Berwudhu Berwudhu    Yang praktis dan mencukupi Yang sebaik-baiknya Hikmah-hikmahnya

Cara atau jalan untuk membina mental dan rohani sungguh banyak sekali. Jalan yang pasti ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengekalkannya yang disebut sebagai ibadah. Salah satu mata rantai ibadah itu adalah Wudhu'. Kegunaan Air Wudhu     Untuk segala macam solat hukumnya wajib. Untuk Thawaf di Ka'bah, thawaf apa saja, hukumnya wajib. Sewaktu hendak membaca Al-Qur'an hukumnya sunnat Sewaktu hendak tidur atau lain-lain perbuatan yang baik, hukumnya sunnat

Alat Yang Dipakai Alat yang dipakai ialah air. Meskipun demikian, air yang digunakan untuk berwudhu' adalah air yang suci lagi menyucikan (pengertiannya?), iaitu: Air hujan, Air Sumur, Air Sungai, Air Laut, Air dari mata Air, Air Telaga, Air Danau, Air Ais, Air Ledeng. Cara-caranya Berniat dalam hati bahawa berwudhu' untuk..., lalu:     Membasuh muka dengan air (cukup sekali asalkan merata ke seluruh muka) Basuhlan tangan hingga sampai dengan kedua siku (cukup sekali asal merata). Sapulah sebahagian kepala, cukup sekali saja Basuhlan kaki hingga sampai dengan kedua mata kaki (cukup sekali asal merata).

Bila dikerjakan seperti di atas, maka wudhu' sudah sah. Berwudhu' yang lebih sempurna Bila ingin berwudhu' lebih sempurna, yakni sempurna lahiriah dan sempurna pula dalam ganjaran, maka kerjakanlah tabahan-tambahannya dengan cara sebagai berikut: 1. Mulailah dengan mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiim... 2. Menghadaplah kearah kiblat 3. Usahakanlah berwudhu' dengan tidak meminta bantuan orang lain, seperti menimba, dan sebagainya. 4. Basuhlah jari-jari tangan dengan menyelat-nyelatinya. Dan bagi jari yang bercincin, jam atau perhiasan yang dipakai di jari-jari lainnya, bukalah perhiasan tersebut agar air dapat

Bersetubuh. Allahummaj'alnii minat tawwaa biinaa waj'alnii minal mutathahhiriin. lalu ia membasuh mukanya. Mulailah dengan anggota wudhu'yang sebelah kanan. Ulangilah masing-masing sampai tiga kali (3X). mabuk. gila dan sebagainya) . Lakukanlah solat sunnat wudhu' dua raka'at. buang air besar atau kecil. 13. haid atau nifas. hadapkan muka ke arah kiblat dan berdoalah dengan membaca: Asyhadu an laa ilaaha illalaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh. Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah. masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Bila selesai berwudhu'. maka keluarlah dari mukanya itu semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama air atau bersama titisan yang terakhir dari air. 2. . dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orangorang yang suci. Ratakanlah air hingga membasahi seluruh anggota wudhu' 11. 6. Manakala ia membasuh kedua tangannya. 10. 14. Masukkanlah air ke dalam hidung. lalu keluarkanlah kembali (istinsyaq). ibu jari dibelakang telinga. 7. ratakan seluruhnya (letakkan ibu jari samping kiri dan kanan kepala. Basuhlah telinga dengan memasukkan telunjuk ke lubang telinga. maka keluarlah (terusir) semua dosa yang tersentuh oleh kedua tangannya bersama air atau bersama-sama dengan titisan terakhir dari air. Keluar sesuatu dari "dua pintu" belakang seperti buang angin (kentut). Gosoklah gigi untuk menghilangkan sisa makanan dan bau mulut yang kurang sedap. Ketika menyapu kepala. 5. Manakala ia membasuh kedua kakinya. 3. kemudian kembali ke depan (cukup sekali). 9. Hilang akal (kerana sakit. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu' 1. Berkumur-kumur.merata membasahi seluruh jari-jari. Tayammum "Manakala seorang muslim atau mukmin itu berwudhu. dan sebaganya. Ya allah . 8. 12. lalu putarlah telapak tangan dari depan ke belakang. dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya.

Mencuci tangan dengan air. kamu adalah sahabatku. sehingga keluar (selesailah) dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. dalam hati dirasa seakan-akan membasuh tangan yang terlanjur berbuat salah. Penulis "Lembaga Hidup" sengaja merangkaikan keutamaan wudhu dengan masalah kesehatan badan dan kebersihannya. Allah s. rakus. dan saudara-saudaraku yang belum datang kini. Sebagaimana sabdaRasulullah s. melalui bukunya "Lembaga Hidup" menulis tentang wudhu sbb: "Lima kali sekurang-kurangnya sehari semalam disuruh berwudhu dan solat. menyapu kepala." Sahabat kembali bertanya: "Bagaimanakah engkau dapat mengenal mereka yang belum datang kini dari ummatmu ya Rasulullah?" Rasulullah s. memberi hidayah penuntun rohani dan jasmani agar keduanya tetap berfungsi dan terpelihara. jalan keluar rumah. Oleh ahli tasawuf diterangkan pula hikmah wudhu itu. Almarhum Buya Hamka. Hatinya masih khizit.a. Islam tidak membenarkan berwudhu dengan air musta'mal (air bekas dipakai). Air Wudhu Wudhu merupakan salah satu ibadah yang khas yang dapat dipakai untuk solat. akar-akaran atau air yang sudah berubah sifat-sifatnya (warna. kerana itu. bersabda: "Bagaimana pendapatmu jika seorang . Membasuh kaki.a. dan lain-lain demikian pula. Mereka perbuat hikmat-hikmat itu. menurunkan wahyu. bukan pula supaya kita paling atas di dalam segala hal. rasa dan baunya).t.maka sirnalah semua dosa yang pernah dijalani oleh kakinya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir.w. lalu dihubungkan dengan sabda Nabi Muhammad s. sehingga wudhunya lima kali sehari itu tidak berbekas diterima Allah. kita akan dihormati orang juga". kalau kita menjaga kebersihan. berkata dan makan. sehingga kamu laksana sebutir tahi lalat di tengahtengah pipi. adalah supaya manusia jangan membersihkan lahirnya saja.a. hidung.w bersabda: "Sesungguhnya Rasulullah s. padahal bathinnya masih tetap kotor. tamak. Meskipun itu tidak kita cari. dan membasuh kaki hingga dua mata kaki yang diawali dengan niat dalam hati. mulut dan lidah.a. saya ingin benar melihat-lihat saudaraku. lalu memberi salam : "Assalamu'alaikum Dara Qaumin (perkampungan orang mukmin) dan Insya Allah kami akan menyusul kemudian. di dalam pergaulan dengan orang banyak".w. kalaukalau tadinya berbuat dosa ketika melihat. dan sembahyangnya tidak menjauhkan dari pada fahsya (keji) dan mungkar (dibenci)". thawaf. perbaiki tunggangan (kenderaan) mu. bahawa wudhu ialah membasuh muka." (Hr Imam Muslim dari Abu Hurairah). sunnat pula memperbaharuinya. pernah pergi ke kuburan. membasuh kedua tangan hingga dua siku. loba." Berkata sahabat: "Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? "Ya. serta memelihara jiwa dan raga dari berbagai cacat. Mencuci muka.w: "Perbaguslah pakaianmu. meskipun di dalam hadis dan dalil tidak bertemu. air buah-buahan. Dan meskipun wudhu belum lepas.a. ertinya mencuci mata.w Tulisnya: "Bukan kita hidup mencari puji. hendak tidur. Wudhu dengan air bersih dan murni bererti meniti kosmetik tradisional dan anti biotik alamiah.w. Seperti telah dijelaskan sebelumnya. Rasulullah s.

tidakkah mudah mengenal kudanya?" Para sahabat menjawab : "Benar Ya Rasulullah. buruk bagi fisik. padahal tidak. Bersentuhan antara pria dan wanita. Kebersihan dan Kehidupan Dalam air wudhu yang sakral terdapat cahaya." "Aku tidur dihadapan Rasulullah s. berkata: "Rasulullah s. Islam pun melarang berwudhu dengan air yang demikian. seperti disebutkan dalam firmannya: "Dan kami telah menciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. akan menjadi sumber penyakit. Seperti disebutkan dalam hadits nabi: "Manimunah r. bukan dari qubul atau dubur. Beberapa hal yang tidak membatalkan wudhu antara lain: 1. sudah dewasa. sedang kakiku berada di arah kiblat. wa a'uudzu bika minka laa uhshiitsanaa'an 'alaika anta kamaa atsnayta 'alaa nafsika.a. selama tidak mengandung niat yang nafsu dan tak senonoh. aku berlindung dengan ridhaMu dari murkaMu." "Maka itu ummatku nanti kelak pada hari kiamat bercahaya muka dan kakinya sebagai bekas wudhu.a. mengira air wudhunya sudah rosak dan wudhunya batal. Yang erti doanya: "Ya Allah. seorang pekerja yang berpalitan dengan oli dan minyak. dari tempat tidurku. Engkau sebagaimana pujianMu atas diriMu sendiri. kebersihan dan kehidupan.w.a. Hal-hal Yang Tidak Membatalkan Wudhu Banyak sekali perbuatan yang dikira orang membatalkan wudhu. maupun biologis.w. Air bekas (mus'tamal) atau tersadur najis. padahal tidak. kakiku. Dalam suatu hadis disebutkan: "Aisyah r. maka terabalah oleh telapak tanganku pada kedua telapak kakinya yang keduanya dalam keadaan berdiri. dirabanya aku dan dipegangnya kakiku".. Tiada terhitung puja-pujiku untukMu.a. Kerana makan minum. kimia. Misalnya. Al-Qur'an memberi penjelasan bahawa kehidupan dimulai dari air. Sementara dalam lafazh yang lain disebutkan :"Maka jika ia akan sujud. tanpa lapis. Kerana muntah 4. ditengah-tengah kuda yang semuanya hitam. wa a'uudzu bimu' aafaatika min uquubatika.mempunyai kuda belang putih muka dan kakinya. Keluar darah dari tempat yang lazim. telah makan di rumahnya dengan . (HR Bukhary dan Muslim. Air sebagai keperluan vital kehidupan.w. sumber Aisyah) 2. berkata: Suatu malam aku kehilangan Rasulullah s. ringkasnya aku berlindung kepadaMu daripadaMu. dirabanya"." (HR Muslim dan At Turmuzy). sedang sujud sambil membaca: Allaahumma innii a'udzu biridhaaka.a. seperti luka.a. min sakhatika.w. 3. danRasulullah s. sementara yang dianggap remeh ternyata justru membatalkan wudhunya. Maka apabila Ia sujud. apakah mereka belum mau juga beriman?" (Al-Anbiya:30). berlindung dibawah naunganMu. dan saya akan membimbing mereka itu ke Haudh (Telaga Syafa'at)" Cahaya.

6. ia boleh rosak atau batal apabila : 1. Apabila mendapatkan air. Najis tidak menghilangkan wudhu'. 5.a. Seperti disebutkan dalam hadis: "Bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s. tentang orang yang menyentuh kemaluannya.panggangan kambing. dia adalah sebagian dari tubuhmu sendiri". Kerana itu." (HR Bukhary dan Muslim). Tersentuh kemaluan tanpa maksud yang lain.a. Hal-hal lain yang perlu diketahui ialah: 1. langsung solat tanpa memperbaharui wudhu.w. 2. Tatacara Shalat Solat Wajib dan Praktiknya  Syarat-syarat Sah Solat  Praktik Solat o Berdiri Tegak Lurus o Takbiratul Ihram o Do'a Iftitah o Ta'awwudz o Al Fatihah o Ruku o I'tidal o Sujud Pertama o Duduk di Antara dua sujud o Sujud Kedua o Berdiri Pada Rakaat Kedua o Ruku di Rakaat Kedua o Bangun dari Ruku o Sujud Petama pada rakaat kedua o Duduk diantara dua sujud di rakaat kedua o Sujud Kedua pada rakaat kedua o Duduk tahiyyat . bersabda: "Tidak.a.w. maka solatnya tidak perlu diulangi lagi. 2.w. apakah ia wajib berwudhu? Rasulullah s. hanya dia cukup dibersihkan saja. baik yang wajib maupun yang sunat. Satu kali tayammum dapat digunakan untuk beberapa solat atau thawaf. Terkena segala jenis najis atau kotoran lainnya. (HR Lima Ahli Hadits) Perosak Tayammum Tayammum merupakan pengganti wudhu atau mandi. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu'. kemudian Rasulullah s. Langsung melihat air dan dapat menggunakannya (khusus bagi mereka yang bertayammum kerana tidak ada air). padahal solat sudah dikerjakan dengan tayammum.

Aurat wanita. sekalipun tidak memakai alas sama sekali. wajib kerana Allah". maka sebaiknya pengucapan takbir ini disertai dengan mengangkat kedua tangan seperti pada sikap takbiratul ihram. kecuali muka dan telapak tangan. Kita boleh solat dimana saja asalkan di tempat suci.o Memberi Salam Syarat-syarat Sah Solat Apabila kita sudah mempunyai air wudhu bererti kita sudah siap untuk mengerjakan solat. 3. badan. Menutup aurat boleh dengan apa saja asal suci.. kapalterbang atau tak diketahui sama sekali. Boleh menggunakan alas seperti sajadah atau apa saja yang bersih. Berdiri Tegak Lurus Berdiri tegak lurus dengan menghadap ke arah kiblat. "Usalli fardhu. 5. Praktik Solat Sesudah mempunyai air wudhu' dan siap untuk solat. . yaitu Ka'bah di Makkah. Harus mengetahui dengan yakin sudah berada dalam waktu solat yang hendak dikerjakan. disertai dengan niat: "Aku solat. Menghadap ke arah kiblat. sangat dianjurkan mengucapkan takbir "Allahhu Akbar". Yakin bahawa badan. Suci disini maksudnya adalah tidak bernajis. apabila takbir dilakukan dalam keadaan berdiri. maka hadapkanlah wajah kita ke mana saja yang kita merasa condong bahawa itu adalah kiblat. Dan apabila perpindahan gerak atau sikap terjadi dalam keadaan duduk. seluruh 2. pakaian. Bila tidak memungkinkan. seperti di atas bumi.. tidak tembus pandang seperti plastik bening atau benda semacam lainnya. yang penting dipersiapkan sebagai persyaratan shalat ialah: 1. Menutup aurat bagi lelaki iaitu antara pusat dengan lutut. Suci dari hadas besar dan hadas kecil.. Yang perlu diperhatikan. maka kita segera dapat memulainya dengan urutan sebagai berikut. Meskipun demikian. misalnya). 4. misalnya di atas kereta api. dan tempat solat suci dari najis..(Zhuhrii).(zuhur. lillahii ta'ala" Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sampai menyentuh telinga diiringi dengan membaca: Allahhu Akbar (Allah Maha Besar) (1x) Ucapan "Allahhu Akbar" disebut Takbiratul Ihram (hukumnya wajib) kemudian pada saat peralihan gerak atau sikap.

demikian akau diperintahkan. Al Fatihah Seudah ta'awwudz.w. membaca surah Al Fatihah pada setiap rakaat solat (wajib/sunnah) hukumnya wajib. Membaca do'a iftitah hukumnya sunnat. Lafazhnya yaitu: A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim Aku berlinding kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Doa Iftitah Selesai membaca takbiratul ihram. Laa syariikalahu wa bizdaalika umirtu wa ana minal muslimin. hidupku. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ta'awwudz Selesai membaca do'a iftitah. Tidak ada sekutu baginya. dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. lalu membaca "ta'awwudz". Yang kanan menghimpit tangan kiri. Inna salaati wa nusukii wa mahyaayaa wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin. Bacaan t'awwudz hukumnya sunnat. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Alhamdulillaahi rabbil'aalamin Arahmaanirrahiim Maaliki yawmiddiin Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin Ihdinash shiraathal mustaqiim Shirathal ladziina an'amta alaihim gahiril maghdhuubi'alaihin waladh dhaalliin Aaamiin .a. dengan keadaan suci lagi berserah diri. ibadahku. lalu membaca surah Al Fatihah. Sesungguhnya shalatku. Semua ucapan takbir dalam shalat hukumnya sunnat. Tuhan Semesta alam. matiku hanya semata-mata bagi Allah. (Selain doa tersebut di atas. masih ada doa'a-do'a iftitah yang lain yang biasa juga dibaca oleh Rasulullah s. pergelangan sejajar dengan pergelangan.). dan aku adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang berserah diri. tangan langsung disedekapkan ke dada.maka ucapan takbir tidak perlu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian membaca doa iftitah (doa permulaan dan atau doa pembuka) yaitu: Innii wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samaawaati wal ardha haniifan musliman wamaa ana minal musyrikiin. kecuali takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram.

" Ruku Di dalam ruku membaca : 1. dengan memuji Engkau ya Allah.") Bagi orang yang telah lancar bacaannya. Sebaiknya usahakanlah tetap membaca surah atau beberapa ayat Al Quran sesudah al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua (pada solat wajib) misalnya: Wal ashri innal insaana lafii khusrin illaladziina 'aamanu wa'amilus shaalihaati watawaashaw bil haqqi watawaashaw bis shabri (QS) "Demi waktu. sedangkan pembacaan surah atau ayat lainnya tidak diwajibkan. Ya Tuhan kami. maka pujian bangun dari ruku dapat diperpanjang . kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta mereka yang berwasiat pada jalan kebenaran dan mereka yang berwasiat pada ketabahan. I'tidal I'tidal atau bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan membaca: Sami'allaahu liman hamidah. ampunilah aku") *Boleh dipilih salah satu di antara kedua do'a tersebut. bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah-surah atau ayat-ayat Al Quran yang diinginkan dapat saja kita pilih diantara sekian banyak surah dari Al Quran. Rabaanaa walakal hamdu. Subhaana rabbiyal azhim (3x) ("Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung") atau 2. untuk-Mu lah segala puji. kita disunnatkan membaca surah-surah atau ayat yang lain.Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang merajai hari pembalasan Hanya kepada-Mu kami meyembah dan hanya kepada-Mu saja kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan mereka yang Engkau beri ni'mat. Kabulkanlah permohonan kami. ya Tuhan Kami. Subhaanakallahumma rabbanaa wa bihamdika allaahummaghfirlii ("Maha suci Engkau ya Allah.ya Allah! Sesudah membaca Al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua pada solat wajib. Pada rakaat selanjutnya yaitu ketiga dan/atau keempat. kita hanya diwajibkan membaca Al Fatihah saja. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. (Maha mendengar Allah akan pujian orang yang memuji-Nya.

kasihanilah hamba. wajburnii. warhamnii. wajburnii. cukupilah aku. (Wahai Tuhanku. semuanya sunat (tidak wajib) yang amat dianjurkan. tunjukilah hamba. sehatkanlah aku. dan ketika duduk diantara dua sujud dalam solat. dengan memuji Engkau ya Allah.) Atau boleh juga membaca: Rabbighfirlii. ampunilah aku. sujud. wa'fu'annii. cukupilah hamba. sama dengan bacaan dalam sujud pertama yaitu: Subhaana rabbiyal a'la (3x)(Mahasuci Tuhanku yang Maha Tinggi) Bacaan-bacaan dalam ruku. dan berilah hamba rizki.) [ kembali ke atas ] Sujud Kedua Bacaan dalam sujud kedua. tunjukilah aku. ampunilah hamba. dan maafkanlah segala kesalahanku. ampunilah aku) Duduk Diantara Dua Sujud Ketika duduk diantara dua sujud membaca: Allaahummaghfirlii.dengan: "Mil-ussamaawaati wa mil ul ardhi wa mil-umaa syi'ta min sya-in ba'du" (Untuk-Mu lah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. angkatlah derajatku. 2 dalam ruku yaitu: Subhaanakallaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahummaghfirlii (Mahasuci Engkau ya Allah. warzuqnii. ya Tuhan kami.) Sujud Pertama Bacaan dalam sujud: Subhaana rabbiyal a'la (3x) (Mahasuci Tuhanku Yang Maha Tinggi_ Atau boleh juga membaca pujian seperti pujian No. warzuqnii (Ya Allah. warhamnii. ber rizqilah aku. warfa'nii. wahdinii. rahmatilah aku. i'tidal. . wa'afinii. wahdinii.

Sujud Pertama pada Rakaat Kedua Bacaan di dalam sujud ini sama dengan bacaan pada sujud di rakaat pertama. Sesudah membaca Al-Fatihah. Duduk Diantara Dua Sujud Bacaan doa ketika duduk diantara dua sujud pada rakaat kedua sama dengan bacaan pada rakaat pertama. Bangun dari Ruku Sama dengan I'tidal pada rakaat pertama.Berdiri Pada Rakaat Kedua Sikap berdiri pada rakaat kedua sama dengan sikap berdiri pada rakaat pertama. Kemudian kembali melakukan ruku. yang kanan di atas yang kiri. Mulai dengan membaca ta'awwudz: A'uudzu billaahi minasy syaithaanirrajiim (Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaithan yang terkutuk. Ruku di Rakaat Kedua Sikap dan bacaan ruku di rakaat kedua ini sama dengan sikap dan bacaan pada ruku di rakaat pertama. Sujud Kedua Pada Rakaat Kedua . kembali pada rakaat kedua ini dianjurkan untuk membaca pula satu surah atau beberapa surah atau ayat-ayat suci Al Quran.) Kemudian diteruskan dengan membaca surah Al-Fatihah. bangkit serta mengangkat kedua tangan seraya membaca do'a i'tidal. yaitu dengan bersedekap tangan ke dada.

Bila Anda solat Maghrib 3 rakaat. sedang kaki kanan tegak dengan jarijari kaki menghadap kiblat). maka akhir rakaat kedua persis sama dengan akhir rakaat kedua solat Maghrib. dan berilah berkat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Bila anda solat 4 rakaat. sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. kama baarakta 'alaa Ibrahiima wa'alaa aali Ibraahima. Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa'alaa aali Muhammadin. Pada akhir rakaat ketiga. keadaannya sama ketika duduk antara dua sujud menduduki kaki kiri. fil 'aalamiina innaka hamiidun majiid. Assalaamu'alainaa wa'ala ibaadillahis shaalihiin Salam sejahtera untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. tak ada tahiyyat. sebagaimana Engkau memberi berkat . Ashar. wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Assalaamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh Salam sejahtera untukmu wahai para Nabi. Bacaan ketika tahiyyat ialah: At tahiyyaatu lillaah. atau Isya. dan rahmat Allah serta barakah-Nya. Ya Allah. lalu memberi salam sebagai akhir dari shalat. Duduk Tahiyyat Sikap duduk pada tahiyyat pertama (Tawarruk. kamaa shallaita 'alaa Ibraahim wa'alaa aali Ibrahim. begitu pula segala do'a dan semua yang baik-baik. Setelah itu memberi salam.Sikap dan bacaan pada sujud kedua pada rakaat kedua sama juga dengan sikap dan bacaan pada sujud-sujud sebelumnya. kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat). dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya Contoh di atas adalah praktek solat subuh 2 rakaat. berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Lain dengan sikap duduk pada tahiyyat kedua atau tahiyyat akhir (ifti-rasy. dan pada akhir rakaat keempat barulah anda sempurnakan bacaan tahiyyat hingga "hamiidun majiid". yaitu Zohur. wash shalawaatu waththayibaatu Semoga kehormatan untuk Allah. wa baarik 'alaa Muhammadin. maka bacaan tahiyyat pertama rakaat kedua cukup samapai pada "Allaahumma shalli 'alaa Muhammad" dan akhir rakaat ketiga bacaan tahiyyat dibaca dengan sempurna samapi "hamiidun majiid".

telunjuk kanan digerakkan ke atas bagai meyakinkan bahawa Allah itu hanya Esa.kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Memberi Salam Menoleh ke kanan dan ke kiri.) Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. rahmat Allah dan berkat-Nya. .) dalam tahiyyat. Perhatian: Ketika membaca tasyahhud (asyhadu.. Setelah selesai tahiyyat. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia. anda memberi salam dengan membaca: Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh (Salam sejahtera untukmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful