P. 1
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam 2012

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam 2012

|Views: 183|Likes:
Published by Dylan Flynn

More info:

Published by: Dylan Flynn on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

HBIS1103

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
JANUARI 2012

KOD KURSUS

: HBIS 1103 KAEDAH ISLAM PENGAJARAN PENDIDIKAN

TAJUK KURSUS

:

NAMA PELAJAR NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : : :

MOHAMAD ASRI B A BAKAR 810110025001001 810110-02-5001 019- 4638452 asrimaznah@gmail.com

TUTOR PUSAT PEMBELAJARAN

: :

SHABIBAH BT SHAUFIT AFFANDI

OUM KAMPUS UTARA

1

HBIS1103

Kaedah Rancangan Pengajaran Dalam Pengajaran Harian Pendidikan Islam (Aqidah dan Ibadah)
Kesediaan belajar antara seorang individu dengan seorang individu yang lain biasnya tidak setara. Ini kerana tahap atau proses pertumbuhan atau perkembangan mereka tidak sama dan searah. Walaupun terdapat semacam satu kecenderungan yang sama dalam pertumbuhan mereka tetapi fizikal, mental, emosi dan sosial mereka tetap berbeza. Biasanya hal-hal seperti inilah yang banyak menimbulkan masalah kepada guru, sama ada pada peringkat kesediaan perancangan atau pada peringkat melaksanakan pelajaran mereka. Masalah perbezaan kesediaan belajar boleh dikaitkan daripada tiga sudut pandangan dari segi kematangan a. kematangan fizikal b. kematangan intelek c. kematangan emosi Kematangan fizikal Pekembangan pada fizikal manusia pada amnya, menunjukkan kecekalan yang tinggi. Namun begitu, perbezaan yang besar antara mereka. Guru-guru perlu berhati-hati terhadap perbezaan yang wujud di kalangan pelajar. Dalam konteks kesediaan belajar, perhatian terhadap corak pertumbuhan dan perkembangan fizikal seperti ini adalah amat penting. Pengetahuan tentang apa yang dijangkakan akan berlaku dalam pertumbuhan perkembangan normal berupaya membantu guru menyediakan asas pembelajaran. Perkembangan teknik dan kaedah pengajaran dan penggunaan alat Bantu mengajar. Jika berlaku penyimpangan terhadap cirri-ciri yang normal di kalangan pelajar, guru harus mampu menghadapinya. Guru sepatutnya boleh membuat apa sahaja penyesuaian yang berfaedah. Tindakan berhati-hati daripada guru ini boleh memajukan lagi perkembangan potensi semula jadi pelajar. KAEDAH SOAL JAWAB Telah diketahui bahawa kaedah soaljawab boleh digunakan untuk menggalakkan murid berfikir menggunakan pengetahuan sedia ada yang digabungkan dengan pandangan (penilaian, justifikasi, andaian, inferens, jangkaan dan sebagainya) untuk membolehkan murid melihat sesuatu fenomena secara lebih luas. Penggunaan penyoalan Sokratik pelbagai aras domain kognitif Taksonomi Bloom, akan dapat meningkatkan daya berfikir murid (pembelajaran berfikrah). Soalan-soalan yang baik (5W1H) akan membuat murid meneroka maklumat baru (melalui perbincangan, perkongsian, pencarian maklumat, berkolaborasi) untuk mendapatkan jawapan
2

HBIS1103 terbaik. Guru akan memberikan waktu untuk murid berbincang dalam kumpulan. Penggunaan tujuh lingkaran soalan akan memantapkan lagi pemahaman murid tentang sesuatu tajuk atau konsep yang dipelajari . Murid akan berada dalam kumpulan masing-masing seramai empat orang setiap kumpulan (sebaiknya untuk peringkat rendah. guru boleh mengemukakan dua atau tiga soalan sekaligus (bergantung kepada tahap murid) dan murid yang dipanggil nombornya akan menjawab soalan-soalan yang berlainan walaupun semua murid telah membincangkan soalan yang sama. Contoh soalan untuk tajuk aqidah Allah Maha Kuasa.Pembelajaran kooperatif menyediakan peluang kepada murid untuk berbincang. guru menentukan ahli-ahli kumpulan melibatkan pelbagai gaya belajar dan keupayaan). Guru akan mengemukakan soalan kepada kelas (pastikan soalan-soalan telah disediakan terlebih awal dengan turutan yang betul). Saya memilih teknik Number-HeadTogether (pembelajaran kooperatif) sebagai contoh. Setiap ahli dalam kumpulan akan ditandai dengan nombor 1 hingga 4. berkolaborasi dengan orang lain serta melakukan refleksi pembelajaran. menyemak dan menilai kefahaman rakan. 3 . Bilakah manusia dapat menjadi saksi kepada kekuasaan Allah? Mengapakah percaya kepada Allah Maha Berkuasa menjadi penting dalam kehidupan manusia? Apakah kemungkinan akan berlaku sekiranya manusia tidak percaya dengan kekuasaan Allah? Nota: Lebih banyak soalan boleh dikemukakan dan ia bergantung kepada tahap murid. Kemudian guru akan memanggil nombor secara rawak (antara nombor 1 hingga 4) dan murid dengan nombor yang dipanggil akan menjawab bagi pihak kumpulannya. Untuk menjimatkan masa atau untuk melatih murid meningkatkan kemahiran mendengar. Apakah maksud kuasa? Apakah maksud berkuasa? Apakah beza antara kuasa dan berkuasa? Siapakah yang mempunyai kuasa? Apakah perbezaan kuasa manusia dan kuasa Allah? Sejauh manakah manusia dapat menunjukkan kuasanya? Mengapakah kuasa manusia dikatakan bergantung kepada kuasa Allah? Bagaimanakah caranya Allah menunjukkan kuasaNya ke atas manusia dan alam semesta? Berikan contoh kuasa Allah ke atas manusia dan alam semesta.

murid akan membuat rumusan sendiri tentang Allah Maha Berkuasa. kritis dan logik. lukisan. forum. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah. berfaedah kepada ahli-ahli.Perbincangan dapat mengembangkan daya kognitif/mental dengan berfikir secara analitis. Tajuk perbincangan harus bersesuaian dengan pemikiran. perkara dan skop perbincangan diadakan perlu dijelaskan oleh pengerusi kepada ahliahli terlibat. akan didominasi oleh segelintir mereka yang ”suka dan berani” bercakap dan mengakibatkan pertelingkan.HBIS1103 Guru boleh mengakhiri kelas dengan mengedarkan borang pengurusan grafik banding beza antara kuasa makhluk dan kuasa Allah. kemesraan Dan sebagainya) Perbincangan memerlukan bilangan ahli yang optima. Walau bagaimanapun perbincangan jika tidak di kawal oleh pemudahcara/pengeruis. Perbincangan boleh dilakukan dalam mesyuarat. Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah 4 . pengalaman dan minat ahli. pandangan. mempertingkatkan kemahiran komunikasi dan interaksi sosial. Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajarai setelah melalui prosedur yang ditunjukkan 2. tidak menimbulkan kontroversi dan sensitiviti. posisi tempat duduk. PERBINCANGAN Perbincangan memberi maksud memberi ulasan. Perbincangan perlu diadakan dalam suasana yang selesa (ruang. seminar Tujuan. pendapat tentang sesuatu perkara/tajuk. berkongsi maklumat . Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian. skop yang jelas dan khusus. memupuk semangat kerjasama dan toleransi. mereka yang berpengetahuan dan boleh menyumbang dalam perkara yang dibincangkan. Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi. jimnastik atau menjalankan sesuatu aktiviti Ciri-ciri penting 1. bertukar fikiran/idea. KAEDAH TUNJUK CARA Definisi Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur.

W. Tiga jenis tunjukcara ialah model hidup. 4. pemahaman akidah yang sahih . Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran 7. model simbolik dan model persepsi Bidang Akidah Bidang ini member tumpuan kepada pembentukan akidah .W.T .T dan melaksanakannya dalam kehidupan harian. 5.HBIS1103 3. 5 . Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah 6. sikap dan tanggungjawab terhadap Allah S.pengaplikasikan tuntutan akidah dalam kehidupan harian Bidang Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah S.

Murid – murid berbincang secara berkumpulan dengan bimbingan guru akibat tidak mempercayai rukun iman dari kad imbasan Bahan bantu mengajar : 1.1.45 pagi Tajuk : Rukun Iman Standard kandungan : 2.3.1.4 Objektif : 1. LCD Elimen merentas kurikulum Elemen keusahawanan(sikap keusahawanan ) – hormat menghormati Elemen TMK Impak : 20/30 orang murid dapat menyebut kesan beriman kepada rukun iman dengan betul 6 . Murid dapat menyebut kesan beriman kepada rukun iman 2. 3.HBIS1103 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Bidang akidah Kelas Masa :1 Ceria : 7. Murid dapat menyatakan akibat tidak mempercayai rukun iman Aktiviti : 1. Murid –murid dipecahkan kepada 4 kumpulan .1 Standard pengajaran : 2. Kad imbasan 2.45 – 8. Murid – murid menjawab soalan secara lisan yang dikemukan oleh guru 2. 2.

-Guru memilih wakil seorang murid untuk membacakan doa pelajaran. -Murid menjawab soalan guru secara mengangkat tangan . -Murid melihat tayangan tersebut dengan penuh perhatian. -Guru dan murid yang lain sama-sama membaca doa.HBIS1103 Langkah/ masa Isi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/ Alat Pendahuluan (3 minit) -Bacaan doa pelajaran. Tayangan video Langkah 1 (12 minit) -Definisi Rukun Iman: Guru memberi penerangan dan bilangan Rukun Iman yang wajib diketahui oleh setiap manusia -Hukum mempercayai Rukun Iman : Wajib -Dalil kewajipan mempercayai Rukun Iman : 7 . -Guru bersoal jawab dengan murid secara lisan. Set induksi (7 minit) -Menayangkan video berkaitan rukun iman -Guru menyoal murid : Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut? -Guru menayangkan video berkaitan Rukun Iman . -Guru mengaitkan jawapan murid dengan bahan pembelajaran ini.

sudah lainlah nama yang Islam berikan pada seseorang itu.a." Imam al-Ghazali menghuraikan makna Iman adalah: "Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggotaanggota). di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Tayangan slide Buku Teks 8 .yukminu' (‫ )نمءوي‬yang bererti 'percaya' atau 'membenarkan'. Dengan itu orang yang beriman adalah ditakrifkan sebagai orang yang percaya (mukmin). -Guru menerangkan definisi Rukun Iman kepada murid.HBIS1103 Erti Iman (‫ )ناميإلا‬secara harafiah dalam Islam adalah bererti percaya kepada Allah. dan melakukan dengan anggota badan." Iman ialah membenarkan dengan hati. Tanpa tiga syarat ini. -Guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru. menyatakan dengan lisan. iaitu fasik. yang bermaksud: "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. -Murid menjawab soalan guru. munafik atau kafir. mengaku dan beramal." Takrif Iman menurut istilah syariat Islam ialah seperti diucapkan oleh Ali bin Abi Talib r. Siapa yang percaya maka dia dikatakan beriman." Aisyah r. Perkataan Iman yang bererti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran. -Murid-murid yang lain diminta mengikut bacaan Rukun Iman dengan suara yang kuat sambil melihat slide. pula berkata: "Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota.a. Perkataan Iman (‫ )ناميإ‬diambil dari kata kerja 'aamana' (‫)نمأ‬ -. -Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti. -Guru menyoal murid hukum Rukun Iman. -Guru membacakan satu – persatu Rukun Iman dengan jelas. seseorang itu belumlah dikatakan beriman yang sempurna. Ketiadaan satu sahaja dari yang tiga itu. Ringkasnya orang yang beriman ialah orang yang percaya.

Percaya kepada rasul 2. -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai. -Murid diminta memilih kad manila yang telah disediakan oleh guru berkaitan dengan kesan beriman dengan Rukun Iman -Guru menyoal murid-murid yang lain sama ada betul atau salah jawapan yang diberikan oleh pelajar. Percaya kepada kitab 4. Percaya kepada hari khiamat 5. -Guru menerangkan kepada murid kesan beriman kepada Rukun Iman secara terperinci. Memantapkan lagi kepercayaan kepada Allah 3. Percaya kepada malaikat 3. -Guru meminta beberapa orang murid ke hadapan untuk menyenaraikan kesan beriman kepada Rukun Iman di papan hitam -Murid yang dipilih mengikut arahan guru.HBIS1103 Langkah 2 (15 minit) -Aturan Rukun Iman: 1. Percaya kepada qado dan kadar. Percaya kepada Allah 3. Mendekatkan diri dengan penciptanya 2. -Kad manila Langkah 3(18 minit) -kesan beriman dan tidak beriman kepada Rukun Iman: Beriman 1. Memahami rukun Iman secara mendalam 4. Menetapkan iman seseorang. 9 .

Menerima azab yang pedih apabila meninggal kelak 4. 10 . -Murid merumus isi pelajaran yang dipelajari. -Guru mengulas secara keseluruhan tentang tajuk yang dipelajari. -Guru meminta murid-murid menyenaraikan kesan beriman dan akibat tidak beriman kepada Rukun Iman. Akan ditempatkan didalam neraka Allah -Guru menerangkan tentang pentingnya memahami rukun iman. -Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah. -Buku Teks -Kertas Mahjong -Kertas A -Buku Rujukan Penutup (5 minit) -Kesimpulan dan rumusan: -Guru meminta seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan membuat rumusan tentang topik yang dipelajari. -Setiap murid menyenaraikan menyenaraikan kesan beriman dan akibat tidak beriman kepada Rukun Iman.HBIS1103 Tidak beriman 1. Merosakkan akhlak dan pedoman seseorang 3. -Murid-murid mendengar dengan teliti penerangan guru. -Beberapa murid tampil ke hadapan secara sukarela untuk menyelesaikan teka silang kata. Ibadat yang dilakukan tidak diterima Allah 2. -Guru memilih murid secara rawak untuk menerangkan kesan beriman dan tidak beriman kepada Rukun Iman yang mereka senaraikan. -Guru memberi arahan kepada murid supaya bersedia untuk menjawab teka silang kata.

Percaya kepada qado’ dan qadar. 11 . Percaya kepada kitab 4. Percaya kepada malaikat 3. Percaya kepada hari khiamat 5.HBIS1103 Ulasan guru: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ Ulasan Penyelia: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ SOALAN AKTIVITI: Rukun Iman Pelajar-pelajar dikehendaki memilih Rukun Iman mengikut aturan 1. Percaya kepada Allah 2. Percaya kepada Rasul 2.

Nyatakan bilangan Rukun Iman ? 4. Berikan pengertian Rukun Iman ? 2.HBIS1103 SOALAN AKTIVITI: Kesan beriman dan tidak beriman 1) Apakah kesan beriman kepada Rukun Iman? I. III. Senaraikan kesan tidak beriman dengan Rukun Iman ? 12 . ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3) Berikan bilangan Rukun Iman ___________________________________ 4) Tuliskan urutan yang betul Rukun Iman I. II. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ SOALAN PENILAIAN: 1. II. IV. Nyatakan satu kesan Rukun Iman ? 3. ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2) Apakah kesan jika tidak beriman Kepada Rukun Iman I. V. II.

Aktiviti : 1.HBIS1103 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Bidang ibadah Kelas Masa Tajuk :1 Ceria : 9. Murid –murid dapat membezakan alat-alat untuk bersuci 4.2 Standard pengajaran : 3. Murid –murid dapat membincangkan alat. Murid – murid menyebut alat –alat istinjak yang dipamerkan oleh guru secara kumpulan 2.45 pagi : Istinjak Standard kandungan : 3.2. 3. Murid-murid dapat menerangkan bagaimana istinjak dilakukan 2.3 Objektif : 1.45 pagi – 10.alat beristinjak 3. 3.2.alat istinjak 3.2.2. LCD Elimen merentas kurikulum Elemen keusahawanan(sikap keusahawanan ) –menjaga kebersihan Elemen TMK 13 . Murid – murid melihat cara bagaimana bersuci menggunakan cara istinjak dilakukan dihadapan Bahan bantu mengajar : 3.1. Kad gambar 4. Murid dapat melakukan cara untuk bersuci. Murid –murid membezakan alat –alat besuci dengan mewarnakan alat.

-Guru bersoal jawab dengan murid secara lisan. -Guru dan murid yang lain sama-sama membaca doa.HBIS1103 Impak : 20/30 orang murid dapat alat –alat beristinjak dan bembezakan alaat untuk beristijak Langkah/ masa Isi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/ Alat Pendahuluan (3 minit) -Bacaan doa pelajaran. Tayangan video Langkah 1 (12 minit) -Definisi bersuci: membersihkan diri daripada kotoran membeolehkan kita melakukan ibadah. -Murid melihat tayangan tersebut dengan penuh perhatian. -Guru mengaitkan jawapan murid dengan bahan pembelajaran ini.alat beristinjak. -Guru memilih wakil seorang murid untuk membacakan doa pelajaran. -Guru menyoal murid : Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut? -Guru menayangkan gambar slide berkaitan alat. Set induksi (7 minit) -Menayangkan gambar slide berkaitan cara bersuci( beristinjak). 14 . -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai.

Tayangan slide Buku Teks Langkah 2 (10 minit) -Syarat sah beristinjak: 1. -Guru menyoal murid hukum bersuci. terkecuali sekedar berlalu saja. -Guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air. 3. sapulah mukamu dan tanganmu. kemudian kamu tidak mendapatkan air. -Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Menggunakan alat tertentu. -Guru membacakan dalil kewajipan bersuci( beristinjak) dengan jelas.” QS. atau kamu telah menyentuh perempuan. janganlah kamu sholat. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).HBIS1103 -Hukum bersuci: Wajib -Dalil kewajipan bersuci: “Hai orang-orang yang beriman. -Murid menjawab soalan guru. -Murid-murid yang lain diminta mengikut bacaan dalil kewajipan bersuci( beristinjak) dengan suara yang kuat sambil melihat slide. 2. hingga kamu mandi. Mesti diyakini bersih 4. sedang kamu dalam keadaan mabuk. Menggunakan benda yang kesat 15 . (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub. Dilakukan sekiranya ketiadaan air. 4 : 43 -Guru menerangkan definisi bersuci secara istinjak kepada murid.

-Guru menerangkan syarat-syarat sah beristinjak secara terperinci. -Guru meminta murid mendengar rakaman tentang cara beristinjak dilakukan dan meminta murid menyenaraikan alatan beristinjak yang terdapat dalam rakaman tersebut.HBIS1103 -Guru meminta beberapa orang murid ke hadapan untuk menyenaraikan alatan beristinjak -Murid yang dipilih mengikut arahan guru. -Murid diminta memilih kad manila yang telah disediakan oleh guru berkaitan dengan alatan beristinjak. -Murid menjawab soalan guru. -Guru meminta beberapa orang murid menyenaraikan alatan beristinjak setelah berbincang dalam kumpulan. -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai. -Murid-murid mendengar arahan guru. -Guru menyoal murid-murid yang lain sama ada betul atau salah jawapan yang diberikan oleh pelajar. -Kad manila Langkah 3(13 minit) -beristinjak: 1-Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan. -Guru menjelaskan peralatan beristinjak dengan terperinci. -Murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan alatan beristinjak. MP4 Langkah 4 (10 minit) -cara beristinjak: 16 .

-Guru memberi arahan kepada murid supaya bersedia untuk menjawab soalan yang diedarkan dengan mewarnakan alatan beristinjak. -Buku Teks -Kertas Mahjong -Kertas A4 -Buku Rujukan Penutup (5 minit) -Kesimpulan dan rumusan: -Guru meminta seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan membuat rumusan tentang topik yang dipelajari. -Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah. Kesalahan yang dilakukan oleh murid dibetulkan satu persatu dalam kumpulan 4. -Murid-murid mendengar dengan teliti penerangan guru. Guru menyuruh murid melakukan cara beristinjak seperti yang dilakukan di dalam cd tersebut 2 Murid melakukan berbantukan guru dan disampaikan mengikut tertib. -Guru mengulas secara keseluruhan tentang tajuk yang dipelajari. -Setiap murid menyenaraikan alatan beristinjak. -Guru meminta murid-murid menyenaraikan alatan beristijak di hadapan kelas . 3. -Guru memilih murid secara rawak untuk menerangkan alatan yang mereka senaraikan. -Murid merumus isi pelajaran yang dipelajari. Ulasan guru: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 17 . -Semua murid menyelesaikan tugasan yang diberikan . -Guru menerangkan tentang cara melakukan beristinjak sekali lagi bagi memahamkan muridmuird.HBIS1103 1.

HBIS1103 Ulasan Penyelia: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ SOALAN AKTIVITI: Syarat sah beristinjak SOALAN PENILAIAN: 1. Nyatakan alatan beristinjak ? 3. Nyatakan syarat-syarat beristinjak ? 4. Berikan pengertian beristinjak ? 2. Jelaskan tiga hikmat beristinjak ? 18 . Senaraikan perkara-perkara yang tidak membenarkan melakukan beristinjak ? 5.

Di samping itu. mahir. Ia juga adalah satu proses menukarkan pola tingkah laku manusia. objektif pendidikan bermakna perubahan tingkah laku yang dicari atau yang dikehendaki berlaku oleh sesebuah institusi pendidikan ke atas pelajar-pelajarnya. 19 . berkebolehan. Guru memainkan peranan yang penting untuk mendidik pelajar dalam melahirkan seorang insan atau generasi yang berketerampilan. Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dikehendaki di dalam diri seseorang (Atan Long. Oleh itu. kreatif. Guru merupakan orang yang memainkan peranan untuk menentukan perkara-perkara yang akan dipelajari oleh pelajar. menjadi alat terpenting untuk menjayakan pembangunan negara. perasaan dan perbuatan nyata. berfungsi sebagai wahana yang kukuh untuk mencapai perpaduan serta kesejahteraan bangsa dan negara. (Tajul Ariffin dan Nor’Aini. bertanggungjawab serta bermodal tinggi. Perkara-perkara yang diajar oleh guru mungkin tidak dapat memenuhi kehendak dan minat pelajar. mereka juga mestilah orang yang berpengetahuan dalam perkara-perkara yang hendak diajar.1992).HBIS1103 KESIMPULAN Sistem pendidikan merupakan wadah utama untuk membentuk identiti anak bangsa. inovasi. 1987). guru juga mestilah dididik terlebih dahulu. Menurut Ralph (1949). 1978). Ini dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan (Abdul Rahman Aroff. Tingkah laku ini bermaksud tingkah laku dalam pengertian yang luas termasuk pemikiran.

Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam.Tengku Suhashila bt. Bhd. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal Guru. Ahmad Mohd. Ghazali Darusalam. Mohamad Haron. 8. (2007). 3. 10. 12. ( 1992 ). Salleh. (5). (1991 ). (2007). Bhd. Halim Tamuri. Bhd. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih. Kamarul Azmi Jasmi & Ab. 9. Selangor: Oxford Fajar Sdn. 7. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Pendidikan Islam Falsafah.Bhd. (2002). Bhd. (2004). 5. Panduan Latihan Mengajar. Najib bin Abdul Ghaffar& Hamdan bin Said. (2004). Dr. 4. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang. Yusoff. (2007). Pedagogi 3 Bahagian A Pengajaran dan Persediaan Mengajar. Abdul Ghafar Md. Edisi Kedua (Semester III). 6. Pedagogi III. Pedagogi pendidikan Islam. (2004). 20 . Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Zohir Ahmad. Tengku Langjuna. Rohizani Yaacub & Mohd. Ee Ah Meng. (2006). Abdul Aziz bin Talib. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. Bhd. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Shahabuddin Hashim. Abdul Rahim Abdul Rashid. Mok Song Sang dan Lee Shok Mee. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmina Md. Din & 2.Mohad. Profesion Keguruan Semakin Malap? Dewan Masyarakat. Pendidikan Islam: Kaedah pengajaran & pembelajaran. Mohd Yusuf Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 11. Aninah Janang. Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan. (2007).HBIS1103 Bibiografi 1. Zainudin bin Hassan.

HBIS1103 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->