PERMOHONAN CUTI REHAT KHAS

Kelayakan Cuti Tahun ………………… : 7 hari
1. Nama Guru ……………………………………………………………………………….

2. No. F/P : ………………

3. Jawatan & Kategori : ………………………………………………………
4. Gaji Bersih : ………………

5. Tarikh Mula Dilantik : …………………

6. Tarikh Cuti Dipohon : …………………….
7.

iaitu selama ……………… Hari

Cuti Rehat Khas Yang telah Diambil Tahun Ini : ………

(Nyatakan Tarikh ) ……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Sebab-sebab memohon Cuti Rehat Khas :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sila kepilkan dokumen berkaitan Cuti Rehat Khas yang diambil

Tarikh : …………………….

………………………………………………
Tandatangan Pemohon

Catatan :
Borang ini hendaklah dikemukan dalam 1 salinan
Borang ini hendaklah dikemukan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum bercuti (kecuali hal mustahak dan segera) dan
salinan kelulusan oleh Pegawai Pelajaran Daerah / Pengetua hendaklah disampaikan ke Jabatan Pelajaran Perak (u.p. KPP
Perkhidmatan Tadbiran ) untuk rekod.

PERAKUAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH / PENGETUA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarikh : ………………………………….

…………………………..………………………………….
Tandatangan Guru Kanan/Penolong Kanan
Peawai Daerah

KEPUTUSAN KETUA JABATAN
Cuti dibenarkan / tidak dibenarkan dengan bergaji penuh
Tarikh : ………………………………….
s.k. Pengarah Pelajaran Perak
(u.p : KPP Perkhidmatan Tadbiran

…………………………..………………………………….
Tandatangan Ketua Jabatan / Guru Besar