Karangan Bahagian B

Karangan Bahagian B

Berdasarkan gambar di bawah. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. . huraikan pendapat anda tentang langkah untuk menjaga alam sekitar.

Alam sekitar Mengenakan denda Kempen kesedaran alam sekitar Penguatkuasaan undang-undang Menyemai nilai murni alam sekitar .

Pendahuluan • Kenapa kita perlu menjaga alam sekitar? • Apakah kehendak tajuk? .

– Masalah apa? Berlaku di mana? Keadaan masalah tersebut? – Apakah tindakan? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful