INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, 22200 BESUT, TERENGGANU

JABATAN ILMU PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
NAMA NO. I / C NAMA NO I/C NAMA NO. I / C NAMA NO. I / C UNIT / AMBILAN SUBJEK PENSYARAH : NOR AMALINA BINTI CHE ZAMZAN : 910510-11-5418 : RAKINAH BINTI ROSELI : 910415-11-5014 : UMMI NOOR KHURSIAH BT KAMARUDDIN : 910331-03-5404 : HAZWANI BINTI KAMALUDIN : 911025-02-5202 : 1 PISMP AMBILAN JANUARI 2011 : FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN : ENCIK HASSHIM BIN MOHAMAD

digalakkan untuk membuat keputusan maksimum . dan 9-12 tahun kepada program 'Erdkinder' (daam bahasa German untuk "kanak-kanak tanah") untuk remaja awal  kanak-kanak sebagai insan cekap. metologi. b) Pameran bilik darjah digelar (glass house) di Pameran Antarabangsa Panama-Pasifik di San Francisco pada tahun 1915 c) Pusat Latihan Montessori di Laren. Kedua-dua prinsip di atas telah mengilhamkan usaha Montessori dari segi reformasi pendidikan. atau ‘’Rumah Kanak-Kanak’’. pengajaran dan latihan perguruan. Netherlands (1938) d) Siri kursus latihan perguruan di India(1939) e) Pusat Montessori di London (1947 Antara daripada sumbangan utama kepada pendidikan melalui pemikiran Montessori adalah:  petunjuk keatas kanak-kanak dalam kumpulan umur 3-tahun. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip : I. II. Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri mereka sendiri. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. 6-9. mengikut tempoh-tempoh sensetif perkembangan (contoh: lahir-3. 3-6. psikologi. Kanak-kanak lebih muda belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan.Perjuangan Tokoh-Tokoh Pendidik Tokoh Pendidikan Barat Maria Montessori Sumbangan: a) Kaedah Montessori. Mula diperkenalkan di Casa dei Bambini.

 bahan-bahan pembetulan sendiri "auto-didaktik" (berasaskan hasil kerja Jean Marc Gaspard Itard dan Edouard Seguin) Carl Rogers Sumbangan: a) Carl Rogers telah menghasilkan buku pertama beliau yang berjudul. Fenomena ini di gambarkan oleh kapasiti kanak-kanak mengulang aktiviti didalam kategori tempoh sensetif categories (Contoh: babbling menyeluruh sebagai latihan bahasa mengarah kepada kecekapan berbahasa). experimentasi sensorial dan penghalusan." motivasi kanak-kanak yang tiada had untuk mencapai kecekapan terhadap persekitarannya dan untuk memperincikan skillnya dan memahami sebaik sahaja ia ditemui di sekitar tempoh sensetif. The Clinical Treatment of The Problem Child (1939) ketika bertugas di Persatuan Mencegah Keganasan Terhadap Kanak-Kanak. dan pelbagai aras interaski sosial)  kepentingan terhadap "penyerapan minda. yang mana penilaian kesihatan dan kebersihan sebagai syarat persekolahan  menyediakan fokus keatas kerja kelas yang bersesuaian dan secara uniknya memberi simulasi dan motivasi kepada kanak-kanak (termasuk tempoh-tempoh sensetif untuk pembangunan bahasa. b) Kandungannya adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kanakkanak c) Buku kedua beliau pula berjudul. persekitaran kecil kanak-kanak (microcosm) yang mana setiap satu akan membina kecekapan untuk menghasilkan dunia kecil kanak-kanak yang boleh berdikari  penyertaan ibu bapa untuk memberi perhatian asas dan betul kepada gambaran kepada skala tempoh sensetif keatas pembangunan. pemerhatian keatas kanak-kanak di dalam persekitaran sebagai asas kepada kurikulum pendidikan yang berterusan (persembahan atas latihan-latihan untuk perkembangan skil dan pengumpulan maklumat)  kecil. Counceling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practise yang menekankan kepentingan bagi klien mewujudkan . perabot saiz kanak-kanak dan pembuatan yang kecil.

Berdasarkan pengalaman beliau di pusat tersebut. anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai erti baginya. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya. d) Rogers telah mendirikan sebuah pusat kaunseling di Universiti Chicago (1945). Di dalam kelas yang humanistik anak-anak diberi kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya. d) Belajar atas inisiatif sendiri: . dapat mencuba pengalaman-pengalaman baru atau membuat kesalahankesalahan tanpa mendapat kecaman yang bisaanya menyinggung perasaan.hubungan atau rapo dengan seorang terapis yang prihatin dan bersifat terbuka. untuk memenuhi minatnya dan untuk menemukan apa yang penting dan bererti tentang dunia di sekitarnya. a) Hasrat untuk belajar: Menurut Rogers. c) Belajar tanpa ancaman: Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Ertinya. Aliran pemikiran Carl Rogers dalam dunia pendidikan. hasil karya utama beliau berjudul Client Centre Therapy berjaya diterbitkan pada tahun 1951. b) Belajar yang bererti: Belajar akan mempunyai erti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan. manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Menurutnya. hubungan sedemikian dapat membantu klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta memperoleh celik akal agar berupaya menstruktur semula hidupnya.

Mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk “belajar bagaimana caranya belajar” (to learn how to learn ). ia memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang dan membuat keputusan. akan tetapi tidak lebih penting daripada memperoleh kecakapan untuk mencari sumber.Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. tidak bergantung. Apabila murid belajar atas inisiatif sendiri.menguji hipotesis atau asumsi. Dia menjadi lebih bergantung pada dirinya sendiri dan kurang bersandar pada penilaian pihak lain. e) Belajar dan perubahan: Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. merumuskan masalah. Menurut Rogers. Belajar atas inisiatif sendiri memusatkan perhatian murid baik pada proses mahupun hasil belajar. dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman. dan percaya pada diri sendiri. menentukan pilihan dan melakukan penilaian. Waktu itu dunia lambat berubah. dan menilai hasil. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajar murid menjadi bebas. Tidaklah perlu diragukan bahwa menguasai bahan pelajaran itu penting. Kesan aliran pemikiran kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. di waktu-waktu yang lampau murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasangagasan yang statis. a) Adanya kelas tambahan atau kelas intensif yang dikelolakan oleh pihak sekolah b) Mengadakan kelas pemulihan bagi mengatasi dan mengelakkan para pelajar daripada tercicir c) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP) diwujudkan bagi membantu para pelajar yang miskin .

menyanyangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara. bertimbang rasa. KESAN PEMIKIRAN : kesan daripada pemikiran Confucius ini adalah. . Selain itu akan melahirkan generasi yang mempunyai tingkah laku yang sopan. bertimbang rasa. antaranya tujuh puluh dua pelajar yang cemerlang. ikhlas dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Antara buku yang telah dihasilkan adalah klasik sekolah Confucius atau lebih dikenali sebagai Confucius Analects. menghormati orang tua. ALIRAN PEMIKIRAN: Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan santun.d) Skim Baucer Tuisyen diadakan untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid TOKOH FALSAFAH TIMUR. ikhlas. CONFUCIUS: SUMBANGAN: Beliau mempunyai lebih kurang tiga ribu pengikut. terlahirnya generasi yang patuh dan taat setia kepada Negara dan pemerintah yang mana bersikap patriotic dan sanggup berjuang demi Negara.

intelek. Beliau adalah pemenang NOBEL PRIZE (kategori kesusasteraan). penyair. Seorang yang berpendidikan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan Negara. pengarang.RABINDRANANTH TAGORE: SUMBANGAN : beliau merupakan seorang penulis. dan rohani. moral. gitanjali dan the fugitive ALIRAN PEMIKIRAN: Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal. KESAN PEMIKIRAN : Kesan daripada aliran pemikiran ini adalah dapat melahirkan individu yang mantap dan seimbang dari segala aspek iaitu fizikal. rohani. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau adalah sonar tari. . Selain itu juga beliau melahirkan individu yang sedia berkhidmat unrtuk menyebarkan segala ilmu yang ada untuk masyarakat. Moral dan intelek.

berpengetahuan agama. Dia lahir pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kerdas. tokoh bahasa dan pemikir Melayu Za'ba (Tan Sri. batu Kikir. Jempol. 1895-1973) ialah tokoh bahasa dan pemikir Melayu. Za'ba belajar di Sekolah Melayu di Batu Kikir dan kemudiannya dia bersekolah di Linggi. Pendidikan Awal Pendidikan awal Za'ba bermula di rumahnya sendiri. Ayahnya yang berketurunan Bugis Linggi merupakan orang yang berharta. Di samping meneruskan pendidikan sekolah Melayu pada waktu pagi. Nama sebenarnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad. semasa di Linggi. . ulama terkenal di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan.Pendita Za’ba. Za'ba belajar agama dan nahu bahasa Arab di Masjid Linggi pada waktu petang daripada Abas bin Zakaria. Pada bulan Julai 1907. Ibunya Intan Awaluddin berketurunan Minangkabau. Za'ba muncul sebagai pelajar sekolah Melayu terbaik dalam peperiksaan Darjah Lima. dan satu-satunya penduduk di kampung itu yang tahu membaca dan menulis Jawi. termasuk pelajaran asas agama dan tulis-menulis (Jawi).

Sumbangan Za’ba Za'ba ditawarkan bekerja sebagai guru sementara di sekolahnya. Dia pernah menjadi guru di Maktab Melayu Kuala Kangsar (Oktober 1918-April 1923). Bunkyo-ka (Mac 1942-Julai 1945). Dia banyak menerima hadiah kerana kecemerlangan pencapaiannya. Kuala Lumpur (Ogos 1946-Ogos 1947). Seremban. iaitu St. Johor Bharu (Jun 1916September 1918). Za'ba bertugas sebagai penterjemah di Mahkamah Tinggi dalam Pentadbiran Tentera British di Kuala Lumpur (September 1945-Julai 1946). dan akhirnya muncul sebagai anak Melayu Negeri Sembilan yang pertama berjaya dalam peperiksaan tersebut. dan sekolah Inggeris di Seremban. serta menyelenggarakan penerbitan buku bagi jabatan Pelajaran dan Agama. dan pada peringkat inilah Za'ba lulus peperiksaan ikhtisas perguruan (Normal Class. Di sini dia belajar selama enam tahun (1910-1915). Pada mulanya Za'ba memilih untuk menjadi guru. sehingga memperoleh sijil Senior Cambridge. penterjemah di Pejabat Pengarah Sekolah-Sekolah Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kemudian dan menjadi penterjemah dan juruhebah di Pejabat Penerangan Singapura serta menjadi penyelenggara buku pendidikan Melayu di Jabatan Pelajaran Singapura (Oktober 1939-Januari 1941). Kuala Lumpur (Mei 1923-Mac 1924). Semasa pendudukan Jepun menduduki Tanah Melayu. dan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). pensyarah Bahasa Melayu di School of Oriental and African Studies . tetapi akhirnya dia memilih memasuki sekolah Inggeris.Za'ba juga menduduki peperiksaan untuk menjadi guru atau untuk memasuki sekolah Inggeris seperti Maktab Melayu Kuala Kangsar. Dia muncul sebagai pelajar terbaik daripada 265 orang calon. Selepas perang dunia kedua tamat. kemudian kembali ke jawatan lamanya sebagai penterjemah kanan bahasa Melayu dan pengarang buku teks di Pejabat pelajaran. pada tahun 1921). Paul's Institution. Za'ba berkhidmat sebagai ketua pengarang dan penterjemah berita Radio Jepun. dan selepas itu dia memasuki perkhidmatan perguruan di English College. Tanjung Malim (April 1924-September 1939).

Pendapatan Perbahasan Ulama pada Kejadian Perbuatan dan Perusahaan Hamba (1934). dan tiga jilid dalam siri Pelita bahasa Melayu (1940. Antaranya ialah Falsafah Takdir (1932). Za'ba memperoleh Sarjana Muda Sastera (1953).(SOAS). 1946 dan 1949). Rahsia Ejaan Jawi (1929). sastera. Daftar Ejaan Melayu: Jawi-Rumi (1938). terutama sepanjang dia berada di MPSI. Za'ba menjadi pensyarah kanan merangkap Ketua Jabatan Pengajian Melayu yang pertama di Universiti Malaya. Kegiatan penulisannya sentiasa dibendung oleh kerajaan kolonial British. sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Sepanjang kerjayanya selama hampir 40 tahun. . Ilmu Mengarang Melayu (1934). Buku kedua Za'ba itu telah diharamkan pengedarannya di negeri Perak oleh pihak berkuasa pada zaman tersebut. ekonomi dan politik. dan Asuhan Budi Menerusi Islam (1958). Singapura (April 1953-Januari 1959). Semasa di University of London. Universiti London (September 1947-hingga bersara pada September 1950). bagi mengisi kekosongan yang wujud. Dia juga terlibat secara aktif dalam gerakan pembaharuan Islam dan menghasilkan beberapa buku tentang agama Islam. Za'ba merupakan penulis rencana dan esei yang berbakat istimewa dan gigih. Pada tahun 1953. Walau bagaimanapun. dia tetap aktif dan banyak tenaganya ditumpukan ke arah penerbitan buku sekolah dan buku bacaan umum di Biro Penterjemahan (pejabat Karang Mengarang) MPSI. Penulisannya yang begitu prolifik mencakupi bidang bahasa. Pelita Mengarang. selain memberi perhatian yang khusus dan lebih serius kepada usaha untuk memajukan bahasa Melayu. pendidikan. Za'ba muncul sebagai cendekiawan Melayu yang dihormati sejak tahun 1920-an lagi. agama. Za'ba bergiat secara aktif dalam bidang penulisan dan berbagai-bagai kegiatan sosial serta politik tanah air. Karya-karya dan hasil penulisan Beberapa buah buku penting tentang tatabahasa telah dihasilkannya yang digunakan di maktab dan institusi pengajian pada masa itu. Antara karyanya ialah Ilmu Bahasa Melayu (1926).

. Za'ba bergiat aktif dalam pertubuhan politik tanah air. Dia menjadi Yang Dipertua Persatuan Melayu Selangor (PMS) menggantikan Tengku Ismail.Sumbangan Politik Setelah Perang Dunia Kedua tamat.N. Dia dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Kongres Melayu Se-Malaya yang berlangsung dari 1 hingga 4 Mac 1946.M. Dalam pendahuluan Pelita Bahasa Melayu Penggal I misalnya. Pada tahun 1956. Atas segala khidmatnya Za'ba telah diberikan beberapa anugerah dan ijazah kehormat. iaitu Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Malaya (1959). Za'ba mengetuai satu lagi kongres yang penting bagi bangsa Melayu.) oleh Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Tan Sri (1962). Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (1973). dia mencatatkan kegigihannya menerapkan nahu Arab dan Inggeris kepada bahasa Melayu. Walaupun penglibatannya dalam bidang-bidang lain tidak boleh diperkecil. yang kemudian melahirkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Kali ini ialah Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. tetapi sumbangan dan tulisannya dalam bidang bahasa yang paling menonjol. Dengan itu dia menjadi sarjana Melayu yang pertama menghasilkan huraian tatabahasa Melayu yang lengkap dan mendalam. Za'ba meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 di Petaling Jaya. Ini dilakukan kerana mengenang jasanya yang tidak terhingga dalam bidang bahasa. dan pada akhir kongres ini Za'ba dianugerahi gelaran "Pendeta". dan darjah Panglima Mangku Negara (P.

Kuala Lumpur. Perak 1926. Aminuddin mula menunjukkan minat dalam persatuan pelajar ketika berasa amat kagum dengan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu yang ditubuhkan pada 20 November 1945 di Institusi Victoria. Pada sekitar tahun 1945. . Selepas lulus peperiksaan darjah lima pada tahun 1936.25 Disember 1965) ialah "Bapa Pendidikan Malaysia" serta bekas Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan) yang paling muda ketika berusia 36 tahun. Aminuddin memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Chemor pada tahun 1932. Bapa Pendidikan Malaysia Aminuddin Baki (6 Januari 1926 .Aminuddin Baki. Kehidupan Awal Dilahirkan di sebuah kampung di Chemor. termasuk menyusun Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui Laporan Pendidikan Razak pada tahun 1956. Beliau mempertingkatkan mutu pelajaran di negara ini. Beliau tamat persekolahan menengahnya pada tahun 1941. dan Laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Banyak sekolah dan institusi di Malaysia telah dinamakan sempena namanya. beliau meneruskan pelajarannya di Sekolah Anderson yang merupakan sekolah Inggeris yang terbaik di Ipoh ketika itu.

Ipoh. Aminuddin dilantik sebagai setiausaha dan kemudian. Pada tahun 1950. Selepas itu. Aminuddin berminat mengajar dan untuk menimba pengalaman. Persatuan ini kemudian bertukar nama kepada Kesatuan Kesuratan Penuntut-penuntut Melayu pada 11 Februari 1946. Sumbangan Selepas menamatkan pelajarannya pada tahun 1951. Pada ketika itu. Aminuddin terpaksa menghentikan kegiatan persatuan pelajarnya kerana ditawarkan ke Universiti Malaya. kini merupakan sebahagian Universiti Nasional Singapura sejak 8 Oktober 1949. . menubuhkan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu Insaf (PERMI) di Perak pada April 1946. beliau mendaftar sebagai guru sambilan di Sekolah Malam Anglo-Melayu. beliau lulus peperiksaan Sarjana Sastera dan pada tahun berikutnya. Semasa di universiti. Namun begitu penglibatannya hanya sementara kerana pada Oktober 1947. beliau melanjutkan pelajarannya dalam bidang pendidikan di Institut Pendidikan. Oleh itu. Pada masa ini. UMNO yang telah ditubuhkan bagi menentang penubuhan Malayan Union menggalakkan pemimpin-pemimpin persatuan pelajar untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat mereka. Aminuddin dan pemimpin pelajar lain mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah persatuan yang lebih kuat. beliau hanya mengikuti perkembangan persatuan dari jauh. Aminuddin diterima sebagai pelajar di Kolej Raffles. Dalam tahun yang sama. dengan tujuan menyatukan semua persatuan pelajar di Tanah Melayu. beliau bergiat aktif semula dalam GPMS dan dilantik sebagai Yang Dipertua persatuan itu. Tujuh persatuan telah bersidang selama dua hari di Jalan Tambun. Aminuddin kembali ke Perak dan menjadi guru di Sekolah Inggeris Sultan Yusuf di Batu Gajah untuk sebentar waktu dan kemudian. Hasil daripada persidangan itu terbentuklah Gabungan Pelajar-pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) pada 15 Ogos 1948. Beliau mengajar di sekolah itu dari tahun 1949 hingga 1951. Singapura. berkhidmat di Sekolah Anderson hingga Julai 1952. memperoleh Ijazah Sarjana Sastera dengan Kepujian.walaupun persatuan itu hanya mempunyai 11 orang ahli. Walau bagaimanapun pada tahun 1949.

Aminuddin terlibat dalam menyediakan Laporan Pendidikan Razak dan pada tahun 1960. beliau aktif dalam persatuan dan pertubuhan lain seperti Senat Universiti Malaya. Beliau diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai perancang pendidik yang bijaksana dan berpandangan jauh di Asia oleh United Nations Educational. Aminuddin menubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia pada tahun 1963. beliau dipilih sebagai ahli jawatankuasa penasihat dalam menyiapkan Laporan Abdul Rahman Talib. Persatuan Sejarah Tanah Melayu dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Aminuddin memperoleh Ijazah Sarjana Kaedah-kaedah dalam bidang pendidikan pada bulan Julai 1953. Persatuan Al-Rahman. beliau ditawarkan jawatan Pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. Pada masa yang sama. Beliau memperkenalkan Sejarah Islam kepada pelajar tetapi tidak termasuk dalam sukatan pelajaran. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Aminuddin Baki meninggal dunia pada tahun 1965 ketika berusia 39 tahun kerana diserang penyakit jantung selepas menunaikan sembahyang. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Beliau juga mewujudkan peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP). . Pada bulan September 1955.Universiti London dengan Biasiswa Ratu dan meninggalkan Pulau Pinang menaiki kapal pada 12 Julai 1952. Aminuddin dilantik menjadi Ketua Pegawai Pendidikan Selangor pada 1962. dan pada tahun yang sama menjadi Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan). dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Selepas pulang ke tanah air. Ketika berusia 36 tahun.