NILAI DAN ETIKA DALAM SUKAN

Disediakan oleh : Kaiyathri . S Yunithera . R

. Jika tatasusila itu dilanggar. Akibatnya kemungkinan atlet tidak akan dihormati. Dalam bidang kesukanan terdapat tatasusila tertentu yang patut dipatuhi atau diamalkan oleh mereka yang terlibat . ia akan memberi gambaran bahawa individu tersebut tidak mempunyai disiplin dan semangat kesukanan.Etika bermaksud panduan tentang tingkah laku dan nilainilai positif yang perlua ada pada individu yang terlibat dalam sukan.

nilai-nilai murni . .Disiplin . Unsur-unsur ini perlu menjadi amalan setiap orang yang terlibat dalam sukan. Matlamat sukan sebagai ejen perpaduan akan tercapai sekiranya etika kesukanan diamalkan. keselamatan semasa bermain dan permainan yang bebas unsur-unsur yang terangkum dalam etika kesukanan. keadilan. permainan bersih.sukan yang bebas daripada dadah.

Permainan bersih ( Fair play) .

• Tidak mengambil kira kaum.• Layan semua pemain dengan sama rata. . • Permainan bersih boleh dicapai melalui mematuhi semua peraturan permainan masing-masing. agama dan bangsa.

Penyalahgunaan bahan dalam sukan. .

Kenapa terdpat penyalahgunaan bahan oleh atlet berlaku sewaktu pertandingan? • kerana atlet ingin berada atau mengekalkan tahap kesihatan yang terbaik di samping sebagai jalan mudah untuk mengecapi kejayaan. • Ia juga bertujuan untuk meningkatkan stamina dan tenaga pada tahap yang tinggi selain bertindak sebagai ubat tahan sakit sekiranya atlit mengalami sebarang kecederaan tertentu. .

petikan artikel Berita Haria n bertarikh 09 September 2009 menyatakan bahawa pelumba basikalNegara. .Muham mad Fauzan Ahmad Lutfi mengambil dadah terlarang kerana ingin berada pada tahap kesihatan yang terbaik selepas mendapat tahu dia terpilih buat mengikuti program latihan elit skuad trek negaradiAustralia.• Sebagai bukti.

Muhammad Fauza Ahmad Lutfi. .08 Sept 2009) oleh Norbakti Alias.Joseline Cheah danSiti Nur Masitah Badrini juga terpalit kesalahan dalam penyalahgunaan bahanterlarang apabila didapati mengambil dadahjenis propranonol bertujuan bagi mengurangkan debaran. (petikan artikel akhbar Berita Harian. Bibiana Ng.Apakah contoh penyalahgunaan bahan yang selalu digunakan atlet sewaktu pertandingan • Antaranya ialah dadah rangsangan jenis narolone iaitu sejenis steroid anabolik yang digunakan oleh atlit lumba basikal Negara. • trio atlet menembak Kebangsaan.

memberitahu MSN mengambil langkah awal dengan menghentikan segala bantuan.elaun latihan dan kemudahan kepada Amirul serta melarangnya daripada menyertai skuad kebangsaan untuk menjalani sesi latihan diHughou. Sebagai contoh bagi membuktikan kenyataan ini. China.Apakah akibat/ hukuman yang diterima atlet tersebut sekiranya dia dapati bersalah? Hukuman penggantungan selama beberapa tahun dikenakan ke atas mana-mana atlet yang disahkan mengambil bahan terlarang tertentu dalam sukan selain tindakan tatatertib dikenakan pada atlet tersebut.dalam satu pernyataan artikel akhbar beritaharian. .

ceramah.Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan bahan yang kerap berlaku dalam era ini? dengan memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada para atlet dan perkara ini perlu dilakukan pada peringkat bawahan.kempen kesedaran dan sebagainya kepada para atlet agar mereka dapat berusaha dan bekerja keras dalam mencapai sesuatu kejayaan. . Hal ini boleh dilaksanakan melalui aktiviti kaunseling.

mereka harus bertanggungjawab atas apasahaja makanan yang diambil kerana persatuan mahupun pegawai sukan tidak boleh memerhatikan pergerakan mereka sepanjang masa. . Apa sahaja makanan khususnya makanan tambahan perlu dirujuk kepada Institu SukanNegara(ISN)untuk memastikan`kebersihannya' daripada dadah larangan.para atlet juga perlu sedar.Selain itu.