P. 1
KK Kajian Tindakan Sem 7

KK Kajian Tindakan Sem 7

|Views: 123|Likes:
Published by Wawa Zulkarnain

More info:

Published by: Wawa Zulkarnain on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

1

HALAMAN PENGAKUAN

“ Saya mengakui karya ini adalah hasil penulisan saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Tandatangan :………………………………………… Nama penulis : ROSELAWATI MOHD SUHOOT Tarikh :

2

ISIKANDUNGAN Halaman Pengakuan Isikandungan Abstrak 1.0 Pengenalan 1.1 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran lalu 2.0 Fokus Kajian / Isu Keperihatinan 2.1 Tinjauan Dan Analisis Masaalah 3.0 Objektif Kajian 3.1 Objektif Umum 3.2 Objektif Khusus 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Tindakan Dijalankan 5.1 Perancangan Tindakan 5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 5.2.1 Instrumen Dan Alat Kajian 5.3 Perancangan Cara Analisis Tinjauan Masaalah 5.4 Refleksi Kajian 5.5 Perancangan Pelaksanaan Tindakan 6.0 Cadangan Kajian Seterusnya

MUKASURAT 1 2 3 4 5-9 10 11 13 13 13 13 14 14 23 23 23 29 29 30

3

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN KAJIAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN Writing Is Fun And Easy NAMA PENYELIDIK Roselawati Bt Mohd Suhoot Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam , Bangi

Abstrak Kemahiran menulis dalam Bahasa Inggeris merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan tugas yang mencabar bagi guru dan murid ketika sessi pengajaran dan pembelajaran terutamanya bagi 32 murid di kelas 4 Beta, SK Taman Damansara Aliff yang tidak menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi mereka. Justeru itu kajian ini bertujuan meninjau strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru dan murid dalam pelaksaan kemahiran menulis Bahasa Inggeris.Hasil kajian mendapati guru bersetuju bahawa mengajar kemahiran menulis merupakan tanggungjawab guru yang mencabar. Dari segi pengaplikasian strategi pengajaran pula, guru bersetuju bahawa mereka perlu mengajajarkan murid- murid dari kemahiran yang mudah kepada yang sukar.

Strategi sebegini patut dilaksanakan kerana dapat membantu proses pemahaman murid dan memudahkan mereka untuk melaksanakan tugasan yang diberi oleh

guru. Kajian ini juga mencadangkan guru-guru perlu bersikap positif terhadap kemahiran menulis dan melaksanakan kemahiran menulis dengan strategi yang lebih berkesan. Selain itu guru-guru juga patut berusaha mengatasi masaalah yang dihadapi melalui pengajaran yang kreatif dan berkualiti agar penguasaan murid dalam kemahiran tersebut dapat ditingkatkan. Guru juga perlu melaksanakan kemahiran menulis berdasarkan sukatan matapelajaran terkini. Di akhir kajian ini diharap 32 orang murid 4 Beta tersebut merasa yakin dan boleh menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik.

Keputusan yang kurang memuaskan ini mungkin disebabkan oleh beberapa fakor iaitu kelemahan murid itu sendiri. statistik keputusan UPSR matapelajaran Bahasa Inggeris 2010 . Ketiga-tiga bahagian ini memerlukan murid unutk menulis ayat dan karangan. malah digeruni dan dibenci. Kepentingan penulisan tergambar dalam kurikulum Bahasa Inggeris terutamanya dalam Kertas 2 Peperiksaan Bahasa Inggeris. sikap negatif murid yang kurang berminat terhadap pelajaran.0 Pengenalan Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran bahasa yang turut ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Bahasa Inggeris Sekolah Rendah iaitu kurikulum lama yang disemak semula pada tahun 2002 dan dilaksanakan bermula pada tahun 2003. Menurut Noorazman Mahat (2009) .Justeru itu.7 % yang gagal dalam Bahasa Inggeris sementara 25. kekurangan perbendaharaan kata . Dalam kertas peperiksaan tersebut mengandungi 3 bahagian iaitu Section A – Sentence Construction . masih terdapat 25. kesalahan tatabahasa dan dan tidak pasti dengan format dan teknik menjawab. Kemelut ini memang membimbangkan tetapi pernah kah terfikir oleh kita kenapa ia begitu susah sangat untuk sesetengah murid.3 % dalam tahun 2011. murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat apatah lagi ianya dalam Bahasa Inggeris. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Bahasa Inggeris boleh menjadi satu subjek yang sangat ditakuti di sekolah. kelemahan strategi pengajaran guru. Menurut sumber Kementerian Pendidikan Malaysia. bahasa yang mereka tidak gunakan sebagai medium komunikasi harian.4 1. 2003). Section B – Information Transfer dan Section C Note Expansion. Murid yang tidak menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi masaalah untuk menjawab soalan. Masalah guru yang tidak mengikuti sepenuhnya sukatan pelajaran terkini dalam pengajaran kemahiran menjawab juga merupakan salah satu faktor yang boleh menjejaskan pencapaian murid dalam kemahiran menulis dan membantutkan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menghasilkan murid yang mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai displin atau matapelajaran dan seterusnya mengembangkan kemahiran penulisan (KPM. adalah .

. saya akan bertanya pada diri sendiri adakah saya suka subjek Bahasa Inggeris ? Adakah saya selesa menggunakan Bahasa Inggeris di sekolah sedangkan di rumah kebanyakan masa saya menggunakan Bahasa Melayu. Menurut Kemmis dan Mctaggart. peringkat perancangan. Sebelum ini saya pernah berkhidmat di SK Pengkalan Rinting selama 14 tahun dan di SK Bukit Mutiara selama 8 tahun. Johor Bahru. tentulah subjek ini mencabar buat saya. Namun jika tidak ada langsung sesiapa di rumah atau di persekitaran yang menggunakan Bahasa Inggeris . Bagi Kemmis dan Mctaggart. dan kajian tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat iaitu peringkat tinjauan. Begitulah hasil tinjauan saya dari murid-murid 4 Beta yang semuanya menyatakan mereka belajar Bahasa Inggeris hanya di sekolah sahaja dengan tidak menggunakannya di rumah atau ketika bersama rakan-rakan. Meletak diri saya jika saya seorang murid sekolah rendah. 1.5 sangat penting untuk guru-guru menilai semula setiap pengajaran mereka untuk menjadi kayu ukur samada teknik dan strategi yang digunakan berkesan atau perlu penambahbaikan. tentulah subjek ini tidak susah bagi saya.1 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Saya baru sahaja berpindah ke sekolah yang baharu dirasmikan pembukaanya pada 4 Januari 2012 iaitu Sekolah Taman Damansara Aliff . kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri untuk menegakkan keadilan amalanamalan kemasyarakatan dan pendidikan. kajian tindakan dilakukan secara kolaborasi. komunikasi dan penulisan. Sepanjang dua puluh dua tahun mengajar di tiga sekolah yang berlainan. saya sering menghadapi masaalah yang sama iaitu kelemahan murid-murid di Sekolah Kebangsaan dalam matapelajaran Bahasa Inggeris baik dari segi pertuturan. Jika saya sudah biasa menggunakan Bahasa Inggeris di rumah. (1988) . peringkat pelaksanaan dan peringkat refleksi. meningkatkan fahaman guru tentang amalan-amalan pendidikan dan situasi sosial. Kajian tindakan merupakan satu cara bagi guru-guru untuk menambah baik pengajaran mereka melalui amalan dan tindakan sendiri dan bukan bergantung kepada pihak lain.

Object pula a burger. Saya menerangkan „Subject” membawa maksud „Who‟ . Ali hobby collecting stamp . man the stand on field.‟ Setelah itu saya memberikan mereka lembaran kerja untuk disiapkan. Saya perhatikan mereka kurang menguasai „vocabulary‟ dan „verb‟ dengan baik. ( Rujuk Jadual 2 dan 3 ). „Verb‟ is eating. terdapat 3 orang murid daripada 32 orang murid Tahun 4 Beta ( kelas ke 3 ) yang tidak boleh menulis ayat dalam Bahasa Inggeris dengan betul sementara 28 orang lagi dalam tahap sederhana di mana hanya boleh buat lebih kurang 2 ayat yang betul sahaja. siapa. Untuk itu . apa. Untuk itu saya harus memikirkan satu langkah membaikpulih stategi pengajaran saya. seseorang murid mesti menyoal diri sendiri . Sebagai contoh. Saya memulakan dengan mengenalkan mereka kepada teknik „SVO‟ (Subject Verb Object). Itu . Saya juga harus memperbaiki cara penerangan dan penyampaian arahan saya. girl pet stroking hamster dan beberapa lagi. Kebanyakkan ayat yang ditulis dalam kertas Peperiksaan Diagnostik tersebut.Where. Sebagai contoh . Biasanya dalam menulis ayat tunggal. „Verb‟ pula „What‟ dan „Object‟ ialah „What . Apabila dicantumkan ia akan menjadi „Salim is eating a burger.6 Hasil dari Ujian Diagnostik Peringkat Sekolah yang bertujuan untuk menempatkan murid mengikut aras kebolehan mereka . salah dan tidak membawa apa-apa maksud. . Sementara 3 orang murid yang saya berikan perhatian khusus haya dapar memberikan 32 hingga 4 jawapan yang betul sahaja. perlu diperbaiki dari segi „helping words‟ dan gambar-gambar yang sesuai. „Subject‟ Salim.When‟. Muridmurid telah ditempatkan dalam satu kelas bertujuan untuk dikenalpasti permasaalahan dan seterusnya dipulihkan sebelum menghadapi peperiksaan UPSR pada tahun hadapan. belum lagi 3 orang murid yang hanya menyalin semula semua soalan di ruangan jawapan yang disediakan.. saya telah memikirkan untuk mengambil beberapa langkah baikpulih strategi pengajaran saya sambil membuat pemerhatian supaya masaalah ini dapat di atasi dengan segera. saya dapati 8 orang murid dapat menyiapkan tugasan dengan betul dan selainnya hanya dapat menyiapkan sebahagiannya sahaja. Saya dapati kesemua 24 orang murid ini bukan sahaja tidak dapat menulis ayat yang menarik malahan tidak boleh menulis ayat tunggal dengan betul. Hasil dari tugasan tersebut . Dari segi lembaran kerja pula . di mana dan bila berlakunya.

7 MARKAH UJIAN DIAGNOSTIK 4 BETA BIL NAMA MURID BM1 M G BM2 M G TARIKH : 09 JAN 2012 B.ING M G MATE M G SAINS M G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AHMAD HAYYUL QAYYUM BIN ASROL AHMAD HAZEEM BIN ROHIZAN AIMAN IZWAN BIN ISMAIL AMMAR SYAHMI BIN KHAMIS MOHAMAD AFIZ BIN ATAN MOHAMAD SAIFUL ARIF BIN SA'AT MUHAMMAD AIMAN BIN MAD SEREHAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN ZULFIKAR MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSNIZAM MUHAMMAD HAKIMI DANIS H BIN ABDUL HAKIM 50 C 40 C 50 C 45 C 50 C 68 B 40 C 75 B 75 B 40 C 48 C 60 B 50 C 50 C 45 C 55 C 40 C 57 C 48 C 40 C 50 C 63 B 40 C 60 B 45 C 65 B 47 C 50 C 50 C 58 C 48 C 38 D 44 C 35 D 36 D 55 C 35 D 25 D 40 C 40 C 30 D 30 D 42 C 35 D 45 C 33 D 47 C 46 C 36 D 40 C 40 C 36 D 38 D 25 D 40 C 36 D 40 C 42 C 40 C 25 D 50 C 40 C MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN ADLI RAHIMI MUHAMMAD NABIEL BIN JA'AFAR MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN MOHD SABRI MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN YUSOFF ALYAA KHADEJA BT ZAIMI DANIA SOFIA BT ABDUL MUTHALIB HAIDA FARIZA BT HAZUUL FAKAR LAILATUL UMAIRAH BT KHAIRUL FARIZ NORAZLIYANA BT MOHAMEDON NUR ADRIANA ALISA BT ZAKARIA NUR AFIQAH BT AHMAD JAINI NUR EISYA SOFIA BT TAJUDIN NUR HAZIMAH HAZWANI BT HALIZAN NUR SYAFIQAH KHAIRUL BT ABDULLAH NUR SYAHIDAH BT AMRAN NUR SYUHADA BT MOHAMAD FAUZAN NURUL AFIQAH BT ABDUL RAHMAN NURUL AISYAH BT AHMAD NIZA RAZIANA RIZA BT RIMI SOFEA SYAFIRA BT ABDULLAH 40 40 40 32 40 40 42 44 65 30 40 42 42 42 48 43 44 41 45 41 40 40 40 42 40 43 40 30 44 45 42 C C C D C C C C B D C C C C C C C C C C C C C C C C C D C C C 55 C 55 C 40 C 40 C 45 C 30 D 35 D 25 D 30 D 37 D 46 C 60 B 38 D 60 B 39 D 45 C 36 D 38 D 38 D 40 C 60 B 35 D 29 D 35 D 35 D 30 D 44 C 30 D 45 C 50 C 40 C 43 C 42 C 41 C 38 D 42 C 35 D 30 D 30 D 40 C 38 D 40 C 41 C 34 D 35 D 36 D 44 C 37 D 40 C 36 D 35 D 45 C 47 C 30 D 40 C 38 D 40 C 47 C 40 C 40 C 38 D 35 D A B C D E JUMLAH LULUS JUMLAH GAGAL % LULUS % GAGAL 0 JADUAL 1 1 28 3 0 29 3 91 9 JADUAL 1 .

8 JADUAL 2 (Contoh lembaran kerja 1) .

9 JADUAL 3 (Contoh lembaran kerja 2) .

Dari itu adalah penting untuk saya memulakan langkah seterusnya dengan membina keyakinan diri mereka melalui latihan awal yang mudah. Oleh itu saya membuat keputusan untuk membuat perancangan mengikut Model Kemmis (Hopkins. 1985)‟. Pada pendapat saya tidak menjadi halangan untuk saya memberikan masa yang lebih untuk peguhan asas „grammar‟ kerana jika langkah ini berjaya dilaksanakan dalam sebulan. Ini ialah kerana dalam sukatan pelajaran sedia ada penekanan kepada „Grammar‟ tidak boleh di ajar dalam satu waktu sebaliknya dalam slot kecil sahaja. . yang dapat mereka kuasai dengan pantas supaya mereka terangsang untuk mendalaminya dengan lebih jauh lagi. „World of Knowledge‟ dan „World of Stories‟. Saya sangat berharap ianya dapat membantu meningkatkan peratus lulus untuk 3 orang murid tadi dan meningkatkan gred C kepada gred B bagi 24 orang yang lain. Itu yang membuatkan muridmurid agak kurang penekanan dari segi „grammar‟ . sering diketawakan apabila berbahasa Inggeris dan selalu tertekan apabila berada di dalam kelas Bahasa Inggeris akan membuat mereka menghadapi kesukaran untuk menguasainya.10 2. Kegagalan dalam peperiksaan . Selainnya murid didedahkan dengan Tema „World of Self „.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPERIHATINAN Biasanya jika tahap peguasaan Bahasa Inggeris seseorang murid itu lemah . Mereka akan hilang keinginan untuk mempelajarinya kerana percaya bahwa mereka memang tidak berbakat dan tidak mungkin menguasainya.mereka pasti mengalami masaalah keyakinan diri untuk mempelajari subjek ini. saya boleh mengulang semula kepada sukatan yang perlu dilaksanakan. Langkah yang saya ambil ini mungkin akan terkeluar sedikit dari kebiasaan sukatan pelajaran sedia ada.

dia perlu tahu apa perkataan saya. Jika seseorang murid itu tidak pandai Bahasa Inggeris. Maksudnya jika murid tersebut mahu mengatakan “saya mahu makan nasi” dalam Bahasa Inggeris. Adakah mereka membaca buku Bahasa Melayu . Begitu juga dengan penguasaan Bahasa Inggeris Petuanya ialah menguasai perbendaharaan kata (Vocabulary). besar kemungkinan mereka mempunyai masaalah perbendaharaan kata yang kecil. apa perkataan makan dan apa perkataan nasi.11 MEMBUAT REFLEKS Merancang kitaran 1 Bertindak Memerhati Perancangan Setelah Pemerhatian Tindakan kitaran 2 Refleks JADUAL 4 2. mereka berjaya menguasai Bahasa Melayu dengan lancar dalam masa 3 bulan sahaja. Oleh itu.1 TINJAUAN DAN ANALISIS MASALAH Jika kita perhatikan pekerja-pekerja asing di negara kita. Pastinya tidak. apa perkataan mahu. Barulah mereka boleh bercakap dalam Bahasa Inggeris. .

Melalui lembaran kerja itu . Saya bercadang untuk menggunakan buku-buku asas Grammar Tahun 2 dan 3 kerana ianya sangat mudah untuk difahami. mereka pasti akan dapat menguasainya dengan baik dan merasa lebih yakin untuk meneruskan kepada yang lebih susah seperti „Present Tense‟. „Present Continuous Tense‟. Ramai murid-murid saya mengatakan „Grammar‟ adalah sukar. baru lah saya boleh memikirkan langkah-langkah yang seterusnya yang wajar dilakukan supaya murid-murid ini dapat mempersiapkan diri sebelelum mengahadapi ujian pertama pada pertengahan bulan Februari nanti. Seterusnya ialah penguasaan (Verb) atau dipanggil kata kerja dalam pelajaran Bahasa Melayu. Setelah mereka boleh menguasai asas „Grammar‟ barulah saya akan menukar ke strategi pengajaran seterusnya. Sudah cuba berkali-kali tetapi masih gagal. Tatabahasa juga lah yang paling diambilkira dalam penandaan peperiksaan UPSR Bahasa Inggeris. Berdasarkan keputusan refleksi pengajaran yang lalu. saya perlu menyediakan beberapa lembaran kerja yang sesuai untuk tujuan tersebut. mereka perlu didedahkan dengan senarai „Verb‟ yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris dari Tahin 1 hingga Tahun 6. Satu perkara yang amat dibimbangi dan ditakuti ialah tatabahasanya. Yang terakhir sekali ialah penguasaan „Grammar‟ dan „Tenses‟ atau disebut Tatabahasa dalam Bahasa Melayu. Untuk itu . Kesemua „Tenses‟ ini perlu digunakan apabila membuat karangan Bahasa Inggeris pada „Section C-Note Expansion‟ kertas 2 peperiksaan.12 menguasai „Vocabulary‟ sudah pasti menjadi langkah pertama saya untuk memastikan bahwa murid-murid tersebut dapat menguasai penulisan ayat. Pada saya ianya mungkin sukar jika kita belum menguasai „Vocabulary‟ dan „Verb‟. Adalah penting untuk murid-murid mengetahui apa perkataan yang sesuai bagi menyatakan perlakuan dan perbuatan mereka dalam Bahasa Inggeris. . saya telah mengenalpasti kelemahan setiap murid dengan lebih terperinci. Apabila murid belajar dari yang lebih mudah. Satu cara paling cepat untuk menghafal sebanyak mungkin „Vocabulary” dan „Verb‟ ialah dengan menulis maksud-maksud perkataan tersebut ke dalam satu buku khas. „Past tense” dan „Future Tense‟. Ini kerana kita bergerak dan melalukan perbuatan setiap masa. Tanpa tatabahasa yang betul ayat yang ditulis atau dipertuturkan akan menjadi tunggang langgang. Untuk itu.

13 3. . peratus kemungkinan mereka akan gagal adalah amat besar. Seramai 27 orang murid pada tahap galus(lulus antara 40-45 markah).supaya mereka dapat menggunakannya untuk menulis ayat yang betul dan tepat dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah 1 pada per – tengahan bulan Februari nanti. 2.2 Objektif Khusus 1.1 Objektif Umum Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran murid 4 Beta dalam penulisan ayat Bahasa Inggeris dengan betul dan tepat. 3.Jika masalah ini tidak diatasi dengan segera. Murid-murid ini dikategorikan sebagai galus kerana markah mereka berada di antara sempadan gagal atau lulus. 3. Murid mendapat bimbingan oleh guru untuk meningkatkan penguasaan Penggunaan „Grammar‟ yang betul dalam penulisan.Kumpulan ini dalam tahap serius kebarangkalian akan gagal untuk ujian yang seterusnya. Seterusnya 3 orang murid yang gagal dengan 30 dan 32 markah.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini dijalankan ke atas 32 orang murid 4 Beta SK Taman Damansara Aliff. Perhatian yang sangat teliti perlu diberikan kepada 3 orang murid ini agar tidak mengulangi kegagalan mereka dan seterusnya 4 Beta boleh mencapai sifar gagal.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3. 4. Guru dapat memperkenalkan satu kaedah penulisan yang mudah dan berkesan kepada murid. Murid melalui bantuan guru dapat meningkatkan penguasaan „ Vocabulary „ dan „ Verb „ melalui beberapa lembaran kerja dan latihtubi.

(Rujuk lampiran 1.2.1 PERANCANGAN TINDAKAN Dalam merancang tindakan. Sasaran yang terakhir ialah seorang murid yang mendapat gred B dengan markah 65 iaitu Muhammad Bin Ahmad Faiz. Latih tubi yang sesuai dan berterusan diharap dapat membawa murid ini untuk mencapai gred A pada ujian PKSR 1 akan datang.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 5. saya juga menampal senarai perkataan tersebut di papan kenyataan di dalam kelas. Dengan ini saya berharap mereka dapat melihat perkataan-perkataan tersebut dengan lebih kerap lagi. Senarai perkataan tersebut termasuk senarai „vocabulary‟(noun). saya perlu memberi perhatian yang terperinci terhadap beberapa perkara penting supaya semua yang dirancang mencapai matlamatnya. „verb‟ dan „grammar‟. Kita mesti tahu pelbagai perkataan Bahasa Inggeris di sekeliling kita. Dalam jangkamasa seminggu tersebut guru akan menyoal ejaan dan makna perkataan itu dalam Bahasa Melayu. saya memberikan mereka lembaran kerja untuk menguji setakt mana penguasaan perbendaharaan kata mereka. Saya juga membuat rujukan melalui beberapa bacaan dan temubual dengan seorang Guru Cemerlang dari sekolah berdekatan.14 Murid-murid tersebut ialah Muhammad Haikal Bin Rusnizam.3 dan 4).Ammar Syahmi Bin Khamis dan Nurul Afiqah Binti Abdul Rahman. Selain dari itu. Seperti yang saya telah nyatakan diatas. Setelah itu. Setelah seminggu. Satu cara paling cepat dalam menghafal sebanyak mungkin perbendaharaan kata ialah dengan menulis maksudnya sekali ke dalam satu buku khas. untuk menguasai Bahasa Inggeris kita mestilah menguasai perbendaharaan katanya.mereka diberikan masa dua hari untuk menghafal. ( Rujuk rajah di bawah ) . Saya meminta murid menyalin perkataan baru yang belum mereka ketahui mengikut keperluan yang ada dalam sukatan pelajaran kerana dengan menyalin secara tidak langsung mereka akan membacanya. 5.

People Animals/plants Things Places Verb . Berikiut adala hasil keputusan yang diperolehi. Hasil dari ujian ini keputusannya adalah seperti beriku JADUAL 5 Murid-murid perlu menulis seberapa banyak perkataan yang mereka ketahui mengikut kategori yang telah ditetapkan.15 Categorise the nouns accordingly. SENARAI MURID GALUS (40-45 MARKAH) JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 38 32 BIL 1 2 NAMA MURID AHMAD HAYYUL QAYYUM BIN ASRUL AHMAD HAZEEM BIN ROHIZAN .

16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 AIMAN IZWAN BIN ISMAIL MOHAMAD AFIZ BIN ATAN MOHAMAD SAIFUL ARIF BIN SA‟AT MUHAMMAD AIMAN BIN MAD SEREHAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN ZULFIKAR MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN YUSOFF MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN MOHD SABRI MUHAMMAD HAKIMI DANISH BIN ROSNIZAM MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN ADLI RAHIMI MUHAMAD NABIEL BIN JA‟AFAR RAZIANA RIZA BT RIMI SOFEA SYAFIRA BT ABDULLAH ALYAA KHADEJA BT ZAIMI DANIA SOFIA BT ABDUL MUTHALIB HAIDA FARIZA BT HAZUUL FAKAR LAILATUL UMAIRAH BT KHAIRUL FARIZ NORAZLIYANA BT MOHAMEDON NUR ADRIANA ALISA BT ZAKARIA NUR AFIQAH BT AHMAD JAINI NUR EISYA SOFIA BT TAJUDIN NUR HAZIMAH HAZWANI BT HALIZAN NUR SYAFIQAH KHAIRUL BT ABDUL RAHMAN NUR SYAHIDAH BT AMRAN NUR SYUHADA BT MOHAMAD FAUZAN NURUL AISYAH BT AHMAD NIZA 40 35 42 30 45 32 37 30 40 35 40 34 34 30 40 32 30 35 41 30 45 30 46 35 37 SENARAI MURID GAGAL (30-32 MARKAH) BIL NAMA MURID JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 20 18 22 1 2 3 AMMAR SYAHMI BIN KHAMIS MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSNIZAM NURUL AFIQAH BT ABDUL RAHMAN .

Muhammad pula tidak mencapai sasaran saya iaitu 60 patah perkataan. Setelah dua hari kemudian saya ulangi ujian yang sama dan saya sangat berpuashati kumpulan murid cemerlang dan galus telah hampir menguasai semua perkataan kecuali tiga orang murid gagal yang hanya berjaya menguasai separuh dari perkataan yang . saya masih belum puas hati kerana kumpulan galus kebanyakkannya masih belum mencapai sasaran saya iaitu 40 perkataan manakala bagi kumpulan gagal hanya dapat menulis 25 perkataan sahaja. saya menampal senarai perkataan yang agak sukar untuk mereka hafal di atas meja tulis mereka pula. Untuk memperbaiki penguasaan murid . Contoh senarai „vocabulary‟ yang ditampal di dalam kelas.17 SENARAI MURID „NEAR MISS‟ CEMERLANG BIL NAMA MURID JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 54 1 MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ JADUAL 6 Berdasarkan keputusan diatas.

. Latihan „Grammar‟ mengambil masa yang agak panjang kerana proses pengulangan hasil refleksi pengajaran dan pembelajaran. „verb‟ mesti ditambah „s‟ seperti „reads‟ manakala dalam plural „read‟. Rujuk lembaran kerja di bawah. Di akhir kajian saya. Sebagai contoh :„Ali walks to school‟ (Present Tense) boleh juga ditulis dalam (Present Tense) „Ali is walking to school. saya meneruskan dengan penguasaan mereka terhadap „grammar‟ pula. Saya rasa melalui amalan yang berterusan murid dapat menguasai kemahiran menulis ayat dalam Bahasa Inggeris dengan baik. Langkah seterusnya ialah dengan memberikan siri latihan lembaran kerja yang hampir sama iaitu dari yang mudah kepada yang agak mencabar .18 diberi. Namun saya rasa ketiga orang murid tadi telah banyak menunjukkan peningkatan berbanding prestasi mereka yang dulu. „verb‟ mestilah di tambah dengan „ing‟ dan di depan perkataan mestilah ada is (singular) dan „are‟(plural). Saya juga memberikan mereka latihan „Grammar‟ dari semasa kle semasa untuk penambahbaikan. Saya melatih mereka menulis ayat dalam „Present Tense‟ dan „Present Continuous Tense‟.‟ Atau „Ani reading book‟ Setelah saya buat pemerhatian adalah mudah untuk menerangkan kepada mereka bahwa jika hendak menulis dalam‟Present Continuos Tense‟ . Setelah mereka dapat meguasai semua „vocabulary‟ dan „verb‟ den gan baik. Ada juga yang menulis „Ani is reads a book. Begitu juga ayat „Present Tense‟ kalau „Noun‟ dalam „singular .’ Pada mulanya agak sukar untuk mereka membezakan gaya penulisan ayat tersebut. keputusan Ujian Pertama peringkat sekolah menunjukkan keputusan yang boleh dibanggakan.

19 Lembaran kerja 1 .

20 Lembaran Kerja 2 .

21 Lembaran Kerja 3 .

22 Carta Bacaan „Grammar‟ .

tinjauan terhadap masaalah yang dikenalpasti. Hasil kerja murid adalah berdasarkan instrument yang saya bina yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Berikut merupakan jadual amalan tinjauan masaalah yang telah saya lakukan untuk mengenalpasti masaalah yang dihadapi oleh murid-murid 4 Beta.23 5. 5. Saya telah merancang beberapa langkah untuk dilaksanakan sebelum meneruskan tindakan .1 INSTRUMEN DAN ALAT KAJIAN Instrumen yang saya gunakan adalah :5. 5. dilaksanakan untuk mengenalpasti dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masaalah ini. Data dianalisis menggunakan kekerapan atau peratus mengikut keperluan. saya telah memilih kaedah penelitian dokumen dan senarai semak. Pelbagai bentuk kutipan data digunakan untuk meningkatkan kebolepercayaan dan kesahihan data digunakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan data bagi menjawab soalan kajian kualitatif.3 PERANCANGAN CARA ANALISIS TINJAUAN MASAALAH Sebelum menjalankan tindakan yang ingin saya laksanakan.2. Data daripada dokumen boleh diperoleh dengan menggunakan boring senarai semak.2 PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA Berdasarkan kepada kajian yang saya lakukan. latihan dan data pencapaian murid yang berkaitan digunakan untuk menyokong dapatan kajian.2. .1 REKOD HASIL KERJA Setiap hasil kerja murid sebelum dan selepas program akan dikumpulkan sebagai data yang perlu saya analisis. Analisis dokumen seperti lembaran kerja.1. Penelitian dokumen digunakan apabila penyelidik ingin mendapatkan data dari dokumen-dokuman yang berkaitan. Kemudian hasil kerja tersebut akan dikira peratusannya untuk dibandingkan peningkatan bagi setiap responden semasa dan selepas program dijalankan.

JB. 1. dan di papan kenyataan.24 Langkah/ Tarikh Cara/ Penilaian Kumpulan Sasaran Tinjauan Masaalah Yang Dikenalpasti Ujian Langkah 1 16 Jan 2012 Vocabulary Noun + verb 32 orang murid Mengenalpasti 4 Beta SK Taman Damansara Aliff. 32 orang murid Memastikan 4 Beta SK murid „Noun‟ dan‟Verb‟ sebelum dan Taman Damansara Aliff. Kurang kuaayat sai „Noun‟ dan dengan „Verb‟ 2.‟Verb‟ „Verb‟ Taman Damansara Aliff. Tidak faham maksud perkataan Langkah 2 18 Jan 2012 Edarkan dan secara menampal senarai tersebut dalam di buku 32 orang murid Mengenalpasti Beta SK murid masih dapat menguasai „Noun‟. boleh 1. 1. Murid sudah telah menguasai hampir semua perkataan tetapi masih menguasai ada kesalahan . Langkah 3 20 Jan 2012 Ujian Penguasaan „Verb‟ „Noun‟. JB. diberikan salinan. Masih tidak makna senarai „Noun‟ 4 yang faham tidak perkataan dan sukar mengingati ejaan yang walaupun telah betul. Tidak kuasai „Grammar‟ 3. JB kenapa Murid-murid ramai menghadapi murid 4 Beta masaalah :tidak menulis BI betul.

menulis ayat. JB membina ayat ayat tunggal.JB. Langkah 4 30 Jan 2012 Latihan membina ayat Dengan bimbingan guru. Tense dan ayat „Present Continuous Tense‟ Langkah 5 6 2012 Latihan 32 Beta murid 4 Mengukuhkan SK pada telah menguasai dan memulihkan pada separa menguasai. memerlukan lebih banyak Pemulihan. latih tubi. 32 Beta murid 4 Mengenalpasti SK murid tidak 1. .25 bersedia untuk ejaan.Murid tidak yang faham boleh perbezaan „Present Taman Damansara Aliff. yang Murid telah tetapi Februari Pengukuhan dan yang faham Latihan Taman Damansara Aliff.

Bagi kempulan gagal pula. mereka sudah dapat mengenal dan menamakan separuh dari „noun‟ dan „verb‟ tersebut dan yang saya sangat puas hati ialah Muhammad berjaya memberikan 20 jawapan yang tepat. Berikut adalah contoh ringkasan mengajar saya. . saya akan mula mengajar mereka membina ayat tunggal mengikut kaedah yang diguna pakai oleh guru cemerlang Puan Adibah Khalid. Kesalahan mereka hanya pada ejaan yang betul sahaja dimana satu atau dua huruf yang tertinggal.26 Murid-murid tekun membuat latihan Hasil dari ujian tersebut saya merasakan ada peningkatan dari segi pemahaman murid. Ini dilihat hamper kesemua murid kumpulan galus sudah dapat mengenalpasti „noun‟ dan „verb‟ dari gembar yang diberikan . Kaedah tersebut terdapat dalam buku „Step-By-Step In Writing ‟ yang di karang oleh beliau. Langkah seterusnya.

2 Write simple sentences with word and picture que.Teacher guides the pupils STEP 4 SUMMING UP .3 Talk about personal experiences. cycling .Pupils read and understand the words given STEP 2 WORD WORK . chasing .grilling .Teacher and pupils discuss the answers together MORAL VALUE .Pupils copy sentences correctly STEP 4 SUMMING UP .9. sewing .2 Read and give details about the picture OBJECTIVES: Pupils should be able to:  Give accurate information when writing  Construct simple sentences STEP 1 SHARED READING .8. 3.Pupils read and understand the word given STEP 2 WORD WORK . teaching STEP 3 WRITTEN WORK .27 LESSON PLAN YEAR 4 BETA LESSON PLAN YEAR 4 BETA THEME: World Of Knowledge TOPIC: Unit 1 –What Do You Like SPECIFICATION: 2.Plays . OBJECTIVES: Pupils should be able to:  Read and understand words and phrases  Copy words and sentences correctly STEP 1 SHARED READING .Pupils construct simple sentence based on the picture.3. teaches STEP 3 WRITTEN WORK .2 Read and understand simple sentences.2 Ask ‘Wh’ questions to seek information 3.Cleanliness. tidiness. tidiness. 4.Teacher and pupils do brainstorming and chain drill activity GRAMMAR REVIEW .2.Plural subject and plural verb MORAL VALUE .Cleanliness. .Singular subject and singular verb . diligence THEME: World of Knowledge TOPIC: Unit 1 – What Do You Like SPECIFICATION: 2. diligence CONTOH RINGKASAN MENGAJAR .3.

28 Berikut adalah senarai semak hasil dapatan latih tubi tersebut. SENARAI MURID GALUS BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NAMA AHMAD HAYYUL QAYYUM AHMAD HAZEEM AIMAN IZWAN MOHAMAD AFIZ MOHAMAD SAIFUL ARIF MUHAMMAD AIMAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI MUHAMMAD SYARIFUDDIN MUHAMMAD SYAHMI AIMAN MUHAMMAD HAKIMI DANISH MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL MUHAMAD NABIEL RAZIANA RIZA SOFEA SYAFIRA ALYAA KHADEJA DANIA SOFIA HAIDA FARIZA LAILATUL UMAIRAH NORAZLIYANA NUR ADRIANA ALISA NUR AFIQAH NUR EISYA SOFIA NUR HAZIMAH HAZWANI NUR SYAFIQAH KHAIRUL NUR SYAHIDAH NUR SYUHADA NURUL AISYAH L1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L4 / / / / / / / / / / L5 L6 ( / ) –Menunjukkan murid menguasai. .

29 SENARAI MURID GAGAL BIL 1 2 3 NAMA MURID AMMAR SYAHMI MUHAMMAD HAIKAL NURUL AFIQAH L1 / / / L2 / / / L3 / / / / / L4 L5 L6 ( / ) -Menunjukkan murid menguasai. saya dapati masih ada 14 orang lagi yang masih belum menguasai kemahiran membina ayat.4 REFLEKSI KAJIAN Melalui pemerhatian saya selepas menjalankan enam latihan kepada murid-murid tersebut.1 JADUAL PELAKSANAAN TINDAKAN BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN 1 Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 2 3 4 Menulis proposal kajian Merancang tindakan Melaksanakan tindakan 9 JAN 2012 13 JAN 2012 16 JAN 2012 6 JAN 2012 CATATAN .5 PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN 5. Namun begitu. SENARAI MURID „NEAR MISS‟ CEMERLANG BIL 1 NAMA MURID MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L6 / ( / ) -Menunjukkan murid menguasai. JADUAL 4 5. keputusan ujian menunjukkan ada peningkatan markah berlaku pada setiap responden. 5. setelah mereka menduduki Ujian Pencapaian Kendalian Sekolah Rendah Satu pada 21-24 februari 2012.5.

00 231.00 JUMLAH KOS(RM) JADUAL 7 6.00 RM 10.00 2.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Oleh kerana kajian yang telah menunjukkan peningkatan yang agak memberangsangkan.00 X 2 RM 110 RM 9. .00 RM 80.00 9.00 10.00 110.30 5 Menbincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 19 JAN 2012 6 7 8 Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian 26 JAN 2012 30 JAN 2012 27 FEB 2012 JADUAL 6 KOS KAJIAN BIL JENIS BAHAN KUANTITI X HARGA SEUNIT 1 2 3 4 5 6 Kertas A4 Printer cartridge Grammar book Step by step in writing Fotostat Buku Catatan JUMLAH RM 10. Saya percaya dengan demikian penguasaan murid-murid dalam penulisan Bahasa Inggeris akan menjadi lebih baik dan peratusan murid yang mendapat A dalam subjek ini akan turut meningkat.00 20.00 80. saya tidak teragak-agak untuk meneruskan usaha saya untuk mengulangi langkah-langkah yang telah saya lalukan.00 RM 2.

Rosinah Edinin (PhD). Jaizah Mahamud.motivasibelajar.net /cindyjbj79 /formula-v-and-t-upsr-sentence-constructiontechniques www.htm www.com /2011/11/keputusan upsr terbaik-sejak 2008. K. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kajian Tindakan : Konsep & Amalan Dalam Pengajaran (2011).31 7.primaryresources. buletinkpm. Penyelidikan Tindakan – Kaedah Dan Penulisan.co.com /motivasi / 7 petua pandai bahasa inggeris .slideshare.blogspot. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.0 BIBLIOGRAFI Chow Fook Meng PhD. Abdul Majid.uk /English /English BI thn5. (2000).html www.

32 REFLEKSI ROSELAWATI BT MOHD SUHOOT 671112015854 Pada hujung Disember yang lalu . Saya mengumpul data melalui Ujian Diagnostik . Pada interaksi Mac pula . Tetapi hati saya mula sejuk apabila diyakini oleh Dr. Terbayang susahnya nak buat. . Saya memulakan tugasan saya dengan mengumpul bahan dan data yang diperlukan. Bushro. Penerangan yang jelas berserta nota powerpoint beliau banyak memberi panduan kepada kami. Untuk membina instrument ujian saya merujuk kepada buku kajian tindakan dan buku aktiviti Bahasa Inggeris yang sesuai. pensyarah yang kami hormati. beliau mencadangkan saya membuat kajian tentang subjek yang saya ajar di sekolah memandangkan saya tidak mengajar Prasekolah. Melalui bacaan dan nota yang dipos di Facebook oleh Dr Bushro saya jadikan panduan. yang menjadi masaalah ialah saya baru sahaja bertukar di sekolah yang baharu dirasmikan pembukaannya awal tahun ini. kekangan kerja-kerja sekolah yang banyak dan masaalah kesihatan suami saya yang menghadapi serangan jantung sehingga dimasukkan ke wad ICU. latihan melalui lembaran kerja dan Ujian Pengesanan. Mendengar perkataan „proposal‟ sahaja saya dah kecut perut. Namun begitu . Setelah berbincang dengan Dr. Saya agak runsing bagaimana saya hendak membuat pemerhatian untuk kajian tindakan saya. Namun begitu .04 telah menerima Tugasan Pra 3113 Penyelidikan Tindakan. kami kelas Prasekolah 5. kami mendapat input tambahan dari seorang lagi pensyarah yang kami hormati iaitu Pn Norlia Bt Hj Kassim. Dari itu saya membuat keputusan untuk membuat Kajian Tindakan yang berkisar tentang amalan guru pengajaran guru dan kelemahan mutrid dalam penulisan ayat Bahasa Inggeris. Agak sukar juga untuk saya teruskan kerana tidak boleh merujuk dengan rakan-rakan yang lain memandangkan mereka semua membuat kajian tentang amalan giuru di Prasekolah. Tugasan telah diberi oleh Dr Bushro . Pengubatnya . Bushro melalui penerangannya yang jelas berserta dengan contohnya sekali. Sekolah saya pula tidak mempunyai kelas Prasekolah. sedikit sebanyak melambatkan usaha saya untuk menyiapkan tugasan ini.

. (Roselawati Mohd Suhoot) . tetapi menerusi latih tubi yang kerap dan berterusan . Jasamu dikenang.33 saya mendapat kerjasama dari anak-anak murid saya yang siap sedia untuk menjalankan kajian ke atas mereka. mendatangkan hasil yang baik. Terima Kasih kepada pihak sekolah yang memberi izin untuk saya menjalankan kajian ini dan terima kasih yang tidak terhingga kepada keduadua pensyarah yang saya hormati . Dr Bushro Bt Ali dan Puan Hajah Norliah Bt Kassim. Bahasa Inggeris. Alhamdulillah kajian saya akhirnya dapat disiapkan juga. …………………………………………. Disediakan oleh . Walaupun mereka agak sukar untuk memahami perkataan dalam.

34 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->