalu. gadang nan indak mangatanggah. Keinsyafan yang sungguh datang dari hati akan menimbulkan kecintaan untuk berbuat kebaikan. gadang garundang dikubangan. 143. 154. kok pandai bamain budi. Seseorang yang berlagak sombong dan angkuh biasanya dia kurang mempunyai rasa malu. faham sangko didoroang hati. Mempunyai faham yang terlalu arief menimbulkan sak wasangka. Gadang tungkuih tak barisi. Elok sairiang jo juru mudi. 148. begitupun Masjid. Ragu membawa kelalaian.

158. Geleang kapalo bak sipatuang inggok. Habih sandiang dek bagesoh. Hawa nan pantang karandahan. tujuah ratuih carikan ubek badan batamu mangkonyo sanang. 176. 166. tacapai niaik jo tujuan. Gabak dihulu tando kahujan. 170. sulit untuk dipercaya buat selama-lamanya. kato bioso bajawab. hiduik indak baguno lai. 171. Setiap pembahagian dalam bersama hendaklah disesuaikan dengan hasi yang diperoleh. Pergaulan bebas antara muda dan mudi. Gadang jan malendo. himbau basahuti. Gadang agiah baonggok. gilo maukia kayu tagak. 160. Sifat seseorang berkuasa yang ingin memperbudak orang lain dalam segala hal. sayang dikampuang ditinggakan. atau kerusuhan akan terjadi. lonjak bak labu dibanam. Garuih tak namuah hilang walau nan luko lah sambuah bana. 175. 164. Kalau menjadi orang yang memegang kekuasaan jangan berbuat sekehendak hati. Gadih panagak ateh janjang. dia belum merasa puas kalau belum dapat dicapainya. 178. hati tunggau samo dicacah. 161. akan menghilangkan rasa malu antara dua insan yang berlainan jenis. 177. niaik sampai cinto basuo. Kanan jo kiri tak malenggong. Kebaikan orang lain hendaklah dibalas dengan kebaikan dengan ikhlas dan jujur. dia akan sembuh kapan dapat bertemu atau tercapai yang dicintainya. karano tidak mambao galah. laweh nak manyawok. Rasa social dalam hidup bergaul. ketek kayu ketek bahannyo. Seseorang yang memperoleh nikmat yang selama ini menjadi idamannya. 163. Berbuatlah dalam masyarakat. Gilo dimabuak bayang-bayang. 165. mudharat mamfaat tak takana. ketek agiah bacacah. Gayuang basambuik. Pekerjaan yang dilarang oleh adat dan syarak akan merupakan kebiasaan mengerjakannya. Hujan batu dikampuang kito. Seseorang yang rajin berusaha untuk mencapai cita-citanya. Seseorang yang sakit karena cinta dan rindu kepada sesuatu atau kepada seseorang. Hanyuik sarantau sagan badayuang. Hati gajah samo dilapah. panjang malindieh. harus melaksanakan pembahagian keuntungan dengan adil melihat kepada keuntungan yang diperoleh sesuai dengan usaha masing masing. panjang jan malindih. 168. 174. kecuali yang qadim hanya sifat ALLAH. Ada suatu alamat dan tanda-tanda menunjukkan mara bahaya akan datang. gadih pancaliak bayang-bayang. Baik laki-laki atau perempuan kalau budi telah kelihatan dalam pergaulan. 159. pandan tajamua disubarang. habih miyang dek bagisia. hujan ameh dikampuang urang. baik berkorban dan bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seseorang yang talen dan gagah yang dibuat-buat karena sombong dan angkuhnya. cewang dilangiek tando kapaneh. bacinto juo badan nak . nafasu nan pantang kakurangan. Galundi disawah ladang. Galang dicinto galang buliah. Gadang maimpok. budi kalau nampak dek urang. Suatu kejahatan yang dibuat seseorang yang sulit dilupakan oleh orang banyak. 162. Habih bisa dek biaso. Nafsu itu seperti lautan tak penuh karena air dan sampah. hati luko mangkonyo sambuah. Seseorang dalam pekerjaannya tidak memikirkan kerugian dan kesakitan orang lain. 169. Seseorang yang selalu hidup dalam khayalan tetapi tak mau berusaha. sarik indak babungo lai. Gadiang tak ado nan tak ratak. Larangan bagi seorang anak gadis di Minangkabau. kalau rasa malu telah hilang dari diri seseorang. habih gali dek galitik. 167. 173. Guruah patuih panubo limbek. tak ado mingkudu nan tak bagatah. walau bak mano misikin misikin awak. =H= 172. Gadang kayu gadang bahan. Sifat tersalah dan lupa itu adalah sifat bagi manusia. Hati ibo mambao jauah.

197. dan kalu mati perlu dikuburkan. dan kemudian harus dijaga jangan sampai patah. 185. =I= 188. dan memakai waktu yang banyak untuk hura hura. Perpindahan masyarakat dari suatu negeri kenegeri lain. Sesuaikanlah kata dengan perbuatan. tetapi hewan yang berbentuk manusia. Jan taruah bak katidiang. hanyuik tak tantu muaronyo. 181. Hulu baiak pandai batenggang. dandam habih kasumat putuih. Jalan dialiah dek rak lalu. jan baserak bak anjalai. Habih dayo badan talatak. ketek utang dek angsuran. kuburan mati ditanggah padang. Jan dicampuakan durian jo antimun. Dalam bergaul perlu ada kehati-hatian jangan sampai berbuat kesalahan. Indomo di Saruaso. Sesuatu persoalan yang tidak tentu penyelesaiannya dan hilang begitu saja. 194. Seseorang akan bahagia kalau pandai bertengang dalam hidup. 198. Seseorang yang senang tiasa membuang waktu yang baik. tetapi dia telah membuang apa yang dimilikinya. Kecintaan seseorang kepada kampung halaman tumpah darahnya. tabang manumpu dahan.pulang. membicarakan orang lain. diperlukan penyesuaian diri dengan masyarakat yang ditempati. Ingek-ingek sabalun kanai. Haniang saribu aka. Ke-Imanan harus dijaga jangan sampai tergelincir. gangam arek pagangan taguah. 190. Harok diburuang tabang. 183. Hari baiak dibuang-buang. Iduik batampek. bakulimek sabalun habih. 186. Iman nan tak buliah ratak. =J= 195. Terciptanya perdamaian dalam masyarakat. walaupun hilang sendirinya. Janji biaso mungkia. habih paham aka baranti. Secara tidak disadari kebudayaan asli kita dipenggaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat asing. hari samalam dipatigo. 191. hewan babantuak manusia. hari buruak dipagunokan. Datuak Mangkudun di Sumaniak. kamudi nan tidak buliah patah. hendaklah dikuatkan kata-kata Insya Allah. sabab anak jatuah binaso. habih malo jo sopan. 180. Seseorang yang pandai mempergunakan waktu dalam hidupnya. Hutang lansai dek babaia. karena lidah tidak bertulang. Hutang wajib dibayar. cupak dipapek dek rang manggaleh. mati bakubua. bukan disebut manusia lagi. Hari sahari diparampek. Seseorang yang mengharapkan sesuatu yang belum tentu didapatnya. Peringatan agar jangan mudah berjanji dengan seseorang. punai ditangan dilapehkan. Seseorang yang tenang dalam menghadapi kesulitan akan mudah mengatasi kesulitan karena pikiran itu pelita hati. pikia palito hati. karena pergaulan bebas akan mengakibatkan rusaknya moral antara keduanya. Berusahalah sejauh kemampuan yang ada pada kita dalam masyarakat. kuburan hiduik dirumah tanggo. Hukum jatuah sangketo sudah. . 184. jan dipadakekkan api jo rabuak. titian biaso lapuak. Kalau raso pareso telah lenyap dari seseorang. Selalulah hati-hati terhadap pergaulan muda mudi. Inggok mancakam batang. dan dia akan bertambah kecil kalau tetap diangsur membayar. 189. Seseorang harus mempunyai tempat kediaman. 187. Kemelaratan dan kesesatan seorang anak adalah disebabkan kelalaian kedua orang ibu bapaknya. 182. tetapi bahaya mudah terjadi kalau tidak mempunyai perhitungan. Setiap yang akan dikatakan hendaklah dipikirkan terlebih dahulu. hulu malang salah galogok. 196. 192. walau senang badan dirantau orang namun kampung teringat juga 179. 193. karena kedua-duanya menjadikan karam seseorang dalam kehidupan dan kehilangan pedoman. Isi kulik umpamo lahia. ibu bapak nan kurang cadiak. Ilang tak tantu rimbonyo. dan itulah yang harus diamalkan didalam hidup. Hilang raso jo pareso.

karena jauh handai tolan. kacak batih lah bak batih. 218. Kalau hari lah paneh lah lupo kacang jo kuliknyo Melupakan jasa baik orang lain yang pernah menolong kita. Jauh berjalan banyak dilihat. 211. Pengetahuan dan kepintaran jangan dibanggakan karena mengakibat hati menjadi takbur jadinya. Jalan pasa nan kadituruik. Kalau kuriak induaknyo rintiak anaknyo.faatkannya. hilanglah budi didalam diri. tetapi dia tetap membanggakan diri. namun lenggok baitu juo. Jauah bajalan banyak diliek. Jangek suriah kuliklah luko. Ka bukik samo mandaki kalurah samo manurun. =K= 207. 206. Suatu pekerjaan atau kewajiban yang dikerjakan karena terpaksa. Kasingka talalu ampang. Kacak langan lah bak langan. kapitungguah talampau unjua. Seseorang yang baru saja mendapatkan suatu nikmat tetapi senantiasa dipergunakan dengan hati bangga dan sombong. 213. Tetapi kapan kita telah mendapat kesenangan atau yang dicitakan melupakannya. Jikok panghulu bakamanakan. 215. Suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama dan didorong oleh kesadaran. akibat kehancuran bangsa itu sendiri. Sesuatu perbuatan hendaklah dilandaskan kepada Agama. dunia manjadi takupalang. Kalau karuah aia di hulu sampai ka muaro karuah juo. Kuaik katam karano tumpu. Rusak budi hancualah bangso. 212. 200. Pada umumnya keturunan menentukan corak dan kelakuan yang pernah dimiliki oleh ibu bapaknya. kato mati bapambunuahan. Kalau tidak hati-hati dan tidak dibina dan dikembangkan kebudayaan asli (Adat Minagkabau) hancurlah kebudayaan asli kita. Jan disangko murah batimbakau. walau jauh dimata tapi dekat dihati. Adaik kok kurang takurasai. basakik marasai pulo. Ketinggi suatu bangsa akan ditentukan oleh kepribadian bangsa itu sendiri. . Ibu bapak yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik pula dan sebaliknya. 216. Kilek baliuang lah ka kaki. Ajaran Adat Minangkabau yang sejati kalau tidak diamalkan oleh masyarakatnya. dan suatu keterangan yang tidak terbukti kebenarannya. Pandai nan usah dilagakkan manjadi takabua kasudahannyo. dakek jalang manjalang. Kalau tasungkuik pado nan tinggi. kacupak tuladan batuang. Hidup dirantau orang tidaklah semudah hidup dikampung halaman tempat kita dilahirkan. 210. kilek camin lah ka muko. Jatuah mumbang jatuah kalapo. Kato iduik banyawa iduik. Kasuri tuladan kain. lama hidup banyak pengalaman. lamo hiduik banyak diraso. Kato panghulu manyalasai. maracik maampai pulo. Jauah nan buliah ditunjuakkan. Jauah cinto mancinto. Kuaik rumah karano sandi. 208. Kalau budi bangsanya telah hancur. bukan karena kesadaran. Kuat bangso karano budi. 209. dakek nan buliah dikakokkan. 203. maanjuang maninggikan. Suatu keterangan yang diberikan ternyata ada kebenarannya. Adat dan Undang-Undang Pemerintah. Sesuatu bukti dan keterangan yang dapat dikemukakan dan ditunjukkan dengan nyata. 201. 214. 217. kuaik sapik karano takan. Seseorang yang memiliki pengetahuan serba tanggung sehingga tidak dapat dimam. 219. 205. Rusak adaik hancua pusako habih kabudayaan nan usali. rusak sandi rumah binaso. Suatu perbuatan dan perkataan yang telah difahami maksud dan tujuannya.199. jatuah bairiang kaduonyo. Rasa kekeluargaan yang tak kunjung habis. Selalulah kita berbuat dan bertindak atas kebenaran dan menurut undang-undang yang berlaku. 202. Suatu pekerjaan begitupun tingkah laku dan peranggai yang dapat dicontoh oleh orang lain. Seseorang yang tidak tahu diri walaupun dia telah jatuh hina karena perbuatannya. jikok basanda pado nan gadang. labuah goloang nan kaditampuah. mandareh kato dubalang. jan disangko murah pai marantau. 204.

lahia jo bathin nak saikek. 235. Setiap manusia perlu mempunyai cita-cita yang tinggi dan mulia. muluik manih basonyo baiak. Perlu penggalian adat dan agama Islam secara mendalam . Koroang kampuang didalam jurai. Pepatah ini mengandung arti: bagaimana sulitnya memimpin masyarakat yang jiwa-nya sangat kritis dan koreksi. Orang yang tua harus dihormati. santoso dunia jo akhirat. kok musuah indak dihadang. banyak pahamnyo tagaliciak. salam tak sampai pado kasiah. Ajaran adat dan agama Islam kalau benar-benar diamalkan.buang. Orang jauhari bijaksana pandai mencari jalan keluar dalam suatu kesulitan yang datang secara tiba-tiba. kato titah kato balimpahan. menjadikan orang yang teguh ini mulia budinya. menjamin keselamatan dunia akhirat. Keuntungan tak dapat dikejar-kejar. Kaampek kato kamudian. santoso kito salamonyo. 231. karena ketuaannya dia telah banyak merasakan pahit manis dalam kehidupan. 227. katiko takuruang nak dilua. alamaik binaso kasudahannyo. alam mardeka lah tabantang. kuncilah bathin jan taruah. Satu pendapat dan satu tujuan. mananti takadia kasamonyo. Senantiasalah kita dalam hidup bergaul memikirkan mudarat dan mamfaat. agar sentosa hidup bersama. Kalau adaik dalam nagari. kalau elok pegang padoman. 234. Kato bapak kato panggaja. mudarat mufaat tak dikana. begitupun mara bahaya dan musibah tidak kuasa manusia menolaknya. Kato panghulu manyalasai. Kiniko coraklah barubah. Kato parampuan kato manuruik. tasuo nan indak ba ilakkan.220. budi nan jan sampai nampak. talamun patuik kito kakeh. sehingga lahir dan bathin dapat sesuai. jangan sakali disudahi. Karano indak mambao galah. Ajaran Adat tidak dapat dipahami. Kahilia jalan ka Padang. dunialah lamo inyo pakai. kato saudaro paringatan. Kalau dek pandang sapinteh lalu. malangkapi rukun dengan syarat. Keteguhan bathin menyimpan rahasia seseorang. Katiko taimpik nak diateh. labiahkan rusuah jo takuik. 228. bajalan baduo nak ditangah bajalan surang nak dahulu. apalagi untuk diamalkan kalau sekiranya hanya dengan mendengar pepatah petitih. kato alim kato hakikat. takut paham tergadai. 221. 223. taruah naraco jo katian. Kato manti kato bahubuang. 230. 229. 222. sakato urang kasadonyo. Kemuliaan dalam pandangan adat terletak pada budi baik dan indah bahasanya seseorang. kita harus menggali sejarah kebudayaan bangsa . raso pareso nyolah tahu. Kaduo kato mufakat. tetapi harus dicapai dengan cara ber angsur-angsur. nan singkek buliah diuleh. ada neraca yang menentukan baik dan buruk. sasuai mangko takanak. patuik bana kato dicari. baitu limbago sajak dahulu. sabarek saringan kasadonyo Urang mulia dalam nagari. sakati limo nilai haragonyo. Didalam diri manusia yang berpengetahuan dan diamalkannya. sadang manggali kasajarah usahokan galian dek basamo. tampa mendalaminya. ka mudiak jalan ka Ulakan. Kato guru kato batuah. satu tujuan akan melahirkan kesentosaan dan kebahagiaan dalam masyarakat. 233. mujua indak dapek kito kaja. hati-hati dalam berbicara karena banyak musuh dalam selimut. Kato adaik pahamnyo aman. kato dubalang kato mandareh. kato kalipah dari mamak. Jauhari pandai manyam. Tidak mau bermusuhan dalam hidup bermasyarakat tetapi kalua datang dengan tiba-tiba tidak pula dielakkan. Kalau tidak dipikirkan alamat hidup akan sengsara. 224. Kahilia jalan ka Sumani. bulek sagiliang picak satapiak. Satu pendapat dan satu gerak. 232. mangambiak hati suami. 226. Kemerdekaan telah tercapai. Kato rajo kato basahajo. malang tak dapek kito tulak. 236. elok sapahan sahakikat. saukua mangko manjadi. paniliak langgam nan tadiri. 225. sasimpang jalan ka Singkarak. Sesuatu hendaklah dengan musyawarah untuk mufakat. pandai tak rago dek ba guru. Rusuh hati jangan kelihatan. dari duo capailah tigo. jarek sarupo jo jarami.

