Tajuk 1

Pendidikan Matematik

1.1

Sinopsis

Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para pelajar mendalami makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping itu, kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.

1.2
 

Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik, ahli matematik dan guru matematik. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. Kerangka Konsep

1.3

1.4

Pengertian dan Peranan Matematik

Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya,” kata ibu Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang, ibu ?” “6.30 pagi.”, jawab ibunya. Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” “ Apa kegunaannya ?” “ Apa maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?”

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik.

Matematik telah dinamakan sebagai „permaisuri bagi sains‟ oleh Gauss (1777-1855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1 Pengertian Matematik

APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :

v “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

v “Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.”

v “Matematik adalah suatu bahasa”

v “Matematik adalah suatu kajian seni”

v “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan

sebagainya.”

v “Matematik adalah satu cara berfikir.”

v “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.”

Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas ? Dengan penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.

Ø Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola

Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 :

12

=1

apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111 6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas. berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? .112 1112 = 121 = 12 321 1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator.

Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah. .Ø Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf.

Contoh : Luas sfera. Sebahagian besar daripada pandangan umum. cepat dan tepat. trigonometri. kalkulus dan sebagainya. tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum. juga di kalangan pelajar Matematik. menjadikan operasi Matematik lebih ringkas. Ø Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Di dalam bahasa Matematik.Ø “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Ø Matematik adalah satu cara berfikir . L = Ø “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. algebra. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbol-simbolnya. memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Antaranya ialah : Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya.

Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. Sebagai contoh. Dengan cara sedemikian. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. samada ianya benar atau sebaliknya. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Menerusi Logik. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara.Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Akhirnya. kita bermula dengan mencari corak atau pola. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. Dalam penaakulan ini. menetapkan hipotesis yang mungkin. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. .

Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. Selain itu. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). kita menghargai ilmu.4. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. masa dan sebagainya. Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik.. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Sewajarnyalah. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti „hands-on‟ kepada para pelajar. membaca carta.Dengan cara penaakulan di atas. Sebagai contoh. tetapi juga oleh semua orang. membeli makanan.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua.. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. mengira diskaun. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. . Ø Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. Sebagai contoh. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. mengukur jarak. 1.

seharusnya ada dalam diri para guru. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”.org/interactives/dailymath/ http://www. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. (Mok.articlesbase. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “.Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar.html 1.learner. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . tetapi juga terhadap peranan guru-guru matematik pada masa hadapan. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. 3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. telah memberi impak yang besar.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara . Yang paling penting.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life390556. 2005). bukan sahaja kepada perkembangan silibus matematik yang baru. dan belajar matematik adalah penting. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar.4. http://www. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan.

Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. 1. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains.5. 1. Geometri dan Statistik. kemudiannya berkembang ke Greece. pendidikan jasmani dan seni. Dalam kes-kes tertentu. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. Negara China. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia.1 Sejarah Perkembangan Matematik . kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. pengajian sosial. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. Pada masa yang sama. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Sukatan. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Kemudian. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Selepas beberapa ratus tahun. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas.terus atau segera. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Akhirnya. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain.

Seorang ahli astronomi Greek. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat.499 AD) . mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. teori-teori baru ditemui oleh tokohtokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. pengukuran. ekonomi dan sosiologi. teori nombor. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah „kubit‟. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. teori set. Dalam tempoh ini. Di antaranya adalah kebarangkalian. Dalam pada itu. 2. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 hari. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . kuasa dua.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. kotak.  Greek. Peringkat Keempat ( 1900 TM . 4. banyak bidang. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. penaakulan mantik dan logik. silinder dan sebagainya. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. menjadi satu sistem yang sempurna. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. geometri. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah :  Babylonian. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. 3.. Pada tahap ini. Roman and Chinese Periods (600 BC .601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak.

Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan ideaidea tentang tahun lompat setiap empat tahun. Walaubagaimanapun. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. 3. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Pada awal 1400an „the Black Death‟ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. Dalam pada itu. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan.C. Salah seorang berbangsa Arab. Pada abad ketiga. Buku itu berjudul “Al-jabr w‟al muqabala”. 2.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). . telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. terutamanya π. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri.. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B.Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid‟s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. ada simbol tersendiri. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π.  Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti v Segitiga Pascal (Blaise Pascal). . simbol Brahmi iaitu 1.  Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional‟ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. Walaupun kaum Roman menguasai dunia.. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor.  Hindu and Arabian Period (AD 500 . Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance..

v Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). Formal Logic (Bertrand Russel). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. v Alat Mengira (Johan Napier). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : Boolean algebra (George Boole). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). calculus and number theory ( Lagrange). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. probability. logical proof (Charles Dodgson).  Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. number theory (Leonhard Euler). connection between probability and π (Compte de Buffon). Diantara penemuan matematik adalah .v Logik (Gottfried Leibniz). v Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). v Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes).  Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. v Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan v Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). v Nombor Perdana (Fermat). v Simbol “ †” (John Wallis).

Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. . dan sebagainya. Thomas Kurtz). personal computer Apple II. 1. Pengikutpengikut setia beliau bergelar „Brotherhood of Pythagoreans‟. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka.Twenty-Three famous problems (Hilbert). berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Development of BASIC ( John Kemeny. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. komputer elektronik yang pertama Game Theory (John von Neumann). Menurut mereka. Mereka berambut panjang. General theory of relativity (Einstein). Godel‟s Theorem. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Algebra (Emmy Noether). Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Continuum Hypothesis (Cohen). Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik.

Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Pada asasnya. sehingga ke abad 20. . The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Mesir untuk beberapa ketika. Volumes 7-9: Number Theory. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. Sehingga ke hari ini. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens.Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. garisan dan bentuk-bentuk. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. terutamanya 'The Elements'. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 2. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. „The Euclidean algorithm‟ yang selalunya dirujuk sebagai „Euclid's algorithm‟ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Kemudiannya. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Hari ini. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau.

Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei.3. lebih kurang 263 AD. urusan jual-beli dan urusan cukai. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap „Nine Chapters‟ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). . Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik „differential and integral calculus‟. soal selidik.

Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah.4. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. Bhaksara II. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. yang bermaksud. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Seorang penulis pada zaman itu. algoritma untuk punca kuasa dua. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. .

Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombornombor Arab kepada Negara Barat. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. yang disebut teorem Pascal. . Dalam hal penemuan. Hari ini. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi.5. Kemudian. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Buku terkenal beliau adalah „Hisab al-jabr w'al mugabalah‟ di mana nama „algebra‟ diperolehi. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Perancis pada 19 Jun 1623. jadual Aktuaria. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. 6. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. teori fizik dan statistik sosial. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Beliau merupakan ahli matematik. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. paderi Zoroaster. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642.

ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. optik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. 8. dengan Dorothea Benze Gauss. . Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Semasa masih muda. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845. topologi dan analisis vektor. Lahir pada 30 April 1777. Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich. di St. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. Petersburg. dan menjumlahkan semua menjadi 5050.Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. mekanik dan sebagainya. Didapati formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman Pythagoras. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri. seorang pekerja dan peniaga. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian. beliau jelas menunjukkan bakat matematik. seorang pelayan. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi. 7. Seorang yang bijak dalam aritmetik. Russia.

beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah. dan bukti. David Hilbert. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka. "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us.7 Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. deduksi." Selain daripada sebagai pengasas teori set. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri. yang mengatakan bahawa. sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti. pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains. Dalam pada itu. juga inferensi. bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data. bersama model matematik dari fenomena alam .Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. 1. Cantor juga menyumbang kepada analisis klasik.

mengenalpasti kesalahan. Sebagai ilmu yang abstrak. Domainnya bukan molekul atau sel. tetapi nombor. Melaksanakan kaedah / pelan. Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) Meneka dan meyemak (Guess and check) . Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 2. 4. bentuk. mencari alternatif dan sebagainya. 3. Penemuan-penemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. 3. Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. kebarangkalian. namun menggunakan pemerhatian. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematikkeupayaan untuk membaca secara kritikal. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah) Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1.simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran. algoritma dan perubahan. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut : Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan. Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. dan sistem sosial .tentang perilaku manusia. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 7. Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai.4. 8. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Ia berdasar kepada pemerhatian. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Penaakulan deduktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. sains dan kemanusiaan. selama syarat-syarat yang digunakan adalah benar. 6. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Walaubagaimana pun.  Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik. 9. · Sifat Nombor-nombor (Nature of Numbers) . Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah. Mencari pola /corak (Look for a pattern) Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots)) 10. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am.

kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). . . –3. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. seperti berapa banyak biri-biri yang dimiliki oleh seorang penternak. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. kita gunakan setengah cawan gula. . di mana a dan b adalah integer (b sifar). kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. 2. . 2. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. „sifar‟ dianggap sebagai nombor. Ø Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . 2. . 3. Jika. Ø Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. 3. . Contohnya. –1. Kadang-kadang. Kita katakan senarai nombor asli beserta „sifar‟ sebagai Nombor Bulat. Ini dikenali sebagai nombor asli. Dengan penambahan nombor negatif. 4. –2. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak „sifar‟ biri-biri. 3. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. Ø Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. untuk mengukur / menyukat. . 1. . . kita menggunakan pecahan. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif." Pada awalnya. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. 5. 5. atau nombor yang boleh dibilang. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. 1. 4. . 4. .Sistem nombor nyata berubah dari masa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. –4. Ø Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. 0.

. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. Sebagai nombor perpuluhan. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang) Ø Nombor Nyata    Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. seperti berat. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. berdasarkan peringkat hiraki nya :   Nilai asas adalah iman dan takwa. kebenaran. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. adil. baik dan buruk. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. harus dan tidak boleh. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata.Ø Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers)   Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. isipadu atau jarak antara dua titik. bijaksana. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap.

membuat refleksi dan komunikasi. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. berkeyakinan diri dan lain-lain. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami.telus dan bersyukur. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. kerjasama dan berpengetahuan.   Nilai-nilai asas seperti setia. Menurut Nik Aziz Nik Pa. konstruktif dan aktif. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. . di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. kreatif. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. operasi. berdedikasi. aplikasi atau teori matematik. bertanggung jawab. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan.

kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza.. kawalan & kemajuan. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar Ø mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea Ø pelajar dan guru membuat simbol. rajah dan lain-lain. sumber bahan. model. keterbukaan & misteri. fakta. Ia melibatkan teori. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. penaakulan. Ø pelajar mengumpul data eksperimen Ø menguji idea terhadap data 3. dan kemampuan untuk meramal. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. Nilainilai ini meliputi ciri-ciri. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. situasi hipotetis dan abstrak. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. analisis logik dan penjelasan. mencari simbol. dan penggunaan data.Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik Ø pengajaran tentang bukti dan membuktikan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan Ø kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. konkrit. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin . Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan.

Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar Ø mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik Ø mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. • Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan idea-idea mereka Ø mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø menggalakkan kebebasan berekspresi  kontra pendapat antara pelajar dan guru Ø percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan ideaidea yang ada. melalui demonstrasi. daya tarikan. bukti dan penjelasan individu. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi pelajar Ø mengajar tentang sifat pengetahuan objektif Ø merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan Ø mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen .Ø mengajar tentang ketepatan matematik dan sains Ø pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur Ø guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. melalui teori alternatif. Pengesahan hipotesis. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan.

. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. 1. Eropah.Ø pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga Ø meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 1. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. 1. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 1.

Smith. G. Mind Maps.. Ed ke 2. K.& Lindquist. L. (1997) . Mathematics for elementary teachers. et al. London: HarperCollins Pub. Friedman.N. How to Solve it. Reston. New York: Allyn and Bacon. Soon Sang..Matematik KBSR dan strategi pengajaran.(1995) Helping Children learn mathematics. M. (1945).E. Siew Hua.J. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom . Virginia: Author Buzan. G. Pengajaran matematik KBSR. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.Suydam. 9th ed.L. Selangor D.(1995).Press. Seow. (2005).: Fajar Bakti Sdn Bhd. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. NCTM. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. T. M. 4th ed. Musser. New Jersey: Princeton Univ. T.(2008). (2001). 7th ed.RUJUKAN Rujukan Utama: Mok.E. R. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. (2006).M. (2005). KL: Universiti Malaya. Profesional standards for teaching mathematics. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). The nature of mathematics.

au/99pap/bis99188.aare.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.edu. SELAMAT BELAJAR .http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful