P. 1
KK Kajian Tindakan Sem 7

KK Kajian Tindakan Sem 7

|Views: 123|Likes:
Published by Wawa Zulkarnain

More info:

Published by: Wawa Zulkarnain on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

1

HALAMAN PENGAKUAN

“ Saya mengakui karya ini adalah hasil penulisan saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Tandatangan :………………………………………… Nama penulis : ROSELAWATI MOHD SUHOOT Tarikh :

2

ISIKANDUNGAN Halaman Pengakuan Isikandungan Abstrak 1.0 Pengenalan 1.1 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran lalu 2.0 Fokus Kajian / Isu Keperihatinan 2.1 Tinjauan Dan Analisis Masaalah 3.0 Objektif Kajian 3.1 Objektif Umum 3.2 Objektif Khusus 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Tindakan Dijalankan 5.1 Perancangan Tindakan 5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 5.2.1 Instrumen Dan Alat Kajian 5.3 Perancangan Cara Analisis Tinjauan Masaalah 5.4 Refleksi Kajian 5.5 Perancangan Pelaksanaan Tindakan 6.0 Cadangan Kajian Seterusnya

MUKASURAT 1 2 3 4 5-9 10 11 13 13 13 13 14 14 23 23 23 29 29 30

3

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN KAJIAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN Writing Is Fun And Easy NAMA PENYELIDIK Roselawati Bt Mohd Suhoot Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam , Bangi

Abstrak Kemahiran menulis dalam Bahasa Inggeris merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan tugas yang mencabar bagi guru dan murid ketika sessi pengajaran dan pembelajaran terutamanya bagi 32 murid di kelas 4 Beta, SK Taman Damansara Aliff yang tidak menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi mereka. Justeru itu kajian ini bertujuan meninjau strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru dan murid dalam pelaksaan kemahiran menulis Bahasa Inggeris.Hasil kajian mendapati guru bersetuju bahawa mengajar kemahiran menulis merupakan tanggungjawab guru yang mencabar. Dari segi pengaplikasian strategi pengajaran pula, guru bersetuju bahawa mereka perlu mengajajarkan murid- murid dari kemahiran yang mudah kepada yang sukar.

Strategi sebegini patut dilaksanakan kerana dapat membantu proses pemahaman murid dan memudahkan mereka untuk melaksanakan tugasan yang diberi oleh

guru. Kajian ini juga mencadangkan guru-guru perlu bersikap positif terhadap kemahiran menulis dan melaksanakan kemahiran menulis dengan strategi yang lebih berkesan. Selain itu guru-guru juga patut berusaha mengatasi masaalah yang dihadapi melalui pengajaran yang kreatif dan berkualiti agar penguasaan murid dalam kemahiran tersebut dapat ditingkatkan. Guru juga perlu melaksanakan kemahiran menulis berdasarkan sukatan matapelajaran terkini. Di akhir kajian ini diharap 32 orang murid 4 Beta tersebut merasa yakin dan boleh menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik.

Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Bahasa Inggeris boleh menjadi satu subjek yang sangat ditakuti di sekolah. kesalahan tatabahasa dan dan tidak pasti dengan format dan teknik menjawab.3 % dalam tahun 2011. Ketiga-tiga bahagian ini memerlukan murid unutk menulis ayat dan karangan. murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat apatah lagi ianya dalam Bahasa Inggeris. Kepentingan penulisan tergambar dalam kurikulum Bahasa Inggeris terutamanya dalam Kertas 2 Peperiksaan Bahasa Inggeris. sikap negatif murid yang kurang berminat terhadap pelajaran. adalah . Kemelut ini memang membimbangkan tetapi pernah kah terfikir oleh kita kenapa ia begitu susah sangat untuk sesetengah murid.0 Pengenalan Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran bahasa yang turut ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Bahasa Inggeris Sekolah Rendah iaitu kurikulum lama yang disemak semula pada tahun 2002 dan dilaksanakan bermula pada tahun 2003. kekurangan perbendaharaan kata .7 % yang gagal dalam Bahasa Inggeris sementara 25. statistik keputusan UPSR matapelajaran Bahasa Inggeris 2010 . Murid yang tidak menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi masaalah untuk menjawab soalan. malah digeruni dan dibenci.Justeru itu. 2003). kelemahan strategi pengajaran guru.4 1. Keputusan yang kurang memuaskan ini mungkin disebabkan oleh beberapa fakor iaitu kelemahan murid itu sendiri. masih terdapat 25. Menurut sumber Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut Noorazman Mahat (2009) . Masalah guru yang tidak mengikuti sepenuhnya sukatan pelajaran terkini dalam pengajaran kemahiran menjawab juga merupakan salah satu faktor yang boleh menjejaskan pencapaian murid dalam kemahiran menulis dan membantutkan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menghasilkan murid yang mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai displin atau matapelajaran dan seterusnya mengembangkan kemahiran penulisan (KPM. bahasa yang mereka tidak gunakan sebagai medium komunikasi harian. Dalam kertas peperiksaan tersebut mengandungi 3 bahagian iaitu Section A – Sentence Construction . Section B – Information Transfer dan Section C Note Expansion.

Sepanjang dua puluh dua tahun mengajar di tiga sekolah yang berlainan. Kajian tindakan merupakan satu cara bagi guru-guru untuk menambah baik pengajaran mereka melalui amalan dan tindakan sendiri dan bukan bergantung kepada pihak lain. peringkat pelaksanaan dan peringkat refleksi. Namun jika tidak ada langsung sesiapa di rumah atau di persekitaran yang menggunakan Bahasa Inggeris . . dan kajian tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat iaitu peringkat tinjauan. kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri untuk menegakkan keadilan amalanamalan kemasyarakatan dan pendidikan. saya sering menghadapi masaalah yang sama iaitu kelemahan murid-murid di Sekolah Kebangsaan dalam matapelajaran Bahasa Inggeris baik dari segi pertuturan. tentulah subjek ini tidak susah bagi saya. saya akan bertanya pada diri sendiri adakah saya suka subjek Bahasa Inggeris ? Adakah saya selesa menggunakan Bahasa Inggeris di sekolah sedangkan di rumah kebanyakan masa saya menggunakan Bahasa Melayu. meningkatkan fahaman guru tentang amalan-amalan pendidikan dan situasi sosial. Jika saya sudah biasa menggunakan Bahasa Inggeris di rumah. tentulah subjek ini mencabar buat saya. komunikasi dan penulisan. kajian tindakan dilakukan secara kolaborasi. Sebelum ini saya pernah berkhidmat di SK Pengkalan Rinting selama 14 tahun dan di SK Bukit Mutiara selama 8 tahun. 1. Meletak diri saya jika saya seorang murid sekolah rendah.1 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Saya baru sahaja berpindah ke sekolah yang baharu dirasmikan pembukaanya pada 4 Januari 2012 iaitu Sekolah Taman Damansara Aliff . Begitulah hasil tinjauan saya dari murid-murid 4 Beta yang semuanya menyatakan mereka belajar Bahasa Inggeris hanya di sekolah sahaja dengan tidak menggunakannya di rumah atau ketika bersama rakan-rakan. peringkat perancangan. Johor Bahru. (1988) . Menurut Kemmis dan Mctaggart. Bagi Kemmis dan Mctaggart.5 sangat penting untuk guru-guru menilai semula setiap pengajaran mereka untuk menjadi kayu ukur samada teknik dan strategi yang digunakan berkesan atau perlu penambahbaikan.

Saya juga harus memperbaiki cara penerangan dan penyampaian arahan saya. man the stand on field. girl pet stroking hamster dan beberapa lagi. .. belum lagi 3 orang murid yang hanya menyalin semula semua soalan di ruangan jawapan yang disediakan. Biasanya dalam menulis ayat tunggal. perlu diperbaiki dari segi „helping words‟ dan gambar-gambar yang sesuai. Apabila dicantumkan ia akan menjadi „Salim is eating a burger. Sementara 3 orang murid yang saya berikan perhatian khusus haya dapar memberikan 32 hingga 4 jawapan yang betul sahaja. Saya dapati kesemua 24 orang murid ini bukan sahaja tidak dapat menulis ayat yang menarik malahan tidak boleh menulis ayat tunggal dengan betul. saya telah memikirkan untuk mengambil beberapa langkah baikpulih strategi pengajaran saya sambil membuat pemerhatian supaya masaalah ini dapat di atasi dengan segera. apa. Hasil dari tugasan tersebut . ( Rujuk Jadual 2 dan 3 ). Untuk itu . Ali hobby collecting stamp . Untuk itu saya harus memikirkan satu langkah membaikpulih stategi pengajaran saya. siapa. „Verb‟ pula „What‟ dan „Object‟ ialah „What . Saya menerangkan „Subject” membawa maksud „Who‟ .6 Hasil dari Ujian Diagnostik Peringkat Sekolah yang bertujuan untuk menempatkan murid mengikut aras kebolehan mereka . Sebagai contoh. Saya perhatikan mereka kurang menguasai „vocabulary‟ dan „verb‟ dengan baik. seseorang murid mesti menyoal diri sendiri . Kebanyakkan ayat yang ditulis dalam kertas Peperiksaan Diagnostik tersebut. Dari segi lembaran kerja pula .‟ Setelah itu saya memberikan mereka lembaran kerja untuk disiapkan. Itu . saya dapati 8 orang murid dapat menyiapkan tugasan dengan betul dan selainnya hanya dapat menyiapkan sebahagiannya sahaja. „Verb‟ is eating. Muridmurid telah ditempatkan dalam satu kelas bertujuan untuk dikenalpasti permasaalahan dan seterusnya dipulihkan sebelum menghadapi peperiksaan UPSR pada tahun hadapan. terdapat 3 orang murid daripada 32 orang murid Tahun 4 Beta ( kelas ke 3 ) yang tidak boleh menulis ayat dalam Bahasa Inggeris dengan betul sementara 28 orang lagi dalam tahap sederhana di mana hanya boleh buat lebih kurang 2 ayat yang betul sahaja. Object pula a burger. salah dan tidak membawa apa-apa maksud. Sebagai contoh . „Subject‟ Salim. Saya memulakan dengan mengenalkan mereka kepada teknik „SVO‟ (Subject Verb Object).When‟.Where. di mana dan bila berlakunya.

ING M G MATE M G SAINS M G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AHMAD HAYYUL QAYYUM BIN ASROL AHMAD HAZEEM BIN ROHIZAN AIMAN IZWAN BIN ISMAIL AMMAR SYAHMI BIN KHAMIS MOHAMAD AFIZ BIN ATAN MOHAMAD SAIFUL ARIF BIN SA'AT MUHAMMAD AIMAN BIN MAD SEREHAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN ZULFIKAR MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSNIZAM MUHAMMAD HAKIMI DANIS H BIN ABDUL HAKIM 50 C 40 C 50 C 45 C 50 C 68 B 40 C 75 B 75 B 40 C 48 C 60 B 50 C 50 C 45 C 55 C 40 C 57 C 48 C 40 C 50 C 63 B 40 C 60 B 45 C 65 B 47 C 50 C 50 C 58 C 48 C 38 D 44 C 35 D 36 D 55 C 35 D 25 D 40 C 40 C 30 D 30 D 42 C 35 D 45 C 33 D 47 C 46 C 36 D 40 C 40 C 36 D 38 D 25 D 40 C 36 D 40 C 42 C 40 C 25 D 50 C 40 C MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN ADLI RAHIMI MUHAMMAD NABIEL BIN JA'AFAR MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN MOHD SABRI MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN YUSOFF ALYAA KHADEJA BT ZAIMI DANIA SOFIA BT ABDUL MUTHALIB HAIDA FARIZA BT HAZUUL FAKAR LAILATUL UMAIRAH BT KHAIRUL FARIZ NORAZLIYANA BT MOHAMEDON NUR ADRIANA ALISA BT ZAKARIA NUR AFIQAH BT AHMAD JAINI NUR EISYA SOFIA BT TAJUDIN NUR HAZIMAH HAZWANI BT HALIZAN NUR SYAFIQAH KHAIRUL BT ABDULLAH NUR SYAHIDAH BT AMRAN NUR SYUHADA BT MOHAMAD FAUZAN NURUL AFIQAH BT ABDUL RAHMAN NURUL AISYAH BT AHMAD NIZA RAZIANA RIZA BT RIMI SOFEA SYAFIRA BT ABDULLAH 40 40 40 32 40 40 42 44 65 30 40 42 42 42 48 43 44 41 45 41 40 40 40 42 40 43 40 30 44 45 42 C C C D C C C C B D C C C C C C C C C C C C C C C C C D C C C 55 C 55 C 40 C 40 C 45 C 30 D 35 D 25 D 30 D 37 D 46 C 60 B 38 D 60 B 39 D 45 C 36 D 38 D 38 D 40 C 60 B 35 D 29 D 35 D 35 D 30 D 44 C 30 D 45 C 50 C 40 C 43 C 42 C 41 C 38 D 42 C 35 D 30 D 30 D 40 C 38 D 40 C 41 C 34 D 35 D 36 D 44 C 37 D 40 C 36 D 35 D 45 C 47 C 30 D 40 C 38 D 40 C 47 C 40 C 40 C 38 D 35 D A B C D E JUMLAH LULUS JUMLAH GAGAL % LULUS % GAGAL 0 JADUAL 1 1 28 3 0 29 3 91 9 JADUAL 1 .7 MARKAH UJIAN DIAGNOSTIK 4 BETA BIL NAMA MURID BM1 M G BM2 M G TARIKH : 09 JAN 2012 B.

8 JADUAL 2 (Contoh lembaran kerja 1) .

9 JADUAL 3 (Contoh lembaran kerja 2) .

saya boleh mengulang semula kepada sukatan yang perlu dilaksanakan. Itu yang membuatkan muridmurid agak kurang penekanan dari segi „grammar‟ . Kegagalan dalam peperiksaan . 1985)‟. Saya sangat berharap ianya dapat membantu meningkatkan peratus lulus untuk 3 orang murid tadi dan meningkatkan gred C kepada gred B bagi 24 orang yang lain.mereka pasti mengalami masaalah keyakinan diri untuk mempelajari subjek ini. Mereka akan hilang keinginan untuk mempelajarinya kerana percaya bahwa mereka memang tidak berbakat dan tidak mungkin menguasainya. . sering diketawakan apabila berbahasa Inggeris dan selalu tertekan apabila berada di dalam kelas Bahasa Inggeris akan membuat mereka menghadapi kesukaran untuk menguasainya. Selainnya murid didedahkan dengan Tema „World of Self „.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPERIHATINAN Biasanya jika tahap peguasaan Bahasa Inggeris seseorang murid itu lemah . Ini ialah kerana dalam sukatan pelajaran sedia ada penekanan kepada „Grammar‟ tidak boleh di ajar dalam satu waktu sebaliknya dalam slot kecil sahaja. Langkah yang saya ambil ini mungkin akan terkeluar sedikit dari kebiasaan sukatan pelajaran sedia ada.10 2. Oleh itu saya membuat keputusan untuk membuat perancangan mengikut Model Kemmis (Hopkins. „World of Knowledge‟ dan „World of Stories‟. Pada pendapat saya tidak menjadi halangan untuk saya memberikan masa yang lebih untuk peguhan asas „grammar‟ kerana jika langkah ini berjaya dilaksanakan dalam sebulan. Dari itu adalah penting untuk saya memulakan langkah seterusnya dengan membina keyakinan diri mereka melalui latihan awal yang mudah. yang dapat mereka kuasai dengan pantas supaya mereka terangsang untuk mendalaminya dengan lebih jauh lagi.

Maksudnya jika murid tersebut mahu mengatakan “saya mahu makan nasi” dalam Bahasa Inggeris. besar kemungkinan mereka mempunyai masaalah perbendaharaan kata yang kecil. Adakah mereka membaca buku Bahasa Melayu . Oleh itu. mereka berjaya menguasai Bahasa Melayu dengan lancar dalam masa 3 bulan sahaja. apa perkataan mahu. Pastinya tidak. Barulah mereka boleh bercakap dalam Bahasa Inggeris. . dia perlu tahu apa perkataan saya.11 MEMBUAT REFLEKS Merancang kitaran 1 Bertindak Memerhati Perancangan Setelah Pemerhatian Tindakan kitaran 2 Refleks JADUAL 4 2. Begitu juga dengan penguasaan Bahasa Inggeris Petuanya ialah menguasai perbendaharaan kata (Vocabulary).1 TINJAUAN DAN ANALISIS MASALAH Jika kita perhatikan pekerja-pekerja asing di negara kita. apa perkataan makan dan apa perkataan nasi. Jika seseorang murid itu tidak pandai Bahasa Inggeris.

saya perlu menyediakan beberapa lembaran kerja yang sesuai untuk tujuan tersebut. Berdasarkan keputusan refleksi pengajaran yang lalu. Seterusnya ialah penguasaan (Verb) atau dipanggil kata kerja dalam pelajaran Bahasa Melayu. Untuk itu . baru lah saya boleh memikirkan langkah-langkah yang seterusnya yang wajar dilakukan supaya murid-murid ini dapat mempersiapkan diri sebelelum mengahadapi ujian pertama pada pertengahan bulan Februari nanti. Satu cara paling cepat untuk menghafal sebanyak mungkin „Vocabulary” dan „Verb‟ ialah dengan menulis maksud-maksud perkataan tersebut ke dalam satu buku khas. mereka pasti akan dapat menguasainya dengan baik dan merasa lebih yakin untuk meneruskan kepada yang lebih susah seperti „Present Tense‟. Sudah cuba berkali-kali tetapi masih gagal. Pada saya ianya mungkin sukar jika kita belum menguasai „Vocabulary‟ dan „Verb‟. Apabila murid belajar dari yang lebih mudah. Setelah mereka boleh menguasai asas „Grammar‟ barulah saya akan menukar ke strategi pengajaran seterusnya. Saya bercadang untuk menggunakan buku-buku asas Grammar Tahun 2 dan 3 kerana ianya sangat mudah untuk difahami. Adalah penting untuk murid-murid mengetahui apa perkataan yang sesuai bagi menyatakan perlakuan dan perbuatan mereka dalam Bahasa Inggeris. mereka perlu didedahkan dengan senarai „Verb‟ yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris dari Tahin 1 hingga Tahun 6. Yang terakhir sekali ialah penguasaan „Grammar‟ dan „Tenses‟ atau disebut Tatabahasa dalam Bahasa Melayu. Melalui lembaran kerja itu . Ramai murid-murid saya mengatakan „Grammar‟ adalah sukar. Tanpa tatabahasa yang betul ayat yang ditulis atau dipertuturkan akan menjadi tunggang langgang. Tatabahasa juga lah yang paling diambilkira dalam penandaan peperiksaan UPSR Bahasa Inggeris. Satu perkara yang amat dibimbangi dan ditakuti ialah tatabahasanya. . saya telah mengenalpasti kelemahan setiap murid dengan lebih terperinci. Kesemua „Tenses‟ ini perlu digunakan apabila membuat karangan Bahasa Inggeris pada „Section C-Note Expansion‟ kertas 2 peperiksaan. Untuk itu. „Present Continuous Tense‟.12 menguasai „Vocabulary‟ sudah pasti menjadi langkah pertama saya untuk memastikan bahwa murid-murid tersebut dapat menguasai penulisan ayat. Ini kerana kita bergerak dan melalukan perbuatan setiap masa. „Past tense” dan „Future Tense‟.

Perhatian yang sangat teliti perlu diberikan kepada 3 orang murid ini agar tidak mengulangi kegagalan mereka dan seterusnya 4 Beta boleh mencapai sifar gagal. Seramai 27 orang murid pada tahap galus(lulus antara 40-45 markah). 4. Guru dapat memperkenalkan satu kaedah penulisan yang mudah dan berkesan kepada murid. 3.2 Objektif Khusus 1. Seterusnya 3 orang murid yang gagal dengan 30 dan 32 markah.Kumpulan ini dalam tahap serius kebarangkalian akan gagal untuk ujian yang seterusnya.13 3. .Jika masalah ini tidak diatasi dengan segera. Murid-murid ini dikategorikan sebagai galus kerana markah mereka berada di antara sempadan gagal atau lulus. 2.1 Objektif Umum Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran murid 4 Beta dalam penulisan ayat Bahasa Inggeris dengan betul dan tepat.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini dijalankan ke atas 32 orang murid 4 Beta SK Taman Damansara Aliff.supaya mereka dapat menggunakannya untuk menulis ayat yang betul dan tepat dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah 1 pada per – tengahan bulan Februari nanti. 3. Murid melalui bantuan guru dapat meningkatkan penguasaan „ Vocabulary „ dan „ Verb „ melalui beberapa lembaran kerja dan latihtubi. Murid mendapat bimbingan oleh guru untuk meningkatkan penguasaan Penggunaan „Grammar‟ yang betul dalam penulisan. peratus kemungkinan mereka akan gagal adalah amat besar.

Saya juga membuat rujukan melalui beberapa bacaan dan temubual dengan seorang Guru Cemerlang dari sekolah berdekatan.Ammar Syahmi Bin Khamis dan Nurul Afiqah Binti Abdul Rahman. Seperti yang saya telah nyatakan diatas. (Rujuk lampiran 1. untuk menguasai Bahasa Inggeris kita mestilah menguasai perbendaharaan katanya.mereka diberikan masa dua hari untuk menghafal.2.14 Murid-murid tersebut ialah Muhammad Haikal Bin Rusnizam. Dengan ini saya berharap mereka dapat melihat perkataan-perkataan tersebut dengan lebih kerap lagi.3 dan 4). Sasaran yang terakhir ialah seorang murid yang mendapat gred B dengan markah 65 iaitu Muhammad Bin Ahmad Faiz. Selain dari itu. Dalam jangkamasa seminggu tersebut guru akan menyoal ejaan dan makna perkataan itu dalam Bahasa Melayu. Latih tubi yang sesuai dan berterusan diharap dapat membawa murid ini untuk mencapai gred A pada ujian PKSR 1 akan datang.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 5.1 PERANCANGAN TINDAKAN Dalam merancang tindakan. Satu cara paling cepat dalam menghafal sebanyak mungkin perbendaharaan kata ialah dengan menulis maksudnya sekali ke dalam satu buku khas. saya perlu memberi perhatian yang terperinci terhadap beberapa perkara penting supaya semua yang dirancang mencapai matlamatnya. Setelah seminggu. Setelah itu. saya memberikan mereka lembaran kerja untuk menguji setakt mana penguasaan perbendaharaan kata mereka. Senarai perkataan tersebut termasuk senarai „vocabulary‟(noun). 5. „verb‟ dan „grammar‟. ( Rujuk rajah di bawah ) . Kita mesti tahu pelbagai perkataan Bahasa Inggeris di sekeliling kita. saya juga menampal senarai perkataan tersebut di papan kenyataan di dalam kelas. Saya meminta murid menyalin perkataan baru yang belum mereka ketahui mengikut keperluan yang ada dalam sukatan pelajaran kerana dengan menyalin secara tidak langsung mereka akan membacanya.

Hasil dari ujian ini keputusannya adalah seperti beriku JADUAL 5 Murid-murid perlu menulis seberapa banyak perkataan yang mereka ketahui mengikut kategori yang telah ditetapkan.15 Categorise the nouns accordingly. SENARAI MURID GALUS (40-45 MARKAH) JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 38 32 BIL 1 2 NAMA MURID AHMAD HAYYUL QAYYUM BIN ASRUL AHMAD HAZEEM BIN ROHIZAN . Berikiut adala hasil keputusan yang diperolehi. People Animals/plants Things Places Verb .

16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 AIMAN IZWAN BIN ISMAIL MOHAMAD AFIZ BIN ATAN MOHAMAD SAIFUL ARIF BIN SA‟AT MUHAMMAD AIMAN BIN MAD SEREHAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN ZULFIKAR MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN YUSOFF MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN MOHD SABRI MUHAMMAD HAKIMI DANISH BIN ROSNIZAM MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN ADLI RAHIMI MUHAMAD NABIEL BIN JA‟AFAR RAZIANA RIZA BT RIMI SOFEA SYAFIRA BT ABDULLAH ALYAA KHADEJA BT ZAIMI DANIA SOFIA BT ABDUL MUTHALIB HAIDA FARIZA BT HAZUUL FAKAR LAILATUL UMAIRAH BT KHAIRUL FARIZ NORAZLIYANA BT MOHAMEDON NUR ADRIANA ALISA BT ZAKARIA NUR AFIQAH BT AHMAD JAINI NUR EISYA SOFIA BT TAJUDIN NUR HAZIMAH HAZWANI BT HALIZAN NUR SYAFIQAH KHAIRUL BT ABDUL RAHMAN NUR SYAHIDAH BT AMRAN NUR SYUHADA BT MOHAMAD FAUZAN NURUL AISYAH BT AHMAD NIZA 40 35 42 30 45 32 37 30 40 35 40 34 34 30 40 32 30 35 41 30 45 30 46 35 37 SENARAI MURID GAGAL (30-32 MARKAH) BIL NAMA MURID JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 20 18 22 1 2 3 AMMAR SYAHMI BIN KHAMIS MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSNIZAM NURUL AFIQAH BT ABDUL RAHMAN .

saya menampal senarai perkataan yang agak sukar untuk mereka hafal di atas meja tulis mereka pula. Setelah dua hari kemudian saya ulangi ujian yang sama dan saya sangat berpuashati kumpulan murid cemerlang dan galus telah hampir menguasai semua perkataan kecuali tiga orang murid gagal yang hanya berjaya menguasai separuh dari perkataan yang .17 SENARAI MURID „NEAR MISS‟ CEMERLANG BIL NAMA MURID JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 54 1 MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ JADUAL 6 Berdasarkan keputusan diatas. Contoh senarai „vocabulary‟ yang ditampal di dalam kelas. Untuk memperbaiki penguasaan murid . saya masih belum puas hati kerana kumpulan galus kebanyakkannya masih belum mencapai sasaran saya iaitu 40 perkataan manakala bagi kumpulan gagal hanya dapat menulis 25 perkataan sahaja. Muhammad pula tidak mencapai sasaran saya iaitu 60 patah perkataan.

Saya juga memberikan mereka latihan „Grammar‟ dari semasa kle semasa untuk penambahbaikan. Saya rasa melalui amalan yang berterusan murid dapat menguasai kemahiran menulis ayat dalam Bahasa Inggeris dengan baik. Setelah mereka dapat meguasai semua „vocabulary‟ dan „verb‟ den gan baik. saya meneruskan dengan penguasaan mereka terhadap „grammar‟ pula. .’ Pada mulanya agak sukar untuk mereka membezakan gaya penulisan ayat tersebut. „verb‟ mesti ditambah „s‟ seperti „reads‟ manakala dalam plural „read‟. Begitu juga ayat „Present Tense‟ kalau „Noun‟ dalam „singular . Rujuk lembaran kerja di bawah. Latihan „Grammar‟ mengambil masa yang agak panjang kerana proses pengulangan hasil refleksi pengajaran dan pembelajaran. Namun saya rasa ketiga orang murid tadi telah banyak menunjukkan peningkatan berbanding prestasi mereka yang dulu. Di akhir kajian saya. Ada juga yang menulis „Ani is reads a book. „verb‟ mestilah di tambah dengan „ing‟ dan di depan perkataan mestilah ada is (singular) dan „are‟(plural). Langkah seterusnya ialah dengan memberikan siri latihan lembaran kerja yang hampir sama iaitu dari yang mudah kepada yang agak mencabar . Saya melatih mereka menulis ayat dalam „Present Tense‟ dan „Present Continuous Tense‟. keputusan Ujian Pertama peringkat sekolah menunjukkan keputusan yang boleh dibanggakan.18 diberi.‟ Atau „Ani reading book‟ Setelah saya buat pemerhatian adalah mudah untuk menerangkan kepada mereka bahwa jika hendak menulis dalam‟Present Continuos Tense‟ . Sebagai contoh :„Ali walks to school‟ (Present Tense) boleh juga ditulis dalam (Present Tense) „Ali is walking to school.

19 Lembaran kerja 1 .

20 Lembaran Kerja 2 .

21 Lembaran Kerja 3 .

22 Carta Bacaan „Grammar‟ .

Penelitian dokumen digunakan apabila penyelidik ingin mendapatkan data dari dokumen-dokuman yang berkaitan. . Kemudian hasil kerja tersebut akan dikira peratusannya untuk dibandingkan peningkatan bagi setiap responden semasa dan selepas program dijalankan. Saya telah merancang beberapa langkah untuk dilaksanakan sebelum meneruskan tindakan . Hasil kerja murid adalah berdasarkan instrument yang saya bina yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Data daripada dokumen boleh diperoleh dengan menggunakan boring senarai semak. latihan dan data pencapaian murid yang berkaitan digunakan untuk menyokong dapatan kajian.1. Berikut merupakan jadual amalan tinjauan masaalah yang telah saya lakukan untuk mengenalpasti masaalah yang dihadapi oleh murid-murid 4 Beta.2.1 INSTRUMEN DAN ALAT KAJIAN Instrumen yang saya gunakan adalah :5.23 5. Pelbagai bentuk kutipan data digunakan untuk meningkatkan kebolepercayaan dan kesahihan data digunakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan data bagi menjawab soalan kajian kualitatif.2 PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA Berdasarkan kepada kajian yang saya lakukan. saya telah memilih kaedah penelitian dokumen dan senarai semak. 5.1 REKOD HASIL KERJA Setiap hasil kerja murid sebelum dan selepas program akan dikumpulkan sebagai data yang perlu saya analisis. 5.3 PERANCANGAN CARA ANALISIS TINJAUAN MASAALAH Sebelum menjalankan tindakan yang ingin saya laksanakan. dilaksanakan untuk mengenalpasti dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masaalah ini. tinjauan terhadap masaalah yang dikenalpasti.2. Data dianalisis menggunakan kekerapan atau peratus mengikut keperluan. Analisis dokumen seperti lembaran kerja.

dan di papan kenyataan. Murid sudah telah menguasai hampir semua perkataan tetapi masih menguasai ada kesalahan . Langkah 3 20 Jan 2012 Ujian Penguasaan „Verb‟ „Noun‟. 32 orang murid Memastikan 4 Beta SK murid „Noun‟ dan‟Verb‟ sebelum dan Taman Damansara Aliff. diberikan salinan. JB kenapa Murid-murid ramai menghadapi murid 4 Beta masaalah :tidak menulis BI betul. Kurang kuaayat sai „Noun‟ dan dengan „Verb‟ 2.24 Langkah/ Tarikh Cara/ Penilaian Kumpulan Sasaran Tinjauan Masaalah Yang Dikenalpasti Ujian Langkah 1 16 Jan 2012 Vocabulary Noun + verb 32 orang murid Mengenalpasti 4 Beta SK Taman Damansara Aliff. Tidak faham maksud perkataan Langkah 2 18 Jan 2012 Edarkan dan secara menampal senarai tersebut dalam di buku 32 orang murid Mengenalpasti Beta SK murid masih dapat menguasai „Noun‟. boleh 1. Tidak kuasai „Grammar‟ 3. JB.‟Verb‟ „Verb‟ Taman Damansara Aliff. 1. Masih tidak makna senarai „Noun‟ 4 yang faham tidak perkataan dan sukar mengingati ejaan yang walaupun telah betul. 1. JB.

Tense dan ayat „Present Continuous Tense‟ Langkah 5 6 2012 Latihan 32 Beta murid 4 Mengukuhkan SK pada telah menguasai dan memulihkan pada separa menguasai. 32 Beta murid 4 Mengenalpasti SK murid tidak 1. memerlukan lebih banyak Pemulihan. . JB membina ayat ayat tunggal. latih tubi.JB. Langkah 4 30 Jan 2012 Latihan membina ayat Dengan bimbingan guru.Murid tidak yang faham boleh perbezaan „Present Taman Damansara Aliff. yang Murid telah tetapi Februari Pengukuhan dan yang faham Latihan Taman Damansara Aliff. menulis ayat.25 bersedia untuk ejaan.

. Ini dilihat hamper kesemua murid kumpulan galus sudah dapat mengenalpasti „noun‟ dan „verb‟ dari gembar yang diberikan . Bagi kempulan gagal pula. Langkah seterusnya. saya akan mula mengajar mereka membina ayat tunggal mengikut kaedah yang diguna pakai oleh guru cemerlang Puan Adibah Khalid. Berikut adalah contoh ringkasan mengajar saya. Kesalahan mereka hanya pada ejaan yang betul sahaja dimana satu atau dua huruf yang tertinggal.26 Murid-murid tekun membuat latihan Hasil dari ujian tersebut saya merasakan ada peningkatan dari segi pemahaman murid. Kaedah tersebut terdapat dalam buku „Step-By-Step In Writing ‟ yang di karang oleh beliau. mereka sudah dapat mengenal dan menamakan separuh dari „noun‟ dan „verb‟ tersebut dan yang saya sangat puas hati ialah Muhammad berjaya memberikan 20 jawapan yang tepat.

2 Read and give details about the picture OBJECTIVES: Pupils should be able to:  Give accurate information when writing  Construct simple sentences STEP 1 SHARED READING .Singular subject and singular verb .Teacher guides the pupils STEP 4 SUMMING UP .Pupils read and understand the word given STEP 2 WORD WORK . OBJECTIVES: Pupils should be able to:  Read and understand words and phrases  Copy words and sentences correctly STEP 1 SHARED READING .Plural subject and plural verb MORAL VALUE . 3.2 Read and understand simple sentences.Cleanliness. tidiness.Teacher and pupils do brainstorming and chain drill activity GRAMMAR REVIEW .2 Ask ‘Wh’ questions to seek information 3.Plays .Teacher and pupils discuss the answers together MORAL VALUE .grilling . chasing .3.2. diligence THEME: World of Knowledge TOPIC: Unit 1 – What Do You Like SPECIFICATION: 2.2 Write simple sentences with word and picture que. sewing .27 LESSON PLAN YEAR 4 BETA LESSON PLAN YEAR 4 BETA THEME: World Of Knowledge TOPIC: Unit 1 –What Do You Like SPECIFICATION: 2.Pupils read and understand the words given STEP 2 WORD WORK .8. 4.3. .3 Talk about personal experiences.Pupils copy sentences correctly STEP 4 SUMMING UP . tidiness. cycling . teaches STEP 3 WRITTEN WORK .Cleanliness. teaching STEP 3 WRITTEN WORK .9.Pupils construct simple sentence based on the picture. diligence CONTOH RINGKASAN MENGAJAR .

28 Berikut adalah senarai semak hasil dapatan latih tubi tersebut. . SENARAI MURID GALUS BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NAMA AHMAD HAYYUL QAYYUM AHMAD HAZEEM AIMAN IZWAN MOHAMAD AFIZ MOHAMAD SAIFUL ARIF MUHAMMAD AIMAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI MUHAMMAD SYARIFUDDIN MUHAMMAD SYAHMI AIMAN MUHAMMAD HAKIMI DANISH MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL MUHAMAD NABIEL RAZIANA RIZA SOFEA SYAFIRA ALYAA KHADEJA DANIA SOFIA HAIDA FARIZA LAILATUL UMAIRAH NORAZLIYANA NUR ADRIANA ALISA NUR AFIQAH NUR EISYA SOFIA NUR HAZIMAH HAZWANI NUR SYAFIQAH KHAIRUL NUR SYAHIDAH NUR SYUHADA NURUL AISYAH L1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L4 / / / / / / / / / / L5 L6 ( / ) –Menunjukkan murid menguasai.

setelah mereka menduduki Ujian Pencapaian Kendalian Sekolah Rendah Satu pada 21-24 februari 2012. 5.5. keputusan ujian menunjukkan ada peningkatan markah berlaku pada setiap responden. Namun begitu. SENARAI MURID „NEAR MISS‟ CEMERLANG BIL 1 NAMA MURID MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L6 / ( / ) -Menunjukkan murid menguasai.1 JADUAL PELAKSANAAN TINDAKAN BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN 1 Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 2 3 4 Menulis proposal kajian Merancang tindakan Melaksanakan tindakan 9 JAN 2012 13 JAN 2012 16 JAN 2012 6 JAN 2012 CATATAN .5 PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN 5.29 SENARAI MURID GAGAL BIL 1 2 3 NAMA MURID AMMAR SYAHMI MUHAMMAD HAIKAL NURUL AFIQAH L1 / / / L2 / / / L3 / / / / / L4 L5 L6 ( / ) -Menunjukkan murid menguasai. saya dapati masih ada 14 orang lagi yang masih belum menguasai kemahiran membina ayat.4 REFLEKSI KAJIAN Melalui pemerhatian saya selepas menjalankan enam latihan kepada murid-murid tersebut. JADUAL 4 5.

00 2.00 RM 2. saya tidak teragak-agak untuk meneruskan usaha saya untuk mengulangi langkah-langkah yang telah saya lalukan.00 231.00 110.00 X 2 RM 110 RM 9. . Saya percaya dengan demikian penguasaan murid-murid dalam penulisan Bahasa Inggeris akan menjadi lebih baik dan peratusan murid yang mendapat A dalam subjek ini akan turut meningkat.00 9.00 10.00 80.00 JUMLAH KOS(RM) JADUAL 7 6.00 20.00 RM 10.30 5 Menbincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 19 JAN 2012 6 7 8 Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian 26 JAN 2012 30 JAN 2012 27 FEB 2012 JADUAL 6 KOS KAJIAN BIL JENIS BAHAN KUANTITI X HARGA SEUNIT 1 2 3 4 5 6 Kertas A4 Printer cartridge Grammar book Step by step in writing Fotostat Buku Catatan JUMLAH RM 10.00 RM 80.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Oleh kerana kajian yang telah menunjukkan peningkatan yang agak memberangsangkan.

uk /English /English BI thn5. buletinkpm. Kajian Tindakan : Konsep & Amalan Dalam Pengajaran (2011). K.slideshare. Rosinah Edinin (PhD). Kaedah Penyelidikan Pendidikan.com /motivasi / 7 petua pandai bahasa inggeris . Abdul Majid. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.com /2011/11/keputusan upsr terbaik-sejak 2008. Penyelidikan Tindakan – Kaedah Dan Penulisan.blogspot.motivasibelajar.htm www.co.html www. (2000).primaryresources.0 BIBLIOGRAFI Chow Fook Meng PhD.31 7. Jaizah Mahamud.net /cindyjbj79 /formula-v-and-t-upsr-sentence-constructiontechniques www.

Tugasan telah diberi oleh Dr Bushro . Terbayang susahnya nak buat. beliau mencadangkan saya membuat kajian tentang subjek yang saya ajar di sekolah memandangkan saya tidak mengajar Prasekolah. . Namun begitu . Untuk membina instrument ujian saya merujuk kepada buku kajian tindakan dan buku aktiviti Bahasa Inggeris yang sesuai. Tetapi hati saya mula sejuk apabila diyakini oleh Dr. kami kelas Prasekolah 5. Saya memulakan tugasan saya dengan mengumpul bahan dan data yang diperlukan. Saya mengumpul data melalui Ujian Diagnostik . kami mendapat input tambahan dari seorang lagi pensyarah yang kami hormati iaitu Pn Norlia Bt Hj Kassim. latihan melalui lembaran kerja dan Ujian Pengesanan. pensyarah yang kami hormati. Penerangan yang jelas berserta nota powerpoint beliau banyak memberi panduan kepada kami. Sekolah saya pula tidak mempunyai kelas Prasekolah.32 REFLEKSI ROSELAWATI BT MOHD SUHOOT 671112015854 Pada hujung Disember yang lalu . Saya agak runsing bagaimana saya hendak membuat pemerhatian untuk kajian tindakan saya. Melalui bacaan dan nota yang dipos di Facebook oleh Dr Bushro saya jadikan panduan. Bushro melalui penerangannya yang jelas berserta dengan contohnya sekali. Pada interaksi Mac pula . yang menjadi masaalah ialah saya baru sahaja bertukar di sekolah yang baharu dirasmikan pembukaannya awal tahun ini.04 telah menerima Tugasan Pra 3113 Penyelidikan Tindakan. kekangan kerja-kerja sekolah yang banyak dan masaalah kesihatan suami saya yang menghadapi serangan jantung sehingga dimasukkan ke wad ICU. Bushro. Pengubatnya . Namun begitu . Setelah berbincang dengan Dr. sedikit sebanyak melambatkan usaha saya untuk menyiapkan tugasan ini. Dari itu saya membuat keputusan untuk membuat Kajian Tindakan yang berkisar tentang amalan guru pengajaran guru dan kelemahan mutrid dalam penulisan ayat Bahasa Inggeris. Agak sukar juga untuk saya teruskan kerana tidak boleh merujuk dengan rakan-rakan yang lain memandangkan mereka semua membuat kajian tentang amalan giuru di Prasekolah. Mendengar perkataan „proposal‟ sahaja saya dah kecut perut.

Bahasa Inggeris. Alhamdulillah kajian saya akhirnya dapat disiapkan juga.33 saya mendapat kerjasama dari anak-anak murid saya yang siap sedia untuk menjalankan kajian ke atas mereka. Dr Bushro Bt Ali dan Puan Hajah Norliah Bt Kassim. Disediakan oleh . Terima Kasih kepada pihak sekolah yang memberi izin untuk saya menjalankan kajian ini dan terima kasih yang tidak terhingga kepada keduadua pensyarah yang saya hormati . mendatangkan hasil yang baik. Walaupun mereka agak sukar untuk memahami perkataan dalam. …………………………………………. tetapi menerusi latih tubi yang kerap dan berterusan . Jasamu dikenang. (Roselawati Mohd Suhoot) ..

34 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->