INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, 22200 BESUT, TERENGGANU

JABATAN ILMU PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
NAMA NO. I / C NAMA NO I/C NAMA NO. I / C NAMA NO. I / C UNIT / AMBILAN SUBJEK PENSYARAH : NOR AMALINA BINTI CHE ZAMZAN : 910510-11-5418 : RAKINAH BINTI ROSELI : 910415-11-5014 : UMMI NOOR KHURSIAH BT KAMARUDDIN : 910331-03-5404 : HAZWANI BINTI KAMALUDIN : 911025-02-5202 : 1 PISMP AMBILAN JANUARI 2011 : FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN : ENCIK HASSHIM BIN MOHAMAD

II. metologi.Perjuangan Tokoh-Tokoh Pendidik Tokoh Pendidikan Barat Maria Montessori Sumbangan: a) Kaedah Montessori. dan 9-12 tahun kepada program 'Erdkinder' (daam bahasa German untuk "kanak-kanak tanah") untuk remaja awal  kanak-kanak sebagai insan cekap. 3-6. psikologi. mengikut tempoh-tempoh sensetif perkembangan (contoh: lahir-3. pengajaran dan latihan perguruan. digalakkan untuk membuat keputusan maksimum . 6-9. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. Mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip : I. Netherlands (1938) d) Siri kursus latihan perguruan di India(1939) e) Pusat Montessori di London (1947 Antara daripada sumbangan utama kepada pendidikan melalui pemikiran Montessori adalah:  petunjuk keatas kanak-kanak dalam kumpulan umur 3-tahun. atau ‘’Rumah Kanak-Kanak’’. Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri mereka sendiri. Kanak-kanak lebih muda belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kedua-dua prinsip di atas telah mengilhamkan usaha Montessori dari segi reformasi pendidikan. b) Pameran bilik darjah digelar (glass house) di Pameran Antarabangsa Panama-Pasifik di San Francisco pada tahun 1915 c) Pusat Latihan Montessori di Laren.

 pemerhatian keatas kanak-kanak di dalam persekitaran sebagai asas kepada kurikulum pendidikan yang berterusan (persembahan atas latihan-latihan untuk perkembangan skil dan pengumpulan maklumat)  kecil. The Clinical Treatment of The Problem Child (1939) ketika bertugas di Persatuan Mencegah Keganasan Terhadap Kanak-Kanak." motivasi kanak-kanak yang tiada had untuk mencapai kecekapan terhadap persekitarannya dan untuk memperincikan skillnya dan memahami sebaik sahaja ia ditemui di sekitar tempoh sensetif. dan pelbagai aras interaski sosial)  kepentingan terhadap "penyerapan minda. experimentasi sensorial dan penghalusan.  bahan-bahan pembetulan sendiri "auto-didaktik" (berasaskan hasil kerja Jean Marc Gaspard Itard dan Edouard Seguin) Carl Rogers Sumbangan: a) Carl Rogers telah menghasilkan buku pertama beliau yang berjudul. Counceling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practise yang menekankan kepentingan bagi klien mewujudkan . Fenomena ini di gambarkan oleh kapasiti kanak-kanak mengulang aktiviti didalam kategori tempoh sensetif categories (Contoh: babbling menyeluruh sebagai latihan bahasa mengarah kepada kecekapan berbahasa). b) Kandungannya adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kanakkanak c) Buku kedua beliau pula berjudul. yang mana penilaian kesihatan dan kebersihan sebagai syarat persekolahan  menyediakan fokus keatas kerja kelas yang bersesuaian dan secara uniknya memberi simulasi dan motivasi kepada kanak-kanak (termasuk tempoh-tempoh sensetif untuk pembangunan bahasa. perabot saiz kanak-kanak dan pembuatan yang kecil. persekitaran kecil kanak-kanak (microcosm) yang mana setiap satu akan membina kecekapan untuk menghasilkan dunia kecil kanak-kanak yang boleh berdikari  penyertaan ibu bapa untuk memberi perhatian asas dan betul kepada gambaran kepada skala tempoh sensetif keatas pembangunan.

d) Belajar atas inisiatif sendiri: . Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya. Menurutnya. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Ertinya. untuk memenuhi minatnya dan untuk menemukan apa yang penting dan bererti tentang dunia di sekitarnya. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik.hubungan atau rapo dengan seorang terapis yang prihatin dan bersifat terbuka. dapat mencuba pengalaman-pengalaman baru atau membuat kesalahankesalahan tanpa mendapat kecaman yang bisaanya menyinggung perasaan. manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai erti baginya. a) Hasrat untuk belajar: Menurut Rogers. hasil karya utama beliau berjudul Client Centre Therapy berjaya diterbitkan pada tahun 1951. hubungan sedemikian dapat membantu klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta memperoleh celik akal agar berupaya menstruktur semula hidupnya. b) Belajar yang bererti: Belajar akan mempunyai erti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan. c) Belajar tanpa ancaman: Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Di dalam kelas yang humanistik anak-anak diberi kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya. d) Rogers telah mendirikan sebuah pusat kaunseling di Universiti Chicago (1945). Aliran pemikiran Carl Rogers dalam dunia pendidikan. Berdasarkan pengalaman beliau di pusat tersebut.

Menurut Rogers. Kesan aliran pemikiran kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. menentukan pilihan dan melakukan penilaian. Mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk “belajar bagaimana caranya belajar” (to learn how to learn ). e) Belajar dan perubahan: Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. akan tetapi tidak lebih penting daripada memperoleh kecakapan untuk mencari sumber. a) Adanya kelas tambahan atau kelas intensif yang dikelolakan oleh pihak sekolah b) Mengadakan kelas pemulihan bagi mengatasi dan mengelakkan para pelajar daripada tercicir c) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP) diwujudkan bagi membantu para pelajar yang miskin . dan percaya pada diri sendiri. dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman.menguji hipotesis atau asumsi. Dia menjadi lebih bergantung pada dirinya sendiri dan kurang bersandar pada penilaian pihak lain. Waktu itu dunia lambat berubah. dan menilai hasil. ia memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang dan membuat keputusan. tidak bergantung. Apabila murid belajar atas inisiatif sendiri. Tidaklah perlu diragukan bahwa menguasai bahan pelajaran itu penting. Belajar atas inisiatif sendiri memusatkan perhatian murid baik pada proses mahupun hasil belajar. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajar murid menjadi bebas. di waktu-waktu yang lampau murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasangagasan yang statis.Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. merumuskan masalah.

terlahirnya generasi yang patuh dan taat setia kepada Negara dan pemerintah yang mana bersikap patriotic dan sanggup berjuang demi Negara. CONFUCIUS: SUMBANGAN: Beliau mempunyai lebih kurang tiga ribu pengikut. menghormati orang tua. . ALIRAN PEMIKIRAN: Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan santun.d) Skim Baucer Tuisyen diadakan untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid TOKOH FALSAFAH TIMUR. bertimbang rasa. antaranya tujuh puluh dua pelajar yang cemerlang. ikhlas. ikhlas dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. menyanyangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara. Selain itu akan melahirkan generasi yang mempunyai tingkah laku yang sopan. KESAN PEMIKIRAN : kesan daripada pemikiran Confucius ini adalah. bertimbang rasa. Antara buku yang telah dihasilkan adalah klasik sekolah Confucius atau lebih dikenali sebagai Confucius Analects.

KESAN PEMIKIRAN : Kesan daripada aliran pemikiran ini adalah dapat melahirkan individu yang mantap dan seimbang dari segala aspek iaitu fizikal. dan rohani. moral. rohani. gitanjali dan the fugitive ALIRAN PEMIKIRAN: Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal. pengarang. intelek. Moral dan intelek.RABINDRANANTH TAGORE: SUMBANGAN : beliau merupakan seorang penulis. Seorang yang berpendidikan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan Negara. penyair. Beliau adalah pemenang NOBEL PRIZE (kategori kesusasteraan). Antara karya yang dihasilkan oleh beliau adalah sonar tari. Selain itu juga beliau melahirkan individu yang sedia berkhidmat unrtuk menyebarkan segala ilmu yang ada untuk masyarakat. .

tokoh bahasa dan pemikir Melayu Za'ba (Tan Sri. ulama terkenal di Negeri Sembilan. Ayahnya yang berketurunan Bugis Linggi merupakan orang yang berharta. . semasa di Linggi. Negeri Sembilan. Pendidikan Awal Pendidikan awal Za'ba bermula di rumahnya sendiri. Di samping meneruskan pendidikan sekolah Melayu pada waktu pagi. batu Kikir. 1895-1973) ialah tokoh bahasa dan pemikir Melayu. Ibunya Intan Awaluddin berketurunan Minangkabau. termasuk pelajaran asas agama dan tulis-menulis (Jawi).Pendita Za’ba. Za'ba belajar agama dan nahu bahasa Arab di Masjid Linggi pada waktu petang daripada Abas bin Zakaria. Za'ba muncul sebagai pelajar sekolah Melayu terbaik dalam peperiksaan Darjah Lima. Nama sebenarnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad. dan satu-satunya penduduk di kampung itu yang tahu membaca dan menulis Jawi. Jempol. Za'ba belajar di Sekolah Melayu di Batu Kikir dan kemudiannya dia bersekolah di Linggi. Pada bulan Julai 1907. Dia lahir pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kerdas. berpengetahuan agama.

Dia banyak menerima hadiah kerana kecemerlangan pencapaiannya. Kuala Lumpur (Ogos 1946-Ogos 1947). Dia muncul sebagai pelajar terbaik daripada 265 orang calon. Paul's Institution. Di sini dia belajar selama enam tahun (1910-1915). dan akhirnya muncul sebagai anak Melayu Negeri Sembilan yang pertama berjaya dalam peperiksaan tersebut. sehingga memperoleh sijil Senior Cambridge. serta menyelenggarakan penerbitan buku bagi jabatan Pelajaran dan Agama. pada tahun 1921). tetapi akhirnya dia memilih memasuki sekolah Inggeris. pensyarah Bahasa Melayu di School of Oriental and African Studies . Dia pernah menjadi guru di Maktab Melayu Kuala Kangsar (Oktober 1918-April 1923). iaitu St. penterjemah di Pejabat Pengarah Sekolah-Sekolah Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Za'ba berkhidmat sebagai ketua pengarang dan penterjemah berita Radio Jepun. Bunkyo-ka (Mac 1942-Julai 1945). kemudian kembali ke jawatan lamanya sebagai penterjemah kanan bahasa Melayu dan pengarang buku teks di Pejabat pelajaran. dan pada peringkat inilah Za'ba lulus peperiksaan ikhtisas perguruan (Normal Class. Kemudian dan menjadi penterjemah dan juruhebah di Pejabat Penerangan Singapura serta menjadi penyelenggara buku pendidikan Melayu di Jabatan Pelajaran Singapura (Oktober 1939-Januari 1941). Semasa pendudukan Jepun menduduki Tanah Melayu. Seremban. Za'ba bertugas sebagai penterjemah di Mahkamah Tinggi dalam Pentadbiran Tentera British di Kuala Lumpur (September 1945-Julai 1946).Za'ba juga menduduki peperiksaan untuk menjadi guru atau untuk memasuki sekolah Inggeris seperti Maktab Melayu Kuala Kangsar. Johor Bharu (Jun 1916September 1918). dan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Kuala Lumpur (Mei 1923-Mac 1924). Sumbangan Za’ba Za'ba ditawarkan bekerja sebagai guru sementara di sekolahnya. Pada mulanya Za'ba memilih untuk menjadi guru. Tanjung Malim (April 1924-September 1939). dan selepas itu dia memasuki perkhidmatan perguruan di English College. Selepas perang dunia kedua tamat. dan sekolah Inggeris di Seremban.

Ilmu Mengarang Melayu (1934). Za'ba bergiat secara aktif dalam bidang penulisan dan berbagai-bagai kegiatan sosial serta politik tanah air. ekonomi dan politik. . selain memberi perhatian yang khusus dan lebih serius kepada usaha untuk memajukan bahasa Melayu. Karya-karya dan hasil penulisan Beberapa buah buku penting tentang tatabahasa telah dihasilkannya yang digunakan di maktab dan institusi pengajian pada masa itu. sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. agama. bagi mengisi kekosongan yang wujud. Kegiatan penulisannya sentiasa dibendung oleh kerajaan kolonial British. Walau bagaimanapun. Singapura (April 1953-Januari 1959). Antaranya ialah Falsafah Takdir (1932). Sepanjang kerjayanya selama hampir 40 tahun. Za'ba muncul sebagai cendekiawan Melayu yang dihormati sejak tahun 1920-an lagi. Za'ba merupakan penulis rencana dan esei yang berbakat istimewa dan gigih. dan tiga jilid dalam siri Pelita bahasa Melayu (1940. pendidikan. Penulisannya yang begitu prolifik mencakupi bidang bahasa. Rahsia Ejaan Jawi (1929). Universiti London (September 1947-hingga bersara pada September 1950). Daftar Ejaan Melayu: Jawi-Rumi (1938). Pelita Mengarang. Buku kedua Za'ba itu telah diharamkan pengedarannya di negeri Perak oleh pihak berkuasa pada zaman tersebut. terutama sepanjang dia berada di MPSI. dia tetap aktif dan banyak tenaganya ditumpukan ke arah penerbitan buku sekolah dan buku bacaan umum di Biro Penterjemahan (pejabat Karang Mengarang) MPSI. dan Asuhan Budi Menerusi Islam (1958). Antara karyanya ialah Ilmu Bahasa Melayu (1926). Dia juga terlibat secara aktif dalam gerakan pembaharuan Islam dan menghasilkan beberapa buku tentang agama Islam. Pada tahun 1953. Za'ba memperoleh Sarjana Muda Sastera (1953).(SOAS). Za'ba menjadi pensyarah kanan merangkap Ketua Jabatan Pengajian Melayu yang pertama di Universiti Malaya. sastera. 1946 dan 1949). Pendapatan Perbahasan Ulama pada Kejadian Perbuatan dan Perusahaan Hamba (1934). Semasa di University of London.

tetapi sumbangan dan tulisannya dalam bidang bahasa yang paling menonjol.N. Dalam pendahuluan Pelita Bahasa Melayu Penggal I misalnya. . Za'ba bergiat aktif dalam pertubuhan politik tanah air. Dengan itu dia menjadi sarjana Melayu yang pertama menghasilkan huraian tatabahasa Melayu yang lengkap dan mendalam. dan pada akhir kongres ini Za'ba dianugerahi gelaran "Pendeta". dia mencatatkan kegigihannya menerapkan nahu Arab dan Inggeris kepada bahasa Melayu. yang kemudian melahirkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO).) oleh Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Tan Sri (1962). Ini dilakukan kerana mengenang jasanya yang tidak terhingga dalam bidang bahasa. Pada tahun 1956.M.Sumbangan Politik Setelah Perang Dunia Kedua tamat. Za'ba meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 di Petaling Jaya. Za'ba mengetuai satu lagi kongres yang penting bagi bangsa Melayu. Atas segala khidmatnya Za'ba telah diberikan beberapa anugerah dan ijazah kehormat. Dia menjadi Yang Dipertua Persatuan Melayu Selangor (PMS) menggantikan Tengku Ismail. dan darjah Panglima Mangku Negara (P. Walaupun penglibatannya dalam bidang-bidang lain tidak boleh diperkecil. Dia dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Kongres Melayu Se-Malaya yang berlangsung dari 1 hingga 4 Mac 1946. Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (1973). iaitu Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Malaya (1959). Kali ini ialah Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga.

Banyak sekolah dan institusi di Malaysia telah dinamakan sempena namanya. . Selepas lulus peperiksaan darjah lima pada tahun 1936. dan Laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Beliau tamat persekolahan menengahnya pada tahun 1941. Aminuddin memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Chemor pada tahun 1932. Bapa Pendidikan Malaysia Aminuddin Baki (6 Januari 1926 .25 Disember 1965) ialah "Bapa Pendidikan Malaysia" serta bekas Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan) yang paling muda ketika berusia 36 tahun. Perak 1926. Kuala Lumpur.Aminuddin Baki. Pada sekitar tahun 1945. Aminuddin mula menunjukkan minat dalam persatuan pelajar ketika berasa amat kagum dengan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu yang ditubuhkan pada 20 November 1945 di Institusi Victoria. Kehidupan Awal Dilahirkan di sebuah kampung di Chemor. beliau meneruskan pelajarannya di Sekolah Anderson yang merupakan sekolah Inggeris yang terbaik di Ipoh ketika itu. termasuk menyusun Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui Laporan Pendidikan Razak pada tahun 1956. Beliau mempertingkatkan mutu pelajaran di negara ini.

menubuhkan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu Insaf (PERMI) di Perak pada April 1946. memperoleh Ijazah Sarjana Sastera dengan Kepujian. Walau bagaimanapun pada tahun 1949. Aminuddin berminat mengajar dan untuk menimba pengalaman.walaupun persatuan itu hanya mempunyai 11 orang ahli. Tujuh persatuan telah bersidang selama dua hari di Jalan Tambun. Pada masa ini. Aminuddin dan pemimpin pelajar lain mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah persatuan yang lebih kuat. Aminuddin terpaksa menghentikan kegiatan persatuan pelajarnya kerana ditawarkan ke Universiti Malaya. Dalam tahun yang sama. Semasa di universiti. UMNO yang telah ditubuhkan bagi menentang penubuhan Malayan Union menggalakkan pemimpin-pemimpin persatuan pelajar untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat mereka. Pada tahun 1950. Namun begitu penglibatannya hanya sementara kerana pada Oktober 1947. Hasil daripada persidangan itu terbentuklah Gabungan Pelajar-pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) pada 15 Ogos 1948. Singapura. Beliau mengajar di sekolah itu dari tahun 1949 hingga 1951. beliau mendaftar sebagai guru sambilan di Sekolah Malam Anglo-Melayu. kini merupakan sebahagian Universiti Nasional Singapura sejak 8 Oktober 1949. dengan tujuan menyatukan semua persatuan pelajar di Tanah Melayu. berkhidmat di Sekolah Anderson hingga Julai 1952. Sumbangan Selepas menamatkan pelajarannya pada tahun 1951. beliau melanjutkan pelajarannya dalam bidang pendidikan di Institut Pendidikan. Ipoh. beliau hanya mengikuti perkembangan persatuan dari jauh. Oleh itu. beliau bergiat aktif semula dalam GPMS dan dilantik sebagai Yang Dipertua persatuan itu. Persatuan ini kemudian bertukar nama kepada Kesatuan Kesuratan Penuntut-penuntut Melayu pada 11 Februari 1946. Pada ketika itu. Aminuddin diterima sebagai pelajar di Kolej Raffles. Selepas itu. Aminuddin kembali ke Perak dan menjadi guru di Sekolah Inggeris Sultan Yusuf di Batu Gajah untuk sebentar waktu dan kemudian. beliau lulus peperiksaan Sarjana Sastera dan pada tahun berikutnya. Aminuddin dilantik sebagai setiausaha dan kemudian. .

Persatuan Al-Rahman. Pada bulan September 1955. Pada masa yang sama. beliau aktif dalam persatuan dan pertubuhan lain seperti Senat Universiti Malaya.Universiti London dengan Biasiswa Ratu dan meninggalkan Pulau Pinang menaiki kapal pada 12 Julai 1952. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Aminuddin dilantik menjadi Ketua Pegawai Pendidikan Selangor pada 1962. . Beliau memperkenalkan Sejarah Islam kepada pelajar tetapi tidak termasuk dalam sukatan pelajaran. Ketika berusia 36 tahun. Aminuddin memperoleh Ijazah Sarjana Kaedah-kaedah dalam bidang pendidikan pada bulan Julai 1953. beliau ditawarkan jawatan Pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. Beliau juga mewujudkan peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP). Selepas pulang ke tanah air. beliau dipilih sebagai ahli jawatankuasa penasihat dalam menyiapkan Laporan Abdul Rahman Talib. Aminuddin terlibat dalam menyediakan Laporan Pendidikan Razak dan pada tahun 1960. dan pada tahun yang sama menjadi Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan). Beliau diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai perancang pendidik yang bijaksana dan berpandangan jauh di Asia oleh United Nations Educational. dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Persatuan Sejarah Tanah Melayu dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Aminuddin Baki meninggal dunia pada tahun 1965 ketika berusia 39 tahun kerana diserang penyakit jantung selepas menunaikan sembahyang. Aminuddin menubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia pada tahun 1963.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful