SMK BESTARI

JALAN BESTARI 1, TAMAN BESTARI
86000 KLUANG, JOHOR

 07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.my

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Kepada
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan ____________________
Tingkatan
___________
telah tidak hadir ke sekolah dari ________ hingga _______________ *(
hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
2.
Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan
Pengetua dengan seberapa segera.
3.
Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir
tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah.
Sekian untuk makluman. Terima kasih .
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menurut perintah,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………
Tarikh :
………………………………………….
Pengetua,
SMK Bestari, Kluang
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Terima kasih atas surat tuan bil : ________________________ bertarikh …………..……………….
2.

Anak saya tidak hadir dari …………………….. hingga ……………………… kerana………………………………… dan

akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ……………….….(
Sekian, Terima kasih.
Yang Benar,

/

/

) pukul …………..

.. Kluang Tuan. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan Pengetua dengan seberapa segera. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm. Terima kasih. 3. Yang Benar. Pengetua. 2.. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah.( Sekian. hingga ……………………… kerana………………………………… dan akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ………………. Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga____________*( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini. Terima kasih .SMK BESTARI JALAN BESTARI 1.. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Terima kasih atas surat tuan bil : __________________________ bertarikh ………….net. Sekian untuk makluman.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Tuan. 2. SMK Bestari.…. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… Tarikh : …………………………………………. Anak saya tidak hadir dari ……………………. / / ) pukul ………….………………. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG.

PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari __________ hingga __________ *( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini. Diharap tuan dapat menghubungi pihak sekolah. SMK Bestari. Dukacita dimaklumkan pihak sekolah tidak menerima jawapan daripada tuan. Kluang Tuan.net. 3. Sekian.. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm. terima kasih . PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Terima kasih atas surat tuan bil : _____________________ pada ………………………………. / / ) pukul ………………. .my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada SURAT BERDAFTAR ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Tuan. Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika puan tidak berjumpa pihak sekolah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat ini.( Sekian. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. 2. Pihak sekolah telah menghubungi tuan melalui surat bil : ________________________________ dan surat bil : _______________________________. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… Tarikh : ………………………………………….SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. Anak saya tidak hadir dari ……………………. Terima kasih Yang Benar. hingga ……………………… kerana…………………………………………………… dan akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari …………………………. Pengetua. 2. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah.

Terima kasih .SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. PEMBERITAHUAN BUANG SEKOLAH Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/puan ________________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga _______________ * ( hari) sejak sesi persekolahan tahun ini. Bil _________________________________________ Oleh itu anak / jagaan tuan/puan dibuang sekolah mulai _____________. Bil : ________________________________________ ii. Walau bagaimanapun tuan/puan boleh membuat rayuan untuk bersekolah semula kepada Pendaftar Sekolah-sekolah. Peraturan-Peraturan Pelajaran (DISIPLIN SEKOLAH) 1959. : : : SURAT BERDAFTAR _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tuan/Puan. i. 2. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm. seperti yang diperuntukkan pada para 10. Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat amaran seperti berikut :- 3.net. Bil : ________________________________________ iii. s. Sekian untuk makluman. Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam tempoh sebulan dari tarikh penerimaan surat ini.PPD HEM) Guru Tingkatan Berkenaan Fail Sekolah . 4.k PPD Kluang (Pen. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah.2 Ordinan Pelajaran 1957.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh Kepada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful