Tajuk 1

Pendidikan Matematik

1.1

Sinopsis

Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para pelajar mendalami makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping itu, kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.

1.2
 

Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik, ahli matematik dan guru matematik. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. Kerangka Konsep

1.3

1.4

Pengertian dan Peranan Matematik

Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya,” kata ibu Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang, ibu ?” “6.30 pagi.”, jawab ibunya. Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” “ Apa kegunaannya ?” “ Apa maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?”

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik.

Matematik telah dinamakan sebagai „permaisuri bagi sains‟ oleh Gauss (1777-1855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1 Pengertian Matematik

APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :

v “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

v “Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.”

v “Matematik adalah suatu bahasa”

v “Matematik adalah suatu kajian seni”

v “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan

sebagainya.”

v “Matematik adalah satu cara berfikir.”

v “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.”

Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas ? Dengan penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.

Ø Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola

Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 :

12

=1

berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? .112 1112 = 121 = 12 321 1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator. apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111 6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas.

Ø Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. . Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

L = Ø “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbol-simbolnya. Ø Matematik adalah satu cara berfikir . juga di kalangan pelajar Matematik. trigonometri. kalkulus dan sebagainya. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. algebra. Ø Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Sebahagian besar daripada pandangan umum. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta. Contoh : Luas sfera.Ø “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. cepat dan tepat. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. Antaranya ialah : Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia. tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum. menjadikan operasi Matematik lebih ringkas. Di dalam bahasa Matematik.

Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Menerusi Logik. Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. menetapkan hipotesis yang mungkin. samada ianya benar atau sebaliknya. Dengan cara sedemikian. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. kita bermula dengan mencari corak atau pola. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Akhirnya. Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. Sebagai contoh.Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. . Dalam penaakulan ini.

membaca carta.Dengan cara penaakulan di atas. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti „hands-on‟ kepada para pelajar. kita menghargai ilmu. Ø Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Sebagai contoh. Sewajarnyalah. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan.. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. masa dan sebagainya. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Selain itu. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. tetapi juga oleh semua orang.. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. 1. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. Sebagai contoh. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains.4.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. mengira diskaun. membeli makanan. . penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. mengukur jarak. Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT).

seharusnya ada dalam diri para guru. 3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. telah memberi impak yang besar.org/interactives/dailymath/ http://www. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. tetapi juga terhadap peranan guru-guru matematik pada masa hadapan. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar.articlesbase.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara . “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. (Mok. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. Yang paling penting.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life390556. bukan sahaja kepada perkembangan silibus matematik yang baru. dan belajar matematik adalah penting. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah.learner.html 1. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “.Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. http://www. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru.4. 2005). Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar.

1 Sejarah Perkembangan Matematik . guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. Kemudian. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. Sukatan. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik.5. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Pada masa yang sama. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. Akhirnya. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Dalam kes-kes tertentu. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. 1. Geometri dan Statistik. pendidikan jasmani dan seni. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. Negara China. Selepas beberapa ratus tahun. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. 1. pengajian sosial.terus atau segera. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. kemudiannya berkembang ke Greece.

geometri. 4. kuasa dua. Pada tahap ini.  Greek. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah „kubit‟. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . Di antaranya adalah kebarangkalian. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree).499 AD) . Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. 2. ekonomi dan sosiologi. Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. Roman and Chinese Periods (600 BC . 3. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. teori nombor. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. teori set. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 hari. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. kotak.. Peringkat Keempat ( 1900 TM . Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. menjadi satu sistem yang sempurna. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. penaakulan mantik dan logik.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. Dalam pada itu. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. teori-teori baru ditemui oleh tokohtokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. pengukuran. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah :  Babylonian. banyak bidang. silinder dan sebagainya. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. Dalam tempoh ini. Seorang ahli astronomi Greek.

9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan ideaidea tentang tahun lompat setiap empat tahun. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Pada abad ketiga.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan..C. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti v Segitiga Pascal (Blaise Pascal). Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). simbol Brahmi iaitu 1. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. ada simbol tersendiri. Dalam pada itu. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Buku itu berjudul “Al-jabr w‟al muqabala”.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Pada awal 1400an „the Black Death‟ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Hindu and Arabian Period (AD 500 .Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections.. 2. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid‟s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Walaupun kaum Roman menguasai dunia. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. . Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.  Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. . Walaubagaimanapun. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. 3. Salah seorang berbangsa Arab. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri.  Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional‟ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. terutamanya π.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers )..

Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. v Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). probability. calculus and number theory ( Lagrange). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : Boolean algebra (George Boole). v Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan v Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). Diantara penemuan matematik adalah . Principia Mathematica (Alfred North Whitehead).v Logik (Gottfried Leibniz). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). v Nombor Perdana (Fermat).  Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. connection between probability and π (Compte de Buffon). Formal Logic (Bertrand Russel). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. v Simbol “ †” (John Wallis). v Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). logical proof (Charles Dodgson). v Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). number theory (Leonhard Euler). v Alat Mengira (Johan Napier). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini.  Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu.

berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). Continuum Hypothesis (Cohen). terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Pengikutpengikut setia beliau bergelar „Brotherhood of Pythagoreans‟. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Godel‟s Theorem. 1. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Menurut mereka. Development of BASIC ( John Kemeny.Twenty-Three famous problems (Hilbert).6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Thomas Kurtz). di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. . Algebra (Emmy Noether). Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. General theory of relativity (Einstein). komputer elektronik yang pertama Game Theory (John von Neumann). Mereka berambut panjang. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. personal computer Apple II. dan sebagainya. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1.

Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua .Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Hari ini. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. sehingga ke abad 20. Kemudiannya. „The Euclidean algorithm‟ yang selalunya dirujuk sebagai „Euclid's algorithm‟ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 2. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. terutamanya 'The Elements'. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Sehingga ke hari ini. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. garisan dan bentuk-bentuk. . begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Walaubagaimana pun. Pada asasnya. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Mesir untuk beberapa ketika. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Volumes 7-9: Number Theory. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan.

. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik.3. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik „differential and integral calculus‟. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. urusan jual-beli dan urusan cukai. soal selidik. lebih kurang 263 AD. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap „Nine Chapters‟ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu.

di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. algoritma untuk punca kuasa dua.4. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Seorang penulis pada zaman itu. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. yang bermaksud. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Bhaksara II. .

teori fizik dan statistik sosial.5. yang disebut teorem Pascal. paderi Zoroaster. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Hari ini. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Buku terkenal beliau adalah „Hisab al-jabr w'al mugabalah‟ di mana nama „algebra‟ diperolehi. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Dalam hal penemuan. Kemudian. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. . astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Beliau merupakan ahli matematik. 6. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. jadual Aktuaria. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombornombor Arab kepada Negara Barat. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Perancis pada 19 Jun 1623.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik.

Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich. termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860.Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. dengan Dorothea Benze Gauss. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. . merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. 8. seorang pelayan. beliau jelas menunjukkan bakat matematik. mekanik dan sebagainya. Petersburg. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. 7. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri. sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Lahir pada 30 April 1777. Semasa masih muda. topologi dan analisis vektor. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845. seorang pekerja dan peniaga. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Seorang yang bijak dalam aritmetik. Didapati formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman Pythagoras. di St. optik. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. Russia. ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan.

Dalam pada itu. dan bukti. David Hilbert. Cantor juga menyumbang kepada analisis klasik. bersama model matematik dari fenomena alam . bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data. pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains. "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us. beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah." Selain daripada sebagai pengasas teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti. juga inferensi. yang mengatakan bahawa.Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. deduksi. 1. sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set.7 Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri.

3. matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan. namun menggunakan pemerhatian. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah) Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Melaksanakan kaedah / pelan. mengenalpasti kesalahan. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2.simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran. Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Domainnya bukan molekul atau sel. kebarangkalian. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut : Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Sebagai ilmu yang abstrak. bentuk. dan sistem sosial . 4.tentang perilaku manusia. tetapi nombor. algoritma dan perubahan. Penemuan-penemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematikkeupayaan untuk membaca secara kritikal. 3. Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. mencari alternatif dan sebagainya. 2. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) Meneka dan meyemak (Guess and check) .

Penaakulan deduktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. 6. · Sifat Nombor-nombor (Nature of Numbers) . Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5.  Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik. Ia berdasar kepada pemerhatian. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. Mencari pola /corak (Look for a pattern) Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots)) 10. kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. 8. selama syarat-syarat yang digunakan adalah benar.4. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 9. sains dan kemanusiaan. Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. 7. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Walaubagaimana pun.

1. 4. 3. 0. . . –4. . –3. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. kita menggunakan pecahan. di mana a dan b adalah integer (b sifar). di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Contohnya.Sistem nombor nyata berubah dari masa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. 2. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. . Ini dikenali sebagai nombor asli. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak „sifar‟ biri-biri. . „sifar‟ dianggap sebagai nombor. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. 2. –1. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. –2. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. kita gunakan setengah cawan gula. Ø Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. 1." Pada awalnya. 2. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. atau nombor yang boleh dibilang. Dengan penambahan nombor negatif. untuk mengukur / menyukat. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Kadang-kadang. . 3. . Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. Jika. . . Ø Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. 3. 4. Ø Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. 5. 5. Ø Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . Kita katakan senarai nombor asli beserta „sifar‟ sebagai Nombor Bulat. seperti berapa banyak biri-biri yang dimiliki oleh seorang penternak. 4. . .

isipadu atau jarak antara dua titik. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir.Ø Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers)   Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. Sebagai nombor perpuluhan. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang) Ø Nombor Nyata    Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. bijaksana. kebenaran. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. seperti berat. berdasarkan peringkat hiraki nya :   Nilai asas adalah iman dan takwa. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. harus dan tidak boleh. . baik dan buruk. adil.

d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan.telus dan bersyukur. membuat refleksi dan komunikasi. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. kerjasama dan berpengetahuan. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. konstruktif dan aktif. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. operasi. berkeyakinan diri dan lain-lain. . Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. kreatif. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. bertanggung jawab. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. Menurut Nik Aziz Nik Pa. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif.   Nilai-nilai asas seperti setia. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. aplikasi atau teori matematik. berdedikasi. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif.

Nilainilai ini meliputi ciri-ciri. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar Ø mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea Ø pelajar dan guru membuat simbol. Ia melibatkan teori. rajah dan lain-lain. konkrit. dan penggunaan data. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains.. kawalan & kemajuan. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. situasi hipotetis dan abstrak. sumber bahan. model. penaakulan. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Ø pelajar mengumpul data eksperimen Ø menguji idea terhadap data 3. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik Ø pengajaran tentang bukti dan membuktikan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan Ø kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. mencari simbol. Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin . Mereka adalah rasionalisme & empirisme. fakta. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. analisis logik dan penjelasan. keterbukaan & misteri.Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. dan kemampuan untuk meramal.

Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi pelajar Ø mengajar tentang sifat pengetahuan objektif Ø merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan Ø mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen . melalui demonstrasi. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan ideaidea yang ada. Pengesahan hipotesis. daya tarikan. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik.Ø mengajar tentang ketepatan matematik dan sains Ø pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur Ø guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. • Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan idea-idea mereka Ø mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø menggalakkan kebebasan berekspresi  kontra pendapat antara pelajar dan guru Ø percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. melalui teori alternatif. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar Ø mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik Ø mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. bukti dan penjelasan individu.

1. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. 1. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 1. Eropah. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna.Ø pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga Ø meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. . 1. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut.

L. How to Solve it. (2005).: Fajar Bakti Sdn Bhd. The nature of mathematics. (1997) . Virginia: Author Buzan. Mind Maps. et al. Selangor D. G. Profesional standards for teaching mathematics. New Jersey: Princeton Univ. 4th ed. K.(1995) Helping Children learn mathematics. Pengajaran matematik KBSR. Reston.Press. Musser. Seow. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). (2005). Friedman. (2006).Matematik KBSR dan strategi pengajaran. New York: Allyn and Bacon.& Lindquist. M. Mathematics for elementary teachers. Ed ke 2.E. M.(2008). KL: Universiti Malaya. Siew Hua.. NCTM. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. L.J.(1995). London: HarperCollins Pub. 9th ed. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. (2001). 7th ed.Suydam. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.N. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys.RUJUKAN Rujukan Utama: Mok. Soon Sang.E. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. T. R. G. (1945). Smith. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom .. T.M.

http://www.aare. SELAMAT BELAJAR .au/99pap/bis99188.edu.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.