REFLEKSI GURU DAN CABARAN SEMASA

Untuk semester 8 ini, saya diperkenalkan dengan pengajian baru iaitu Guru dan Cabaran Semasa serta situasi-situasi dan juga teori-teori yang berkaitan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang guru. Bagi saya, mempelajari pengajian yang baru ini merupakan satu ilmu baru yang amat berguna kepada saya. Cabaran-cabaran terkini yang perlu saya ketahui bagi memastikan saya sebagai bakal seorang guru bersiap sedia berhadapan dan menghadapi cabaran secara positif dan proaktif pada masa datang. Pada amatan saya, melalui pengajian Guru dan Cabaran Semasa ini mendorong saya memahami berhubung peraturan penjawat awam yang merangkumi tatatertib dan kelakuan sebagai seorang guru. Pelbagai topik yang telah saya pelajari sepanjang semester ini. Antara isu dalam topik pertama seperti isu integrasi nasional, pendemokrasian pendidikan, kepelbagaian, tonggak pendidikan UNESCO, globalisasi dalam pendidikan, kepelbagaian budaya, pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi serta sosial. Bagi pendapat saya, guru akan dianggap sebagai yang memimpin, pembentuk sahsiah dan juga agen perubahan merupakan pemangkin untuk mencapai hasrat membina negara bangsa yang berjaya. Melalui pengajian ini juga, saya dapat menyedari bahawa guru mempunyai peranan dalam pendemokrasian pendidikan kepada anak-anak belajar tanpa mengira sempadan daerah dan kedudukan. Mempelajari kesan perkembangan teknologi maklumat juga turut menyedarkan saya bahawa pelbagai isu gelaja sosial yang

merebak di kalangan generasi muda sekarang adalah berpunca daripada ledakan teknologi maklumat itu sendiri. Oleh itu, adalah merupakan tanggungjawab saya sebagai seorang guru suatu hari nanti untuk memastikan anak-anak muda tidak begitu hanyut dengan kemudahan teknologi maklumat yang sedia ada ini. Memupuk mereka supaya tidak salah guna kemudahan teknologi maklumat ini untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada mereka.

Oleh itu. Mengenai topik Akta Pendidikan pula. saya berpendapat pematuhan dan penghayatan tatakelakuan serta peraturan-peraturan pegawai awam akan mewujudkan perkhidmatan keguruan yang bersih dan amanah serta tidak berlaku penyelewengan. Ini adalah disebabkan jika gangguan emosi yang terjadi kepada murid tidak diatasi dengan segera. Subjek ini turut membincangkan gangguan emosi yang berlaku di kalangan guru pula. Antara langkah-langakah yang boleh diambil oleh guru adalah latihan meregangkan badan. . guru haruslah mampu mengesan tanda-tanda awal gangguan emosi dan mempelajari langkah-langkah mengatasinya. saya juga didedahkan dengan Akta Pendidikan 1996 yang merupakan satu misi Negara untuk menghasilkan satu system pendidikan bertaraf dunia. pelbagai masalah sosial akan terus berlaku kepada murid tersebut. atau membaca sesuatu yang memberi inspirasi. Oleh itu. Selain itu. Akta ini juga menekankan kepentingan pendidikan untuk semua kaum. Cabaran lain yang boleh saya katakaa satu cabaran yang besar bagi seseorang guru menghadapinya ialah tekanan emosi di kalangan murid. saya perlu menghayatinya dengan mendalam. dalam melahirkan rakyat yang bersepadu dan berjaya mencapai matlamat 1Malaysia. di Isu dan cabaran seperti ini sangat berguna untuk didedahkan kepada bakal guru dari peringkat awal seperti ini supaya bakal guru menjadi lebih bersedia dan berani untuk menghadapi kelak. Perbincangan lebih memfokuskan kepada gangguan emosi seperti stress.Saya juga turut didedahkan dengan tajuk guru dan perundangan yang menyentuh hal peraturan-peraturan pegawai awam yang melibatkan kelakuan dan tatatertib. Langkah ini dapat mencegah burnout di kalangan guru. Murid-murid yang terlibat dengan tekanan emosi ini perlu mendapat bantuan daripada pihak-pihak tertentu contohnya pakar psikologi dan kaunseling. membuat meditasi.akta ini merupakan asas kepada Sistem Pendidikan Kebangsaan di mana perkara-perkara da dalamnya berhubung kait dengan oendidikan Negara. Sebagai seorang guru yang diamanahkan oleh ibu bapa setelah menghantar anak-anak ke sekolah. Guru haruslah memberi bantuan kepada murid yang berdepan dengan masalah seperti ini sebelum keadaan menjadi bertambah teruk. burnout dan langkah-langkah untuk mengatasi tekanan emosi ini.

Subjek ini turut memberi pendedahan kepada saya mengenai inovasi dan perubahan dalam pendidikan. Topik ini juga turut menyentuh mengenai Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mana merupakan satu bentuk inovasi dalam pendidikan di Malaysia. Di akhir tajuk dalam pengajian Guru dan Cabaran Semasa ini. saya memahami satu perkara iaitu pengurusan bilik darjah yang kondusif perlu diwujudkan bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Sebagai guru. Saya berharap agar segala maklumat yang diperolehi menjadi tunjang kepada diri saya dalam menghadapi cabaran dunia pendidikan. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Inovasi yang kreatif dan kritis mampu membuat pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih berkesan.penggunaaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.Inovasi dan perubahan dalam pendidikan turut disentuh dalam subjek ini. Yang saya faham melalui tajuk ini ialah mengenai cabaran terkini yang memerlukan pemahaman dan perubahan para guru terhadapat tuntutata pendidikan semasa. Ini bagi membolehkan pihak-pihak tertentu memantau pembangunan dan kemajuan setiap sekolah. Begitu juga pembelajaran berasaskan laman sesawang yang akan menjadi satu trend utama dalam pembelajaran. bentuk penaksiran dan penilaian. saya akan berusaha bersungguh-sungguh dalam membantu murid dan memberi peluang . Dalam topik ini ada menyentuh mengenai strategi pengajaran inovatif. Di dalam topik ini. Internet. saya akan didedahkan dengan Pengurusan Inovasi dan Perubahan serta Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan. Antara tindakan yang boleh dilakukan ialah menggunakan pendekatan berpusatkan murid dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang harus dititikberatkan oleh guru sendiri. Selain itu. muridmurid juga aku lebih ceria. aktif dan juga belajar dalam konteks bersosial jika Pembelajaran Berasaskan Projek dan Pembelajaran Berasaskan Masalah digunapakai. reka bentuk resos. e-buku dan lain-lain akan menjadi rujukan pengajaran dan pembelajaran yang utama pada masa terdekat. Saya sebagai bakal seorang guru merasakan saya seharusnya bersedia untuk menjadikan diri mahir bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi sebagai penyumbang pengisian sumber pembelajaran. computer. .

rohani dan juga sosial.pendidikan yang optima kepada mereka tanpa prasangka awal terhadap salah laku disiplin mereka. saya menjadi seorang guru yang dapat membimbing muridmurid saya dari segala aspek jasmani. Harapan saya pada masa akan datang. sumber rujukan buku dan juga internet. Dengan memmperoleh maklumat dari pensyarah. Secara konklusinya. Melalui perbincangan yang dilakukan. saya berpuas hati dengan kerjasama yang diberi oleh setiap ahli kumpulan dalam kerja kursus ini. Saya juga teruja melihat rakanrakan seperjuangan yang lain turut memberikan persembahan yang baik. InsyaALLAH. sedikit sebanyak dapat membantu saya menerangkan kemahiran menyoal kepada kelas. . segala kerja menjadi mudah untuk dilaksanakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful