Ep)³ 4ׯg~-.- ¬]O¬Uu-4C =U4-g *.

-
W-ON`·~Ò¡4Ò ÞE_OÞUO¯-
W-O¬³E¼^Ò¡4Ò O©g` ¯ª÷_4L^~Ee4O
-4O´· LO41g^ºE4N4Ò ¬]ON_¯O4C LE4OO_g`
}-¯ 4OO+l·> ^g_÷
. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian
dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu
mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,