P. 1
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam 2012

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam 2012

|Views: 182|Likes:
Published by Dylan Flynn

More info:

Published by: Dylan Flynn on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

HBIS1103

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
JANUARI 2012

KOD KURSUS

: HBIS 1103 KAEDAH ISLAM PENGAJARAN PENDIDIKAN

TAJUK KURSUS

:

NAMA PELAJAR NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : : :

MOHAMAD ASRI B A BAKAR 810110025001001 810110-02-5001 019- 4638452 asrimaznah@gmail.com

TUTOR PUSAT PEMBELAJARAN

: :

SHABIBAH BT SHAUFIT AFFANDI

OUM KAMPUS UTARA

1

HBIS1103

Kaedah Rancangan Pengajaran Dalam Pengajaran Harian Pendidikan Islam (Aqidah dan Ibadah)
Kesediaan belajar antara seorang individu dengan seorang individu yang lain biasnya tidak setara. Ini kerana tahap atau proses pertumbuhan atau perkembangan mereka tidak sama dan searah. Walaupun terdapat semacam satu kecenderungan yang sama dalam pertumbuhan mereka tetapi fizikal, mental, emosi dan sosial mereka tetap berbeza. Biasanya hal-hal seperti inilah yang banyak menimbulkan masalah kepada guru, sama ada pada peringkat kesediaan perancangan atau pada peringkat melaksanakan pelajaran mereka. Masalah perbezaan kesediaan belajar boleh dikaitkan daripada tiga sudut pandangan dari segi kematangan a. kematangan fizikal b. kematangan intelek c. kematangan emosi Kematangan fizikal Pekembangan pada fizikal manusia pada amnya, menunjukkan kecekalan yang tinggi. Namun begitu, perbezaan yang besar antara mereka. Guru-guru perlu berhati-hati terhadap perbezaan yang wujud di kalangan pelajar. Dalam konteks kesediaan belajar, perhatian terhadap corak pertumbuhan dan perkembangan fizikal seperti ini adalah amat penting. Pengetahuan tentang apa yang dijangkakan akan berlaku dalam pertumbuhan perkembangan normal berupaya membantu guru menyediakan asas pembelajaran. Perkembangan teknik dan kaedah pengajaran dan penggunaan alat Bantu mengajar. Jika berlaku penyimpangan terhadap cirri-ciri yang normal di kalangan pelajar, guru harus mampu menghadapinya. Guru sepatutnya boleh membuat apa sahaja penyesuaian yang berfaedah. Tindakan berhati-hati daripada guru ini boleh memajukan lagi perkembangan potensi semula jadi pelajar. KAEDAH SOAL JAWAB Telah diketahui bahawa kaedah soaljawab boleh digunakan untuk menggalakkan murid berfikir menggunakan pengetahuan sedia ada yang digabungkan dengan pandangan (penilaian, justifikasi, andaian, inferens, jangkaan dan sebagainya) untuk membolehkan murid melihat sesuatu fenomena secara lebih luas. Penggunaan penyoalan Sokratik pelbagai aras domain kognitif Taksonomi Bloom, akan dapat meningkatkan daya berfikir murid (pembelajaran berfikrah). Soalan-soalan yang baik (5W1H) akan membuat murid meneroka maklumat baru (melalui perbincangan, perkongsian, pencarian maklumat, berkolaborasi) untuk mendapatkan jawapan
2

guru menentukan ahli-ahli kumpulan melibatkan pelbagai gaya belajar dan keupayaan). 3 . berkolaborasi dengan orang lain serta melakukan refleksi pembelajaran. menyemak dan menilai kefahaman rakan. Contoh soalan untuk tajuk aqidah Allah Maha Kuasa. Setiap ahli dalam kumpulan akan ditandai dengan nombor 1 hingga 4. guru boleh mengemukakan dua atau tiga soalan sekaligus (bergantung kepada tahap murid) dan murid yang dipanggil nombornya akan menjawab soalan-soalan yang berlainan walaupun semua murid telah membincangkan soalan yang sama. Guru akan memberikan waktu untuk murid berbincang dalam kumpulan. Untuk menjimatkan masa atau untuk melatih murid meningkatkan kemahiran mendengar. Bilakah manusia dapat menjadi saksi kepada kekuasaan Allah? Mengapakah percaya kepada Allah Maha Berkuasa menjadi penting dalam kehidupan manusia? Apakah kemungkinan akan berlaku sekiranya manusia tidak percaya dengan kekuasaan Allah? Nota: Lebih banyak soalan boleh dikemukakan dan ia bergantung kepada tahap murid. Saya memilih teknik Number-HeadTogether (pembelajaran kooperatif) sebagai contoh. Murid akan berada dalam kumpulan masing-masing seramai empat orang setiap kumpulan (sebaiknya untuk peringkat rendah. Apakah maksud kuasa? Apakah maksud berkuasa? Apakah beza antara kuasa dan berkuasa? Siapakah yang mempunyai kuasa? Apakah perbezaan kuasa manusia dan kuasa Allah? Sejauh manakah manusia dapat menunjukkan kuasanya? Mengapakah kuasa manusia dikatakan bergantung kepada kuasa Allah? Bagaimanakah caranya Allah menunjukkan kuasaNya ke atas manusia dan alam semesta? Berikan contoh kuasa Allah ke atas manusia dan alam semesta. Guru akan mengemukakan soalan kepada kelas (pastikan soalan-soalan telah disediakan terlebih awal dengan turutan yang betul).HBIS1103 terbaik.Pembelajaran kooperatif menyediakan peluang kepada murid untuk berbincang. Penggunaan tujuh lingkaran soalan akan memantapkan lagi pemahaman murid tentang sesuatu tajuk atau konsep yang dipelajari . Kemudian guru akan memanggil nombor secara rawak (antara nombor 1 hingga 4) dan murid dengan nombor yang dipanggil akan menjawab bagi pihak kumpulannya.

berfaedah kepada ahli-ahli. lukisan. pengalaman dan minat ahli. mereka yang berpengetahuan dan boleh menyumbang dalam perkara yang dibincangkan. forum. akan didominasi oleh segelintir mereka yang ”suka dan berani” bercakap dan mengakibatkan pertelingkan. jimnastik atau menjalankan sesuatu aktiviti Ciri-ciri penting 1.HBIS1103 Guru boleh mengakhiri kelas dengan mengedarkan borang pengurusan grafik banding beza antara kuasa makhluk dan kuasa Allah. Tajuk perbincangan harus bersesuaian dengan pemikiran. mempertingkatkan kemahiran komunikasi dan interaksi sosial. murid akan membuat rumusan sendiri tentang Allah Maha Berkuasa. seminar Tujuan. tidak menimbulkan kontroversi dan sensitiviti. KAEDAH TUNJUK CARA Definisi Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian. skop yang jelas dan khusus. pandangan. berkongsi maklumat . pendapat tentang sesuatu perkara/tajuk. Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi. kritis dan logik. Perbincangan boleh dilakukan dalam mesyuarat. Walau bagaimanapun perbincangan jika tidak di kawal oleh pemudahcara/pengeruis. Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajarai setelah melalui prosedur yang ditunjukkan 2. kemesraan Dan sebagainya) Perbincangan memerlukan bilangan ahli yang optima. Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah 4 .Perbincangan dapat mengembangkan daya kognitif/mental dengan berfikir secara analitis. memupuk semangat kerjasama dan toleransi. PERBINCANGAN Perbincangan memberi maksud memberi ulasan. Perbincangan perlu diadakan dalam suasana yang selesa (ruang. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah. bertukar fikiran/idea. posisi tempat duduk. perkara dan skop perbincangan diadakan perlu dijelaskan oleh pengerusi kepada ahliahli terlibat.

T . 4.HBIS1103 3. Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah 6. Tiga jenis tunjukcara ialah model hidup. sikap dan tanggungjawab terhadap Allah S.pengaplikasikan tuntutan akidah dalam kehidupan harian Bidang Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah S. Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran 7. model simbolik dan model persepsi Bidang Akidah Bidang ini member tumpuan kepada pembentukan akidah . 5 . pemahaman akidah yang sahih . 5.W.W.T dan melaksanakannya dalam kehidupan harian.

Murid dapat menyebut kesan beriman kepada rukun iman 2.4 Objektif : 1.1 Standard pengajaran : 2.1.45 pagi Tajuk : Rukun Iman Standard kandungan : 2. Murid – murid berbincang secara berkumpulan dengan bimbingan guru akibat tidak mempercayai rukun iman dari kad imbasan Bahan bantu mengajar : 1. Murid – murid menjawab soalan secara lisan yang dikemukan oleh guru 2. Murid dapat menyatakan akibat tidak mempercayai rukun iman Aktiviti : 1.1.HBIS1103 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Bidang akidah Kelas Masa :1 Ceria : 7. Murid –murid dipecahkan kepada 4 kumpulan . Kad imbasan 2. LCD Elimen merentas kurikulum Elemen keusahawanan(sikap keusahawanan ) – hormat menghormati Elemen TMK Impak : 20/30 orang murid dapat menyebut kesan beriman kepada rukun iman dengan betul 6 . 2.3. 3.45 – 8.

Tayangan video Langkah 1 (12 minit) -Definisi Rukun Iman: Guru memberi penerangan dan bilangan Rukun Iman yang wajib diketahui oleh setiap manusia -Hukum mempercayai Rukun Iman : Wajib -Dalil kewajipan mempercayai Rukun Iman : 7 . -Guru dan murid yang lain sama-sama membaca doa.HBIS1103 Langkah/ masa Isi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/ Alat Pendahuluan (3 minit) -Bacaan doa pelajaran. -Murid melihat tayangan tersebut dengan penuh perhatian. -Guru mengaitkan jawapan murid dengan bahan pembelajaran ini. -Guru bersoal jawab dengan murid secara lisan. -Murid menjawab soalan guru secara mengangkat tangan . -Guru memilih wakil seorang murid untuk membacakan doa pelajaran. Set induksi (7 minit) -Menayangkan video berkaitan rukun iman -Guru menyoal murid : Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut? -Guru menayangkan video berkaitan Rukun Iman .

a." Aisyah r." Iman ialah membenarkan dengan hati. Siapa yang percaya maka dia dikatakan beriman. -Guru membacakan satu – persatu Rukun Iman dengan jelas. dan melakukan dengan anggota badan. iaitu fasik. Tayangan slide Buku Teks 8 . Ketiadaan satu sahaja dari yang tiga itu. Tanpa tiga syarat ini." Imam al-Ghazali menghuraikan makna Iman adalah: "Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggotaanggota). -Guru menerangkan definisi Rukun Iman kepada murid. -Guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru. -Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti. Perkataan Iman (‫ )ناميإ‬diambil dari kata kerja 'aamana' (‫)نمأ‬ -.HBIS1103 Erti Iman (‫ )ناميإلا‬secara harafiah dalam Islam adalah bererti percaya kepada Allah.yukminu' (‫ )نمءوي‬yang bererti 'percaya' atau 'membenarkan'. Perkataan Iman yang bererti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran. di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Ringkasnya orang yang beriman ialah orang yang percaya. mengaku dan beramal. Dengan itu orang yang beriman adalah ditakrifkan sebagai orang yang percaya (mukmin). menyatakan dengan lisan. -Murid-murid yang lain diminta mengikut bacaan Rukun Iman dengan suara yang kuat sambil melihat slide. -Murid menjawab soalan guru. seseorang itu belumlah dikatakan beriman yang sempurna. pula berkata: "Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. -Guru menyoal murid hukum Rukun Iman.a. sudah lainlah nama yang Islam berikan pada seseorang itu. yang bermaksud: "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. munafik atau kafir." Takrif Iman menurut istilah syariat Islam ialah seperti diucapkan oleh Ali bin Abi Talib r.

9 . Percaya kepada rasul 2.HBIS1103 Langkah 2 (15 minit) -Aturan Rukun Iman: 1. Percaya kepada kitab 4. -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai. Menetapkan iman seseorang. Memahami rukun Iman secara mendalam 4. -Murid diminta memilih kad manila yang telah disediakan oleh guru berkaitan dengan kesan beriman dengan Rukun Iman -Guru menyoal murid-murid yang lain sama ada betul atau salah jawapan yang diberikan oleh pelajar. -Guru meminta beberapa orang murid ke hadapan untuk menyenaraikan kesan beriman kepada Rukun Iman di papan hitam -Murid yang dipilih mengikut arahan guru. -Guru menerangkan kepada murid kesan beriman kepada Rukun Iman secara terperinci. -Kad manila Langkah 3(18 minit) -kesan beriman dan tidak beriman kepada Rukun Iman: Beriman 1. Percaya kepada Allah 3. Mendekatkan diri dengan penciptanya 2. Percaya kepada qado dan kadar. Percaya kepada malaikat 3. Memantapkan lagi kepercayaan kepada Allah 3. Percaya kepada hari khiamat 5.

Merosakkan akhlak dan pedoman seseorang 3. Akan ditempatkan didalam neraka Allah -Guru menerangkan tentang pentingnya memahami rukun iman. -Guru mengulas secara keseluruhan tentang tajuk yang dipelajari. Ibadat yang dilakukan tidak diterima Allah 2. -Guru memilih murid secara rawak untuk menerangkan kesan beriman dan tidak beriman kepada Rukun Iman yang mereka senaraikan. -Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah. -Murid merumus isi pelajaran yang dipelajari. Menerima azab yang pedih apabila meninggal kelak 4. -Setiap murid menyenaraikan menyenaraikan kesan beriman dan akibat tidak beriman kepada Rukun Iman. -Guru meminta murid-murid menyenaraikan kesan beriman dan akibat tidak beriman kepada Rukun Iman.HBIS1103 Tidak beriman 1. -Beberapa murid tampil ke hadapan secara sukarela untuk menyelesaikan teka silang kata. -Buku Teks -Kertas Mahjong -Kertas A -Buku Rujukan Penutup (5 minit) -Kesimpulan dan rumusan: -Guru meminta seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan membuat rumusan tentang topik yang dipelajari. -Murid-murid mendengar dengan teliti penerangan guru. 10 . -Guru memberi arahan kepada murid supaya bersedia untuk menjawab teka silang kata.

Percaya kepada hari khiamat 5. Percaya kepada Allah 2. Percaya kepada malaikat 3. Percaya kepada qado’ dan qadar. Percaya kepada kitab 4. Percaya kepada Rasul 2. 11 .HBIS1103 Ulasan guru: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ Ulasan Penyelia: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ SOALAN AKTIVITI: Rukun Iman Pelajar-pelajar dikehendaki memilih Rukun Iman mengikut aturan 1.

II. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ SOALAN PENILAIAN: 1. Senaraikan kesan tidak beriman dengan Rukun Iman ? 12 . II.HBIS1103 SOALAN AKTIVITI: Kesan beriman dan tidak beriman 1) Apakah kesan beriman kepada Rukun Iman? I. V. II. Nyatakan bilangan Rukun Iman ? 4. III. Nyatakan satu kesan Rukun Iman ? 3. ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2) Apakah kesan jika tidak beriman Kepada Rukun Iman I. IV. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3) Berikan bilangan Rukun Iman ___________________________________ 4) Tuliskan urutan yang betul Rukun Iman I. Berikan pengertian Rukun Iman ? 2.

Murid –murid membezakan alat –alat besuci dengan mewarnakan alat. Murid –murid dapat membezakan alat-alat untuk bersuci 4.45 pagi : Istinjak Standard kandungan : 3. Murid dapat melakukan cara untuk bersuci.2.2. Murid-murid dapat menerangkan bagaimana istinjak dilakukan 2.45 pagi – 10.alat beristinjak 3. LCD Elimen merentas kurikulum Elemen keusahawanan(sikap keusahawanan ) –menjaga kebersihan Elemen TMK 13 .1.alat istinjak 3. Murid – murid menyebut alat –alat istinjak yang dipamerkan oleh guru secara kumpulan 2.2.2.3 Objektif : 1. Aktiviti : 1. Kad gambar 4.HBIS1103 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Bidang ibadah Kelas Masa Tajuk :1 Ceria : 9.2 Standard pengajaran : 3. Murid – murid melihat cara bagaimana bersuci menggunakan cara istinjak dilakukan dihadapan Bahan bantu mengajar : 3. Murid –murid dapat membincangkan alat. 3. 3.

-Guru memilih wakil seorang murid untuk membacakan doa pelajaran. -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai. 14 . Set induksi (7 minit) -Menayangkan gambar slide berkaitan cara bersuci( beristinjak). Tayangan video Langkah 1 (12 minit) -Definisi bersuci: membersihkan diri daripada kotoran membeolehkan kita melakukan ibadah. -Murid melihat tayangan tersebut dengan penuh perhatian. -Guru bersoal jawab dengan murid secara lisan. -Guru mengaitkan jawapan murid dengan bahan pembelajaran ini.alat beristinjak. -Guru dan murid yang lain sama-sama membaca doa.HBIS1103 Impak : 20/30 orang murid dapat alat –alat beristinjak dan bembezakan alaat untuk beristijak Langkah/ masa Isi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/ Alat Pendahuluan (3 minit) -Bacaan doa pelajaran. -Guru menyoal murid : Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut? -Guru menayangkan gambar slide berkaitan alat.

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air. 2. -Guru membacakan dalil kewajipan bersuci( beristinjak) dengan jelas.” QS. Dilakukan sekiranya ketiadaan air. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. -Murid menjawab soalan guru. Tayangan slide Buku Teks Langkah 2 (10 minit) -Syarat sah beristinjak: 1. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). sapulah mukamu dan tanganmu. 4 : 43 -Guru menerangkan definisi bersuci secara istinjak kepada murid. Menggunakan benda yang kesat 15 . -Murid-murid yang lain diminta mengikut bacaan dalil kewajipan bersuci( beristinjak) dengan suara yang kuat sambil melihat slide. Menggunakan alat tertentu. -Guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru. kemudian kamu tidak mendapatkan air. janganlah kamu sholat. (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub. Mesti diyakini bersih 4. atau kamu telah menyentuh perempuan. terkecuali sekedar berlalu saja. sedang kamu dalam keadaan mabuk. 3. -Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti. -Guru menyoal murid hukum bersuci.HBIS1103 -Hukum bersuci: Wajib -Dalil kewajipan bersuci: “Hai orang-orang yang beriman. hingga kamu mandi. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

-Guru menjelaskan peralatan beristinjak dengan terperinci. -Murid diminta memilih kad manila yang telah disediakan oleh guru berkaitan dengan alatan beristinjak. -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai. -Guru menyoal murid-murid yang lain sama ada betul atau salah jawapan yang diberikan oleh pelajar.HBIS1103 -Guru meminta beberapa orang murid ke hadapan untuk menyenaraikan alatan beristinjak -Murid yang dipilih mengikut arahan guru. -Murid-murid mendengar arahan guru. -Guru meminta murid mendengar rakaman tentang cara beristinjak dilakukan dan meminta murid menyenaraikan alatan beristinjak yang terdapat dalam rakaman tersebut. MP4 Langkah 4 (10 minit) -cara beristinjak: 16 . -Guru menerangkan syarat-syarat sah beristinjak secara terperinci. -Kad manila Langkah 3(13 minit) -beristinjak: 1-Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan. -Murid menjawab soalan guru. -Guru meminta beberapa orang murid menyenaraikan alatan beristinjak setelah berbincang dalam kumpulan. -Murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan alatan beristinjak.

Guru menyuruh murid melakukan cara beristinjak seperti yang dilakukan di dalam cd tersebut 2 Murid melakukan berbantukan guru dan disampaikan mengikut tertib. -Murid-murid mendengar dengan teliti penerangan guru. -Guru meminta murid-murid menyenaraikan alatan beristijak di hadapan kelas . -Guru mengulas secara keseluruhan tentang tajuk yang dipelajari. -Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah. -Guru memilih murid secara rawak untuk menerangkan alatan yang mereka senaraikan. Kesalahan yang dilakukan oleh murid dibetulkan satu persatu dalam kumpulan 4. Ulasan guru: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 17 . -Buku Teks -Kertas Mahjong -Kertas A4 -Buku Rujukan Penutup (5 minit) -Kesimpulan dan rumusan: -Guru meminta seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan membuat rumusan tentang topik yang dipelajari. -Semua murid menyelesaikan tugasan yang diberikan . -Setiap murid menyenaraikan alatan beristinjak. -Guru menerangkan tentang cara melakukan beristinjak sekali lagi bagi memahamkan muridmuird.HBIS1103 1. -Guru memberi arahan kepada murid supaya bersedia untuk menjawab soalan yang diedarkan dengan mewarnakan alatan beristinjak. 3. -Murid merumus isi pelajaran yang dipelajari.

Nyatakan alatan beristinjak ? 3. Berikan pengertian beristinjak ? 2. Senaraikan perkara-perkara yang tidak membenarkan melakukan beristinjak ? 5. Jelaskan tiga hikmat beristinjak ? 18 . Nyatakan syarat-syarat beristinjak ? 4.HBIS1103 Ulasan Penyelia: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ SOALAN AKTIVITI: Syarat sah beristinjak SOALAN PENILAIAN: 1.

Oleh itu. (Tajul Ariffin dan Nor’Aini. 19 . inovasi. menjadi alat terpenting untuk menjayakan pembangunan negara. Di samping itu. mahir. perasaan dan perbuatan nyata. Ini dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan (Abdul Rahman Aroff. Tingkah laku ini bermaksud tingkah laku dalam pengertian yang luas termasuk pemikiran. bertanggungjawab serta bermodal tinggi. 1987). Perkara-perkara yang diajar oleh guru mungkin tidak dapat memenuhi kehendak dan minat pelajar. kreatif. Menurut Ralph (1949).HBIS1103 KESIMPULAN Sistem pendidikan merupakan wadah utama untuk membentuk identiti anak bangsa.1992). 1978). Guru memainkan peranan yang penting untuk mendidik pelajar dalam melahirkan seorang insan atau generasi yang berketerampilan. Guru merupakan orang yang memainkan peranan untuk menentukan perkara-perkara yang akan dipelajari oleh pelajar. Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dikehendaki di dalam diri seseorang (Atan Long. mereka juga mestilah orang yang berpengetahuan dalam perkara-perkara yang hendak diajar. guru juga mestilah dididik terlebih dahulu. Ia juga adalah satu proses menukarkan pola tingkah laku manusia. objektif pendidikan bermakna perubahan tingkah laku yang dicari atau yang dikehendaki berlaku oleh sesebuah institusi pendidikan ke atas pelajar-pelajarnya. berfungsi sebagai wahana yang kukuh untuk mencapai perpaduan serta kesejahteraan bangsa dan negara. berkebolehan.

9. ( 1992 ). 8. Mohamad Haron. Profesion Keguruan Semakin Malap? Dewan Masyarakat. Zohir Ahmad. Abdul Ghafar Md. (2007). Yusoff. Tengku Langjuna.HBIS1103 Bibiografi 1. Mohd Yusuf Ahmad. Bhd. (2004). Salleh. Dr. Halim Tamuri. (2004). Pedagogi III. Bhd. Din & 2. Aninah Janang. (2007). Pedagogi 3 Bahagian A Pengajaran dan Persediaan Mengajar. Kamarul Azmi Jasmi & Ab. 11. Zainudin bin Hassan.Mohad. Bhd. Panduan Latihan Mengajar. Edisi Kedua (Semester III). (2004). (2006). Bhd. (1991 ). (2007). Bhd. (5). 3. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. 5. Abdul Aziz bin Talib. Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. 4. Shahabuddin Hashim. Abdul Rahim Abdul Rashid. 20 . Ghazali Darusalam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Najib bin Abdul Ghaffar& Hamdan bin Said. 6. (2002). Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. (2007). Selangor: Oxford Fajar Sdn. Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal Guru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Rohizani Yaacub & Mohd. Ahmad Mohd. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmina Md.Tengku Suhashila bt. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Mok Song Sang dan Lee Shok Mee. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang. 12. Pedagogi pendidikan Islam. Pendidikan Islam: Kaedah pengajaran & pembelajaran. Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 7. Ee Ah Meng. 10. Pendidikan Islam Falsafah.Bhd.

HBIS1103 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->