P. 1
Konsep Penilaian,Pengukuran Dan Pentaksiran

Konsep Penilaian,Pengukuran Dan Pentaksiran

|Views: 55|Likes:
Published by Anati Azizan

More info:

Published by: Anati Azizan on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

1.

0

KONSEP PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN Dalam menempuh kehidupan seharian, kita sebagai manusia tidak lari

daripada membuat keputusan. Kita juga sering kali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pentaksiran, pengujian dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita untuk membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Dalam membuat sebarang keputusan, sama ada mudah atau sukar, pentaksiran, pengujian dan penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. Dalam konteks ini, penilaian akan melibatkan penentuan objektif, mendapatkan maklumat, memproses maklumat, membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik, maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian.

Pentaksiran, pengujian dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, kita perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai oleh pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

2011) Mengikut David Lambert dan David Lines (2000). menterjemah. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. pentaksiran dari segi definisi adalah merupakan proses pengumpulan. dan menggunakan maklumat mengenai respons murid kepada tugas pendidikan.1 PENTAKSIRAN Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud “duduk bersama” dengan murid dan mengesahkan respons adalah sama dengan apa yang dimaksudkan. mengumpul.1. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan . Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. 2011) Seterusnya. merujuk Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000). merekod. pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. merekod. pentaksiran adalah prose pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. 2011) Manakala menurut Gearheart (1990) pula. memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu.

(dipetik daripada Azizi Ahmad & Mohd Isha b.kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Salvia dan Yseldyke (1978) pula menyatakan pendapat mereka bahawa pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar seta untuk membuat keputusan. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. . 2011) Secara konklusinya. menterjemah serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang murid bagi tujuan tertentu. 2006) Mokhtar Ismail pula berpendapat bahawa pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. pentaksiran boleh dikonsepkan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti merekod. Berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas. Awang.

1. pengujian bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem. Azizi Ahmad dan Mohd Isha b. Awang (2006) pula berpendapat bahawa pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. Pengujian ialah satu prosedur menilai seorang pelajar dan menggredkan mereka kepada dua kategori sahaja iaitu lulus atau gagal. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Ia ditakrifkan sebagai suatu kaedah atau prosedur yang sistematik untuk mengukur sebahagian daripada semua aspek tingkah laku seseorang itu. Ali (2001). Mengikut Ee Ah Meng & Tan Hui Leng (1996).2 PENGUJIAN Menurut Abdul Rahim M. pengujian merupakan satu prosedur yang bersistem untuk mengukur sebahagian daripada semua aspek tingkah laku seseorang individu. 1997) . Pengujian merupakan konsep yang paling terhad dan merujuk kepada satu teknik memperoleh maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang individu. (Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar.

Kesimpulannya. . pengujian merupakan satu proses yang sistematik bagi mengukur semua aspek tingkah laku atau perubahan pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. pengujian ialah suatu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu. (Dipetik daripada Mok Soon Sang. Gagne dalam bukunya The Condition of Learning.Manakala merujuk R.M. 1994).

Di dalam buku Educational Evaluation and Decision Making yang disunting oleh D.3 PENILAIAN Penilaian ialah satu proses mengukur dan membuat pertimbangan tentang kebolehan. menurut Ee Ah Meng & Tan Hui Leng (1996).1. Manakala. Stufflebeam. Ali. (Abdul Rahim M. Mengikut Kamarudin Hj Husin (1988) pula. penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang . penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktivitiaktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Satu proses di mana maklumat yang didapati daripada beberapa sumber digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. kemahiran dan kefahaman murid berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. (Dipetik daripada Mok Soon Sang. objek atau program. 2001). 1994). Dalam konteks pendidikan. penilaian boleh ditakrifkan sebagai proses memperoleh maklumat secara bersistem dalam usaha membuat keputusan tentang tindakan susulan yang wajar. penilaian ditakrifkan sebagai proses menentukan.

Gay (1985) pula berpendapat bahawa “Penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”.al 2006) Justeru itu. Ia membenarkan kita menaksirkan takat markah pencapaian murid secara efektif dan bermakna. penilaian boleh ditakrifkan sebagai satu proses yang sistematik dalam mengumpul. .berguna dalam menentukan sesuatu prestasi. (Dipetik daripada Azizi Ahmad et. menganalisis dan mentafsir maklumat bagi menentukan tindakan yang selanjutnya.

my/url?sa=t&rct=j&q=konsep%20pentaksiran&source=w eb&cd=5&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fipks. Kamarudin Hj Husin (1988). HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sen. Modul BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. (1997). http://www. Bhd.google. Azizi Ahmad & Mohr Isha B.com. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn.BIBLIOGRAFI Abdul Rahim M. Pedagogi Bahasa. Bhd. Awang. Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar Hj Abdul Aziz.php% 3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D248%26tmpl%3 Dcomponent%26format%3Draw%26Itemid%3D41&ei=V3SOT7z7GtDprQfIy6G PAg&usg=AFQjCNEnaqmlqitD74e4YFZf5QUDZQfYfQ&cad=rja . Pengajian Melayu 3 Komunikasi Bahasa. Ali (2001). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI.my%2Findex. (2006).edu. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.

Mokhtar Ismail. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn.com/doc/59419060/2/MaksudPentaksiran Raminah Hj. (1991). Tan Hui Leng & Ee Ah Meng (1996). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Penilaian. Pemulihan. Penilaian di bilik darjah. Bhd.Mok Soon Sang (1994).scribd. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Bhd. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Penilaian dalam Proses Pendidikan Asas Pendidikan 3. dan Pengayaan dalam Pendidikan. (1995). Nur’ Aifaa Abdullah (2011) http://www. Sabran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->