Berwudhu Berwudhu    Yang praktis dan mencukupi Yang sebaik-baiknya Hikmah-hikmahnya

Cara atau jalan untuk membina mental dan rohani sungguh banyak sekali. Jalan yang pasti ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengekalkannya yang disebut sebagai ibadah. Salah satu mata rantai ibadah itu adalah Wudhu'. Kegunaan Air Wudhu     Untuk segala macam solat hukumnya wajib. Untuk Thawaf di Ka'bah, thawaf apa saja, hukumnya wajib. Sewaktu hendak membaca Al-Qur'an hukumnya sunnat Sewaktu hendak tidur atau lain-lain perbuatan yang baik, hukumnya sunnat

Alat Yang Dipakai Alat yang dipakai ialah air. Meskipun demikian, air yang digunakan untuk berwudhu' adalah air yang suci lagi menyucikan (pengertiannya?), iaitu: Air hujan, Air Sumur, Air Sungai, Air Laut, Air dari mata Air, Air Telaga, Air Danau, Air Ais, Air Ledeng. Cara-caranya Berniat dalam hati bahawa berwudhu' untuk..., lalu:     Membasuh muka dengan air (cukup sekali asalkan merata ke seluruh muka) Basuhlan tangan hingga sampai dengan kedua siku (cukup sekali asal merata). Sapulah sebahagian kepala, cukup sekali saja Basuhlan kaki hingga sampai dengan kedua mata kaki (cukup sekali asal merata).

Bila dikerjakan seperti di atas, maka wudhu' sudah sah. Berwudhu' yang lebih sempurna Bila ingin berwudhu' lebih sempurna, yakni sempurna lahiriah dan sempurna pula dalam ganjaran, maka kerjakanlah tabahan-tambahannya dengan cara sebagai berikut: 1. Mulailah dengan mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiim... 2. Menghadaplah kearah kiblat 3. Usahakanlah berwudhu' dengan tidak meminta bantuan orang lain, seperti menimba, dan sebagainya. 4. Basuhlah jari-jari tangan dengan menyelat-nyelatinya. Dan bagi jari yang bercincin, jam atau perhiasan yang dipakai di jari-jari lainnya, bukalah perhiasan tersebut agar air dapat

lalu putarlah telapak tangan dari depan ke belakang. gila dan sebagainya) . Hal-hal yang Membatalkan Wudhu' 1. Mulailah dengan anggota wudhu'yang sebelah kanan. Hilang akal (kerana sakit. Ratakanlah air hingga membasahi seluruh anggota wudhu' 11. Basuhlah telinga dengan memasukkan telunjuk ke lubang telinga. Gosoklah gigi untuk menghilangkan sisa makanan dan bau mulut yang kurang sedap. Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah. Bila selesai berwudhu'. Berkumur-kumur. 12. lalu keluarkanlah kembali (istinsyaq). Manakala ia membasuh kedua kakinya. Ulangilah masing-masing sampai tiga kali (3X). maka keluarlah dari mukanya itu semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama air atau bersama titisan yang terakhir dari air. Ya allah . dan sebaganya. mabuk. ibu jari dibelakang telinga. masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Manakala ia membasuh kedua tangannya. 6. 14. Masukkanlah air ke dalam hidung. 8. . Lakukanlah solat sunnat wudhu' dua raka'at.merata membasahi seluruh jari-jari. haid atau nifas. kemudian kembali ke depan (cukup sekali). Bersetubuh. Keluar sesuatu dari "dua pintu" belakang seperti buang angin (kentut). maka keluarlah (terusir) semua dosa yang tersentuh oleh kedua tangannya bersama air atau bersama-sama dengan titisan terakhir dari air. dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. 3. Ketika menyapu kepala. 2. 7. 9. buang air besar atau kecil. Tayammum "Manakala seorang muslim atau mukmin itu berwudhu. 13. Allahummaj'alnii minat tawwaa biinaa waj'alnii minal mutathahhiriin. hadapkan muka ke arah kiblat dan berdoalah dengan membaca: Asyhadu an laa ilaaha illalaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh. 5. dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orangorang yang suci. 10. lalu ia membasuh mukanya. ratakan seluruhnya (letakkan ibu jari samping kiri dan kanan kepala.

di dalam pergaulan dengan orang banyak". tamak. Sebagaimana sabdaRasulullah s. Mereka perbuat hikmat-hikmat itu.w: "Perbaguslah pakaianmu. Air Wudhu Wudhu merupakan salah satu ibadah yang khas yang dapat dipakai untuk solat.maka sirnalah semua dosa yang pernah dijalani oleh kakinya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. sehingga kamu laksana sebutir tahi lalat di tengahtengah pipi.a. dan saudara-saudaraku yang belum datang kini. Mencuci tangan dengan air. melalui bukunya "Lembaga Hidup" menulis tentang wudhu sbb: "Lima kali sekurang-kurangnya sehari semalam disuruh berwudhu dan solat. ertinya mencuci mata. menyapu kepala. lalu memberi salam : "Assalamu'alaikum Dara Qaumin (perkampungan orang mukmin) dan Insya Allah kami akan menyusul kemudian. sunnat pula memperbaharuinya. Dan meskipun wudhu belum lepas." (Hr Imam Muslim dari Abu Hurairah). memberi hidayah penuntun rohani dan jasmani agar keduanya tetap berfungsi dan terpelihara. Oleh ahli tasawuf diterangkan pula hikmah wudhu itu. kalaukalau tadinya berbuat dosa ketika melihat. Membasuh kaki. Rasulullah s. akar-akaran atau air yang sudah berubah sifat-sifatnya (warna.t. menurunkan wahyu. pernah pergi ke kuburan. Mencuci muka." Sahabat kembali bertanya: "Bagaimanakah engkau dapat mengenal mereka yang belum datang kini dari ummatmu ya Rasulullah?" Rasulullah s. adalah supaya manusia jangan membersihkan lahirnya saja.w. Islam tidak membenarkan berwudhu dengan air musta'mal (air bekas dipakai). kita akan dihormati orang juga". dalam hati dirasa seakan-akan membasuh tangan yang terlanjur berbuat salah. Penulis "Lembaga Hidup" sengaja merangkaikan keutamaan wudhu dengan masalah kesehatan badan dan kebersihannya. Allah s. Hatinya masih khizit." Berkata sahabat: "Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? "Ya. Almarhum Buya Hamka. sehingga keluar (selesailah) dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. kamu adalah sahabatku. Seperti telah dijelaskan sebelumnya. dan sembahyangnya tidak menjauhkan dari pada fahsya (keji) dan mungkar (dibenci)".a. thawaf. padahal bathinnya masih tetap kotor. hidung. mulut dan lidah. jalan keluar rumah. kalau kita menjaga kebersihan.w. kerana itu. lalu dihubungkan dengan sabda Nabi Muhammad s. serta memelihara jiwa dan raga dari berbagai cacat. hendak tidur. dan membasuh kaki hingga dua mata kaki yang diawali dengan niat dalam hati. membasuh kedua tangan hingga dua siku. dan lain-lain demikian pula.a. bukan pula supaya kita paling atas di dalam segala hal. rakus. bersabda: "Bagaimana pendapatmu jika seorang .a. rasa dan baunya). bahawa wudhu ialah membasuh muka. air buah-buahan.w bersabda: "Sesungguhnya Rasulullah s. perbaiki tunggangan (kenderaan) mu. Wudhu dengan air bersih dan murni bererti meniti kosmetik tradisional dan anti biotik alamiah.a. berkata dan makan. saya ingin benar melihat-lihat saudaraku.w Tulisnya: "Bukan kita hidup mencari puji. Meskipun itu tidak kita cari. loba. sehingga wudhunya lima kali sehari itu tidak berbekas diterima Allah. meskipun di dalam hadis dan dalil tidak bertemu.w.

min sakhatika. seperti luka. kakiku. Sementara dalam lafazh yang lain disebutkan :"Maka jika ia akan sujud. dirabanya". Engkau sebagaimana pujianMu atas diriMu sendiri. 3. Dalam suatu hadis disebutkan: "Aisyah r.a.mempunyai kuda belang putih muka dan kakinya. Air bekas (mus'tamal) atau tersadur najis. mengira air wudhunya sudah rosak dan wudhunya batal. danRasulullah s." "Aku tidur dihadapan Rasulullah s. Yang erti doanya: "Ya Allah. ditengah-tengah kuda yang semuanya hitam. Islam pun melarang berwudhu dengan air yang demikian. tanpa lapis.w. Tiada terhitung puja-pujiku untukMu. wa a'uudzu bika minka laa uhshiitsanaa'an 'alaika anta kamaa atsnayta 'alaa nafsika. bukan dari qubul atau dubur. Maka apabila Ia sujud.w. sedang sujud sambil membaca: Allaahumma innii a'udzu biridhaaka. telah makan di rumahnya dengan . (HR Bukhary dan Muslim. kimia. berkata: "Rasulullah s. Keluar darah dari tempat yang lazim. seorang pekerja yang berpalitan dengan oli dan minyak.a. buruk bagi fisik. aku berlindung dengan ridhaMu dari murkaMu. padahal tidak. maupun biologis. ringkasnya aku berlindung kepadaMu daripadaMu. dari tempat tidurku. akan menjadi sumber penyakit. padahal tidak. Bersentuhan antara pria dan wanita. berlindung dibawah naunganMu. Beberapa hal yang tidak membatalkan wudhu antara lain: 1. Kerana muntah 4. Seperti disebutkan dalam hadits nabi: "Manimunah r. Air sebagai keperluan vital kehidupan." (HR Muslim dan At Turmuzy). maka terabalah oleh telapak tanganku pada kedua telapak kakinya yang keduanya dalam keadaan berdiri. Kerana makan minum.w.a. Hal-hal Yang Tidak Membatalkan Wudhu Banyak sekali perbuatan yang dikira orang membatalkan wudhu. sumber Aisyah) 2. kebersihan dan kehidupan.. wa a'uudzu bimu' aafaatika min uquubatika.a. Al-Qur'an memberi penjelasan bahawa kehidupan dimulai dari air. dan saya akan membimbing mereka itu ke Haudh (Telaga Syafa'at)" Cahaya." "Maka itu ummatku nanti kelak pada hari kiamat bercahaya muka dan kakinya sebagai bekas wudhu. berkata: Suatu malam aku kehilangan Rasulullah s. tidakkah mudah mengenal kudanya?" Para sahabat menjawab : "Benar Ya Rasulullah. sementara yang dianggap remeh ternyata justru membatalkan wudhunya. sudah dewasa. selama tidak mengandung niat yang nafsu dan tak senonoh.a.w. Kebersihan dan Kehidupan Dalam air wudhu yang sakral terdapat cahaya. sedang kakiku berada di arah kiblat. Misalnya. apakah mereka belum mau juga beriman?" (Al-Anbiya:30). dirabanya aku dan dipegangnya kakiku".a. seperti disebutkan dalam firmannya: "Dan kami telah menciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air.

w.a. 2. ia boleh rosak atau batal apabila : 1. Seperti disebutkan dalam hadis: "Bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s. Hal-hal lain yang perlu diketahui ialah: 1. bersabda: "Tidak. kemudian Rasulullah s." (HR Bukhary dan Muslim). langsung solat tanpa memperbaharui wudhu.w. Tatacara Shalat Solat Wajib dan Praktiknya  Syarat-syarat Sah Solat  Praktik Solat o Berdiri Tegak Lurus o Takbiratul Ihram o Do'a Iftitah o Ta'awwudz o Al Fatihah o Ruku o I'tidal o Sujud Pertama o Duduk di Antara dua sujud o Sujud Kedua o Berdiri Pada Rakaat Kedua o Ruku di Rakaat Kedua o Bangun dari Ruku o Sujud Petama pada rakaat kedua o Duduk diantara dua sujud di rakaat kedua o Sujud Kedua pada rakaat kedua o Duduk tahiyyat . tentang orang yang menyentuh kemaluannya. Terkena segala jenis najis atau kotoran lainnya. maka solatnya tidak perlu diulangi lagi. (HR Lima Ahli Hadits) Perosak Tayammum Tayammum merupakan pengganti wudhu atau mandi. baik yang wajib maupun yang sunat. 5.w. Apabila mendapatkan air. Kerana itu.panggangan kambing. hanya dia cukup dibersihkan saja. Tersentuh kemaluan tanpa maksud yang lain. 6. 2. Langsung melihat air dan dapat menggunakannya (khusus bagi mereka yang bertayammum kerana tidak ada air). Segala sesuatu yang membatalkan wudhu'. Najis tidak menghilangkan wudhu'. dia adalah sebagian dari tubuhmu sendiri".a. apakah ia wajib berwudhu? Rasulullah s.a. Satu kali tayammum dapat digunakan untuk beberapa solat atau thawaf. padahal solat sudah dikerjakan dengan tayammum.

Boleh menggunakan alas seperti sajadah atau apa saja yang bersih. Praktik Solat Sesudah mempunyai air wudhu' dan siap untuk solat. 3... maka kita segera dapat memulainya dengan urutan sebagai berikut. misalnya). badan. disertai dengan niat: "Aku solat. Yakin bahawa badan. yaitu Ka'bah di Makkah. Meskipun demikian. kapalterbang atau tak diketahui sama sekali. yang penting dipersiapkan sebagai persyaratan shalat ialah: 1. Yang perlu diperhatikan.(zuhur.. seperti di atas bumi. . Menutup aurat bagi lelaki iaitu antara pusat dengan lutut. Berdiri Tegak Lurus Berdiri tegak lurus dengan menghadap ke arah kiblat. 5. tidak tembus pandang seperti plastik bening atau benda semacam lainnya. Menghadap ke arah kiblat.o Memberi Salam Syarat-syarat Sah Solat Apabila kita sudah mempunyai air wudhu bererti kita sudah siap untuk mengerjakan solat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bila tidak memungkinkan. sangat dianjurkan mengucapkan takbir "Allahhu Akbar". 4. sekalipun tidak memakai alas sama sekali. kecuali muka dan telapak tangan.. Aurat wanita. maka hadapkanlah wajah kita ke mana saja yang kita merasa condong bahawa itu adalah kiblat. lillahii ta'ala" Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sampai menyentuh telinga diiringi dengan membaca: Allahhu Akbar (Allah Maha Besar) (1x) Ucapan "Allahhu Akbar" disebut Takbiratul Ihram (hukumnya wajib) kemudian pada saat peralihan gerak atau sikap. dan tempat solat suci dari najis.(Zhuhrii). Suci disini maksudnya adalah tidak bernajis. Dan apabila perpindahan gerak atau sikap terjadi dalam keadaan duduk. "Usalli fardhu. Kita boleh solat dimana saja asalkan di tempat suci. misalnya di atas kereta api. wajib kerana Allah". Menutup aurat boleh dengan apa saja asal suci. maka sebaiknya pengucapan takbir ini disertai dengan mengangkat kedua tangan seperti pada sikap takbiratul ihram. apabila takbir dilakukan dalam keadaan berdiri. seluruh 2. Harus mengetahui dengan yakin sudah berada dalam waktu solat yang hendak dikerjakan. pakaian.

(Selain doa tersebut di atas. Sesungguhnya shalatku. dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik.w. Alhamdulillaahi rabbil'aalamin Arahmaanirrahiim Maaliki yawmiddiin Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin Ihdinash shiraathal mustaqiim Shirathal ladziina an'amta alaihim gahiril maghdhuubi'alaihin waladh dhaalliin Aaamiin . Membaca do'a iftitah hukumnya sunnat. Al Fatihah Seudah ta'awwudz.maka ucapan takbir tidak perlu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian membaca doa iftitah (doa permulaan dan atau doa pembuka) yaitu: Innii wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samaawaati wal ardha haniifan musliman wamaa ana minal musyrikiin. matiku hanya semata-mata bagi Allah.a. dan aku adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang berserah diri. dengan keadaan suci lagi berserah diri. masih ada doa'a-do'a iftitah yang lain yang biasa juga dibaca oleh Rasulullah s. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Semua ucapan takbir dalam shalat hukumnya sunnat.). Tuhan Semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. ibadahku. Ta'awwudz Selesai membaca do'a iftitah. Doa Iftitah Selesai membaca takbiratul ihram. pergelangan sejajar dengan pergelangan. demikian akau diperintahkan. kecuali takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. tangan langsung disedekapkan ke dada. Yang kanan menghimpit tangan kiri. hidupku. Bacaan t'awwudz hukumnya sunnat. lalu membaca surah Al Fatihah. Inna salaati wa nusukii wa mahyaayaa wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin. membaca surah Al Fatihah pada setiap rakaat solat (wajib/sunnah) hukumnya wajib. Lafazhnya yaitu: A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim Aku berlinding kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Laa syariikalahu wa bizdaalika umirtu wa ana minal muslimin. lalu membaca "ta'awwudz".

untuk-Mu lah segala puji. kita hanya diwajibkan membaca Al Fatihah saja. Sebaiknya usahakanlah tetap membaca surah atau beberapa ayat Al Quran sesudah al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua (pada solat wajib) misalnya: Wal ashri innal insaana lafii khusrin illaladziina 'aamanu wa'amilus shaalihaati watawaashaw bil haqqi watawaashaw bis shabri (QS) "Demi waktu.") Bagi orang yang telah lancar bacaannya. ampunilah aku") *Boleh dipilih salah satu di antara kedua do'a tersebut. dengan memuji Engkau ya Allah. Rabaanaa walakal hamdu. maka pujian bangun dari ruku dapat diperpanjang . Kabulkanlah permohonan kami. Pada rakaat selanjutnya yaitu ketiga dan/atau keempat.Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang merajai hari pembalasan Hanya kepada-Mu kami meyembah dan hanya kepada-Mu saja kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan mereka yang Engkau beri ni'mat. kita disunnatkan membaca surah-surah atau ayat yang lain. Ya Tuhan kami." Ruku Di dalam ruku membaca : 1. (Maha mendengar Allah akan pujian orang yang memuji-Nya. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. I'tidal I'tidal atau bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan membaca: Sami'allaahu liman hamidah. kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta mereka yang berwasiat pada jalan kebenaran dan mereka yang berwasiat pada ketabahan. Surah-surah atau ayat-ayat Al Quran yang diinginkan dapat saja kita pilih diantara sekian banyak surah dari Al Quran.ya Allah! Sesudah membaca Al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua pada solat wajib. Subhaana rabbiyal azhim (3x) ("Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung") atau 2. bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. sedangkan pembacaan surah atau ayat lainnya tidak diwajibkan. ya Tuhan Kami. Subhaanakallahumma rabbanaa wa bihamdika allaahummaghfirlii ("Maha suci Engkau ya Allah.

warfa'nii.) Sujud Pertama Bacaan dalam sujud: Subhaana rabbiyal a'la (3x) (Mahasuci Tuhanku Yang Maha Tinggi_ Atau boleh juga membaca pujian seperti pujian No. wa'fu'annii. kasihanilah hamba. sama dengan bacaan dalam sujud pertama yaitu: Subhaana rabbiyal a'la (3x)(Mahasuci Tuhanku yang Maha Tinggi) Bacaan-bacaan dalam ruku. ber rizqilah aku. dan berilah hamba rizki. dan maafkanlah segala kesalahanku. wa'afinii. wajburnii. tunjukilah aku. wajburnii. warhamnii.dengan: "Mil-ussamaawaati wa mil ul ardhi wa mil-umaa syi'ta min sya-in ba'du" (Untuk-Mu lah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. ampunilah aku. dan ketika duduk diantara dua sujud dalam solat. dengan memuji Engkau ya Allah. cukupilah aku. ampunilah aku) Duduk Diantara Dua Sujud Ketika duduk diantara dua sujud membaca: Allaahummaghfirlii. angkatlah derajatku. 2 dalam ruku yaitu: Subhaanakallaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahummaghfirlii (Mahasuci Engkau ya Allah. sehatkanlah aku. rahmatilah aku. warzuqnii (Ya Allah. wahdinii. wahdinii. (Wahai Tuhanku. tunjukilah hamba.) Atau boleh juga membaca: Rabbighfirlii.) [ kembali ke atas ] Sujud Kedua Bacaan dalam sujud kedua. sujud. semuanya sunat (tidak wajib) yang amat dianjurkan. warhamnii. ya Tuhan kami. cukupilah hamba. warzuqnii. i'tidal. ampunilah hamba. .

yaitu dengan bersedekap tangan ke dada. Sujud Pertama pada Rakaat Kedua Bacaan di dalam sujud ini sama dengan bacaan pada sujud di rakaat pertama.Berdiri Pada Rakaat Kedua Sikap berdiri pada rakaat kedua sama dengan sikap berdiri pada rakaat pertama. Kemudian kembali melakukan ruku. yang kanan di atas yang kiri. Sesudah membaca Al-Fatihah. kembali pada rakaat kedua ini dianjurkan untuk membaca pula satu surah atau beberapa surah atau ayat-ayat suci Al Quran. Sujud Kedua Pada Rakaat Kedua . Mulai dengan membaca ta'awwudz: A'uudzu billaahi minasy syaithaanirrajiim (Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaithan yang terkutuk. Duduk Diantara Dua Sujud Bacaan doa ketika duduk diantara dua sujud pada rakaat kedua sama dengan bacaan pada rakaat pertama. Bangun dari Ruku Sama dengan I'tidal pada rakaat pertama.) Kemudian diteruskan dengan membaca surah Al-Fatihah. bangkit serta mengangkat kedua tangan seraya membaca do'a i'tidal. Ruku di Rakaat Kedua Sikap dan bacaan ruku di rakaat kedua ini sama dengan sikap dan bacaan pada ruku di rakaat pertama.

sebagaimana Engkau memberi berkat . Bila Anda solat Maghrib 3 rakaat. dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya Contoh di atas adalah praktek solat subuh 2 rakaat. wa baarik 'alaa Muhammadin. atau Isya. Assalaamu'alainaa wa'ala ibaadillahis shaalihiin Salam sejahtera untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh Asyhadu anlaa ilaaha illallaah.Sikap dan bacaan pada sujud kedua pada rakaat kedua sama juga dengan sikap dan bacaan pada sujud-sujud sebelumnya. wash shalawaatu waththayibaatu Semoga kehormatan untuk Allah. sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. begitu pula segala do'a dan semua yang baik-baik. lalu memberi salam sebagai akhir dari shalat. Ashar. keadaannya sama ketika duduk antara dua sujud menduduki kaki kiri. maka akhir rakaat kedua persis sama dengan akhir rakaat kedua solat Maghrib. Lain dengan sikap duduk pada tahiyyat kedua atau tahiyyat akhir (ifti-rasy. sedang kaki kanan tegak dengan jarijari kaki menghadap kiblat). Duduk Tahiyyat Sikap duduk pada tahiyyat pertama (Tawarruk. Setelah itu memberi salam. dan pada akhir rakaat keempat barulah anda sempurnakan bacaan tahiyyat hingga "hamiidun majiid". wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat). kamaa shallaita 'alaa Ibraahim wa'alaa aali Ibrahim. Bacaan ketika tahiyyat ialah: At tahiyyaatu lillaah. dan rahmat Allah serta barakah-Nya. Assalaamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh Salam sejahtera untukmu wahai para Nabi. Bila anda solat 4 rakaat. kama baarakta 'alaa Ibrahiima wa'alaa aali Ibraahima. tak ada tahiyyat. fil 'aalamiina innaka hamiidun majiid. dan berilah berkat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Pada akhir rakaat ketiga. maka bacaan tahiyyat pertama rakaat kedua cukup samapai pada "Allaahumma shalli 'alaa Muhammad" dan akhir rakaat ketiga bacaan tahiyyat dibaca dengan sempurna samapi "hamiidun majiid". Allaahumma shalli 'alaa Muhammadin wa'alaa aali Muhammadin. Ya Allah. yaitu Zohur.

anda memberi salam dengan membaca: Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh (Salam sejahtera untukmu. .kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.) Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.) dalam tahiyyat. rahmat Allah dan berkat-Nya. Memberi Salam Menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah selesai tahiyyat. Perhatian: Ketika membaca tasyahhud (asyhadu.. telunjuk kanan digerakkan ke atas bagai meyakinkan bahawa Allah itu hanya Esa. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful