Berwudhu Berwudhu    Yang praktis dan mencukupi Yang sebaik-baiknya Hikmah-hikmahnya

Cara atau jalan untuk membina mental dan rohani sungguh banyak sekali. Jalan yang pasti ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengekalkannya yang disebut sebagai ibadah. Salah satu mata rantai ibadah itu adalah Wudhu'. Kegunaan Air Wudhu     Untuk segala macam solat hukumnya wajib. Untuk Thawaf di Ka'bah, thawaf apa saja, hukumnya wajib. Sewaktu hendak membaca Al-Qur'an hukumnya sunnat Sewaktu hendak tidur atau lain-lain perbuatan yang baik, hukumnya sunnat

Alat Yang Dipakai Alat yang dipakai ialah air. Meskipun demikian, air yang digunakan untuk berwudhu' adalah air yang suci lagi menyucikan (pengertiannya?), iaitu: Air hujan, Air Sumur, Air Sungai, Air Laut, Air dari mata Air, Air Telaga, Air Danau, Air Ais, Air Ledeng. Cara-caranya Berniat dalam hati bahawa berwudhu' untuk..., lalu:     Membasuh muka dengan air (cukup sekali asalkan merata ke seluruh muka) Basuhlan tangan hingga sampai dengan kedua siku (cukup sekali asal merata). Sapulah sebahagian kepala, cukup sekali saja Basuhlan kaki hingga sampai dengan kedua mata kaki (cukup sekali asal merata).

Bila dikerjakan seperti di atas, maka wudhu' sudah sah. Berwudhu' yang lebih sempurna Bila ingin berwudhu' lebih sempurna, yakni sempurna lahiriah dan sempurna pula dalam ganjaran, maka kerjakanlah tabahan-tambahannya dengan cara sebagai berikut: 1. Mulailah dengan mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiim... 2. Menghadaplah kearah kiblat 3. Usahakanlah berwudhu' dengan tidak meminta bantuan orang lain, seperti menimba, dan sebagainya. 4. Basuhlah jari-jari tangan dengan menyelat-nyelatinya. Dan bagi jari yang bercincin, jam atau perhiasan yang dipakai di jari-jari lainnya, bukalah perhiasan tersebut agar air dapat

masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. lalu putarlah telapak tangan dari depan ke belakang. Ya allah . maka keluarlah (terusir) semua dosa yang tersentuh oleh kedua tangannya bersama air atau bersama-sama dengan titisan terakhir dari air. 14. 7. Manakala ia membasuh kedua kakinya. Gosoklah gigi untuk menghilangkan sisa makanan dan bau mulut yang kurang sedap. 8. Hilang akal (kerana sakit. haid atau nifas. lalu keluarkanlah kembali (istinsyaq). mabuk. maka keluarlah dari mukanya itu semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama air atau bersama titisan yang terakhir dari air. Basuhlah telinga dengan memasukkan telunjuk ke lubang telinga. dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. 13. 2. lalu ia membasuh mukanya. Ketika menyapu kepala. . dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orangorang yang suci. ratakan seluruhnya (letakkan ibu jari samping kiri dan kanan kepala. ibu jari dibelakang telinga. Tayammum "Manakala seorang muslim atau mukmin itu berwudhu.merata membasahi seluruh jari-jari. Lakukanlah solat sunnat wudhu' dua raka'at. Berkumur-kumur. 12. Mulailah dengan anggota wudhu'yang sebelah kanan. buang air besar atau kecil. Bersetubuh. Ulangilah masing-masing sampai tiga kali (3X). 5. hadapkan muka ke arah kiblat dan berdoalah dengan membaca: Asyhadu an laa ilaaha illalaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh. 3. Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah. Bila selesai berwudhu'. Allahummaj'alnii minat tawwaa biinaa waj'alnii minal mutathahhiriin. Masukkanlah air ke dalam hidung. Ratakanlah air hingga membasahi seluruh anggota wudhu' 11. 9. Keluar sesuatu dari "dua pintu" belakang seperti buang angin (kentut). Hal-hal yang Membatalkan Wudhu' 1. 6. dan sebaganya. kemudian kembali ke depan (cukup sekali). Manakala ia membasuh kedua tangannya. 10. gila dan sebagainya) .

tamak. Meskipun itu tidak kita cari. Seperti telah dijelaskan sebelumnya. dan membasuh kaki hingga dua mata kaki yang diawali dengan niat dalam hati. kerana itu. Membasuh kaki. bersabda: "Bagaimana pendapatmu jika seorang . Air Wudhu Wudhu merupakan salah satu ibadah yang khas yang dapat dipakai untuk solat. perbaiki tunggangan (kenderaan) mu. padahal bathinnya masih tetap kotor. sehingga keluar (selesailah) dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Dan meskipun wudhu belum lepas. melalui bukunya "Lembaga Hidup" menulis tentang wudhu sbb: "Lima kali sekurang-kurangnya sehari semalam disuruh berwudhu dan solat. Mencuci muka. kita akan dihormati orang juga". sehingga kamu laksana sebutir tahi lalat di tengahtengah pipi. jalan keluar rumah. pernah pergi ke kuburan.w Tulisnya: "Bukan kita hidup mencari puji. kalau kita menjaga kebersihan. adalah supaya manusia jangan membersihkan lahirnya saja. loba. Rasulullah s. Hatinya masih khizit. lalu memberi salam : "Assalamu'alaikum Dara Qaumin (perkampungan orang mukmin) dan Insya Allah kami akan menyusul kemudian. Sebagaimana sabdaRasulullah s. memberi hidayah penuntun rohani dan jasmani agar keduanya tetap berfungsi dan terpelihara. Penulis "Lembaga Hidup" sengaja merangkaikan keutamaan wudhu dengan masalah kesehatan badan dan kebersihannya.a.w bersabda: "Sesungguhnya Rasulullah s. sunnat pula memperbaharuinya.maka sirnalah semua dosa yang pernah dijalani oleh kakinya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. rakus. serta memelihara jiwa dan raga dari berbagai cacat.w. hidung." (Hr Imam Muslim dari Abu Hurairah). Islam tidak membenarkan berwudhu dengan air musta'mal (air bekas dipakai).w. menurunkan wahyu.a. Mereka perbuat hikmat-hikmat itu.a. dan saudara-saudaraku yang belum datang kini. kalaukalau tadinya berbuat dosa ketika melihat. air buah-buahan. Wudhu dengan air bersih dan murni bererti meniti kosmetik tradisional dan anti biotik alamiah.a. Almarhum Buya Hamka." Sahabat kembali bertanya: "Bagaimanakah engkau dapat mengenal mereka yang belum datang kini dari ummatmu ya Rasulullah?" Rasulullah s. berkata dan makan. membasuh kedua tangan hingga dua siku. rasa dan baunya). thawaf. ertinya mencuci mata." Berkata sahabat: "Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? "Ya. Oleh ahli tasawuf diterangkan pula hikmah wudhu itu. mulut dan lidah. saya ingin benar melihat-lihat saudaraku. di dalam pergaulan dengan orang banyak".t. kamu adalah sahabatku. dan sembahyangnya tidak menjauhkan dari pada fahsya (keji) dan mungkar (dibenci)". hendak tidur. akar-akaran atau air yang sudah berubah sifat-sifatnya (warna. menyapu kepala. Mencuci tangan dengan air. Allah s. dan lain-lain demikian pula. dalam hati dirasa seakan-akan membasuh tangan yang terlanjur berbuat salah.a.w.w: "Perbaguslah pakaianmu. bahawa wudhu ialah membasuh muka. meskipun di dalam hadis dan dalil tidak bertemu. lalu dihubungkan dengan sabda Nabi Muhammad s. sehingga wudhunya lima kali sehari itu tidak berbekas diterima Allah. bukan pula supaya kita paling atas di dalam segala hal.

tanpa lapis.a. dari tempat tidurku.. dirabanya aku dan dipegangnya kakiku". seperti disebutkan dalam firmannya: "Dan kami telah menciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. aku berlindung dengan ridhaMu dari murkaMu.w.a. sementara yang dianggap remeh ternyata justru membatalkan wudhunya. kimia. maka terabalah oleh telapak tanganku pada kedua telapak kakinya yang keduanya dalam keadaan berdiri. ringkasnya aku berlindung kepadaMu daripadaMu. (HR Bukhary dan Muslim. maupun biologis. Yang erti doanya: "Ya Allah. Kebersihan dan Kehidupan Dalam air wudhu yang sakral terdapat cahaya. Islam pun melarang berwudhu dengan air yang demikian.w. sedang kakiku berada di arah kiblat. Seperti disebutkan dalam hadits nabi: "Manimunah r.a. sumber Aisyah) 2. min sakhatika. seperti luka. buruk bagi fisik. padahal tidak. mengira air wudhunya sudah rosak dan wudhunya batal. kebersihan dan kehidupan. Maka apabila Ia sujud. 3. wa a'uudzu bimu' aafaatika min uquubatika. sudah dewasa. Bersentuhan antara pria dan wanita. seorang pekerja yang berpalitan dengan oli dan minyak. Tiada terhitung puja-pujiku untukMu." "Maka itu ummatku nanti kelak pada hari kiamat bercahaya muka dan kakinya sebagai bekas wudhu. dirabanya". Sementara dalam lafazh yang lain disebutkan :"Maka jika ia akan sujud.w. akan menjadi sumber penyakit. sedang sujud sambil membaca: Allaahumma innii a'udzu biridhaaka. Engkau sebagaimana pujianMu atas diriMu sendiri.mempunyai kuda belang putih muka dan kakinya. Air sebagai keperluan vital kehidupan. wa a'uudzu bika minka laa uhshiitsanaa'an 'alaika anta kamaa atsnayta 'alaa nafsika. danRasulullah s.a. Beberapa hal yang tidak membatalkan wudhu antara lain: 1. padahal tidak. Air bekas (mus'tamal) atau tersadur najis. Misalnya. Al-Qur'an memberi penjelasan bahawa kehidupan dimulai dari air.a. Hal-hal Yang Tidak Membatalkan Wudhu Banyak sekali perbuatan yang dikira orang membatalkan wudhu. berlindung dibawah naunganMu.a. berkata: "Rasulullah s. kakiku. bukan dari qubul atau dubur." "Aku tidur dihadapan Rasulullah s. selama tidak mengandung niat yang nafsu dan tak senonoh. Kerana makan minum. Kerana muntah 4. ditengah-tengah kuda yang semuanya hitam. dan saya akan membimbing mereka itu ke Haudh (Telaga Syafa'at)" Cahaya. telah makan di rumahnya dengan . apakah mereka belum mau juga beriman?" (Al-Anbiya:30). berkata: Suatu malam aku kehilangan Rasulullah s. Keluar darah dari tempat yang lazim. tidakkah mudah mengenal kudanya?" Para sahabat menjawab : "Benar Ya Rasulullah.w. Dalam suatu hadis disebutkan: "Aisyah r." (HR Muslim dan At Turmuzy).

" (HR Bukhary dan Muslim). Segala sesuatu yang membatalkan wudhu'. dia adalah sebagian dari tubuhmu sendiri". 5. bersabda: "Tidak. 6. apakah ia wajib berwudhu? Rasulullah s.panggangan kambing. Kerana itu. 2. Langsung melihat air dan dapat menggunakannya (khusus bagi mereka yang bertayammum kerana tidak ada air). ia boleh rosak atau batal apabila : 1. padahal solat sudah dikerjakan dengan tayammum. kemudian Rasulullah s. 2.w. maka solatnya tidak perlu diulangi lagi. Hal-hal lain yang perlu diketahui ialah: 1. Terkena segala jenis najis atau kotoran lainnya. (HR Lima Ahli Hadits) Perosak Tayammum Tayammum merupakan pengganti wudhu atau mandi.a. langsung solat tanpa memperbaharui wudhu. Tersentuh kemaluan tanpa maksud yang lain. Najis tidak menghilangkan wudhu'. Apabila mendapatkan air. baik yang wajib maupun yang sunat. Seperti disebutkan dalam hadis: "Bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s. tentang orang yang menyentuh kemaluannya.a.w.w. Tatacara Shalat Solat Wajib dan Praktiknya  Syarat-syarat Sah Solat  Praktik Solat o Berdiri Tegak Lurus o Takbiratul Ihram o Do'a Iftitah o Ta'awwudz o Al Fatihah o Ruku o I'tidal o Sujud Pertama o Duduk di Antara dua sujud o Sujud Kedua o Berdiri Pada Rakaat Kedua o Ruku di Rakaat Kedua o Bangun dari Ruku o Sujud Petama pada rakaat kedua o Duduk diantara dua sujud di rakaat kedua o Sujud Kedua pada rakaat kedua o Duduk tahiyyat . Satu kali tayammum dapat digunakan untuk beberapa solat atau thawaf. hanya dia cukup dibersihkan saja.a.

kapalterbang atau tak diketahui sama sekali.o Memberi Salam Syarat-syarat Sah Solat Apabila kita sudah mempunyai air wudhu bererti kita sudah siap untuk mengerjakan solat. Kita boleh solat dimana saja asalkan di tempat suci. tidak tembus pandang seperti plastik bening atau benda semacam lainnya. Suci disini maksudnya adalah tidak bernajis. Menghadap ke arah kiblat. yaitu Ka'bah di Makkah. Harus mengetahui dengan yakin sudah berada dalam waktu solat yang hendak dikerjakan. Menutup aurat boleh dengan apa saja asal suci. dan tempat solat suci dari najis. Bila tidak memungkinkan. Suci dari hadas besar dan hadas kecil.(Zhuhrii).. 4. Dan apabila perpindahan gerak atau sikap terjadi dalam keadaan duduk. Meskipun demikian. seluruh 2. disertai dengan niat: "Aku solat. Aurat wanita. maka sebaiknya pengucapan takbir ini disertai dengan mengangkat kedua tangan seperti pada sikap takbiratul ihram. "Usalli fardhu. pakaian. Menutup aurat bagi lelaki iaitu antara pusat dengan lutut. Yakin bahawa badan. 3.. seperti di atas bumi. Berdiri Tegak Lurus Berdiri tegak lurus dengan menghadap ke arah kiblat. badan... Praktik Solat Sesudah mempunyai air wudhu' dan siap untuk solat. maka hadapkanlah wajah kita ke mana saja yang kita merasa condong bahawa itu adalah kiblat. wajib kerana Allah". Yang perlu diperhatikan. sangat dianjurkan mengucapkan takbir "Allahhu Akbar". maka kita segera dapat memulainya dengan urutan sebagai berikut. misalnya).(zuhur. Boleh menggunakan alas seperti sajadah atau apa saja yang bersih. yang penting dipersiapkan sebagai persyaratan shalat ialah: 1. 5. misalnya di atas kereta api. sekalipun tidak memakai alas sama sekali. apabila takbir dilakukan dalam keadaan berdiri. lillahii ta'ala" Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sampai menyentuh telinga diiringi dengan membaca: Allahhu Akbar (Allah Maha Besar) (1x) Ucapan "Allahhu Akbar" disebut Takbiratul Ihram (hukumnya wajib) kemudian pada saat peralihan gerak atau sikap. kecuali muka dan telapak tangan. .

masih ada doa'a-do'a iftitah yang lain yang biasa juga dibaca oleh Rasulullah s. Al Fatihah Seudah ta'awwudz. Bacaan t'awwudz hukumnya sunnat. Inna salaati wa nusukii wa mahyaayaa wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin. Bismillaahirrahmaanirrahiim. demikian akau diperintahkan. pergelangan sejajar dengan pergelangan.a. Sesungguhnya shalatku. Semua ucapan takbir dalam shalat hukumnya sunnat.w. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. (Selain doa tersebut di atas. Tidak ada sekutu baginya. dan aku adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang berserah diri. kecuali takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Lafazhnya yaitu: A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim Aku berlinding kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Yang kanan menghimpit tangan kiri. tangan langsung disedekapkan ke dada. Doa Iftitah Selesai membaca takbiratul ihram. ibadahku.). Membaca do'a iftitah hukumnya sunnat. dengan keadaan suci lagi berserah diri. membaca surah Al Fatihah pada setiap rakaat solat (wajib/sunnah) hukumnya wajib.maka ucapan takbir tidak perlu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Ta'awwudz Selesai membaca do'a iftitah. Kemudian membaca doa iftitah (doa permulaan dan atau doa pembuka) yaitu: Innii wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samaawaati wal ardha haniifan musliman wamaa ana minal musyrikiin. lalu membaca "ta'awwudz". lalu membaca surah Al Fatihah. hidupku. Laa syariikalahu wa bizdaalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuhan Semesta alam. matiku hanya semata-mata bagi Allah. Alhamdulillaahi rabbil'aalamin Arahmaanirrahiim Maaliki yawmiddiin Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin Ihdinash shiraathal mustaqiim Shirathal ladziina an'amta alaihim gahiril maghdhuubi'alaihin waladh dhaalliin Aaamiin .

untuk-Mu lah segala puji.") Bagi orang yang telah lancar bacaannya. kita disunnatkan membaca surah-surah atau ayat yang lain." Ruku Di dalam ruku membaca : 1. sedangkan pembacaan surah atau ayat lainnya tidak diwajibkan. kita hanya diwajibkan membaca Al Fatihah saja. dengan memuji Engkau ya Allah. Pada rakaat selanjutnya yaitu ketiga dan/atau keempat. Ya Tuhan kami. I'tidal I'tidal atau bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan membaca: Sami'allaahu liman hamidah. bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang merajai hari pembalasan Hanya kepada-Mu kami meyembah dan hanya kepada-Mu saja kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan mereka yang Engkau beri ni'mat. maka pujian bangun dari ruku dapat diperpanjang . (Maha mendengar Allah akan pujian orang yang memuji-Nya. ya Tuhan Kami. Subhaana rabbiyal azhim (3x) ("Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung") atau 2. Kabulkanlah permohonan kami. Rabaanaa walakal hamdu.ya Allah! Sesudah membaca Al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua pada solat wajib. Subhaanakallahumma rabbanaa wa bihamdika allaahummaghfirlii ("Maha suci Engkau ya Allah. kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta mereka yang berwasiat pada jalan kebenaran dan mereka yang berwasiat pada ketabahan. Surah-surah atau ayat-ayat Al Quran yang diinginkan dapat saja kita pilih diantara sekian banyak surah dari Al Quran. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sebaiknya usahakanlah tetap membaca surah atau beberapa ayat Al Quran sesudah al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua (pada solat wajib) misalnya: Wal ashri innal insaana lafii khusrin illaladziina 'aamanu wa'amilus shaalihaati watawaashaw bil haqqi watawaashaw bis shabri (QS) "Demi waktu. ampunilah aku") *Boleh dipilih salah satu di antara kedua do'a tersebut.

wa'afinii.) [ kembali ke atas ] Sujud Kedua Bacaan dalam sujud kedua. . warfa'nii. sama dengan bacaan dalam sujud pertama yaitu: Subhaana rabbiyal a'la (3x)(Mahasuci Tuhanku yang Maha Tinggi) Bacaan-bacaan dalam ruku. dan ketika duduk diantara dua sujud dalam solat. wahdinii. cukupilah hamba. warhamnii. warhamnii.dengan: "Mil-ussamaawaati wa mil ul ardhi wa mil-umaa syi'ta min sya-in ba'du" (Untuk-Mu lah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. kasihanilah hamba. wahdinii. warzuqnii.) Sujud Pertama Bacaan dalam sujud: Subhaana rabbiyal a'la (3x) (Mahasuci Tuhanku Yang Maha Tinggi_ Atau boleh juga membaca pujian seperti pujian No. sehatkanlah aku. ampunilah hamba. angkatlah derajatku. wajburnii. warzuqnii (Ya Allah. dengan memuji Engkau ya Allah. dan maafkanlah segala kesalahanku. dan berilah hamba rizki. rahmatilah aku. cukupilah aku. wa'fu'annii. ampunilah aku) Duduk Diantara Dua Sujud Ketika duduk diantara dua sujud membaca: Allaahummaghfirlii.) Atau boleh juga membaca: Rabbighfirlii. ampunilah aku. 2 dalam ruku yaitu: Subhaanakallaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahummaghfirlii (Mahasuci Engkau ya Allah. ya Tuhan kami. i'tidal. semuanya sunat (tidak wajib) yang amat dianjurkan. tunjukilah hamba. tunjukilah aku. wajburnii. sujud. ber rizqilah aku. (Wahai Tuhanku.

Sujud Kedua Pada Rakaat Kedua . Sujud Pertama pada Rakaat Kedua Bacaan di dalam sujud ini sama dengan bacaan pada sujud di rakaat pertama.Berdiri Pada Rakaat Kedua Sikap berdiri pada rakaat kedua sama dengan sikap berdiri pada rakaat pertama. Kemudian kembali melakukan ruku. Duduk Diantara Dua Sujud Bacaan doa ketika duduk diantara dua sujud pada rakaat kedua sama dengan bacaan pada rakaat pertama. bangkit serta mengangkat kedua tangan seraya membaca do'a i'tidal. Sesudah membaca Al-Fatihah. Mulai dengan membaca ta'awwudz: A'uudzu billaahi minasy syaithaanirrajiim (Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaithan yang terkutuk. Ruku di Rakaat Kedua Sikap dan bacaan ruku di rakaat kedua ini sama dengan sikap dan bacaan pada ruku di rakaat pertama. kembali pada rakaat kedua ini dianjurkan untuk membaca pula satu surah atau beberapa surah atau ayat-ayat suci Al Quran. yaitu dengan bersedekap tangan ke dada. Bangun dari Ruku Sama dengan I'tidal pada rakaat pertama.) Kemudian diteruskan dengan membaca surah Al-Fatihah. yang kanan di atas yang kiri.

Bila anda solat 4 rakaat. dan berilah berkat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. kama baarakta 'alaa Ibrahiima wa'alaa aali Ibraahima. wa baarik 'alaa Muhammadin. tak ada tahiyyat. atau Isya. wash shalawaatu waththayibaatu Semoga kehormatan untuk Allah. Bila Anda solat Maghrib 3 rakaat. lalu memberi salam sebagai akhir dari shalat. Lain dengan sikap duduk pada tahiyyat kedua atau tahiyyat akhir (ifti-rasy. Pada akhir rakaat ketiga. Ashar. kamaa shallaita 'alaa Ibraahim wa'alaa aali Ibrahim. Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa'alaa aali Muhammadin. keadaannya sama ketika duduk antara dua sujud menduduki kaki kiri. Bacaan ketika tahiyyat ialah: At tahiyyaatu lillaah. sebagaimana Engkau memberi berkat . dan rahmat Allah serta barakah-Nya. fil 'aalamiina innaka hamiidun majiid. Duduk Tahiyyat Sikap duduk pada tahiyyat pertama (Tawarruk. Ya Allah. maka akhir rakaat kedua persis sama dengan akhir rakaat kedua solat Maghrib. Assalaamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh Salam sejahtera untukmu wahai para Nabi. kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat).Sikap dan bacaan pada sujud kedua pada rakaat kedua sama juga dengan sikap dan bacaan pada sujud-sujud sebelumnya. maka bacaan tahiyyat pertama rakaat kedua cukup samapai pada "Allaahumma shalli 'alaa Muhammad" dan akhir rakaat ketiga bacaan tahiyyat dibaca dengan sempurna samapi "hamiidun majiid". dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya Contoh di atas adalah praktek solat subuh 2 rakaat. sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. dan pada akhir rakaat keempat barulah anda sempurnakan bacaan tahiyyat hingga "hamiidun majiid". Assalaamu'alainaa wa'ala ibaadillahis shaalihiin Salam sejahtera untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. begitu pula segala do'a dan semua yang baik-baik. sedang kaki kanan tegak dengan jarijari kaki menghadap kiblat). Setelah itu memberi salam. berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. yaitu Zohur.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia.. telunjuk kanan digerakkan ke atas bagai meyakinkan bahawa Allah itu hanya Esa.) Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Perhatian: Ketika membaca tasyahhud (asyhadu. . rahmat Allah dan berkat-Nya. anda memberi salam dengan membaca: Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh (Salam sejahtera untukmu. Memberi Salam Menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah selesai tahiyyat.kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.) dalam tahiyyat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful