Tajuk 1

Pendidikan Matematik

1.1

Sinopsis

Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para pelajar mendalami makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping itu, kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.

1.2
 

Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik, ahli matematik dan guru matematik. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. Kerangka Konsep

1.3

1.4

Pengertian dan Peranan Matematik

Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya,” kata ibu Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang, ibu ?” “6.30 pagi.”, jawab ibunya. Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” “ Apa kegunaannya ?” “ Apa maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?”

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik.

Matematik telah dinamakan sebagai „permaisuri bagi sains‟ oleh Gauss (1777-1855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1 Pengertian Matematik

APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :

v “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

v “Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.”

v “Matematik adalah suatu bahasa”

v “Matematik adalah suatu kajian seni”

v “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan

sebagainya.”

v “Matematik adalah satu cara berfikir.”

v “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.”

Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas ? Dengan penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.

Ø Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola

Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 :

12

=1

apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111 6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas.112 1112 = 121 = 12 321 1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator. berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? .

Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah. .Ø Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf.

melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. algebra. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. trigonometri. tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbol-simbolnya. memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia. Di dalam bahasa Matematik. juga di kalangan pelajar Matematik. Sebahagian besar daripada pandangan umum. Antaranya ialah : Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. L = Ø “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. kalkulus dan sebagainya. Ø Matematik adalah satu cara berfikir . Contoh : Luas sfera. Ø Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. menjadikan operasi Matematik lebih ringkas. cepat dan tepat. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini.Ø “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta.

Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. . Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. kita bermula dengan mencari corak atau pola.Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. samada ianya benar atau sebaliknya. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Dalam penaakulan ini. Dengan cara sedemikian. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. Akhirnya. menetapkan hipotesis yang mungkin. Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Menerusi Logik. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Sebagai contoh. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif.

Sebagai contoh. mengukur jarak. masa dan sebagainya. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Sebagai contoh. Sewajarnyalah. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. membeli makanan. mengira diskaun. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. kita menghargai ilmu.. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. membaca carta.Dengan cara penaakulan di atas.4. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Ø Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik.. Selain itu. Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. tetapi juga oleh semua orang. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. . kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti „hands-on‟ kepada para pelajar. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. 1.

tetapi juga terhadap peranan guru-guru matematik pada masa hadapan. http://www. Yang paling penting. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru.Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020.org/interactives/dailymath/ http://www. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara . pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain.4.html 1. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. (Mok. dan belajar matematik adalah penting. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. 3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life390556.articlesbase. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. seharusnya ada dalam diri para guru. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. 2005). Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. telah memberi impak yang besar.learner. bukan sahaja kepada perkembangan silibus matematik yang baru.

1. pendidikan jasmani dan seni. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia.1 Sejarah Perkembangan Matematik . guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. kemudiannya berkembang ke Greece. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. pengajian sosial. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. Sukatan. Akhirnya. 1. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Selepas beberapa ratus tahun. Geometri dan Statistik. Dalam kes-kes tertentu.terus atau segera. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. Negara China.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. Kemudian. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas.5. Pada masa yang sama. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain.

Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. 3. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. kuasa dua. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). penaakulan mantik dan logik. teori nombor. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Dalam pada itu. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. ekonomi dan sosiologi. Pada tahap ini. Dalam tempoh ini. Seorang ahli astronomi Greek. pengukuran. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit.. Egyptian and Native American Periods (3000 BC .601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. 2. teori set. Roman and Chinese Periods (600 BC . merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. banyak bidang. menjadi satu sistem yang sempurna. geometri. Peringkat Keempat ( 1900 TM . di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. teori-teori baru ditemui oleh tokohtokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat.499 AD) . punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali.  Greek. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. silinder dan sebagainya. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah :  Babylonian. Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Di antaranya adalah kebarangkalian. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah „kubit‟. kotak. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 hari. 4.

. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. 2.  Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. . 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. Pada abad ketiga. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid‟s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Walaubagaimanapun.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. Buku itu berjudul “Al-jabr w‟al muqabala”. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Pada awal 1400an „the Black Death‟ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Hindu and Arabian Period (AD 500 . simbol Brahmi iaitu 1. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan ideaidea tentang tahun lompat setiap empat tahun. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. . Antara sumbangan yang hebat adalah seperti v Segitiga Pascal (Blaise Pascal).. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. terutamanya π. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini.Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. 3.C. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). Salah seorang berbangsa Arab. ada simbol tersendiri. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B.  Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional‟ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Walaupun kaum Roman menguasai dunia. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas.. Dalam pada itu.

v Logik (Gottfried Leibniz). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). probability.  Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. v Simbol “ †” (John Wallis). v Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan v Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). v Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. v Alat Mengira (Johan Napier). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). logical proof (Charles Dodgson). v Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier).  Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. v Nombor Perdana (Fermat). calculus and number theory ( Lagrange). v Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). Diantara penemuan matematik adalah . connection between probability and π (Compte de Buffon). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. Di antara topik-topik yang terlibat adalah : Boolean algebra (George Boole). number theory (Leonhard Euler). Formal Logic (Bertrand Russel).

Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Continuum Hypothesis (Cohen). Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Pengikutpengikut setia beliau bergelar „Brotherhood of Pythagoreans‟. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. . personal computer Apple II. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Development of BASIC ( John Kemeny. Godel‟s Theorem.Twenty-Three famous problems (Hilbert). berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Menurut mereka. komputer elektronik yang pertama Game Theory (John von Neumann). Mereka berambut panjang. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. dan sebagainya. Algebra (Emmy Noether). dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Thomas Kurtz). 1. General theory of relativity (Einstein). Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik.

Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Hari ini. terutamanya 'The Elements'. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. „The Euclidean algorithm‟ yang selalunya dirujuk sebagai „Euclid's algorithm‟ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. garisan dan bentuk-bentuk. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mesir untuk beberapa ketika. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Kemudiannya. . Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Sehingga ke hari ini. Volumes 7-9: Number Theory. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. sehingga ke abad 20. Pada asasnya. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 2. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja.Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Walaubagaimana pun. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers.

lebih kurang 263 AD. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap „Nine Chapters‟ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik „differential and integral calculus‟. urusan jual-beli dan urusan cukai. soal selidik. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut.3. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). .

4. Seorang penulis pada zaman itu. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. algoritma untuk punca kuasa dua. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. . yang bermaksud. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Bhaksara II.

Perancis pada 19 Jun 1623. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. jadual Aktuaria. 6. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. yang disebut teorem Pascal. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Hari ini. paderi Zoroaster. Buku terkenal beliau adalah „Hisab al-jabr w'al mugabalah‟ di mana nama „algebra‟ diperolehi. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. . yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi.5. Dalam hal penemuan. Beliau merupakan ahli matematik. teori fizik dan statistik sosial. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Kemudian. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombornombor Arab kepada Negara Barat. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang.

di St. Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. seorang pelayan. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian. topologi dan analisis vektor. merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. mekanik dan sebagainya. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Seorang yang bijak dalam aritmetik. Russia. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Petersburg.Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. 8. seorang pekerja dan peniaga. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845. Lahir pada 30 April 1777. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri. Semasa masih muda. optik. 7. sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Didapati formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman Pythagoras. . dengan Dorothea Benze Gauss. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi.

bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data. bersama model matematik dari fenomena alam . Dalam pada itu. deduksi. dan bukti. David Hilbert. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti. yang mengatakan bahawa. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri. 1. juga inferensi. pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka. sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set." Selain daripada sebagai pengasas teori set. Cantor juga menyumbang kepada analisis klasik. "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us.Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20.7 Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran. Melaksanakan kaedah / pelan. kebarangkalian.tentang perilaku manusia. Domainnya bukan molekul atau sel. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) Meneka dan meyemak (Guess and check) . Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut : Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. mencari alternatif dan sebagainya. 3. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematikkeupayaan untuk membaca secara kritikal. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah) Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Sebagai ilmu yang abstrak. algoritma dan perubahan. matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. namun menggunakan pemerhatian. 3. Penemuan-penemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik. mengenalpasti kesalahan. bentuk. 4. Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. dan sistem sosial . 2. tetapi nombor.

Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. 9. 6. Ia berdasar kepada pemerhatian. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat.  Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. sains dan kemanusiaan. 8. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Walaubagaimana pun. 7. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Mencari pola /corak (Look for a pattern) Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots)) 10. Penaakulan deduktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. selama syarat-syarat yang digunakan adalah benar. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. · Sifat Nombor-nombor (Nature of Numbers) .4.

2. . kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. 2. atau nombor yang boleh dibilang. –4. –1. . Contohnya. Dengan penambahan nombor negatif. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. di mana a dan b adalah integer (b sifar). 5. Jika. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak „sifar‟ biri-biri. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. . Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. . . Ø Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. 4. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. 3. . Ø Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. . . Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. 0.Sistem nombor nyata berubah dari masa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. Kadang-kadang. Ø Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Ini dikenali sebagai nombor asli. –3. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. 4. 3. 1. 3." Pada awalnya. Kita katakan senarai nombor asli beserta „sifar‟ sebagai Nombor Bulat. seperti berapa banyak biri-biri yang dimiliki oleh seorang penternak. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. . 1. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. kita gunakan setengah cawan gula. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. . Ø Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . 5. untuk mengukur / menyukat. 4. kita menggunakan pecahan. . „sifar‟ dianggap sebagai nombor. –2. 2.

seperti berat. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang) Ø Nombor Nyata    Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. berdasarkan peringkat hiraki nya :   Nilai asas adalah iman dan takwa. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. harus dan tidak boleh.Ø Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers)   Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. adil. Sebagai nombor perpuluhan. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. baik dan buruk. kebenaran. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. isipadu atau jarak antara dua titik. bijaksana. . Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak.

berkeyakinan diri dan lain-lain. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. berdedikasi.   Nilai-nilai asas seperti setia. bertanggung jawab. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. kerjasama dan berpengetahuan. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. Menurut Nik Aziz Nik Pa. . Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. membuat refleksi dan komunikasi. kreatif. aplikasi atau teori matematik. operasi. konstruktif dan aktif.telus dan bersyukur.

Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. Nilainilai ini meliputi ciri-ciri. Ia melibatkan teori. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar Ø mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea Ø pelajar dan guru membuat simbol. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. kawalan & kemajuan. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik Ø pengajaran tentang bukti dan membuktikan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan Ø kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin . dan penggunaan data. mencari simbol. analisis logik dan penjelasan. fakta. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Ø pelajar mengumpul data eksperimen Ø menguji idea terhadap data 3. situasi hipotetis dan abstrak. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal.. rajah dan lain-lain. model. penaakulan. keterbukaan & misteri. sumber bahan. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1.Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. konkrit. dan kemampuan untuk meramal. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan.

Pengesahan hipotesis. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan ideaidea yang ada. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi pelajar Ø mengajar tentang sifat pengetahuan objektif Ø merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan Ø mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen . Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar Ø mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik Ø mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan.Ø mengajar tentang ketepatan matematik dan sains Ø pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur Ø guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. • Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan idea-idea mereka Ø mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø menggalakkan kebebasan berekspresi  kontra pendapat antara pelajar dan guru Ø percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. melalui demonstrasi. melalui teori alternatif. bukti dan penjelasan individu. daya tarikan.

1. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani.Ø pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga Ø meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 1. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 1. . Eropah. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. 1. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut.

T.N. Soon Sang.Press..Suydam.(2008). KL: Universiti Malaya. R. Profesional standards for teaching mathematics. (2005). Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. The nature of mathematics. Selangor D. London: HarperCollins Pub. New York: Allyn and Bacon.J. (1997) . New Jersey: Princeton Univ. How to Solve it. Pengajaran matematik KBSR. 7th ed. (2006). Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). (2001).Matematik KBSR dan strategi pengajaran. NCTM. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. 9th ed. Ed ke 2. et al. L.E.M. K.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Virginia: Author Buzan. 4th ed. Smith.(1995) Helping Children learn mathematics. G. M. G. Friedman. Mathematics for elementary teachers. T. Siew Hua. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.L. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom .E.(1995). M. (2005). Mind Maps.RUJUKAN Rujukan Utama: Mok. Musser. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. (1945). Seow.& Lindquist. Reston.

aare.edu.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda. SELAMAT BELAJAR .http://www.au/99pap/bis99188.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful