P. 1
Konsep Pentaksiran Bahasa Melayu

Konsep Pentaksiran Bahasa Melayu

|Views: 61|Likes:
Published by MHD AMIN OMAR

More info:

Published by: MHD AMIN OMAR on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

MSJ 2007

15

i.

Pengenalan

Topik ini akan bermula dengan tujuan memberi markah. Ini akan diikuti dengan isu yang
berkaitan dengan pemarkahan. Seterusnya, topik ini akan memperihalkan tentang sistem
pemarkahan yang boleh digunakan dan apakah pula simbol pemarkahan yang lazim digunakan.
Dengan itu, setelah mengikuti topik ini, anda akan dapat:

i.

menyatakan sebab mengadakan pemarkahan,

ii.

membincangkan isu-isu berkaitan dengan prosedur pemberian markah,

iii.

menghurai dan membincangkan beberapa sistem pemarkahan yang boleh
digunakan, dan

iv.

membandingkan kelebihan dan kelemahan simbol-simbol yang digunakan dalam
pemarkahan.

ii.

Tujuan Pemarkahan

Salah satu daripada tugas yang paling tidak seronok bagi guru ialah memberi markah atau gred.
Guru mengambil masa yang lama untuk memprosesnya, yang kadang kala menyebabkan pelajar
risau, dan pada akhirnya ada pihak yang tidak berpuas hati tentang markah atau gred yang
diperoleh. Tegasnya, tidak ramai pelajar gemar diberi gred kepada pencapaian mereka. Begitu
juga, bagi guru. Proses memberi gred bukan sahaja memerlukan banyak masa tetapi juga usaha.

Pelajar dan juga guru mengambil berat tentang markah yang diperoleh dalam ujian. Adalah tidak
mustahil bagi pelajar untuk mengambil lebih berat tentang markah yang mereka dapati dalam
ujian tatabahasa, misalnya, daripada pengetahuan dan kemahiran yang mereka belajar daripada
aspek tersebut. Jika perkara seperti ini berlaku, ini merupakan keutamaan yang salah dan
menimbulkan implikasi yang membahayakan. Ini adalah kerana kadangkala markah tidak diguna
dengan bijak, disalah tafsir ataupun diguna sebagai senjata untuk mendenda pelajar, dan
bukannya sebagai satu sumber untuk mendapatkan maklumat.

Oleh itu, apakah tujuan memberi markah kepada ujian atau tugasan yang telah dibuat oleh
pelajar? Adakah ia diberikan sebagai ganjaran atau dendaan? Jika jawapan anda adalah “ya”
kepada soalan sebelum ini, maka jawapannya adalah salah. Markah bukanlah untuk memberi
ganjaran atau pun mendenda pelajar. Ia bertujuan untuk memberi maklum balas tentang
pencapaian pelajar.

iii.

Kepentingan Pemarkahan

Markah adalah sebahagian daripada budaya dalam pendidikan. Ia telah menjadi asas kepada
beberapa tindakan dan keputusan di institusi pendidikan, dan juga antara institusi pendidikan .
Oleh itu, pelajar menyedari dari awal lagi bahawa mereka akan diberi gred atau markah
bergantung kepada prestasi mereka di sekolah.

Ibu bapa juga menyedari bahawa markah yang diperoleh anak mereka akan memberi kesan
kepada anak-anak mereka dalam pelbagai perkara seperti peluang melanjutkan pelajaran,
memohon biasiswa atau mencari pekerjaan nanti. Ibu bapa tahu bahawa pelajar dibanding antara
satu sama lain melalui markah yang mereka perolehi. Oleh itu, markah sangat bermakna kepada
pelajar dan juga ibu bapa mereka.

Pendidik juga dipengaruhi oleh markah, biasanya untuk mengagihkan pelajar kepada kelas yang
leibh pandai atau sebaliknya. Oleh sebab markah sangat penting bagi kebanyakan orang, maka

MSJ 2007

16

kita perlu berhati-hati dan bersifat objektif semasa memberi markah. Malangnya, kadang kala
tidak sedemikian. Ada kalanya markah diberi secara terburu-buru dan sistem pemarkahan, jika
ada, tidak begitu difahami. Perlu diingat bahawa sistem yang berlainan mempunyai kebaikan dan
kelemahan yang berbeza juga.

iv.

Asas Pemberian Markah.

Pertimbangan yang paling asas tentang apa yang patut dicerminkan oleh markah merupakan isu
yang paling utama. Adakah gred yang diberikan itu betul-betul mencerminkan penilaian prestasi
yang tepat tentang sesuatu mata pelajaran seperti bahasa, matematik, sains dan sebagainya? Atau
adakah gred tersebut juga merangkumi perkara-perkara lain seperti kerja yang bersih, tulisan
baik, bahasa penyampaian yang menarik, sikap, minat, usaha, motivasi dan personaliti?

Jawapannya ialah apabila markah diberikan berkaitan dengan mata pelajaran akademik,
sebaiknya, markah yang diberikan hendaklah mencerminkan pencapaian akademik semata-mata.
Faktor-faktor lain tidak patut dipertimbangkan kerana perkara-perkara seperti motivasi sikap dan
sebagainya sukar diukur secara objektif. Jika asas pemberian gred masih memasukkan faktor-
faktor lain selain daripada pencapaian, sudah tentu skor ujian sukar untuk ditafsir.

MSJ 2007

17

v.

Teknik Pemarkahan Ujian Esei

a.

Secara Keseluruhan (Holistik)

Pemarkahan secara keseluruhan bererti sesebuah esei itu dinilai berdasarkan kesan
keseluruhannya kepada pemeriksa. Contohnya, sekiranya sesebuah karangan pelajar itu baik
kandungannya, idea-idea yang dikemukakan meyakinkan, tidak terdapat kesalahan-kesalahan
bahasa yang serius, tidak terdapat kesalahan ejaan, menarik gaya penyampaian dan jelas pula
huraiannya, sudah tentulah karangan itu meninggalkan kesan tanggapan (impression) yang positif
kepada guru atau pemeriksa. Berdasarkan kesan secara keseluruhan, karangan seperti ini
bolehlah diberikan markah ‘cemerlang’.

Pemarkahan esei mengikut teknik ini, iaitu bentuk perincian seperti ejaan, bentuk tulisan,
tatabahasa, perbendaharaan kata dan lain-lain tidak perlu diasing-asingkan kerana yang dinilai
oleh pemeriksa ialah kualiti keseluruhan karangan berkenaan. Ini bermaksud keseluruhan adalah
lebih penting daripada bahagian-bahagian sesuatu jawapan esei. Di bawah pemarkahan secara
holistik ini, terdapat dua jenis skala yang lazimnya digunakan, iaitu skala ordinal dan skala
norminal.

Langkah-langkah pemarkahan cara holistik dengan menggunakan skala ordinal ialah:

Memeriksa setiap skrip pelajar secara keseluruhan,

Menyusun skrip-skripm pelajar mengikut prestasi, iaitu dari prestasi baik di atas
dan prestasi terburuk di bawah,

Menentukan berapa peratus pelajar yang patut diberikan gred A, B, C, D dan
sebagainya,

Memeberikan gred kepada skrip berdasarkan peratus yang telah dipertimbangkan
untuk setiap kumpulan.

Pemeriksa yang menggunakan skala norminal hendaklah membaca skrip jawapan pelajar sekali,
berdasarkan kriteria kandungan, pengelolaan dan proses, untuk mendapatkan gambaran setinggi
mana tahap jawapan pelajar itu. Kemudian, pemeriksa itu hendaklah membaca skrip pada kali
kedua untuk menetapkan gred yang difikirkan sesuai bagi setiap skrip berdasarkan ciri-ciri esei
yang dikatakan ‘cemerlang’, ‘baik’, ‘sederhana’ dan ‘lemah’ .

Peraturan memberi markah esei secara holistik:

1.

Pembahagian markah : Keseluruhan 35 markah ( untuk bahasa, gaya, isi

dan susunan)
2.

Panduan am : Pemeriksa hendaklah membaca esei ini sekali lalu untuk
mendapatkan gambaran mengenai mutu esei mengikut perkara-perkara berikut:

Isi ( 25 markah)
Isi yang sesuai, sekurang-kurangnya lima isi yang membayangkan
kematangan fikiran dan baik susunannya.

Bahasa (15 markah)
Menggunakan bahasa yang betul, lancar dan jelas.

Gaya

( 10 markah)

Setelah membaca esei sekali lalu, tetapkan mutu esei itu mengikut pangkat yang ditentukan.

MSJ 2007

18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->