Tajuk 1

Pendidikan Matematik

1.1

Sinopsis

Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para pelajar mendalami makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping itu, kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.

1.2
 

Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik, ahli matematik dan guru matematik. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. Kerangka Konsep

1.3

1.4

Pengertian dan Peranan Matematik

Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya,” kata ibu Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang, ibu ?” “6.30 pagi.”, jawab ibunya. Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” “ Apa kegunaannya ?” “ Apa maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?”

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik.

Matematik telah dinamakan sebagai „permaisuri bagi sains‟ oleh Gauss (1777-1855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1 Pengertian Matematik

APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :

v “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

v “Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.”

v “Matematik adalah suatu bahasa”

v “Matematik adalah suatu kajian seni”

v “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan

sebagainya.”

v “Matematik adalah satu cara berfikir.”

v “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.”

Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas ? Dengan penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.

Ø Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola

Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 :

12

=1

apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111 6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas. berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? .112 1112 = 121 = 12 321 1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator.

.Ø Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum.Ø “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Ø Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. juga di kalangan pelajar Matematik. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbol-simbolnya. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. menjadikan operasi Matematik lebih ringkas. kalkulus dan sebagainya. Antaranya ialah : Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. cepat dan tepat. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta. Sebahagian besar daripada pandangan umum. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. L = Ø “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. Di dalam bahasa Matematik. Contoh : Luas sfera. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia. algebra. trigonometri. Ø Matematik adalah satu cara berfikir .

kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Sebagai contoh. Dengan cara sedemikian. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. . Menerusi Logik. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Dalam penaakulan ini. Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. menetapkan hipotesis yang mungkin. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. kita bermula dengan mencari corak atau pola. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. samada ianya benar atau sebaliknya.Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. Akhirnya.

Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. membaca carta.Dengan cara penaakulan di atas. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. mengukur jarak. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. Selain itu.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT).. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. tetapi juga oleh semua orang.. kita menghargai ilmu.4. Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. mengira diskaun. 1. membeli makanan. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. Ø Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Sewajarnyalah. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. masa dan sebagainya. Sebagai contoh. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. . kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti „hands-on‟ kepada para pelajar. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh.

Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Yang paling penting.4. 2005). Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. seharusnya ada dalam diri para guru. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . 3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. telah memberi impak yang besar. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah.articlesbase. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah.html 1. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. dan belajar matematik adalah penting. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain.org/interactives/dailymath/ http://www. http://www.learner. (Mok. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. bukan sahaja kepada perkembangan silibus matematik yang baru. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “.Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara . juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life390556. tetapi juga terhadap peranan guru-guru matematik pada masa hadapan.

Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. Akhirnya. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. pendidikan jasmani dan seni. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. 1. Selepas beberapa ratus tahun. Dalam kes-kes tertentu. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. 1. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Sukatan. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab.5. pengajian sosial.1 Sejarah Perkembangan Matematik . guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. Negara China. Kemudian. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. kemudiannya berkembang ke Greece. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas.terus atau segera. Pada masa yang sama. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Geometri dan Statistik.

Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 hari. teori set. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Seorang ahli astronomi Greek.499 AD) .601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. kuasa dua. 3. silinder dan sebagainya. banyak bidang. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. teori-teori baru ditemui oleh tokohtokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah :  Babylonian. teori nombor. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. 4.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Pada tahap ini. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. pengukuran. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60.  Greek.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. Roman and Chinese Periods (600 BC . algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. ekonomi dan sosiologi. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. penaakulan mantik dan logik. Dalam pada itu. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah „kubit‟. kotak. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus.. menjadi satu sistem yang sempurna. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. 2. geometri. Peringkat Keempat ( 1900 TM . Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. Dalam tempoh ini. Di antaranya adalah kebarangkalian. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan.

Salah seorang berbangsa Arab.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. 2.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. 3. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ).. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. Dalam pada itu. .. .C.Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik.  Hindu and Arabian Period (AD 500 . Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid‟s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti v Segitiga Pascal (Blaise Pascal). Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. terutamanya π.. Pada abad ketiga. ada simbol tersendiri. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Pada awal 1400an „the Black Death‟ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. simbol Brahmi iaitu 1.  Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. Walaupun kaum Roman menguasai dunia. Walaubagaimanapun. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.  Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional‟ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan ideaidea tentang tahun lompat setiap empat tahun. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Buku itu berjudul “Al-jabr w‟al muqabala”. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi.

calculus and complex numbers (Abraham de Moivre).  Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. calculus and number theory ( Lagrange). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : Boolean algebra (George Boole). Formal Logic (Bertrand Russel). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). number theory (Leonhard Euler). v Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). connection between probability and π (Compte de Buffon). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. v Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan v Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). v Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes).  Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. v Simbol “ †” (John Wallis). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. v Nombor Perdana (Fermat). probability. v Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei).v Logik (Gottfried Leibniz). Diantara penemuan matematik adalah . logical proof (Charles Dodgson). v Alat Mengira (Johan Napier). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini.

Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). personal computer Apple II. . Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Continuum Hypothesis (Cohen). muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. dan sebagainya. Thomas Kurtz). komputer elektronik yang pertama Game Theory (John von Neumann). Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. Godel‟s Theorem. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Algebra (Emmy Noether). 1. Development of BASIC ( John Kemeny.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Menurut mereka. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang. General theory of relativity (Einstein). Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam.Twenty-Three famous problems (Hilbert). Pengikutpengikut setia beliau bergelar „Brotherhood of Pythagoreans‟.

segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. terutamanya 'The Elements'. Sehingga ke hari ini. juga terkandung dalam Euclid's Elements. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan.Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 2. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Volumes 7-9: Number Theory. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Walaubagaimana pun. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. „The Euclidean algorithm‟ yang selalunya dirujuk sebagai „Euclid's algorithm‟ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. . Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. garisan dan bentuk-bentuk. sehingga ke abad 20. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Hari ini. Mesir untuk beberapa ketika. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Pada asasnya. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Kemudiannya.

soal selidik. lebih kurang 263 AD.3. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap „Nine Chapters‟ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik „differential and integral calculus‟. urusan jual-beli dan urusan cukai. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. . Ini merupakan buku praktikal bagi matematik.

Bhaksara II. Seorang penulis pada zaman itu.4. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. . Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. yang bermaksud. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. algoritma untuk punca kuasa dua.

Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran.5." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. yang disebut teorem Pascal. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. . Hari ini. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. jadual Aktuaria. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. teori fizik dan statistik sosial. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. paderi Zoroaster. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombornombor Arab kepada Negara Barat. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. 6. Buku terkenal beliau adalah „Hisab al-jabr w'al mugabalah‟ di mana nama „algebra‟ diperolehi. Kemudian. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Dalam hal penemuan. Beliau merupakan ahli matematik. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. Perancis pada 19 Jun 1623. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan merupakan keturunan Magus.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu.

Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Lahir pada 30 April 1777. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845. . beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian. ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. dengan Dorothea Benze Gauss. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20.Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). mekanik dan sebagainya. Semasa masih muda. seorang pekerja dan peniaga. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. topologi dan analisis vektor. 8. Petersburg. Didapati formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman Pythagoras. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Seorang yang bijak dalam aritmetik. 7. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. optik. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Russia. seorang pelayan. di St.

Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka. deduksi. Dalam pada itu. 1. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti. Cantor juga menyumbang kepada analisis klasik." Selain daripada sebagai pengasas teori set. bersama model matematik dari fenomena alam . bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data. sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.7 Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. dan bukti. "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri. juga inferensi. pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains. yang mengatakan bahawa. David Hilbert.Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20.

matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. 4. dan sistem sosial . Sebagai ilmu yang abstrak. 3. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematikkeupayaan untuk membaca secara kritikal. 3. Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah) Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1.tentang perilaku manusia. mencari alternatif dan sebagainya. Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Penemuan-penemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Domainnya bukan molekul atau sel. Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut : Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) Meneka dan meyemak (Guess and check) .simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran. Melaksanakan kaedah / pelan. 2. algoritma dan perubahan. kebarangkalian. namun menggunakan pemerhatian. bentuk. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik. mengenalpasti kesalahan. tetapi nombor.

Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots)) 10. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Ia berdasar kepada pemerhatian. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 7. sains dan kemanusiaan. 8. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. · Sifat Nombor-nombor (Nature of Numbers) .  Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Penaakulan deduktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai.4. 9. kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. Walaubagaimana pun. 6. selama syarat-syarat yang digunakan adalah benar. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan.

petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. Ø Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. 1. . Jika. . di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Ini dikenali sebagai nombor asli. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak „sifar‟ biri-biri. ." Pada awalnya. –4. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. . kita gunakan setengah cawan gula. 4. Ø Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . 3. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. –2. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. untuk mengukur / menyukat.Sistem nombor nyata berubah dari masa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. kita menggunakan pecahan. 4. –1. . Ø Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. Kita katakan senarai nombor asli beserta „sifar‟ sebagai Nombor Bulat. 5. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. . Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. „sifar‟ dianggap sebagai nombor. seperti berapa banyak biri-biri yang dimiliki oleh seorang penternak. 1. Ø Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . 2. 5. . atau nombor yang boleh dibilang. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. . . kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. 3. . . kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. Contohnya. Kadang-kadang. 3. 2. di mana a dan b adalah integer (b sifar). 4. Dengan penambahan nombor negatif. 0. 2. –3.

bijaksana. seperti berat. berdasarkan peringkat hiraki nya :   Nilai asas adalah iman dan takwa. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. kebenaran. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. . Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. adil. harus dan tidak boleh. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang) Ø Nombor Nyata    Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. Sebagai nombor perpuluhan.Ø Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers)   Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. isipadu atau jarak antara dua titik. baik dan buruk.

dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. konstruktif dan aktif. membuat refleksi dan komunikasi. kerjasama dan berpengetahuan.telus dan bersyukur. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. berdedikasi. kreatif. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami.   Nilai-nilai asas seperti setia. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. . di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. aplikasi atau teori matematik. berkeyakinan diri dan lain-lain. bertanggung jawab. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. Menurut Nik Aziz Nik Pa. operasi.

Ø pelajar mengumpul data eksperimen Ø menguji idea terhadap data 3. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar Ø mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea Ø pelajar dan guru membuat simbol. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik Ø pengajaran tentang bukti dan membuktikan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan Ø kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. analisis logik dan penjelasan. rajah dan lain-lain. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza.Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Nilainilai ini meliputi ciri-ciri.. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. penaakulan. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. keterbukaan & misteri. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. mencari simbol. sumber bahan. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. kawalan & kemajuan. Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin . Mereka adalah rasionalisme & empirisme. situasi hipotetis dan abstrak. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. Ia melibatkan teori. fakta. konkrit. dan kemampuan untuk meramal. model. dan penggunaan data.

daya tarikan. bukti dan penjelasan individu. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. • Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan idea-idea mereka Ø mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø menggalakkan kebebasan berekspresi  kontra pendapat antara pelajar dan guru Ø percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan ideaidea yang ada. melalui demonstrasi. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar Ø mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik Ø mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi pelajar Ø mengajar tentang sifat pengetahuan objektif Ø merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan Ø mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen .Ø mengajar tentang ketepatan matematik dan sains Ø pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur Ø guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. melalui teori alternatif. Pengesahan hipotesis. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti.

Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. . Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 1. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. 1.Ø pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga Ø meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 1. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Eropah. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. 1.

(2008). Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom . (2005).Suydam. R. The nature of mathematics.(1995). (2005). Soon Sang. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).M. G. Selangor D.L. M. KL: Universiti Malaya. (1997) .Matematik KBSR dan strategi pengajaran. 9th ed.J. G. NCTM. L. Ed ke 2.& Lindquist. et al. T. How to Solve it.. London: HarperCollins Pub. Friedman.E. Mind Maps. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. K.RUJUKAN Rujukan Utama: Mok. T.Press. Smith. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.(1995) Helping Children learn mathematics. New Jersey: Princeton Univ. 7th ed. Pengajaran matematik KBSR. Reston. Virginia: Author Buzan. Siew Hua. New York: Allyn and Bacon. M.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Profesional standards for teaching mathematics.E. Seow.N. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. 4th ed. Mathematics for elementary teachers. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. (1945). (2006). Musser.. (2001). Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

aare.http://www.au/99pap/bis99188. SELAMAT BELAJAR .edu.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful