Judul
Penyusun
Editor
Layout

:
:
:
:

Yuuk, Belajar Menghafal dan Menulis Al-Qur’an Surat-Surat Pendek
Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Ummu Zaidaan al-Atsariyah
MRM Graph

Disebarluaskan melalui:

website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Januari, 2009
TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

garis panduan . Pada setiap ayat terdapat garis sebagai panduan penulisan.Petunjuk bagi Orang Tua dan Guru E-Book ini dimaksudkan untuk melatih anak menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Qur’an. Pada setiap lembar bacaan berikut ayat-ayat dituliskan dengan arti setiap ayat terletak di bawahnya. sekaligus belajar menuliskannya. dan tersedia ruang kosong di bawah arti setiap ayat sebagai tempat anak untuk berlatih menulis sebagaimana contoh yang diberikan.

‫ .

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tempat penulisan ayat .  ٱ‬ ‫ ٱ‬  1.

QS Al-Fatihah [1] .

‫ .

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang         2.raudhatulmuhibbin. Tuhan semesta alam ___________________________________________________________________________________ http://www. Segala puji bagi Allah.  ٱ‬ ‫ ٱ‬  1.org 1 .

 .

 ‫ .

 "  ! " #   4. ___________________________________________________________________________________ http://www.  ٱ‬ 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan.org 2 .raudhatulmuhibbin.

org 3 . Tunjukilah kami jalan yang lurus ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan  . ‫ ٱ‬% ( + 6. *   / - .  *  ( ) % "$ & ' ( ) % "$ 5.

(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka.3 4 5  (1 "2 /  0 7.org 4 . 7 6 & 3  4  !78  9 bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.  :.

QS An-Naas [114] .

‫ .

org 5 .  ٱ‬ ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang @ % A‫ ٱ‬  =< !41 > ?< 1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.

@ % A‫ ٱ‬#  2. Sembahan manusia.org 6 . Raja manusia @ % A‫  ٱ‬$ 3. ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.

___________________________________________________________________________________ http://www.org 7 . @ % A‫& ٱ‬0 FG @ ! C ! " E2 5.@ % AD ‫@ ٱ‬ - !C ! ‫ ٱ‬B 4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.raudhatulmuhibbin. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.

org 8 .@ % A‫ & ٱ‬H AI ‫ ٱ‬ 6.raudhatulmuhibbin. dari jin dan manusia ___________________________________________________________________________________ http://www.

QS Al-Falaq [113] .

‫ .

 ٱ‬. ___________________________________________________________________________________ http://www. ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang J K   =< !41 > ?< 1.raudhatulmuhibbin. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh.org 9 .

raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 10 . M ? & -=$ JN C %9 B & 3.J L %  B 2. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. dari kejahatan makhluk-Nya.

 . dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul . .  FG O %P%K A B & 4.

-=$ N C % .

dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki". ___________________________________________________________________________________ http://www. B & 5.org 11 .raudhatulmuhibbin.

QS Al-Ikhlas [112] .

 . .

 . ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang R .

Katakanlah: "Dia-lah Allah.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. 1 Q ! + > ?< 1. Yang Maha Esa.org 12 .

raudhatulmuhibbin.org 13 . Q‫ٱ‬ 2. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. !" &  "  3. . ___________________________________________________________________________________ http://www.

R .

___________________________________________________________________________________ http://www.org 14 . dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". 1 -U!<KV< . <S" & 4.raudhatulmuhibbin.

QS Al-Lahab [111] .

  .

raudhatulmuhibbin.  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang MW & M N 3 F1 X " 5 'W 1. ___________________________________________________________________________________ http://www. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .org 15 .

M N 3 O -= -Z % ( Y . Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 2. ___________________________________________________________________________________ http://www.M V % & .  C 3.raudhatulmuhibbin.org 16 . <%  A 4 YA 9 1 . Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

M [  H % .

 W1 ‫ &ٱ‬ 4. pembawa kayu bakar . Dan (begitu pula) istrinya. N  >\ ' . .

___________________________________________________________________________________ http://www. % + ] FG 5.org 17 . Yang di lehernya ada tali dari sabut.raudhatulmuhibbin.

QS An-Nashr [110] .

  .

org 18 .raudhatulmuhibbin. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.] -=$ 1.  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ` * K - &  ‫ ٱ‬. ___________________________________________________________________________________ http://www. ( _^ .

maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. %U- !W b %V. ($ c K 8 * C - & #   ` ' G 3.org 19 .%U]- !G 1  ‫" ٱ‬a FG b !<L " @ % A 5 "1 & 2.

QS Al-Kaafirun [109] .

  .

" > ?< 1.raudhatulmuhibbin.    Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang b &G %S % 3d"1. ___________________________________________________________________________________ http://www. . Katakanlah: "Hai orang-orang kafir.org 20 .

b &' W %  '4 1 e 2. b &' 4 *(1 e& 3. '4 1 . Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.org 21 . Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.

 b &% 4 *(1 e& 5.org 22 . '4 1 . dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. ___________________________________________________________________________________ http://www. dW '4 % R %4 % ( 1 e& 4.raudhatulmuhibbin. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

___________________________________________________________________________________ http://www. agamaku". dan untukkulah. Untukmu agamamu. "a F & S< A"a S< 6.org 23 .raudhatulmuhibbin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful