Tajuk 1

Pendidikan Matematik

1.1

Sinopsis

Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para pelajar mendalami makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping itu, kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.

1.2
 

Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik, ahli matematik dan guru matematik. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. Kerangka Konsep

1.3

1.4

Pengertian dan Peranan Matematik

Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya,” kata ibu Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang, ibu ?” “6.30 pagi.”, jawab ibunya. Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” “ Apa kegunaannya ?” “ Apa maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?”

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik.

Matematik telah dinamakan sebagai „permaisuri bagi sains‟ oleh Gauss (1777-1855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1 Pengertian Matematik

APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :

v “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

v “Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.”

v “Matematik adalah suatu bahasa”

v “Matematik adalah suatu kajian seni”

v “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan

sebagainya.”

v “Matematik adalah satu cara berfikir.”

v “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.”

Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas ? Dengan penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.

Ø Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola

Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 :

12

=1

berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? . apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111 6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas.112 1112 = 121 = 12 321 1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator.

.Ø Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

menjadikan operasi Matematik lebih ringkas. teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbol-simbolnya. kalkulus dan sebagainya. L = Ø “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. juga di kalangan pelajar Matematik. Contoh : Luas sfera. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta. Ø Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. cepat dan tepat. trigonometri. Sebahagian besar daripada pandangan umum. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum. Di dalam bahasa Matematik. memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Ø Matematik adalah satu cara berfikir . Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah.Ø “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. algebra. Antaranya ialah : Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya.

Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. kita bermula dengan mencari corak atau pola. menetapkan hipotesis yang mungkin. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada.Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Dalam penaakulan ini. samada ianya benar atau sebaliknya. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Menerusi Logik. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Sebagai contoh. Dengan cara sedemikian. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. . Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Akhirnya.

Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti „hands-on‟ kepada para pelajar. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sewajarnyalah. Sebagai contoh. membeli makanan. kita menghargai ilmu. mengukur jarak.Dengan cara penaakulan di atas. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. tetapi juga oleh semua orang. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. membaca carta. Ø Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. masa dan sebagainya..2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Selain itu. Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. . mengira diskaun. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. Sebagai contoh. 1.4. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik.

3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. bukan sahaja kepada perkembangan silibus matematik yang baru.Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life390556. tetapi juga terhadap peranan guru-guru matematik pada masa hadapan. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru.learner. 2005). Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara . dan belajar matematik adalah penting. (Mok.org/interactives/dailymath/ http://www. Yang paling penting.4. seharusnya ada dalam diri para guru.articlesbase. telah memberi impak yang besar.html 1. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . http://www. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar.

pendidikan jasmani dan seni. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Dalam kes-kes tertentu. Akhirnya. Sukatan.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik.terus atau segera. pengajian sosial. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. 1. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Negara China. kemudiannya berkembang ke Greece. Kemudian. Selepas beberapa ratus tahun. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat.1 Sejarah Perkembangan Matematik . Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. 1. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab.5. Pada masa yang sama. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Geometri dan Statistik.

Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan.  Greek.499 AD) .601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Pada tahap ini. kuasa dua. Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. geometri. teori nombor. pengukuran. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat.. Di antaranya adalah kebarangkalian. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. 2. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah „kubit‟. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. 4. penaakulan mantik dan logik.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. kotak. Peringkat Keempat ( 1900 TM . sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah :  Babylonian. teori set. 3. menjadi satu sistem yang sempurna. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. teori-teori baru ditemui oleh tokohtokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. Roman and Chinese Periods (600 BC . kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). banyak bidang. ekonomi dan sosiologi. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Dalam pada itu. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 hari. Seorang ahli astronomi Greek. silinder dan sebagainya. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Dalam tempoh ini.

. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor.C. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance.  Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional‟ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Walaupun kaum Roman menguasai dunia. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. .  Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. ada simbol tersendiri. beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid‟s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Pada awal 1400an „the Black Death‟ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini. 2. Dalam pada itu.. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). 3.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. simbol Brahmi iaitu 1. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan ideaidea tentang tahun lompat setiap empat tahun. dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Salah seorang berbangsa Arab.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas.Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti v Segitiga Pascal (Blaise Pascal).. Walaubagaimanapun.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Buku itu berjudul “Al-jabr w‟al muqabala”. Pada abad ketiga. terutamanya π.. Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra.  Hindu and Arabian Period (AD 500 .

v Simbol “ †” (John Wallis). logical proof (Charles Dodgson). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. v Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan v Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). v Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). v Nombor Perdana (Fermat). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : Boolean algebra (George Boole). v Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier).v Logik (Gottfried Leibniz). probability. v Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). Diantara penemuan matematik adalah . non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. v Alat Mengira (Johan Napier). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). number theory (Leonhard Euler).  Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden.  Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. connection between probability and π (Compte de Buffon). Formal Logic (Bertrand Russel). calculus and number theory ( Lagrange). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead).

Godel‟s Theorem. Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). dan sebagainya. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. personal computer Apple II. .Twenty-Three famous problems (Hilbert). Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. Thomas Kurtz). muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Development of BASIC ( John Kemeny. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Mereka berambut panjang. Algebra (Emmy Noether). komputer elektronik yang pertama Game Theory (John von Neumann). di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. 1. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. General theory of relativity (Einstein). Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Continuum Hypothesis (Cohen). Pengikutpengikut setia beliau bergelar „Brotherhood of Pythagoreans‟. Menurut mereka.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik.

Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Sehingga ke hari ini. garisan dan bentuk-bentuk. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. sehingga ke abad 20. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. . Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 2. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Kemudiannya. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Hari ini. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua .Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Walaubagaimana pun. terutamanya 'The Elements'. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Volumes 7-9: Number Theory. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Mesir untuk beberapa ketika. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Pada asasnya. juga terkandung dalam Euclid's Elements. „The Euclidean algorithm‟ yang selalunya dirujuk sebagai „Euclid's algorithm‟ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun.

dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. soal selidik. urusan jual-beli dan urusan cukai. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik „differential and integral calculus‟. Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). . lebih kurang 263 AD. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap „Nine Chapters‟ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu.3.

"mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. yang bermaksud. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. . Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik.4. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. Bhaksara II. algoritma untuk punca kuasa dua. Seorang penulis pada zaman itu.

6. yang disebut teorem Pascal. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Beliau merupakan ahli matematik. Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. Dalam hal penemuan. Buku terkenal beliau adalah „Hisab al-jabr w'al mugabalah‟ di mana nama „algebra‟ diperolehi. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Perancis pada 19 Jun 1623. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. . Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombornombor Arab kepada Negara Barat. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. paderi Zoroaster. jadual Aktuaria. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi.5. Hari ini. teori fizik dan statistik sosial. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Kemudian. Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar.

Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. .Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Semasa masih muda. dengan Dorothea Benze Gauss. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. 8. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Lahir pada 30 April 1777. beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Seorang yang bijak dalam aritmetik. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. topologi dan analisis vektor. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845. Russia. optik. ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. mekanik dan sebagainya. di St. 7. Didapati formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman Pythagoras. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. seorang pekerja dan peniaga. seorang pelayan. termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi. merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri. Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich. Petersburg. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian.

bersama model matematik dari fenomena alam . dan bukti. juga inferensi.7 Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Cantor juga menyumbang kepada analisis klasik. sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. 1. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka. yang mengatakan bahawa.Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. deduksi. "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us. beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti. pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains." Selain daripada sebagai pengasas teori set. Dalam pada itu. David Hilbert. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri. bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data.

3. tetapi nombor. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik. Sebagai ilmu yang abstrak. 3. mengenalpasti kesalahan. algoritma dan perubahan. dan sistem sosial . Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan. mencari alternatif dan sebagainya. Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Melaksanakan kaedah / pelan. namun menggunakan pemerhatian. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut : Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. kebarangkalian.tentang perilaku manusia. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Domainnya bukan molekul atau sel. 4. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) Meneka dan meyemak (Guess and check) . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. 2. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah) Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematikkeupayaan untuk membaca secara kritikal. Penemuan-penemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. bentuk.simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.

Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. · Sifat Nombor-nombor (Nature of Numbers) . Walaubagaimana pun. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Mencari pola /corak (Look for a pattern) Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots)) 10. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah. 7. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. sains dan kemanusiaan. Penaakulan deduktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Ia berdasar kepada pemerhatian. Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum.  Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik. selama syarat-syarat yang digunakan adalah benar. 9. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. 8.4. 6.

. . Kadang-kadang. . atau nombor yang boleh dibilang. 3. . . 1. Ø Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . Ø Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. 3. . kita gunakan setengah cawan gula. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. 0. kita menggunakan pecahan. Ø Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. –2. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. Contohnya. . 2. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak „sifar‟ biri-biri. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. Ini dikenali sebagai nombor asli. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. 5. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). . di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri.Sistem nombor nyata berubah dari masa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. Kita katakan senarai nombor asli beserta „sifar‟ sebagai Nombor Bulat. seperti berapa banyak biri-biri yang dimiliki oleh seorang penternak. –1. Ø Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . untuk mengukur / menyukat. 3. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. 4. . „sifar‟ dianggap sebagai nombor. 4. Jika. . –3. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. 2. 1. 4. 2. Dengan penambahan nombor negatif. 5. Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif." Pada awalnya. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. di mana a dan b adalah integer (b sifar). sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. –4. .

Sebagai nombor perpuluhan. berdasarkan peringkat hiraki nya :   Nilai asas adalah iman dan takwa. bijaksana.Ø Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers)   Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. harus dan tidak boleh. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. isipadu atau jarak antara dua titik. seperti berat. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan. baik dan buruk.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. . nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. adil. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang) Ø Nombor Nyata    Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. kebenaran.

belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran.telus dan bersyukur. membuat refleksi dan komunikasi. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. . bertanggung jawab. operasi. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. kreatif. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. aplikasi atau teori matematik. konstruktif dan aktif. kerjasama dan berpengetahuan. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. Menurut Nik Aziz Nik Pa. berdedikasi.   Nilai-nilai asas seperti setia. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. berkeyakinan diri dan lain-lain.

Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. keterbukaan & misteri. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. dan penggunaan data. situasi hipotetis dan abstrak. analisis logik dan penjelasan. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar Ø mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea Ø pelajar dan guru membuat simbol. rajah dan lain-lain. kawalan & kemajuan. dan kemampuan untuk meramal. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. sumber bahan. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. model. Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin . dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. Ø pelajar mengumpul data eksperimen Ø menguji idea terhadap data 3. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. fakta. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik Ø pengajaran tentang bukti dan membuktikan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan Ø kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif.. Ia melibatkan teori. konkrit. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. mencari simbol.Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Nilainilai ini meliputi ciri-ciri. penaakulan. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi.

melalui demonstrasi. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. daya tarikan. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar Ø mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik Ø mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan ideaidea yang ada. melalui teori alternatif. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. • Nilai yang ditunjukkan adalah : Ø guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan idea-idea mereka Ø mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan Ø menggalakkan perbincangan dan perdebatan Ø menggalakkan kebebasan berekspresi  kontra pendapat antara pelajar dan guru Ø percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Pengesahan hipotesis.Ø mengajar tentang ketepatan matematik dan sains Ø pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur Ø guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. bukti dan penjelasan individu. Nilai ini ditunjukkan oleh: Ø guru mengembangkan imaginasi pelajar Ø mengajar tentang sifat pengetahuan objektif Ø merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan Ø mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen .

Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. . Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Eropah. 1. 1. 1.Ø pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga Ø meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 1. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani.

(1997) . (1945). Seow. K. London: HarperCollins Pub. New Jersey: Princeton Univ. Soon Sang.Press.Suydam. Mind Maps.E.J. New York: Allyn and Bacon. Ed ke 2.(1995). Reston. 7th ed.L. T. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.RUJUKAN Rujukan Utama: Mok. M.(2008). The nature of mathematics. NCTM. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). Mathematics for elementary teachers. et al. Profesional standards for teaching mathematics. T.. 9th ed. Selangor D. R. (2006). (2001).& Lindquist.M. Friedman. G. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. M. L. G.(1995) Helping Children learn mathematics. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. How to Solve it. Virginia: Author Buzan. Smith.: Fajar Bakti Sdn Bhd. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. KL: Universiti Malaya. (2005). Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys.N. Siew Hua. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom . Pengajaran matematik KBSR.. (2005). Musser.E.Matematik KBSR dan strategi pengajaran. 4th ed.

htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.au/99pap/bis99188.edu.http://www.aare. SELAMAT BELAJAR .