Perintah Sholat 5 (LIMA) waktu dalam Al Qur'an

PERINTAH SHOLAT WAJIB LIMA WAKTU Berikut beberapa hadist yang menceritakan Rasulullah Muhammad saw. menerima perintah sholat lima waktu langsung dari Allah melalui peristiwa Isra’ Mi’raj: Hadist Shahih Bukhari No. 211 Jilid I Berita dari Anas bin Malik r.a mengatakan, “Abu Dzar pernah bercerita, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: Pada suatu waktu ketika aku berada di Mekah, tiba-tiba atap rumahku dibuka orang. Maka turunlah Jibril, lalu dibedahnya dadaku, kemudian dibersihkannya dengan air zamzam. Sesudah itu dibawanya sebuah bejana emas penuh hikmat dan iman, lalu dituangkan kedadaku, dan sesudah itu dadaku dipertautkan kembali. Lalu Jibril a.s membawaku naik ke langit. Ketika Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam a.s, beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Isa bin Mariam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf a.s ternyata dia telah dikurniakan sebahagian dari keindahan. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Idris a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Harun a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Musa a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril a.s meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari memuatkan tujuh puluh ribu malaikat. Setelah keluar mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah manakala buahnya pula sebesar tempayan.

Artinya : 30. 31. Baginda kembali kepada Nabi Musa a. mintalah keringanan lagi.s berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu. Baginda bersabda: Baginda kemudiannya kembali kepada Tuhan dan berkata: Wahai Tuhanku. Sebaliknya sesiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan. Lalu Allah s. Sesudah itu aku dibawa masuk ke dalam surga. dan Dia memerintahkan . Baginda turun hingga sampai kepada Nabi Musa a. bererti lima waktu sembahyang fardu sama dengan lima puluh sembahyang fardu.s. Dalam QS Maryam (19:30-31) diterangkan Nabi Isa pun telah melakukan sholat.s dan berkata: Allah telah mengurangkan lima waktu sembahyang dariku. lalu aku memberitahu kepadanya. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya.w. Lalu Allah s. makanya dikenal dengan Ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Baginda menyahut: Aku terlalu banyak berulang alik kepada Tuhan. mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. dalam Al Qur’an tidak ditemukan Allah membuat keputusan yang berubahubah. maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya. hanya ada beberapa ayat yang turunnya bertahap untuk menetapkan hukum atau aturan hidup.w. Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Ayat-ayat yang menjelaskan waktu sholat dalam Al Qur’an Penjelasan mengenai perintah Sholat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw: Rasulullah menerima wahyu hanya di dua tempat yaitu di Mekah dan Madinah.t berfirman Yang bermaksud: Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardukan hanyalah lima waktu sehari semalam. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).s. Artinya: (kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu. Seandainya dia melakukannya.w. Kemudian Jibril membawaku hingga ke Sidratul Muntaha.t mengurangkan lima waktu sembahyang dari baginda. baginda dapati kesemuanya aneh-aneh. Kembalilah kepada Tuhanmu.w. berilah keringanan kepada umatku. Tatakala baginda turun dan bertemu Nabi Musa a.s. Dia masih lagi berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu. Aku pernah mencuba Bani Israel dan memberitahu mereka. Firman Allah dalam QS Qaaf 50: 29 Artinya: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Ku Bagi Allah dalam QS Al Israa’ 17: 77 dijelaskan tidak adanya perubahan dalam suatu ketetapan yang diwahyukan kepada Rasulullah. nescaya akan dicatat baginya satu kebaikan. mintalah keringanan. sehingga menyebabkan aku malu kepada-Nya. Begitu juga sesiapa yang berniat. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Nabi Musa a. dimana didalamnya terdapat mutiara bersusun-susun sedang buminya bagaikan kasturi. Setiap sembahyang fardu diganjarkan dengan sepuluh ganjaran. tetapi tidak melakukannya. Oleh yang demikian. Baginda bersabda: Baginda tak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa a. maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. dia bertanya: Apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Baginda bersabda: Sembahyang lima puluh waktu. Nabi Musa a. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah.Baginda bersabda: Ketika baginda merayau-rayau meninjau kejadian Allah s. sehinggalah Allah s.t. berdasarkan ayat ayat berikut salah satu perintah Sholat 5 (lima) waktu terdapat dalam Surat Al Israa’ 17:78 Artinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[ ]. untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukanya. Tempat mana ditutup dengan aneka warna yang aku tak tau warna-warna apa namanya.t memberikan wahyu kepada baginda dengan mewajibkan sembahyang lima puluh waktu sehari semalam. Sholat sebagai pondasi dasar agama Islam. Jika dia melaksanakannya.s berkata: Umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. nescaya tidak sesuatu pun dicatat baginya.

Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji. Al Qur’an mencantumkan betapa kaum musyrik mengganggu pelaksanaan ibadah shalat tersebut. dan mohonlah ampunan kepada Allah. dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. difirmankan dalam Surat 11: 114 Sholat yang dilakukan setiap pagi dan petang merupakan perpaduan bertasbih dan memuji Allah. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. QS Al Muzzamil 73 : 20 Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam. Al Israa' yang berarti memperjalankan di malam hari. . 79. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Ketentuan mengenai jumlah berapa kali shalat. sedang ujung hari kedua adalah shalat Dzuhur dan Asar. sejarah mencatat adanya shalat Rasul bersama Khadijah. di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis dicantumkan pada ayat pertama dalam surat ini. “Ali dan kemudian dengan pengikut lain. Dalam ayat di atas. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). dan yang dimaksud dengan bagian-bagian awal dari malam (zulafun min al-layl) adalah dua waktu. ‘Ali dan kemudian dengan pengikut yang lain. Ketetapan shalat termasuk salah satu perintah Allah kepada Rasul yang paling awal. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. ujung pertama adalah shalat Fajar atau Subuh. berdasarkan ayat lain yang diwahyukan di Madinah. tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Surat ini terdiri atas 111 ayat. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang. Al Qur’an mencantumkan betapa kaum musyrik mengganggu pelaksanaan ibadah sholat ini. Kewajiban sholat 5 (lima) waktu dan Sholat Tahajjud sebagai ibadah tambahan terdapat dalam Surat Al Israa 17: 78-79 dan Huud 11:114 78. yaitu shalat Maghrib dan Isya’. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sejak hari-hari pertama kerasulan. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.w. demikian firman Allah dalam Surat Al Mu’min 40:55 Artinya: Maka bersabarlah kamu.a. Dan pada sebahagian malam hari bersholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. yaitu saat condongnya matahari.kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. karena Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sejak hari-hari pertama kerasulan. sejarah mencatat adanya sholat Rasul bersama Khadijah. atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dalam ayat yang lain mengenai ketentuan jumlah berapa kali waktu sholat yang diperintahkan Allah. Ketetapan Allah mengenai perintah sholat malam dalam QS Al Muzzamil 73 : 2 tidak mengalami perubahan tetapi keringanan dari Allah mengenai kewajiban melaksanakannya Artinya: Bangunlah (untuk sholat) di malam hari[ ]. Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[ ]. saat matahari melewati puncak zenit-nya (duluki syams). dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. berhubung peristiwa Israa' Nabi Muhammad s. kecuali sedikit (daripadanya). karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dalam Al Qur’an ketetapan sholat termasuk salah satu perintah Allah kepada Rasul yang paling awal. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.

. sebagaimana selalu dikaitkan misi mi’raj. yang terdapat dalam hadist ahad atau hadist yang bersumber dari satu orang.dalam Surat Huud 11:114. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Terlepas dari perbedaan cara penafsiran tentang jumlah waktu shalat. kewajiban shalat telah ada dalam periode kerasulan di Mekah dan tidak perlu timbul dari tawar-menawar dengan Allah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Ayat ini adalah termasuk surah Makkah yang menentukan jumlah shalat ini. Artinya. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful