SURAT PENGUNDURAN DIRI

Assalamualaikum Wr,Wb Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Umur Alamat Jabatan

: IDRIS : 39 th : Bida Ayu Blok M No. 66 : Ketua Takmir Masjid Al Amin SALIMMATTAR

Dengan ini saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri saya sebagai ketua Takmir Masjid Al Amin Salimmattar kepada Ketua Yayasan Al Amin Salimmattar beserta pendiri. Adapun alasan saya mengundurkan diri dikarenakan ada kesibukan sehingga saya berharap bapak-bapak memakluminya.

Demikianlah surat pengunduran diri ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dan masalah apapun. Dan mengakhiri surat pengunduran diri ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan jama’ah semuanya.

Batam, 12 Mei 2012

Hormat Saya

(IDRIS)