TEKS UCAPAN YDP PIBG SMK KULAI BESAR, TUAN SAYED ABD.

RAHIM BIN SYED ABD RAHMAN SEMPENA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG TAHUN 2011

Terima kasih diucapkan kepada saudari Pengacara Majlis, bismillahirrahmanirrahim, aj’main. Yang Berbahagia Tuan Hj. Md. Rofiki Bin Dato Hj A. Shamsudin, Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kulaijaya. Yang Berbahagia _____________________________, wakil rasmi Pegawai Pelajaran Daerah Kulaijaya. Yang Berusaha Puan Hajah Fouziah binti Abu Hamid, Pengetua SMK Kulai Besar, Kulaijaya, Guru-guru Penolong Kanan, Guru-guru Kanan, ibu bapa/ penjaga, guru-guru dan murid-murid yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia. Saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana kita dapat bersama-sama dalam Majlis Anugerah Cemerlang pada hari ini. Saya amat mengalualukan kehadiran Yang Berbahagia Tuan Hj. Md. Rofiki Bin Dato Hj A. Shamsudin, Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kulaijaya dan ___________________________, Tuan Pegawai Pelajaran Daerah alhamdullilahi rabil alamin wassolatu wassolamu ala ashrafil anbiyar iwar mursolin waala alihi wasibihi

Bagi pihak PIBG sekolah. Kami berasa berbesar hati dan merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan atas sokongan dan keprihatinan YDP MPKu dan Tuan PPD terhadap kami. ketinggalan atau terpinggir dari kemajuan global jika bidang pendidikan tidak menjadi keutamaan atau tidak diuruskan dengan cekap dan berkesan.Kulaijaya dalam Majlis Anugerah Cemerlang pada hari ini. Negara akan kehilangan daya saing. Di sebalik kesibukan tugas. Pendidikan adalah bidang dinamik serta penuh cabaran di mana pendidikan menuntut perancangan strategik yang teliti dan pragmatik. Antara cabarannya adalah melestarikan tahap profesion dan menjadikan kualiti perkhidmatan serta kecemerlangan sebagai identiti. kemahiran dan membina personaliti yang cemerlang. Pendidikan juga terdedah dan terpengaruh dengan tuntutan perubahan selaras perkembangan global dan regional /serantau. Peluang pendidikan harus digunakan sepenuhnya bagi menguasai ilmu. . Hadirin sekalian. kos yang besar serta jentera pelaksana yang cekap. Kita sedar bahawa dunia pendidikan mengalami banyak perubahan dari semasa ke semasa. YDP MPKu dan Tuan PPD dapat juga hadir ke majlis yang telah dirancangkan ini. saya yakin dengan kehadiran YDP MPKu dan Tuan PPD akan dapat menyemarakkan lagi semangat ibu bapa dan masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam program pendidikan.

datang lambat ke sekolah.Tahniah. Kita juga mesti sedar. Komitmen tuan-tuan dan puan-puan adalah kebanggaan saya. buli. . melawan guru. Kita yakin. personaliti diri. Walaupun masalah ini bukan sesuatu yang serius di sekolah ini. merokok. tanpa disiplin yang tinggi. Hadirin yang dihormati yang dihormati sekalian. pasti kejayaan dan kecemerlangan tidak akan tercapai. keperihatinan para waris akan menatijahkan sesuatu yang bermakna untuk sekolah. kebanyakan sekolah juga tidak terlepas daripada ledakan isu-isu yang berkaitan murid-murid. Ibu bapa/ penjaga semestinya sedar dan prihatin mengenai masalah ponteng. mencuri dan seumpamanya. Selaku YDP PIBG pandangan dan pemikiran membina ke arah membantu pihak sekolah dalam meningkatkan potensi anak-anak kita khususnya dalam bidang akademik dan dunia pendidikan amat diperlukan. saya ucapkan kepada murid-murid yang telah berjaya mencapai kecemerlangan. Saya suka menyentuh beberapa isu utama yang perlu diberi perhatian oleh kita sebagai waris SMK Kulai Besar. kita boleh mencapai prestasi yang lebih cemerlang dalam semua aspek. Semoga kejayaan demi kejayaan yang dicapai pada masa sekarang akan menjadi pendorong dan pencetus budaya cemerlang demi mencapai kejayaan yang lebih gemilang pada masa hadapan. Saya percaya di bawah kepimpinan dan keprihatinan Tuan PPD dan Tuan Pengetua.

Akhir kata. . ibu bapa/ penjaga dan hadirin yang dihormati sekalian atas kesudian bersama-sama berada dalam majlis kita pada hari ini. Tuan PPD. Terima kasih. Apa-apa yang saya perkatakan datangnya dari hati saya yang ikhlas demi melihat kemajuan anak-anak kita jua. saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada YDP MPKu. Saya menyusun jari memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah wasalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Tuan Pengetua. Ahli Jawatankuasa Majlis Anugerah Cemerlang. Ahli Jawatankuasa PIBG.