P. 1
kaedah,strategi,teknik

kaedah,strategi,teknik

|Views: 759|Likes:
Published by Shukry Hd Shukry

More info:

Published by: Shukry Hd Shukry on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian

Tajuk 8

STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. menginterpretasi bahan kurikulum dengan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 2. menjelaskan perbandingan antara strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 3. merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan strategi, kaedah dan teknik

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi

Kaedah

Teknik

67

mental ataupun masalah kesihatan. Antara masalah atau kecacatan yang dialami oleh mereka ialah autisme. buta. tidak sempurna sifat anggota badan). Guru Pendidikan Jasmani Suaian perlu menyesuaikan sistem pengajaran dan pembelajaran untuk individu yang mengalami kecacatan atau kurang upaya dalam sebuah sekolah yang mempunyai murid-murid yang normal. Pemilihan strategi. guru atau tenaga pengajar Pendidikan Jasmani Suaian bertanggungjawab sebagai pendidik yang kritikal dalam membantu pembinaan dan perkembangan murid-murid kurang upaya.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian KANDUNGAN Strategi. Tetapi dikenali sekarang sebagai Disember 2004. 8. pekak. Terdapat pelbagai jenis strategi. Individu terbabit mungkin mempunyai masalah yang melibatkan kecacatan fizikal. Kaedah dan Teknik yang Bersesuaian Dalam Pendidikan Jasmani Suaian Strategi. Untuk lebih 30 tahun. kaedah dan teknik dalam penyampaian isi pembelajaran. gangguan emosi. kaedah dan teknik pengajaran adalah perkara yang perlu dititik beratkan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran.0 PENGENALAN Pendidikan Jasmani Suaian telah dipraktiskan dalam sesi persekolahan biasa sejak permulaan pemerintahan kerajaan yang diperakui oleh Kongres pada tahun 1975 yang memberi peluang kepada murid sebagai laluan untuk menerima pendidikan umum. Kecacatan atau ketidak upayaan mereka terdiri daripada pelbagai jenis. keterencatan akal. pelbagai masalah ketidaksempurnaan fizikal (kudung. bisu. The Education for All Handicapped Children Act merupakan sebuah organisasi pendidikan untuk kanak-kanak atau individu khas. kaedah dan teknik yang tepat akan membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran. masalah 68 organisasi tersebut lebih Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) sejak .

Terdapat tiga jenis strategi dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran iaitu : 69 . 8. Strategi adalah suatu bentuk operasi yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dan juga merupakan aktiviti pengurusan yang telah dirancang untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan guru. kaedah z y x strategi teknik Rajah 1 8. kaedah dan teknik pengajaran adalah perkara yang perlu dititik beratkan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran.1 Strategi Strategi merangkumi kesemua aspek termasuklah teknik. ketidaksempurnaan postur badan dan lainlain. Strategi juga dianggap sebagai kebijaksanaan memilih sesuatu pendekatan dan kecekapan dalam merancang teknik dan kaedah. Terdapat pelbagai jenis strategi. kaedah dan teknik yang tepat akan membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran. Pemilihan strategi.1. kaedah dan teknik dalam penyampaian isi pembelajaran. KAEDAH DAN TEKNIK YANG BERSESUAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Strategi.1 STRATEGI. kaedah dan pendekatan. masalah pertumbuhan otot.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian sistem saraf.

Murid tidak berpeluang menyampaikan pendapat mereka. Ciri.1.2 Strategi Berpusatkan Murid Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.1.1 Strategi Berpusatkan Guru Strategi pemusatan guru memperlihatkan guru sebagai individu yang memainkan peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala bentuk aktiviti yang dijalankan. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan Komunikasi antara murid dan guru adalah sehala Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan Interaksi antara murid adalah pasif dan pergaulan sosial Kebolehan dan minat murid tidak diambil berat Murid menjadi kurang kreatif dan tidak diberi peluang untuk sebagai penonton sahaja. Antara ciri bagi strategi pemusatan murid ialah : 70 .1. menjana idea 8.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 8.ciri strategi pemusatan guru ialah : • • • • • • • • • • • Guru sebagai penyampai maklumat dan murid berperanan Kepimpinan guru bersifat autokratik. lebih banyak masa diperuntukkan kepada pembelajaran dalam strategi ini. Sesi pengajaran dan pembelajaran berbentuk kuliah iaitu guru banyak memberi penerangan dan murid hanya mendengar setiap penerangan dengan teliti.1. pencapaian objektif pengajaran guru penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi menghafaz tetapi kurang upaya untuk membuat interprestasi murid terbatas.

kognitif dan afektif 71 . Sebagai panduan kepada guru untuk merancang pengajaran Mengutamakan kaedah kumpulan dan penglibatan penuh dan pembelajaran yang lebih baik pada masa akan datang Strategi Berpusatkan Bahan ini menggunakan bahan sebagai medium utama untuk Strategi penyampaian isi pengajaran dan pembelajaran.1.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian • • • • Guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran Komunikasi yang berlangsung adalah komunikasi dua hala Kepimpinan adalah berbentuk demokratik di mana murid Strategi pengajaran dan pembelajaran mengutamakan digalakkan untuk memberikan pendapat objektif pencapaian murid di mana perkembangan yang seimbang sepertimana yang dinyatakan dalam aspek JERIS dapat dihasilkan • Ujian penilaian berbentuk formatif digunakan untuk mengkaji kelemahan murid dan memastikan ujian kemahiran yang guru lakukan berjaya atau tidak • • pelajar • 8.1. radas dan sebagainya). Ciri-ciri bahan yang digunakan adalah seperti berikut : • • • • Guru dan murid menggunakan bahan sepenuhnya untuk Melibatkan interaksi antara murid dengan bahan Murid dan guru perlu cekpa menggunakan bahan secara Strategi ini menekankan keseruhan aspek iaitu aspek fizikal. carta. Bahan-bahan tersebut terbahagi kepada dua iaitu bahan pengajaran yang disediakan oleh guru (powerpoint.3 Murid bersikap lebih kreatif dan inisiatif. lembaran kerja. mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran maksimum untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. peralatan sukan. gambar rajah) dan bahan pembelajaran yang digunakan oleh murid ( buku teks.

1. kemas dan sistematik serta suatu bentuk langkah pengajaran yang tersusun rapi. 8.1.2 Kaedah Kaedah ialah satu prosedur yang membolehkan pelaksanaan pengajaran dijalankan secara teratur. Kesemuanya adalah bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang. Guru perlu menyusun langkah pengajaran secara teratur.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian • • • Pengajaran guru bertumpu kepada pengajaran bermakna Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah Strategi ini mementingkan pengajaran dan pembelajaran dan berkesan kumpulan yang bermakna melalui pengalaman sebenar.3 Teknik 72 . Contoh-contoh kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • • • • Kaedah inkuiri penemuan Kaedah Induktif Kaedah Deduktif Kaedah Penyiasatan Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Kumpulan Kaedah Sumbangsaran Kaedah Demonstrasi Kaedah Lawatan Kaedah Belajar Cara Belajar dan lain-lain 8. mempunyai kesinambungan dan perlu melakukannya mengikut peraturan agar objektif pembelajaran yang spesifik dapat diperolehi dalam jangka masa yang pendek.

guru atau tenaga pengajar perlu Pendidikan menggabungkan ketiga-tiga strategi iatu pemusatan guru. Contoh-contoh teknik yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • • • Teknik Syarahan Teknik Kuiz Teknik Bercerita Teknik Main Peranan Teknik Simulasi Teknik Sosio-drama Teknik Permainan Teknik Ajuk Hafaz Teknik Soal Jawab dan lain-lain Jasmani Suaian. Prosedur penggunaan strategi pengajaran dapat dilihat melalui rajah di bawah: STRATEGI Guru menyampaikan isi pengajaran KAEDAH DAN TEKNIK 73 . Teknik merupakan unitunit kecil yang terkandung dalam kaedah. pemusatan murid dan pemusatan bahan. Guru perlu membahagikan masa dengan betul untuk menjalankan setiap teknik yang dipilh. Teknik juga adalah suatu kemahiran yang digunakan guru untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah pengajaran serta cara guru untuk menjalankan pelbagai langkah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian Teknik merupakan muslihat yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan dan isi pengajaran kepada murid secara optimum. Guru tidak boleh hanya memberi arahan dan bercakap sepanjang waktu kerana golongan kurang upaya ini tidak boleh menerima arahan terlalu banyak dan secara berterusan. Guru perlu membahagikan slot pengajaran dengan cuba menggunakan ketiga-tiga strategi dalm sesi pengajaran dan pembelajaran.

Strategi / Kaedah / Teknik Mengeraskan Diri (Freez Up):  Berhenti bercakap  Mata memandang guru Penyumbang / Pencipta Wayne Herninko Norwood School Bethesda. kaedah dan teknik yang sesuai digunakan untuk kanak-kanak kurang upaya. MD Maklum Balas - 74 .PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (berpusatkan guru) penerangan / demonstrasi (berpusatkan guru + berpusatkan murid ) Guru memberi arahan kepada murid untuk membentuk kumpulan kumpulan / simulasi (berpusatkan murid) Murid melakukan aktiviti ikut arahan yang diberikan penyelesaian masalah / latih tubi / permainan (berpusatkan murid + berpusatkan bahan) Murid menggunakan bahan yang disediakan guru permainan / latih tubi (berpusatkan guru + berpusatkan murid ) Berbincang dan rumusan perbincangan / penyoalan Jadual di bawah menunjukkan hasil kajian Ahli Pengkaji Barat tentang strategi.

PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian  Mulut tutup  Mata dan telinga dibuka Bergerak dalam Keadaan Terkawal ( Move Under Control ) :  Tidak berlari di luar kawasan  Tidak berlari dan menganggu rakan lain Ambil Peralatan (Get Equipments) :  Ambil peralatan yang disediakan seorang demi seorang (tidak berebut)  Ambil Secara Sopan (tunjukkan demonstrasi)  Ambil Secara Berhati-hati Memberi isyarat. respon (Reminder for Any Cue) :  Soal Murid : “Apakah yang awak cari?”  Memberi pujian: “Tahniah. awak boleh lakukannya!”  Membantu murid yang tidak mampu melakukan aktiviti Mengingatkan murid tentang tugasan dan kemahiran yang dipelajari 75 .

Trust/Team Building Nancy Gordon Rob Matthews Pleasant Valley School Peoria.E. OR 1) Dengar dan lakukan 2) Tidak menganggu rakan lain 3) Berhatu-hati 4) Berhenti apabila wisel dibunyikan 5) Menghormati antara satu sama lain R. R ..PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 1) Pakai pakaian dan kasut yang bersesuaian 2) Hormat diri sendiri dan diri orang lain 3) Bergerak secara berhati-hati 4) Gunakan peralatan dengan cermat 1) Cuba bersungguhsungguh Larry Satchwell Steve Arnold Westridge 2) Bersikap baik antara Elementary satu sama lain Lake Oswego.S.Safety (keselamatan) P – Purpose (perlaksanaan) E – Enthusiasm (minat dan rasa ingin tahu) C – Challenge (cabaran) T . Beliau menyukai cara ini kerana ianya ringkas dan bersesuaian.C.T.Right To Learn ( belajar dengan betul) E – Effort (kesungguhan) S .P. IL Selama 23 tahun mengajar Pendidikan Jasmani Suaian. Cara ini adalah yang terbaik dan mudah untuk diingati dan diaplikasi 76 .E. beliau mendapati kelas dapat dikawal melalui dua perkara utama ini Beliau menyatakan yang idea dan strategi ini diambil daripada buku yang bertajuk “A Book Purchased At A Convention”.

Be Prepared And Be Positive (bersedia dan bersikap positif) Kent Kuelper Spring Hill Elementary School Selama 18 tahun beliau menggunakan cara ini. Kaedah A. NY Beliau menerangkan setiap peraturan dengan teliti kepada murid. tangan diam. setiap murid mempunyai kecacatan dan masalah yang berbeza.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (kepercayaan / semangat berkumpulan) A . Clarity (kejelasan) – Guru perlu memberi arahan kepada murid dengan jelas agar mereka bertindak mengikut arahan dan tidak tersalah anggap dengan setiap arahan yang diberi.B. Guru boleh menentukan arahan mengikut keseuaian tahap kecacatan dan ketidak upayaan murid dengan memberi arahan secara individu. mata dan telinga buka.D merupakan yang terbaik dan menjadikan beliau seorang guru yang bagus Anchorage C – Cooperate (kerjasama) School District D . perlu diingatkan. Kaedah 5 C yang boleh digunakan guru ialah : 1. angkat tangan jika hendak bercakap Tetapi.C.Do Your Best (lakukan yang terbaik) Have Fun .Work Hard – Learn Anchorage.Act Safely (bertindak mengikut keselamatan) B . Murid-murid kurang upaya agak sukar untuk 77 . Alaska 1) Jadi pendengar yang baik 2) Mengikut segala arahan 3) Layan orang lain dengan rasa hormat 4) Gunakan peralatan dengan betul 5) Sering melakukan yang terbaik 6) melakukan aktiviti dengan penuh keseronokan Mark Searles Momet Elementary School Plattsburgh. Contohnya : Pendengar yang baik bermaksud mulut diam.

2. 4. Guru perlu menetapkan tindakan yang perlu dilakukan terhadap murid. Contohnya.Contonya guru perlu memberi arahan tentang peraturan menjaga tingkah laku dengan baik. Change (mengubah) – walaupun guru telah merancang kaedah yang digemari. guru perlu bersabar dan cuba memberikan perhatian kepada mereka keran mereka memerlukan kawalan keselatan yang tinggi untuk mengelakkan sebarang kecederaan 5. strategi dan teknik pengajaran agar muri-murid tidak mudah berasa jemu. Guru perlu membuatkan mereka rasa dihargai atas kesungguhan yang mereka tunjukkan. 3. guru perlu bersikap kreatif dengan mengubah dan mempelbagaikan kaedah. 78 . Caring (ambil berat) – murid istimewa sememangnya memerlukan perhatian yang lebih dari orang lain. terdapat murid yang tidak boleh mengikut arahan yang diberi oleh guru atau tidak mampu melakukan aktiviti yang dijalankan maka guru perlu membimbing dan membantu murid tersebut. Consistency (konsistensi) – Murid yang mampu mengawal tingkah laku dengan baik. guru perlu menyatakan arahan berulang kali agar mereka belajar untuk menerima dan memahami arahan.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian memahami arahan. Maka. dan bersikap secara terkawal di dalam kelas boleh dijadikan contoh dan diberi pengharagaan. mendengar arahan. Maka. Consequences ( sebab dan akibat) – Guru perlu bersedia dengan sebarang jangkaan tingkah laku murid.

htm http://www. San Francisco. LAMAN WEB http://en. Kelly.com/od/specialeducation/g/APE. CA: Harper and Row Publishers. IL: Human Kinetics.Davies (2002). Mosston.& Melograno. 79 .specialchildren. F. Developmental Physical Education For All Children (4th ed.html PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. S.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian TUGASAN TERARAH Bagi meningkatkan pengetahuan. M. D.org/whatisape.E. San Francisco. Adapted Physical Education (5th ed. (2004).).pecentral.).C. RUJUKAN Arthur S. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran di samping rakaman proses pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian di sekolah. L.org/code/eptw/pdf_profiles/adaptivephysical.L. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan strategi. Champaign.html http://www. Daniels & Evelyn A. IL: Human Kinetics. Developing The Phisical Education Curriculum: An Aqchievement-based Approach.org/wiki/Adapted http://www.pdf http://www.wikipedia. & Donnelly. & Ashworth. (2002).J. (2003). CA: Benjamin Cummings. Teaching physical education (5th ed. Gallahue.). Champaign.org/adapted/adaptedsites.about.apens.sharingsuccess. V.

PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 80 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->