P. 1
8 Ponteng Sekolah - Surat-surat Amaran

8 Ponteng Sekolah - Surat-surat Amaran

|Views: 2,783|Likes:
Published by Mageswary Rajagopal

More info:

Published by: Mageswary Rajagopal on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 07-7777330

Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.m
S!K "ES#A$%
JA&A' "ES#A$% () #A!A' "ES#A$%
8*000 K&+A',) J-.-$


Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh :
Kepada
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Tuan,
/E!"E$%#A.+A' KE#%0AK.A0%$A' KE SEK-&A. : A!A$A' /E$#A!A
Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan ____________________ Tingkatan
___________ telah tidak hadir ke sekolah dari ________ hingga _______________ *( hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan
!engetua dengan seberapa segera.
". #engikut !eraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir
tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab$sebab yang munasabah.
Sekian untuk makluman. Terima kasih .
1"E$K.%0!A# +'#+K 'E,A$A2
Saya yang menurut perintah,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
%%%%%%%%%%%%%%%%
Tarikh &
%%%%%%%%%%%%%%%%.
!engetua,
S#K 'estari, Kluang
Tuan,
/E!"E$%#A.+A' KE#%0AK.A0%$A' KE SEK-&A. : A!A$A' /E$#A!A
Terima kasih atas surat tuan bil & ________________________ bertarikh %%%%..%%%%%%.
. (nak saya tidak hadir dari %%%%%%%%.. hingga %%%%%%%%% kerana%%%%%%%%%%%%% dan
akan berjumpa tuan untuk berbin)ang pada hari %%%%%%.%.( / / ) pukul %%%%..
Sekian, Terima kasih.
*ang 'enar,
 07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.m
S!K "ES#A$%
JA&A' "ES#A$% () #A!A' "ES#A$%
8*000 K&+A',) J-.-$


Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh :
Kepada
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Tuan,
/E!"E$%#A.+A' KE#%0AK.A0%$A' KE SEK-&A. : A!A$A' KE0+A
Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________
Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga____________*( hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan
!engetua dengan seberapa segera.
". #engikut !eraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir
tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab$sebab yang munasabah.
Sekian untuk makluman. Terima kasih .
1"E$K.%0!A# +'#+K 'E,A$A2
Saya yang menurut perintah,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
%%%%%%%%%%%%%%%%
Tarikh &
%%%%%%%%%%%%%%%%.
!engetua,
S#K 'estari, Kluang
Tuan,
/E!"E$%#A.+A' KE#%0AK.A0%$A' KE SEK-&A. : A!A$A' KE0+A
Terima kasih atas surat tuan bil & __________________________ bertarikh %%%%..%%%%%%.
. (nak saya tidak hadir dari %%%%%%%%.. hingga %%%%%%%%% kerana%%%%%%%%%%%%% dan
akan berjumpa tuan untuk berbin)ang pada hari %%%%%%.%.( / / ) pukul %%%%..
Sekian, Terima kasih.
*ang 'enar,
 07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.m
S!K "ES#A$%
JA&A' "ES#A$% () #A!A' "ES#A$%
8*000 K&+A',) J-.-$


Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh :
Kepada S+,(T '-,.(/T(,
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Tuan,
/E!"E$%#A.+A' KE#%0AK.A0%$A' KE SEK-&A. : A!A$A' #E$AK.%$
Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________
Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari __________ hingga __________ *( hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
. !ihak sekolah telah menghubungi tuan melalui surat bil & ________________________________ dan surat
bil & _______________________________. .uka)ita dimaklumkan pihak sekolah tidak menerima jawapan daripada
tuan. .iharap tuan dapat menghubungi pihak sekolah.
". #engikut !eraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika puan tidak berjumpa
pihak sekolah dalam tempoh 01 hari dari tarikh penerimaan surat ini.
Sekian, terima kasih .
1"E$K.%0!A# +'#+K 'E,A$A2
Saya yang menurut perintah,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
%%%%%%%%%%%%%%%%
Tarikh &
%%%%%%%%%%%%%%%%.
!engetua,
S#K 'estari, Kluang
Tuan,
/E!"E$%#A.+A' KE#%0AK.A0%$A' KE SEK-&A. : A!A$A' #E$AK.%$
Terima kasih atas surat tuan bil & _____________________ pada %%%%%%%%%%%%.
. (nak saya tidak hadir dari %%%%%%%%.. hingga %%%%%%%%% kerana%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% dan
akan berjumpa tuan untuk berbin)ang pada hari %%%%%%%%%%.( / / ) pukul %%%%%%.
Sekian, Terima kasih
*ang 'enar,
 07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.m
S!K "ES#A$%
JA&A' "ES#A$% () #A!A' "ES#A$%
8*000 K&+A',) J-.-$


Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh :
Kepada, SURAT BERDAFTAR
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Tuan/Puan,
PEMBERITAHUAN BUANG SEKOLAH
Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahaa anak/!agaan tuan/puan
________________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke "ek#lah dari ____________ hingga
_______________ * ( hari) "e!ak "e"i per"ek#lahan tahun ini$
%$ Pihak "ek#lah telah menghubungi tuan/puan melalui "urat&"urat amaran "eperti
berikut '&
i$ Bil : ________________________________________
ii$ Bil : ________________________________________
iii$ Bil _________________________________________
($ )leh itu anak / !agaan tuan/puan dibuang "ek#lah mulai _____________.
*$ +alau bagaimanapun tuan/puan b#leh membuat rayuan untuk ber"ek#lah "emula
kepada Pendaftar Sekolah-sekolah, a!atan Pend"d"kan Ne#er" ohor dalam temp#h
"ebulan dari tarikh penerimaan "urat ini, "eperti yang diperuntukkan pada para 10.2 Ordinan
Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (D!P"# !$%O"&') 1959$
Sekian untuk makluman$
Terima ka"ih $
(B$)%'D*&+ ,#+,% #$-&)&.
Saya yang menurut perintah,
s.k
PPD Kluang (Pen.PPD HEM)
Guru Tingkatan Berkenaan
Fail Sekolah

( Sekian. . TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga____________*( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini. Terima kasih .net.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Tuan. Terima kasih. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Tarikh : Terima kasih atas surat tuan bil : __________________________ bertarikh …………. 2. Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah.………………. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… …………………………………………. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan Pengetua dengan seberapa segera... Kluang Tuan. SMK Bestari. 2. Pengetua. 3.. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm.…. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Anak saya tidak hadir dari …………………….SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ………………. hingga ……………………… kerana………………………………… dan / / ) pukul …………. Sekian untuk makluman. Yang Benar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->