INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, 22200 BESUT, TERENGGANU

JABATAN ILMU PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
NAMA NO. I / C NAMA NO I/C NAMA NO. I / C NAMA NO. I / C UNIT / AMBILAN SUBJEK PENSYARAH : NOR AMALINA BINTI CHE ZAMZAN : 910510-11-5418 : RAKINAH BINTI ROSELI : 910415-11-5014 : UMMI NOOR KHURSIAH BT KAMARUDDIN : 910331-03-5404 : HAZWANI BINTI KAMALUDIN : 911025-02-5202 : 1 PISMP AMBILAN JANUARI 2011 : FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN : ENCIK HASSHIM BIN MOHAMAD

Kedua-dua prinsip di atas telah mengilhamkan usaha Montessori dari segi reformasi pendidikan. metologi. Netherlands (1938) d) Siri kursus latihan perguruan di India(1939) e) Pusat Montessori di London (1947 Antara daripada sumbangan utama kepada pendidikan melalui pemikiran Montessori adalah:  petunjuk keatas kanak-kanak dalam kumpulan umur 3-tahun. pengajaran dan latihan perguruan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. Mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. 3-6. II. Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri mereka sendiri. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip : I. atau ‘’Rumah Kanak-Kanak’’. digalakkan untuk membuat keputusan maksimum . 6-9. Kanak-kanak lebih muda belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan.Perjuangan Tokoh-Tokoh Pendidik Tokoh Pendidikan Barat Maria Montessori Sumbangan: a) Kaedah Montessori. b) Pameran bilik darjah digelar (glass house) di Pameran Antarabangsa Panama-Pasifik di San Francisco pada tahun 1915 c) Pusat Latihan Montessori di Laren. psikologi. mengikut tempoh-tempoh sensetif perkembangan (contoh: lahir-3. dan 9-12 tahun kepada program 'Erdkinder' (daam bahasa German untuk "kanak-kanak tanah") untuk remaja awal  kanak-kanak sebagai insan cekap.

 pemerhatian keatas kanak-kanak di dalam persekitaran sebagai asas kepada kurikulum pendidikan yang berterusan (persembahan atas latihan-latihan untuk perkembangan skil dan pengumpulan maklumat)  kecil. Fenomena ini di gambarkan oleh kapasiti kanak-kanak mengulang aktiviti didalam kategori tempoh sensetif categories (Contoh: babbling menyeluruh sebagai latihan bahasa mengarah kepada kecekapan berbahasa). experimentasi sensorial dan penghalusan. persekitaran kecil kanak-kanak (microcosm) yang mana setiap satu akan membina kecekapan untuk menghasilkan dunia kecil kanak-kanak yang boleh berdikari  penyertaan ibu bapa untuk memberi perhatian asas dan betul kepada gambaran kepada skala tempoh sensetif keatas pembangunan. dan pelbagai aras interaski sosial)  kepentingan terhadap "penyerapan minda." motivasi kanak-kanak yang tiada had untuk mencapai kecekapan terhadap persekitarannya dan untuk memperincikan skillnya dan memahami sebaik sahaja ia ditemui di sekitar tempoh sensetif. perabot saiz kanak-kanak dan pembuatan yang kecil.  bahan-bahan pembetulan sendiri "auto-didaktik" (berasaskan hasil kerja Jean Marc Gaspard Itard dan Edouard Seguin) Carl Rogers Sumbangan: a) Carl Rogers telah menghasilkan buku pertama beliau yang berjudul. The Clinical Treatment of The Problem Child (1939) ketika bertugas di Persatuan Mencegah Keganasan Terhadap Kanak-Kanak. Counceling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practise yang menekankan kepentingan bagi klien mewujudkan . b) Kandungannya adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kanakkanak c) Buku kedua beliau pula berjudul. yang mana penilaian kesihatan dan kebersihan sebagai syarat persekolahan  menyediakan fokus keatas kerja kelas yang bersesuaian dan secara uniknya memberi simulasi dan motivasi kepada kanak-kanak (termasuk tempoh-tempoh sensetif untuk pembangunan bahasa.

hasil karya utama beliau berjudul Client Centre Therapy berjaya diterbitkan pada tahun 1951. Di dalam kelas yang humanistik anak-anak diberi kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya. manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. d) Rogers telah mendirikan sebuah pusat kaunseling di Universiti Chicago (1945). Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. a) Hasrat untuk belajar: Menurut Rogers. untuk memenuhi minatnya dan untuk menemukan apa yang penting dan bererti tentang dunia di sekitarnya. anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai erti baginya. Aliran pemikiran Carl Rogers dalam dunia pendidikan. c) Belajar tanpa ancaman: Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. d) Belajar atas inisiatif sendiri: . hubungan sedemikian dapat membantu klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta memperoleh celik akal agar berupaya menstruktur semula hidupnya. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik.hubungan atau rapo dengan seorang terapis yang prihatin dan bersifat terbuka. Berdasarkan pengalaman beliau di pusat tersebut. Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya. b) Belajar yang bererti: Belajar akan mempunyai erti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan. Menurutnya. dapat mencuba pengalaman-pengalaman baru atau membuat kesalahankesalahan tanpa mendapat kecaman yang bisaanya menyinggung perasaan. Ertinya.

Kesan aliran pemikiran kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. e) Belajar dan perubahan: Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. akan tetapi tidak lebih penting daripada memperoleh kecakapan untuk mencari sumber. menentukan pilihan dan melakukan penilaian. Waktu itu dunia lambat berubah. di waktu-waktu yang lampau murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasangagasan yang statis. Apabila murid belajar atas inisiatif sendiri. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajar murid menjadi bebas.Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. ia memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang dan membuat keputusan. dan menilai hasil. Mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk “belajar bagaimana caranya belajar” (to learn how to learn ). Dia menjadi lebih bergantung pada dirinya sendiri dan kurang bersandar pada penilaian pihak lain. dan percaya pada diri sendiri. dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman. Menurut Rogers. Tidaklah perlu diragukan bahwa menguasai bahan pelajaran itu penting. tidak bergantung. a) Adanya kelas tambahan atau kelas intensif yang dikelolakan oleh pihak sekolah b) Mengadakan kelas pemulihan bagi mengatasi dan mengelakkan para pelajar daripada tercicir c) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP) diwujudkan bagi membantu para pelajar yang miskin . merumuskan masalah.menguji hipotesis atau asumsi. Belajar atas inisiatif sendiri memusatkan perhatian murid baik pada proses mahupun hasil belajar.

bertimbang rasa. KESAN PEMIKIRAN : kesan daripada pemikiran Confucius ini adalah. menyanyangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara. Selain itu akan melahirkan generasi yang mempunyai tingkah laku yang sopan. ikhlas dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Antara buku yang telah dihasilkan adalah klasik sekolah Confucius atau lebih dikenali sebagai Confucius Analects. bertimbang rasa. ikhlas. terlahirnya generasi yang patuh dan taat setia kepada Negara dan pemerintah yang mana bersikap patriotic dan sanggup berjuang demi Negara. antaranya tujuh puluh dua pelajar yang cemerlang. ALIRAN PEMIKIRAN: Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan santun. CONFUCIUS: SUMBANGAN: Beliau mempunyai lebih kurang tiga ribu pengikut. .d) Skim Baucer Tuisyen diadakan untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid TOKOH FALSAFAH TIMUR. menghormati orang tua.

dan rohani. Beliau adalah pemenang NOBEL PRIZE (kategori kesusasteraan). gitanjali dan the fugitive ALIRAN PEMIKIRAN: Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal. Moral dan intelek.RABINDRANANTH TAGORE: SUMBANGAN : beliau merupakan seorang penulis. . Seorang yang berpendidikan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan Negara. intelek. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau adalah sonar tari. pengarang. moral. KESAN PEMIKIRAN : Kesan daripada aliran pemikiran ini adalah dapat melahirkan individu yang mantap dan seimbang dari segala aspek iaitu fizikal. rohani. penyair. Selain itu juga beliau melahirkan individu yang sedia berkhidmat unrtuk menyebarkan segala ilmu yang ada untuk masyarakat.

semasa di Linggi. Pendidikan Awal Pendidikan awal Za'ba bermula di rumahnya sendiri. dan satu-satunya penduduk di kampung itu yang tahu membaca dan menulis Jawi. Za'ba belajar agama dan nahu bahasa Arab di Masjid Linggi pada waktu petang daripada Abas bin Zakaria. Pada bulan Julai 1907. batu Kikir.Pendita Za’ba. berpengetahuan agama. Di samping meneruskan pendidikan sekolah Melayu pada waktu pagi. Za'ba muncul sebagai pelajar sekolah Melayu terbaik dalam peperiksaan Darjah Lima. . Dia lahir pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kerdas. Ibunya Intan Awaluddin berketurunan Minangkabau. tokoh bahasa dan pemikir Melayu Za'ba (Tan Sri. Ayahnya yang berketurunan Bugis Linggi merupakan orang yang berharta. Negeri Sembilan. Za'ba belajar di Sekolah Melayu di Batu Kikir dan kemudiannya dia bersekolah di Linggi. termasuk pelajaran asas agama dan tulis-menulis (Jawi). 1895-1973) ialah tokoh bahasa dan pemikir Melayu. ulama terkenal di Negeri Sembilan. Jempol. Nama sebenarnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad.

Kemudian dan menjadi penterjemah dan juruhebah di Pejabat Penerangan Singapura serta menjadi penyelenggara buku pendidikan Melayu di Jabatan Pelajaran Singapura (Oktober 1939-Januari 1941). Kuala Lumpur (Ogos 1946-Ogos 1947). kemudian kembali ke jawatan lamanya sebagai penterjemah kanan bahasa Melayu dan pengarang buku teks di Pejabat pelajaran. Dia muncul sebagai pelajar terbaik daripada 265 orang calon. dan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Pada mulanya Za'ba memilih untuk menjadi guru. dan pada peringkat inilah Za'ba lulus peperiksaan ikhtisas perguruan (Normal Class. penterjemah di Pejabat Pengarah Sekolah-Sekolah Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Za'ba berkhidmat sebagai ketua pengarang dan penterjemah berita Radio Jepun. Dia banyak menerima hadiah kerana kecemerlangan pencapaiannya. Paul's Institution. serta menyelenggarakan penerbitan buku bagi jabatan Pelajaran dan Agama. tetapi akhirnya dia memilih memasuki sekolah Inggeris. Sumbangan Za’ba Za'ba ditawarkan bekerja sebagai guru sementara di sekolahnya. Selepas perang dunia kedua tamat. Semasa pendudukan Jepun menduduki Tanah Melayu. dan selepas itu dia memasuki perkhidmatan perguruan di English College. Di sini dia belajar selama enam tahun (1910-1915). Bunkyo-ka (Mac 1942-Julai 1945). Seremban. Tanjung Malim (April 1924-September 1939). pensyarah Bahasa Melayu di School of Oriental and African Studies . sehingga memperoleh sijil Senior Cambridge. Za'ba bertugas sebagai penterjemah di Mahkamah Tinggi dalam Pentadbiran Tentera British di Kuala Lumpur (September 1945-Julai 1946). Dia pernah menjadi guru di Maktab Melayu Kuala Kangsar (Oktober 1918-April 1923). iaitu St. dan sekolah Inggeris di Seremban. pada tahun 1921). Kuala Lumpur (Mei 1923-Mac 1924). dan akhirnya muncul sebagai anak Melayu Negeri Sembilan yang pertama berjaya dalam peperiksaan tersebut.Za'ba juga menduduki peperiksaan untuk menjadi guru atau untuk memasuki sekolah Inggeris seperti Maktab Melayu Kuala Kangsar. Johor Bharu (Jun 1916September 1918).

Za'ba muncul sebagai cendekiawan Melayu yang dihormati sejak tahun 1920-an lagi. . Antaranya ialah Falsafah Takdir (1932). Pada tahun 1953. dan tiga jilid dalam siri Pelita bahasa Melayu (1940. terutama sepanjang dia berada di MPSI. Rahsia Ejaan Jawi (1929). ekonomi dan politik. dan Asuhan Budi Menerusi Islam (1958). Za'ba menjadi pensyarah kanan merangkap Ketua Jabatan Pengajian Melayu yang pertama di Universiti Malaya. Singapura (April 1953-Januari 1959). 1946 dan 1949). Antara karyanya ialah Ilmu Bahasa Melayu (1926). Semasa di University of London. Za'ba memperoleh Sarjana Muda Sastera (1953). Daftar Ejaan Melayu: Jawi-Rumi (1938). bagi mengisi kekosongan yang wujud. Dia juga terlibat secara aktif dalam gerakan pembaharuan Islam dan menghasilkan beberapa buku tentang agama Islam. Karya-karya dan hasil penulisan Beberapa buah buku penting tentang tatabahasa telah dihasilkannya yang digunakan di maktab dan institusi pengajian pada masa itu. pendidikan. Penulisannya yang begitu prolifik mencakupi bidang bahasa. sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. dia tetap aktif dan banyak tenaganya ditumpukan ke arah penerbitan buku sekolah dan buku bacaan umum di Biro Penterjemahan (pejabat Karang Mengarang) MPSI. Pelita Mengarang. Pendapatan Perbahasan Ulama pada Kejadian Perbuatan dan Perusahaan Hamba (1934). Za'ba bergiat secara aktif dalam bidang penulisan dan berbagai-bagai kegiatan sosial serta politik tanah air. Sepanjang kerjayanya selama hampir 40 tahun. agama. Walau bagaimanapun. Universiti London (September 1947-hingga bersara pada September 1950). Buku kedua Za'ba itu telah diharamkan pengedarannya di negeri Perak oleh pihak berkuasa pada zaman tersebut. sastera. Ilmu Mengarang Melayu (1934).(SOAS). Za'ba merupakan penulis rencana dan esei yang berbakat istimewa dan gigih. selain memberi perhatian yang khusus dan lebih serius kepada usaha untuk memajukan bahasa Melayu. Kegiatan penulisannya sentiasa dibendung oleh kerajaan kolonial British.

Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (1973).M. dan darjah Panglima Mangku Negara (P. Kali ini ialah Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Walaupun penglibatannya dalam bidang-bidang lain tidak boleh diperkecil.) oleh Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Tan Sri (1962). Dia dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Kongres Melayu Se-Malaya yang berlangsung dari 1 hingga 4 Mac 1946. Pada tahun 1956. Atas segala khidmatnya Za'ba telah diberikan beberapa anugerah dan ijazah kehormat. dan pada akhir kongres ini Za'ba dianugerahi gelaran "Pendeta". Dia menjadi Yang Dipertua Persatuan Melayu Selangor (PMS) menggantikan Tengku Ismail. Dalam pendahuluan Pelita Bahasa Melayu Penggal I misalnya. tetapi sumbangan dan tulisannya dalam bidang bahasa yang paling menonjol. Za'ba meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 di Petaling Jaya. Za'ba bergiat aktif dalam pertubuhan politik tanah air.N. Ini dilakukan kerana mengenang jasanya yang tidak terhingga dalam bidang bahasa. Za'ba mengetuai satu lagi kongres yang penting bagi bangsa Melayu. . iaitu Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Malaya (1959). dia mencatatkan kegigihannya menerapkan nahu Arab dan Inggeris kepada bahasa Melayu. Dengan itu dia menjadi sarjana Melayu yang pertama menghasilkan huraian tatabahasa Melayu yang lengkap dan mendalam.Sumbangan Politik Setelah Perang Dunia Kedua tamat. yang kemudian melahirkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO).

Beliau tamat persekolahan menengahnya pada tahun 1941. Bapa Pendidikan Malaysia Aminuddin Baki (6 Januari 1926 . . dan Laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Perak 1926. Beliau mempertingkatkan mutu pelajaran di negara ini. Banyak sekolah dan institusi di Malaysia telah dinamakan sempena namanya. Kuala Lumpur.25 Disember 1965) ialah "Bapa Pendidikan Malaysia" serta bekas Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan) yang paling muda ketika berusia 36 tahun. beliau meneruskan pelajarannya di Sekolah Anderson yang merupakan sekolah Inggeris yang terbaik di Ipoh ketika itu.Aminuddin Baki. Selepas lulus peperiksaan darjah lima pada tahun 1936. Aminuddin memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Chemor pada tahun 1932. Pada sekitar tahun 1945. Kehidupan Awal Dilahirkan di sebuah kampung di Chemor. termasuk menyusun Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui Laporan Pendidikan Razak pada tahun 1956. Aminuddin mula menunjukkan minat dalam persatuan pelajar ketika berasa amat kagum dengan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu yang ditubuhkan pada 20 November 1945 di Institusi Victoria.

Beliau mengajar di sekolah itu dari tahun 1949 hingga 1951. Pada ketika itu. memperoleh Ijazah Sarjana Sastera dengan Kepujian. Aminuddin terpaksa menghentikan kegiatan persatuan pelajarnya kerana ditawarkan ke Universiti Malaya. Namun begitu penglibatannya hanya sementara kerana pada Oktober 1947. Singapura. beliau bergiat aktif semula dalam GPMS dan dilantik sebagai Yang Dipertua persatuan itu. Aminuddin dan pemimpin pelajar lain mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah persatuan yang lebih kuat. Semasa di universiti. beliau hanya mengikuti perkembangan persatuan dari jauh. . beliau melanjutkan pelajarannya dalam bidang pendidikan di Institut Pendidikan. Pada tahun 1950. Selepas itu. Aminuddin dilantik sebagai setiausaha dan kemudian. Aminuddin kembali ke Perak dan menjadi guru di Sekolah Inggeris Sultan Yusuf di Batu Gajah untuk sebentar waktu dan kemudian. UMNO yang telah ditubuhkan bagi menentang penubuhan Malayan Union menggalakkan pemimpin-pemimpin persatuan pelajar untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat mereka. Walau bagaimanapun pada tahun 1949. Dalam tahun yang sama. beliau lulus peperiksaan Sarjana Sastera dan pada tahun berikutnya. Aminuddin berminat mengajar dan untuk menimba pengalaman. Sumbangan Selepas menamatkan pelajarannya pada tahun 1951.walaupun persatuan itu hanya mempunyai 11 orang ahli. menubuhkan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu Insaf (PERMI) di Perak pada April 1946. dengan tujuan menyatukan semua persatuan pelajar di Tanah Melayu. Persatuan ini kemudian bertukar nama kepada Kesatuan Kesuratan Penuntut-penuntut Melayu pada 11 Februari 1946. kini merupakan sebahagian Universiti Nasional Singapura sejak 8 Oktober 1949. Ipoh. beliau mendaftar sebagai guru sambilan di Sekolah Malam Anglo-Melayu. Oleh itu. berkhidmat di Sekolah Anderson hingga Julai 1952. Pada masa ini. Tujuh persatuan telah bersidang selama dua hari di Jalan Tambun. Hasil daripada persidangan itu terbentuklah Gabungan Pelajar-pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) pada 15 Ogos 1948. Aminuddin diterima sebagai pelajar di Kolej Raffles.

Aminuddin dilantik menjadi Ketua Pegawai Pendidikan Selangor pada 1962.Universiti London dengan Biasiswa Ratu dan meninggalkan Pulau Pinang menaiki kapal pada 12 Julai 1952. dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Beliau memperkenalkan Sejarah Islam kepada pelajar tetapi tidak termasuk dalam sukatan pelajaran. beliau dipilih sebagai ahli jawatankuasa penasihat dalam menyiapkan Laporan Abdul Rahman Talib. dan pada tahun yang sama menjadi Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan). Pada masa yang sama. Beliau diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai perancang pendidik yang bijaksana dan berpandangan jauh di Asia oleh United Nations Educational. Ketika berusia 36 tahun. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Aminuddin Baki meninggal dunia pada tahun 1965 ketika berusia 39 tahun kerana diserang penyakit jantung selepas menunaikan sembahyang. Beliau juga mewujudkan peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP). beliau ditawarkan jawatan Pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. . Persatuan Al-Rahman. Aminuddin terlibat dalam menyediakan Laporan Pendidikan Razak dan pada tahun 1960. Aminuddin memperoleh Ijazah Sarjana Kaedah-kaedah dalam bidang pendidikan pada bulan Julai 1953. Selepas pulang ke tanah air. beliau aktif dalam persatuan dan pertubuhan lain seperti Senat Universiti Malaya. Pada bulan September 1955. Aminuddin menubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia pada tahun 1963. Persatuan Sejarah Tanah Melayu dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful