P. 1
Konsep Penilaian,Pengukuran Dan Pentaksiran

Konsep Penilaian,Pengukuran Dan Pentaksiran

|Views: 55|Likes:
Published by Anati Azizan

More info:

Published by: Anati Azizan on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

1.

0

KONSEP PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN Dalam menempuh kehidupan seharian, kita sebagai manusia tidak lari

daripada membuat keputusan. Kita juga sering kali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pentaksiran, pengujian dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita untuk membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Dalam membuat sebarang keputusan, sama ada mudah atau sukar, pentaksiran, pengujian dan penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. Dalam konteks ini, penilaian akan melibatkan penentuan objektif, mendapatkan maklumat, memproses maklumat, membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik, maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian.

Pentaksiran, pengujian dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, kita perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai oleh pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

2011) Seterusnya. memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. pentaksiran dari segi definisi adalah merupakan proses pengumpulan. menterjemah. pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan . (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. merujuk Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000). merekod.1 PENTAKSIRAN Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud “duduk bersama” dengan murid dan mengesahkan respons adalah sama dengan apa yang dimaksudkan. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor.1. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. pentaksiran adalah prose pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. mengumpul. 2011) Mengikut David Lambert dan David Lines (2000). 2011) Manakala menurut Gearheart (1990) pula. dan menggunakan maklumat mengenai respons murid kepada tugas pendidikan. merekod.

2006) Mokhtar Ismail pula berpendapat bahawa pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu.kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. pentaksiran boleh dikonsepkan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti merekod. Awang. Berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas. menterjemah serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang murid bagi tujuan tertentu. . (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. 2011) Secara konklusinya. (dipetik daripada Azizi Ahmad & Mohd Isha b. Salvia dan Yseldyke (1978) pula menyatakan pendapat mereka bahawa pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar seta untuk membuat keputusan.

Ia ditakrifkan sebagai suatu kaedah atau prosedur yang sistematik untuk mengukur sebahagian daripada semua aspek tingkah laku seseorang itu. (Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar. Mengikut Ee Ah Meng & Tan Hui Leng (1996). atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. pengujian merupakan satu prosedur yang bersistem untuk mengukur sebahagian daripada semua aspek tingkah laku seseorang individu. Ali (2001).1. Azizi Ahmad dan Mohd Isha b. Pengujian ialah satu prosedur menilai seorang pelajar dan menggredkan mereka kepada dua kategori sahaja iaitu lulus atau gagal.2 PENGUJIAN Menurut Abdul Rahim M. 1997) . Pengujian merupakan konsep yang paling terhad dan merujuk kepada satu teknik memperoleh maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang individu. Awang (2006) pula berpendapat bahawa pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. pengujian bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem.

1994). Kesimpulannya. . pengujian merupakan satu proses yang sistematik bagi mengukur semua aspek tingkah laku atau perubahan pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. pengujian ialah suatu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu.Manakala merujuk R.M. (Dipetik daripada Mok Soon Sang. Gagne dalam bukunya The Condition of Learning.

penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktivitiaktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. penilaian boleh ditakrifkan sebagai proses memperoleh maklumat secara bersistem dalam usaha membuat keputusan tentang tindakan susulan yang wajar. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. penilaian ditakrifkan sebagai proses menentukan. menurut Ee Ah Meng & Tan Hui Leng (1996). 1994). Satu proses di mana maklumat yang didapati daripada beberapa sumber digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. Mengikut Kamarudin Hj Husin (1988) pula. (Dipetik daripada Mok Soon Sang. (Abdul Rahim M. 2001). Dalam konteks pendidikan. penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang . Stufflebeam. kemahiran dan kefahaman murid berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. Di dalam buku Educational Evaluation and Decision Making yang disunting oleh D. Ali.3 PENILAIAN Penilaian ialah satu proses mengukur dan membuat pertimbangan tentang kebolehan. objek atau program.1. Manakala.

(Dipetik daripada Azizi Ahmad et. menganalisis dan mentafsir maklumat bagi menentukan tindakan yang selanjutnya. Gay (1985) pula berpendapat bahawa “Penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. Ia membenarkan kita menaksirkan takat markah pencapaian murid secara efektif dan bermakna. . penilaian boleh ditakrifkan sebagai satu proses yang sistematik dalam mengumpul.berguna dalam menentukan sesuatu prestasi.al 2006) Justeru itu.

Ali (2001). Selangor: Longman Malaysia Sdn. Pengajian Melayu 3 Komunikasi Bahasa. Bhd. Modul BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Awang. (1997). http://www.BIBLIOGRAFI Abdul Rahim M. Kamarudin Hj Husin (1988). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI.my%2Findex. (2006).com.php% 3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D248%26tmpl%3 Dcomponent%26format%3Draw%26Itemid%3D41&ei=V3SOT7z7GtDprQfIy6G PAg&usg=AFQjCNEnaqmlqitD74e4YFZf5QUDZQfYfQ&cad=rja . Bhd. HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan.my/url?sa=t&rct=j&q=konsep%20pentaksiran&source=w eb&cd=5&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fipks.edu. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sen. Bhd Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar Hj Abdul Aziz.google. Pedagogi Bahasa. Azizi Ahmad & Mohr Isha B.

Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Penilaian di bilik darjah. dan Pengayaan dalam Pendidikan. Pemulihan.scribd. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penilaian. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. .com/doc/59419060/2/MaksudPentaksiran Raminah Hj.Mok Soon Sang (1994). Nur’ Aifaa Abdullah (2011) http://www. Sabran. Mokhtar Ismail. Penilaian dalam Proses Pendidikan Asas Pendidikan 3. (1991). Tan Hui Leng & Ee Ah Meng (1996). (1995).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->