SMK BESTARI

JALAN BESTARI 1, TAMAN BESTARI
86000 KLUANG, JOHOR

 07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.my

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Kepada
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan ____________________
Tingkatan
___________
telah tidak hadir ke sekolah dari ________ hingga _______________ *(
hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
2.
Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan
Pengetua dengan seberapa segera.
3.
Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir
tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah.
Sekian untuk makluman. Terima kasih .
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menurut perintah,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………
Tarikh :
………………………………………….
Pengetua,
SMK Bestari, Kluang
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Terima kasih atas surat tuan bil : ________________________ bertarikh …………..……………….
2.

Anak saya tidak hadir dari …………………….. hingga ……………………… kerana………………………………… dan

akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ……………….….(
Sekian, Terima kasih.
Yang Benar,

/

/

) pukul …………..

TAMAN BESTARI 86000 KLUANG.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Tuan. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan Pengetua dengan seberapa segera. 3. Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah. / / ) pukul ………….( Sekian.SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. SMK Bestari. .. Sekian untuk makluman. hingga ……………………… kerana………………………………… dan akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ………………. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga____________*( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini. 2..net. Anak saya tidak hadir dari …………………….. Terima kasih . 2.…. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Terima kasih atas surat tuan bil : __________________________ bertarikh …………. Pengetua. Kluang Tuan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… Tarikh : …………………………………………. Yang Benar. Terima kasih.……………….

TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. terima kasih . 2.( Sekian. Terima kasih Yang Benar. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm.net. 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… Tarikh : …………………………………………. Kluang Tuan. Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika puan tidak berjumpa pihak sekolah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat ini. Diharap tuan dapat menghubungi pihak sekolah. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Terima kasih atas surat tuan bil : _____________________ pada ………………………………. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari __________ hingga __________ *( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini. / / ) pukul ………………. Anak saya tidak hadir dari …………………….. Pihak sekolah telah menghubungi tuan melalui surat bil : ________________________________ dan surat bil : _______________________________. SMK Bestari. Sekian. Pengetua. . 3.SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. hingga ……………………… kerana…………………………………………………… dan akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ………………………….my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada SURAT BERDAFTAR ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Tuan. Dukacita dimaklumkan pihak sekolah tidak menerima jawapan daripada tuan.

net. PEMBERITAHUAN BUANG SEKOLAH Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/puan ________________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga _______________ * ( hari) sejak sesi persekolahan tahun ini. seperti yang diperuntukkan pada para 10. Bil : ________________________________________ iii. 4. 2. Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat amaran seperti berikut :- 3.k PPD Kluang (Pen. Sekian untuk makluman. : : : SURAT BERDAFTAR _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tuan/Puan. Bil _________________________________________ Oleh itu anak / jagaan tuan/puan dibuang sekolah mulai _____________. Bil : ________________________________________ ii.SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. Terima kasih .PPD HEM) Guru Tingkatan Berkenaan Fail Sekolah . i.2 Ordinan Pelajaran 1957. Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam tempoh sebulan dari tarikh penerimaan surat ini. Peraturan-Peraturan Pelajaran (DISIPLIN SEKOLAH) 1959. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh Kepada. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. s. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Walau bagaimanapun tuan/puan boleh membuat rayuan untuk bersekolah semula kepada Pendaftar Sekolah-sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful