TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SITI NURHAFIDZA BT MOHD RUBAI NADHIRAH BT YAAKUB PISMP PEMULIHAN SEMESTER 4

Unsur-unsur atau elemen utama teknologi pendidikan 3. Kepentingan teknologi pendidikan kepada setiap warga guru . Definisi “teknologi pendidikan” 2.KUPASAN TOPIK 1.

Definisi “teknologi pendidikan” .

Teknologi bermaksud kaedah. idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan. cara. 3. “Teknos” – Teknik/cara/kaedah “Logos” _ Kaji/belajar/ „Study‟ 1. „Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara‟ atau 2.Definisi Teknologi Teknologi daripada perkataan latin. Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia .

teknik-teknik dan alat-alat bantuan mengajar untuk membaiki proses pembelajaran manusia. alat-alat.Definisi TP 1. teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan (Crowell (1971) Encyclopedia of Education) 2. Teknologi pendidikan merupakan perkembangan. 1973) . Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia. (NCET). National Council for Educational Technology. penggunaan dan penilaian terhadap sistem-sistem. idea.

Fokus utama ialah guru dan cara ia menyesuaikan diri dalam bilik darjah.Definisi TP 3. Ia melibatkan guru dalam berbagai-bagai peranan tradisional dan peranan yang masih diperkembangkan. Educational Technology : A First Look.7) 4. sistem. (Leedham. ( Bhg Teknologi Pendidikan. 1991) . John. Kem. pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Teknologi pendidikan menitikberatkan penggunaan kaedah-kaedah moden dan teknologi-teknologi secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran. Teknologi pendidikan ialah aplikasi media. Pendidikan Malaysia. 1973 hal.

Unsur-unsur atau elemen utama “teknologi pendidikan” .

Alat yang dapat menjelaskan idea-idea yang kabur dan menerangkan isi-isi pelajaran 2. Tulisan dan gambar perlu dipelbagaikan warnanya 4. Penggunaan bahan yang tahan lama dan boleh disimpan . Alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua pelajar 3.Unsur-unsur 1.

Kepentingan teknologi pendidikan kepada setiap warga guru .

Kepentingan bahan pengajaran 1. Merangsang minat murid 3. Dapat menyampaikan pengajaran dengan tepat 2. Dapat menjimatkan masa pengajaran .

Kepentingan bahan pembelajaran 1. Murid dapat membuat hubungkait di antara bahan konkrit dan abstrak 2. Dapat mengukuhkan ingatan murid 3. Membantu murid menyelesaikan masalah secara individu . Aktiviti pemulihan dan pengayaan murid 4.

Pembelajaran kendiri murid 2. Memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar . Menjimatkan masa. tenaga dan wang 5. Meningkatkan keberkesanan pembelajaran 3.Kepentingan dalam pengajaran dan pembelajaran 1. Peluang belajar kepada semua 4.

Teknologi bukanlah hanya suatu ilmu pengetahuan mahupun alat.Kesimpulan 1. Teknologi dalam p&p mampu melahirkan masyarakat yang berilmu dan berpendidikan melalui penggunaan teknologi . tetapi merupakan proses. dan idea bagi memastikan penyampaian ilmu tersebut mencapai kejayaan 2. kaedah.

Boon Pong Ying.Rujukan • http://rnd. 2009. Kumpulan Budiman Sdn Bhd • Noriati Am Rashid. Oxford Fajar Sdn Bhd.my/karnival/index. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad Wan Kamaruddin Wan Hasan.blogspot. 2009.wordpress.com/2009/01/20/definisi-teknologi-pendidikan/ • Chin Yoon Poh.ppt • http://khofif.sajadstudio. Selangor Darul Ehsan. Siri Pendidikan Guru Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.info/kplisr/Topik%201Teknologi%20Pendidikan.php?option=com_wrapper&Itemid =120 • http://notamengajarbelajar. . Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.moe.edu.com/search/label/Teknologi%20Pend idikan • http://www. Kuala Lumpur.