Perintah Sholat 5 (LIMA) waktu dalam Al Qur'an

PERINTAH SHOLAT WAJIB LIMA WAKTU Berikut beberapa hadist yang menceritakan Rasulullah Muhammad saw. menerima perintah sholat lima waktu langsung dari Allah melalui peristiwa Isra’ Mi’raj: Hadist Shahih Bukhari No. 211 Jilid I Berita dari Anas bin Malik r.a mengatakan, “Abu Dzar pernah bercerita, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: Pada suatu waktu ketika aku berada di Mekah, tiba-tiba atap rumahku dibuka orang. Maka turunlah Jibril, lalu dibedahnya dadaku, kemudian dibersihkannya dengan air zamzam. Sesudah itu dibawanya sebuah bejana emas penuh hikmat dan iman, lalu dituangkan kedadaku, dan sesudah itu dadaku dipertautkan kembali. Lalu Jibril a.s membawaku naik ke langit. Ketika Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam a.s, beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Isa bin Mariam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf a.s ternyata dia telah dikurniakan sebahagian dari keindahan. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Idris a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Harun a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Musa a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril a.s meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari memuatkan tujuh puluh ribu malaikat. Setelah keluar mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah manakala buahnya pula sebesar tempayan.

mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya.t. Nabi Musa a. maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. lalu aku memberitahu kepadanya. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Kemudian Jibril membawaku hingga ke Sidratul Muntaha. Tatakala baginda turun dan bertemu Nabi Musa a. sehingga menyebabkan aku malu kepada-Nya.s dan berkata: Allah telah mengurangkan lima waktu sembahyang dariku. Sebaliknya sesiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dalam QS Maryam (19:30-31) diterangkan Nabi Isa pun telah melakukan sholat.w. nescaya tidak sesuatu pun dicatat baginya. dan Dia memerintahkan .Baginda bersabda: Ketika baginda merayau-rayau meninjau kejadian Allah s.t berfirman Yang bermaksud: Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardukan hanyalah lima waktu sehari semalam. Ayat-ayat yang menjelaskan waktu sholat dalam Al Qur’an Penjelasan mengenai perintah Sholat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw: Rasulullah menerima wahyu hanya di dua tempat yaitu di Mekah dan Madinah. Jika dia melaksanakannya.t mengurangkan lima waktu sembahyang dari baginda. Baginda bersabda: Baginda kemudiannya kembali kepada Tuhan dan berkata: Wahai Tuhanku. mintalah keringanan lagi. berdasarkan ayat ayat berikut salah satu perintah Sholat 5 (lima) waktu terdapat dalam Surat Al Israa’ 17:78 Artinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[ ].w. Seandainya dia melakukannya. Artinya : 30. Setiap sembahyang fardu diganjarkan dengan sepuluh ganjaran. untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukanya. mintalah keringanan.s berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya: (kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu. sehinggalah Allah s. Begitu juga sesiapa yang berniat. berilah keringanan kepada umatku. maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya. Aku pernah mencuba Bani Israel dan memberitahu mereka. Baginda menyahut: Aku terlalu banyak berulang alik kepada Tuhan. Lalu Allah s.w. Sholat sebagai pondasi dasar agama Islam. Firman Allah dalam QS Qaaf 50: 29 Artinya: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Ku Bagi Allah dalam QS Al Israa’ 17: 77 dijelaskan tidak adanya perubahan dalam suatu ketetapan yang diwahyukan kepada Rasulullah. Sesudah itu aku dibawa masuk ke dalam surga.s berkata: Umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. nescaya akan dicatat baginya satu kebaikan. makanya dikenal dengan Ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Baginda kembali kepada Nabi Musa a.s.t memberikan wahyu kepada baginda dengan mewajibkan sembahyang lima puluh waktu sehari semalam. Baginda bersabda: Baginda tak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa a. Dia masih lagi berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu. Nabi Musa a.s. dalam Al Qur’an tidak ditemukan Allah membuat keputusan yang berubahubah. Oleh yang demikian. Lalu Allah s. Tempat mana ditutup dengan aneka warna yang aku tak tau warna-warna apa namanya. baginda dapati kesemuanya aneh-aneh.s. Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. 31. Kembalilah kepada Tuhanmu. dia bertanya: Apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Baginda bersabda: Sembahyang lima puluh waktu. bererti lima waktu sembahyang fardu sama dengan lima puluh sembahyang fardu.w. hanya ada beberapa ayat yang turunnya bertahap untuk menetapkan hukum atau aturan hidup. dimana didalamnya terdapat mutiara bersusun-susun sedang buminya bagaikan kasturi. tetapi tidak melakukannya. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Baginda turun hingga sampai kepada Nabi Musa a.

berdasarkan ayat lain yang diwahyukan di Madinah. Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[ ]. saat matahari melewati puncak zenit-nya (duluki syams). Dan pada sebahagian malam hari bersholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis dicantumkan pada ayat pertama dalam surat ini. Al Israa' yang berarti memperjalankan di malam hari. Al Qur’an mencantumkan betapa kaum musyrik mengganggu pelaksanaan ibadah sholat ini. sedang ujung hari kedua adalah shalat Dzuhur dan Asar. Dalam ayat yang lain mengenai ketentuan jumlah berapa kali waktu sholat yang diperintahkan Allah. kecuali sedikit (daripadanya). Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu.w. yaitu saat condongnya matahari. Sejak hari-hari pertama kerasulan. Kewajiban sholat 5 (lima) waktu dan Sholat Tahajjud sebagai ibadah tambahan terdapat dalam Surat Al Israa 17: 78-79 dan Huud 11:114 78. Al Qur’an mencantumkan betapa kaum musyrik mengganggu pelaksanaan ibadah shalat tersebut. ujung pertama adalah shalat Fajar atau Subuh. Surat ini terdiri atas 111 ayat. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang. dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. difirmankan dalam Surat 11: 114 Sholat yang dilakukan setiap pagi dan petang merupakan perpaduan bertasbih dan memuji Allah. “Ali dan kemudian dengan pengikut lain. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. berhubung peristiwa Israa' Nabi Muhammad s. Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji. Sejak hari-hari pertama kerasulan. . Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). QS Al Muzzamil 73 : 20 Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam. Ketetapan shalat termasuk salah satu perintah Allah kepada Rasul yang paling awal. karena Sesungguhnya janji Allah itu benar. yaitu shalat Maghrib dan Isya’.kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.a. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. ‘Ali dan kemudian dengan pengikut yang lain. karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Ketetapan Allah mengenai perintah sholat malam dalam QS Al Muzzamil 73 : 2 tidak mengalami perubahan tetapi keringanan dari Allah mengenai kewajiban melaksanakannya Artinya: Bangunlah (untuk sholat) di malam hari[ ]. sejarah mencatat adanya shalat Rasul bersama Khadijah. Dalam Al Qur’an ketetapan sholat termasuk salah satu perintah Allah kepada Rasul yang paling awal. 79. sejarah mencatat adanya sholat Rasul bersama Khadijah. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dalam ayat di atas. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan yang dimaksud dengan bagian-bagian awal dari malam (zulafun min al-layl) adalah dua waktu. dan mohonlah ampunan kepada Allah. Ketentuan mengenai jumlah berapa kali shalat. demikian firman Allah dalam Surat Al Mu’min 40:55 Artinya: Maka bersabarlah kamu.

dalam Surat Huud 11:114. kewajiban shalat telah ada dalam periode kerasulan di Mekah dan tidak perlu timbul dari tawar-menawar dengan Allah. yang terdapat dalam hadist ahad atau hadist yang bersumber dari satu orang. Terlepas dari perbedaan cara penafsiran tentang jumlah waktu shalat. sebagaimana selalu dikaitkan misi mi’raj. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. . Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Artinya. Ayat ini adalah termasuk surah Makkah yang menentukan jumlah shalat ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful