SMK BESTARI

JALAN BESTARI 1, TAMAN BESTARI
86000 KLUANG, JOHOR

 07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.my

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Kepada
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan ____________________
Tingkatan
___________
telah tidak hadir ke sekolah dari ________ hingga _______________ *(
hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
2.
Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan
Pengetua dengan seberapa segera.
3.
Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir
tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah.
Sekian untuk makluman. Terima kasih .
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menurut perintah,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………
Tarikh :
………………………………………….
Pengetua,
SMK Bestari, Kluang
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Terima kasih atas surat tuan bil : ________________________ bertarikh …………..……………….
2.

Anak saya tidak hadir dari …………………….. hingga ……………………… kerana………………………………… dan

akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ……………….….(
Sekian, Terima kasih.
Yang Benar,

/

/

) pukul …………..

Anak saya tidak hadir dari …………………….. / / ) pukul …………. 2. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga____________*( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. Pengetua. Sekian untuk makluman.….( Sekian..net.………………. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm. 2. Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… Tarikh : …………………………………………. Kluang Tuan. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. . TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan Pengetua dengan seberapa segera. 3. Terima kasih. Yang Benar. hingga ……………………… kerana………………………………… dan akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ………………. SMK Bestari. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Terima kasih atas surat tuan bil : __________________________ bertarikh …………. Terima kasih .my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Tuan..

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Terima kasih Yang Benar. / / ) pukul ……………….. Diharap tuan dapat menghubungi pihak sekolah. hingga ……………………… kerana…………………………………………………… dan akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari …………………………. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… Tarikh : …………………………………………. Pihak sekolah telah menghubungi tuan melalui surat bil : ________________________________ dan surat bil : _______________________________. Anak saya tidak hadir dari ……………………. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Terima kasih atas surat tuan bil : _____________________ pada ……………………………….SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. Sekian.( Sekian. Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika puan tidak berjumpa pihak sekolah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat ini. Dukacita dimaklumkan pihak sekolah tidak menerima jawapan daripada tuan.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada SURAT BERDAFTAR ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Tuan. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. 2.net. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari __________ hingga __________ *( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini. terima kasih . JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm. 3. . Kluang Tuan. SMK Bestari. 2. Pengetua.

Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam tempoh sebulan dari tarikh penerimaan surat ini.net. 4. Bil _________________________________________ Oleh itu anak / jagaan tuan/puan dibuang sekolah mulai _____________. PEMBERITAHUAN BUANG SEKOLAH Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/puan ________________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga _______________ * ( hari) sejak sesi persekolahan tahun ini. Bil : ________________________________________ ii. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm.SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. Terima kasih . i. Sekian untuk makluman. Peraturan-Peraturan Pelajaran (DISIPLIN SEKOLAH) 1959. 2. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. Walau bagaimanapun tuan/puan boleh membuat rayuan untuk bersekolah semula kepada Pendaftar Sekolah-sekolah. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. seperti yang diperuntukkan pada para 10.k PPD Kluang (Pen. s. : : : SURAT BERDAFTAR _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tuan/Puan. Bil : ________________________________________ iii.PPD HEM) Guru Tingkatan Berkenaan Fail Sekolah . Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat amaran seperti berikut :- 3.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh Kepada.2 Ordinan Pelajaran 1957.