P. 1
Agar Rizki Mendapat Keberkahan

Agar Rizki Mendapat Keberkahan

|Views: 4|Likes:
Published by Rizky Yunisha

More info:

Published by: Rizky Yunisha on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

Agar Rizki Mendapat Keberkahan : Dua Syarat Meraih Keberkahan Oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri MAKNA KEBERKAHAN

Betapa sering kita mengucapkan, mendengar, mendambakan dan berdo’a untuk mendapatkan keberkahan, baik dalam umur, keluarga, usaha, maupun dalam harta benda dan lain-lain. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan itu? Dan bagaimana untuk memperolehnya? Apakah keberkahan itu hanya terwujud jamuan makanan yang kita bawa pulang saat kenduri? Atau apakah keberkahan itu hanya milik para kiyai, tukang ramal, atau para juru kunci kuburan, sehingga bila salah seorang memiliki suatu hajatan, ia datang kepada mereka untuk "ngalap berkah", agar cita-citanya tercapai? Bila kita pelajari dengan sebenarnya, baik melalui ilmu bahasa Arab maupun melalui dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Sunnah, kita akan mendapatkan bahwa kata al-barakah memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat luas dan agung. Secara ilmu bahasa, al-barakah, berarti berkembang, bertambah dan kebahagian [1>. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata : "Asal makna keberkahan, ialah kebaikan yang banyak dan abadi" [2> DAHULU, SABA MERUPAKAN NEGERI PENUH BERKAH Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang negeri mereka. "(Negerimu adalah) negeri yang baik dan (Rabbmu) adalah Rabb Yang Maha Pengampun" [Saba : 15> Ayat diatas berbicara tentang negeri Saba’ sebelum mengalami kehancuran lantaran kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalam Al-Qur’an, Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjelaskan kisah bangsa Saba’, suatu negeri yang tatkala penduduknya beriman dan beramal shalih, maka mereka dilingkupi dengan keberkahan. Sampai-sampai ulama ahli tafsir mengisahkan, kaum wanita Saba’ tidak perlu bersusah-payah memanen buah-buahan di kebun mereka. Untuk mengambil hasil buahnya, cukup menaruh keranjang di atas kepala, lalu melintas di kebun, maka buah-buahan yang telah masak akan berjatuhan memenuhi keranjangnya, tanpa harus memetik atau mendatangkan pekerja untuk memanennya. Sebagian ulama lain juga menyebutkan, dahulu di negeri Saba’ tidak ada lalat, nyamuk, kutu, atau serangga lainnya. Kondisi demikian itu lantaran udaranya yang bagus, cuacanya bersih, dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang senantiasa meliputi mereka. [3> Kisah keberkahan yang menakjubkan pada zaman keemasan umat Islam juga pernah diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah :"Sungguh, biji-bijian dahulu, baik gandum maupun yang

maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya" [Al-A’raf : 96> Demikian. Inilah syarat pertama dan terpenting agar rizki kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta’ala. maka kita menuduh alam sebagai penyebabnya. Di antara perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang berkaitan dengan penghasilan. balasan Allah Subhanahu wa Ta’ala bagi hamba-hamba-Nya yang beriman. Tetapi. maka kita lupa daratan. mereka mendustakan (ayat-ayat Kami). ialah senantiasa yakin dan menyadari bahwa rizki apapun yang kita peroleh merupakan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta’ala . karena Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menentukan kadar rizki setiap manusia semenjak ia masih berada dalam kandungan ibunya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. pent) lebih banyak. setiap terjadi kegagalan atau bencana. yaitu dengan merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. dan bertuliskan pada kantung luarnya :"Ini adalah gandum hasil panen pada masa keadilan ditegakkan" [4> Bila demikian. "Andaikata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Bila demikian. Bila kita pikirkan diri dan negeri kita. penghasilan dan harta saya diberkahi Allah? DUA SYARAT MERAIH KEBERKAHAN Untuk memperoleh keberkahan dalam hidup secara umum dan dalam penghasilan secara khusus. bukan semata-mata jerih payah atau kepandaian kita. bagaimanakah cara agar usaha. Pertama. Dan sebaliknya. Sehingga kita bertanya-tanya. Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. dan merasa keberhasilan itu karena kehebatan kita. tentu masing-masing kita mendambakan untuk mendapatkan keberkahan dalam pekerjaan. dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta’ala. niscaya tidak akan pernah merasakan keberkahan dalam hidup. terdapat dua syarat yang mesti dipenuhi. niscaya kita bisa membukukan buktinya. Yang demikian itu. Setiap kali kita mendapatkan suatu keberkahan. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. maka mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberkahi kehidupan kita? Bukankah pola pikir semacam ini yang telah menyebabkan Qarun mendapatkan adzab dengan ditelan bumi? Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.lainnya lebih besar dibanding dengan yang ada sekarang. dan sekaligus menjadi penjelas bahwa orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. . Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan melalui jalur sanadnya. penghasilan dan harta. sebagaimana keberkahan yang ada padanya (biji-bijian kala itu. bahwa telah ditemukan di gudang sebagian kekhilafahan Bani Umawi sekantung gandum yang biji-bijinya sebesar biji kurma.

"Qarun berkata : "Sesunguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku". ialah Allah Subhanahu wa Ta’ala akan meielimpahkan kepada mereka rizki yang sangat banyak dari langit dan dari bumi." [Al-Qashah : 78> Perwujudan bentuk yang lain dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala berkaitan dengan rizki. yaitu kita senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta’ala ketika hendak menggunakan salah satu kenikmatan-Nya.. pent) niscaya anak itu tidak akan diganggu setan" [HR Al-Bukhari> Demikian. tanpa susah payah. Kedua : Amal Shalih Yang dimaksud dengan amal shalih. sehingga mereka akan mendapatkan kecukupan dan berbagai kebaikan. pent). "Dari Sahabat Aisyah Radhiyallahu ‘anha. ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan syari’at yang diajarkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. bahwa yang dimaksud dengan "mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki". kemudian mereka berdua dikaruniai anak (hasil dari hubungan tersebut. letih. niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka" [Al-Ma’idah : 66> Para ulama tafsir menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. Injil dan (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada mereka. Inilah hakikat ketakwaan yang menjadi syarat datangnya keberkahan sebagaimana ditegaskan pada surat Al-A’raf ayat 96 diatas. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta’ala menceritakan tentang Ahlul Kitab yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. niscaya makanan itu akan mencukupi kalian". "Dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat. lalu menyantap makanan beliau dalam dua kali suapan (saja). misalnya ketika makan. yang terwujud pada menyebut nama-Nya ketika hendak menggunakan suatu kenikmatan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah bahwasanya salah seorang dari kamu bila hendak menggauli istrinya ia berkata : "Dengan menyebut nama Allah. sekilas penjelasan peranan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak harta kumpulannya . [HR Ahmad. lesu. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : "Ketahuilah seandainya ia menyebut nama Allah (membaca Bismillah. dan tanpa adanya tantangan atau berbagai hal yang mengganggu ketentraman hidup mereka [5> . tiba-tiba datang seorang Arab badui. sehingga mendatangkan keberkahan pada harta dan anak keturunan. ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami". An-Nasa-i dan Ibnu Hibban> Pada hadits lain. bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu saat sedang makan bersama enam orang sahabatnya.

"Seandainya kalau bukan karena ulah Bani Israil. dan derajatnya akan diangkat ke tingkatan tertinggi. "Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. ayah yang dinyatakan dalam ayat ini sebagai ayah yang shalih itu bukan ayah kandung dari kedua anak tersebut. mereka hanya dibenarkan untuk mengambil daging yang akan mereka makan pada hari tersebut. sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Sunnah’ [6> Sebaliknya. agar orang tua mereka menjadi senang. maka Rabbmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu. maka yang ia petik juga kebalikan dari apa yang telah disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta’ala menghukum mereka. bila seseorang enggan beramal shalih.Di antara contoh nyata keberkahan harta orang yang beramal shalih. sedang ayahnya adalah seorang yang shalih. Al-Hakim dll> Membusuknya daging dan basinya makanan. sehingga daging-daging yang mereka simpan tersebut menjadi busuk. yang semasa hidupnya berprofesi sebagai tukang tenun. Akan tetapi. mereka melanggar perintah ini. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Pada kisah tersebut. ialah kisah Khidir dan Nabi Musa bersama dua orang anak kecil. dan dibawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ibnu Majah. orang tua itu ialah kakeknya yang ketujuh. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahwa itu semua terjadi akibat perbuatan dosa umat manusia. sehingga tidak nampak dan tidak bisa diambil oleh orang lain. atau bahkan malah berbuat kemaksiatan. sebenarnya menjadi salah satu dampak buruk yang harus ditanggung manusia. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirmn. Khidir menegakkan tembok pagar yang hendak roboh guna menjaga agar harta warisan yang dimiliki dua orang anak kecil dan terpendam di bawah pagar tersebut . untuk disimpan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata. Akibat perbuatan mereka ini. mereka dilarang untuk menyimpan daging-dading burung tersebut. niscaya makanan tidak akan pernah basi dan daging tidak akan pernah membusuk" [Muttafaqun ‘alaih> Para ulama menjelaskan. Akan tetapi. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. [7> Demikian. Setiap pagi hari. Ia akan memberi syafa’at kepada mereka. "Sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah dari rizkinya akibat dari dosa yang ia kerjakan" [HR Ahmad. dan keberkahan amal shalihnya akan meliputi mereka di dunia dan di akhirat. dan mengambil daging dalam jumlah yang melebihi kebutuhan mereka pada hari tersebut. tatkala Bani Israil diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala berupa burung-burung salwa (semacam burung puyuh) yang datang dan dapat mereka tangkap dengan mudah setiap pagi hari. sebagai rahmat dari Rabbmu" [Al-kahfi : 82> Menurut penjelasan para ulama tafsir. . "Pada kisah ini terdapat dalil bahwa anak keturunan orang shalih akan dijaga. penjelasan dua syarat penting guna meraih keberkahan.

Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Almat Jl. Al-Qamus Al-Muhith.[Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 01/Tahun XII/1429H/2008M. Syarhu Shahih Muslim. 2/76 [6>. oleh An-Nawawi 1/225 [3>. 3/99 [7>. 3/531 [4>. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. 0271-5891016> ___________ Footnotes [1>. Ma’alimut Tanzil. 1/97. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183. Al-Misbahul-Munir. 1/45. Lihat Zadul Ma’ad. 4/363 dan Musnad Ahmad 2/296 [5>. Lisanul Arab 10/395 [2>. Tafsir Ibnu Katsir. 2/1236. telp. Syarhu Shahih Muslim 10/59 Fathul Bari 6/411 . Solo – Purwodadi Km.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->