1

HALAMAN PENGAKUAN

“ Saya mengakui karya ini adalah hasil penulisan saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Tandatangan :………………………………………… Nama penulis : ROSELAWATI MOHD SUHOOT Tarikh :

2

ISIKANDUNGAN Halaman Pengakuan Isikandungan Abstrak 1.0 Pengenalan 1.1 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran lalu 2.0 Fokus Kajian / Isu Keperihatinan 2.1 Tinjauan Dan Analisis Masaalah 3.0 Objektif Kajian 3.1 Objektif Umum 3.2 Objektif Khusus 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Tindakan Dijalankan 5.1 Perancangan Tindakan 5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 5.2.1 Instrumen Dan Alat Kajian 5.3 Perancangan Cara Analisis Tinjauan Masaalah 5.4 Refleksi Kajian 5.5 Perancangan Pelaksanaan Tindakan 6.0 Cadangan Kajian Seterusnya

MUKASURAT 1 2 3 4 5-9 10 11 13 13 13 13 14 14 23 23 23 29 29 30

3

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN KAJIAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN Writing Is Fun And Easy NAMA PENYELIDIK Roselawati Bt Mohd Suhoot Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam , Bangi

Abstrak Kemahiran menulis dalam Bahasa Inggeris merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan tugas yang mencabar bagi guru dan murid ketika sessi pengajaran dan pembelajaran terutamanya bagi 32 murid di kelas 4 Beta, SK Taman Damansara Aliff yang tidak menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi mereka. Justeru itu kajian ini bertujuan meninjau strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru dan murid dalam pelaksaan kemahiran menulis Bahasa Inggeris.Hasil kajian mendapati guru bersetuju bahawa mengajar kemahiran menulis merupakan tanggungjawab guru yang mencabar. Dari segi pengaplikasian strategi pengajaran pula, guru bersetuju bahawa mereka perlu mengajajarkan murid- murid dari kemahiran yang mudah kepada yang sukar.

Strategi sebegini patut dilaksanakan kerana dapat membantu proses pemahaman murid dan memudahkan mereka untuk melaksanakan tugasan yang diberi oleh

guru. Kajian ini juga mencadangkan guru-guru perlu bersikap positif terhadap kemahiran menulis dan melaksanakan kemahiran menulis dengan strategi yang lebih berkesan. Selain itu guru-guru juga patut berusaha mengatasi masaalah yang dihadapi melalui pengajaran yang kreatif dan berkualiti agar penguasaan murid dalam kemahiran tersebut dapat ditingkatkan. Guru juga perlu melaksanakan kemahiran menulis berdasarkan sukatan matapelajaran terkini. Di akhir kajian ini diharap 32 orang murid 4 Beta tersebut merasa yakin dan boleh menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik.

Section B – Information Transfer dan Section C Note Expansion.0 Pengenalan Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran bahasa yang turut ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Bahasa Inggeris Sekolah Rendah iaitu kurikulum lama yang disemak semula pada tahun 2002 dan dilaksanakan bermula pada tahun 2003. statistik keputusan UPSR matapelajaran Bahasa Inggeris 2010 .4 1. kekurangan perbendaharaan kata .Justeru itu. Menurut sumber Kementerian Pendidikan Malaysia. malah digeruni dan dibenci. Keputusan yang kurang memuaskan ini mungkin disebabkan oleh beberapa fakor iaitu kelemahan murid itu sendiri. Dalam kertas peperiksaan tersebut mengandungi 3 bahagian iaitu Section A – Sentence Construction . Kemelut ini memang membimbangkan tetapi pernah kah terfikir oleh kita kenapa ia begitu susah sangat untuk sesetengah murid. Ketiga-tiga bahagian ini memerlukan murid unutk menulis ayat dan karangan. Murid yang tidak menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi masaalah untuk menjawab soalan. bahasa yang mereka tidak gunakan sebagai medium komunikasi harian. sikap negatif murid yang kurang berminat terhadap pelajaran. 2003). Menurut Noorazman Mahat (2009) . Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Bahasa Inggeris boleh menjadi satu subjek yang sangat ditakuti di sekolah. masih terdapat 25.3 % dalam tahun 2011. adalah . kesalahan tatabahasa dan dan tidak pasti dengan format dan teknik menjawab. Masalah guru yang tidak mengikuti sepenuhnya sukatan pelajaran terkini dalam pengajaran kemahiran menjawab juga merupakan salah satu faktor yang boleh menjejaskan pencapaian murid dalam kemahiran menulis dan membantutkan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menghasilkan murid yang mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai displin atau matapelajaran dan seterusnya mengembangkan kemahiran penulisan (KPM. kelemahan strategi pengajaran guru. murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat apatah lagi ianya dalam Bahasa Inggeris.7 % yang gagal dalam Bahasa Inggeris sementara 25. Kepentingan penulisan tergambar dalam kurikulum Bahasa Inggeris terutamanya dalam Kertas 2 Peperiksaan Bahasa Inggeris.

(1988) . tentulah subjek ini mencabar buat saya. peringkat pelaksanaan dan peringkat refleksi. peringkat perancangan. Begitulah hasil tinjauan saya dari murid-murid 4 Beta yang semuanya menyatakan mereka belajar Bahasa Inggeris hanya di sekolah sahaja dengan tidak menggunakannya di rumah atau ketika bersama rakan-rakan. Namun jika tidak ada langsung sesiapa di rumah atau di persekitaran yang menggunakan Bahasa Inggeris . Johor Bahru. meningkatkan fahaman guru tentang amalan-amalan pendidikan dan situasi sosial. komunikasi dan penulisan. saya sering menghadapi masaalah yang sama iaitu kelemahan murid-murid di Sekolah Kebangsaan dalam matapelajaran Bahasa Inggeris baik dari segi pertuturan.1 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Saya baru sahaja berpindah ke sekolah yang baharu dirasmikan pembukaanya pada 4 Januari 2012 iaitu Sekolah Taman Damansara Aliff . Menurut Kemmis dan Mctaggart. Bagi Kemmis dan Mctaggart. Kajian tindakan merupakan satu cara bagi guru-guru untuk menambah baik pengajaran mereka melalui amalan dan tindakan sendiri dan bukan bergantung kepada pihak lain. saya akan bertanya pada diri sendiri adakah saya suka subjek Bahasa Inggeris ? Adakah saya selesa menggunakan Bahasa Inggeris di sekolah sedangkan di rumah kebanyakan masa saya menggunakan Bahasa Melayu. Jika saya sudah biasa menggunakan Bahasa Inggeris di rumah. tentulah subjek ini tidak susah bagi saya. Meletak diri saya jika saya seorang murid sekolah rendah. Sebelum ini saya pernah berkhidmat di SK Pengkalan Rinting selama 14 tahun dan di SK Bukit Mutiara selama 8 tahun. . 1.5 sangat penting untuk guru-guru menilai semula setiap pengajaran mereka untuk menjadi kayu ukur samada teknik dan strategi yang digunakan berkesan atau perlu penambahbaikan. kajian tindakan dilakukan secara kolaborasi. Sepanjang dua puluh dua tahun mengajar di tiga sekolah yang berlainan. kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri untuk menegakkan keadilan amalanamalan kemasyarakatan dan pendidikan. dan kajian tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat iaitu peringkat tinjauan.

Muridmurid telah ditempatkan dalam satu kelas bertujuan untuk dikenalpasti permasaalahan dan seterusnya dipulihkan sebelum menghadapi peperiksaan UPSR pada tahun hadapan. Saya juga harus memperbaiki cara penerangan dan penyampaian arahan saya. terdapat 3 orang murid daripada 32 orang murid Tahun 4 Beta ( kelas ke 3 ) yang tidak boleh menulis ayat dalam Bahasa Inggeris dengan betul sementara 28 orang lagi dalam tahap sederhana di mana hanya boleh buat lebih kurang 2 ayat yang betul sahaja. Kebanyakkan ayat yang ditulis dalam kertas Peperiksaan Diagnostik tersebut. Apabila dicantumkan ia akan menjadi „Salim is eating a burger. Sementara 3 orang murid yang saya berikan perhatian khusus haya dapar memberikan 32 hingga 4 jawapan yang betul sahaja. perlu diperbaiki dari segi „helping words‟ dan gambar-gambar yang sesuai. „Subject‟ Salim. Saya dapati kesemua 24 orang murid ini bukan sahaja tidak dapat menulis ayat yang menarik malahan tidak boleh menulis ayat tunggal dengan betul. Saya memulakan dengan mengenalkan mereka kepada teknik „SVO‟ (Subject Verb Object). ( Rujuk Jadual 2 dan 3 ). Itu . Untuk itu saya harus memikirkan satu langkah membaikpulih stategi pengajaran saya. girl pet stroking hamster dan beberapa lagi. salah dan tidak membawa apa-apa maksud. man the stand on field. ..When‟. Ali hobby collecting stamp .Where. di mana dan bila berlakunya. „Verb‟ pula „What‟ dan „Object‟ ialah „What . saya dapati 8 orang murid dapat menyiapkan tugasan dengan betul dan selainnya hanya dapat menyiapkan sebahagiannya sahaja. saya telah memikirkan untuk mengambil beberapa langkah baikpulih strategi pengajaran saya sambil membuat pemerhatian supaya masaalah ini dapat di atasi dengan segera. Untuk itu . apa.6 Hasil dari Ujian Diagnostik Peringkat Sekolah yang bertujuan untuk menempatkan murid mengikut aras kebolehan mereka . Saya menerangkan „Subject” membawa maksud „Who‟ . belum lagi 3 orang murid yang hanya menyalin semula semua soalan di ruangan jawapan yang disediakan. Sebagai contoh. Hasil dari tugasan tersebut .‟ Setelah itu saya memberikan mereka lembaran kerja untuk disiapkan. siapa. seseorang murid mesti menyoal diri sendiri . Object pula a burger. Saya perhatikan mereka kurang menguasai „vocabulary‟ dan „verb‟ dengan baik. Dari segi lembaran kerja pula . Sebagai contoh . „Verb‟ is eating. Biasanya dalam menulis ayat tunggal.

ING M G MATE M G SAINS M G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AHMAD HAYYUL QAYYUM BIN ASROL AHMAD HAZEEM BIN ROHIZAN AIMAN IZWAN BIN ISMAIL AMMAR SYAHMI BIN KHAMIS MOHAMAD AFIZ BIN ATAN MOHAMAD SAIFUL ARIF BIN SA'AT MUHAMMAD AIMAN BIN MAD SEREHAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN ZULFIKAR MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSNIZAM MUHAMMAD HAKIMI DANIS H BIN ABDUL HAKIM 50 C 40 C 50 C 45 C 50 C 68 B 40 C 75 B 75 B 40 C 48 C 60 B 50 C 50 C 45 C 55 C 40 C 57 C 48 C 40 C 50 C 63 B 40 C 60 B 45 C 65 B 47 C 50 C 50 C 58 C 48 C 38 D 44 C 35 D 36 D 55 C 35 D 25 D 40 C 40 C 30 D 30 D 42 C 35 D 45 C 33 D 47 C 46 C 36 D 40 C 40 C 36 D 38 D 25 D 40 C 36 D 40 C 42 C 40 C 25 D 50 C 40 C MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN ADLI RAHIMI MUHAMMAD NABIEL BIN JA'AFAR MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN MOHD SABRI MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN YUSOFF ALYAA KHADEJA BT ZAIMI DANIA SOFIA BT ABDUL MUTHALIB HAIDA FARIZA BT HAZUUL FAKAR LAILATUL UMAIRAH BT KHAIRUL FARIZ NORAZLIYANA BT MOHAMEDON NUR ADRIANA ALISA BT ZAKARIA NUR AFIQAH BT AHMAD JAINI NUR EISYA SOFIA BT TAJUDIN NUR HAZIMAH HAZWANI BT HALIZAN NUR SYAFIQAH KHAIRUL BT ABDULLAH NUR SYAHIDAH BT AMRAN NUR SYUHADA BT MOHAMAD FAUZAN NURUL AFIQAH BT ABDUL RAHMAN NURUL AISYAH BT AHMAD NIZA RAZIANA RIZA BT RIMI SOFEA SYAFIRA BT ABDULLAH 40 40 40 32 40 40 42 44 65 30 40 42 42 42 48 43 44 41 45 41 40 40 40 42 40 43 40 30 44 45 42 C C C D C C C C B D C C C C C C C C C C C C C C C C C D C C C 55 C 55 C 40 C 40 C 45 C 30 D 35 D 25 D 30 D 37 D 46 C 60 B 38 D 60 B 39 D 45 C 36 D 38 D 38 D 40 C 60 B 35 D 29 D 35 D 35 D 30 D 44 C 30 D 45 C 50 C 40 C 43 C 42 C 41 C 38 D 42 C 35 D 30 D 30 D 40 C 38 D 40 C 41 C 34 D 35 D 36 D 44 C 37 D 40 C 36 D 35 D 45 C 47 C 30 D 40 C 38 D 40 C 47 C 40 C 40 C 38 D 35 D A B C D E JUMLAH LULUS JUMLAH GAGAL % LULUS % GAGAL 0 JADUAL 1 1 28 3 0 29 3 91 9 JADUAL 1 .7 MARKAH UJIAN DIAGNOSTIK 4 BETA BIL NAMA MURID BM1 M G BM2 M G TARIKH : 09 JAN 2012 B.

8 JADUAL 2 (Contoh lembaran kerja 1) .

9 JADUAL 3 (Contoh lembaran kerja 2) .

sering diketawakan apabila berbahasa Inggeris dan selalu tertekan apabila berada di dalam kelas Bahasa Inggeris akan membuat mereka menghadapi kesukaran untuk menguasainya.10 2. Oleh itu saya membuat keputusan untuk membuat perancangan mengikut Model Kemmis (Hopkins. yang dapat mereka kuasai dengan pantas supaya mereka terangsang untuk mendalaminya dengan lebih jauh lagi. Ini ialah kerana dalam sukatan pelajaran sedia ada penekanan kepada „Grammar‟ tidak boleh di ajar dalam satu waktu sebaliknya dalam slot kecil sahaja. Langkah yang saya ambil ini mungkin akan terkeluar sedikit dari kebiasaan sukatan pelajaran sedia ada. Selainnya murid didedahkan dengan Tema „World of Self „. Pada pendapat saya tidak menjadi halangan untuk saya memberikan masa yang lebih untuk peguhan asas „grammar‟ kerana jika langkah ini berjaya dilaksanakan dalam sebulan.mereka pasti mengalami masaalah keyakinan diri untuk mempelajari subjek ini. saya boleh mengulang semula kepada sukatan yang perlu dilaksanakan. . „World of Knowledge‟ dan „World of Stories‟. Mereka akan hilang keinginan untuk mempelajarinya kerana percaya bahwa mereka memang tidak berbakat dan tidak mungkin menguasainya. Saya sangat berharap ianya dapat membantu meningkatkan peratus lulus untuk 3 orang murid tadi dan meningkatkan gred C kepada gred B bagi 24 orang yang lain. Itu yang membuatkan muridmurid agak kurang penekanan dari segi „grammar‟ . Kegagalan dalam peperiksaan . 1985)‟.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPERIHATINAN Biasanya jika tahap peguasaan Bahasa Inggeris seseorang murid itu lemah . Dari itu adalah penting untuk saya memulakan langkah seterusnya dengan membina keyakinan diri mereka melalui latihan awal yang mudah.

Maksudnya jika murid tersebut mahu mengatakan “saya mahu makan nasi” dalam Bahasa Inggeris. Begitu juga dengan penguasaan Bahasa Inggeris Petuanya ialah menguasai perbendaharaan kata (Vocabulary). apa perkataan mahu. dia perlu tahu apa perkataan saya. Adakah mereka membaca buku Bahasa Melayu . Jika seseorang murid itu tidak pandai Bahasa Inggeris. apa perkataan makan dan apa perkataan nasi. besar kemungkinan mereka mempunyai masaalah perbendaharaan kata yang kecil. Oleh itu. .1 TINJAUAN DAN ANALISIS MASALAH Jika kita perhatikan pekerja-pekerja asing di negara kita. Barulah mereka boleh bercakap dalam Bahasa Inggeris.11 MEMBUAT REFLEKS Merancang kitaran 1 Bertindak Memerhati Perancangan Setelah Pemerhatian Tindakan kitaran 2 Refleks JADUAL 4 2. mereka berjaya menguasai Bahasa Melayu dengan lancar dalam masa 3 bulan sahaja. Pastinya tidak.

Berdasarkan keputusan refleksi pengajaran yang lalu. Satu perkara yang amat dibimbangi dan ditakuti ialah tatabahasanya. Kesemua „Tenses‟ ini perlu digunakan apabila membuat karangan Bahasa Inggeris pada „Section C-Note Expansion‟ kertas 2 peperiksaan. saya perlu menyediakan beberapa lembaran kerja yang sesuai untuk tujuan tersebut. Melalui lembaran kerja itu . Yang terakhir sekali ialah penguasaan „Grammar‟ dan „Tenses‟ atau disebut Tatabahasa dalam Bahasa Melayu. Adalah penting untuk murid-murid mengetahui apa perkataan yang sesuai bagi menyatakan perlakuan dan perbuatan mereka dalam Bahasa Inggeris. Setelah mereka boleh menguasai asas „Grammar‟ barulah saya akan menukar ke strategi pengajaran seterusnya. mereka perlu didedahkan dengan senarai „Verb‟ yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris dari Tahin 1 hingga Tahun 6. Tanpa tatabahasa yang betul ayat yang ditulis atau dipertuturkan akan menjadi tunggang langgang. Ramai murid-murid saya mengatakan „Grammar‟ adalah sukar. Pada saya ianya mungkin sukar jika kita belum menguasai „Vocabulary‟ dan „Verb‟. Satu cara paling cepat untuk menghafal sebanyak mungkin „Vocabulary” dan „Verb‟ ialah dengan menulis maksud-maksud perkataan tersebut ke dalam satu buku khas. Untuk itu . Seterusnya ialah penguasaan (Verb) atau dipanggil kata kerja dalam pelajaran Bahasa Melayu. „Present Continuous Tense‟. Saya bercadang untuk menggunakan buku-buku asas Grammar Tahun 2 dan 3 kerana ianya sangat mudah untuk difahami.12 menguasai „Vocabulary‟ sudah pasti menjadi langkah pertama saya untuk memastikan bahwa murid-murid tersebut dapat menguasai penulisan ayat. Sudah cuba berkali-kali tetapi masih gagal. Apabila murid belajar dari yang lebih mudah. „Past tense” dan „Future Tense‟. Untuk itu. mereka pasti akan dapat menguasainya dengan baik dan merasa lebih yakin untuk meneruskan kepada yang lebih susah seperti „Present Tense‟. Ini kerana kita bergerak dan melalukan perbuatan setiap masa. saya telah mengenalpasti kelemahan setiap murid dengan lebih terperinci. . baru lah saya boleh memikirkan langkah-langkah yang seterusnya yang wajar dilakukan supaya murid-murid ini dapat mempersiapkan diri sebelelum mengahadapi ujian pertama pada pertengahan bulan Februari nanti. Tatabahasa juga lah yang paling diambilkira dalam penandaan peperiksaan UPSR Bahasa Inggeris.

Perhatian yang sangat teliti perlu diberikan kepada 3 orang murid ini agar tidak mengulangi kegagalan mereka dan seterusnya 4 Beta boleh mencapai sifar gagal. Murid mendapat bimbingan oleh guru untuk meningkatkan penguasaan Penggunaan „Grammar‟ yang betul dalam penulisan.supaya mereka dapat menggunakannya untuk menulis ayat yang betul dan tepat dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah 1 pada per – tengahan bulan Februari nanti. peratus kemungkinan mereka akan gagal adalah amat besar. Guru dapat memperkenalkan satu kaedah penulisan yang mudah dan berkesan kepada murid. 3.2 Objektif Khusus 1. .1 Objektif Umum Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran murid 4 Beta dalam penulisan ayat Bahasa Inggeris dengan betul dan tepat. Seterusnya 3 orang murid yang gagal dengan 30 dan 32 markah. Murid-murid ini dikategorikan sebagai galus kerana markah mereka berada di antara sempadan gagal atau lulus. 4.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3. Murid melalui bantuan guru dapat meningkatkan penguasaan „ Vocabulary „ dan „ Verb „ melalui beberapa lembaran kerja dan latihtubi. Seramai 27 orang murid pada tahap galus(lulus antara 40-45 markah). 2.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini dijalankan ke atas 32 orang murid 4 Beta SK Taman Damansara Aliff.13 3.Kumpulan ini dalam tahap serius kebarangkalian akan gagal untuk ujian yang seterusnya. 3.Jika masalah ini tidak diatasi dengan segera.

2. ( Rujuk rajah di bawah ) . saya perlu memberi perhatian yang terperinci terhadap beberapa perkara penting supaya semua yang dirancang mencapai matlamatnya.3 dan 4).mereka diberikan masa dua hari untuk menghafal. Saya juga membuat rujukan melalui beberapa bacaan dan temubual dengan seorang Guru Cemerlang dari sekolah berdekatan. Dengan ini saya berharap mereka dapat melihat perkataan-perkataan tersebut dengan lebih kerap lagi. Setelah itu.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 5. Satu cara paling cepat dalam menghafal sebanyak mungkin perbendaharaan kata ialah dengan menulis maksudnya sekali ke dalam satu buku khas. Latih tubi yang sesuai dan berterusan diharap dapat membawa murid ini untuk mencapai gred A pada ujian PKSR 1 akan datang. Kita mesti tahu pelbagai perkataan Bahasa Inggeris di sekeliling kita. Sasaran yang terakhir ialah seorang murid yang mendapat gred B dengan markah 65 iaitu Muhammad Bin Ahmad Faiz.14 Murid-murid tersebut ialah Muhammad Haikal Bin Rusnizam. Senarai perkataan tersebut termasuk senarai „vocabulary‟(noun). Setelah seminggu. untuk menguasai Bahasa Inggeris kita mestilah menguasai perbendaharaan katanya. Dalam jangkamasa seminggu tersebut guru akan menyoal ejaan dan makna perkataan itu dalam Bahasa Melayu. Seperti yang saya telah nyatakan diatas. saya memberikan mereka lembaran kerja untuk menguji setakt mana penguasaan perbendaharaan kata mereka.1 PERANCANGAN TINDAKAN Dalam merancang tindakan. Selain dari itu. (Rujuk lampiran 1. Saya meminta murid menyalin perkataan baru yang belum mereka ketahui mengikut keperluan yang ada dalam sukatan pelajaran kerana dengan menyalin secara tidak langsung mereka akan membacanya. „verb‟ dan „grammar‟. saya juga menampal senarai perkataan tersebut di papan kenyataan di dalam kelas.Ammar Syahmi Bin Khamis dan Nurul Afiqah Binti Abdul Rahman. 5.

People Animals/plants Things Places Verb .15 Categorise the nouns accordingly. Hasil dari ujian ini keputusannya adalah seperti beriku JADUAL 5 Murid-murid perlu menulis seberapa banyak perkataan yang mereka ketahui mengikut kategori yang telah ditetapkan. SENARAI MURID GALUS (40-45 MARKAH) JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 38 32 BIL 1 2 NAMA MURID AHMAD HAYYUL QAYYUM BIN ASRUL AHMAD HAZEEM BIN ROHIZAN . Berikiut adala hasil keputusan yang diperolehi.

16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 AIMAN IZWAN BIN ISMAIL MOHAMAD AFIZ BIN ATAN MOHAMAD SAIFUL ARIF BIN SA‟AT MUHAMMAD AIMAN BIN MAD SEREHAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN ZULFIKAR MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN YUSOFF MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN MOHD SABRI MUHAMMAD HAKIMI DANISH BIN ROSNIZAM MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN ADLI RAHIMI MUHAMAD NABIEL BIN JA‟AFAR RAZIANA RIZA BT RIMI SOFEA SYAFIRA BT ABDULLAH ALYAA KHADEJA BT ZAIMI DANIA SOFIA BT ABDUL MUTHALIB HAIDA FARIZA BT HAZUUL FAKAR LAILATUL UMAIRAH BT KHAIRUL FARIZ NORAZLIYANA BT MOHAMEDON NUR ADRIANA ALISA BT ZAKARIA NUR AFIQAH BT AHMAD JAINI NUR EISYA SOFIA BT TAJUDIN NUR HAZIMAH HAZWANI BT HALIZAN NUR SYAFIQAH KHAIRUL BT ABDUL RAHMAN NUR SYAHIDAH BT AMRAN NUR SYUHADA BT MOHAMAD FAUZAN NURUL AISYAH BT AHMAD NIZA 40 35 42 30 45 32 37 30 40 35 40 34 34 30 40 32 30 35 41 30 45 30 46 35 37 SENARAI MURID GAGAL (30-32 MARKAH) BIL NAMA MURID JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 20 18 22 1 2 3 AMMAR SYAHMI BIN KHAMIS MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSNIZAM NURUL AFIQAH BT ABDUL RAHMAN .

saya masih belum puas hati kerana kumpulan galus kebanyakkannya masih belum mencapai sasaran saya iaitu 40 perkataan manakala bagi kumpulan gagal hanya dapat menulis 25 perkataan sahaja. Untuk memperbaiki penguasaan murid . Setelah dua hari kemudian saya ulangi ujian yang sama dan saya sangat berpuashati kumpulan murid cemerlang dan galus telah hampir menguasai semua perkataan kecuali tiga orang murid gagal yang hanya berjaya menguasai separuh dari perkataan yang .17 SENARAI MURID „NEAR MISS‟ CEMERLANG BIL NAMA MURID JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 54 1 MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ JADUAL 6 Berdasarkan keputusan diatas. Muhammad pula tidak mencapai sasaran saya iaitu 60 patah perkataan. saya menampal senarai perkataan yang agak sukar untuk mereka hafal di atas meja tulis mereka pula. Contoh senarai „vocabulary‟ yang ditampal di dalam kelas.

Setelah mereka dapat meguasai semua „vocabulary‟ dan „verb‟ den gan baik. Sebagai contoh :„Ali walks to school‟ (Present Tense) boleh juga ditulis dalam (Present Tense) „Ali is walking to school. Namun saya rasa ketiga orang murid tadi telah banyak menunjukkan peningkatan berbanding prestasi mereka yang dulu. „verb‟ mestilah di tambah dengan „ing‟ dan di depan perkataan mestilah ada is (singular) dan „are‟(plural). saya meneruskan dengan penguasaan mereka terhadap „grammar‟ pula. Saya rasa melalui amalan yang berterusan murid dapat menguasai kemahiran menulis ayat dalam Bahasa Inggeris dengan baik. Langkah seterusnya ialah dengan memberikan siri latihan lembaran kerja yang hampir sama iaitu dari yang mudah kepada yang agak mencabar . Ada juga yang menulis „Ani is reads a book. keputusan Ujian Pertama peringkat sekolah menunjukkan keputusan yang boleh dibanggakan. Di akhir kajian saya.‟ Atau „Ani reading book‟ Setelah saya buat pemerhatian adalah mudah untuk menerangkan kepada mereka bahwa jika hendak menulis dalam‟Present Continuos Tense‟ .18 diberi. Latihan „Grammar‟ mengambil masa yang agak panjang kerana proses pengulangan hasil refleksi pengajaran dan pembelajaran. . Saya melatih mereka menulis ayat dalam „Present Tense‟ dan „Present Continuous Tense‟. Begitu juga ayat „Present Tense‟ kalau „Noun‟ dalam „singular . Saya juga memberikan mereka latihan „Grammar‟ dari semasa kle semasa untuk penambahbaikan. „verb‟ mesti ditambah „s‟ seperti „reads‟ manakala dalam plural „read‟.’ Pada mulanya agak sukar untuk mereka membezakan gaya penulisan ayat tersebut. Rujuk lembaran kerja di bawah.

19 Lembaran kerja 1 .

20 Lembaran Kerja 2 .

21 Lembaran Kerja 3 .

22 Carta Bacaan „Grammar‟ .

1 INSTRUMEN DAN ALAT KAJIAN Instrumen yang saya gunakan adalah :5.2 PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA Berdasarkan kepada kajian yang saya lakukan. . Data dianalisis menggunakan kekerapan atau peratus mengikut keperluan.2. Kemudian hasil kerja tersebut akan dikira peratusannya untuk dibandingkan peningkatan bagi setiap responden semasa dan selepas program dijalankan.1 REKOD HASIL KERJA Setiap hasil kerja murid sebelum dan selepas program akan dikumpulkan sebagai data yang perlu saya analisis.2.23 5. Data daripada dokumen boleh diperoleh dengan menggunakan boring senarai semak. Saya telah merancang beberapa langkah untuk dilaksanakan sebelum meneruskan tindakan . latihan dan data pencapaian murid yang berkaitan digunakan untuk menyokong dapatan kajian. 5. dilaksanakan untuk mengenalpasti dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masaalah ini. tinjauan terhadap masaalah yang dikenalpasti. saya telah memilih kaedah penelitian dokumen dan senarai semak. 5.3 PERANCANGAN CARA ANALISIS TINJAUAN MASAALAH Sebelum menjalankan tindakan yang ingin saya laksanakan. Pelbagai bentuk kutipan data digunakan untuk meningkatkan kebolepercayaan dan kesahihan data digunakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan data bagi menjawab soalan kajian kualitatif. Analisis dokumen seperti lembaran kerja.1. Penelitian dokumen digunakan apabila penyelidik ingin mendapatkan data dari dokumen-dokuman yang berkaitan. Hasil kerja murid adalah berdasarkan instrument yang saya bina yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Berikut merupakan jadual amalan tinjauan masaalah yang telah saya lakukan untuk mengenalpasti masaalah yang dihadapi oleh murid-murid 4 Beta.

Kurang kuaayat sai „Noun‟ dan dengan „Verb‟ 2. 32 orang murid Memastikan 4 Beta SK murid „Noun‟ dan‟Verb‟ sebelum dan Taman Damansara Aliff.‟Verb‟ „Verb‟ Taman Damansara Aliff.24 Langkah/ Tarikh Cara/ Penilaian Kumpulan Sasaran Tinjauan Masaalah Yang Dikenalpasti Ujian Langkah 1 16 Jan 2012 Vocabulary Noun + verb 32 orang murid Mengenalpasti 4 Beta SK Taman Damansara Aliff. Langkah 3 20 Jan 2012 Ujian Penguasaan „Verb‟ „Noun‟. JB kenapa Murid-murid ramai menghadapi murid 4 Beta masaalah :tidak menulis BI betul. JB. Murid sudah telah menguasai hampir semua perkataan tetapi masih menguasai ada kesalahan . dan di papan kenyataan. 1. Tidak faham maksud perkataan Langkah 2 18 Jan 2012 Edarkan dan secara menampal senarai tersebut dalam di buku 32 orang murid Mengenalpasti Beta SK murid masih dapat menguasai „Noun‟. 1. diberikan salinan. boleh 1. Masih tidak makna senarai „Noun‟ 4 yang faham tidak perkataan dan sukar mengingati ejaan yang walaupun telah betul. Tidak kuasai „Grammar‟ 3. JB.

yang Murid telah tetapi Februari Pengukuhan dan yang faham Latihan Taman Damansara Aliff. latih tubi. JB membina ayat ayat tunggal. .Murid tidak yang faham boleh perbezaan „Present Taman Damansara Aliff. Langkah 4 30 Jan 2012 Latihan membina ayat Dengan bimbingan guru. menulis ayat.25 bersedia untuk ejaan.JB. 32 Beta murid 4 Mengenalpasti SK murid tidak 1. Tense dan ayat „Present Continuous Tense‟ Langkah 5 6 2012 Latihan 32 Beta murid 4 Mengukuhkan SK pada telah menguasai dan memulihkan pada separa menguasai. memerlukan lebih banyak Pemulihan.

Berikut adalah contoh ringkasan mengajar saya. saya akan mula mengajar mereka membina ayat tunggal mengikut kaedah yang diguna pakai oleh guru cemerlang Puan Adibah Khalid. Langkah seterusnya. . Kaedah tersebut terdapat dalam buku „Step-By-Step In Writing ‟ yang di karang oleh beliau. Kesalahan mereka hanya pada ejaan yang betul sahaja dimana satu atau dua huruf yang tertinggal. Ini dilihat hamper kesemua murid kumpulan galus sudah dapat mengenalpasti „noun‟ dan „verb‟ dari gembar yang diberikan . mereka sudah dapat mengenal dan menamakan separuh dari „noun‟ dan „verb‟ tersebut dan yang saya sangat puas hati ialah Muhammad berjaya memberikan 20 jawapan yang tepat.26 Murid-murid tekun membuat latihan Hasil dari ujian tersebut saya merasakan ada peningkatan dari segi pemahaman murid. Bagi kempulan gagal pula.

3 Talk about personal experiences.Pupils read and understand the word given STEP 2 WORD WORK .3.grilling . diligence CONTOH RINGKASAN MENGAJAR . sewing .Pupils read and understand the words given STEP 2 WORD WORK . diligence THEME: World of Knowledge TOPIC: Unit 1 – What Do You Like SPECIFICATION: 2.2 Read and understand simple sentences. teaches STEP 3 WRITTEN WORK .2 Ask ‘Wh’ questions to seek information 3.8.Teacher and pupils do brainstorming and chain drill activity GRAMMAR REVIEW .Plays . 3.2 Read and give details about the picture OBJECTIVES: Pupils should be able to:  Give accurate information when writing  Construct simple sentences STEP 1 SHARED READING .Cleanliness. OBJECTIVES: Pupils should be able to:  Read and understand words and phrases  Copy words and sentences correctly STEP 1 SHARED READING . 4.Plural subject and plural verb MORAL VALUE .27 LESSON PLAN YEAR 4 BETA LESSON PLAN YEAR 4 BETA THEME: World Of Knowledge TOPIC: Unit 1 –What Do You Like SPECIFICATION: 2.Pupils construct simple sentence based on the picture.Cleanliness.Teacher and pupils discuss the answers together MORAL VALUE .3. cycling .Pupils copy sentences correctly STEP 4 SUMMING UP .Teacher guides the pupils STEP 4 SUMMING UP . .2 Write simple sentences with word and picture que. chasing .2.Singular subject and singular verb . tidiness. teaching STEP 3 WRITTEN WORK . tidiness.9.

SENARAI MURID GALUS BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NAMA AHMAD HAYYUL QAYYUM AHMAD HAZEEM AIMAN IZWAN MOHAMAD AFIZ MOHAMAD SAIFUL ARIF MUHAMMAD AIMAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI MUHAMMAD SYARIFUDDIN MUHAMMAD SYAHMI AIMAN MUHAMMAD HAKIMI DANISH MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL MUHAMAD NABIEL RAZIANA RIZA SOFEA SYAFIRA ALYAA KHADEJA DANIA SOFIA HAIDA FARIZA LAILATUL UMAIRAH NORAZLIYANA NUR ADRIANA ALISA NUR AFIQAH NUR EISYA SOFIA NUR HAZIMAH HAZWANI NUR SYAFIQAH KHAIRUL NUR SYAHIDAH NUR SYUHADA NURUL AISYAH L1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L4 / / / / / / / / / / L5 L6 ( / ) –Menunjukkan murid menguasai. .28 Berikut adalah senarai semak hasil dapatan latih tubi tersebut.

setelah mereka menduduki Ujian Pencapaian Kendalian Sekolah Rendah Satu pada 21-24 februari 2012. SENARAI MURID „NEAR MISS‟ CEMERLANG BIL 1 NAMA MURID MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L6 / ( / ) -Menunjukkan murid menguasai.5 PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN 5. keputusan ujian menunjukkan ada peningkatan markah berlaku pada setiap responden.29 SENARAI MURID GAGAL BIL 1 2 3 NAMA MURID AMMAR SYAHMI MUHAMMAD HAIKAL NURUL AFIQAH L1 / / / L2 / / / L3 / / / / / L4 L5 L6 ( / ) -Menunjukkan murid menguasai. JADUAL 4 5. 5.5.4 REFLEKSI KAJIAN Melalui pemerhatian saya selepas menjalankan enam latihan kepada murid-murid tersebut.1 JADUAL PELAKSANAAN TINDAKAN BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN 1 Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 2 3 4 Menulis proposal kajian Merancang tindakan Melaksanakan tindakan 9 JAN 2012 13 JAN 2012 16 JAN 2012 6 JAN 2012 CATATAN . Namun begitu. saya dapati masih ada 14 orang lagi yang masih belum menguasai kemahiran membina ayat.

00 JUMLAH KOS(RM) JADUAL 7 6.30 5 Menbincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 19 JAN 2012 6 7 8 Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian 26 JAN 2012 30 JAN 2012 27 FEB 2012 JADUAL 6 KOS KAJIAN BIL JENIS BAHAN KUANTITI X HARGA SEUNIT 1 2 3 4 5 6 Kertas A4 Printer cartridge Grammar book Step by step in writing Fotostat Buku Catatan JUMLAH RM 10.00 231. Saya percaya dengan demikian penguasaan murid-murid dalam penulisan Bahasa Inggeris akan menjadi lebih baik dan peratusan murid yang mendapat A dalam subjek ini akan turut meningkat.00 RM 80.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Oleh kerana kajian yang telah menunjukkan peningkatan yang agak memberangsangkan.00 9.00 RM 10.00 RM 2.00 110.00 X 2 RM 110 RM 9.00 20.00 80.00 10. saya tidak teragak-agak untuk meneruskan usaha saya untuk mengulangi langkah-langkah yang telah saya lalukan.00 2. .

buletinkpm.htm www.com /2011/11/keputusan upsr terbaik-sejak 2008. Jaizah Mahamud. Abdul Majid.primaryresources.net /cindyjbj79 /formula-v-and-t-upsr-sentence-constructiontechniques www. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.co. K. Rosinah Edinin (PhD). (2000). Kajian Tindakan : Konsep & Amalan Dalam Pengajaran (2011).blogspot.0 BIBLIOGRAFI Chow Fook Meng PhD.com /motivasi / 7 petua pandai bahasa inggeris .slideshare. Penyelidikan Tindakan – Kaedah Dan Penulisan.31 7.motivasibelajar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.uk /English /English BI thn5.html www.

Sekolah saya pula tidak mempunyai kelas Prasekolah. pensyarah yang kami hormati. latihan melalui lembaran kerja dan Ujian Pengesanan. kami mendapat input tambahan dari seorang lagi pensyarah yang kami hormati iaitu Pn Norlia Bt Hj Kassim. Agak sukar juga untuk saya teruskan kerana tidak boleh merujuk dengan rakan-rakan yang lain memandangkan mereka semua membuat kajian tentang amalan giuru di Prasekolah. Bushro melalui penerangannya yang jelas berserta dengan contohnya sekali. Mendengar perkataan „proposal‟ sahaja saya dah kecut perut. kekangan kerja-kerja sekolah yang banyak dan masaalah kesihatan suami saya yang menghadapi serangan jantung sehingga dimasukkan ke wad ICU. Untuk membina instrument ujian saya merujuk kepada buku kajian tindakan dan buku aktiviti Bahasa Inggeris yang sesuai. Penerangan yang jelas berserta nota powerpoint beliau banyak memberi panduan kepada kami. Melalui bacaan dan nota yang dipos di Facebook oleh Dr Bushro saya jadikan panduan. Pada interaksi Mac pula . kami kelas Prasekolah 5. Bushro.32 REFLEKSI ROSELAWATI BT MOHD SUHOOT 671112015854 Pada hujung Disember yang lalu . Setelah berbincang dengan Dr.04 telah menerima Tugasan Pra 3113 Penyelidikan Tindakan. . yang menjadi masaalah ialah saya baru sahaja bertukar di sekolah yang baharu dirasmikan pembukaannya awal tahun ini. Tetapi hati saya mula sejuk apabila diyakini oleh Dr. Terbayang susahnya nak buat. Pengubatnya . sedikit sebanyak melambatkan usaha saya untuk menyiapkan tugasan ini. Tugasan telah diberi oleh Dr Bushro . beliau mencadangkan saya membuat kajian tentang subjek yang saya ajar di sekolah memandangkan saya tidak mengajar Prasekolah. Saya agak runsing bagaimana saya hendak membuat pemerhatian untuk kajian tindakan saya. Namun begitu . Saya mengumpul data melalui Ujian Diagnostik . Namun begitu . Saya memulakan tugasan saya dengan mengumpul bahan dan data yang diperlukan. Dari itu saya membuat keputusan untuk membuat Kajian Tindakan yang berkisar tentang amalan guru pengajaran guru dan kelemahan mutrid dalam penulisan ayat Bahasa Inggeris.

tetapi menerusi latih tubi yang kerap dan berterusan . Bahasa Inggeris..33 saya mendapat kerjasama dari anak-anak murid saya yang siap sedia untuk menjalankan kajian ke atas mereka. …………………………………………. mendatangkan hasil yang baik. (Roselawati Mohd Suhoot) . Dr Bushro Bt Ali dan Puan Hajah Norliah Bt Kassim. Walaupun mereka agak sukar untuk memahami perkataan dalam. Jasamu dikenang. Disediakan oleh . Terima Kasih kepada pihak sekolah yang memberi izin untuk saya menjalankan kajian ini dan terima kasih yang tidak terhingga kepada keduadua pensyarah yang saya hormati . Alhamdulillah kajian saya akhirnya dapat disiapkan juga.

34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful