Berwudhu Berwudhu    Yang praktis dan mencukupi Yang sebaik-baiknya Hikmah-hikmahnya

Cara atau jalan untuk membina mental dan rohani sungguh banyak sekali. Jalan yang pasti ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengekalkannya yang disebut sebagai ibadah. Salah satu mata rantai ibadah itu adalah Wudhu'. Kegunaan Air Wudhu     Untuk segala macam solat hukumnya wajib. Untuk Thawaf di Ka'bah, thawaf apa saja, hukumnya wajib. Sewaktu hendak membaca Al-Qur'an hukumnya sunnat Sewaktu hendak tidur atau lain-lain perbuatan yang baik, hukumnya sunnat

Alat Yang Dipakai Alat yang dipakai ialah air. Meskipun demikian, air yang digunakan untuk berwudhu' adalah air yang suci lagi menyucikan (pengertiannya?), iaitu: Air hujan, Air Sumur, Air Sungai, Air Laut, Air dari mata Air, Air Telaga, Air Danau, Air Ais, Air Ledeng. Cara-caranya Berniat dalam hati bahawa berwudhu' untuk..., lalu:     Membasuh muka dengan air (cukup sekali asalkan merata ke seluruh muka) Basuhlan tangan hingga sampai dengan kedua siku (cukup sekali asal merata). Sapulah sebahagian kepala, cukup sekali saja Basuhlan kaki hingga sampai dengan kedua mata kaki (cukup sekali asal merata).

Bila dikerjakan seperti di atas, maka wudhu' sudah sah. Berwudhu' yang lebih sempurna Bila ingin berwudhu' lebih sempurna, yakni sempurna lahiriah dan sempurna pula dalam ganjaran, maka kerjakanlah tabahan-tambahannya dengan cara sebagai berikut: 1. Mulailah dengan mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiim... 2. Menghadaplah kearah kiblat 3. Usahakanlah berwudhu' dengan tidak meminta bantuan orang lain, seperti menimba, dan sebagainya. 4. Basuhlah jari-jari tangan dengan menyelat-nyelatinya. Dan bagi jari yang bercincin, jam atau perhiasan yang dipakai di jari-jari lainnya, bukalah perhiasan tersebut agar air dapat

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu' 1. lalu keluarkanlah kembali (istinsyaq). 9. dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. 7. Mulailah dengan anggota wudhu'yang sebelah kanan.merata membasahi seluruh jari-jari. Bila selesai berwudhu'. maka keluarlah (terusir) semua dosa yang tersentuh oleh kedua tangannya bersama air atau bersama-sama dengan titisan terakhir dari air. lalu putarlah telapak tangan dari depan ke belakang. 12. 14. Allahummaj'alnii minat tawwaa biinaa waj'alnii minal mutathahhiriin. 8. dan sebaganya. 10. maka keluarlah dari mukanya itu semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama air atau bersama titisan yang terakhir dari air. Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah. Lakukanlah solat sunnat wudhu' dua raka'at. ibu jari dibelakang telinga. Manakala ia membasuh kedua kakinya. Berkumur-kumur. Ratakanlah air hingga membasahi seluruh anggota wudhu' 11. ratakan seluruhnya (letakkan ibu jari samping kiri dan kanan kepala. Ulangilah masing-masing sampai tiga kali (3X). Masukkanlah air ke dalam hidung. haid atau nifas. Gosoklah gigi untuk menghilangkan sisa makanan dan bau mulut yang kurang sedap. 5. 13. mabuk. 3. kemudian kembali ke depan (cukup sekali). . buang air besar atau kecil. gila dan sebagainya) . hadapkan muka ke arah kiblat dan berdoalah dengan membaca: Asyhadu an laa ilaaha illalaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh. Tayammum "Manakala seorang muslim atau mukmin itu berwudhu. Ketika menyapu kepala. Manakala ia membasuh kedua tangannya. lalu ia membasuh mukanya. dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orangorang yang suci. Keluar sesuatu dari "dua pintu" belakang seperti buang angin (kentut). 2. masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Ya allah . 6. Basuhlah telinga dengan memasukkan telunjuk ke lubang telinga. Hilang akal (kerana sakit. Bersetubuh.

menyapu kepala. jalan keluar rumah. Air Wudhu Wudhu merupakan salah satu ibadah yang khas yang dapat dipakai untuk solat. hendak tidur. membasuh kedua tangan hingga dua siku. rasa dan baunya). kamu adalah sahabatku.w.maka sirnalah semua dosa yang pernah dijalani oleh kakinya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. dalam hati dirasa seakan-akan membasuh tangan yang terlanjur berbuat salah. dan membasuh kaki hingga dua mata kaki yang diawali dengan niat dalam hati. sehingga kamu laksana sebutir tahi lalat di tengahtengah pipi. Meskipun itu tidak kita cari. Oleh ahli tasawuf diterangkan pula hikmah wudhu itu. loba." (Hr Imam Muslim dari Abu Hurairah). bersabda: "Bagaimana pendapatmu jika seorang . thawaf. di dalam pergaulan dengan orang banyak". Islam tidak membenarkan berwudhu dengan air musta'mal (air bekas dipakai). pernah pergi ke kuburan. Allah s. perbaiki tunggangan (kenderaan) mu. Sebagaimana sabdaRasulullah s. meskipun di dalam hadis dan dalil tidak bertemu. kita akan dihormati orang juga".a. air buah-buahan. mulut dan lidah. tamak. ertinya mencuci mata. dan saudara-saudaraku yang belum datang kini.a. kalaukalau tadinya berbuat dosa ketika melihat. sehingga keluar (selesailah) dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. memberi hidayah penuntun rohani dan jasmani agar keduanya tetap berfungsi dan terpelihara.w Tulisnya: "Bukan kita hidup mencari puji." Berkata sahabat: "Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? "Ya. lalu memberi salam : "Assalamu'alaikum Dara Qaumin (perkampungan orang mukmin) dan Insya Allah kami akan menyusul kemudian. kerana itu.w. Mencuci muka.t. Membasuh kaki.w: "Perbaguslah pakaianmu. kalau kita menjaga kebersihan. bukan pula supaya kita paling atas di dalam segala hal. saya ingin benar melihat-lihat saudaraku.w bersabda: "Sesungguhnya Rasulullah s. lalu dihubungkan dengan sabda Nabi Muhammad s. serta memelihara jiwa dan raga dari berbagai cacat." Sahabat kembali bertanya: "Bagaimanakah engkau dapat mengenal mereka yang belum datang kini dari ummatmu ya Rasulullah?" Rasulullah s. Seperti telah dijelaskan sebelumnya. Rasulullah s.a.w. akar-akaran atau air yang sudah berubah sifat-sifatnya (warna. Penulis "Lembaga Hidup" sengaja merangkaikan keutamaan wudhu dengan masalah kesehatan badan dan kebersihannya. Dan meskipun wudhu belum lepas.a. Mereka perbuat hikmat-hikmat itu. menurunkan wahyu. dan lain-lain demikian pula. Mencuci tangan dengan air. Hatinya masih khizit. melalui bukunya "Lembaga Hidup" menulis tentang wudhu sbb: "Lima kali sekurang-kurangnya sehari semalam disuruh berwudhu dan solat. rakus. sehingga wudhunya lima kali sehari itu tidak berbekas diterima Allah. padahal bathinnya masih tetap kotor. adalah supaya manusia jangan membersihkan lahirnya saja. Wudhu dengan air bersih dan murni bererti meniti kosmetik tradisional dan anti biotik alamiah. bahawa wudhu ialah membasuh muka.a. Almarhum Buya Hamka. berkata dan makan. dan sembahyangnya tidak menjauhkan dari pada fahsya (keji) dan mungkar (dibenci)". sunnat pula memperbaharuinya. hidung.

mengira air wudhunya sudah rosak dan wudhunya batal. sementara yang dianggap remeh ternyata justru membatalkan wudhunya. dan saya akan membimbing mereka itu ke Haudh (Telaga Syafa'at)" Cahaya. Kerana makan minum. buruk bagi fisik. Yang erti doanya: "Ya Allah.a. seperti luka." "Aku tidur dihadapan Rasulullah s. Kebersihan dan Kehidupan Dalam air wudhu yang sakral terdapat cahaya. danRasulullah s. Bersentuhan antara pria dan wanita. sedang kakiku berada di arah kiblat. maupun biologis. 3. Engkau sebagaimana pujianMu atas diriMu sendiri. tidakkah mudah mengenal kudanya?" Para sahabat menjawab : "Benar Ya Rasulullah. Misalnya. Air bekas (mus'tamal) atau tersadur najis.a. dirabanya aku dan dipegangnya kakiku". kakiku. sedang sujud sambil membaca: Allaahumma innii a'udzu biridhaaka. telah makan di rumahnya dengan . tanpa lapis. ditengah-tengah kuda yang semuanya hitam. kebersihan dan kehidupan. aku berlindung dengan ridhaMu dari murkaMu. padahal tidak. Maka apabila Ia sujud. maka terabalah oleh telapak tanganku pada kedua telapak kakinya yang keduanya dalam keadaan berdiri. berkata: Suatu malam aku kehilangan Rasulullah s. Sementara dalam lafazh yang lain disebutkan :"Maka jika ia akan sujud. wa a'uudzu bimu' aafaatika min uquubatika. Islam pun melarang berwudhu dengan air yang demikian. apakah mereka belum mau juga beriman?" (Al-Anbiya:30).a." (HR Muslim dan At Turmuzy).. Kerana muntah 4. akan menjadi sumber penyakit. berkata: "Rasulullah s. bukan dari qubul atau dubur. sumber Aisyah) 2. Tiada terhitung puja-pujiku untukMu.w. dari tempat tidurku. seorang pekerja yang berpalitan dengan oli dan minyak." "Maka itu ummatku nanti kelak pada hari kiamat bercahaya muka dan kakinya sebagai bekas wudhu. Keluar darah dari tempat yang lazim. selama tidak mengandung niat yang nafsu dan tak senonoh.w. Beberapa hal yang tidak membatalkan wudhu antara lain: 1. ringkasnya aku berlindung kepadaMu daripadaMu. seperti disebutkan dalam firmannya: "Dan kami telah menciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air.w. padahal tidak.w. wa a'uudzu bika minka laa uhshiitsanaa'an 'alaika anta kamaa atsnayta 'alaa nafsika. (HR Bukhary dan Muslim. Seperti disebutkan dalam hadits nabi: "Manimunah r. dirabanya".a. Air sebagai keperluan vital kehidupan. min sakhatika.mempunyai kuda belang putih muka dan kakinya. berlindung dibawah naunganMu. Hal-hal Yang Tidak Membatalkan Wudhu Banyak sekali perbuatan yang dikira orang membatalkan wudhu. Al-Qur'an memberi penjelasan bahawa kehidupan dimulai dari air.a. Dalam suatu hadis disebutkan: "Aisyah r. kimia.a. sudah dewasa.

ia boleh rosak atau batal apabila : 1. maka solatnya tidak perlu diulangi lagi. dia adalah sebagian dari tubuhmu sendiri". 5. Kerana itu. 2. (HR Lima Ahli Hadits) Perosak Tayammum Tayammum merupakan pengganti wudhu atau mandi.w." (HR Bukhary dan Muslim).a. Tatacara Shalat Solat Wajib dan Praktiknya  Syarat-syarat Sah Solat  Praktik Solat o Berdiri Tegak Lurus o Takbiratul Ihram o Do'a Iftitah o Ta'awwudz o Al Fatihah o Ruku o I'tidal o Sujud Pertama o Duduk di Antara dua sujud o Sujud Kedua o Berdiri Pada Rakaat Kedua o Ruku di Rakaat Kedua o Bangun dari Ruku o Sujud Petama pada rakaat kedua o Duduk diantara dua sujud di rakaat kedua o Sujud Kedua pada rakaat kedua o Duduk tahiyyat .panggangan kambing. padahal solat sudah dikerjakan dengan tayammum.a. kemudian Rasulullah s. 2.w. apakah ia wajib berwudhu? Rasulullah s. Terkena segala jenis najis atau kotoran lainnya. baik yang wajib maupun yang sunat. Tersentuh kemaluan tanpa maksud yang lain. 6. Seperti disebutkan dalam hadis: "Bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s. tentang orang yang menyentuh kemaluannya. hanya dia cukup dibersihkan saja. Apabila mendapatkan air. langsung solat tanpa memperbaharui wudhu. bersabda: "Tidak. Langsung melihat air dan dapat menggunakannya (khusus bagi mereka yang bertayammum kerana tidak ada air). Hal-hal lain yang perlu diketahui ialah: 1.w. Najis tidak menghilangkan wudhu'. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu'.a. Satu kali tayammum dapat digunakan untuk beberapa solat atau thawaf.

Menghadap ke arah kiblat. sangat dianjurkan mengucapkan takbir "Allahhu Akbar". 3. Praktik Solat Sesudah mempunyai air wudhu' dan siap untuk solat. Menutup aurat bagi lelaki iaitu antara pusat dengan lutut. disertai dengan niat: "Aku solat. sekalipun tidak memakai alas sama sekali. misalnya di atas kereta api. Yang perlu diperhatikan.o Memberi Salam Syarat-syarat Sah Solat Apabila kita sudah mempunyai air wudhu bererti kita sudah siap untuk mengerjakan solat. Bila tidak memungkinkan. Aurat wanita. Berdiri Tegak Lurus Berdiri tegak lurus dengan menghadap ke arah kiblat. maka kita segera dapat memulainya dengan urutan sebagai berikut. apabila takbir dilakukan dalam keadaan berdiri. "Usalli fardhu. Kita boleh solat dimana saja asalkan di tempat suci. kapalterbang atau tak diketahui sama sekali.(zuhur. maka hadapkanlah wajah kita ke mana saja yang kita merasa condong bahawa itu adalah kiblat. yang penting dipersiapkan sebagai persyaratan shalat ialah: 1.. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. pakaian. Boleh menggunakan alas seperti sajadah atau apa saja yang bersih. seluruh 2... kecuali muka dan telapak tangan. lillahii ta'ala" Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sampai menyentuh telinga diiringi dengan membaca: Allahhu Akbar (Allah Maha Besar) (1x) Ucapan "Allahhu Akbar" disebut Takbiratul Ihram (hukumnya wajib) kemudian pada saat peralihan gerak atau sikap. Dan apabila perpindahan gerak atau sikap terjadi dalam keadaan duduk. seperti di atas bumi. 5. Yakin bahawa badan. yaitu Ka'bah di Makkah. Menutup aurat boleh dengan apa saja asal suci. Harus mengetahui dengan yakin sudah berada dalam waktu solat yang hendak dikerjakan. badan. Suci disini maksudnya adalah tidak bernajis.(Zhuhrii). 4. wajib kerana Allah". maka sebaiknya pengucapan takbir ini disertai dengan mengangkat kedua tangan seperti pada sikap takbiratul ihram. dan tempat solat suci dari najis. tidak tembus pandang seperti plastik bening atau benda semacam lainnya. Meskipun demikian. misalnya).. .

hidupku. Lafazhnya yaitu: A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim Aku berlinding kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk.). Doa Iftitah Selesai membaca takbiratul ihram. Laa syariikalahu wa bizdaalika umirtu wa ana minal muslimin. Membaca do'a iftitah hukumnya sunnat.a. Inna salaati wa nusukii wa mahyaayaa wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin. matiku hanya semata-mata bagi Allah. Bacaan t'awwudz hukumnya sunnat. Alhamdulillaahi rabbil'aalamin Arahmaanirrahiim Maaliki yawmiddiin Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin Ihdinash shiraathal mustaqiim Shirathal ladziina an'amta alaihim gahiril maghdhuubi'alaihin waladh dhaalliin Aaamiin . membaca surah Al Fatihah pada setiap rakaat solat (wajib/sunnah) hukumnya wajib.w. lalu membaca "ta'awwudz". Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. (Selain doa tersebut di atas. Yang kanan menghimpit tangan kiri. Ta'awwudz Selesai membaca do'a iftitah. Tuhan Semesta alam. dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. masih ada doa'a-do'a iftitah yang lain yang biasa juga dibaca oleh Rasulullah s. Tidak ada sekutu baginya.maka ucapan takbir tidak perlu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. pergelangan sejajar dengan pergelangan. demikian akau diperintahkan. lalu membaca surah Al Fatihah. dengan keadaan suci lagi berserah diri. ibadahku. Kemudian membaca doa iftitah (doa permulaan dan atau doa pembuka) yaitu: Innii wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samaawaati wal ardha haniifan musliman wamaa ana minal musyrikiin. kecuali takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. dan aku adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang berserah diri. Al Fatihah Seudah ta'awwudz. Sesungguhnya shalatku. Semua ucapan takbir dalam shalat hukumnya sunnat. tangan langsung disedekapkan ke dada.

Subhaanakallahumma rabbanaa wa bihamdika allaahummaghfirlii ("Maha suci Engkau ya Allah." Ruku Di dalam ruku membaca : 1. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. sedangkan pembacaan surah atau ayat lainnya tidak diwajibkan. kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta mereka yang berwasiat pada jalan kebenaran dan mereka yang berwasiat pada ketabahan. Surah-surah atau ayat-ayat Al Quran yang diinginkan dapat saja kita pilih diantara sekian banyak surah dari Al Quran. dengan memuji Engkau ya Allah. Subhaana rabbiyal azhim (3x) ("Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung") atau 2.") Bagi orang yang telah lancar bacaannya. Sebaiknya usahakanlah tetap membaca surah atau beberapa ayat Al Quran sesudah al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua (pada solat wajib) misalnya: Wal ashri innal insaana lafii khusrin illaladziina 'aamanu wa'amilus shaalihaati watawaashaw bil haqqi watawaashaw bis shabri (QS) "Demi waktu. Kabulkanlah permohonan kami. Ya Tuhan kami. untuk-Mu lah segala puji.Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang merajai hari pembalasan Hanya kepada-Mu kami meyembah dan hanya kepada-Mu saja kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan mereka yang Engkau beri ni'mat. I'tidal I'tidal atau bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan membaca: Sami'allaahu liman hamidah. ya Tuhan Kami. ampunilah aku") *Boleh dipilih salah satu di antara kedua do'a tersebut. kita hanya diwajibkan membaca Al Fatihah saja. Rabaanaa walakal hamdu. (Maha mendengar Allah akan pujian orang yang memuji-Nya.ya Allah! Sesudah membaca Al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua pada solat wajib. Pada rakaat selanjutnya yaitu ketiga dan/atau keempat. kita disunnatkan membaca surah-surah atau ayat yang lain. maka pujian bangun dari ruku dapat diperpanjang .

cukupilah aku. i'tidal. warhamnii. ampunilah aku) Duduk Diantara Dua Sujud Ketika duduk diantara dua sujud membaca: Allaahummaghfirlii. wajburnii. warhamnii. dan berilah hamba rizki.dengan: "Mil-ussamaawaati wa mil ul ardhi wa mil-umaa syi'ta min sya-in ba'du" (Untuk-Mu lah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. rahmatilah aku. semuanya sunat (tidak wajib) yang amat dianjurkan. wa'afinii. warzuqnii. ber rizqilah aku. warzuqnii (Ya Allah. (Wahai Tuhanku. cukupilah hamba. sujud. dan ketika duduk diantara dua sujud dalam solat. ampunilah hamba. kasihanilah hamba. tunjukilah aku. ampunilah aku. dengan memuji Engkau ya Allah. warfa'nii. wa'fu'annii.) Sujud Pertama Bacaan dalam sujud: Subhaana rabbiyal a'la (3x) (Mahasuci Tuhanku Yang Maha Tinggi_ Atau boleh juga membaca pujian seperti pujian No. ya Tuhan kami. angkatlah derajatku. wajburnii. sehatkanlah aku. dan maafkanlah segala kesalahanku. 2 dalam ruku yaitu: Subhaanakallaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahummaghfirlii (Mahasuci Engkau ya Allah. wahdinii.) [ kembali ke atas ] Sujud Kedua Bacaan dalam sujud kedua.) Atau boleh juga membaca: Rabbighfirlii. wahdinii. . sama dengan bacaan dalam sujud pertama yaitu: Subhaana rabbiyal a'la (3x)(Mahasuci Tuhanku yang Maha Tinggi) Bacaan-bacaan dalam ruku. tunjukilah hamba.

yang kanan di atas yang kiri.Berdiri Pada Rakaat Kedua Sikap berdiri pada rakaat kedua sama dengan sikap berdiri pada rakaat pertama. Kemudian kembali melakukan ruku.) Kemudian diteruskan dengan membaca surah Al-Fatihah. Ruku di Rakaat Kedua Sikap dan bacaan ruku di rakaat kedua ini sama dengan sikap dan bacaan pada ruku di rakaat pertama. yaitu dengan bersedekap tangan ke dada. Bangun dari Ruku Sama dengan I'tidal pada rakaat pertama. Sujud Pertama pada Rakaat Kedua Bacaan di dalam sujud ini sama dengan bacaan pada sujud di rakaat pertama. Mulai dengan membaca ta'awwudz: A'uudzu billaahi minasy syaithaanirrajiim (Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaithan yang terkutuk. kembali pada rakaat kedua ini dianjurkan untuk membaca pula satu surah atau beberapa surah atau ayat-ayat suci Al Quran. bangkit serta mengangkat kedua tangan seraya membaca do'a i'tidal. Sujud Kedua Pada Rakaat Kedua . Duduk Diantara Dua Sujud Bacaan doa ketika duduk diantara dua sujud pada rakaat kedua sama dengan bacaan pada rakaat pertama. Sesudah membaca Al-Fatihah.

Bila anda solat 4 rakaat. sedang kaki kanan tegak dengan jarijari kaki menghadap kiblat). Assalaamu'alainaa wa'ala ibaadillahis shaalihiin Salam sejahtera untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Setelah itu memberi salam. begitu pula segala do'a dan semua yang baik-baik. Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa'alaa aali Muhammadin. dan berilah berkat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. dan pada akhir rakaat keempat barulah anda sempurnakan bacaan tahiyyat hingga "hamiidun majiid". dan rahmat Allah serta barakah-Nya. atau Isya. lalu memberi salam sebagai akhir dari shalat. Duduk Tahiyyat Sikap duduk pada tahiyyat pertama (Tawarruk. sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Lain dengan sikap duduk pada tahiyyat kedua atau tahiyyat akhir (ifti-rasy. berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Pada akhir rakaat ketiga. tak ada tahiyyat. yaitu Zohur. Ya Allah. maka akhir rakaat kedua persis sama dengan akhir rakaat kedua solat Maghrib. Bila Anda solat Maghrib 3 rakaat. wa baarik 'alaa Muhammadin. Ashar. keadaannya sama ketika duduk antara dua sujud menduduki kaki kiri. Assalaamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh Salam sejahtera untukmu wahai para Nabi. kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat). sebagaimana Engkau memberi berkat . Bacaan ketika tahiyyat ialah: At tahiyyaatu lillaah. fil 'aalamiina innaka hamiidun majiid. kamaa shallaita 'alaa Ibraahim wa'alaa aali Ibrahim. wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. kama baarakta 'alaa Ibrahiima wa'alaa aali Ibraahima. wash shalawaatu waththayibaatu Semoga kehormatan untuk Allah.Sikap dan bacaan pada sujud kedua pada rakaat kedua sama juga dengan sikap dan bacaan pada sujud-sujud sebelumnya. maka bacaan tahiyyat pertama rakaat kedua cukup samapai pada "Allaahumma shalli 'alaa Muhammad" dan akhir rakaat ketiga bacaan tahiyyat dibaca dengan sempurna samapi "hamiidun majiid". dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya Contoh di atas adalah praktek solat subuh 2 rakaat.

Perhatian: Ketika membaca tasyahhud (asyhadu.) Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.) dalam tahiyyat. .. rahmat Allah dan berkat-Nya. anda memberi salam dengan membaca: Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh (Salam sejahtera untukmu. Setelah selesai tahiyyat. Memberi Salam Menoleh ke kanan dan ke kiri. telunjuk kanan digerakkan ke atas bagai meyakinkan bahawa Allah itu hanya Esa. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia.kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.