Perintah Sholat 5 (LIMA) waktu dalam Al Qur'an

PERINTAH SHOLAT WAJIB LIMA WAKTU Berikut beberapa hadist yang menceritakan Rasulullah Muhammad saw. menerima perintah sholat lima waktu langsung dari Allah melalui peristiwa Isra’ Mi’raj: Hadist Shahih Bukhari No. 211 Jilid I Berita dari Anas bin Malik r.a mengatakan, “Abu Dzar pernah bercerita, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: Pada suatu waktu ketika aku berada di Mekah, tiba-tiba atap rumahku dibuka orang. Maka turunlah Jibril, lalu dibedahnya dadaku, kemudian dibersihkannya dengan air zamzam. Sesudah itu dibawanya sebuah bejana emas penuh hikmat dan iman, lalu dituangkan kedadaku, dan sesudah itu dadaku dipertautkan kembali. Lalu Jibril a.s membawaku naik ke langit. Ketika Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam a.s, beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Isa bin Mariam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf a.s ternyata dia telah dikurniakan sebahagian dari keindahan. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Idris a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Harun a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Musa a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril a.s meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari memuatkan tujuh puluh ribu malaikat. Setelah keluar mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah manakala buahnya pula sebesar tempayan.

s. 31.s berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu. Dalam QS Maryam (19:30-31) diterangkan Nabi Isa pun telah melakukan sholat. mintalah keringanan.Baginda bersabda: Ketika baginda merayau-rayau meninjau kejadian Allah s. Tempat mana ditutup dengan aneka warna yang aku tak tau warna-warna apa namanya. sehingga menyebabkan aku malu kepada-Nya. Baginda kembali kepada Nabi Musa a. makanya dikenal dengan Ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. dia bertanya: Apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Baginda bersabda: Sembahyang lima puluh waktu. maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. Lalu Allah s.s. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada.t memberikan wahyu kepada baginda dengan mewajibkan sembahyang lima puluh waktu sehari semalam. dan Dia memerintahkan . Begitu juga sesiapa yang berniat. berilah keringanan kepada umatku. tetapi tidak melakukannya. baginda dapati kesemuanya aneh-aneh. Sesudah itu aku dibawa masuk ke dalam surga. dalam Al Qur’an tidak ditemukan Allah membuat keputusan yang berubahubah. Lalu Allah s. Artinya : 30. berdasarkan ayat ayat berikut salah satu perintah Sholat 5 (lima) waktu terdapat dalam Surat Al Israa’ 17:78 Artinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[ ]. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah.w. Seandainya dia melakukannya. Artinya: (kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu. maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya. Dia masih lagi berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu.w. Nabi Musa a. hanya ada beberapa ayat yang turunnya bertahap untuk menetapkan hukum atau aturan hidup. Baginda bersabda: Baginda tak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa a. Setiap sembahyang fardu diganjarkan dengan sepuluh ganjaran. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).s berkata: Umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Firman Allah dalam QS Qaaf 50: 29 Artinya: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Ku Bagi Allah dalam QS Al Israa’ 17: 77 dijelaskan tidak adanya perubahan dalam suatu ketetapan yang diwahyukan kepada Rasulullah.s. Aku pernah mencuba Bani Israel dan memberitahu mereka. Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Baginda turun hingga sampai kepada Nabi Musa a. Sebaliknya sesiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan. nescaya tidak sesuatu pun dicatat baginya.t berfirman Yang bermaksud: Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardukan hanyalah lima waktu sehari semalam. dimana didalamnya terdapat mutiara bersusun-susun sedang buminya bagaikan kasturi. Jika dia melaksanakannya. Kemudian Jibril membawaku hingga ke Sidratul Muntaha. lalu aku memberitahu kepadanya.t.w. Kembalilah kepada Tuhanmu. Nabi Musa a. sehinggalah Allah s.w. untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukanya. Oleh yang demikian. Tatakala baginda turun dan bertemu Nabi Musa a. mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya.t mengurangkan lima waktu sembahyang dari baginda. Baginda bersabda: Baginda kemudiannya kembali kepada Tuhan dan berkata: Wahai Tuhanku. Baginda menyahut: Aku terlalu banyak berulang alik kepada Tuhan. bererti lima waktu sembahyang fardu sama dengan lima puluh sembahyang fardu. Sholat sebagai pondasi dasar agama Islam. nescaya akan dicatat baginya satu kebaikan.s dan berkata: Allah telah mengurangkan lima waktu sembahyang dariku. mintalah keringanan lagi. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Ayat-ayat yang menjelaskan waktu sholat dalam Al Qur’an Penjelasan mengenai perintah Sholat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw: Rasulullah menerima wahyu hanya di dua tempat yaitu di Mekah dan Madinah.

a. dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. sejarah mencatat adanya shalat Rasul bersama Khadijah. Sejak hari-hari pertama kerasulan. berdasarkan ayat lain yang diwahyukan di Madinah. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. yaitu saat condongnya matahari. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. difirmankan dalam Surat 11: 114 Sholat yang dilakukan setiap pagi dan petang merupakan perpaduan bertasbih dan memuji Allah. sedang ujung hari kedua adalah shalat Dzuhur dan Asar. ujung pertama adalah shalat Fajar atau Subuh. karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Al Israa' yang berarti memperjalankan di malam hari. karena Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang. QS Al Muzzamil 73 : 20 Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam. Dan pada sebahagian malam hari bersholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. berhubung peristiwa Israa' Nabi Muhammad s. Ketetapan shalat termasuk salah satu perintah Allah kepada Rasul yang paling awal. saat matahari melewati puncak zenit-nya (duluki syams). di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis dicantumkan pada ayat pertama dalam surat ini. Dalam ayat di atas.w. Kewajiban sholat 5 (lima) waktu dan Sholat Tahajjud sebagai ibadah tambahan terdapat dalam Surat Al Israa 17: 78-79 dan Huud 11:114 78. Dalam ayat yang lain mengenai ketentuan jumlah berapa kali waktu sholat yang diperintahkan Allah. Ketetapan Allah mengenai perintah sholat malam dalam QS Al Muzzamil 73 : 2 tidak mengalami perubahan tetapi keringanan dari Allah mengenai kewajiban melaksanakannya Artinya: Bangunlah (untuk sholat) di malam hari[ ]. Sejak hari-hari pertama kerasulan. Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[ ]. ‘Ali dan kemudian dengan pengikut yang lain. “Ali dan kemudian dengan pengikut lain. demikian firman Allah dalam Surat Al Mu’min 40:55 Artinya: Maka bersabarlah kamu. kecuali sedikit (daripadanya). dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Ketentuan mengenai jumlah berapa kali shalat. Al Qur’an mencantumkan betapa kaum musyrik mengganggu pelaksanaan ibadah shalat tersebut. dan mohonlah ampunan kepada Allah. Dalam Al Qur’an ketetapan sholat termasuk salah satu perintah Allah kepada Rasul yang paling awal. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. yaitu shalat Maghrib dan Isya’. atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). sejarah mencatat adanya sholat Rasul bersama Khadijah. dan yang dimaksud dengan bagian-bagian awal dari malam (zulafun min al-layl) adalah dua waktu.kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji. Al Qur’an mencantumkan betapa kaum musyrik mengganggu pelaksanaan ibadah sholat ini. Surat ini terdiri atas 111 ayat. . 79. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Terlepas dari perbedaan cara penafsiran tentang jumlah waktu shalat. sebagaimana selalu dikaitkan misi mi’raj.dalam Surat Huud 11:114. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. kewajiban shalat telah ada dalam periode kerasulan di Mekah dan tidak perlu timbul dari tawar-menawar dengan Allah. . Artinya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ayat ini adalah termasuk surah Makkah yang menentukan jumlah shalat ini. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. yang terdapat dalam hadist ahad atau hadist yang bersumber dari satu orang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful