TEKS UCAPAN YDP PIBG SMK KULAI BESAR, TUAN SAYED ABD.

RAHIM BIN SYED ABD RAHMAN SEMPENA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG TAHUN 2011

Terima kasih diucapkan kepada saudari Pengacara Majlis, bismillahirrahmanirrahim, aj’main. Yang Berbahagia Tuan Hj. Md. Rofiki Bin Dato Hj A. Shamsudin, Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kulaijaya. Yang Berbahagia _____________________________, wakil rasmi Pegawai Pelajaran Daerah Kulaijaya. Yang Berusaha Puan Hajah Fouziah binti Abu Hamid, Pengetua SMK Kulai Besar, Kulaijaya, Guru-guru Penolong Kanan, Guru-guru Kanan, ibu bapa/ penjaga, guru-guru dan murid-murid yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia. Saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana kita dapat bersama-sama dalam Majlis Anugerah Cemerlang pada hari ini. Saya amat mengalualukan kehadiran Yang Berbahagia Tuan Hj. Md. Rofiki Bin Dato Hj A. Shamsudin, Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kulaijaya dan ___________________________, Tuan Pegawai Pelajaran Daerah alhamdullilahi rabil alamin wassolatu wassolamu ala ashrafil anbiyar iwar mursolin waala alihi wasibihi

Hadirin sekalian. Negara akan kehilangan daya saing. Antara cabarannya adalah melestarikan tahap profesion dan menjadikan kualiti perkhidmatan serta kecemerlangan sebagai identiti.Kulaijaya dalam Majlis Anugerah Cemerlang pada hari ini. Pendidikan adalah bidang dinamik serta penuh cabaran di mana pendidikan menuntut perancangan strategik yang teliti dan pragmatik. YDP MPKu dan Tuan PPD dapat juga hadir ke majlis yang telah dirancangkan ini. ketinggalan atau terpinggir dari kemajuan global jika bidang pendidikan tidak menjadi keutamaan atau tidak diuruskan dengan cekap dan berkesan. saya yakin dengan kehadiran YDP MPKu dan Tuan PPD akan dapat menyemarakkan lagi semangat ibu bapa dan masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam program pendidikan. Kita sedar bahawa dunia pendidikan mengalami banyak perubahan dari semasa ke semasa. Kami berasa berbesar hati dan merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan atas sokongan dan keprihatinan YDP MPKu dan Tuan PPD terhadap kami. Peluang pendidikan harus digunakan sepenuhnya bagi menguasai ilmu. Pendidikan juga terdedah dan terpengaruh dengan tuntutan perubahan selaras perkembangan global dan regional /serantau. kemahiran dan membina personaliti yang cemerlang. . Bagi pihak PIBG sekolah. kos yang besar serta jentera pelaksana yang cekap. Di sebalik kesibukan tugas.

Kita juga mesti sedar. Hadirin yang dihormati yang dihormati sekalian. melawan guru. buli. Semoga kejayaan demi kejayaan yang dicapai pada masa sekarang akan menjadi pendorong dan pencetus budaya cemerlang demi mencapai kejayaan yang lebih gemilang pada masa hadapan. merokok. saya ucapkan kepada murid-murid yang telah berjaya mencapai kecemerlangan. kita boleh mencapai prestasi yang lebih cemerlang dalam semua aspek. Komitmen tuan-tuan dan puan-puan adalah kebanggaan saya. Selaku YDP PIBG pandangan dan pemikiran membina ke arah membantu pihak sekolah dalam meningkatkan potensi anak-anak kita khususnya dalam bidang akademik dan dunia pendidikan amat diperlukan. keperihatinan para waris akan menatijahkan sesuatu yang bermakna untuk sekolah. tanpa disiplin yang tinggi.Tahniah. Kita yakin. pasti kejayaan dan kecemerlangan tidak akan tercapai. Saya percaya di bawah kepimpinan dan keprihatinan Tuan PPD dan Tuan Pengetua. Ibu bapa/ penjaga semestinya sedar dan prihatin mengenai masalah ponteng. datang lambat ke sekolah. mencuri dan seumpamanya. . Walaupun masalah ini bukan sesuatu yang serius di sekolah ini. personaliti diri. kebanyakan sekolah juga tidak terlepas daripada ledakan isu-isu yang berkaitan murid-murid. Saya suka menyentuh beberapa isu utama yang perlu diberi perhatian oleh kita sebagai waris SMK Kulai Besar.

Wabillahi taufiq wal hidayah wasalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada YDP MPKu. Ahli Jawatankuasa Majlis Anugerah Cemerlang.Akhir kata. Apa-apa yang saya perkatakan datangnya dari hati saya yang ikhlas demi melihat kemajuan anak-anak kita jua. Sekian. Tuan Pengetua. . Tuan PPD. Ahli Jawatankuasa PIBG. Saya menyusun jari memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap. Terima kasih. ibu bapa/ penjaga dan hadirin yang dihormati sekalian atas kesudian bersama-sama berada dalam majlis kita pada hari ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful