NAMA:________________________

KEMANDIRIAN SPESIS HAIWAN

Nama Haiwan
Cara Membiak
Kemandirian Spesis

:
:
:

Kuda Laut
Bertelur
Kuda laut betina bertelur dalam kantung
kuda laut jantan.Kuda laut jantan menjaga
telur hingga menetas di dalam kantungnya.

Tugasan
Pilih satu haiwan yang anda suka. Lengkapkan tempat kosong.

Nama Haiwan
Cara Membiak
Kemandirian Spesis

:
:
:

_________________________
_________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________