Ajaran adat Minangkabau yang disusun oleh Dt. 238. katiko balun talampau elok diru. jikok bajalan jo nan tuo. dalam bathin bahakikat pulo. Nasehat guru dan pelajaran yang diajarkannya kepada murid. Kauak indak sahabih gauang. tandanya kita orang satu bangsa. Kuaik dari paga basi.pakai. jikok babaliak tampak muko. Pergilah merantau kenegeri orang. batang tubuah marasokan. 237. panca indra mananggu. 249. 240. Kato papatah caro Minang. Kalau pergi hendaklah memberi tahu. Kalau indak pandai bakato-kato. 254.angkan. serta cari mata penghidupan. dengan mempergunakan panca indra yang lima. Kito di alam Minangkabau lah patuik tasintak pulo.secara bersama. Kalau dijumpai kekilafan dan kesalahan tolong maaf dan betulkan. kokoh nan dari paga tembok. adalah menjadi pedoman dalam kehidupan. akibatnya banyak orang salah pengertian tentang tujuan adat itu. Kito nan bukan cadiak pandai. bak alu pancukia duri. bajalan salangkah madok suruik. kalau pandai bakato-kato bak santan jo tangguli. balunlah pulo sacukuiknyo. tetapi banyak mengandung . paham pahamnyo nan tak lansuang. sama dengan alu pencongkel duri tetapi kalau pandai umpama santai dengan tengguli. Kito nan bukan cadiak pandai. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan. kapulau riak mamutuih. Kalau dapat mendalami ajaran adat kita akan mendapatkan mutiara yang berharga didalamnya yang berguna untuk hidup bergaul dalam masyarakat. 252. 239. ulemu di Tuhan tasimpannyo. Pagar yang paling kokoh ialah pagar sesuatu dengan budi yang baik. manjadi kato pusako. lauik dalam usah didugo. Nenek moyang di Minangkabau pemikirannya jauh memandang kedepan untuk masa anak cucu. Kato sapatah dipikiri. Untuk mencari istri paling mudah. Kulik maia ditimpo bathin. hanyo manjawek pituah dari guru. patitiah luhak nan tigo. Pituah guru nan di. kalau mangauik iyo bana kameh. awai indak sahabih raso. Karantau madang di hulu. 250. 241. babuah babungo balun. Adat Minangkabau selama ini tidak pernah mendapat pengalian dan pembinaan. 245. tampek hati jarang basuo. 243. karena khilaf itu sifat manusia. memasuki suatu negeri hendaklah dengan orang yang mengetahuinya. Kalau ketek dibari namo. batuka tujuan mukasuiknyo. marantau bujang dahulu. Kalau pai tampak pungguang. Kalau pengetahuan baru seujung kuku jangan dicoba mengurus pekerjaan yang sulit. Dek kokoh niniak nan dahulu kunci nan limo pambukaknyo. yang sulit mencari istri untuk menjadi teman sehidup semati. nak jadi paham jo ukuran. jika kembali hendaklah memberi khabar. dirumah baguno balun. Kasiah sayang dapek dicari. Sudah masanya sekarang kita mengali dan mengembangkan adat Minangkabau sebagai rangkaian dari kebudayaan nasional. 247. Nan turun dari Parpatiah nan sabatang. dalam lahia ado ba bathin. 242. 251. Kalau balaia banakodoh. cari ilmu pengetahuan. faham adaik nak nyato bana. Kok alah sampai di hulu. nak tapek adaik jo limbago. untuk kemudian dibawa dan dikembangkan dikampung halaman. sarato anggota katujuahnyo. Kaluah kasah papek nan ampek. urang gadang dibari gala.nuik sitambo lamo. Ajaran adat Minangkabau bukan sekedar lahiriyah. Kalau tali kaia panjang sajangka. Parpatih nan Sabatang. 246. 244. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso. Kalauik riak maampeh. Sesuatu perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan akan menimbulkan penyiksaan terhadap bathin kita sendiri. 248. bathin ditimpo galo-galo. Seseorang yang tak pandai berbicara secara baik. Pikirkanlah semasak-masaknya apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain sehingga tidak menyinggung perasaannya. 253. merupakan ajaran yang dapat mengikuti perkembangan zaman. begitupun pengetahuan yang kita pelajari jangan patah ditengah. kalau mancancang iyo bana putuih. Mengerjakan suatu pekerjaan hendaklah dengan yang ahlinya.

lah biaso kito tasalah. Lah samak jalan kapintu. mamapeh dalam balanggo. 255. 273. Mandapek samo balabo. jangan berlebih-lebihan. 274. bakato dibawah-bawah. maliek contoh ka nan sudah. Lahia jo bathin saukuran. bajalan di rusuak labuah. 266. Seseorang yang baik dan jujur sesuai kata dan perbuatannya. tetapi tidak ada kemampuan untuk mencapainya. 272. Setiap pekerjaan hendaklah pertengahan. Seorang suami yang tidak kenal lagi pada tugasnya sebagai mamak dari kemenakan. Mairikkan galah jo kaki. jangan menyimpang dari itu. Mencari keuntungan kedalam lingkungan anak kemenakan sendiri. Mimpi itu kebanyakan sesuatu yang terangan-angan diwaktu bangun. manapuak aia didulang. Kekilafan dan kesalahan adalah sifat seorang manusia. Bergaul dalam masyarakat. Kalau pergi berjalan kerantau orang hendaklah pandai menyesuaikan diri dalam pergaulan. digulai cubadak mudo. Mancaliak tuah ka nan manang. kahilangan samo barugi. isi kulik umpamo lahia. Manyauak di ilia-ilia. sagalo karajo kamari cangguang. 267. 271. Seseorang yang mempunyai cita-cita tinggi. indak babedo sadah jo tapuang. Seseorang yang ingin menjadikan orang lain tersalah. =L= 256. Mancabiak baju didado. begitupun dirantau orang hendaklah merendahkan diri. begitupun dalam tingkah dan laku. 260. apo dayo tangan indak sampai. Perbuatan seseorang yang tidak baik yang dilakukan kepada keluarga sendiri. Setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya baik tua ataupun muda. Mukasuik hati mamaluak gunuang.arti dan makna yang tersirat. 259. Lah bacampua lamak jo galeme. rasian pamenan lalok. yang menuju kepada mental manusia. Limpapeh rumah nan gadang. 268. . Lauik gadang kalau dihadang. manjulaikan aka bakeh bagayuik. Seseorang yang berbicara tetapi tidak disadarinya bahwa dia telah memberi malu diri dan keluarganya sendiri. Kacimpuang pamenan mandi. manahan jarek dipintu. Mancaliak jo suduik mato. Gelagat seseorang atau suasana yang menunjukkan tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang tak diingini. Kaum wanita di Minangkabau adalah merupakan tiang kokoh diatas rumah tangga dan nageri. 275. malabiahkan lantai bakeh bapinjak. karena pemikirannya tidak secara serentak. sadiokan sampan jo pandayuang. dengan jalan anjuran dan petunjuknya. Malakak kuciang didapua. mangurangi sio-sio. 257. Limpato batang sitawa. Lain geleang panokok asiang kacundang sapik. 262. Lauik banyak nan sati. umbun puruik pegangan kunci. kecil dan besar. Sudah aturan dan undang-undang dan sudah cukup norma adat dan agama. Hiduik didunia mangupalang. manuladan ka nan baik. Labuah luruih jalannyo pasa jan manyipang suok jo kida. 263. lah tarang jalan kadapua. 258. indak babedo kaduonyo. karena perbuatan yang tidak benar telah diketahui orang. karano pangana indak sakali tibo. Mancari dama ka bawah rumah. Malabihi ancak-ancak. 270. tetapi semata tahu kepada si istri saja. =M= 265. dan kunci tentang kebaikan dan keburukan suatu negeri. 269. Mumbang jatuah kalapo jatuah. 261. Dalam suatu masyarakat tidak ada lagi batas-batas dalam pergaulan menurut norma adat dan agama. Rasa social dan kerja sama yang baik yang harus diamalkan dalam pergaulan. rantau banyak nan batuah. 264. Seseorang yang telah merasa malu.

Didalam ajaran adat tidak ada bahan yang tidak berguna. Yang paling berharga dalam kehidupan bergaul adalah budi pekerti yang baik. 286. mampaliakkan rumah indak basasak. 279. sulik kato jo timbangan. 281. 284. pahik nan jan lakeh di luahkan. Marabah sadundun dengan balam. Nan bungkuak dimakan saruang. Mati harimau tingga balang. . kalau dipandang kato-kato. benar atau tidaknya. habih lah raso jo pareso. nak lalu kapakan baso. Mamakai hereang jo gendeang. nan merah iyolah sago. Nan kuriak iyolah kundi. jatuah kabau dek lalang mudo.Selalulah kita melihat hasil yang baik dan dapat pula kita laksanakan. 276. tidak mudah dipahami tanpa diketahuinya akan mengalami kesulitan. gayung bersambut. 289. 291. Kebudayaan asli jangan sampai hilang. 290. tetapi dia sebenarnya ingin mengetahui pendirian kita dan musuh kita. 293. 294. Manusia manahan kieh. 287. yakni yang telah positif baik. Seseorang yang memakai perasaan malu dan mempunyai kesopanan yang baik. tidak ada orang yang tidak dapat dimamfaatkan. sambah sadundun jo salam. Nan luruih katangkai sapu. Seseorang yang tidak mau bertanya tentang suatu pekerjaan yang tidak/belum dike Karena ajaran adat itu pada umumnya berkiasan. dipahamkan makonyo nyato. tikam bunuah padang badarah. sedang orang lain itu dipihak yang tidak benar. nan bengkok dimakan tali. musuah dalam salimuik Seseorang yang berpurak menolong dan berpihak kepada kita. mamakai raso jo pareso. mangali-gali najih dilubang. Nak urang koto hilalang. Maniah nan jan lakeh di raguak. nan bungkuak katangkai bajak. Seseorang yang berbicara dengan lemah lembut dan baik susunan bahasanya. kato harok dibinisi. sikok barulang pai mandi. tetapi sulit memelihara perkataan yang akan menyinggung perasaan orang lain. malu jo sopan kok nyo hilang. 283. manaiakkan banda sundai. nan baiak iyo budi. akan senantiasa ada ganjarannya (hukum karma) 295. Biasanya dalam pergaulan hidup. baso baiak gulo dibibia. serta sopan santun. Musang babulu ayam. Biasanya manusia itu banyak terpedaya oleh mulut manis dan budi bahasa yang baik. Tanya diberi kata berjawab. dida lami sungguh-sungguh. Kalau sifat malu telah hilang dalam diri seseorang. satampok kapapan tuai. Seseorang yang membukakan aibnya sendiri kepada oaring lain. Malu batanyo sasek dijalan. Maliang cilok taluang dinding. Minangkabau dahulunyo. Seseorang yang menolong orang lain. Mati samuik karano manisan. nan indah iyo lah baso. Marangkuah tungua ka dado. hilang segala perasaan sopan santun. Manusia mati hendaknya meninggalkan jasa yang baik untuk anak dan keluraga seta masyarakat. 282. mati gajah tingga gadiang. panarahan kakayu api. Setiap sifat dan tindak tanduk yang tidak jujur dan benar. maraiah suatu ka diri. nan ketek kapasak suntiang. binatang Manahan palu. Setiap suatu yang dirasakan oleh orang lain hendak dapat dirasakan oleh kita sendiri 285. 277. sesuaikan diri dan aturan adat beradat serta istiadat dengan kemajuan. abunyo kapupuak padi. Seseorang yang senang membukankan aib orang lain. Sesuatu pelajaran dan pengetahuan dari orang lain pikirkan dahulu semasak-masaknya. Managakkan banang basah. 280. Adaiknyo tuah disakato. Berbicara sangat mudah. 278. 288. Manusia yang sempurna selalu mengetahui kata-kata kiasan di Minangkabau. sagan bagalah hanyuik sarantau. Ibo di adat katagiliang turuikkan putaran roda. =N= 292. Murah kato takatokan. Mampahujankan tabuang garam. Manjujuang balacan dikapalo. Muluik manih talempong kato.

Didalam adat selalu dianjurkan agar setiap pekerjaan yang baik dikerjakan secara bersama. dan pakailah basa basi. Nagari bapaga undang. menurut adat dan agama Islam serta pemerintah. nan pakak pamasang badia. 301. 310. Nan dikatokan kato pusako. akan menghilangkan kemurnian kebudayaan sendiri dan kehilangan pegangan. bukan tergantung kepada ilmu dan kepandaiannya saja. nan malu iyolah tampak. yang qudrat hayatinya lemah dari kaum lelaki. lebih-lebih ibu dan bapak dan orang tua umurnya dari kita. nan cadiak bao baiyo. Dek lamo tak namuah lupo manjadi padoman pagi jo patang. Selalulah bersifat lurus dan tulus ikhlas dalam pergaulan. nan padiah iyolah rundiang. Nan barek samo dipikua. nak haluih baso jo basi. Bagi orang Minang yang memahami ajaran yang terkandung didalam adatnya. nak tantu hinggo jo bateh. cacat. 307. nan lamah makanan tueh. nan sahentak kuciang malompek. 303. nan condong baraiah. Nan salajang kudo balari. manaruah rambang jo ragu. 314. 309. Dalam adat manusia lemah harus dibimbing dan dibantu.296. dek kato hati taguntiang. nan bapandan bapakuburan. sama dengan rasa seseorang yang tahu harga dirinya mendapat malu. kalau batimbo ameh datang. Nanang saribu aka. Bulek dek tuah lah sakato. nak haluih baso jo basi. Dilarang didalam adat orang yang memperlakukan si lemah semau-maunya. sayangi anak-anak. 299. mulia hina. pandai dan bodoh. Nak tinggi naiak kan budi. turunlah dari tango. Meniru-niru kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Kalau ditinggikan orang dalam masyarakat peliharalah budi. Nak elok lapangkan hati. Patuhilah norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. sempurna. nan lamah baindiak. Sistim yang terdapat dalam adat Minangkabau. Perkataan yang menyakiti lebih berbahaya dari pisau yang tajam. karena setiap masyarakat mempunyai normanya sendiri-sendiri. 302. Dek tajam nampak nan luko. Menghormati orang tua dari kita umurnya. 308. mambuek barih jo balabeh. kaya dan miskin. Naiaklah dari janjang. hormat menghormat sama sebaya. Patuhilah keputusan bersama yang telah dibuat oleh pemuka kita. 311. Nan suku babuah paruik. 312. . Nan sakik iyo lah kato. Nak luruih rantangkan tali. nan lumpuah pahunyi rumah. soko pusako kalau tadalami. Kalau ingin jadi orang yang dimuliakan selalu tepati janji. nan patah pangajuik ayam. Agar menjadi orang baik dan disegani selalulah bersifat sabar. dan tidak suka membuka rahasia. pikia palito hati. nan ketek di sayangi. 300. lungga lah ganggam nan dahulu. Mendalami ajaran adat Minang dan filsafatnya serta dapat diamalkan dalam pergaulan akan menggangkat martabat kemanusianya. Nan tuo dihormati. 304. 315. haniang ulu bicaro. samo gadang baok bakawan. Nak mulia tapek-i janji. dek saba bana mandatang. Semua orang dapat dimamfaatkan. tidak bisa diabaikan dan dilupakan. dunialah lamo inyo pakai. Nan landai batitih. nan ringan samo dijinjiang. Selalulah menghormati orang tua. oleh masyarakat dan sipembuat peraturan sendiri. Nan basasok bajarami. Nan sakik iyolah kato. 313. Nan mudo biaso bimbang. yakni selalu bersifat benar dan jujur. 297. bahkan menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup. lebih-lebih kaum wanita. 305. salah tampuah buliah diambok. iyolah kato undang-undang. Panjang rumah adat yang menjadi kebanggaan masyarakatnya. luruih bana dipacik sungguah. nak taguah paham dikunci. kampuang bapaga buek. Kata-kata yang berbisa. 306. Nan buto pahambuih lasuang. nan bingguang kadisuruah-suruah. mambayang cahayo di-inggiran. Selalulah berbuat sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. tiokmlasuang ba ayam gadang. 298. Niniak moyang di duo koto. korong kampuang didalam jurai. dan baik budi bahasa. dek urang tuo lah lamo hiduik. tetapi karena ketuaannya. Nan condoang makanan tungkek. nan kayo bakeh batenggang.

nan tahu dikili-kili banting. latakkan sasuatu ditampeknyo. 329. Budi bukan hanya diingat sampai mati tetapi akan diperhitungkan dan diingat dibalik lahad. Pemuda harapan bangsa ditangan pemuda terletak maju mundurnya bangsa dimasa depan. hancua badan dikanduang tanah. Perbuatan dan tingkah laku yang tidak pada tempatnya. Hutang emas dan perak dapat dibayar tetapi hutang budi dibawa mati. 332. Kalau ingin menilai kebesaran atau kebaikan seseorang bergaullah dengan dia. panjuluak buah ligundi. begitu . Untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita senantiasa mengalami cobaan dan rintangan 325. 328. 317. Pucuak pauah sadang tajelo. Ombak ditantang manuju pulau. Pulau pandan jauah ditangah. Ombak barayun manuju pantai. Suatu musibah yang datang menimpa dengan tiba-tiba. 324. 320. Yang mengetahui diseluk beluk dan sifat masyarakat suatu negeri adalah para cende. 326. Olok-olok mambao sansai. Nak tahu digadang kayu caliak kapangkanyo. timbul kelakar dan gembira. Suatu kebiasaan diwaktu beramai-ramai bekerja. Nak jan jauah panggang dari api. acang-acang dalam nagari. Kata kiasan terhadap pemuda pumudi Minang yang mempunyai ketenangan tetapi tegas dan bijaksana tentang ketangkasannya dan tinggi budinya. Indak guno jadi rang pandai. 331. sakik dek awak sakik dek urang. akan membawa akibat yang merugikan. 316. untuk kegairahan dalam bekerja. Kebaikan yang diperbuat oleh seseorang akan berbalas dengan kebaikan. menimbulkan aspirasi yang baik. Perbuatan kebaikan dicampur dengan perbuatan kejahatan. nan bak bumi diguncang gampo. Padi ditanam padi tumbuah. =O= 323. karena hancur masyarakat karena kepandaiannya. dan kesabaran mendatangkan kebenaran. budi baiak dikana juo. Olak olai rang basiang. Pado pai suruik nan labiah. sorak sorai rang karimbo. Nan tahu dikayu tinggi alang. tapuang dicampua jo sadah. laia dikambang manantang angin. pahaluih baso jo basi. nan bak manutuik manggih langkeh. =P= 327. Pisang ameh baok balaia. garah-garah jadi binaso. Nan elok dek awak katuju dek urang. nan tahu diposo-poso ayam. Padi disisiak jo hilalang. nan capek kaki ringan tangan. Tak ada arti menjadi seorang pandai kalau tidak mempunyai budi pekerti. Agar terjauh dari silang sengketa dalam pergaulan perbaikilah budi dan bahasa. riak nyato manuju tapi. dibaliak pulau angso duo. kalau baulemu indak babudi. Berbuatlah dalam segala perbuatan gerak dan perilaku yang disenangi oleh orang banyak. 318. Nan bak mananti aia ilia. lalang ditanam lalang tumbuah. pakai sifat sopan dan santun. yang tidak diduga sama sekali sehingga timbul kekacauan dan kepanikan. 319. Agar suatu tindakkan dalam masyarakat tepat pada sasarannya maka serahkanlah sesuatu kepada ahlinya. nak jauah silang sangketo. 321. hutang ameh dapek dibaia. 330. Nan mudo pambimbiang dunia. 322. masak sabuah didalam peti. alu tataruang patah tigo. Nan bak banang dilando ayam.Ketenangan dalam berpikir.kiawan negeri tersebut. samuik tapijak indak mati. hutang budi dibao mati. nak tahu digadang ombak caliak kapasianyo. Seseorang yang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dapat diperolehnya.

339. baunnyo maimbau imbau. ambiak galah batang lintabuang. Partamo banamo Minang. Minangkabau namo kaduo. Putiah manahan sasah. 351. Didalam menghadapi kerja bersama haruslah ikut serta setiap orang menurut kemampuannya masing-masing untuk pengorbanan 342. lanca kaji dek ba ulang. kalau tak pandai kito mambimbiang indak katantu sah jo bata. 333. Seseorang yang mencinta sesuatu yang dirindukan tiba-tiba datang dengan segera. dek harum talalu angik. Pikiran yang mempunyai pertimbangan adalah penangkal lampu yang menerangi bagi hati. 341. sesal kemudian tak berguna. Didalam ajaran adat manusia tidak berkasta. Kalau dulu disasali manjadi tuah panda. sumua dikali aia dapek. 336. talunjuak luruih kalingkiang bakaiek. Panakiak pisau sirauik. Pusek jalo kumpulan ikan. Seseorang yang berusaha dengan cara yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu. tetapi sekalipun tidak terpenuhi. satitiak jadikan lauik. basuo pucuak silaronyo. 338. 337. 344. kaduo cupak buatan. asal orang yang waras semua mengatakan benar.patan. 347. Pangka kusuik ujuang bakaruik. untuk menggongkosinya dicari suatu usaha. tetapi yang membedakan budi dan jabatan yang dipilih bersama. Pikia palito hati. dari ketentuan alam terkembang jadi guru. 348. Pilin kacang nak mamanjek. bak umpamo gulai kincuang. tapi rasonyo amba sajo. Adat Minangkabau dipelajari oleh nenek moyang dahulunya. Patah de mamapek. 345. guru. kalilah urek dalam-dalam basuo urek tunggang jo isinyo. Pengetahuan didapat dengan dipelajari. 343. Sifat yang sangat tercela. ikua kupiak kapalo randah. mulut manis tetapi hati jahat. 340. pilin jariang nak barisi. maja de mangilia. Orang yang selalu bermulut manis. maninggakan barih jo balabeh Setiap pribadi menurut ajaran adat Minangkabau haruslah berusaha meninggalkan jasa yang baik terhadap anak cucu dan masyarakat. nan bansaik bandi batimbo. Seseorang yang selalu bersifat ragu dan engan karena kurang pengetahuan dan pengecut. Pandai mangulai ambuang-ambuang. Panjeklah batang tinggi-tinggi. kahilia jalan kapianggu. maninggakan ruweh jo buku. Kebijaksanaan yang dipakai oleh seseorang didalam memimpin anak kemenakan. atau pengajaran terhadap seseorang terlalu melampaui batas hingga tidak mencapai hasil yang diharapkan. silodang ambiak kaniru. untuk lebih praktis harus diamalkan dalam kehidupan. Pandai batanam tabu dibibia. dengan menelaah kalimat demi kalimat dari filsafatnya. pucuak usah tarateh. merupakan tumpukan dari segala contoh baik dan buruk bagi anak-anaknya. Pucuak dicinto ulam tibo. . Partamo cupak usali. kaduo lareh nan bunta. Papek dilua runciang didalam. Pasa jalan dek batampuah. hitam manahan tapo. tidaklah diketahuinya sah dan batal. Sesal dahulu pendapatan. urek ijan taganjak. 334. Seseorang yang senantiasa berjanji muluk.juga sebaliknya. Pulai batingkek naiak. Bagi seorang bapak/mamak di Minangkabau kalau tidak memberikan bimbingan sungguh-sungguh terhadap anak kemenakan. dan berbisa. 349. Padang gantiang baranah-ranah. pandai baminyak aia. manusia batingkek turun. dan ketenangan akan mengeluarkan bicara yang berguna. sasimpang jalan kasikabu Duduak samo randah tagak samo tinggi dalam adat Minangkabau. Seseorang yang benar-benar mendalami ajaran adat Minangkabau. 335. tetapi di hatinya bersarang dengki dan kianat. Partamo lareh nan tinggi. nan sakapa jadikan gunuang alam takambang jadi guru. Yang dikatakan kebenaran boleh tahan uji. Pimpinan seperti ibu dan bapak. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan. tanang hulu bicaro. batang ditungkek jo dahannyo. 346. Padi dikabek jo daunnyo. 350. nan kayo mandi baranang. dia akan peroleh mutiara berharga untuk kehidupan.

nak tarang jalan kahalaman. sedarah. Ajaran adat Minangkabau akan dapat dimamfaatkan untuk mengatur masyarakat. Sesuatu perbuatan yang tercela menurut adat dan agama di Minangkabau yang dikerjakan oleh seorang anggota masyarakat. Seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. 357. senegara. nan bakabek rasan tali. Kok habih raso jo malu bak kayu lungga pangabek. sekampung. Raso kabarek dilapehkan. Raso aia kapamatang. tanpa dimusyawarahkan. singkek namuah diuleh. kappa nan indak banangkodoh. nan babungkuih rasan daun. 361. Tentang ajaran adat yang secara mutlak dilaksanakan. Pekerjaan yang sia-sia dan berbahaya akan mengakibatkan kerugian bersama. Rupo mangatokan harago. raso kasulik dielakkan. kurang namuah ditukuak. barih balabeh mangkonyo cukuik. Pengetahuan diperdapat karena belajar. Ajaran adat Minangkabau dengan segala persoalannya dapat dipahami apabila didalami. Riwayaik jambi lah tasabuik. 363. maka manusia itu sulit untuk diarahkan kepada kebaikan. Sayang di anak dilacuti. rannyuak nan indak mambao hilang. Persengketaan dalam rumah tangga dan keluarga. 355. panjang tajelo disilukah. senagari. sayang di kampuang ditinggakan. luak taganang kito sauak. sakapa jadikan gunuang. . tetapi tidak mendapat jalan dan pengetahuan untuk mencapainya. saikua kabau bakubang sakandang kanai luluaknyo. harus dimarahi. 370.nagari alah. kalau cilako utang tumbuah. Suri tagantuang ditanuni. 366. mengandung arti lahir dan bathin. dan sulit untuk menyusun masyarakat. =S= 364. angan lalu faham tatumbuak. Kalau dipelajari ajaran adat yang dihimpun dalam pepatah petitih. 369. Sebaik-baik manusia mau menerima nasehat dari pada orang lain dan menggakui kelemahannya. nan bathin tasimpan dalam itu. Panjang namuah dikarek senteng namuah dibilai. Rarak kalikih dek minalu. Sadang manyalam minum aia. berbuat salah mengakibatkan terjadinya hutang. sadonyo kanai gata hnyo. Pandai karano batanyo. 356. Ratak indak mambao caro. Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu. dengan tidak mengurangi kepada pekerjaan yang sedang dilakukan. walau nan lahia tampak dek mato. dia akan selalu berpihak dalam pembelaan keluarga. dan memberi nasehat kalau dia terlanjur.352. semenjak dari yang kecil seperti keluarga. maka malu dirasakan ole seluruh anggota kaum yang lain. Rumah gadang bari bapintu. sampai kepada yang lebih besar seperti negara dan dunia. Rumah tampak jalan indak tantu. kurenah manunjuakan laku. pareso dibaok turun. Hendaklah memberikan pertolongan kepada teman yang sedang dalam kesusahan. Berusahalah dengan dasar pengetahuan yang ada untuk melanjutkan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. 368. 358. 365. Senteang bilai mambilai. mamang dan bidal. sama halnya seumpama kapal tanpa nakhoda. Kalau sayang kepada anak jangan dibiarkan dia mengerjakan yang tidak baik. Rumah indak batungganai. 359. Sesuatu pekerjaan yang dapat dikerjakan sambil lalu. 367. Satitiak jadikan lauik. Raso dibaok naiak. sadang badiang nasi masak. Surang makan cubadak. 353. 362. tumbuah sarumpun jo kayu kalek. =R= 354. Kalau cinta sama kampung harus ditinggalkan untuk mencari pengetahuan untuk disumbangkan akhirnya kelak. Pembinaan pribadi yang baik hendaklah dimulai dalam lingkungan anak kemenakan. 360. bak cando mangganggam baro. Adat sebagai kebudayaan dan adat sebagai budi pekerti. tahu karano baguru. Sio-sio. Kalau rasa malu telah hilang dari manusia. kalau dikumpa saleba kuku jikok dikambang saleba alam. jangan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan. panjang karek mangarek. Seseorang yang tidak bertanggung jawab kepada tugas dan kewajibannya. raso minyak kakuali. pendidikan dan banyak bertanya kepada orang yang tahu. Masyarakat atau keluarga yang tidak mempunyai pemimpin. sampai ka hulu baru sudah.

Suatu benda berharga yang sudah lama tidak ditemui. satuntuang sajo kito buang. 380. 381. bumi jo langik nan mananai. Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. tak ujuang pangka manganai. 385. kalau dibandingkan dengan belajar sesungguhnya. dianjak tak layua. Siang manjadi tungkek. nak samo dirunuak nan tujuan. sandaran kuat hukum adatnya. umpamo ikan jo aia. =T= 389. Tidak seluruh orang keluar dari garis kebenaran. tetapi keputusan bersama jangan dirobah. kambanglah bungo karawitan. tonggak banamo kasandaran. kandang buek tumpuan tanyo. nak manuruik tambo nan dahulu sajarah adat nan usali. kesengsaraan yang dialami. terutama tentang sistim kekerabatannya dan matrilinialnya. Seharusnya setiap orang Minangkabau mengetahui tentang seluk beluk filsafat adatnya. apalagi untuk dihayati dan diamalkan tanpa mendalami sungguh-sungguh. buatan nan usah diubahi. mambubuang ka awang-awang. Kebaikan yang pernah diberikan seseorang kepada orang lain. suruiknyo katanah juo. dan saling membutuhkan. 372. 379. dikubak dikulik batang. Satinggi-tinggi malantiang. sakali lancuang kaujian. Sadang baguru kapalang aja. salapiak sakatiduran. Haruslah bersifat jujur dan benar dalam pergaulan. sekarang kembali kepada yang empunya semula. Karih baliak kasaruangnyo. malangnyo panjajah datang. malam manjadi kalang. 375. sekurang-kurangnya satu orang ada yang menegakkannya. Kok mujua mandeh malapeh bak ayam pulang kapautan.371. Saumpamo aua jo tabiang. kahadapan nan basamo. kalau kelihatan kecurangan satu kali selamanya orang tidak percaya lagi. tumbuahlah niaik dalam hati. Sabab karano dek baitu. Sangajo guno diuraikan. lai bak bungo kambang tak jadi. salamo hiduik urang indak picayo. Kunun kok dapek dek mandangga. 377. 384. 382. Sandi banamo alua adat. tidak didalam dihalusi. untuak nak samo dipikiakan. 388. 376. 387. mambuek adat jo limbago. habih tahun baganti musim. rusaklah adat dibueknyo. sakupang pambali katayo. Satuntuang tabu dek ulek. 373. Sakalam kalam hari sabuah bintang bacahayo juo. ameh pulang katambangnyo. Seorang berbuat salah jangan semua keluarga dibencii. tareh panguba barunyo nyato. Sikujua baladang kapeh. Syarak banamo lazim. Bagaimanapun kesulitan yang dihadapi. Penggugah hati para pembaca terutama putra Minang untuk mendalami filsafat adatnya. Sasiuak namuah ka api. Setiap menuntut pengetahuan jangan putus ditengah. tetapi balasannya dengan yang buruk. baju tasaruang ka nan punyo. dibubuik . 378. yang sendinya kebenaran bersama. Hikmah rumah adat di Minangkabau. salewai namuah ka aia. Sahabih dahan jo rantiang. Satali pambali kumayan. sudu-sudu batimba jalan. Santan babaleh jo tubo. 383. Sungguahlah kokoh adat Minang. Pergaulan yang baik saling bantu membantu dan kuat menguatkan. Dua orang berteman secara akrab yang sulit untuk dipisahkan. Duduak dikampuang jan umbilan. Hendaklah pegang dan amalkan setiap pelajaran yang baik dan nasehat orang tua. Sirauik tajam batimba. pinanglah suruik katampuaknyo. seperti merebut tanah air dari tangan penjajah. sampai kita merdeka. Setiap orang pergi merantau mengharapkan kehidupan yang baik dan pendapatan yang akan dibawa kekampung halaman. karena semua bangsa mengenal keunikan adat Minangkabau itu. Tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan. dan kurang mamfaatnya dengan mendengar saja. Sabanta sakalang hulu. adat nan banamo kewi. Kalau ajaran adat telah dapat dipahami kemana masyarakat hendak dibawa oleh ajaran adat itu maka akan timbullah hasrat untuk mendalamnya. ditakiak kanai gatahnyo. Adat Minang yang kuat dan kokoh dulunya telah banyak dirusak oleh penjajah dizaman lampau. 374. Kalauik tuah takaba. nikmat babaleh jo sansaro. Adat Minangkabau tidak akan bisa dipahami secara baik. Siriahlah pulang kagagang. 386.

. Seorang pandai yang meinsulirkan diri dari masyarakat dan tak ingin bertanggung jawab. Kesalahan yang dibikin oleh seseorang. Lebih baik dalam hidup bergaul suka berterus terang. Hiduik batungkek batang bodi. Seseorang pemimpin yang punya wewenang penuh dan wibawa. 404. nan lago dibawah sajo. 400. Taparosok kudo kabanda. tagisia kanai rabehnyo. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan alat-alat yang lengkap. Talalok talalu mati. Tak laju bandiang mamacah. tali nan tigo sapilin. Tiga aturan di Minangkabau yang harus ditaati oleh masyarakat. Kehilangan orang yang akan membimbing dan membela. yakni Adat. 395. digurun ditajakkan juo. kalau takilan dalam hati. bakeh bapijak nan lah taban. dari yang kurang kepada yang lebih sempurna. Seseorang yang berpikiran jahat kepada orang lain. maleleh buliah dibaliak. tatilantang samo minum ambun. tibo diundang dikurasai. tetapi sebenarnya kosong belaka. Sesuatu perkara yang tidak jelas duduknya. 397. tarandam samo basah. Kebenaran yang dikandung oleh Adat Minangkabau. Sifat seseorang yang senantiasa segala pandai dihadapan orang yang tak tahu. Dalam pergaulan kalau budi selalu diamalkan dan menjadi perhatian terhadap diri dan orang lain. 394. mati bapuntiang ditanah sirah. merembet-rembet kepada orang lain. Tasingguang kanai miangnyo. Titiak buliah ditampuang. Segala nasehat dan pelajaran yang baik dari orang tua harus dituruti kalau tidak kita sendiri akan binasa. 391. kesatuan pendapat dan gerak adalah pokok utama. kato rang tuo indak dituruik binaso badan kasudahannyo. 392. baitu faham handaknyo. sasek kumbali. Ketiga-tiga aturan yang berjalin menjadi satu dalam diri orang Minangkabau. Kerja sama yang baik dalam masyarakat. 402. Talangkang carano kaco. Tumbuah dicupak dililisi. Tak ujuang pangka mangganai. Bacanggang karano budi. supayo sagalonyo elok balaku. bari baganto kapalonyo. Tampek bagantuang nan lah sakah. dia selalu berusaha untuk melaksanakan dimana dan kapan saja. 398. tak lalu dandang di aia. perlu sama-sama diperdalam dan dipelajari. tapi pusako lamo baitu juo. Talangkah suruik. sianak kehilangan ayahnya. Tinggi lonjak gadang galapuah. 390. Tagak indak tasundak. Hasil kerja sama yang baik ini akan dapat dinikmati bersama oleh orang banyak. Tatungkuik samo makan tanah. 401. malenggang indak tapampeh. 393. Syarak dan Pemerintah. tetapi budi akan tetap seperti semula. lah patuik kini dikurasai. 405. bacarai karano baso. Untuk mempertahankan kebenaran hendaklah dengan kegigihan yang sungguh-sungguh. dari pada memakai sifat tidak jujur. Elok rundiangan kato babana. 396. dalam aia badan indak basah. tarapuang-apuang indak hanyuik. Adat sebagai kebudayaan mungkin berobah. 406. Berpisah dan berpecah hati satu dengan yang lain akibat budi telah rusak dan karena kurang sopan sangat tidak di ingini dalam adat Minangkabau dalam bergaul dengan siapa saja. selesai tidak diusutpun tidak. karena ajarannya bersumber dari ketentuan alam yang disusun jadi pepatah yang senantiasa kebenarannya tidak dapat dibantah. 407. 403. Tungku nan tigo sajarangan. Tabujua lalu tabalintang patah. tarapuang samo hanyuik. Tak siriah pinang mamalan. Tambo sapantun bungka jalo. Jikok pandai bamain budi. keuntungannya sangat banyak sekali. yang dapat dipakai serba guna. tuangan amuahnyo hilang. saragi baliak batimba. padi nan samo rang gantangkan. 408. Tarandam-randam indak basah. badarai carano kendi.tak mati. 399. tak pasin anguakpun tibo. kesatuan hati dan pikiran. Seseorang yang pandai mengikat seseorang dengan suatu perhitungan. manyuruak talalu hilang. itu nan samo rang pantangkan.

kalau indak ado ba-ado. papek dilua runciang didalam. susunan niniak moyang kito. 411. Tangsi curup muaro aman. Bundo kanduang taguahkan iman. menemui akibat yang tidak baik. Tagisia labiah bak kanai. Jangan disangka sesuatu yang dibiarkan begitu saja nampaknya.urang tuo lah lamo hiduik. didulukan inyo manyipak. 416. intan disangko kilek kaco. tasingguang labiah bak jadi. Kata-kata pantun seorang anak diwaktu hendak berpisah dengan kampung halaman. tetapi pasti ada orang yang mengangawasinya. Tabik pantang tarubah. 422. lah tuo jadi pakaian. Seseorang yang mudah tersinggung. Urang pamanggok lapa paruik. Uraian barih jo balabeh. Tibo dikandang kabau manguek. dengan mengetahui adat istiadat setempat. Tiok nagari basuku-suku. Sifat yang baik dan buruk kalau telah dibiasakan semenjak kecil akan berbekas sampai dihari tua. kato adaik mangko baitu. Tunjuak luruih kalingkiang bakaik. basibak kumpai jo kiambang. 417. gajah dipalupuak mato indak kalihatan. dikandang bantiang malanguah. Seseorang yang dalam perasaannya. umua habih jaso indak ado. Tak baban batu digaleh. 418. 421. Dalam duduk bersama akan nyata bedanya antara orang berpengetahuan dan ber-ilmu dari pada orang yang tidak berpengetahuan. 410. dikamudiankan inyo mananduak. kalau kiranya tidak mencintai dan mengamalkan kebudayaan sendiri. candiko pandai batenggang. 425. sahinggo durian ditakuak rajo. biaso jadi parangai. =U= 420. 413. budiman sifat panyantun. malapeh anak dagang sansai. dan jauah jangkauan pikirannya terhadap kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi. Taranbau diimpik janjang. sedang dia tidak mempunyai kemampuan. Seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang tidak mendatangkan hasil. tetapi lupa melihat kesalahannya sendiri. Seseorang yang tahu menyalahkan orang lain. . Umpamo kancah laweh arang. Urang tuo saundang-undang. Untuk kembali kebudayaan menjadi kecintaan dan penghayatan masyarakat. supayo budi samo marateh. Setiap kita harus pandai menyesuaikan diri dimana saja kita berada. urang pancameh mati jatuah. 414.409. urang pandareh lakeh kanai. Ukua jo jangko kok indak tarang. nan suku babuah paruik. umpamo tabu saruweh. Tasisiah atah jo bareh. cendekia dan para budiman. panghulu sabuah hokum. usaho galian dek basamo. perlu kerja sama yang baik semua pihak. lebong dibukak dek maskapai. yang jadi persoallan baginya selalu dia kemukakan. Tak sio-sio tampuo basarang randah. 426. 419. urang parentak gadang kanai. 423. tibo dikandang kambiang mambebek. Urang pambagih gadang hutang. mau menang sendiri. lah seso sansaro tibo. Kebudayaan asli akan dikalahkan setidak-tidaknya akan dipengaruhi oleh kebuda yaan asing. Sifat seseorang yang tidak baik. Sifat yang harus dimiliki oleh orang tua da pemimpin. 412. Seseorang suka bicara tanpa memikirkan orang lain tersinggung. Dek rancak kilek loyang datang. banyak bicara tapi tidak bisa kerja. 424. Sifat dalam bertindak dan berbuat tanpa dipikirka semasak-masaknya selalu tergesa gesa. Tunggau disubarang lautan nampak. Orang yang selalu bermuka baik dan bermulut manis tetapi hatinya busuk dan dengki. yang tidak memikirkan keselamatan orang lain. 415. Umpamo jawi balang puntuang. Ajaran adat menekankan yang demikian karena orang tua hidupnya telah lama. urang pandingin mati hanyuik. dan pemarah juga sifat yang harus dihindarkan. Seseorang yang mendapat kesengsaraan yang datang bertubi-tubi. pengalamannya telah banyak.

429. Kebudayaan asli bangsa harus kita pertahankan dengan segala tenaga dan kekuatan yang ada walau dengan nyawa sekalipun. aia nan tanang usah dikaruahi.0815 9900 712 atau Datang langsung ke Showroom kami : Komplek Mangga Dua Mall. dimakan bulan puaso. 432. tikamkan karih nan dipinggang. usah takasiah dalam hiduik. Ula lalok nan usah dijagokan. Pikirkanlah ekonomi dan kesayangan orang dihari tua. itulah suri nan tarantang Cupak kok dipapek rang mangaleh. 431. Janganlah berbuat pekerjaan yang sia-sia dan berbahaya. Rumah gadang basandi batu. itulah kaganti rajo. Mangga Dua Raya. adat basandi dengan alua. Usang-usang dibarui. jalan kok diasak rang lalu. Ajaran Adat Minangkabau dikiaskan dengan kenyataan. Adat sebagai kebudayaan dan sebagai budi pekerti. Setiap kejadian harus diselidiki lebih jauh dan dihindarkan membuat kerja cabul. seperti rumah bersendi batu kuat dan kokoh dan bersendi alur atau kebenaran yang tidak ada bandingannya yakni ( Syarak ).han dalam masyarakat. Usua samo dipamain. Umua panjang batungkek sabuak. 430. Ruko Blok A No. Urang Makkah mambao taraju. lapuak-lapuak dikajangi. urang Bagdad mambao talu. dan menimbulkan kekeru. jangan bersifat boros dalam hidup. Jakarta Pusat 10730 Pembersih Sensor CCD dan CMOS Camera DSLR . ganti tuladan dek panghulu. Undang-undang nan duo baleh. 428.23 Jl. Jika berminat silakan hubungi hp.427. cabua samo dibuang. terus dikembangkan dan dibina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful