NILAI DAN ETIKA DALAM SUKAN

Disediakan oleh : Kaiyathri . S Yunithera . R

Etika bermaksud panduan tentang tingkah laku dan nilainilai positif yang perlua ada pada individu yang terlibat dalam sukan. ia akan memberi gambaran bahawa individu tersebut tidak mempunyai disiplin dan semangat kesukanan. Dalam bidang kesukanan terdapat tatasusila tertentu yang patut dipatuhi atau diamalkan oleh mereka yang terlibat . Akibatnya kemungkinan atlet tidak akan dihormati. Jika tatasusila itu dilanggar. .

nilai-nilai murni . keselamatan semasa bermain dan permainan yang bebas unsur-unsur yang terangkum dalam etika kesukanan.Disiplin . Matlamat sukan sebagai ejen perpaduan akan tercapai sekiranya etika kesukanan diamalkan. permainan bersih. keadilan. Unsur-unsur ini perlu menjadi amalan setiap orang yang terlibat dalam sukan.sukan yang bebas daripada dadah. .

Permainan bersih ( Fair play) .

.• Layan semua pemain dengan sama rata. • Permainan bersih boleh dicapai melalui mematuhi semua peraturan permainan masing-masing. agama dan bangsa. • Tidak mengambil kira kaum.

.Penyalahgunaan bahan dalam sukan.

Kenapa terdpat penyalahgunaan bahan oleh atlet berlaku sewaktu pertandingan? • kerana atlet ingin berada atau mengekalkan tahap kesihatan yang terbaik di samping sebagai jalan mudah untuk mengecapi kejayaan. . • Ia juga bertujuan untuk meningkatkan stamina dan tenaga pada tahap yang tinggi selain bertindak sebagai ubat tahan sakit sekiranya atlit mengalami sebarang kecederaan tertentu.

• Sebagai bukti. petikan artikel Berita Haria n bertarikh 09 September 2009 menyatakan bahawa pelumba basikalNegara.Muham mad Fauzan Ahmad Lutfi mengambil dadah terlarang kerana ingin berada pada tahap kesihatan yang terbaik selepas mendapat tahu dia terpilih buat mengikuti program latihan elit skuad trek negaradiAustralia. .

Bibiana Ng. .Apakah contoh penyalahgunaan bahan yang selalu digunakan atlet sewaktu pertandingan • Antaranya ialah dadah rangsangan jenis narolone iaitu sejenis steroid anabolik yang digunakan oleh atlit lumba basikal Negara.08 Sept 2009) oleh Norbakti Alias. (petikan artikel akhbar Berita Harian. • trio atlet menembak Kebangsaan.Muhammad Fauza Ahmad Lutfi.Joseline Cheah danSiti Nur Masitah Badrini juga terpalit kesalahan dalam penyalahgunaan bahanterlarang apabila didapati mengambil dadahjenis propranonol bertujuan bagi mengurangkan debaran.

elaun latihan dan kemudahan kepada Amirul serta melarangnya daripada menyertai skuad kebangsaan untuk menjalani sesi latihan diHughou. Sebagai contoh bagi membuktikan kenyataan ini. memberitahu MSN mengambil langkah awal dengan menghentikan segala bantuan.Apakah akibat/ hukuman yang diterima atlet tersebut sekiranya dia dapati bersalah? Hukuman penggantungan selama beberapa tahun dikenakan ke atas mana-mana atlet yang disahkan mengambil bahan terlarang tertentu dalam sukan selain tindakan tatatertib dikenakan pada atlet tersebut.dalam satu pernyataan artikel akhbar beritaharian. . China.

Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan bahan yang kerap berlaku dalam era ini? dengan memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada para atlet dan perkara ini perlu dilakukan pada peringkat bawahan.ceramah. . Hal ini boleh dilaksanakan melalui aktiviti kaunseling.kempen kesedaran dan sebagainya kepada para atlet agar mereka dapat berusaha dan bekerja keras dalam mencapai sesuatu kejayaan.

Apa sahaja makanan khususnya makanan tambahan perlu dirujuk kepada Institu SukanNegara(ISN)untuk memastikan`kebersihannya' daripada dadah larangan. .mereka harus bertanggungjawab atas apasahaja makanan yang diambil kerana persatuan mahupun pegawai sukan tidak boleh memerhatikan pergerakan mereka sepanjang masa.para atlet juga perlu sedar.Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful