P. 1
CONTOH SOALAN BMM 3117

CONTOH SOALAN BMM 3117

|Views: 1,605|Likes:
Published by Aziz Ismail

More info:

Published by: Aziz Ismail on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

bukharishafie

1/15/2012

BMM3101
KANDUNGAN ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Disediakan oleh : Alwanie bt Salleh Farah Husna bt Mohd Rasli Nadia Aisyah bt Azmin Nur Syafiqah bt Mansor
(PISMP S3 PKPJBM)

Pembentangan 12/01/2012

1

2

Kemahiran Bahasa

Soalan
Pengisian kurikulum

Hurai dan bincangkan kandungan organisasi Sukatan Pelajaran

Organisasi Kandungan huraian sukatan Pelajaran
Sistem Bahasa

Hasil pembelajaran

3

4

Kemahiran bertutur

Kemahiran membaca

Kemahiran Mendengar dan bertutur Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur ialah: 1. Berbual Contoh: berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 2. Bercerita Contoh: bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami
5 6

Kemahiran mendengar
Kemahiran Bahasa

Kemahiran menulis

ukharis@gmail.com | http://bukharis.net

1

Memahami maklumat Contoh : membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks Kemahiran Menulis Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah 1. Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif Contoh : Menghasilkan pelbagai genre prosa dan puisi termasuk e-mel yang mudah.com | http://bukharis. watak. Keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana 3. menarik dan bermakna 4. ditonton atau dibaca Contoh : mengulas karya yang mudah secara umum dari segi tema. ayat tunggal dan ayat majmuk) 9 10 2. menarik dan berkesan Hasil pembelajaran bagi kemahirann membaca ialah 1.net 2 . Mencatat dan menyusun maklumat Contoh: Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar secara kohesif 3. Membaca kuat Contoh : membaca kuat dengan kelancaran sebutan. intonasi dan gaya pembelajaran yang sesuai 4. nilai dan gaya bahasa 11 12 ukharis@gmail. Menaakul dan menghayati teks Contoh : membaca dan menaakul menghayati kandungan teks yang dibaca dan contoh : menggunakan pelbagai ayat dan wacana didalam penulisan (perkataan.bukharishafie 1/15/2012 Kemahiran Membaca 3. Berbincang Contoh : berbincang tentang tajuktajuk yang relevan serta bertatasusila 7 8 2. Menyampaikan maklumat Contoh : menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah dan betul. Membuat ulasan tentang bahan yang didengar.

perbilangan. pepatah . kata-kata hikmat dan bahasa kiasan Kewarganegaraan Peraturan sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah 17 18 ukharis@gmail. Susunan ayat ( Ayat biasa dan Ayat songsang) c. 14 Sistem Ejaan Penekanan .bukharishafie 1/15/2012 Tatabahasa Tatabahasa Terdiri daripada morfologi dan sintaksis.pola keselarasan huruf vokal .Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi Sebutan menggunakan bahasa baku Intonasi Ayat bahasa Melayu diajarkan mengikut pola a.net 3 . bidalan. bentuk bahasa dan golongan kata. Jenis ayat ( ayat Penyata dan ayat tanya) b. Contoh morfologi ialah kata tunggal dan kata terbitan Kosa kata Sebutan dan Intonasi 13 Sintaksis ialah ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Peribahasa Sistem Bahasa Sistem Ejaan Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. struktur dan binaan atau konstruksi ayat Contoh sintaksis ialah ayat penyata.Ejaan kata pinjaman .com | http://bukharis. perumpamaan. Ragam ayat ( ayat Aktif dan Ayat pasif) 15 16 PENGISIAN KURIKULUM Kosa Kata Ilmu Terdiri daripada kosa kata umum dan istilah Nilai Peribahasa Merangkumi simpulan bahasa.

masa kini.Md Resadi (PISMP S3 PKPJBM) Pembentangan 12/01/2012 SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU (SPBM)  Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Sukatan pelajaran ini juga memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.  Sukatan pelajaran ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran.com | http://bukharis.Abu Samah Mohd Hilal Izzuddin b. Pembelajaran kontekstual Pengajaran yang mengaitkan antara pelajaran dengan pengalaman harian isi 19 20 5.Che Abd Aziz Muhamad Nazreen b.net 4 .  Kemahiran ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran konstruktivisme Melahirkan murid yang dapat membina pemahaman dan pengetahuan baru melalui pemahaman dan pengalaman sedia ada 4. Kemahiran berfikir Melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti bahasa 2. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Menggunakan komputer untuk berkomunikasi dan mengakses maklumat 3. dan masa depan 7. 23 24 ukharis@gmail. Kemahiran belajar cara belajar Perlu diajar supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran berkesan 6. Kajian masa depan Mendidik murid agar prihatin terhadap permasalahan yang berlaku pada masa lampau. Jamil Mohd Nurazam b.bukharishafie 1/15/2012 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 1. Kecerdasan pelbagai Gaya pembelajaran perlu disesuaikan dengan kecerdasan agar minat dan kebolehan mereka dapat dikembangkan supaya potensi dan kebolehan yang ada pada setiap individu dapat ditingkatkan 21 22 HURAIKAN KANDUNGAN ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN Mohd Hafiz b.

kaedah. dan menulis. kemahiran membaca. adalah berteraskan kemahiran mendengar dan bertutur. membaca. dan kemahiran menulis. Ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa Melayu Petunjuk tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid Membantu guru memilih kandungan. Hasil Pembelajaran  Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa Melayu bagi membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sistem bahasa. Hasil pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh elemen pengisian kurikulum. 27 28 Sistem Bahasa HASIL PEMBELAJARAN  Sistem bahasa merujuk Bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa. ejaan.bukharishafie 1/15/2012 ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang digubal berfokuskan hasil pembelajaran ini. sumber. dan pengisian kurikulum Membantu guru membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid 29 30 ukharis@gmail. dan prosedur pengajaran Dapat dicapai dengan menggabungjalinkan kemahiran bahasa. kosa kata.net 5 . dan peribahasa. Kemahiran bahasa juga merupakan teras penguasaan bahasa baku. Kemahiran Bahasa Pengisian Kurikulum ORGANISASI KANDUNGAN Hasil Sistem Bahasa 25 26 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. sebutan dan intonasi. bertutur.com | http://bukharis.

istilah Intonasi mengikut pola Jenis ayat . simpulan bahasa . sintaksis ^_^ SISTEM BAHASA 31 32 ukharis@gmail. ejaan kata pinjaman .net 6 . perumpamaan . susunan ayat .com | http://bukharis.bukharishafie 1/15/2012 Peribahasa Bahasa kiasan . pepatah perbilangan Sistem Ejaan Pola keselarasan vokal . ejaan kata dasar dan kata pinjaman Sebutan Bahasa Melayu Baku Kosa Kata Umum . ragam ayat Tatabahasa Morfologi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->