1

HALAMAN PENGAKUAN

“ Saya mengakui karya ini adalah hasil penulisan saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Tandatangan :………………………………………… Nama penulis : ROSELAWATI MOHD SUHOOT Tarikh :

2

ISIKANDUNGAN Halaman Pengakuan Isikandungan Abstrak 1.0 Pengenalan 1.1 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran lalu 2.0 Fokus Kajian / Isu Keperihatinan 2.1 Tinjauan Dan Analisis Masaalah 3.0 Objektif Kajian 3.1 Objektif Umum 3.2 Objektif Khusus 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Tindakan Dijalankan 5.1 Perancangan Tindakan 5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 5.2.1 Instrumen Dan Alat Kajian 5.3 Perancangan Cara Analisis Tinjauan Masaalah 5.4 Refleksi Kajian 5.5 Perancangan Pelaksanaan Tindakan 6.0 Cadangan Kajian Seterusnya

MUKASURAT 1 2 3 4 5-9 10 11 13 13 13 13 14 14 23 23 23 29 29 30

3

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN KAJIAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN Writing Is Fun And Easy NAMA PENYELIDIK Roselawati Bt Mohd Suhoot Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam , Bangi

Abstrak Kemahiran menulis dalam Bahasa Inggeris merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan tugas yang mencabar bagi guru dan murid ketika sessi pengajaran dan pembelajaran terutamanya bagi 32 murid di kelas 4 Beta, SK Taman Damansara Aliff yang tidak menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi mereka. Justeru itu kajian ini bertujuan meninjau strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru dan murid dalam pelaksaan kemahiran menulis Bahasa Inggeris.Hasil kajian mendapati guru bersetuju bahawa mengajar kemahiran menulis merupakan tanggungjawab guru yang mencabar. Dari segi pengaplikasian strategi pengajaran pula, guru bersetuju bahawa mereka perlu mengajajarkan murid- murid dari kemahiran yang mudah kepada yang sukar.

Strategi sebegini patut dilaksanakan kerana dapat membantu proses pemahaman murid dan memudahkan mereka untuk melaksanakan tugasan yang diberi oleh

guru. Kajian ini juga mencadangkan guru-guru perlu bersikap positif terhadap kemahiran menulis dan melaksanakan kemahiran menulis dengan strategi yang lebih berkesan. Selain itu guru-guru juga patut berusaha mengatasi masaalah yang dihadapi melalui pengajaran yang kreatif dan berkualiti agar penguasaan murid dalam kemahiran tersebut dapat ditingkatkan. Guru juga perlu melaksanakan kemahiran menulis berdasarkan sukatan matapelajaran terkini. Di akhir kajian ini diharap 32 orang murid 4 Beta tersebut merasa yakin dan boleh menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik.

3 % dalam tahun 2011. Ketiga-tiga bahagian ini memerlukan murid unutk menulis ayat dan karangan. malah digeruni dan dibenci. Keputusan yang kurang memuaskan ini mungkin disebabkan oleh beberapa fakor iaitu kelemahan murid itu sendiri. murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat apatah lagi ianya dalam Bahasa Inggeris. Dalam kertas peperiksaan tersebut mengandungi 3 bahagian iaitu Section A – Sentence Construction . adalah . Masalah guru yang tidak mengikuti sepenuhnya sukatan pelajaran terkini dalam pengajaran kemahiran menjawab juga merupakan salah satu faktor yang boleh menjejaskan pencapaian murid dalam kemahiran menulis dan membantutkan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menghasilkan murid yang mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai displin atau matapelajaran dan seterusnya mengembangkan kemahiran penulisan (KPM. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Bahasa Inggeris boleh menjadi satu subjek yang sangat ditakuti di sekolah. sikap negatif murid yang kurang berminat terhadap pelajaran. Kemelut ini memang membimbangkan tetapi pernah kah terfikir oleh kita kenapa ia begitu susah sangat untuk sesetengah murid.Justeru itu. kesalahan tatabahasa dan dan tidak pasti dengan format dan teknik menjawab. bahasa yang mereka tidak gunakan sebagai medium komunikasi harian. Section B – Information Transfer dan Section C Note Expansion.4 1. 2003). Menurut Noorazman Mahat (2009) . masih terdapat 25.0 Pengenalan Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran bahasa yang turut ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Bahasa Inggeris Sekolah Rendah iaitu kurikulum lama yang disemak semula pada tahun 2002 dan dilaksanakan bermula pada tahun 2003. Kepentingan penulisan tergambar dalam kurikulum Bahasa Inggeris terutamanya dalam Kertas 2 Peperiksaan Bahasa Inggeris. kekurangan perbendaharaan kata .7 % yang gagal dalam Bahasa Inggeris sementara 25. statistik keputusan UPSR matapelajaran Bahasa Inggeris 2010 . kelemahan strategi pengajaran guru. Murid yang tidak menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi masaalah untuk menjawab soalan. Menurut sumber Kementerian Pendidikan Malaysia.

tentulah subjek ini mencabar buat saya. komunikasi dan penulisan. . kajian tindakan dilakukan secara kolaborasi. Bagi Kemmis dan Mctaggart. dan kajian tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat iaitu peringkat tinjauan. saya akan bertanya pada diri sendiri adakah saya suka subjek Bahasa Inggeris ? Adakah saya selesa menggunakan Bahasa Inggeris di sekolah sedangkan di rumah kebanyakan masa saya menggunakan Bahasa Melayu. meningkatkan fahaman guru tentang amalan-amalan pendidikan dan situasi sosial. Johor Bahru. kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri untuk menegakkan keadilan amalanamalan kemasyarakatan dan pendidikan. Menurut Kemmis dan Mctaggart. Meletak diri saya jika saya seorang murid sekolah rendah. Kajian tindakan merupakan satu cara bagi guru-guru untuk menambah baik pengajaran mereka melalui amalan dan tindakan sendiri dan bukan bergantung kepada pihak lain. Namun jika tidak ada langsung sesiapa di rumah atau di persekitaran yang menggunakan Bahasa Inggeris . Jika saya sudah biasa menggunakan Bahasa Inggeris di rumah. Sebelum ini saya pernah berkhidmat di SK Pengkalan Rinting selama 14 tahun dan di SK Bukit Mutiara selama 8 tahun. Sepanjang dua puluh dua tahun mengajar di tiga sekolah yang berlainan. peringkat pelaksanaan dan peringkat refleksi.5 sangat penting untuk guru-guru menilai semula setiap pengajaran mereka untuk menjadi kayu ukur samada teknik dan strategi yang digunakan berkesan atau perlu penambahbaikan. Begitulah hasil tinjauan saya dari murid-murid 4 Beta yang semuanya menyatakan mereka belajar Bahasa Inggeris hanya di sekolah sahaja dengan tidak menggunakannya di rumah atau ketika bersama rakan-rakan. (1988) . 1. tentulah subjek ini tidak susah bagi saya. saya sering menghadapi masaalah yang sama iaitu kelemahan murid-murid di Sekolah Kebangsaan dalam matapelajaran Bahasa Inggeris baik dari segi pertuturan. peringkat perancangan.1 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Saya baru sahaja berpindah ke sekolah yang baharu dirasmikan pembukaanya pada 4 Januari 2012 iaitu Sekolah Taman Damansara Aliff .

belum lagi 3 orang murid yang hanya menyalin semula semua soalan di ruangan jawapan yang disediakan. Muridmurid telah ditempatkan dalam satu kelas bertujuan untuk dikenalpasti permasaalahan dan seterusnya dipulihkan sebelum menghadapi peperiksaan UPSR pada tahun hadapan. Ali hobby collecting stamp .‟ Setelah itu saya memberikan mereka lembaran kerja untuk disiapkan. Hasil dari tugasan tersebut . Saya memulakan dengan mengenalkan mereka kepada teknik „SVO‟ (Subject Verb Object). Kebanyakkan ayat yang ditulis dalam kertas Peperiksaan Diagnostik tersebut. apa. Saya perhatikan mereka kurang menguasai „vocabulary‟ dan „verb‟ dengan baik. Saya juga harus memperbaiki cara penerangan dan penyampaian arahan saya. Sebagai contoh. Saya menerangkan „Subject” membawa maksud „Who‟ . Untuk itu saya harus memikirkan satu langkah membaikpulih stategi pengajaran saya. Untuk itu . siapa. man the stand on field. .6 Hasil dari Ujian Diagnostik Peringkat Sekolah yang bertujuan untuk menempatkan murid mengikut aras kebolehan mereka . Sementara 3 orang murid yang saya berikan perhatian khusus haya dapar memberikan 32 hingga 4 jawapan yang betul sahaja. „Subject‟ Salim.. „Verb‟ pula „What‟ dan „Object‟ ialah „What . Biasanya dalam menulis ayat tunggal.Where. saya dapati 8 orang murid dapat menyiapkan tugasan dengan betul dan selainnya hanya dapat menyiapkan sebahagiannya sahaja. „Verb‟ is eating. Apabila dicantumkan ia akan menjadi „Salim is eating a burger. girl pet stroking hamster dan beberapa lagi. seseorang murid mesti menyoal diri sendiri . Object pula a burger. Itu . salah dan tidak membawa apa-apa maksud. Dari segi lembaran kerja pula . terdapat 3 orang murid daripada 32 orang murid Tahun 4 Beta ( kelas ke 3 ) yang tidak boleh menulis ayat dalam Bahasa Inggeris dengan betul sementara 28 orang lagi dalam tahap sederhana di mana hanya boleh buat lebih kurang 2 ayat yang betul sahaja. Sebagai contoh . Saya dapati kesemua 24 orang murid ini bukan sahaja tidak dapat menulis ayat yang menarik malahan tidak boleh menulis ayat tunggal dengan betul. ( Rujuk Jadual 2 dan 3 ). di mana dan bila berlakunya. perlu diperbaiki dari segi „helping words‟ dan gambar-gambar yang sesuai.When‟. saya telah memikirkan untuk mengambil beberapa langkah baikpulih strategi pengajaran saya sambil membuat pemerhatian supaya masaalah ini dapat di atasi dengan segera.

7 MARKAH UJIAN DIAGNOSTIK 4 BETA BIL NAMA MURID BM1 M G BM2 M G TARIKH : 09 JAN 2012 B.ING M G MATE M G SAINS M G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AHMAD HAYYUL QAYYUM BIN ASROL AHMAD HAZEEM BIN ROHIZAN AIMAN IZWAN BIN ISMAIL AMMAR SYAHMI BIN KHAMIS MOHAMAD AFIZ BIN ATAN MOHAMAD SAIFUL ARIF BIN SA'AT MUHAMMAD AIMAN BIN MAD SEREHAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN ZULFIKAR MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSNIZAM MUHAMMAD HAKIMI DANIS H BIN ABDUL HAKIM 50 C 40 C 50 C 45 C 50 C 68 B 40 C 75 B 75 B 40 C 48 C 60 B 50 C 50 C 45 C 55 C 40 C 57 C 48 C 40 C 50 C 63 B 40 C 60 B 45 C 65 B 47 C 50 C 50 C 58 C 48 C 38 D 44 C 35 D 36 D 55 C 35 D 25 D 40 C 40 C 30 D 30 D 42 C 35 D 45 C 33 D 47 C 46 C 36 D 40 C 40 C 36 D 38 D 25 D 40 C 36 D 40 C 42 C 40 C 25 D 50 C 40 C MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN ADLI RAHIMI MUHAMMAD NABIEL BIN JA'AFAR MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN MOHD SABRI MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN YUSOFF ALYAA KHADEJA BT ZAIMI DANIA SOFIA BT ABDUL MUTHALIB HAIDA FARIZA BT HAZUUL FAKAR LAILATUL UMAIRAH BT KHAIRUL FARIZ NORAZLIYANA BT MOHAMEDON NUR ADRIANA ALISA BT ZAKARIA NUR AFIQAH BT AHMAD JAINI NUR EISYA SOFIA BT TAJUDIN NUR HAZIMAH HAZWANI BT HALIZAN NUR SYAFIQAH KHAIRUL BT ABDULLAH NUR SYAHIDAH BT AMRAN NUR SYUHADA BT MOHAMAD FAUZAN NURUL AFIQAH BT ABDUL RAHMAN NURUL AISYAH BT AHMAD NIZA RAZIANA RIZA BT RIMI SOFEA SYAFIRA BT ABDULLAH 40 40 40 32 40 40 42 44 65 30 40 42 42 42 48 43 44 41 45 41 40 40 40 42 40 43 40 30 44 45 42 C C C D C C C C B D C C C C C C C C C C C C C C C C C D C C C 55 C 55 C 40 C 40 C 45 C 30 D 35 D 25 D 30 D 37 D 46 C 60 B 38 D 60 B 39 D 45 C 36 D 38 D 38 D 40 C 60 B 35 D 29 D 35 D 35 D 30 D 44 C 30 D 45 C 50 C 40 C 43 C 42 C 41 C 38 D 42 C 35 D 30 D 30 D 40 C 38 D 40 C 41 C 34 D 35 D 36 D 44 C 37 D 40 C 36 D 35 D 45 C 47 C 30 D 40 C 38 D 40 C 47 C 40 C 40 C 38 D 35 D A B C D E JUMLAH LULUS JUMLAH GAGAL % LULUS % GAGAL 0 JADUAL 1 1 28 3 0 29 3 91 9 JADUAL 1 .

8 JADUAL 2 (Contoh lembaran kerja 1) .

9 JADUAL 3 (Contoh lembaran kerja 2) .

„World of Knowledge‟ dan „World of Stories‟. Oleh itu saya membuat keputusan untuk membuat perancangan mengikut Model Kemmis (Hopkins.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPERIHATINAN Biasanya jika tahap peguasaan Bahasa Inggeris seseorang murid itu lemah .mereka pasti mengalami masaalah keyakinan diri untuk mempelajari subjek ini. Selainnya murid didedahkan dengan Tema „World of Self „. sering diketawakan apabila berbahasa Inggeris dan selalu tertekan apabila berada di dalam kelas Bahasa Inggeris akan membuat mereka menghadapi kesukaran untuk menguasainya. Itu yang membuatkan muridmurid agak kurang penekanan dari segi „grammar‟ . Langkah yang saya ambil ini mungkin akan terkeluar sedikit dari kebiasaan sukatan pelajaran sedia ada. saya boleh mengulang semula kepada sukatan yang perlu dilaksanakan. yang dapat mereka kuasai dengan pantas supaya mereka terangsang untuk mendalaminya dengan lebih jauh lagi. Pada pendapat saya tidak menjadi halangan untuk saya memberikan masa yang lebih untuk peguhan asas „grammar‟ kerana jika langkah ini berjaya dilaksanakan dalam sebulan.10 2. . Kegagalan dalam peperiksaan . Dari itu adalah penting untuk saya memulakan langkah seterusnya dengan membina keyakinan diri mereka melalui latihan awal yang mudah. 1985)‟. Mereka akan hilang keinginan untuk mempelajarinya kerana percaya bahwa mereka memang tidak berbakat dan tidak mungkin menguasainya. Saya sangat berharap ianya dapat membantu meningkatkan peratus lulus untuk 3 orang murid tadi dan meningkatkan gred C kepada gred B bagi 24 orang yang lain. Ini ialah kerana dalam sukatan pelajaran sedia ada penekanan kepada „Grammar‟ tidak boleh di ajar dalam satu waktu sebaliknya dalam slot kecil sahaja.

besar kemungkinan mereka mempunyai masaalah perbendaharaan kata yang kecil. Pastinya tidak.11 MEMBUAT REFLEKS Merancang kitaran 1 Bertindak Memerhati Perancangan Setelah Pemerhatian Tindakan kitaran 2 Refleks JADUAL 4 2. mereka berjaya menguasai Bahasa Melayu dengan lancar dalam masa 3 bulan sahaja. Barulah mereka boleh bercakap dalam Bahasa Inggeris. Jika seseorang murid itu tidak pandai Bahasa Inggeris. dia perlu tahu apa perkataan saya. Oleh itu.1 TINJAUAN DAN ANALISIS MASALAH Jika kita perhatikan pekerja-pekerja asing di negara kita. apa perkataan mahu. Maksudnya jika murid tersebut mahu mengatakan “saya mahu makan nasi” dalam Bahasa Inggeris. Adakah mereka membaca buku Bahasa Melayu . Begitu juga dengan penguasaan Bahasa Inggeris Petuanya ialah menguasai perbendaharaan kata (Vocabulary). . apa perkataan makan dan apa perkataan nasi.

Kesemua „Tenses‟ ini perlu digunakan apabila membuat karangan Bahasa Inggeris pada „Section C-Note Expansion‟ kertas 2 peperiksaan. Saya bercadang untuk menggunakan buku-buku asas Grammar Tahun 2 dan 3 kerana ianya sangat mudah untuk difahami. . Tatabahasa juga lah yang paling diambilkira dalam penandaan peperiksaan UPSR Bahasa Inggeris. saya telah mengenalpasti kelemahan setiap murid dengan lebih terperinci. Setelah mereka boleh menguasai asas „Grammar‟ barulah saya akan menukar ke strategi pengajaran seterusnya. Apabila murid belajar dari yang lebih mudah. Untuk itu. Ini kerana kita bergerak dan melalukan perbuatan setiap masa. saya perlu menyediakan beberapa lembaran kerja yang sesuai untuk tujuan tersebut. Untuk itu . Melalui lembaran kerja itu . Satu cara paling cepat untuk menghafal sebanyak mungkin „Vocabulary” dan „Verb‟ ialah dengan menulis maksud-maksud perkataan tersebut ke dalam satu buku khas. mereka perlu didedahkan dengan senarai „Verb‟ yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris dari Tahin 1 hingga Tahun 6. mereka pasti akan dapat menguasainya dengan baik dan merasa lebih yakin untuk meneruskan kepada yang lebih susah seperti „Present Tense‟. Tanpa tatabahasa yang betul ayat yang ditulis atau dipertuturkan akan menjadi tunggang langgang. Seterusnya ialah penguasaan (Verb) atau dipanggil kata kerja dalam pelajaran Bahasa Melayu. Berdasarkan keputusan refleksi pengajaran yang lalu. Satu perkara yang amat dibimbangi dan ditakuti ialah tatabahasanya. Pada saya ianya mungkin sukar jika kita belum menguasai „Vocabulary‟ dan „Verb‟. Sudah cuba berkali-kali tetapi masih gagal. „Past tense” dan „Future Tense‟. Yang terakhir sekali ialah penguasaan „Grammar‟ dan „Tenses‟ atau disebut Tatabahasa dalam Bahasa Melayu.12 menguasai „Vocabulary‟ sudah pasti menjadi langkah pertama saya untuk memastikan bahwa murid-murid tersebut dapat menguasai penulisan ayat. baru lah saya boleh memikirkan langkah-langkah yang seterusnya yang wajar dilakukan supaya murid-murid ini dapat mempersiapkan diri sebelelum mengahadapi ujian pertama pada pertengahan bulan Februari nanti. Ramai murid-murid saya mengatakan „Grammar‟ adalah sukar. „Present Continuous Tense‟. Adalah penting untuk murid-murid mengetahui apa perkataan yang sesuai bagi menyatakan perlakuan dan perbuatan mereka dalam Bahasa Inggeris.

Kumpulan ini dalam tahap serius kebarangkalian akan gagal untuk ujian yang seterusnya. Guru dapat memperkenalkan satu kaedah penulisan yang mudah dan berkesan kepada murid. 2. Murid melalui bantuan guru dapat meningkatkan penguasaan „ Vocabulary „ dan „ Verb „ melalui beberapa lembaran kerja dan latihtubi. 3. 4.2 Objektif Khusus 1. Perhatian yang sangat teliti perlu diberikan kepada 3 orang murid ini agar tidak mengulangi kegagalan mereka dan seterusnya 4 Beta boleh mencapai sifar gagal.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3. Seramai 27 orang murid pada tahap galus(lulus antara 40-45 markah). 3. Murid-murid ini dikategorikan sebagai galus kerana markah mereka berada di antara sempadan gagal atau lulus.supaya mereka dapat menggunakannya untuk menulis ayat yang betul dan tepat dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah 1 pada per – tengahan bulan Februari nanti.1 Objektif Umum Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran murid 4 Beta dalam penulisan ayat Bahasa Inggeris dengan betul dan tepat. Murid mendapat bimbingan oleh guru untuk meningkatkan penguasaan Penggunaan „Grammar‟ yang betul dalam penulisan. .0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini dijalankan ke atas 32 orang murid 4 Beta SK Taman Damansara Aliff. Seterusnya 3 orang murid yang gagal dengan 30 dan 32 markah.13 3.Jika masalah ini tidak diatasi dengan segera. peratus kemungkinan mereka akan gagal adalah amat besar.

Sasaran yang terakhir ialah seorang murid yang mendapat gred B dengan markah 65 iaitu Muhammad Bin Ahmad Faiz. Senarai perkataan tersebut termasuk senarai „vocabulary‟(noun). Kita mesti tahu pelbagai perkataan Bahasa Inggeris di sekeliling kita.2. „verb‟ dan „grammar‟.14 Murid-murid tersebut ialah Muhammad Haikal Bin Rusnizam. 5. untuk menguasai Bahasa Inggeris kita mestilah menguasai perbendaharaan katanya. Satu cara paling cepat dalam menghafal sebanyak mungkin perbendaharaan kata ialah dengan menulis maksudnya sekali ke dalam satu buku khas. saya perlu memberi perhatian yang terperinci terhadap beberapa perkara penting supaya semua yang dirancang mencapai matlamatnya. Dengan ini saya berharap mereka dapat melihat perkataan-perkataan tersebut dengan lebih kerap lagi. Saya juga membuat rujukan melalui beberapa bacaan dan temubual dengan seorang Guru Cemerlang dari sekolah berdekatan. saya juga menampal senarai perkataan tersebut di papan kenyataan di dalam kelas.3 dan 4).mereka diberikan masa dua hari untuk menghafal. (Rujuk lampiran 1. Seperti yang saya telah nyatakan diatas. Setelah seminggu. Dalam jangkamasa seminggu tersebut guru akan menyoal ejaan dan makna perkataan itu dalam Bahasa Melayu. Saya meminta murid menyalin perkataan baru yang belum mereka ketahui mengikut keperluan yang ada dalam sukatan pelajaran kerana dengan menyalin secara tidak langsung mereka akan membacanya. ( Rujuk rajah di bawah ) . Selain dari itu.Ammar Syahmi Bin Khamis dan Nurul Afiqah Binti Abdul Rahman. Setelah itu.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 5. saya memberikan mereka lembaran kerja untuk menguji setakt mana penguasaan perbendaharaan kata mereka.1 PERANCANGAN TINDAKAN Dalam merancang tindakan. Latih tubi yang sesuai dan berterusan diharap dapat membawa murid ini untuk mencapai gred A pada ujian PKSR 1 akan datang.

SENARAI MURID GALUS (40-45 MARKAH) JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 38 32 BIL 1 2 NAMA MURID AHMAD HAYYUL QAYYUM BIN ASRUL AHMAD HAZEEM BIN ROHIZAN . People Animals/plants Things Places Verb .15 Categorise the nouns accordingly. Berikiut adala hasil keputusan yang diperolehi. Hasil dari ujian ini keputusannya adalah seperti beriku JADUAL 5 Murid-murid perlu menulis seberapa banyak perkataan yang mereka ketahui mengikut kategori yang telah ditetapkan.

16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 AIMAN IZWAN BIN ISMAIL MOHAMAD AFIZ BIN ATAN MOHAMAD SAIFUL ARIF BIN SA‟AT MUHAMMAD AIMAN BIN MAD SEREHAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI BIN ZULFIKAR MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN YUSOFF MUHAMMAD SYAHMI AIMAN BIN MOHD SABRI MUHAMMAD HAKIMI DANISH BIN ROSNIZAM MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN ADLI RAHIMI MUHAMAD NABIEL BIN JA‟AFAR RAZIANA RIZA BT RIMI SOFEA SYAFIRA BT ABDULLAH ALYAA KHADEJA BT ZAIMI DANIA SOFIA BT ABDUL MUTHALIB HAIDA FARIZA BT HAZUUL FAKAR LAILATUL UMAIRAH BT KHAIRUL FARIZ NORAZLIYANA BT MOHAMEDON NUR ADRIANA ALISA BT ZAKARIA NUR AFIQAH BT AHMAD JAINI NUR EISYA SOFIA BT TAJUDIN NUR HAZIMAH HAZWANI BT HALIZAN NUR SYAFIQAH KHAIRUL BT ABDUL RAHMAN NUR SYAHIDAH BT AMRAN NUR SYUHADA BT MOHAMAD FAUZAN NURUL AISYAH BT AHMAD NIZA 40 35 42 30 45 32 37 30 40 35 40 34 34 30 40 32 30 35 41 30 45 30 46 35 37 SENARAI MURID GAGAL (30-32 MARKAH) BIL NAMA MURID JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 20 18 22 1 2 3 AMMAR SYAHMI BIN KHAMIS MUHAMMAD HAIKAL BIN ROSNIZAM NURUL AFIQAH BT ABDUL RAHMAN .

Untuk memperbaiki penguasaan murid . Contoh senarai „vocabulary‟ yang ditampal di dalam kelas.17 SENARAI MURID „NEAR MISS‟ CEMERLANG BIL NAMA MURID JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS 54 1 MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ JADUAL 6 Berdasarkan keputusan diatas. saya masih belum puas hati kerana kumpulan galus kebanyakkannya masih belum mencapai sasaran saya iaitu 40 perkataan manakala bagi kumpulan gagal hanya dapat menulis 25 perkataan sahaja. saya menampal senarai perkataan yang agak sukar untuk mereka hafal di atas meja tulis mereka pula. Muhammad pula tidak mencapai sasaran saya iaitu 60 patah perkataan. Setelah dua hari kemudian saya ulangi ujian yang sama dan saya sangat berpuashati kumpulan murid cemerlang dan galus telah hampir menguasai semua perkataan kecuali tiga orang murid gagal yang hanya berjaya menguasai separuh dari perkataan yang .

18 diberi. Saya melatih mereka menulis ayat dalam „Present Tense‟ dan „Present Continuous Tense‟. Setelah mereka dapat meguasai semua „vocabulary‟ dan „verb‟ den gan baik. Sebagai contoh :„Ali walks to school‟ (Present Tense) boleh juga ditulis dalam (Present Tense) „Ali is walking to school. Ada juga yang menulis „Ani is reads a book. Latihan „Grammar‟ mengambil masa yang agak panjang kerana proses pengulangan hasil refleksi pengajaran dan pembelajaran.‟ Atau „Ani reading book‟ Setelah saya buat pemerhatian adalah mudah untuk menerangkan kepada mereka bahwa jika hendak menulis dalam‟Present Continuos Tense‟ .’ Pada mulanya agak sukar untuk mereka membezakan gaya penulisan ayat tersebut. keputusan Ujian Pertama peringkat sekolah menunjukkan keputusan yang boleh dibanggakan. „verb‟ mestilah di tambah dengan „ing‟ dan di depan perkataan mestilah ada is (singular) dan „are‟(plural). Saya juga memberikan mereka latihan „Grammar‟ dari semasa kle semasa untuk penambahbaikan. Langkah seterusnya ialah dengan memberikan siri latihan lembaran kerja yang hampir sama iaitu dari yang mudah kepada yang agak mencabar . Begitu juga ayat „Present Tense‟ kalau „Noun‟ dalam „singular . Rujuk lembaran kerja di bawah. . saya meneruskan dengan penguasaan mereka terhadap „grammar‟ pula. Di akhir kajian saya. Saya rasa melalui amalan yang berterusan murid dapat menguasai kemahiran menulis ayat dalam Bahasa Inggeris dengan baik. Namun saya rasa ketiga orang murid tadi telah banyak menunjukkan peningkatan berbanding prestasi mereka yang dulu. „verb‟ mesti ditambah „s‟ seperti „reads‟ manakala dalam plural „read‟.

19 Lembaran kerja 1 .

20 Lembaran Kerja 2 .

21 Lembaran Kerja 3 .

22 Carta Bacaan „Grammar‟ .

Analisis dokumen seperti lembaran kerja.1 REKOD HASIL KERJA Setiap hasil kerja murid sebelum dan selepas program akan dikumpulkan sebagai data yang perlu saya analisis. Kemudian hasil kerja tersebut akan dikira peratusannya untuk dibandingkan peningkatan bagi setiap responden semasa dan selepas program dijalankan.2.1 INSTRUMEN DAN ALAT KAJIAN Instrumen yang saya gunakan adalah :5. latihan dan data pencapaian murid yang berkaitan digunakan untuk menyokong dapatan kajian.1. Saya telah merancang beberapa langkah untuk dilaksanakan sebelum meneruskan tindakan . 5. Data dianalisis menggunakan kekerapan atau peratus mengikut keperluan. Hasil kerja murid adalah berdasarkan instrument yang saya bina yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Penelitian dokumen digunakan apabila penyelidik ingin mendapatkan data dari dokumen-dokuman yang berkaitan. 5. saya telah memilih kaedah penelitian dokumen dan senarai semak.2 PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA Berdasarkan kepada kajian yang saya lakukan.3 PERANCANGAN CARA ANALISIS TINJAUAN MASAALAH Sebelum menjalankan tindakan yang ingin saya laksanakan. dilaksanakan untuk mengenalpasti dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masaalah ini. tinjauan terhadap masaalah yang dikenalpasti.2. Data daripada dokumen boleh diperoleh dengan menggunakan boring senarai semak. Pelbagai bentuk kutipan data digunakan untuk meningkatkan kebolepercayaan dan kesahihan data digunakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan data bagi menjawab soalan kajian kualitatif.23 5. . Berikut merupakan jadual amalan tinjauan masaalah yang telah saya lakukan untuk mengenalpasti masaalah yang dihadapi oleh murid-murid 4 Beta.

32 orang murid Memastikan 4 Beta SK murid „Noun‟ dan‟Verb‟ sebelum dan Taman Damansara Aliff. JB kenapa Murid-murid ramai menghadapi murid 4 Beta masaalah :tidak menulis BI betul. Tidak kuasai „Grammar‟ 3. JB. Langkah 3 20 Jan 2012 Ujian Penguasaan „Verb‟ „Noun‟. Tidak faham maksud perkataan Langkah 2 18 Jan 2012 Edarkan dan secara menampal senarai tersebut dalam di buku 32 orang murid Mengenalpasti Beta SK murid masih dapat menguasai „Noun‟. Murid sudah telah menguasai hampir semua perkataan tetapi masih menguasai ada kesalahan . Masih tidak makna senarai „Noun‟ 4 yang faham tidak perkataan dan sukar mengingati ejaan yang walaupun telah betul.‟Verb‟ „Verb‟ Taman Damansara Aliff. diberikan salinan.24 Langkah/ Tarikh Cara/ Penilaian Kumpulan Sasaran Tinjauan Masaalah Yang Dikenalpasti Ujian Langkah 1 16 Jan 2012 Vocabulary Noun + verb 32 orang murid Mengenalpasti 4 Beta SK Taman Damansara Aliff. 1. 1. boleh 1. JB. dan di papan kenyataan. Kurang kuaayat sai „Noun‟ dan dengan „Verb‟ 2.

JB. memerlukan lebih banyak Pemulihan. JB membina ayat ayat tunggal.25 bersedia untuk ejaan. Langkah 4 30 Jan 2012 Latihan membina ayat Dengan bimbingan guru. latih tubi.Murid tidak yang faham boleh perbezaan „Present Taman Damansara Aliff. menulis ayat. . 32 Beta murid 4 Mengenalpasti SK murid tidak 1. yang Murid telah tetapi Februari Pengukuhan dan yang faham Latihan Taman Damansara Aliff. Tense dan ayat „Present Continuous Tense‟ Langkah 5 6 2012 Latihan 32 Beta murid 4 Mengukuhkan SK pada telah menguasai dan memulihkan pada separa menguasai.

Bagi kempulan gagal pula. mereka sudah dapat mengenal dan menamakan separuh dari „noun‟ dan „verb‟ tersebut dan yang saya sangat puas hati ialah Muhammad berjaya memberikan 20 jawapan yang tepat. . Langkah seterusnya.26 Murid-murid tekun membuat latihan Hasil dari ujian tersebut saya merasakan ada peningkatan dari segi pemahaman murid. saya akan mula mengajar mereka membina ayat tunggal mengikut kaedah yang diguna pakai oleh guru cemerlang Puan Adibah Khalid. Ini dilihat hamper kesemua murid kumpulan galus sudah dapat mengenalpasti „noun‟ dan „verb‟ dari gembar yang diberikan . Berikut adalah contoh ringkasan mengajar saya. Kesalahan mereka hanya pada ejaan yang betul sahaja dimana satu atau dua huruf yang tertinggal. Kaedah tersebut terdapat dalam buku „Step-By-Step In Writing ‟ yang di karang oleh beliau.

grilling .Singular subject and singular verb .Cleanliness. 4.2 Write simple sentences with word and picture que. sewing . diligence CONTOH RINGKASAN MENGAJAR .2 Read and understand simple sentences.Pupils read and understand the word given STEP 2 WORD WORK .27 LESSON PLAN YEAR 4 BETA LESSON PLAN YEAR 4 BETA THEME: World Of Knowledge TOPIC: Unit 1 –What Do You Like SPECIFICATION: 2.2.3.Plays .Teacher guides the pupils STEP 4 SUMMING UP . diligence THEME: World of Knowledge TOPIC: Unit 1 – What Do You Like SPECIFICATION: 2. OBJECTIVES: Pupils should be able to:  Read and understand words and phrases  Copy words and sentences correctly STEP 1 SHARED READING .2 Read and give details about the picture OBJECTIVES: Pupils should be able to:  Give accurate information when writing  Construct simple sentences STEP 1 SHARED READING .2 Ask ‘Wh’ questions to seek information 3.Plural subject and plural verb MORAL VALUE .Cleanliness.Teacher and pupils discuss the answers together MORAL VALUE . .Pupils read and understand the words given STEP 2 WORD WORK . 3.8.Pupils copy sentences correctly STEP 4 SUMMING UP . teaches STEP 3 WRITTEN WORK .Teacher and pupils do brainstorming and chain drill activity GRAMMAR REVIEW . tidiness. teaching STEP 3 WRITTEN WORK . cycling .9. chasing . tidiness.Pupils construct simple sentence based on the picture.3 Talk about personal experiences.3.

SENARAI MURID GALUS BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NAMA AHMAD HAYYUL QAYYUM AHMAD HAZEEM AIMAN IZWAN MOHAMAD AFIZ MOHAMAD SAIFUL ARIF MUHAMMAD AIMAN MUHAMMAD AZIM HAKIMI MUHAMMAD SYARIFUDDIN MUHAMMAD SYAHMI AIMAN MUHAMMAD HAKIMI DANISH MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL MUHAMAD NABIEL RAZIANA RIZA SOFEA SYAFIRA ALYAA KHADEJA DANIA SOFIA HAIDA FARIZA LAILATUL UMAIRAH NORAZLIYANA NUR ADRIANA ALISA NUR AFIQAH NUR EISYA SOFIA NUR HAZIMAH HAZWANI NUR SYAFIQAH KHAIRUL NUR SYAHIDAH NUR SYUHADA NURUL AISYAH L1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L4 / / / / / / / / / / L5 L6 ( / ) –Menunjukkan murid menguasai.28 Berikut adalah senarai semak hasil dapatan latih tubi tersebut. .

5.29 SENARAI MURID GAGAL BIL 1 2 3 NAMA MURID AMMAR SYAHMI MUHAMMAD HAIKAL NURUL AFIQAH L1 / / / L2 / / / L3 / / / / / L4 L5 L6 ( / ) -Menunjukkan murid menguasai.4 REFLEKSI KAJIAN Melalui pemerhatian saya selepas menjalankan enam latihan kepada murid-murid tersebut.5 PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN 5. setelah mereka menduduki Ujian Pencapaian Kendalian Sekolah Rendah Satu pada 21-24 februari 2012. JADUAL 4 5. keputusan ujian menunjukkan ada peningkatan markah berlaku pada setiap responden. saya dapati masih ada 14 orang lagi yang masih belum menguasai kemahiran membina ayat.1 JADUAL PELAKSANAAN TINDAKAN BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN 1 Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 2 3 4 Menulis proposal kajian Merancang tindakan Melaksanakan tindakan 9 JAN 2012 13 JAN 2012 16 JAN 2012 6 JAN 2012 CATATAN . 5. SENARAI MURID „NEAR MISS‟ CEMERLANG BIL 1 NAMA MURID MUHAMMAD BIN AHMAD FAIZ L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L6 / ( / ) -Menunjukkan murid menguasai. Namun begitu.

00 2.00 80.00 RM 10.00 20.00 231.00 JUMLAH KOS(RM) JADUAL 7 6.00 X 2 RM 110 RM 9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Oleh kerana kajian yang telah menunjukkan peningkatan yang agak memberangsangkan.00 110.00 10. .00 RM 80.00 RM 2.00 9.30 5 Menbincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 19 JAN 2012 6 7 8 Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian 26 JAN 2012 30 JAN 2012 27 FEB 2012 JADUAL 6 KOS KAJIAN BIL JENIS BAHAN KUANTITI X HARGA SEUNIT 1 2 3 4 5 6 Kertas A4 Printer cartridge Grammar book Step by step in writing Fotostat Buku Catatan JUMLAH RM 10. Saya percaya dengan demikian penguasaan murid-murid dalam penulisan Bahasa Inggeris akan menjadi lebih baik dan peratusan murid yang mendapat A dalam subjek ini akan turut meningkat. saya tidak teragak-agak untuk meneruskan usaha saya untuk mengulangi langkah-langkah yang telah saya lalukan.

K. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Rosinah Edinin (PhD).net /cindyjbj79 /formula-v-and-t-upsr-sentence-constructiontechniques www.slideshare. Abdul Majid.co.blogspot.primaryresources.html www. (2000).htm www.0 BIBLIOGRAFI Chow Fook Meng PhD.31 7.uk /English /English BI thn5. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.com /2011/11/keputusan upsr terbaik-sejak 2008.motivasibelajar. buletinkpm. Penyelidikan Tindakan – Kaedah Dan Penulisan. Kajian Tindakan : Konsep & Amalan Dalam Pengajaran (2011). Jaizah Mahamud.com /motivasi / 7 petua pandai bahasa inggeris .

kekangan kerja-kerja sekolah yang banyak dan masaalah kesihatan suami saya yang menghadapi serangan jantung sehingga dimasukkan ke wad ICU. Saya memulakan tugasan saya dengan mengumpul bahan dan data yang diperlukan. Saya agak runsing bagaimana saya hendak membuat pemerhatian untuk kajian tindakan saya. Tugasan telah diberi oleh Dr Bushro .04 telah menerima Tugasan Pra 3113 Penyelidikan Tindakan.32 REFLEKSI ROSELAWATI BT MOHD SUHOOT 671112015854 Pada hujung Disember yang lalu . Pada interaksi Mac pula . Penerangan yang jelas berserta nota powerpoint beliau banyak memberi panduan kepada kami. kami kelas Prasekolah 5. Mendengar perkataan „proposal‟ sahaja saya dah kecut perut. beliau mencadangkan saya membuat kajian tentang subjek yang saya ajar di sekolah memandangkan saya tidak mengajar Prasekolah. Saya mengumpul data melalui Ujian Diagnostik . Agak sukar juga untuk saya teruskan kerana tidak boleh merujuk dengan rakan-rakan yang lain memandangkan mereka semua membuat kajian tentang amalan giuru di Prasekolah. Untuk membina instrument ujian saya merujuk kepada buku kajian tindakan dan buku aktiviti Bahasa Inggeris yang sesuai. Tetapi hati saya mula sejuk apabila diyakini oleh Dr. . pensyarah yang kami hormati. Terbayang susahnya nak buat. latihan melalui lembaran kerja dan Ujian Pengesanan. Pengubatnya . Sekolah saya pula tidak mempunyai kelas Prasekolah. Setelah berbincang dengan Dr. sedikit sebanyak melambatkan usaha saya untuk menyiapkan tugasan ini. Bushro. Dari itu saya membuat keputusan untuk membuat Kajian Tindakan yang berkisar tentang amalan guru pengajaran guru dan kelemahan mutrid dalam penulisan ayat Bahasa Inggeris. Namun begitu . Namun begitu . Bushro melalui penerangannya yang jelas berserta dengan contohnya sekali. Melalui bacaan dan nota yang dipos di Facebook oleh Dr Bushro saya jadikan panduan. kami mendapat input tambahan dari seorang lagi pensyarah yang kami hormati iaitu Pn Norlia Bt Hj Kassim. yang menjadi masaalah ialah saya baru sahaja bertukar di sekolah yang baharu dirasmikan pembukaannya awal tahun ini.

Alhamdulillah kajian saya akhirnya dapat disiapkan juga. Jasamu dikenang. tetapi menerusi latih tubi yang kerap dan berterusan . Walaupun mereka agak sukar untuk memahami perkataan dalam. Disediakan oleh . mendatangkan hasil yang baik. Dr Bushro Bt Ali dan Puan Hajah Norliah Bt Kassim..33 saya mendapat kerjasama dari anak-anak murid saya yang siap sedia untuk menjalankan kajian ke atas mereka. Bahasa Inggeris. …………………………………………. Terima Kasih kepada pihak sekolah yang memberi izin untuk saya menjalankan kajian ini dan terima kasih yang tidak terhingga kepada keduadua pensyarah yang saya hormati . (Roselawati Mohd Suhoot) .

34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful