INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, 22200 BESUT, TERENGGANU

JABATAN ILMU PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
NAMA NO. I / C NAMA NO I/C NAMA NO. I / C NAMA NO. I / C UNIT / AMBILAN SUBJEK PENSYARAH : NOR AMALINA BINTI CHE ZAMZAN : 910510-11-5418 : RAKINAH BINTI ROSELI : 910415-11-5014 : UMMI NOOR KHURSIAH BT KAMARUDDIN : 910331-03-5404 : HAZWANI BINTI KAMALUDIN : 911025-02-5202 : 1 PISMP AMBILAN JANUARI 2011 : FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN : ENCIK HASSHIM BIN MOHAMAD

Kanak-kanak lebih muda belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip : I. 3-6. Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri mereka sendiri. Kedua-dua prinsip di atas telah mengilhamkan usaha Montessori dari segi reformasi pendidikan. digalakkan untuk membuat keputusan maksimum . mengikut tempoh-tempoh sensetif perkembangan (contoh: lahir-3. II. atau ‘’Rumah Kanak-Kanak’’.Perjuangan Tokoh-Tokoh Pendidik Tokoh Pendidikan Barat Maria Montessori Sumbangan: a) Kaedah Montessori. dan 9-12 tahun kepada program 'Erdkinder' (daam bahasa German untuk "kanak-kanak tanah") untuk remaja awal  kanak-kanak sebagai insan cekap. metologi. Mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. pengajaran dan latihan perguruan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. psikologi. b) Pameran bilik darjah digelar (glass house) di Pameran Antarabangsa Panama-Pasifik di San Francisco pada tahun 1915 c) Pusat Latihan Montessori di Laren. Netherlands (1938) d) Siri kursus latihan perguruan di India(1939) e) Pusat Montessori di London (1947 Antara daripada sumbangan utama kepada pendidikan melalui pemikiran Montessori adalah:  petunjuk keatas kanak-kanak dalam kumpulan umur 3-tahun. 6-9.

perabot saiz kanak-kanak dan pembuatan yang kecil." motivasi kanak-kanak yang tiada had untuk mencapai kecekapan terhadap persekitarannya dan untuk memperincikan skillnya dan memahami sebaik sahaja ia ditemui di sekitar tempoh sensetif. experimentasi sensorial dan penghalusan. Counceling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practise yang menekankan kepentingan bagi klien mewujudkan . pemerhatian keatas kanak-kanak di dalam persekitaran sebagai asas kepada kurikulum pendidikan yang berterusan (persembahan atas latihan-latihan untuk perkembangan skil dan pengumpulan maklumat)  kecil. dan pelbagai aras interaski sosial)  kepentingan terhadap "penyerapan minda. b) Kandungannya adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kanakkanak c) Buku kedua beliau pula berjudul. The Clinical Treatment of The Problem Child (1939) ketika bertugas di Persatuan Mencegah Keganasan Terhadap Kanak-Kanak. persekitaran kecil kanak-kanak (microcosm) yang mana setiap satu akan membina kecekapan untuk menghasilkan dunia kecil kanak-kanak yang boleh berdikari  penyertaan ibu bapa untuk memberi perhatian asas dan betul kepada gambaran kepada skala tempoh sensetif keatas pembangunan. yang mana penilaian kesihatan dan kebersihan sebagai syarat persekolahan  menyediakan fokus keatas kerja kelas yang bersesuaian dan secara uniknya memberi simulasi dan motivasi kepada kanak-kanak (termasuk tempoh-tempoh sensetif untuk pembangunan bahasa. Fenomena ini di gambarkan oleh kapasiti kanak-kanak mengulang aktiviti didalam kategori tempoh sensetif categories (Contoh: babbling menyeluruh sebagai latihan bahasa mengarah kepada kecekapan berbahasa).  bahan-bahan pembetulan sendiri "auto-didaktik" (berasaskan hasil kerja Jean Marc Gaspard Itard dan Edouard Seguin) Carl Rogers Sumbangan: a) Carl Rogers telah menghasilkan buku pertama beliau yang berjudul.

c) Belajar tanpa ancaman: Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman.hubungan atau rapo dengan seorang terapis yang prihatin dan bersifat terbuka. hasil karya utama beliau berjudul Client Centre Therapy berjaya diterbitkan pada tahun 1951. Berdasarkan pengalaman beliau di pusat tersebut. a) Hasrat untuk belajar: Menurut Rogers. d) Belajar atas inisiatif sendiri: . dapat mencuba pengalaman-pengalaman baru atau membuat kesalahankesalahan tanpa mendapat kecaman yang bisaanya menyinggung perasaan. anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai erti baginya. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya. b) Belajar yang bererti: Belajar akan mempunyai erti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. untuk memenuhi minatnya dan untuk menemukan apa yang penting dan bererti tentang dunia di sekitarnya. Aliran pemikiran Carl Rogers dalam dunia pendidikan. Menurutnya. Ertinya. Di dalam kelas yang humanistik anak-anak diberi kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya. hubungan sedemikian dapat membantu klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta memperoleh celik akal agar berupaya menstruktur semula hidupnya. manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. d) Rogers telah mendirikan sebuah pusat kaunseling di Universiti Chicago (1945).

Menurut Rogers.Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. di waktu-waktu yang lampau murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasangagasan yang statis. menentukan pilihan dan melakukan penilaian. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajar murid menjadi bebas. Dia menjadi lebih bergantung pada dirinya sendiri dan kurang bersandar pada penilaian pihak lain. akan tetapi tidak lebih penting daripada memperoleh kecakapan untuk mencari sumber. ia memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang dan membuat keputusan. dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman. e) Belajar dan perubahan: Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. dan percaya pada diri sendiri. a) Adanya kelas tambahan atau kelas intensif yang dikelolakan oleh pihak sekolah b) Mengadakan kelas pemulihan bagi mengatasi dan mengelakkan para pelajar daripada tercicir c) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP) diwujudkan bagi membantu para pelajar yang miskin . Waktu itu dunia lambat berubah. tidak bergantung. Apabila murid belajar atas inisiatif sendiri. Belajar atas inisiatif sendiri memusatkan perhatian murid baik pada proses mahupun hasil belajar. dan menilai hasil. merumuskan masalah.menguji hipotesis atau asumsi. Kesan aliran pemikiran kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tidaklah perlu diragukan bahwa menguasai bahan pelajaran itu penting. Mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk “belajar bagaimana caranya belajar” (to learn how to learn ).

bertimbang rasa.d) Skim Baucer Tuisyen diadakan untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid TOKOH FALSAFAH TIMUR. bertimbang rasa. ikhlas. CONFUCIUS: SUMBANGAN: Beliau mempunyai lebih kurang tiga ribu pengikut. ikhlas dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Selain itu akan melahirkan generasi yang mempunyai tingkah laku yang sopan. Antara buku yang telah dihasilkan adalah klasik sekolah Confucius atau lebih dikenali sebagai Confucius Analects. ALIRAN PEMIKIRAN: Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan santun. terlahirnya generasi yang patuh dan taat setia kepada Negara dan pemerintah yang mana bersikap patriotic dan sanggup berjuang demi Negara. antaranya tujuh puluh dua pelajar yang cemerlang. menyanyangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara. menghormati orang tua. . KESAN PEMIKIRAN : kesan daripada pemikiran Confucius ini adalah.

gitanjali dan the fugitive ALIRAN PEMIKIRAN: Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal. Selain itu juga beliau melahirkan individu yang sedia berkhidmat unrtuk menyebarkan segala ilmu yang ada untuk masyarakat. Moral dan intelek. . penyair. dan rohani. intelek. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau adalah sonar tari. Seorang yang berpendidikan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan Negara.RABINDRANANTH TAGORE: SUMBANGAN : beliau merupakan seorang penulis. pengarang. moral. Beliau adalah pemenang NOBEL PRIZE (kategori kesusasteraan). KESAN PEMIKIRAN : Kesan daripada aliran pemikiran ini adalah dapat melahirkan individu yang mantap dan seimbang dari segala aspek iaitu fizikal. rohani.

Di samping meneruskan pendidikan sekolah Melayu pada waktu pagi. berpengetahuan agama. Za'ba belajar agama dan nahu bahasa Arab di Masjid Linggi pada waktu petang daripada Abas bin Zakaria. Za'ba muncul sebagai pelajar sekolah Melayu terbaik dalam peperiksaan Darjah Lima. Pendidikan Awal Pendidikan awal Za'ba bermula di rumahnya sendiri. Ibunya Intan Awaluddin berketurunan Minangkabau. Pada bulan Julai 1907. ulama terkenal di Negeri Sembilan. Za'ba belajar di Sekolah Melayu di Batu Kikir dan kemudiannya dia bersekolah di Linggi. Negeri Sembilan. 1895-1973) ialah tokoh bahasa dan pemikir Melayu. semasa di Linggi. Nama sebenarnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad. batu Kikir. . termasuk pelajaran asas agama dan tulis-menulis (Jawi). tokoh bahasa dan pemikir Melayu Za'ba (Tan Sri.Pendita Za’ba. Ayahnya yang berketurunan Bugis Linggi merupakan orang yang berharta. Dia lahir pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kerdas. Jempol. dan satu-satunya penduduk di kampung itu yang tahu membaca dan menulis Jawi.

Za'ba bertugas sebagai penterjemah di Mahkamah Tinggi dalam Pentadbiran Tentera British di Kuala Lumpur (September 1945-Julai 1946). pada tahun 1921). dan selepas itu dia memasuki perkhidmatan perguruan di English College. Kemudian dan menjadi penterjemah dan juruhebah di Pejabat Penerangan Singapura serta menjadi penyelenggara buku pendidikan Melayu di Jabatan Pelajaran Singapura (Oktober 1939-Januari 1941). Kuala Lumpur (Mei 1923-Mac 1924). Tanjung Malim (April 1924-September 1939). Paul's Institution. Selepas perang dunia kedua tamat. Di sini dia belajar selama enam tahun (1910-1915). tetapi akhirnya dia memilih memasuki sekolah Inggeris.Za'ba juga menduduki peperiksaan untuk menjadi guru atau untuk memasuki sekolah Inggeris seperti Maktab Melayu Kuala Kangsar. dan sekolah Inggeris di Seremban. sehingga memperoleh sijil Senior Cambridge. Dia banyak menerima hadiah kerana kecemerlangan pencapaiannya. Johor Bharu (Jun 1916September 1918). Dia muncul sebagai pelajar terbaik daripada 265 orang calon. Semasa pendudukan Jepun menduduki Tanah Melayu. Za'ba berkhidmat sebagai ketua pengarang dan penterjemah berita Radio Jepun. penterjemah di Pejabat Pengarah Sekolah-Sekolah Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sumbangan Za’ba Za'ba ditawarkan bekerja sebagai guru sementara di sekolahnya. Kuala Lumpur (Ogos 1946-Ogos 1947). Dia pernah menjadi guru di Maktab Melayu Kuala Kangsar (Oktober 1918-April 1923). dan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). dan pada peringkat inilah Za'ba lulus peperiksaan ikhtisas perguruan (Normal Class. Bunkyo-ka (Mac 1942-Julai 1945). dan akhirnya muncul sebagai anak Melayu Negeri Sembilan yang pertama berjaya dalam peperiksaan tersebut. iaitu St. Pada mulanya Za'ba memilih untuk menjadi guru. serta menyelenggarakan penerbitan buku bagi jabatan Pelajaran dan Agama. kemudian kembali ke jawatan lamanya sebagai penterjemah kanan bahasa Melayu dan pengarang buku teks di Pejabat pelajaran. Seremban. pensyarah Bahasa Melayu di School of Oriental and African Studies .

agama. Pada tahun 1953. Za'ba muncul sebagai cendekiawan Melayu yang dihormati sejak tahun 1920-an lagi. Singapura (April 1953-Januari 1959). Za'ba bergiat secara aktif dalam bidang penulisan dan berbagai-bagai kegiatan sosial serta politik tanah air. Penulisannya yang begitu prolifik mencakupi bidang bahasa. bagi mengisi kekosongan yang wujud. Za'ba menjadi pensyarah kanan merangkap Ketua Jabatan Pengajian Melayu yang pertama di Universiti Malaya. dan Asuhan Budi Menerusi Islam (1958). sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. dan tiga jilid dalam siri Pelita bahasa Melayu (1940. Antaranya ialah Falsafah Takdir (1932). Pendapatan Perbahasan Ulama pada Kejadian Perbuatan dan Perusahaan Hamba (1934). ekonomi dan politik. Buku kedua Za'ba itu telah diharamkan pengedarannya di negeri Perak oleh pihak berkuasa pada zaman tersebut. pendidikan. Sepanjang kerjayanya selama hampir 40 tahun. Universiti London (September 1947-hingga bersara pada September 1950). selain memberi perhatian yang khusus dan lebih serius kepada usaha untuk memajukan bahasa Melayu. Semasa di University of London. dia tetap aktif dan banyak tenaganya ditumpukan ke arah penerbitan buku sekolah dan buku bacaan umum di Biro Penterjemahan (pejabat Karang Mengarang) MPSI. Za'ba memperoleh Sarjana Muda Sastera (1953). Antara karyanya ialah Ilmu Bahasa Melayu (1926). Ilmu Mengarang Melayu (1934). Za'ba merupakan penulis rencana dan esei yang berbakat istimewa dan gigih. Karya-karya dan hasil penulisan Beberapa buah buku penting tentang tatabahasa telah dihasilkannya yang digunakan di maktab dan institusi pengajian pada masa itu. Daftar Ejaan Melayu: Jawi-Rumi (1938). Pelita Mengarang. . sastera. Dia juga terlibat secara aktif dalam gerakan pembaharuan Islam dan menghasilkan beberapa buku tentang agama Islam. Kegiatan penulisannya sentiasa dibendung oleh kerajaan kolonial British. 1946 dan 1949). Rahsia Ejaan Jawi (1929). Walau bagaimanapun. terutama sepanjang dia berada di MPSI.(SOAS).

Walaupun penglibatannya dalam bidang-bidang lain tidak boleh diperkecil. iaitu Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Malaya (1959). Pada tahun 1956. Dia menjadi Yang Dipertua Persatuan Melayu Selangor (PMS) menggantikan Tengku Ismail.) oleh Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Tan Sri (1962). Dalam pendahuluan Pelita Bahasa Melayu Penggal I misalnya. Za'ba bergiat aktif dalam pertubuhan politik tanah air. tetapi sumbangan dan tulisannya dalam bidang bahasa yang paling menonjol.N. yang kemudian melahirkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Za'ba meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 di Petaling Jaya. Dengan itu dia menjadi sarjana Melayu yang pertama menghasilkan huraian tatabahasa Melayu yang lengkap dan mendalam. Kali ini ialah Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (1973). Za'ba mengetuai satu lagi kongres yang penting bagi bangsa Melayu.M. dan darjah Panglima Mangku Negara (P. dia mencatatkan kegigihannya menerapkan nahu Arab dan Inggeris kepada bahasa Melayu. dan pada akhir kongres ini Za'ba dianugerahi gelaran "Pendeta". Atas segala khidmatnya Za'ba telah diberikan beberapa anugerah dan ijazah kehormat. . Ini dilakukan kerana mengenang jasanya yang tidak terhingga dalam bidang bahasa. Dia dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Kongres Melayu Se-Malaya yang berlangsung dari 1 hingga 4 Mac 1946.Sumbangan Politik Setelah Perang Dunia Kedua tamat.

25 Disember 1965) ialah "Bapa Pendidikan Malaysia" serta bekas Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan) yang paling muda ketika berusia 36 tahun. Banyak sekolah dan institusi di Malaysia telah dinamakan sempena namanya. Kuala Lumpur. Aminuddin mula menunjukkan minat dalam persatuan pelajar ketika berasa amat kagum dengan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu yang ditubuhkan pada 20 November 1945 di Institusi Victoria. . beliau meneruskan pelajarannya di Sekolah Anderson yang merupakan sekolah Inggeris yang terbaik di Ipoh ketika itu. Kehidupan Awal Dilahirkan di sebuah kampung di Chemor. Beliau mempertingkatkan mutu pelajaran di negara ini. Beliau tamat persekolahan menengahnya pada tahun 1941.Aminuddin Baki. Bapa Pendidikan Malaysia Aminuddin Baki (6 Januari 1926 . Aminuddin memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Chemor pada tahun 1932. Selepas lulus peperiksaan darjah lima pada tahun 1936. Pada sekitar tahun 1945. termasuk menyusun Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui Laporan Pendidikan Razak pada tahun 1956. dan Laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Perak 1926.

Semasa di universiti. UMNO yang telah ditubuhkan bagi menentang penubuhan Malayan Union menggalakkan pemimpin-pemimpin persatuan pelajar untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat mereka. Aminuddin terpaksa menghentikan kegiatan persatuan pelajarnya kerana ditawarkan ke Universiti Malaya. beliau mendaftar sebagai guru sambilan di Sekolah Malam Anglo-Melayu. Selepas itu. Beliau mengajar di sekolah itu dari tahun 1949 hingga 1951. Persatuan ini kemudian bertukar nama kepada Kesatuan Kesuratan Penuntut-penuntut Melayu pada 11 Februari 1946. memperoleh Ijazah Sarjana Sastera dengan Kepujian. beliau lulus peperiksaan Sarjana Sastera dan pada tahun berikutnya. Singapura. Dalam tahun yang sama. Ipoh. Oleh itu. Aminuddin berminat mengajar dan untuk menimba pengalaman. Aminuddin dan pemimpin pelajar lain mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah persatuan yang lebih kuat. Pada masa ini. menubuhkan Persatuan Pelajar-pelajar Melayu Insaf (PERMI) di Perak pada April 1946. beliau hanya mengikuti perkembangan persatuan dari jauh. Hasil daripada persidangan itu terbentuklah Gabungan Pelajar-pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) pada 15 Ogos 1948. . berkhidmat di Sekolah Anderson hingga Julai 1952.walaupun persatuan itu hanya mempunyai 11 orang ahli. Tujuh persatuan telah bersidang selama dua hari di Jalan Tambun. Pada tahun 1950. Aminuddin diterima sebagai pelajar di Kolej Raffles. beliau bergiat aktif semula dalam GPMS dan dilantik sebagai Yang Dipertua persatuan itu. Sumbangan Selepas menamatkan pelajarannya pada tahun 1951. dengan tujuan menyatukan semua persatuan pelajar di Tanah Melayu. Pada ketika itu. Walau bagaimanapun pada tahun 1949. beliau melanjutkan pelajarannya dalam bidang pendidikan di Institut Pendidikan. Namun begitu penglibatannya hanya sementara kerana pada Oktober 1947. Aminuddin kembali ke Perak dan menjadi guru di Sekolah Inggeris Sultan Yusuf di Batu Gajah untuk sebentar waktu dan kemudian. kini merupakan sebahagian Universiti Nasional Singapura sejak 8 Oktober 1949. Aminuddin dilantik sebagai setiausaha dan kemudian.

Persatuan Sejarah Tanah Melayu dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Aminuddin dilantik menjadi Ketua Pegawai Pendidikan Selangor pada 1962.Universiti London dengan Biasiswa Ratu dan meninggalkan Pulau Pinang menaiki kapal pada 12 Julai 1952. . dan pada tahun yang sama menjadi Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan). Beliau diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai perancang pendidik yang bijaksana dan berpandangan jauh di Asia oleh United Nations Educational. Aminuddin memperoleh Ijazah Sarjana Kaedah-kaedah dalam bidang pendidikan pada bulan Julai 1953. Aminuddin menubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia pada tahun 1963. Aminuddin terlibat dalam menyediakan Laporan Pendidikan Razak dan pada tahun 1960. Beliau juga mewujudkan peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP). Pada bulan September 1955. beliau ditawarkan jawatan Pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. Persatuan Al-Rahman. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Aminuddin Baki meninggal dunia pada tahun 1965 ketika berusia 39 tahun kerana diserang penyakit jantung selepas menunaikan sembahyang. Ketika berusia 36 tahun. Selepas pulang ke tanah air. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Beliau memperkenalkan Sejarah Islam kepada pelajar tetapi tidak termasuk dalam sukatan pelajaran. beliau dipilih sebagai ahli jawatankuasa penasihat dalam menyiapkan Laporan Abdul Rahman Talib. Pada masa yang sama. beliau aktif dalam persatuan dan pertubuhan lain seperti Senat Universiti Malaya. dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful