SMK BESTARI

JALAN BESTARI 1, TAMAN BESTARI
86000 KLUANG, JOHOR

 07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.my

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Kepada
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan ____________________
Tingkatan
___________
telah tidak hadir ke sekolah dari ________ hingga _______________ *(
hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
2.
Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan
Pengetua dengan seberapa segera.
3.
Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir
tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah.
Sekian untuk makluman. Terima kasih .
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menurut perintah,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………
Tarikh :
………………………………………….
Pengetua,
SMK Bestari, Kluang
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Terima kasih atas surat tuan bil : ________________________ bertarikh …………..……………….
2.

Anak saya tidak hadir dari …………………….. hingga ……………………… kerana………………………………… dan

akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ……………….….(
Sekian, Terima kasih.
Yang Benar,

/

/

) pukul …………..

PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Terima kasih atas surat tuan bil : __________________________ bertarikh …………. hingga ……………………… kerana………………………………… dan akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ………………. 3... Yang Benar. 2. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG.. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga____________*( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini. Anak saya tidak hadir dari ……………………. Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm. 2. Sekian untuk makluman.…. / / ) pukul ………….………………. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan Pengetua dengan seberapa segera. Terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. SMK Bestari.( Sekian.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Tuan. Terima kasih . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… Tarikh : …………………………………………. Kluang Tuan. Pengetua.net. .SMK BESTARI JALAN BESTARI 1.

Diharap tuan dapat menghubungi pihak sekolah. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG.net. 3. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Terima kasih atas surat tuan bil : _____________________ pada ………………………………. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh : : : Kepada SURAT BERDAFTAR ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Tuan. SMK Bestari. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………… Tarikh : ………………………………………….( Sekian.SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. Dukacita dimaklumkan pihak sekolah tidak menerima jawapan daripada tuan. Pengetua. 2. terima kasih . Sekian. hingga ……………………… kerana…………………………………………………… dan akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari …………………………. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari __________ hingga __________ *( hari BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini. Kluang Tuan. Terima kasih Yang Benar.. Pihak sekolah telah menghubungi tuan melalui surat bil : ________________________________ dan surat bil : _______________________________. Anak saya tidak hadir dari ……………………. / / ) pukul ………………. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. 2. . Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika puan tidak berjumpa pihak sekolah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat ini.

Bil : ________________________________________ ii. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Terima kasih . Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam tempoh sebulan dari tarikh penerimaan surat ini. Walau bagaimanapun tuan/puan boleh membuat rayuan untuk bersekolah semula kepada Pendaftar Sekolah-sekolah. 4. Bil _________________________________________ Oleh itu anak / jagaan tuan/puan dibuang sekolah mulai _____________.k PPD Kluang (Pen. s. TAMAN BESTARI 86000 KLUANG. PEMBERITAHUAN BUANG SEKOLAH Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/puan ________________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga _______________ * ( hari) sejak sesi persekolahan tahun ini. JOHOR  07-7777330 Fax : 07-7777754 Kod Sekolah : JEA 7038 e-mail : jea2038@tm.2 Ordinan Pelajaran 1957.SMK BESTARI JALAN BESTARI 1. seperti yang diperuntukkan pada para 10. : : : SURAT BERDAFTAR _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tuan/Puan. Sekian untuk makluman. Bil : ________________________________________ iii.my Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh Kepada. 2.PPD HEM) Guru Tingkatan Berkenaan Fail Sekolah . Peraturan-Peraturan Pelajaran (DISIPLIN SEKOLAH) 1959. Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat amaran seperti berikut :- 3.net. i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful