Karangan Bahagian B

.Berdasarkan gambar di bawah. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. huraikan pendapat anda tentang langkah untuk menjaga alam sekitar.

Alam sekitar Mengenakan denda Kempen kesedaran alam sekitar Penguatkuasaan undang-undang Menyemai nilai murni alam sekitar .

Pendahuluan • Kenapa kita perlu menjaga alam sekitar? • Apakah kehendak tajuk? .

– Masalah apa? Berlaku di mana? Keadaan masalah tersebut? – Apakah tindakan? .