P. 1
EDU 3106

EDU 3106

|Views: 992|Likes:
Published by Ainiss Nizri

More info:

Published by: Ainiss Nizri on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Set Ulangkaji 2 Soalan 1

:

1. Kelompok merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesedaran yang sama tentang ahlinya. Terdapat dua jenis kelompok iaitu kelompok asas dan kelompok sekunder. a. Nyatakan ciri-ciri yang terkandung di dalam kelompok asas? (5M)     

Interaksi bersemuka yang berterusan Identifikasi peribadi yang kuat dengan kelompok Hubungan kemesraan yang erat dalam kalangan ahli Hubungan yang pelbagai bentuk Hubungan yang lebih berkekalan

b. Masyarakat yang bertamadun akan dapat meninggalkan pelbagai bukti kepada masyarakat yang akan datang. Kesemua bukti ketamadunan manusia memerlukan unsurunsur yang terdapat dalam penciptaan tamadun dan budaya. Nyatakan lima unsur masyarakat yang berbudaya dan bertamadun. (5M)

1. Agama dan upacara keagamaan 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan 3. Sistem pengetahuan 4. Bahasa 5. Kesenian 6. Sistem ekonomi 7. Sistem teknologi dan peralatan

Soalan 2

a) Berikan enam sebab-sebab lain berlakunya perubahan bahasa. (6M)  Asimilasi – kumpulan etnik sentiasa berinteraksi antara etnik yang lain yang menyebabkan berlakunya proses pencantuman bahasa dan mengikut etnik majoriti

  Murid lelaki lebih cenderung untuk mempelajari kemahiran berbanding teori berbeza dengan perempuan yang lebih mementingkan teori dan akademik ketaksamarataan dari segi penyediaan infrastruktur dan penempatan guru terutama disekolah Orang Asli dan pedalaman . Contoh : orang melayu kawin dengan orang cina Ekonomi – kumpulan etnik minoriti akan berubah mengikut kumpulan majoriti bagi memudahkan komunikasi dan berniaga Pendidikan – bahasa kumpulan etnik majoriti dijadikan mata pelajaran wajib dalam pendidikan.      Amalgamasi – melalui proses perkahwinan campur. Tahap Kesihatan seperti kemudahanmendapatkan rawatan. golongan pembesar dangolongan istana menerima Sistem Pendidikan yang berbeza. (4M)       Sebagai alat untuk berhubung dan berkomunikasi Sebagai alat untuk menyampaikan maklumat Sebagai bahasa perpaduan Sebagai bahasa ilmu Untuk meluahkan perasaan Untuk menyatakan pendapat Soalan 3 a) Nyatakan lima situasi yang menyebabkan ketidaksamaan peluang pendidikan dalam kalangan murid. Contoh : bahasa Malaysia Imigrasi – imigrasi penduduk dari luar Bandar ke Bandar mempengaruhi bahasa mereka Memudahkan komunikasi harian dengan kumpulan etnik lain Adaptasi dengan persekitaran b) Berikan lima fungsi bahasa dalam masyarakat. makanan berkhasiat dankawalan penyakit juga menjadi faktor kepada penerimaan peluang belajar dalam kalangan murid. (5M)   Rakyat bawahan.

Guru harus memberi perhatian dan bersifat lebih sensitif supaya murid yang datang darikelas sosial yang rendah tidak berasa tersisih dan malu terhadap rakan mereka yang datang dari kelas sosial atasan   elakkan dari menyentuh ataumempertikaikan amalan kepercayaan murid. beliau berhadapan dengan sikap negatif Orang Asli terhadap pelajaran. nyatakan lima usaha anda agar murid tersebut dapat bersaing dengan murid dalam kawasan bandar. masuk hutan untuk dapatkan makanan tidak perlukan pendidikan tinggi. urang anatara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas dimana perbezaan penyediaan pelbagai kemudahan yang sesuai bagi pelajar berkeperluan khas. Dalam usahanya untuk merancang pelan tindakan yang mampu mewujudkan persekitaran yang mesra budaya.     Membina bilik darjah yang kondusif untuk menarik minat belajar Berperanan dalam mengurus dan mengawal kelas dengan baik mengajar dengan tidak mengelompokkan murid mengikut kaummereka tertentu sahaja. Kurang berusaha untuk berjaya. Malu/rendah diri untk tunjukkan potensi. selalu ponteng kelas apabila bosan. Sikap ibu bapa yang tak serius dan anggap pendidikan tak penting. Tidak ingin bagi kerjasama dalam berkumpulan.  perbezaan dari segi akses kepaada kemudahan teknologi maklumat dan komunikasidan jurang antara murid. Soalan 4: Cikgu Idham merupakan seorang guru permulaan di sebuah sekolah Orang Asli di Semenanjung Malaysia. . (4M)      Malas dan tak serius untuk belajar. b) Sebagai seorang guru di sebuah sekolah di luar bandar. a) Nyatakan empat sikap negatif Orang Asli yang perlu diubah supaya pelan tindakan untuk mewujudkan persekitaran yang mesra budaya dapat dilaksanakan dengan berkesan. Guru perlu menggunakan bahasa standard bagi mengelakkan jurang jika menggunakan bahasa dialek.

Bagaimanakah guru dapat memastikan murid-muridnya yang datang dari kelas sosial yang berbeza mendapat pendidikan yang seimbang. Pameran budaya masyarakat Melayu Tubuhkan kelab kerjaya – beri maklumat tentang pelbagai kerjaya. Mantapkan program KIA-2M Soalan 5 5. Memahami keperluan dan latar belakang murid terlebih dahulu . Anak asli tidak boleh berpisah dengan keluarga. Mengadakan aktiviti yang sejajar dengan taraf pemikiran murid 5. (10M) 1. Pandangan hidup yang amat mudah – asas sahaja. Menggunakan alat bantu mengajar yang murah 2. pendedahan budaya ke persekitaran lain. Tidak mengkategorikan murid mengikut kelas sosial 3.      Pasif/jumud dan tidak ingin bercampur dengan budaya kaum lain. Tarikan wang ringgit dorong anak orang asli kerjas. sekolah dan kurikulum tersirat. b) Nyatakan tiga tindakan yang sesuai dilaksanakan oleh Cikgu Idham bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya. Buat program kenali budaya Motivasikan murid dengan program kem jati diri / bawa sekali ibubapa untuk bah tanggapan mereka. Guru harus peka dan bersedia untuk menangani kepelbagaian sosio-budaya yang wujud dalam bilik darjah dan sekolah supaya memberikan kesan yang positif kepada murid. (6M)        Buat aktiviti agar lebih menarik agar murid seronok datang ke kelas. a. Sangat bergantung pada kerajaan untuk bantuan. Kahwin muda. Melibatkan semua murid dalam semua aktiviti 4. Lawatan sosial.

Pada pandangan anda. masalah disiplin 6. (10M) 1. Bersiap sedia untuk mengajar dan mengenal pasti pendekatan. Guru dan murid tidak bermotivasi 3. Proses PnP terjejas. Perincikan lima tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam melaksanakan pedagogi relevan budaya. dan kelas sosial secara positif.    Menerima kepelbagaian latar belakang murid yang berbeza.beza dari segi budaya. etnik. guru . bahasa. apakah implikasi yang akan terjadi dalam kelas pelbagai etnik sekiranya guru gagal menyesuaikan diri dengan budaya setempat.bezakan etnik dan budaya mereka. Sesetengah murid mungkin terasa dipinggirkan dan tidak mempunyai rasa kekitaan 4. Contohnya. Perlu mempunyai rasa bangga dan komited dengan kerjaya yang mendorong kejayaan semua murid tanpa membeza.b.pendekatan yang perlu bagi mencapai hasil pembelajaran. pnp tidak menyeronokkan Soalan 6: Malaysia mempunyai kepelbagaian etnik yang memerlukan kesedaran guru dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran. masalah komunikasi 5. Berikut merupakan tindakan – tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam melakasanakan pedagogi relevan budaya. (10M) Pedagogi relevan budaya amat perlu diaplikasikan dalam kelas yang mempunyai pelajar dari pelbagai latar budaya dan adat resam.objektif pembelajaran sukar tercapai 2. walaupun seorang guru mengajar di sekolah Orang Asli. Hal ini penting dalam memastikan semua pelajar merasa seronok dengan pembelajaran dan tidak merasa disisihkan oleh guru. Pengajaran yang seimbang tanpa adanya prejudis dan sikap berat sebelah terhadap sesuatu kaum pastinya akan menjadikan proses P&P berjalan dengan lancar.

Lebih lanjut rujuk(mukasurat 128-129) Rangkakan lima aktiviti pengajaran yang menggunakan elemen dalam pedagogi relevan budaya. Contohnya bagi Tajuk : Budaya masyarakat majmuk. Strategi rentas budaya mengkehendaki pelajar meneroka dan membina pengetahuan serta pengalaman supaya faham budaya orang lain. . hurai atau memperbaiki persepsi budaya masing-masing. Rusnah dan Fauziah diberi tajuk : Budaya Orang China. Antara aktiviti yang boleh guru jalankan di dalam kelas ialah:1. Murid juga digalakkan berinteraksi dan bekerjasama dalam suasana hormatmenghormati. Guru juga mempelbagaikan aktiviti dan teknik individu. Guru juga perlu mempunyai pandangan bahawa semua murid boleh belajar dan mencapai kejayaan. Guru perlu mempunyai rasa hormat kepada murid yang berbeza budaya dan latar belakang. Sesi pembentangan mereka dikukuhkan dengan terdapat perkongsian maklumat dengan murid lain dari pelbagai budaya memberi maklumat. Ah Seng dan Ah Hai diberi tajuk : Budaya Orang India dan Sarojini dan Selvarani diberi tajuk : Budaya Orang Melayu. guru tersebut perlulah berfikiran kreatif dan boleh menyesuaikan diri dengan murid pelbagai budaya. Setiap ahli bebas menyarakan idea dan pandangan dalam perlu pengajaran dengan mengambil kira konsep perbezaan menyelesaikan masalah. Guru menggunakan kekuatan yang ada pada murid untuk diketengahkan dan menjadikannya sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Bagi guru yang mempunyai murid yang pelbagai budaya. Aktiviti yang melibatkan kaedah penemuan seperti membuat buku skrap berkenaan budaya kaum lain.tersebut tetap perlu berbangga mengajar di sekolah tersebut dan membimbing pelajar Asli sehingga berjaya. (10M) Pelbagai aktiviti pengajaran yang menggunakan elemen dalam pedagogi relevan budaya.     Mewujudkan hubungan dan ikatan yang erat antara guru dan murid. Aktiviti perbincangan kumpulan yang melibatkan ahli-ahli kumpulan pebagai budaya.

bagaimanakah elemen-elemen dalam kurikulum tersirat boleh untuk meningkatkan perpaduan antara kaum di Malaysia.. Soalan 7 ". Jadi." Sebagai guru di kelas yang terdiri daripada murid-murid berbagai kaum dan belakang... pelajar akan lebih memahami dan menghormati masyarakat dari kaum yang lain. murid akan berkongsi kreativiti dan pengetahuan tentang budaya masyarakat – masyarakat di Negara kita. Aktiviti lakonan . 4. Menggalakkan penggunaan bahan bacaan untuk mengetahui tentang budaya kaum lain. Contohnya pelajar Cina akan melakonkan watak kehidupan masyarakat Melayu.. dan sebagainya tentang budaya kaum lain yang terdapat di Negara kita. buku. khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan. Mereka boleh melakonkan cara hidup. pelajar Melayu melakonkan watak kehidupan masyarakat India dan masyarakat India melakonkan watak kehidupan masyarakat Cina.. Kurikulum ini tidak . pantang larang. (10M) latar digunakan Kurikulum tersirat merujuk kepada cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pengajaran pembelajaran dan pengurusan organisasi sekolah. jurnal. Guru perlu memberi kefahaman kepada pelajar untuk melihat perbezaan budaya tersebut dari sudut yang positif. Guru meminta pelajar membuat catatan dan kemudian bentangkan hasil pembacaan di hadapan kelas.3. Guru memberikan projek yang perlu disiapkan dalam kumpulan yang terdiri daripada murid pelbagai kaum dan budaya. adat resam kaum yang mereka lakonkan. secara umumnya dapat dideskripsikan sebagai hasil (sampingan) dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah.masyarakat di Malaysia. Guru meminta pelajar melihat perbezaan budaya tentang kaum yang dibaca dengan kaum pelajar tersebut. Kurikulum tersirat atau tersembunyi. Contohnya projek membina model pakaian tradisional masyarakat. Guru meminta pelajar membaca artikel. 5. Melalui aktiviti seperti ini.

Maka. Guru boleh mengelompokkan murid diterapkan pengaruh tetapi kuantitatif. memberi permasalahan yang dengan P&P agar mereka boleh berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah Elemen ketiga bagi kurikulum tersirat ialah ia boleh menjadi objektif pembelajaran hasil pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara ini termasuk sistem pengurusan kelas. Seperti contohnya. Individu yang mengikuti perjalanan sistem diterjemahkan ke dalam pelbagai rekabentuk kurikulum persekolahan yang menjadi ingatan dan guru perlulah menyediakan proses P&P. murid. mereka akan mempunyai pengalaman kaum sahaja dan akan meningkatkan pembelajaran yang tidak tertumpu kepada satu perpaduan antara kaum.ruang kelas. Elemen kedua merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar. Kurikulum tersirat boleh menyatukan murid pelbagai kaum yang berbeza dengan adanya aktiviti kokurikulum. Hal serta pada pola pelajar seperti contohnya menyusun atur kedudukan murid dalam kumpulan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kurikulum tersembunyi mempunyai pertalian yang rapat dengan pengalaman persekolahan individu. Semua perkara ini membawa implikasi sepanjang persekolahan.murid dapat mengenali permainan tradisional kaum masing-masing dan secara tidak langsung hubungan antara kaum dapat dieratkan. Melalui hal ini. Elemen keempat kurikulum tersirat merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama pelaksana kurikulum itu sendiri samada guru dan murid atau pengajar. fokus melibatkan semua berkaitan tersebut. tetapi ia berlaku tanpa disedari oleh guru dan muridPengalaman yang diterima itu sebenarnya boleh memberi panduan kepada hadapan murid-murid apabila mereka tamat belajar secara formal. murid dalam berbeza kaum dalam P&P.dibuat secara formal. dengan mengadakan pertandingan permainan tradisional ataupun karnival permainan tradisional juga boleh menyatukan murid pelbagai kaum. persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum. pendidikan yang memperoleh ilmu dan pengalaman pegangan hidup sehingga mereka dewasa. suasana yang memberi pengalaman yang menyeronokkan dalam kepada menggalakkan integrasi antara kaum. Dengan cara ini murid.aturan yang pengelompokan pelajar. Sebagai contoh.Nilai ini oleh akan dipelajari . masa Elemen pertama dalam kurikulum tersirat ialah kewujudan bagi kurikulum tersirat adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi.

kurikulum tersirat telah menggalakkan interaksi antara murid secara meluas di dalam bilik darjah antara pelbagai kaum yang terdiri daripada sosio-budaya. Interaksi dalam bilik darjah merupakan satu aspek penting yang perlu dititikberatkan oleh guru untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. guru daripada kaum yang pelbagai dan akhlak seseorang dan berpakaian.Oleh itu. sama lain tidak kira berbeza agama. tingkahlaku dan guru itu sendiri iaitu bagaimana cara guru itu menyampaikan ilmu. Nilai – nilai yang ditonjolkan antara kaum seperti contohnya. Pertama. melalui interaksi. tersembunyi sama-sama berperanan dalam membentuk perubahan fungsi pendidikan.beza mengikut tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. tidak semestinya hanya berinteraksi untuk berinteraksi untuk keperluan sosialisasi mereka . semua murid tidak mengira kaum akan bercakap dalam kelas bahasa Melayu. Elemen kelima kurikulum tersirat ialah jenis atau pengkategoriannya yang berbeza. malah mereka perlu sendiri. mahupun jantina. murid-murid dapat bergaul antara satu bangsa. budaya. Sebagai contohnya. Murid-murid tujuan pembelajaran. guru membahagikan kumpulan berdasarkan prinsip menggalakkan interaksi antara berlainan kaum. Apabila guru mengadakan aktiviti kelas secara berkumpulan.oleh murid tetapi secara tidak langsung misalnya. Cina. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum pelajar malah dapat meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar dalam pelbagai dialek.berkomunikasi guru haruslah menjurus kepada perpaduan memberi reaksi positif kepada murid yang datang tidak pilih kasih atau bersikap memberi layanan yang berbeza kepada kaum yang berlainan. semua murid pula akan kurikulum sosial harus murid yang menghormati bahasa Apabila dalam kelas bahasa dalam bahasa Cina dan apabila bertutur dalam bahasa Melayu. b) Nilaikan keberkesanan kurikulum tersirat dalam merealisasikan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan di Malaysia. (10M) Kurikulum tersirat berkesan dalam merealisasikan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan di Malaysia. Guru boleh menyemaikan perasaan menerima dan ibunda dan dialek kaum lain melalui aktivitiyang dijalankan.

Melalui tindakan serta dibaluti perasaan kasih sayang. Di dalam bilik darjah. Aktiviti yang melibatkan integrasi antara kaum lebih menyeronokkan kerana murid dapat bertukar yang baik yang diamalkan dalam masyarakat pendapat. dikembangkan . Tindakan seseorang guru yang tidak mempertikaikan kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh mana-mana murid berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid.Kedua. Hal ini kerana murid dapat bersama-sama membina dan memupuk nilai yang baik dalam keadaan yang ceria dan menyeronokkan kerana perpaduan kaum dijana. Hal ini sudah pasti dapat mengelakkan penggunaan unsur-unsur dialek mengikut kaum semasa mereka berinteraksi. murid dapat belajar dalam keadaan ceria dan menyeronokkan. sosial Perbendaharaan kata yang tepat akan membantu murid mencapai kematangan yang sepatutnya. bahasa. Guru yang sentiasa membiasakan diri memberi penghargaan apabila murid sebelumnya. Keempat. kendiri murid dapat disemai oleh seorang guru di sekolah. Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama dapat sekali gus proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. semua murid diwajibkan menggunakan bahasa Melayu ketika berinteraksi semasa pengajaran dan pembelajaran (p&p) dilaksanakan. Pengunaan laras bahasa yang tepat yang diamalkan dalam situasi yang sesuai serta aktiviti yang bercorak ke arah peningkatan bahasa yang disertai murid mampu meningkatkan tahap penguasaan bahasa murid terhadap bahasa standard. tanpa mengira sosio-budaya murid. Ketiga. meningkatkan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dapat merealisasikan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan di strategi kerajaan dalam menyatupadukan masyarakat berbilang ini adalah dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai yang Malaysia. Salah satu kaum dan budaya di Negara bahasa perantaraan di sekolah. nilai dan budaya mereka. seseorang guru dapat memberi Pembentukan yang berhemah yang peluang terbaik untuk mengembangkan potensi diri murid ke arah pembentukan modal insan yang berkualiti. mampu menarik dengan senyuman selain kerap dan mudah mempamerkan sesuatu yang lebih baik daripada perhatian murid untuk sentiasa melakukan perubahan positif terhadap diri mereka. kurikulum tersirat dapat membentuk pembentukan kendiri murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->