Tajuk 1

Pendidikan Matematik

1.1

Sinopsis

Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para pelajar mendalami makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping itu, kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.

1.2
 

Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik, ahli matematik dan guru matematik. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. Kerangka Konsep

1.3

1.4

Pengertian dan Peranan Matematik

Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya,” kata ibu Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang, ibu ?” “6.30 pagi.”, jawab ibunya. Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” “ Apa kegunaannya ?” “ Apa maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?”

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik.

Matematik telah dinamakan sebagai „permaisuri bagi sains‟ oleh Gauss (1777-1855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1 Pengertian Matematik

APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :

v “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

v “Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.”

v “Matematik adalah suatu bahasa”

v “Matematik adalah suatu kajian seni”

v “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan

sebagainya.”

v “Matematik adalah satu cara berfikir.”

v “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.”

Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas ? Dengan penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.

Ø Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola

Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 :

12

=1

112 1112 = 121 = 12 321 1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator. berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? . apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111 6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas.

Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.Ø Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. .

algebra. cepat dan tepat. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. Ø Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta. tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum. menjadikan operasi Matematik lebih ringkas. Di dalam bahasa Matematik. Contoh : Luas sfera. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbol-simbolnya. trigonometri. L = Ø “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik.Ø “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Ø Matematik adalah satu cara berfikir . kalkulus dan sebagainya. Sebahagian besar daripada pandangan umum. juga di kalangan pelajar Matematik. memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia. Antaranya ialah : Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini.

Dengan cara sedemikian. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. .Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. samada ianya benar atau sebaliknya. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. Dalam penaakulan ini. kita bermula dengan mencari corak atau pola. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Menerusi Logik. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Sebagai contoh. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Akhirnya. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. menetapkan hipotesis yang mungkin. Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi.

Dengan cara penaakulan di atas. Ø Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.4. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua.. Selain itu. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Sebagai contoh. 1. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. mengira diskaun. Sewajarnyalah. mengukur jarak.. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. Sebagai contoh.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. . Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. kita menghargai ilmu. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. membaca carta. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. membeli makanan. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. tetapi juga oleh semua orang. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti „hands-on‟ kepada para pelajar. masa dan sebagainya.

Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru.Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. 3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. 2005). Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. dan belajar matematik adalah penting. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. bukan sahaja kepada perkembangan silibus matematik yang baru. seharusnya ada dalam diri para guru.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara . Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. tetapi juga terhadap peranan guru-guru matematik pada masa hadapan. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. telah memberi impak yang besar. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”.html 1. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” .4. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life390556. (Mok.org/interactives/dailymath/ http://www.articlesbase. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. Yang paling penting.learner. http://www. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar.

Selepas beberapa ratus tahun. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. 1. Pada masa yang sama. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. pengajian sosial. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. Geometri dan Statistik. 1. pendidikan jasmani dan seni.terus atau segera. kemudiannya berkembang ke Greece. Dalam kes-kes tertentu. Sukatan. Kemudian. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. Negara China. Akhirnya. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah.5.1 Sejarah Perkembangan Matematik .

Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. ekonomi dan sosiologi. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60.. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar.  Greek.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Peringkat Keempat ( 1900 TM . teori set. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus.499 AD) . Pada tahap ini. pengukuran. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. silinder dan sebagainya. 4. 3. teori nombor. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. banyak bidang. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Seorang ahli astronomi Greek. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 hari.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah :  Babylonian. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah „kubit‟. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. Roman and Chinese Periods (600 BC . 2. Di antaranya adalah kebarangkalian. Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. Dalam tempoh ini. penaakulan mantik dan logik. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. teori-teori baru ditemui oleh tokohtokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. kotak. Dalam pada itu. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. kuasa dua. menjadi satu sistem yang sempurna. geometri.

Antara sumbangan yang hebat adalah seperti v Segitiga Pascal (Blaise Pascal). Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. Dalam pada itu. Walaubagaimanapun. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler.. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas.  Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional‟ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Pada awal 1400an „the Black Death‟ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Salah seorang berbangsa Arab. simbol Brahmi iaitu 1.Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini. . Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance.  Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid‟s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor.  Hindu and Arabian Period (AD 500 .C. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri.. 3. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). Buku itu berjudul “Al-jabr w‟al muqabala”. ada simbol tersendiri.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu..) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. terutamanya π. Pada abad ketiga. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. . Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan ideaidea tentang tahun lompat setiap empat tahun. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. 2. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. Walaupun kaum Roman menguasai dunia.

v Logik (Gottfried Leibniz). probability. v Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. Di antara topik-topik yang terlibat adalah : Boolean algebra (George Boole).  Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. v Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan v Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini.  Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. Diantara penemuan matematik adalah . v Nombor Perdana (Fermat). v Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). Formal Logic (Bertrand Russel). v Alat Mengira (Johan Napier). v Simbol “ †” (John Wallis). number theory (Leonhard Euler). calculus and number theory ( Lagrange). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). v Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. connection between probability and π (Compte de Buffon). logical proof (Charles Dodgson).

Continuum Hypothesis (Cohen). Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. Mereka berambut panjang. General theory of relativity (Einstein). Development of BASIC ( John Kemeny.Twenty-Three famous problems (Hilbert). terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. personal computer Apple II. Godel‟s Theorem. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. komputer elektronik yang pertama Game Theory (John von Neumann). Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. dan sebagainya. . Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. 1. Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Pengikutpengikut setia beliau bergelar „Brotherhood of Pythagoreans‟. Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). Menurut mereka. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Thomas Kurtz). di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Algebra (Emmy Noether). kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin.

Sehingga ke hari ini. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Kemudiannya. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. garisan dan bentuk-bentuk. Volumes 7-9: Number Theory. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Walaubagaimana pun. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Hari ini. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua .Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. Mesir untuk beberapa ketika. Pada asasnya. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 2. sehingga ke abad 20. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. terutamanya 'The Elements'. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. . Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. „The Euclidean algorithm‟ yang selalunya dirujuk sebagai „Euclid's algorithm‟ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui.

Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. soal selidik. lebih kurang 263 AD. .3. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap „Nine Chapters‟ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). urusan jual-beli dan urusan cukai. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik „differential and integral calculus‟. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan.

menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. Bhaksara II. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik.4. . "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). yang bermaksud. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Seorang penulis pada zaman itu. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. algoritma untuk punca kuasa dua. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah.

yang disebut teorem Pascal. . beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. teori fizik dan statistik sosial. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Hari ini." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. 6. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. jadual Aktuaria. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Kemudian. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombornombor Arab kepada Negara Barat. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya.5. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Dalam hal penemuan. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. paderi Zoroaster. Beliau merupakan ahli matematik. Buku terkenal beliau adalah „Hisab al-jabr w'al mugabalah‟ di mana nama „algebra‟ diperolehi. Perancis pada 19 Jun 1623.

Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845. Petersburg. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. dengan Dorothea Benze Gauss. sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. seorang pekerja dan peniaga. . mekanik dan sebagainya. Russia. di St. optik. 7. seorang pelayan. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri. Lahir pada 30 April 1777. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. beliau jelas menunjukkan bakat matematik. 8. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Didapati formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman Pythagoras. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich. Semasa masih muda. Seorang yang bijak dalam aritmetik. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian. topologi dan analisis vektor.Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan.

dan bukti. deduksi. pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains.Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. bersama model matematik dari fenomena alam . yang mengatakan bahawa. Dalam pada itu.7 Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri. Cantor juga menyumbang kepada analisis klasik. 1. David Hilbert. beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti. juga inferensi. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka." Selain daripada sebagai pengasas teori set. sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data. "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us.

Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2.simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran. dan sistem sosial . mencari alternatif dan sebagainya. 2. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) Meneka dan meyemak (Guess and check) . Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut : Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. kebarangkalian. namun menggunakan pemerhatian. 3. Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. tetapi nombor. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik. Melaksanakan kaedah / pelan. 3. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematikkeupayaan untuk membaca secara kritikal. Penemuan-penemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna.tentang perilaku manusia. Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah) Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. 4. Domainnya bukan molekul atau sel. Sebagai ilmu yang abstrak. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. algoritma dan perubahan. mengenalpasti kesalahan. matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan. Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. bentuk.

4. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. 9. Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. · Sifat Nombor-nombor (Nature of Numbers) . sains dan kemanusiaan. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. 7. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Walaubagaimana pun.  Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik. Ia berdasar kepada pemerhatian. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. 6. 8. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Mencari pola /corak (Look for a pattern) Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots)) 10. selama syarat-syarat yang digunakan adalah benar. kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah. Penaakulan deduktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5.

." Pada awalnya. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. . 0. –2. 1. di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. Ini dikenali sebagai nombor asli. . Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. . Jika. Ø Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. untuk mengukur / menyukat. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. Ø Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. 3. kita menggunakan pecahan. –1. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. . 2. . 1. seperti berapa banyak biri-biri yang dimiliki oleh seorang penternak. di mana a dan b adalah integer (b sifar). . Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. –3. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. 4. Ø Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . kita gunakan setengah cawan gula. Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. . petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. Ø Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. „sifar‟ dianggap sebagai nombor. –4. Kita katakan senarai nombor asli beserta „sifar‟ sebagai Nombor Bulat. Contohnya. 2. 4. 5. Kadang-kadang. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3.Sistem nombor nyata berubah dari masa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. . maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak „sifar‟ biri-biri. . 3. 2. 5. 4. 3. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). . Dengan penambahan nombor negatif. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. atau nombor yang boleh dibilang.

Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. baik dan buruk. adil. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. kebenaran. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. . Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. harus dan tidak boleh. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. Sebagai nombor perpuluhan. berdasarkan peringkat hiraki nya :   Nilai asas adalah iman dan takwa. seperti berat. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh.Ø Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers)   Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. isipadu atau jarak antara dua titik. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang) Ø Nombor Nyata    Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. bijaksana.

telus dan bersyukur. berkeyakinan diri dan lain-lain. operasi. konstruktif dan aktif. . menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. kreatif. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. aplikasi atau teori matematik. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. Menurut Nik Aziz Nik Pa. bertanggung jawab.   Nilai-nilai asas seperti setia. membuat refleksi dan komunikasi. berdedikasi. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. kerjasama dan berpengetahuan.

dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. Nilainilai ini meliputi ciri-ciri. konkrit. fakta. rajah dan lain-lain. dan penggunaan data. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal.. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. model. mencari simbol. keterbukaan & misteri. situasi hipotetis dan abstrak. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin . Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan.Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. penaakulan. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. Ia melibatkan teori. Ø pelajar mengumpul data eksperimen Ø menguji idea terhadap data 3. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik Ø pengajaran tentang bukti dan membuktikan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan Ø kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. kawalan & kemajuan. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar Ø mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea Ø pelajar dan guru membuat simbol. sumber bahan. dan kemampuan untuk meramal. analisis logik dan penjelasan.

Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. melalui demonstrasi. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar Ø mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik Ø mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. daya tarikan. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan ideaidea yang ada. • Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan idea-idea mereka Ø mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø menggalakkan kebebasan berekspresi  kontra pendapat antara pelajar dan guru Ø percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi pelajar Ø mengajar tentang sifat pengetahuan objektif Ø merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan Ø mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen . Pengesahan hipotesis. melalui teori alternatif.Ø mengajar tentang ketepatan matematik dan sains Ø pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur Ø guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. bukti dan penjelasan individu.

Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani.Ø pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga Ø meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 1. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. 1. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Eropah. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 1. 1. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. .

G.(1995) Helping Children learn mathematics. Soon Sang. Smith. Seow. Selangor D.E.E. 7th ed. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom . Siew Hua. 9th ed. Mathematics for elementary teachers.Press. New York: Allyn and Bacon. Pengajaran matematik KBSR.. (1945). et al. The nature of mathematics.(1995). K. R. (2001).M. London: HarperCollins Pub. (2006). (2005). NCTM.J.RUJUKAN Rujukan Utama: Mok.L. Reston. T. M. Mind Maps. Profesional standards for teaching mathematics. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. M.(2008). New Jersey: Princeton Univ. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik..N. Friedman. (1997) . (2005). G. L.& Lindquist. Ed ke 2. T.Suydam. Virginia: Author Buzan. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. Musser. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). 4th ed. KL: Universiti Malaya.Matematik KBSR dan strategi pengajaran. How to Solve it.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

au/99pap/bis99188.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda. SELAMAT BELAJAR .aare.http://www.edu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful