REFLEKSI GURU DAN CABARAN SEMASA

Untuk semester 8 ini, saya diperkenalkan dengan pengajian baru iaitu Guru dan Cabaran Semasa serta situasi-situasi dan juga teori-teori yang berkaitan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang guru. Bagi saya, mempelajari pengajian yang baru ini merupakan satu ilmu baru yang amat berguna kepada saya. Cabaran-cabaran terkini yang perlu saya ketahui bagi memastikan saya sebagai bakal seorang guru bersiap sedia berhadapan dan menghadapi cabaran secara positif dan proaktif pada masa datang. Pada amatan saya, melalui pengajian Guru dan Cabaran Semasa ini mendorong saya memahami berhubung peraturan penjawat awam yang merangkumi tatatertib dan kelakuan sebagai seorang guru. Pelbagai topik yang telah saya pelajari sepanjang semester ini. Antara isu dalam topik pertama seperti isu integrasi nasional, pendemokrasian pendidikan, kepelbagaian, tonggak pendidikan UNESCO, globalisasi dalam pendidikan, kepelbagaian budaya, pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi serta sosial. Bagi pendapat saya, guru akan dianggap sebagai yang memimpin, pembentuk sahsiah dan juga agen perubahan merupakan pemangkin untuk mencapai hasrat membina negara bangsa yang berjaya. Melalui pengajian ini juga, saya dapat menyedari bahawa guru mempunyai peranan dalam pendemokrasian pendidikan kepada anak-anak belajar tanpa mengira sempadan daerah dan kedudukan. Mempelajari kesan perkembangan teknologi maklumat juga turut menyedarkan saya bahawa pelbagai isu gelaja sosial yang

merebak di kalangan generasi muda sekarang adalah berpunca daripada ledakan teknologi maklumat itu sendiri. Oleh itu, adalah merupakan tanggungjawab saya sebagai seorang guru suatu hari nanti untuk memastikan anak-anak muda tidak begitu hanyut dengan kemudahan teknologi maklumat yang sedia ada ini. Memupuk mereka supaya tidak salah guna kemudahan teknologi maklumat ini untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada mereka.

burnout dan langkah-langkah untuk mengatasi tekanan emosi ini. membuat meditasi. Perbincangan lebih memfokuskan kepada gangguan emosi seperti stress. Oleh itu. Oleh itu. guru haruslah mampu mengesan tanda-tanda awal gangguan emosi dan mempelajari langkah-langkah mengatasinya. Langkah ini dapat mencegah burnout di kalangan guru. Sebagai seorang guru yang diamanahkan oleh ibu bapa setelah menghantar anak-anak ke sekolah. Cabaran lain yang boleh saya katakaa satu cabaran yang besar bagi seseorang guru menghadapinya ialah tekanan emosi di kalangan murid. Selain itu.Saya juga turut didedahkan dengan tajuk guru dan perundangan yang menyentuh hal peraturan-peraturan pegawai awam yang melibatkan kelakuan dan tatatertib. Subjek ini turut membincangkan gangguan emosi yang berlaku di kalangan guru pula. Antara langkah-langakah yang boleh diambil oleh guru adalah latihan meregangkan badan. Ini adalah disebabkan jika gangguan emosi yang terjadi kepada murid tidak diatasi dengan segera. saya berpendapat pematuhan dan penghayatan tatakelakuan serta peraturan-peraturan pegawai awam akan mewujudkan perkhidmatan keguruan yang bersih dan amanah serta tidak berlaku penyelewengan. . dalam melahirkan rakyat yang bersepadu dan berjaya mencapai matlamat 1Malaysia. atau membaca sesuatu yang memberi inspirasi. Guru haruslah memberi bantuan kepada murid yang berdepan dengan masalah seperti ini sebelum keadaan menjadi bertambah teruk. Murid-murid yang terlibat dengan tekanan emosi ini perlu mendapat bantuan daripada pihak-pihak tertentu contohnya pakar psikologi dan kaunseling. Akta ini juga menekankan kepentingan pendidikan untuk semua kaum. pelbagai masalah sosial akan terus berlaku kepada murid tersebut.akta ini merupakan asas kepada Sistem Pendidikan Kebangsaan di mana perkara-perkara da dalamnya berhubung kait dengan oendidikan Negara. saya juga didedahkan dengan Akta Pendidikan 1996 yang merupakan satu misi Negara untuk menghasilkan satu system pendidikan bertaraf dunia. di Isu dan cabaran seperti ini sangat berguna untuk didedahkan kepada bakal guru dari peringkat awal seperti ini supaya bakal guru menjadi lebih bersedia dan berani untuk menghadapi kelak. Mengenai topik Akta Pendidikan pula. saya perlu menghayatinya dengan mendalam.

computer. Di akhir tajuk dalam pengajian Guru dan Cabaran Semasa ini. reka bentuk resos. saya memahami satu perkara iaitu pengurusan bilik darjah yang kondusif perlu diwujudkan bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Begitu juga pembelajaran berasaskan laman sesawang yang akan menjadi satu trend utama dalam pembelajaran. Di dalam topik ini. saya akan didedahkan dengan Pengurusan Inovasi dan Perubahan serta Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan. e-buku dan lain-lain akan menjadi rujukan pengajaran dan pembelajaran yang utama pada masa terdekat. muridmurid juga aku lebih ceria.Inovasi dan perubahan dalam pendidikan turut disentuh dalam subjek ini. Saya sebagai bakal seorang guru merasakan saya seharusnya bersedia untuk menjadikan diri mahir bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi sebagai penyumbang pengisian sumber pembelajaran. Internet.penggunaaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang saya faham melalui tajuk ini ialah mengenai cabaran terkini yang memerlukan pemahaman dan perubahan para guru terhadapat tuntutata pendidikan semasa. Saya berharap agar segala maklumat yang diperolehi menjadi tunjang kepada diri saya dalam menghadapi cabaran dunia pendidikan. Inovasi yang kreatif dan kritis mampu membuat pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih berkesan. Subjek ini turut memberi pendedahan kepada saya mengenai inovasi dan perubahan dalam pendidikan. Antara tindakan yang boleh dilakukan ialah menggunakan pendekatan berpusatkan murid dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang harus dititikberatkan oleh guru sendiri. . Selain itu. aktif dan juga belajar dalam konteks bersosial jika Pembelajaran Berasaskan Projek dan Pembelajaran Berasaskan Masalah digunapakai. Topik ini juga turut menyentuh mengenai Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang mana merupakan satu bentuk inovasi dalam pendidikan di Malaysia. bentuk penaksiran dan penilaian. saya akan berusaha bersungguh-sungguh dalam membantu murid dan memberi peluang . Sebagai guru. Dalam topik ini ada menyentuh mengenai strategi pengajaran inovatif. Ini bagi membolehkan pihak-pihak tertentu memantau pembangunan dan kemajuan setiap sekolah.

InsyaALLAH. Dengan memmperoleh maklumat dari pensyarah.pendidikan yang optima kepada mereka tanpa prasangka awal terhadap salah laku disiplin mereka. segala kerja menjadi mudah untuk dilaksanakan. saya menjadi seorang guru yang dapat membimbing muridmurid saya dari segala aspek jasmani. Secara konklusinya. Saya juga teruja melihat rakanrakan seperjuangan yang lain turut memberikan persembahan yang baik. . Harapan saya pada masa akan datang. saya berpuas hati dengan kerjasama yang diberi oleh setiap ahli kumpulan dalam kerja kursus ini. sumber rujukan buku dan juga internet. sedikit sebanyak dapat membantu saya menerangkan kemahiran menyoal kepada kelas. rohani dan juga sosial. Melalui perbincangan yang dilakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful